fermacell Konstrukcije

of 66 /66
Planung und Verarbeitung d B B47 7 7 d B5 5 2 2 d B6 4 4 4 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ++ + + + + + + + + + + + + + + + + +d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d dB B B B B B B B B B B B B B B B B B B4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7+ + + + + + + + + + + + + + + + ++ + + + + + + + + + + + + + + + +d d d d d d d d d d d d d d d d dB B B B B B B B B B B B B B B B5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 52 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ++ + + + + + + + + + + + + + + +d d d d d d d d d d d d d d d d dB B B B B B B B B B B B B B B B B B B6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 + + + + + + + + ++ + + + + + + + +d d d d d d d d dB B B B B B B B B B4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7+ + + + + + + + + + ++ + + + + + + + + +d d d d d d d d dB B B B B B B B B5 5 5 5 5 5 5 5 5 52 2 2 2 2 2 2 2 2+ + + + + + + + + + ++ + + + + + + + + +d d d d d d d d d dB B B B B B B B B B6 6 6 6 6 6 6 6 64 4 4 4 4 4 4 4 4 za zid, strop i pod fermacell Konstrukcije Stanje ožujak 2013

Embed Size (px)

Transcript of fermacell Konstrukcije

Page 1: fermacell Konstrukcije

Planung und Verarbeitung

dddddddddBB4777 dddddddddB5555555522 ddddddddB6666666666444444444+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++dddddddddddddddddddddBBBBBBBBBBBBBBBBBBB4444444444444444444444444777777777777777777777++++++++++++++++++++++++++++++++++dddddddddddddddddBBBBBBBBBBBBBBBB555555555555555555222222222222222222222++++++++++++++++++++++++++++++++++++++dddddddddddddddddBBBBBBBBBBBBBBBBBBB66666666666666666666644444444444444444444++++++++++++++++++dddddddddBBBBBBBBBB44444444444477777777777+++++++++++++++++++++dddddddddBBBBBBBBB5555555555222222222+++++++++++++++++++++ddddddddddBBBBBBBBBB666666666444444444

za zid, strop i pod

fermacell

Konstrukcije

Stanje ožujak 2013

Page 2: fermacell Konstrukcije

Sadržaj1 Dimenzije ploča/elemenata 3

2 Karakteristični podaci ploča 4

3 Konstrukcije zidova3.1 fermacell montažni zidovi s

čeličnom potkonstrukcijom sizolacijom šupljine

6

3.2 fermacell montažni zidovi sčeličnom potkonstrukcijom bezizolacije šupljine

10

3.3 fermacell Firepanel A1 montažnizidovi s čeličnom potkonstrukcijombez izolacije šupljine tj. nije uvjetovanaprema protupožarnoj zaštiti

10

3.4 fermacell montažni zidovi PowerpanelH2O s čeličnom potkonstrukcijoms izolacijom šupljine

12

3.5 AESTUVER čelična konstrukcija zidabez izolacije šupljine

12

3.6 fermacell montažni zidovi ss drvenom potkonstrukcijoms izolacijom šupljine

14

3.7 fermacell montažni zidovi sdrvenom potkonstrukcijombez izolacije šupljine

16

3.8 fermacell montažni zidovi PowerpanelH2O s drvenom potkonstrukcijom sizolacijom šupljine

16

3.9 fermacell obnavljanje zidova/spoj -pregradnog zida sa stupom fasades čeličnim spojnim profilom/AE W90

18

4 Drvena konstrukcija zidova4.1 fermacell zidovi s drvenom

konstrukcijom, nosivi, koji zatvaraju prostor20

4.2 fermacell zidovi s drvenom konstrukcijom, nosivi, koji zatvaraju /ne zatvaraju prostor bez izolacije šupljina

20

4.3 fermacell završni zidovi zgrade, nosivi, koji zatvaraju prostor

22

4.4 fermacell vanjski nosiv i zidovi, koji zatvaraju prostor

22

5 Fasadne obloge /šaht zidovi5.1 fermacell Fasadne obloge /šaht

zidovi sa čeličnom potkonstrukcijom

24

5.2 fermacell Fasadne obloge /šaht zidovi Firepanel A1 s čeličnom potkonstrukcijom

24

5.3 fermacell Fasadne obloge/šaht zidoviPowerpanel H2O sa čeličnompotkonstrukcijom

26

5.4 AESTUVER pregradni i šaht zid 26

6 Protupožarne zidne konstrukcije6.1 fermacell protupožarni zidovi s

čeličnom potkonstrukcijom 28

6.2 AESTUVER protupožarni zid 28

7 Konstrukcije zidnih obloga7.1 fermacell zidne obloge s čeličnom

potkonstrukcijom30

7.2 fermacell zidne obloge s drvenompotkonstrukcijom

30

7.3 fermacell suha žbuka sgipsvlaknastim pločama

30

7.4 fermacell suha žbuka svišeslojnim pločama

30

8 Protupožarne obloge,pregrade

8.1 fermacell protupožarne oblogeza čelične nosače/potpornje u unutarnjem području

32

8.2 fermacell protupožarne obloge začelične nosače /potpornje u unutarnjem i vanjskom području

32

8.3 fermacell protupožarne obloge zadrvene nosače potpornje u unutarnjempodručju

33

8.4 Nadogradnja protupožarne zaštiteod čeličnih tj. betonskih napregnutih ploča za stropnu ili zidnu konstrukciju načinjena od normalnog betona

33

8.5 Djelotvorna protupožarna obloga kod -višekatne drvene gradnje tj. kod podizanjado 4-te klase zgrade prema primjerugrađevinskog pravilnika MBO 2002

34

8.6 Pregrade 35

9 Konstrukcije krovovai stropova

9.1 fermacell stropne konstrukcije sčeličnom i drvenom potkonstrukcijomsamostalni spušteni strop

36

9.2 fermacell stropna konstrukcija Powerpanel H2O s čeličnom potkonstruk- cijom samostalni spušteni strop

36

9.3 AESTUVER protupožarni stropovi 38

9.4 fermacell stropne potkonstrukcije s čeličnom i drvenom potkonstrukcijom u kombinaciji sa sirovim stropovima vrste izvedbe I, II i III

40

9.5 fermacell stropovi s drvenim gredamasa fermacell gipsvlaknastim pločama

42

9.6 fermacell stropovi s drvenim gredama sa fermacell Firepanel A1

42

9.7 fermacell krovne konstrukcije sfermacell gipsvlaknastim pločama

44

10 Konstrukcije podova10.1 Protupožarna zaštita i dopuštena opterećenja 46

10.2 Zvučna izolacija s fermacell gips-vlaknastim estrih elementima i stropovi s drvenim gredama.

48

10.3 Poboljšanje zvučne izolacije kod hodanja nana masivnim stropovima prema DIN 4109

55

10.4 Zvučna izolacija s fermacell PowerpanelTE na stropovima od drvenih greda

57

10.5 Poboljšanje zvučne izolacije kod hodanja sfermacell Powerpanel TE na masivnim stropovima prema DIN 4109

57

10.6 Karakteristični podaci za fermacell estrih elemente

58

10.7 Karakteristični podaci za fermacell proizvode za izjednačenje razine

58

10.8 Karakteristični podaci za fermacell Powerpanel TE sustave podnih odvodnica

59

10.9 Karakteristični podaci za fermacell Powerpanel TE nagibni set

59

10.10 Karakteristični podaci za fermacell tavanski element N+F

59

10.11 Karakteristični podaci za fermacell podrumski strop izolacijskielement N+F

59

11 Razmaci pričvrsnih sredstavai potkonstrukcije

11.1 Razmaci pričvrsnih sredstavaMontažni zidovi

60

11.2 Razmaci pričvrsnih sredstavaMontažni zidovi-pričvršćenjeploča u ploču

61

11.3 Razmaci pričvrsnih sredstavaMontažni zidovi Powerpanel H2O

61

11.4 Razmaci pričvrsnih sredstava-Strop 62

11.5 Razmaci pričvrsnih sredstava-Stroppričvršćenje ploča u ploču

62

11.6 Razmaci pričvrsnih sredstava-StropPowerpanel H2O

63

11.7 Osovinski razmaci potkonstrukcijekod fermacell gipsvlaknastih ploča

63

11.8 Osovinski razmaci potkonstrukcijekod fermacell Powerpanel H2O

63

12 Pričvršćenje tereta na zid i strop

12.1 Lagana pojedinačna opterećenja ovješena na zid 64

12.2 Lagana i srednje teška konzolna opterećenja 64

12.3 Opterećenja na stropnim oblogama 64

Objašnjenje fusnotaPreklopiva stranica na stražnjoj strani

2

Page 3: fermacell Konstrukcije

fermacell gipsvlaknaste ploče tj fermacell greenlineFormati Debljina

10 mm 12,5 mm 15 mm 18 mm

Plošna masa 11,5 kg/m2 15 kg/m2 18 kg/m2 21 kg/m2

1500 x 1000 mm

2000 x 625 mm

2000 x 1250 mm

2500 x 1250 mm

2540 x 1250 mm

2600 x 625 mm

2750 x 1250 mm

3000 x 1250 mm

Ostale dimenzije na upit

fermacell gipsvlaknasti estrih elementiTip Izvedba Debljina

2 E 11 2 x 10 mm fermacell 20 mm

2 E 13 2 x 10 mm fermacell + 20 mm tvrda pjena od polistirola 40 mm

2 E 14 2 x 10 mm fermacell + 30 mm tvrda pjena od polistirola 50 mm

2 E 22 2 x 12,5 mm fermacell 25 mm

2 E 23 2 x 12,5 mm fermacell + 20 mm tvrda pjena od polistirola 45 mm

2 E 31 2 x 10 mm fermacell + 10 mm drvena vlakna 30 mm

2 E 32 2 x 10 mm fermacell + 10 mm mineralna vuna 30 mm

2 E 33 2 x 12,5 mm fermacell + 10 mm drvena vlakna 35 mm

2 E 34 2 x 12,5 mm fermacell + 10 mm mineralna vuna 35 mm

2 E 35 2 x 12,5 mm fermacell + 20 mm mineralna vuna 45 mm

Dimenzije: 1,50 x 0,50 m = 0,75 m2

fermacell greenline estrih elementi koji reduciraju učinak štetnih tvariTip Izvedba Debljina

2 E 11gl 2 x 10 mm greenline 20 mm

2 E 22gl 2 x 12,5 mm greenline 25 mm

2 E 31gl 2 x 10 mm greenline + 10 mm drvena vlakna 30 mm

Dimenzije: 1,50 x 0,50 m = 0,75 m2

fermacell Powerpanel H2OFormati Debljina

1000 x 1250 mm 12,5 mm

2000 x 1250 mm 12,5 mm

2600 x 1250 mm 12,5 mm

3010 x 1250 mm 12,5 mm

Ostale dimenzije * na upit

Dimenzije: 1,50 x 0,50 m = 0,75 m2

Plošna masa po m 2 12,5 kg * Datum isporuke na upit

fermacell Powerpanel HDFormati Debljina

1000 x 1250 mm 15 mm

2600 x 1250 mm 15 mm

3000 x 1250 mm 15 mm

Ostale dimenzije * na upit

Plošna masa po m2 15 kg * Datum isporuke na upit

fermacell Firepanel A1Formati Debljina

2000 x 1250 mm 10 mm

1500 x 1000 mm 12,5 mm

2000 x 1250 mm 12,5 mm

2000 x 1250 mm 15 mm

Ostale dimenzije * na upit

* Datum isporuke na upit

AESTUVER protupožarne pločeFormati* Debljina**

2600 x 1250 mm 20 mm

2600 x 1250 mm 25 mm

2600 x 1250 mm 30 mm

2600 x 1250 mm 40 mm

2600 x 1250 mm 50 mm

2600 x 1250 mm 60 mm

* ostale dimenzije na upit ** ostale debljine ploča na raspolaganju

fermacell Vapor –parootporne ploče

Formati Debljina

3000 x 1250 mm 12,5 mm

3000 x 1250 mm 15 mm

fermacell greenline – ploče koje reduciraju učinak štetnih tvari

Formati Debljina

1500 x 1000 mm 10 mm

3000 x 1250 mm 12,5 mm

fermacell Powerpanel TE sustav podnog odvodaFormat Izvedba debljina elem.

(vani /unutra)

500 x 500 mm 10 + 25 mm Powerpanel H2O 35/25 mm

1000 x 1000 mm 10 + 25 mm Powerpanel H2O 35/25 mm

1250 x 1250 mm 10 + 25 mm Powerpanel H2O 35/25 mm

fermacell estrih elementi Powerpanel TEFormat Izvedba Debljina

500 x 1250 mm 2 x 12,5 mm Powerpanel H2O 25 mm

Dimenzije ploča /elemenata

3

Page 4: fermacell Konstrukcije

Karakteristike pločaFERMACELL gipsvlaknaste ploče tj.FERMACELL greenline

Dopuštenja

Dopuštenje građevinskog nadzora ETA-03/0050

Mjere tolerancije pri kompenzacijskoj vlazi za standardne formate ploča

Dužina, širina ±0 bis -2 mm

Razlika po dijagonali 2 mm

Debljina: 10/12,5/15/18 ± 0,2 mm

Karakteristične vrijednosti

Klasa građevinskog materijala prema DIN EN 13501-1 negorivo, A2

Oznaka prema DIN EN 15283-2 GF-I-W2-C1

Bruto gustoća (zadano u proizvodnji) 1150 ± 50 kg/m3

Koeficijent otpora difuziji vodene pare μ 13

Toplinska provodljivost 0,32 W/mK

Specifični toplinski kapacitet c 1,1 kJ/kgK

Tvrdoća po Brinellu 30 N/mm2

Bubrenje debljine nakon 24 sata stajanja u vodi < 2 %

Koeficijent termičkog istezanja 0,001 %/K

Istezanje/utezanje pri promjeni relativnevlažnosti zraka za 30 % (pri 20 °C)

0,25 mm/m

Kompenzacijska vlaga pri relativnoj vlazi zraka od 65 %i temperaturi zraka od 20 °C

1,3 %

pH-Wert 7–8

Karakteristične vrijednosti čvrstoće zaFERMACELL gipsvlaknaste ploče u N/mm2

Naprezanje ploča

Modul elastičnosti kod savijanja E m,mean 3800

Modul smicanja Gmean 1600

Naprezanje ploča

Modul elasticnosti kod savijanja E m,mean 3800

Modul elastičnosti kod vlačne sile E t,mean 3800

Modul elastičnosti kod tlačne sile E c,mean 3800

Modul smicanja Gmean 1600

FERMACELL Firepanel A1

Mjere tolerancije pri kompezacijskoj vlazi za standardne formate ploča

Dužina, širina ± 0/-2 mm

Razlika po dijagonali 2 mm

Debljina ± 0,2 mm

Karakteristične vrijednosti

Klasa građ. materijala prema DIN EN 13501-1 negorivo, A1

Oznaka prema DIN EN 15283-2 GF-I-W2-C1

IMO FTPC dio 1 negorivo

Klasifikacija građevinskog materijala nacionalno/europski

Bruto gustoća 1200 ± 50 kg/m3

Čvrstoća na savijanje > 5,8 N/mm2

Koeficijent otpora difuziji vodene pare μ 16

Toplinska provodljivost = 0,38 W/m•K

Istezanje /utezanje pri promjeni relativnevlažnosti zraka za 30 % (pri 20 °)

0,25 mm/m

Kompenzacijska vlaga pri relativnoj vlazi zraka od 65 %- i temperaturi zraka od 20 °C

1,3 %

pH-vrijednost 7-8

FERMACELL Vapor

Mjere tolerancije pri kompenzacijskoj vlazi za standardne formate ploča

Dužina, širina ± 0/-2 mm

Razlika po dijagonali 2 mm

Debljina ± 0,2 mm

Karakteristične vrijednosti

Klasa građ. materijala prema DIN EN 13501-1 Negorivo, A2

Bruto gustoća 1150 ± 50 kg/m3

sd-vrijednost u ovisnosti sa situacijom ugradnje 3,1 tj. 4,5 m

Toplinska provodljivost 0,32 W/mK

Tvrdoća po Brinellu 30 N/mm2

Specifični toplinski kapacitet c = 1,1 kJ/kgK

Bubrenje debljine nakon 24 sata stajanja u vodi < 2 %

Koeficijent termičkog istezanja 0,001 %/K

Istezanje/utezanje pri promjeni relativnevlažnosti zraka za 30 % (pri 20 °C)

0,25 mm/m

Kompezacijska vlaga pri relativnoj vlazizraka od 65 %- i temperaturi zraka od 20 °C

1,3 %

pH-Wert 7�8

Karakteristične vrijednosti čvrstoće zaFERMACELL gipsvlaknaste ploce u N/mm2

za proračune prema DIN-u 1052 tj. EN 1995-1-1

Nazivna debljina ploča u mm

10 12,5 15 18

Naprezanje ploča

Savijanje fm,k 4,6 4,3 4,0 3,6

Smicanje fv,k 1,9 1,8 1,7 1,6

Naprezanje ploča

Savijanje fm,k 4,3 4,2 4,1 4,0

Vlačna sila ft,k 2,5 2,4 2,4 2,3

Tlačna sila fc,k 8,5 8,5 8,5 8,5

Smicanje fv,k 3,7 3,6 3,5 3,4

LTM-3/05-10/05PP/PR1

4

Page 5: fermacell Konstrukcije

AESTUVER protupožarna ploča

Dopuštenja

Dopuštenje građevinskog nadzora ETA-11/0458

Mjere tolerancije za standardne formate ploča

Dužina, širina, debljina ±1 mm

Razlika po dijagonali 2 mm

Karakteristične vrijednosti

Klasa građ. materijala prema DIN EN 13501-1 negorivo, A1

Bruto gustoća (suha) oko 700 kg/m3 1)

Koeficijent otpora difuziji vodene pare μ 56 prema DIN EN 12572

Toplinska provodljivost R oko 0,21 W/(mK)1)

Kompenzacijska vlaga (20 °C, 65 % rel. LF) oko. 7 Gew.-%

Promjena vlage (20 °C, 35-95 % rel. LF.) ± 5 Gew.-%

E modul elastičnosti ≥ 3.000 N/mm² 1)

Otpornost na savijanje i vlačnu silu ≥ 3,5 N/mm² 1)

Otpornost na tlačnu silu prema EN 789 ≥ 9 N/mm² 1)

1) Primjer vrijednosti za ploču debljine 20 mm

FERMACELL Powerpanel H2O

Dopuštenja

Dopuštenje građevinskog nadzora ETA-07/0087

Mjere tolerancije za standardne formate ploča

Dužina, širina ± 1 mm

Razlika po dijagonali ≤ 2 mm

Debljina: 12,5 ± 0,5 mm

Karakteristične vrijednosti

Klasa građ. materijala prema DIN EN 13501-1 negorivo, A1

Bruto gustoća (zadano u proizvodnji) 1000 kg/m3

Koeficijent otpora difuziji vodene pare μ 56 prema DIN EN 12572

Toplinska provodljivost 10,tr 0,173 W/mK prema DIN EN 12664

Specifični toplinski kapacitet cp 1,0 kJ/kgK

Kompenzacijska vlaga prema relativnoj vlazizraka od 65 % i temperaturi zraka od 20 °C

oko 5 %

pH-vrijednost oko 10

Karakteristične vrijednosti čvrstoće za 12.5 mmFERMACELL Powerpanel H2O ploče u N/mm2

Naprezanje ploče

E-modul savijanja E m, mean 5500

E-modul tlaka E c, mean 6500

Karakteristične vrijednosti čvrstoće za 12,5 mmFERMACELL Powerpanel H2O ploče u N/mm2

Naprezanje ploče

Savijanje fm,k 6,0

Tlak fc,k 11,7

FERMACELL Powerpanel HD

Mjere tolerancije za standardne formate ploča

Dužina, širina, debljina ± 1 mm

Razlika po dijagonali 2 mm

Karakteristične vrijednosti

Klasa građ. materijala prema DIN EN 13501-1 negorivo, A1

Bruto gustoća oko 1000 kg/m3

Plošna masa oko 15 kg/m2

Otpornost na savijanje > 3,5 N/mm2

Otpornost na tlačnu silu (pod pravim kutem u odnosu na ravninu ploče)

> 6 N/mm2

E-modul savijanja 4500 ± 500 N/mm2

Koeficijent otpora difuziji vodene pare * 40

Toplinska provodljivost 0,40 W/mK

Specifični toplinski kapacitet cp 1,0 kJ/kgK

Koeficijent toplinske diletacije(područje temperature: -20 °C do +75°C)

T 11,0 • 10-6 1/K

Kompenzacijska vlaga kod klime u prostoriji oko 7 %

Otporno na smrzavanje

* Powerpanel HD ploča uključujući ispitanu HD tehniku fugiranjai HD sustav žbukanja

LTM 3/05-25/05 PP/PR1 LTM 3/05-33/10 PP

LTM 3/05-09/05 PP/PR1

5

Alkaličnost- pH vrijednost oko 12Kategorija primjene u skladu s svrhom primjene (prema ETAG 018-1)

tip 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Kategorija primjene u skladu s vremen-skim uvjetima (prema ETAG 018-1)

tip Z1, Z2, Y, X

AESTUVER protupožarna ploča

Dopuštenja

Dopuštenje građevinskog nadzora ETA-11/0458

Mjere tolerancije za standardne formate ploča

Dužina, širina, debljina ±1 mm

Razlika po dijagonali 2 mm

Karakteristične vrijednosti

Klasa građ. materijala prema DIN EN 13501-1 negorivo, A1

Bruto gustoća (suha) oko 700 kg/m3 1)

Koeficijent otpora difuziji vodene pare μ 56 prema DIN EN 12572

Toplinska provodljivost R oko 0,21 W/(mK)1)

Kompenzacijska vlaga (20 °C, 65 % rel. LF) oko. 7 Gew.-%

Promjena vlage (20 °C, 35-95 % rel. LF.) ± 5 Gew.-%

E modul elastičnosti ≥ 3.000 N/mm² 1)

Otpornost na savijanje i vlačnu silu ≥ 3,5 N/mm² 1)

Otpornost na tlačnu silu prema EN 789 ≥ 9 N/mm² 1)

1) Primjer vrijednosti za ploču debljine 20 mm

LTM 3/05-33/10 PP

Alkaličnost- pH vrijednost oko 12Kategorija primjene u skladu s svrhom primjene (prema ETAG 018-1)

tip 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Kategorija primjene u skladu s vremen-skim uvjetima (prema ETAG 018-1)

tip Z1, Z2, Y, X

Page 6: fermacell Konstrukcije

FERMACELL montažni zidovi3.1 s čeličnom potkonstrukcijum i izolacijom šupljine

Kratkiopis

Crtež sustava Debljina zida Potkonstrukcija (13) Mineralna vunadebljina/bruto gustoća

(1)FERMACELL gipsvlaknastaploča,obloga sa svake strane

[mm] (UW - CW) [mm] [mm] / [kg/m3]

1 S 11 70 50 x 06 (e = 50 cm) 10 40/40

95 75 x 06 (e = 50 cm)

120 100 x 06 (e = 50 cm)

75 50 x 06 12,5 40/40

100 75 x 06 60/20

60/30

125 100 x 06 40/20

60/20

150 125 x 06 100/20

1 S 13 180 (9) 2 x 75 x 06 12,5 40/15

185 (10)

185 (11)

1 S 14 135 100 x 06 12,5 i 60/2012,5 + 10

1 S 21 100 75 x 06 12,5 60/30

125 100 x 06

111 75 x 06 18

1 S 24 95 50 x 06 12,5 + 10 40/20

1 S 25 180 (9) 2 x 75 x 06 12,5 60/30

185 (10)

185 (11)

1 S 31 90 50 x 06 (e = 50 cm) 10 + 10 40/100

115 75 x 06 (e = 50 cm) 60/30

140 100 x 06 (e = 50 cm) 60/30

95 50 x 06 12,5 + 10 50/50 (40/100)

100 12,5 + 12,5

120 75 x 06 12,5 + 10 60/30

125 12,5 + 12,5

145 100 x 06 12,5 + 10

150 12,5 + 12,5

170 125 x 06 12,5 + 10

175 12,5 + 12,5

1 S 31/W 120 75 x 06 12,5 +10 60/50

125 12,5 + 12,5

145 100 x 06 12,5 +10

Profili sa zvučnom izolacijom 150 12,5 + 12,5

6

Page 7: fermacell Konstrukcije

maksimalna visina zida (cm)(8) (23) Masa u odnosu na

površinu

Mjera zvučneizolacije uzdužno

Protupožarna zaštita Certifikat ili stručnomišljenje o protu-požarnoj zaštiti (5)Zahtjevi protupožarne zaštite

Mjera izolacije

zracne buke R w,R R L,w,R(12) prema DIN 4102

bez sa [kg/m2] [dB] [dB]

375 EB1/355 EB2 300 27 46 52 F 30-A P-3854/1372

425 425 28 46

595 500 28 46

350 EB1/250 EB2 300 EB1/250 EB2 34 46 57 F 30-A P-3854/1372

400 400 34 50 P-3360/2509

35 52

570 500 35 49

36 52

760 37 54 (3)

400 EB1/350 EB2 (9) 400 EB1/350 EB2 (9) 38 55 (4) 57 F 30-A P-3360/2509

400 (10) 350 (10)

500 EB1/425 EB2 (11) 500 EB1/425 EB2 (11) 52

740 500 46 55 57 F 30-A P-3854/1372

400 400 35 52 57 F 60-A P-3363/2539

570 500 36

400 400 * 47 55

400 400 58 57 62 F 60-A P-3365/2559

400 EB1/350 EB2 (9) 400 EB1/350 EB2 (9) 38 58 57 F 60-A P-3363/2539

400 (10) 350 (10)

500 EB1/425 EB2 (11) 500 EB1/425 EB2 (11) ≥ 52

400 400 57 54 57 F 90-A P-3854/1372

600 57 58 P-3361/2519

830 58

400 400 58 50 (57) 62

64

575 550 58 60

610 64

820 650 59

865 65

1020 750 59

1065 65

300 EB1/250 EB2 300 EB1/250 EB2 58 61 62 F 90-A P-3854/1372

64

350 EB1/300 EB2 350 EB1/300 EB2 59

65

* Razmak između konstrukcije:1000 mm(podatak prema AbP-u)

LTM-3/05-11/05PPPR1

LTM-3/05-11/05PPPR1

LTM-3/05-11/05PPPR1

LTM-3/05-11/05PPPR1

LTM-3/05-11/05PPPR1

LTM-3/05-43/06PP

LTM-3/05-43/06PP

7

Page 8: fermacell Konstrukcije

3.1 fermacell montažni zidovi s čeličnom potkonstrukcijom i izolacijom šupljine

Kratki

opis

Crtež sustava Debljina zida Potkonstrukcija (13) FERMACELL gipsvlaknasta

ploča, obloga sa svake strane

(1)Mineralna vuna

Debljina/bruto gustoća

[mm] (UW - CW) [mm] [mm] / [kg/m3]

1 S 32 150 (9) 2 x 50 x 06 12,5 + 10 50/50

155 (9) 12,5 + 12,5

155 (10) 12,5 + 10

160 (10) 12,5 + 12,5

155 (11) 12,5 + 10

160 (11) 12,5 + 12,5

200 (9) 2 x 75 x 06 12,5 + 10 60/30 2 x 60/30

205 (9) 12,5 + 12,5

205 (10) 12,5 + 10

210 (10) 12,5 + 12,5

205 (11) 12,5 + 10

210 (11) 12,5 + 12,5

1 S 33 111 75 x 06 18 60/50

125 89 x 06

136 100 x 06

1 S 36 280 (10) 2 x 100 x 06 12,5 + 10 2 x 80/9035 mm razmakizmeđu konstrukcije

1 S 32 / A2 210 50 + 75 x 06 12,5 + 10 + 10 unutra 50 + 75/20

220 75 + 75 x 06 5 x 12,5 75 + 75/20

1 S 32 / A1 175 50 + 75 x 06 12,5 + 2 x 10 unutra 50 + 75/20

200 75 + 75 x 06 12,5 + 2 x 10 unutra 75 + 75/20

1 S 52 230 (11) 2 x 75 x 06 12,5 + 12,5 + 10 80/50≥

1 S 51 05/0501 + 5,21 + 5,2160 x 57541

05/0860 x 001071

195 125 x 06

8

Page 9: fermacell Konstrukcije

bez sa [kg/m2] [dB] [dB]

350 EB1/300 EB2 (9) 350 EB1/300 EB2 (9) 60 60 62 F 90-A P-3854/1372

68 P-3361/2519

305 EB1/215 EB2 (10) 305 EB1/215 EB2 (10) 60

310 EB1/220 EB2 (10) 310 EB1/220 EB2 (10) 68

450 EB1/400 EB2 (11) 450 EB1/400 EB2 (11) 60 56

68

450 EB1/400 EB2 (9) 400 (9) 60 62 64 68

69 71

400 (10) 350 (10) 60 62

69 71

650 EB1/600 EB2 (11) 500 (11) 60 62 60

69 71

400 400 * 50 55 57 F 90-A P-3364/2549

590 500 *

3.1

* Razmak između potkonstrukcije: 1000 mm (podatak prema AbP-u)

maksimalna visina zida (cm)(8) (23) Masa u odnosu na

površinu

Mjera zvučneizolacije uzdužno

Protupožarna zaštita Certifikat ili stručnomišljenje o protu-požarnoj zaštiti (5)Zahtjevi protupožarne zaštite

Mjera izolacije

zracne buke R w,R R L,w,R(12) prema DIN 4102

465 450 74 69 63 F 90-A P-3854/1372

2731/4583-PA-021 F361667055/054005/573055/054

A-081 F0698056/005575/524056/005

26056/005007/055

LTM-3/05-11/05PP/PR1

LTM-3/05-11/05PP/PR1

500/650 (11) 425/600 (11) 500/650 90 62 63 F 180-A P-3854/1372LTM-3/05-11/05PP/PR1

350EB1/300EB2 (9) F 90-A

450EB1/400EB2 (9)

350EB1/300EB2 (9) 78 70 P-3854/1372

450EB1/400EB2 (9) 66 70 P-3854/1372

LTM-3/05-11/05PP/PR1

LTM-3/05-11/05PP/PR1

F 90-A

9

Page 10: fermacell Konstrukcije

FERMACELL montažni zidovi3.2 fermacell montažni zidovi s čeličnom potkonstrukcijom bez izolacije šupljine

[mm] (UW - CW) [mm] [mm] / [kg/m3]

1 S 15 100 75 x 06 12,5 bez izolacijskih materijala, odnosno najmanjeklase B2

125 100 x 06(24)

150 125 x 06

1 S 16 110 75 x 06 12,5 i

135 100 x 06 12,5 + 10

160 125 x 06

1 S 22 125 75 x 06 12,5 + 12,5

150 100 x 06

175 125 x 06

1 S 23 133 75 x 06 12,5 + 10 i

158 100 x 06 12,5 + 12,5 + 10

183 125 x 06

1 S 35 145 75 x 06 12,5 + 12,5 + 10

170 100 x 06

195 125 x 06

[mm] [UW-CW] [mm]

1 S 31 A1 90 50 x 06 10 + 10 bez ili min. A2; d 40 mm

115 75 x 06

140 100 x 06

165 125 x 06

1 S 41 A1 125 75 x 06 12,5 + 12,5 bez ili min. A2; d 40 mm

150 100 x 06

175 125 x 06

* Izvješće o protupožarnom ispitivanju dopušta jednoslojne i dvoslojne izvedbe.

FERMACELL Firepanel A1 montažni zidovi sa čeličnom konstrukcijom bez izolacije šupljegaprostora, odnosno bez potrebne izolacije s obzirom na protupožarnu tehniku

*

*

Kratki

opis

Crtež sustava Debljina zida Potkonstrukcija (13) FERMACELL gipsvlaknasta

ploča, obloga sa svake strane

(1)Mineralna vuna

Debljina/bruto gustoća

bez izolacijskih materijala, odnosno najmanjeklase B2

(24)

bez izolacijskih materijala, odnosno najmanjeklase B2

(24)

bez izolacijskih materijala, odnosno najmanjeklase B2

(24)

bez izolacijskih materijala, odnosno najmanjeklase B2

(24)

Kratki

opis

Crtež sustava Debljina zida Potkonstrukcija (13) FERMACELL Firepanel A1

Obloga s jedne stran e

Izolacija šupljine

10

Page 11: fermacell Konstrukcije

bez sa [kg/m2] [dB] [dB]

400 400 32 41 53 F 30-A (24) P-3360/2509

570 500 33 42

760 550 34

540 450 44 44 53/57 F 30-A (24) P-3365/2559

740 500 45 46

925 550 46

610 550 63 52 57 F 60-A (24) P-3365/2559

865 650 63 54

1065 750 64

730 550 67 55 57/58 F 60-A (24) P-3365/2559

970 650 68 57

1145 750 69

905 650 79 58 58 F 90-A (24) P-3365/2559 (interpolirano)

1115 750 80 60

1200 850 81

max. visina zida [cm] (8)

s protupožarnim zahtjevima

Masa u odnosu

na površinu

bez sa bez sa

Izolacija Izolacija

bez izolacije s izolacijom [kg/m2] [dB] [dB] [dB] [dB]

400 300 50 ≥ 46 54 53 57 F 90-A (EI 90)

P-SAC 02/III-512*

500 58

51

400 300 64 52 60 57 62 F 120-A (EI 120)

P-SAC 02/III-512*

54

Maksimalna visina zida (cm) (8) (23) Masa u odnosu na

površinu

Mjera zvučneizolacije uzdužno

Protupožarna zaštita Certifikat ili stručnomišljenje o protu-požarnoj zaštiti (5)Zahtjevi protupožarne zaštite

Mjera izolacije

zracne buke R w,R R L,w,R(12) prema DIN 4102

Mjera zvučneizolacije uzdužno

Mjera izolacije

zracne buke R w,R L,w,R(12)

Protupožarna

zaštita prema

DIN 4102/(EN 13501)

Protupožarni

certifikat (5)

LTM 3/05-56/11PP

LTM 3/05-55/11PP

11

Page 12: fermacell Konstrukcije

3.4 fermacell montažni zidovi Powerpanel H2O s čeličnom potkonstrukcijom i izolacijom šupljine

[mm] (UW - CW) [mm] [mm] / [kg/m3]

1 S 11 H2O 100 75 x 06 12,5 Powerpanel H2O 60/25

125 100 x 06

1 S 12 H2O 75 50 x 06 12,5 Gipsvlaknasta

ploča i

40/50

100 75 x 06 60/25

125 100 x 06 12,5 Powerpanel H2O

1 S 13 H2O 85 50 x 06 12,5 + 10 Gipsvlak- 40/50

110 75 x 06 60/25

135 100 x 06 12,5 Powerpanel H2O

1 S 15 H2O 75 50 x 06 12,5 ohne

100 75 x 06

125 100 x 06 12,5 Powerpanel H2O

1 S 41 H2O 125 75 x 06 2 x 12,5 Power- 60/25

150 100 x 06 panel H2O

1 S 42 H2O 125 75 x 06 12,5 Gipsvlaknasta ploča

60/25

150 100 x 06 + 12,5 Powerpanel H2O

1 S 31 H2O 155 (9) 2 x 50 x 06 2 x 12,5 Power- 40/50

155 (11) panel H2O

1 S 43 H2O 205 (9) 2 x 75 x 06 2 x 12,5 Power- 60/25

205 (11) panel H2O

AESTUVER čelična konstrukcija zida bez izolacije šupljine

AESTUVER

obloga s jedne strane

Mineralna vuna (1)

debljina /bruto gustoća

[mm] [UW-CW] [mm] [mm]/[kg/m2]

1 ST 33 AE 150 Čelični U-Profil 100/50 x 6 i AESTUVER trake -ploča d = 60 mm

25 bez min. A2

Kratki

opis

Crtež sustava Debljina zida Potkonstrukcija (13) FERMACELL gipsvlaknasta

ploča, obloga sa svake strane

(1)Mineralna vuna

Debljina/bruto gustoća

Kratki

opis

Crtež sustava Debljina zida Potkonstrukcija (13)

nasta ploča i

Gipsvlaknasta

ploča i

12

Page 13: fermacell Konstrukcije

bez sa [kg/m2] [dB] [dB]

400 400 30 47 57 F 30-A P-3025/3165

420 420

305 EB1/210 EB2 305 EB1/210 EB2 33 49 57 F 30-A P-3025/3165

400 400

480 480

330 EB1/240 EB2 330 EB1/240 EB2 48 54 57 F 30-A P-3025/3165

400 400

515 500

305 EB1/210 EB2 na upit 29 39 57 F 30-A na upit

400 na upit

480 na upit

400 400 55 55 62 F 120-A P-3025/3165

495 495

415 415 60 58 62 F 120-A P-3025/3165

650 650

350 EB1/300 EB2 (9) na upit 64 59 62 F 90-A na upit

450 EB1/400 EB2 (11) 55

450 EB1/400 EB2 (9) na upit 65 61 62 F 120-A na upit

650 EB1/600 EB2 (11) 55

max visine zida sprotupožarnim zahtjevima

(8) (23) Masa u odnosu napovršinu

Mjera izolacije zračne

buke Rw, R

Mjera izolacije zvučne

uzdužno RL, w, R (12)

Protupožarna zaštita

prema DIN 4102

Protupožarni certifikat(5)

ili ispitivanje

[cm] [kg/m2] [dB] [dB]

900 45 – – F 90-A P-3249/1399

Maksimalna visina zida (cm) (8) (23) Masa u odnosu na

površinu

Mjera zvučneizolacije uzdužno

Protupožarna zaštita Certifikat ili stručnomišljenje o protu-požarnoj zaštiti (5)Zahtjevi protupožarne zaštite

Mjera izolacije

zracne buke R w,R R L,w,R(12) prema DIN 4102

LTM-3/05-125/06PP

LTM-3/05-125/06PP

LTM-3/05-125/06PP

LTM-3/05-125/06PP

LTM-3/05-125/06PP

13

Page 14: fermacell Konstrukcije

14

3.6 fermacell montažni zidovi s drvenom potkonstrukcijom s izolacijom šupljine

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]/ [kg/m3]

1 H 11 85 40/60 40/60 12,5 40/20

105 40/80 40/80

1 H 11/FS 165 60/100 60/100 12,5 i2 x 12,5 + Federschiene

100/25

1 H 12 80 40/60 40/60 10 40/30

100 40/80 40/80

1 H 15 175 2 x 40/60

30 mm zračnimeđuprostor

2 x 40/60 12,5 60/20

1 H 16 185 2 x 40/60

30 mm zračnimeđuprostor

2 x 40/60 12,5 + 10 i 12,5

60/20

1 H 17 150 60/100 60/100 12,5 i1 x 10 + Federschiene

100/25

1 H 22 280 2 x 60/100

30 mm zračnimeđuprostor

2 x 60/100 12,5 + 12,5 2 x 100/25

1 H 31 105 40/60 40/60 12,5 + 10 50/50

125 40/80 40/80

1 H 31/FS 190 60/100 60/100 2 x 12,5 i3 x 12,5 +Federschiene

100/25

1 H 32 145 40/80 40/80 12,5 + 10

(jednostrano poprečneletve 30/50 sa/beztrake od filca)

50/50

1 H 35 170 2 x 40/60 2 x 40/60 12,5 + 10 50/50

210 2 x 40/80 2 x 40/80

Kratki

opis

Crtež sustava Debljina zida Potkonstrukcija (13) fermacell gipsvlaknasta

ploča, obloga sa svake strane

Mineralna vuna

Debljina/bruto gustoćaDrveni skelet Poprečne letve

Page 15: fermacell Konstrukcije

15

I II [kg/m2] [dB] [dB]

310 310 38 42 (3) 57 F 30-B P-3525/8324

410 410 40

410 410 56 54 57 F 30-B na upit

310 310 32 42 (3) 57 F 30-B P-3856/1392

410 410 34

310 310 41 55 (3) 61 F 30-B P-3525/8324

310 310 52 62 (3) 61 F 30-B P-3525/8324

410 410 37 55 57 F 30-B na upit

410 410 77 68 61 F 60-B na upit

310 310 62 49 (3) 61 F 90-B P-3856/1392

410 410 64

410 410 85 59 61 F 90-B na upit

410 410 65 57 (3) s trakomod filca

61 F 90-B P-3856/1392

54 (3) bez trakeod filca

310 310 65 66 (4) 61 F 90-B P-3856/1392

410 410 69

Maksimalna visina zida (cm) Masa u odnosu na

površinu

Mjera zvučneizolacije uzdužno

Protupožarna zaštita Certifikat ili stručnomišljenje o protu-požarnoj zaštiti (5)Zahtjevi protupožarne zaštite (7)

Mjera izolacije

zracne buke R w,R L,w,R(12) prema DIN 4102

Page 16: fermacell Konstrukcije

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] / [kg/m3]

1 H 13 85 40/60 40/60 12,5 bez izolacijskogmaterijala, odnosnonajmanje klase B2

105 40/80 40/80

1 H 21 100 40/60 40/60 10 + 10

120 40/80 40/80

1 H 33 125 40/60 40/60 12,5 + 10 + 10

145 40/80 40/80

3.7 fermacell montažni zidovi s drvenom potkonstrukcijom bez izolacije šupljine

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] / [kg/m3]

1 H 13 H2O 85 40/60 40/60 12,5 Powerpanel H2O 60/25

105 40/80 40/80

3.8 Povverpanel H20 s drvenom potkonstrukcijom s izolacijom šupljine

Kratki

opis

Crtež sustava Debljina zida Potkonstrukcija (13) FERMACELL gipsvlaknasta

ploča, obloga sa svake strane

(1)Mineralna vuna

Debljina/bruto gustoćaDrveni skelet Poprečne letve

Kratki

opis

Crtež sustava Debljina zida Potkonstrukcija (13) FERMACELL

oplata sa svake strane

(1)Mineralna vuna

Debljina/bruto gustoćaDrveni skelet Poprečne letve

bez izolacijskogmaterijala, odnosnonajmanje klase B2

bez izolacijskogmaterijala, odnosnonajmanje klase B2

16

Page 17: fermacell Konstrukcije

I II [kg/m2[kg/m2] [dB] [dB]

310 310 37 37 53 F 30-B P-3525/8324

410 410

310 310 61 46 57 F 60-B P-3525/8324

410 410

310 310 83 52 58 F 90-B P-3525/8324

410 410

I II [kg/m2] [dB] [dB]

310 310 33 40 57 F 30-B P-3269/022/09

410 410 35

Maksimalna visina zida (cm) (23) Masa u odnosu na

površinu

Mjera zvučneizolacije uzdužno

Protupožarna zaštita Certifikat ili stručnomišljenje o protu-požarnoj zaštiti (5)Područje ugradnje(7)

Mjera izolacije

zračne buke R w,R R L,w,R(12) prema DIN 4102

Maksimalna visina zida (cm) (23) Masa u odnosu na

površinu

Mjera zvučneizolacije uzdužno

Protupožarna zaštita Certifikat ili stručnomišljenje o protu-požarnoj zaštiti (5)Područje ugradnje (7)

Mjera izolacije

zračne buke R w,R L,w,R(12) prema DIN 4102

17

III

[kg/m2]III

37 37 53 F 30-B P-3525/8324

61 46 57 F 60-B P-3525/8324

83 52 58 F 90-B P-3525/8324

40 57 F 30-B P-3269/022/09

310 310

310 310

310 310

310 310 33

Page 18: fermacell Konstrukcije

fermacell spoj pregradnog zida premafasadnom stupu/AE samostojeća PP obloga 3.9 sa čeličnim spojnim profilom

[mm] [UW] [mm]

1 FS 11 40 20 mm 10

U-spojni profil

1 FS 12 62 20 mm 2 x 10

U-spojni profil + lim 1,2

500 mm

500 mm

Kratki

opis

Crtež sustava Debljina zidakoji se spajas fasadom

Potkonstrukcija FERMACELL gipsvlaknasta

ploča, obloga sa svake strane

1 FS 31/HR

Kratki

opis

Crtež sustava Debljina zidakoji se spajas fasadom

Potkonstrukcija AESTUVER ploča

3.9 protupožarni fasadni zid Fermacell Aestuver W90

[mm] [mm]

min. 50 Čelični kutni profil400/200/100/3,0 mm

20

18

Page 19: fermacell Konstrukcije

[mm] [kg/m3] [kg/m2] [dB]

20/67 26 42 na upit

20/67 76 54 na upit

Mineralna vuna (1) Masa u odnosu na

površinu

Protupožarna zaštita

Debljina/bruto gustoća

Mjera izolacije

zračne buke R w,R prema DIN

Mineralna vuna (1) Protupožarna zaštita

Debljina/bruto gustoća prema DIN 4102-3

[mm] [kg/m3]

30/80

60/50

LTM 3/05-2/12 PPW 90

Certifikat protupožarne

zaštite

19

Page 20: fermacell Konstrukcije

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] / [kg/m3]

1 HT 11 105 40/80 40/80 12,5 40/30

1 HT 22 150 45/120 45/120 15 120/30

1 HT 23 196 60/160 45/160 18 160/50STEICO wall STEICO flex

1 HT 31-6 160 60/100 60/100 15 + 15 100/20

1 HT 32-2 215 60/140 60/140 12,5 + 12,5 140/30

12,5 + 12,5(s jedne strane elastična šipka)

1 HT 35-1 230 60/100 60/100 15 + 15 100/30+ 45/60 + 45/60

230 60/100 60/100+ 60/60 + 60/60

4.2 nosivi, koji zatvaraju/ne zatvaraju prostor, bez izolacije šupljine

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] / [kg/m3]

1 HT 14 105 60/80 60/80 12,5 bez izolacijskih materijala odnosno najmanjeklase B2

1 HT 15 110 40/80 40/80 15

1 HT 21 130 50/80 50/80 12,5 + 12,5

4 fermacell zidovi s drvenom konstrukcijom4.1 nosivi, koji zatvaraju prostor

Kratki

opis

Crtež sustava Debljina zida Potkonstrukcija (13) FERMACELL gipsvlaknasta

ploča, obloga sa svake strane

(1)Mineralna vuna

Debljina/bruto gustoćaDrveni skelet Poprečne letve

Kratki

opis

Crtež sustava Debljina zida Potkonstrukcija (13) FERMACELL gipsvlaknasta

ploča, obloga sa svake strane

(1)Mineralna vuna

Debljina/bruto gustoćaDrveni skelet Poprečne letve

bez izolacijskih materijala odnosno najmanjeklase B2

bez izolacijskih materijala odnosno najmanjeklase B2

20

Page 21: fermacell Konstrukcije

dopušteno dopušteno max. visinazidova (pro-tupož. zašt.)

Masa u odnosu napovršinu

Mjera izolacije zračnebuke

Protupožarna zaštitaprema DIN 4102

naprezanje opterećenje Rw,R

(3) RL,w,R(12)

[N/mm2] [kg/m2] [dB] [dB]

2,5 1,0 DIN 1052 40 42 57 F 30-B P-3858/1412

2,0 0,8 DIN 1052 48 44 57 F 60-B P-3976/0263

2,0 0,8 DIN 1052 48 44 57 F 60-B na upit

2,5 1,0 DIN 1052 84 49 61 F 90-B na upit

2,0 0,8 DIN 1052 78 58 61 F 90-B P-3165/1558

2,5 1,0 DIN 1052/ 87 66 61 F 90-B P-3165/1558DIN 4103-4

[N/mm2] [kg/m2] [dB] [dB]

2,5 1,0 DIN 1052 35 37 53 F 30-B P-3886/1692

2,0 0,8 P-3476/6113

2,5 1,0 DIN 1052 39 37 53 F 30-B P-3886/1692

P-3476/6113

2,5 1,0 DIN 1052 64 46 57 F 60-B P-3886/1692

P-3476/6113

Zidne konstrukcije navedene na ovoj stranici samo su primjer i između mnoštva drugih fermacell mogućnosti. Kompletan pregledmožete pronaći u prospektima "fermacell završni zidovi zgrada F 30- B / F 90-B i fermacell unutarnji zidovi, vanjski zidovi F 90 -B". Potrebno je dokazati građevno-fizikalnu prikladnost.

Mjera zvučne izolacijeuzdužno

Certifikati o protu-požarnoj zaštitiili ispitivanja(5)

dopušteno dopušteno max. visinazidova (pro-tupož. zašt.)

Masa u odnosu napovršinu

Mjera izolacije zračnebuke

Protupožarna zaštitaprema DIN 4102

naprezanje opterećenje Rw,R

(3) RL,w,R(12)

Mjera zvučne izolacijeuzdužno

Certifikati o protu-požarnoj zaštitiili ispitivanja(5)

LTM-3/05-48/06PP

LTM-3/05-48/06PP

21

Page 22: fermacell Konstrukcije

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] / [kg/m3 ]

1 HG 31-1 142,5 60/100 60/100 iznutra 12,5 100/30

izvana 15 + 15 100/20

1 HG 31-8 190 60/140 60/140 12,5 140 (22)

(min. B 2) 12,5+12,5+12,5

1 HG 32 167,5 80/140 80/140 12,5 140 (22)

(min. B 2) 15

Powerpanel HD

60/140 60/140 12,5 140/20

15Powerpanel HD

4 fermacell završni zidovi zgrade4.3 nosivi, koji zatvaraju prostor

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] / [kg/m3]

1 HA 11 ~230 60/140 60/140 12,5 140/20

12,5 + ohne bzw.PS 15 SE-EL 60 + mind. B2armatura 3 + Dämmstoffhrapava žbuka 3

1 HA 31 190 60/140 60/140 12,5 + 12,5 140/30(bez WS)

12,5 + 12,5 + WS(zaštita od atmosferilija)

60/100 60/100 15 + 15 100/20

15 + 15 + WS

1 HA 34-13 162,5 60/120 60/120 15 + 15 120(bez MWV) HOMATHERM®

12,5 + 100 MWV isofloc®

+ EPS 20 (prednjaobloga zida)

1 HA 35-2 225 60/140 60/140 12,5 + 12,5 140/30(sa WDV)

12,5 + WDV 40(Spregnuti mineralnisustav toplinskeizolacije]

fermacell vanjski zidovi4.4 nosivi, koji zatvaraju prostor.

Kratki

opis

Crtež sustava Debljina zida Potkonstrukcija (13) FERMACELL gipsvlaknasta

ploča, obloga sa svake strane

(1)Mineralna vuna

Debljina/bruto gustoćaDrveni skelet Poprečne letve

Kratki

opis

Crtež sustava Debljina zida Potkonstrukcija (13) FERMACELL gipsvlaknasta

ploča, obloga sa svake strane

(1)Mineralna vuna

Debljina/bruto gustoćaDrveni skelet Poprečne letve

iznutra

izvana

iznutra

izvana

iznutra

izvana

iznutra

izvana

iznutra

izvana

iznutra

izvana(zaštita od atmosferilija)

iznutra

izvana

iznutra

izvana

22

Page 23: fermacell Konstrukcije

Dopuštenonaprezanje

Dopuštenoopterećenje

Maks. visinazida (zaštitaod požara)

Masa u odnosuna površinu

Mjera izolacijezračne buke RWR

Mjera zvučne izolacijeuzdužno RLWR

(12)Protupožarna zaštitaprema DIN-u 4102

Certifikat ili stručnomišljenje o protu-požarnoj zaštiti(5)

[N/mm2] [kg/m2] [dB] [dB]

2,5 1,0 DIN 1052 63 66 (6) (3) 57 F 30-B iznutra P-3165/1558

2,0 0,8 F 90-B izvana

2,0 0,8 DIN 1052 # 77 66 (6) (3) 57 F 30-B P-3165/1558

F 90-B

2,0 0,8 DIN 1052 # 53 64 (6) 57 F 30-B P-3165/1558

F 90-B

)

[N/mm2] [kg/m2] [dB] [dB]

2,5 1,0 DIN 1052 54 48 (4) 57 F 30-B P-3476/6113

36

2,0 0,8 DIN 1052 77 49 (3) 61 F 90-B P-3165/1558( bez WS)

2,5 1,0 DIN 1052 # 69 52 (3) 61 F 90-B P-3165/1558( bez MWV)

2,0 0,8 DIN 1052 78 45 61 F 90-B P-3165/1558( sa WDV)

Zidne konstrukcije navedene na ovoj stranici samo su primjeri između mnoštva drugih FERMACELL mogućnosti.Kompletan pregled možete naći u prospektima „FERMACELL završni zidovi zgrada F 30-B/F 90-B" i „FERMACELLunutarnji zidovi, vanjski zidovi F 90-B". Potrebno je dokazati građevno-fizikalnu prikladnost.

iznutra

izvana

iznutra

izvana

Dopuštenonaprezanje

Dopuštenoopterećenje

Maks. visinazida (zaštitaod požara)

Masa u odnosuna površinu

Mjera izolacijezračne buke RWR

Mjera zvučne izolacijeuzdužno RLWR

(12)Protupožarna zaštitaprema DIN-u 4102

Certifikat ili stručnomišljenje o protu-požarnoj zaštiti(5)

LTM-3/05-48/06PP

LTM-3/05-48/06PP

P-3165/1558LTM-3/05-48/06PP

LTM-3/05-48/06PP

LTM-3/05-48/06PP

LTM-3/05-48/06PP

23

Page 24: fermacell Konstrukcije

24

5 fermacell fasadne obloge/šaht zidovi5.1 s čeličnom potkonstrukcijom

[mm] (UW - CW) [mm] [mm] / [kg/m3]

3 S 01 87,5 75 x 06 12,5 50/20

112,5 100 x 06

3 S 12 (19) 72,5 50 x 06 12,5 + 10 –

97,5 75 x 06

122,5 100 x 06

147,5 125 x 06

3 S 21 (19) 105 75 x 06 15 + 15 75/30

130 100 x 06 100/30 ili60/50

3 S 31 (19) 90 50 x 06 15 + 2 x 12,5 50/40

115 75 x 06 60/40

140 100 x 06 100/30

165 125 x 06 120/30

[mm] [UW-CW] [mm]

3 S 21 A1 105 ≥ 75 x 06 15 + 15 bez tj. min A2

3 S 31 A1 112,5 75 x 06 12,5 + 12,5 + 12,5 bez tj. min A2

5.2 Firepanel A1 sa čeličnom potkonstrukcijom

Kratki

opis

Crtež sustava Debljina zida Potkonstrukcija (13) FERMACELL gipsvlaknasta

ploča, obloga sa svake strane

(1)Mineralna vuna

Debljina/bruto gustoća

Kratki

opis

Crtež sustava Debljina zida Potkonstrukcija (13) FERMACELL (17)

Firepanel A1

obloga sa svake strane

Izolacija šupljine

Page 25: fermacell Konstrukcije

∆ Rw(16)

bez sa [kg/m2] [dB] [dB]

400 – 20 20 57 – –

425

305 EB1/215 EB2 300 EB1/215 EB2 32 57 F 30-A P-3316/0821F-Klasifiikacija s

400 350 obje strane

465 450

600 500

400 350 41 22 62 F 60-A P-3356/2469F-

480 475

400 350 53 22 62 F 90-A P-3316/0821F-

415 400

550 450

700 500

- ∆ Rw (16)

L, w, R (12)

bez sa bez sa

izolacijom izolacijom

[cm] [kg/m2] [dB] [dB] [dB] [dB]

300 40 – 22 57 62 F 60-A (EI 60)

P-SAC 02/III-513

300 49 – 22 57 62 F 90-A (EI 90)

P-SAC 02/III-513

Maks. visina zidova (8)(23) Protupožarni zahtjevi

Masa u odnosuna površinu

Mjera poboljšane izolacije zračne buke

Protupožarna zaštitaprema DIN 4102RL,w,R

(12)Mjera zvučne izolacijeuzdužno

Certifikati o protu-požarnoj zaštitiili ispitivanja(5)

Klasifiikacija sobje strane

Klasifiikacija sobje strane

Maks. visina zidova (8)(23) Protupožarni zahtjevi

Masa u odnosuna površinu

Mjera poboljšane izolacije zračne buke

Mjera zvučne izolacijeuzdužno R

Protupožarna zaštitaprema DIN 4102/(EN13501)

Certifikati o protu-požarnoj zaštitiili ispitivanja(5)

LTM-3/05-14/05PP/PR1

LTM-3/05-14/05PP/PR1

LTM-3/05-44/06PP/PR1

LTM-3/05-57/11PP

LTM-3/05-54/11PP

25

Page 26: fermacell Konstrukcije

26

5. 3 Powerpanel H2O s čeličnom potkonstrukcijom

[mm] (UW - CW) [mm] [mm] / [kg/m3]

3 S 01 H2O 62,5 50 x 06 12,5 Powerpanel H2O

bez izolacijskih materijala odinosno najmanje klase B287,5 75 x 06

3 S 02 H2O 100 75 x 06 2 x 12,5

3 S 11 H2O (19) 100 75 x 06 2 x 12,5 60/30

5 fermacell fasadne obloge/šaht zidovi

5.4 AESTUVER pregradni -i šaht zid

[mm] [UW-CW] [mm] [mm]/[kg/m2]

3 S 31 AE 50 (ovisno o odabiru potkonstrukcije)

bez tj. CW-UW 50 x 06 ili ≥ 50 x 50 x 2

2 x 25 bez min. A1izolacijskimaterijalprema DIN 4102-1

Kratki

opis

Crtež sustava Debljina zida Potkonstrukcija (13) FERMACELL obloga

sa strane prostorije

(1)Mineralna vuna

Debljina/bruto gustoća

Powerpanel H2O

Powerpanel H2O

bez izolacijskih materijala odinosno najmanje klase B2

Kratki

opis

Crtež sustava Debljina zida Potkonstrukcija (13) AEUSTUVER obloga

sa strane prostorije

(1)Mineralna vuna

Debljina/bruto gustoća

Page 27: fermacell Konstrukcije

bez sa [kg/m2] [dB] [dB]

245 EB1 – 19 – 57 – –

370 EB1/360 EB2

390 – 32 – 57 – –

390 300 37 21 62 F 30-A P-3271/024/09F-Klasifiikacijra s

obje strane

[cm] [kg/m2] [dB] [dB]

500 (ovisno o odabirupotkonstrukcije)

37 – – F 90-A P-SAC 02/III-213 i dodatnoispitivanje

∆ Rw(16)

Maks. visina zidova (8)(23) Protupožarni zahtjevi

Masa u odnosuna površinu

Mjera poboljšane izolacije zračne buke

Protupožarna zaštitaprema DIN 4102RL,w,R

(12)Mjera zvučne izolacijeuzdužno

Certifikati o protu-požarnoj zaštitiili ispitivanja(5)

Maks. visina zidova kod (8)(23) zahtjeva protupožarne zaštite

Masa u odnosuna površinu ∆ Rw

(16)

Mjera poboljšane izolacije zračne buke RL,w,R

(12)Mjera zvučne izolacijeuzdužno

Protupožarna zaštitaprema DIN 4102

Certifikati o protu-požarnoj zaštitiili ispitivanja(5)

LTM-3/05-92/08PP

27

Page 28: fermacell Konstrukcije

28

6 fermacell protupožarni sigurnosni zidovi6.1 s čeličnom potkonstrukcijom

[mm] (UW - CW) [mm] [mm] / [kg/m3]

4 S 31 225 150 x 1,5 nosivi 3 x 12,5 100/30e = 41,6 cm dopušteno

opterećenje1 x čelični lim 0,38

50 kN/m

4 S 32 175 100 x 06 nenosivi 3 x 12,5 bez izolacijskihmaterijala, odnosnominimalno klase A 2

e = 41,6 cm 1 x 0,38

200 125 x 06e = 41,6 cm

4 S 33 210 150 x 1,5 2 x 15 100/30e = 41,6 cm 1 x 0,5 ili

50 kN/m

3 x 101 x 0,5

4 S 34 160 100 x 06 2 x 15e = 41,6 cm 1 x 0,5 ili

3 x 101 x 0,5

185 125 x 06e = 41,6 cm

6.2 AESTUVER Protupožarni sigurnosni zidovi

[mm] (UW - CW) [mm] [mm] / [kg/m3]

4 ST 31 AE 230 150 x 1,5 2 x 20 mm 100/30e = 41,6 cm

50 kN/m

180 100 x 0,6e = 41,6 cm

Kratki

opis

Crtež sustava Debljina zida Potkonstrukcija (13) FERMACELL gipsvlaknasta

ploča obloga sa strane

(1)Mineralna vuna

Debljina/bruto gustoćaNosivostVrsta izvedbe

čelični lim

nosividopušteno opterećenje

čelični lim

čelični lim

nenosivičelični lim

čelični lim

bez izolacijskihmaterijala, odnosnominimalno klase A 2

Kratki

opis

Crtež sustava Debljina zida Potkonstrukcija (13) AESTUVER

obloga sa strane

(1)Mineralna vuna

Debljina/bruto gustoćaNosivostVrsta izvedbe

nosividopušteno opterećenje

nenosivo bez tj. min. A2izolacijski materijalprema DIN 4102-1

4 S 31 AE

1 x čelični lim 0,5 mm

Page 29: fermacell Konstrukcije

Rw,R

I + II [kg/m2] [dB] [dB]

500 104 58 (4) 63 F 90-A P-3358/2489 (14)

1000 100 59 bez 58 F 90-A P-3358/2489 (14)

izolacijskog materijala

1200 61

500 89 58 (4) 63 F 90-A P-SAC 02/III-250(14)

500 84 54 58 F 90-A P-SAC 02/III-250(14)

58

Rw,R

[cm] [kg/m2] [dB] [dB]

500 90 – – F 90-A P-SAC 02/III-372

85

* max. visine zida prema certifikatu i /ili stručnom mišljenju

Maks. visina zida *

Područje ugradnjeMasa u odnosuna površinu

Mjera izolacije zračne buke

Protupožarna zaštitaprema DIN 4102RL,w,R

(12)Mjera zvučne izolacijeuzdužno

Certifikati o protu-požarnoj zaštitiili ispitivanja(5)

sizolacijskim materijalom

bezizolacijskog materijala

sizolacijskim materijalom

Maks. visina zidova kod zahtjeva protupožarne zaštite

Masa u odnosuna površinu

Mjera izolacije zračne buke

Protupožarna zaštitaprema DIN 4102RL,w,R

(12)Mjera zvučne izolacijeuzdužno

Certifikati o protu-požarnoj zaštitiili ispitivanja(5)

LTM 3/05-17/12 PP

LTM 3/05-17/12 PP

29

Page 30: fermacell Konstrukcije

30

7 fermacell zidne obloge7.1 s čeličnom potkonstrukcijom

[mm] [mm] [mm] / [kg/m3]

3 WS 01 42 CD 60 x 06 12,5 20/20

62,5 CW 50 x 06 50/20

87,5 CW 75 x 06

3 WS 02 60 CD 60 x 06 12,5 + 12,5 20/20

75 CW 50 x 06 50/20

100 CW 75 x 06

fermacell suha žbuka7.3 s gipsvlaknastim pločama

[mm] [mm] [mm] [kg/m2]

3 TP 01 10 10 bez 12,5

12,5 12,5 bez 15

7.4 sa sendvič-pločama

E PS 040 WI

[mm] [mm] [mm] [kg/m2]

3 VP 01 30 10 20 13

40 30

7.2 s drvenom potkonstrukcijom

[mm] [mm] [mm] / [kg/m3]

3 WH 01 42,5 Drvo 30/50 12,5 30/20

52,5 Drvo 40/60 40/20

72,5 Drvo 60/40 60/20

3 WH 02 52,5 Drvo 30/50 12,5 + 10 30/20

62,5 Drvo 40/60 40/20

82,5 Drvo 60/40 60/20

55 Drvo 30/50 12,5 + 12,5 30/20

65 Drvo 40/60 40/20

85 Drvo 60/40 60/20

Kratki

opis

Crtež sustava Debljina zidne obloge Potkonstrukcija (13)

Čelik

FERMACELL gipsvlaknasta

ploča oplata sa strane prostora

(11)Mineralna vuna

Debljina/bruto gustoća

Kratki

opis

Crtež sustava Debljina zidne obloge Potkonstrukcija (13)

Drvo

FERMACELL gipsvlaknasta

ploča oplata sa strane prostora

(11)Mineralna vuna

Debljina/bruto gustoća

Kratki

opis

Crtež sustava Debljina zidne obloge FERMACELL gipsvlaknastaploča oplata sa strane prostora

Pjenasta plastikaprema DIN-u 18164

Masa u odnosu na površinu

Kratki

opis

Crtež sustava Debljina zidne obloge FERMACELL gipsvlaknastaploča oplata sa strane prostora

Pjenasta plastikaprema DIN-u 18164

Masa u odnosu na površinu

Page 31: fermacell Konstrukcije

I II [kg/m2] [m2 K/W ] [dB]

800 800 17 0,53 57

20 1,28

800 800 32 0,57 62

35 1,31

[m2 K/W ]

0,03 A 2

[m2 K/W ]

0,53 B 1

0,78

I II [kg/m2] [m2 K/W ] [dB]

800 800 16 0,78 57

1,03

17 1,53

800 800 28,5 0,81 61

1,06

29,5 1,56

800 800 31 0,82 61

1,07

32 1,57

Maks. visina obloge (cm) Područje ugradnje (21)

Masa u odnosuna površinu

Otpor propuštanjutopline (20) RL,w,R

(12)Mjera zvučne izolacijeuzdužno

Maks. visina obloge (cm) Područje ugradnje (21)

Masa u odnosuna površinu

Otpor propuštanjutopline (20) RL,w,R

(12)Mjera zvučne izolacijeuzdužno

Otpor propuštanjutopline (20)

Otpor propuštanjutopline (20)

Klasa građ. mat.prema DIN 4102

Klasa građ. mat.prema DIN 4102

31

Page 32: fermacell Konstrukcije

32

8 fermacell protupožarne obloge8.1 za čelične nosače i potpornje u unutarnjem području

8.2 Obloge za čelične nosače i potpornje u unutarnjem i vanjskom području

Obloge čeličnihpotpornja

Obloge čeličnihnosača

Klasavatrootpornosti

FRERMACELL gipsvlak-nasta obloga (mm)

FRERMACELL gipsvlak-nasta obloga (mm)

Certifikat protu-požarne zaštite

F 30-A 10 10 P-3891/1742

F 60-A 2 x 10 2 x 10

F 90-A 2 x 15 + 12,5 15 + 12,5

Minimalna debljina obloge čeličnog potpornja s U/V 300 m-1 .

Klasa vatro-otpornosti

U/A [m-1]

FERMACELL Obloga [mm]

U/A [m-1]

FERMACELL Obloga [mm]

F 30-A 300 15 Powerpanel HD 300 15 Powerpanel HD P-3004/1293

F 60-A 300 15 Powerpanel HD 300 10 Gipsvlaknasta + 15 Powerpanel HD

F 90-A 260 15 Gipsvlaknasta i 15 Powerpanel HD

180 15 Gipsvlaknasta + 15 Powerpanel HD

F 120-A 180 18 Gipsvlaknasta i 15 Powerpanel HD

150 2 x 12,5 Gipsvlaknasta + 15 Powerpanel HD

Primjeri, moguće i druge klase vatrootpornosti i debljine obloga ovisno o U/A.

Klasa vatro-otpornosti

U/A [m-1]

AESTUVER protu-požarne pločeobloga [mm]

U/A [m-1]

AESTUVER protu-požarne pločeobloga [mm]

- Certifikat protu-požarne zaštite

F 90-A ≤ 170 30 ≤ 190 30 P-3242/1329 iP-3248/1389

F 120-A ≤ 130 35 ≤ 140 35

F 180-A ≤ 80 40 ≤ 70 40

Primjeri, moguće i druge klase vatrootpornosti i debljine obloga ovisno o U/A.

Čelični potporanj

Stahlstütze

Čelični potporanj

Čelični nosač

Stahlträger

Čelični nosač

Obloge čeličnihpotpornja

Obloge čeličnihnosača

Certifikat protu-požarne zaštite

Obloge čeličnihpotpornja

Obloge čeličnihnosača

LTM-3/05-13/05PP/PR1

LTM-3/05-50/06PP

Page 33: fermacell Konstrukcije

8.4 Nadogradnja (pojačanje) protupožarne zaštite od čeličnih tj. betonskih napregnutih pločakao stropna ili zidna konstrukcija od normalnog betona

8.3 za drvene nosače/potpornje u unutarnjem području

Obloge drvenih nosača/potpornja Klasavatrootpornosti

FERMACELL gipsvlak-nasta obloga (mm)

Certifikat protu-požarne zaštite

F 30-B 10 P-3890/1732

F 60-B 10 + 10

Minimalne debljine obloga drvenih greda i potpornja

Primjer 1: Čelična betonska ploča kao stropna konstrukcijaZahtjev klasevatrootpornosti

Najmanji osovinskirazmak uprema DIN 4102-4

Postojećiosovinski razmak u

Ekvivalentna debljinabetona AESTUVERprotupožarne ploče

Potrebna debljinaAESTUVERprotupožarne ploče

Odabrana debljinaAESTUVERprotupožarne ploče

Certifikat oprotupožarnoj zaštiti

[mm] [mm] [mm] [mm]

F 90 35 15 2,2 35 – 15 = 20 20 (najmanja debljina P-SAC 02/III-246

20 : 2,2 = 9,1 prema ABP)

F 180 60 10 2,2 60 – 10 = 50 25

50 : 2,2 = 22,7

Primjer 2: Čelična betonska ploča kao zidna konstrukcija Najmanja debljina

dprema DIN 4102-4

Postojećadebljinad

[mm] [mm] [mm] [mm]

F 180 210 150 2,2 210 – 150 = 60 30 P-SAC 02/III-246

60 : 2,2 = 27,3 Podaci za izračunavanje potrebne debljine AESTUVER ploča mogu se preuzeti iz tehničkog lista AESTUVER podaci o konstrukciji, www.aestuver.hr

Zahtjev klasevatrootpornosti

Ekvivalentna debljinabetona AESTUVERprotupožarne ploče

Potrebna debljinaAESTUVERprotupožarne ploče

Odabrana debljinaAESTUVERprotupožarne ploče

Certifikat oprotupožarnoj zaštiti

LTM-3/05-46/06PP

33

Page 34: fermacell Konstrukcije

8.5. Djelotvorna protupožarna obloga kod višekatne drvene gradnje tj. kod podizanja do4-te klase zgrade prema primjeru građevinskog pravilnika MBO 2002

Zidna konstrukcija sa dokazanom protupožarnom zaštitom REI 60+ K260prema Izvješću o ispitivanju P-SAC 02/III-320

Stropna konstrukcija sa dokazanom protupožarnom zaštitom REI 60 +K260prema Izvješću o ispitivanju P-SAC 02/III-319

Prema tehnici protupožarne zaštite djelotvorna obloga sa FERMACELL gipsvlaknastim pločama

„Kriterij kapsule“ premaDIN EN 13501-2

K210 K230 K245* K260

Beplankungsdicke 10 mm 2 x 10 mm ili 18 mm 2 x 15 mm 2 x 18 mm ili3 x 12,5 mm ili4 x 10 mm

* Oslanjajući se na DIN EN 13501-2

K260 obloga (oplata): FERMACELL gipsvlaknaste ploče(vidi tabelu iznad)

alternativno za vanjske zidove:≥ 12,5 mm FERMACELL Gipsvlak-nasta ploča+mineralni toplinskiizolacijski spojni sustav sakamenom vunom-lamelama-izolac-ijskom pločom (temp. tališta ≥ 1000 °C, bruto gustoća≥ 70 kg/m3, najmanjadebljina 40 mm)

K260 obloga(oplata): FERMACELL gipsvlaknaste ploče(vidi tabelu iznad)

Izvedba poda:FERMACELL estrih element 2 E22na ≥ 20 mm debljine negoriviizolacijski materijal od mineralnih vlakanauzeti u obzir FERMACELL popis -preporučenih materijala)

Nosiva konstrukcija: (Visine zida prema DIN 1052)1 Puno drvo ili BSH;

B x H = ≥ 45 mm x ≥ 80 mm2 Masivno drvo-zidni elementi

Debljina d ≥ 85 mm3 Dupli T-nosač;

B x H = ≥ 45 mm x ≥ 160 mm

Izolacija šupljine: Izolacijski materijal, negorivKlasa građevinskog materijala A;temperatura tališta ≥ 1000 °C;bruto gustoća≥ 15 kg/m3;(slobodno polegnut u šupljinu)

Nosiva konstrukcija: (Dimenziranje prema DIN 1052)1 Puno drvo ili BSH;

Najmanja širina 45 mm2 Masivno drvo-stropni elementi;

Debljina d ≥ 115 mm3 Dupli-T-nosač;

B x H = ≥ 45 mm x ≥ 200 mm

Izolacija šupljine: Izolacijski materijal, negoriv

Klasa građevinskog materijala A;temperatura tališta≥ 1000 °C ;bruto gustoca ≥ 15 kg/m3;(slobodno polegnut u šupljinu)

Varijanta 1 Varijanta 2 Varijanta 3

Varijanta 1 Varijanta 3Varijanta 2

34

Page 35: fermacell Konstrukcije

35

Sustav AESTUVER Kombinirana-zapreka ABL

Opis sustava 6 A 300

Klasa vatrootpornosti/Klasifikacija S 90 prema DIN 4102 Dio 9

Uporabna dozvola ABZ Z-19.15-1870

Područje primjene/dopušteno područjeZidovi i stropovi moraju ispunjavati protupožarne tehnicke zahtjeve ABZ-a, kao i imati klasu vatro-otpornosti F90 prema DIN 4102 dio 2!

Zidovi min. 10 cm debljine od:- Zidina - Betona tj. čeličnog betona - Poro-betona - laganih pregradnih zidova Stropovi min. 15 cm debljine od:- Betona tj. čeličnog betona - Poro-betona

Maks. veličina pregrade Zidovi: 100 cm (širina) x 180 cm (dužina) Stropovi: 100 cm (širina), dužina neogranicena

Maks. polijeganje 60 %

Izvedba: - Potrebno je uzeti u obzir daljnje zahtjeve ABZ-a

(za npr. materijale instalacija i debljine zida otvora)

Svih vrsta elektro kablova i elektro instalacija(također i svjetlovoda), no ne i valovodnog kabela. Konstrukcije kablovskih kanala od čelika, aluminijaili plastičnih materijala pojedinačne upravljajuće instalacije od čelika ili cijevi -od plastičnog materijala sa vanjskim promjerom od ≤15 mm; Gorive cijevi sa vanjskim promjerom od ≥ 50 mm i ≤ 110 mm tj. 160 mm; Cijevi od čelika, plemenitog čelika i lijevanog čelika savanjskim promjerom od ≤ 168,3 mm; Bakrena cijev s vanjskim promjerom od ≤ 42 mm

Sustav AESTUVER sustav zapreke cijevi M

Opis sustava 6 A 220

Klasa vatrootpornosti/klasifikacija R 90 prema DIN 4102 Dio 11

Uporabna dozvola ABZ Z-19.17-1864

Područje primjene/dopušteno područjeZidovi i stropovi moraju ispunjavati protupožarne tehničke zahtjeve ABZ-a, kao i imati klasu vatroot-pornosti F90 prema DIN 4102 dio 2

Zidovi min. 10 cm debljine od:-Zidina - Betona tj. čeličnog betona - Poro-betona - lagani pregradni zidovi Stropovi min. 15 cm debljine od:-Betona tj. čeličnog betona - Poro-betona

Izvedba: - Potrebno je uzeti u obzir daljnje zahtjeve ABZ-a(za npr. materijale instalacija i debljine zida otvora)

Pojedinačne gorive cijevi sa vanjskim -promjerom od ≤ 160 mm;

8.6 Protupožarne zapreke8 fermacell protupožarne zapreke

LTM-3/05-53/09PP

LTM stručno mišljenje od 15.06.2011.

Page 36: fermacell Konstrukcije

36

9 fermacell stropne konstrukcije9.1 s čeličnom i drvenom potkonstrukcijom, samostalni spušteni strop

9.2 Powerpanel H20 s čeličnom potkonstrukcijom, samostalni spušteni strop

Kratkaoznaka

Crtež sustava Grupa stropovaVrsta izvedbestropa [47]

Požarno opterećenje

PotkonstrukcijaMaterijal, profili(43)

Visina konstrukcije (44)

Visina ovjesa(45)

[mm] [mm]

2 S 11 Samostalnispušteni strop

odozdo ČelikCD 60 x 06/nosač širokograspona / čeličnitrapezni lim

75 130 po želji

u o 80 135

2 S 21 u Samostalnispušteni strop

85

2 S 34 95 140

u u o

2 H 13 uu Drvo 8540/60 + 48/24

90

2 H 23 u Drvo 9540/60 + 48/24

2 H 34 u Drvo 10540/60 + 48/24

[mm] [mm]

2 S 01 H2O bez Čelik oko 70 po željiCD 60 x 06

2 S 11 H2O Čelik 80 136CD 60 x 06

u u o

odozdoiodozgo

odozdo odozdoiodozgo

ČelikCD 60 x 06/čelični trapeznilim

po želji

po želji

po želji

po želji

po želji

Samostalnispušteni strop

odozdo odozdoiodozgo

ČelikCD 60 x 06/čelični trapeznilim

Samostalnispušteni strop

odozdo

Samostalnispušteni strop

odozdo

Samostalnispušteni strop

odozdo

Kratkaoznaka

Crtež sustava Grupa stropovaVrsta izvedbestropa [47]

Požarno opterećenje

PotkonstrukcijaMaterijal, profili(43)

Visina konstrukcije (44)

Visina ovjesa(45)

Spušteni strop

Spušteni strop odozdo odozdoiodozgo

po želji

2 ST 11 Spuštenistrop

odozdo odozdoiodozgo

nosač širokog rasponaUA75-20-2+ čelik CD 60 x 06

127 167 slobodno nosivouu uuto

Page 37: fermacell Konstrukcije

FERMACELLoplata

Debljina oplate

Mineralna vunaDebljina/brutogustoća (41)

Masa u odnosuna površinu (49)

Protupožarna zaštitaprema DIN-u 4102

Certifikat ili stručnomišljenje o protupo-žarnoj zaštiti(5)Raspon (44)

[mm] [mm] [mm] / [kg/m3] [kg/m2]

Gipsvlaknastaploča

2 x 10 350 bezizolacijskihmaterijala,odnosnonajmanjeklase A2

40/30 27 28 F 30-A P-3255/2458

2 x 12,5 435 33 35

3 x 10 350 39 F 60-A P-3255/2458

2 x 15 500 38

15 + 2 x 12,5 500 40/40 51 52 F 90-A P-3255/2458

4 x 10 500 52 53

2 x 10 350 28 F 30-B P-3255/2458

2 x 12,5 ≤ 435 37

3 x 10 350 46 F 60-B P-3255/2458

2 x 15 400 40

15 + 2 x 12,5

500 57 F 90-B P-3255/2458

4 x 10 350 63

[mm] [mm] [mm] / [kg/m3] [kg/m2]

Powerpanel H2O 12,5 < 500 16 – –

12,5 ≤ 500 40/30 32 34 F 30-A P-3280/704/07+ 12,5 H2O

Gipsvlaknastaploča

Gipsvlaknastaploča

Gipsvlaknastaploča

bez izolacijskihmaterijala,odnosno najmanjeklase A2

bezizolacijskihmaterijala,odnosnonajmanjeklase A2

bez izolacijskihmaterijala,odnosno najmanjeklase A2

bez izolacijskihmaterijala,odnosno najmanjeklase A2

bez izolacijskihmaterijala,odnosno najmanjeklase A2

Gipsvlaknastaploča

Gipsvlaknastaploča

FERMACELLoplata

Debljina oplate

Mineralna vunaDebljina/brutogustoća (41)

Masa u odnosuna površinu (49)

Protupožarna zaštitaprema DIN-u 4102

Certifikat ili stručnomišljenje o protupo-žarnoj zaštiti(5)Raspon (44)

Gipsvlaknasta ploča/Powerpanel H2O

bez izolacijskihmaterijala,odnosno najmanjeklase A2

bezizolacijskihmaterijala,odnosnonajmanjeklase A2

LTM-3/05-21/05PP/PR1

LTM-3/05-21/05PP/PR1

LTM-3/05-21/05PP/PR1

LTM-3/05-21/05PP/PR1

LTM-3/05-21/05PP/PR1

LTM-3/05-21/05PP/PR1

LTM-3/05-91/08PP

37

2 x 10Gipsvlaknastaploča

330 bezizolacijskihmaterijala,odnosnonajmanjeklase A2

40/30 36 38 F 30-A P-3081_223_07

Page 38: fermacell Konstrukcije

38

9.3 AESTUVER protupožarni stropovi

[mm] [mm]

2 ST 35 AE

uu

nosivi čeličnitrapezni lim,stropnakonstrukcija

odozdo Čelični trapezni limd ≥ 0,75 mm

po želji slobodno nosivo

2 ST 32 AE

uuto

samostalnispušteni strop

odozdo iodozgo

2 x UA75-20-2nosac širokog raspona

≥ 165 slobodno nosivo

Kratkaoznaka

Crtež sustava Grupa stropova Protupožarni Potkonstrukcija

Materijal, profili (43)

Visina

konstrukcije (44)

Visina ovjesa (45)

Vrsta izvedbe stropa(47) zahtjevi

Page 39: fermacell Konstrukcije

39

[mm] [mm] [mm] [kg/m3] [kg/m2]

AESTUVERProtupožarnaploča

2 x 12,5 – – – F 30-A P-SAC 02/III-412

2 x 20 F 90-A

AESTUVERProtupožarnaploča

25 (po strani) ≤ 625 bez izolacijskih materijalaodnosno najmanje A2prema DIN 4102-1

≥ 58 F 90-A P-SAC-02/III-515

AESTUVERObloga

Debljinaobloge

Raspon (46) Mineralna vuna

Debljina/bruto gustoća (1)

Masa u odnosu na

površinu (49)

Protupožarna zaštita

prema DIN 4102

Certifikat ili stručno (42)

mišljenje o protupo-žarnoj zaštiti

Page 40: fermacell Konstrukcije

9.4 s čeličnom i drvenom potkonstrukcijom u kombinaciji sa sirovim stropovima vrste izvedbe I, II i III

Kratkaoznaka

Crtež sustava Grupa stropovaVrsta izvedbestropa [47]

Požarnoopterećenje

PotkonstrukcijaMaterijal, profili(43)

Visinakonstrukcije [44]

Visina ovjesa(45)

[mm] [mm]

2 S 12 Sirovi strop vrsteizvedbe II i III

odozdo Čelik 65 40CD 60 x 06

2 S 13 70 40CD 60 x 06

2 S 22 65 80CD 60 x 06

70

2 S 31 90 170CD 60 x 06

95

2 S 33 70 80CD 60 x 06

2 S 41 70 80CD 60 x 06

2 H 15 Drvo 95 4040/60 + 48/24

97

2 H 16 97 4040/60 + 48/24

Stropovi vrste izvedbe I su:1. Stropovi sa slobodnim čeličnim nosačimapostavljenim u stropni međuprostor s U/A-vrijednošću< 300 m-1 i gornjim završetkom odploča od bimsbetona sa šupljinama prema DIN-u4-028 ili od ploča od poroznog betona premaDIN-u 4-223.2. Stropovi od armiranobetonskih greda premaDIN-u 1045 s međuelementima od lakog betonaprema DIN-u 4-158, odnosno od opeke premaDIN-u 4-159 i DIN-u 4-160.3. Rebrasti armiranobetonski stropovi premaDIN-u 104-5 s međuelementima od lakog betonaprema DIN-u 4-158, odnosno od opeke premaDIN-u 4-159 i DIN-u 4-160.4. Armiranobetonski stropovi u kombinacijis čeličnim nosačima usađenim u beton.

Vrsta izvedbe I

Sirovi strop vrsteizvedbe I, II i III

odozdo Čelik

Sirovi strop vrsteizvedbe III

odozdo Čelik

Sirovi strop vrsteizvedbe II i III

odozdo Čelik

Sirovi strop vrsteizvedbe III

odozdo Čelik

Sirovi strop vrsteizvedbe III

odozdo Čelik

Sirovi strop vrsteizvedbe II

odozdo

Sirovi strop vrsteizvedbe I

odozdo Drvo

40

Page 41: fermacell Konstrukcije

FERMACELLoplata

Debljina oplate Mineralna vunaDebljina/brutogustoća (41)

Masa u odnosu napovršinu (49)

Protupožarna zaštitaprema DIN-u 4102

Certifikat ili stručnomišljenje o protupo-žarnoj zaštiti(5)Raspon (46)

[mm] [mm] [mm] / [kg/m3] [kg/m2]

Gipsvlaknastaploča

1 x 10 ≤ 350 15 F 30-A P-3888/1712

1 x 12,5 ≤ 435 18 F 30-A P-3888/1712

1 x 10 ≤ 350 15 F 60-A P-3888/1712

1 x 12,5 ≤ 435 18

1 x 10 ≤ 350 žičana mreža 20 F 90-A P-MPA-E-99-20250/~90

1 x 12,5 ≤ 435 23

1 x 12,5 ≤ 435 18 F 90-A P-3888/1712

1 x 15 ≤ 400 22 F 120-A P-3888/1712

1 x 10 ≤ 350 16 F 30-B P-3888/1712

1 x 12,5 ≤ 435 19

1 x 12,5 ≤ 435 bez 19 F 30-B P-3888/1712

Gipsvlaknastaploča

Gipsvlaknastaploča

Gipsvlaknastaploča

Gipsvlaknastaploča

Gipsvlaknastaploča

Gipsvlaknastaploča

Gipsvlaknastaploča

bez

bez

bez

bez

bez

bezLTM-3/05-20/05PP/PR1

LTM-3/05-20/05PP/PR1

LTM-3/05-20/05PP/PR1

LTM-3/05-20/05PP/PR1

LTM-3/05-20/05PP/PR1

LTM-3/05-20/05PP/PR1

LTM-3/05-20/05PP/PR1

41

Stropovi vrste izvedbe II su:Stropovi sa slobodnim čeličnim nosačimapostavljenim u stropni međuprostor s U/A-vrijednošću< 300 m-1 i gornjim pokrovom od betonapripremljenog na licu mjesta premaDIN-u 1045 ili od gotovih ploča sa slojembetona pripremljenim na licu mjesta, koji imastatičko djelovanje, prema DIN-u 1045 ili gotovimelementima kao šupljim pločama od armiranogili pred napetim betonom.

Stropovi vrste izvedbe III su:Stropovi od armiranobetonskih ploča ili pločaod prenapregnutog betona izrađenih od običnogbetona, ali ne s elementima ili međuelementimaod lakog betona ili opeke.To su stropovi sa sljedećim opisima:1. Ploče od armiranog ili prenapregnutog betonaprema DIN-u 1045 od običnog betona.2. Ploče od armiranog ili prednapetog betonaprema DIN-u 1045, odnosno DIN-u 4227 odobičnog betona.3. Stropovi od armiranobetonskih greda s gredamai međuelementima prema DIN-u 104-5od običnog betona.4. Rebrasti stropovi od armiranog betona premaDIN-u 1045 bez međuelemenata ili s međuelementimaod običnog betona.5. Gljivasti stropovi i kasetirani stropovi premaDIN-u 1045 od običnog betona.

Vrsta izvedbe II

Vrsta izvedbe III

Page 42: fermacell Konstrukcije

9 fermacell stropovi s drvenim gredama9.5 s FERMACELL Gipsvlaknastim pločama

Kratkaoznaka

Crtež sustava Grupa stropova Požarno

opterećenje(48)

 Potkonstrukcija

Materijal, profili (43)

Visina konstrukcije (44)

Vrsta izvedbe stropa (47)

[mm]

2 H 12 Strop s drvenim gredamas potrebnom odnosno nepotrebnomgornjom oplatom

odozdo Drvo 48/24 35moguća elastična-šipka/stremen 40

2 H 21 48/24 45

50

2 H 31 2 x 60/40 110

2 H 32 Čelik, zatvoreni profilili elastična šipika

60

27

2 H 33 Strop s daskama Čelik, opruženi stremen 7060/46 + Drvo 60/40

2 H 34 Čelični,zatvoreni profilili elastična šipika

65

27 iliDrvo 48/24

(50)

9.6 sa FERMACELL Firepanel A1

[mm]

2 H 35 A1 Čelik,CD60 x 27 x 06

≥ 318

odozdo

odozdo

Strop s drvenim gredamas potrebnom gornjomoplatorm

Strop s drvenim gredamas potrebnom gornjomoplatorm

Drvomoguća elastična-šipka/stremen

Drvomoguća elastična-šipka/stremen

odozdoStrop s drvenim gredamas potrebnom gornjomoplatorm

odozdo

Strop s drvenim gredamaSamostalni spuštenistrop

odozdo

Kratkaoznaka

Crtež sustava Požarno

opterećenje(48)

 Potkonstrukcija

Materijal, profili (43)

Visina konstrukcije (44)

odozdo

42

Page 43: fermacell Konstrukcije

[mm] [mm] [mm] / [kg/m3] [kg/m2]

Gipsvlaknasta 1 x 10 ≤ 330 bez izolacijskihmaterijala, odnosnonajmanje klase B 2

16 F 30-B P-3354/2449

1 x 12,5 ≤ 400 19 P-3887/1702

2 x 10 ≤ 330 60/30 29 F 60-B P-3887/1702

12,5 + 10 ≤ 400 ≤ 435 35

2 x 10 ≤ 320 žičana mreža 38 F 90-B P-MPA-E-99-20350/80

2 x 15 ≤ 500 2 x 100/30 46 F 90-B G 075/96 -Ap.u spoju saDIN 4102-4

2 x 10 ≤ 350 34 F 90-B G 184/97 -Nau-

15 + 2 x 12,5 ≤ 500 54 F 90-B P 3255/2458

4 x 10 ≤ 500

FERMACELL

Firepanel A1

Obloga

Izolacija šupljine Masa u odnosu na (49)

površinuProtupožarna zaštita premaDIN 4102 /(EN13501)

Izvješće oispitivanju protu-požarne zaštite(42)

[mm] [mm] [mm] [kg/m2]

15 + 15 625 100(min. B2izolacijski materijal)

40 F 90-B (REI 90)

P-SAC 02/III-514

FERMACELLObloga

Debljinaobloge

Raspon (46) Mineralna vuna

Debljina/bruto gustoća (1)

Masa u odnosu na

površinu (49)

Protupožarna zaštita

prema DIN 4102

Certifikat ili stručno (42)

mišljenje o protupo-žarnoj zaštiti

Gipsvlaknasta

Gipsvlaknasta

Gipsvlaknasta

Gipsvlaknasta

Gipsvlaknasta

bez izolacijskihmaterijala, najmanje klase B 2

bez izolacijskihmaterijala, najmanje klase B 2

bez izolacijskihmaterijala, najmanje klase B 2

Raspon (46)

LTM-3/05-47/06PP

LTM-3/05-21/05PP/PR1

LTM-3/05-53/11PP

43

Page 44: fermacell Konstrukcije

9 fermacell krovne konstrukcije9.7 s FERMACELL gipsvlaknastim pločama

[mm]

2 HD 11 Krovna kosina sneobaveznom gornjomoplatom

odozdo Drvo 4050/30

2 HD 12 Krov s neobaveznomgornjom oplatom

odozdo Drvo 4548/24

50

2 HD 13 Krov s potrebnomgornjom oplatom

odozdo Drvo 3548/24

40

2 HD 21 Krov s potrebnomgornjom oplatom

odozdo Drvo 4548/24

50

2 HD 34 Krov s neobaveznomgornjom oplatomi samostalnimspuštenim stropom

odozdo Čelik, zatvoreniprofil ili elastičnašipka 27 ilidrvo 48/24

65

Kratkaoznaka

Crtež sustava Grupa stropova Požarno

opterećenje(48)

 Potkonstrukcija

Materijal, profili (43)

Visina konstrukcije (44)

Vrsta izvedbe stropa (47)

44

Page 45: fermacell Konstrukcije

[mm] [mm] [mm] / [kg/m3] [kg/m2]

Gipsvlaknastaploča

x 10 ≤ 335 100/15 17 F 30-B P-MPA-E-00-28

2 x 10 ≤ 350 29 F 30-B P-3255/2458

2 x 12,5 ≤ 400 35

1 x 10 ≤ 350 16 F 30-B P-3889/1722

1 x 12,5 ≤ 400 19

2 x 10 ≤ 350 29 F 60-B P-3889/1722

2 x 12,5 ≤ 400 35

15 + 2 x 12,5 ≤ 500 54 F 90-B P-3255/2458

4 x 10 ≤ 500

FERMACELLoplata

Debljina oplate Mineralna vunaDebljina/brutogustoća (41)

Masa u odnosu napovršinu (49)

Protupožarna zaštitaprema DIN-u 4102

Certifikat ili stručnomišljenje o protupo-žarnoj zaštiti(5)Raspon (46)

Gipsvlaknastaploča

Gipsvlaknastaploča

Gipsvlaknastaploča

Gipsvlaknastaploča

bez izolacijskihmaterijala, najmanje klase B 2

bez izolacijskihmaterijala, najmanje klase B 2

bez izolacijskihmaterijala, najmanje klase B 2

bez izolacijskihmaterijala, najmanje klase B 2

LTM-3/05-21/05PP/PR1

LTM-3/05-21/05PP/PR1

LTM-3/05-12/05PP/PR1

LTM-3/05-12/05PP/PR1

45

Page 46: fermacell Konstrukcije

FERMACELLestrih element

2 E 11 2 E 22 2 E 13 2 E 23(2 E 14)

Izvedba 2 x 10 mm 2 x 12,5 mm 2 x 10 mm 2 x 12,5 mmgipsvlaknasta ploča gipsvlaknasta ploča gipsvlaknasta ploča gipsvlaknasta ploča

+ 20 mm (+ 30 mm) + 20 mmtvrda pjena od polistirola tvrda pjena od polistirola

Područje primjene 1 + 2 64) 1 + 2 + 3 61) 1+2+3 64) 1 + 2 + 3 + 4 61) 1 + 2 1 + 2 + 3 61) 1 + 2 1 + 2 + 3 61)

Dopušteno pojedinačno opterećenje 2,0 kN 64) 3,0 kN 61) 3,0 kN 64) 4,0 kN 61) 2,0 kN 3,0 kN 61) 2,0 kN 3,0 kN 61)

Protupožarna zaštita bez dodatnih slojeva F 30 F 60 F 30 F 60

Varijante izvedbe dodatnih slojeva ispod FERMACELL estrih elemenata

FERMACELL gipsvlaknasta ploča F 60 d 10 mm F 90 d 10 mm F 60 d 10 mm F 90 d 10 mm

FERMACELL sredstvo zaporavnavanje nasipanjem

F 60 d 10 mm F 90 d 10 mm F 60 d 10 mm F 90 d 10 mmF 90 d 20 mm F 90 d 20 mm

FERMACELL vezivno sredstvoza nasipanje

F 60 d 40 mm F 90 d 40 mm F 60 d 40 mm F 90 d 40 mmF 90 d 60 mm F 90 d 60 mm

FERMACELLizolacijski sustav sa saćem

protupožarna zaštitana upit

protupožarna zaštitana upit

protupožarna zaštitana upit

protupožarna zaštitana upit

Varijante izvedbe dodatnih izolacijskih slojeva ispod FERMACELL estrih elemenataOvdje se dopušteno područje primjene može mijenjati. Popis odgovarajućih izolacijskih materijala možete preuzeti s internetske stranice www.fermacell.hr (Download]

Mineralna vuna prema DIN-u EN 13162,bruto gustoća 150 kg/m3,talište 1000 °C, npr. akustičnost EP3proizvođača Isover iliFloorrock GP proizvođača Rockwool

F 90 d 10 mm

Izolacijska ploča od drvenih vlakanaprema DIN-u EN 13171, brutogustoća 150 kg/m3, npr. SteicoTherm

F 90 d 20 mm

Izolacijska ploča od drvenih vlakanaprema DIN-u EN 13171, bruto gustoća 200 kg/m3, npr. Steico Isorel[Steico Standardi

F 90 d 10 mm

*] Alternativno: FERMACELL Povverpanel H20 d 12,5 mm

Područja primjene

Kategorija premaDIN-u 1055 -3

Pojedinačnoopterećenje(68)

kN

KorisnoopterećenjekN/m2

1. Prostorije i hodnici u stambenim zgradama, hotelske sobe, uključujući pripadajuće kuhinje i kupaonice. A2/A3 1,0 1,5/2,0

2. Hodnici u uredskim zgradama, uredske površine, liječničke prakse, prostorije za boravak uključujući hodnike. Površine prodajnih prostora do 50 m2 osnovne površine u stambenim,uredskim i sličnim zgradama.

B1 2,0 2,0

D1 2,0 2,0

3. Hodnici u hotelima, staračkim domovima, internatima itd., kuhinje u prostorijama zaliječenje, uključujući operacijske dvorane bez teške aparature.

B2 3,0 3,0

Površine sa stolovima, kao npr. školske prostorije, kafići, restorani, blagovaonice,čitaonice, prijemne prostorije,dječji vrtići,jaslice.

C1 3,0 4,0

(odstupa odDIN 1055-3]

(4,0) (3,0)

4. kao B2, ali s teškom aparaturom; Hodnici u bolnicama, hodnici prema slušaonicamai učionicama (odstupa od DIN-a 1055-3).Površine u crkvama, kazalištima ili kinima, kongresne dvorane, prostorije za okupljanje ljudi, čekaonice.Površine za slobodno kretanje, kao npr. muzejske površine, izložbene površine itd. i područjaulaza u javne zgrade i hotele.Površine za velika okupljanja ljudi, npr. u zgradama kao što su koncertne dvorane.Površine u maloprodajnim dućanima i robnim kućama.

B3 4,0 5,0

C2 4,0 4,0

C3 4,0 5,0

C5 4,0 5,0

D2 4,0 5,0

20 25

5 040 45

46

10 fermacell podni sustavi10.1 Protupožarna zaštita i dopuštena opterećenja (područja primjene) za estrih elemente

Page 47: fermacell Konstrukcije

Masivni stropovi Stropovi s drvenim gredama Stropovi s drvenim gredama Čelični trapezni profili Stropovi s čeličnim nosačima

s gornjom oplatom s nosivim umetkom (u istojravnini ili spušteno]

Minimalna debljinaprema statici

Ploče od drvenog materijala Ploče od drvenog materijala Dimenzioniranje čeličnihtrapeznih profila premastatici. Treba se pridržavatiposebnih zahtjeva iz odgovarajućeg AbP-a.Eventualno su potrebnidodatni slojevi.

Dimenzioniranje čeličnihnosača prema statici, izvedba stropa s pločama od drvenogmaterijala d 16 mm,ivericama, betonom ili si.

d 16 mm 600 kg/m3 d 16 mm 600 kg/m3

Iverice Iverice

d 16 mm 520 kg/m3 d 16 mm 520 kg/m3

Letve/daske Letve/dasked 21 mm d 21 mm

Primjenom FERMACELL podnih sustava moguće je poboljšati razne tipove sirovih stropova obzirom na protupožarno - tehničku zaštitu.Detaljnije se može naći u sljedećim certifikatima (izvješćima o ispitivanju]:- FERMACELL gipsvlaknasti estrih elementi - P-3981/9177 LTM-3/05-16/05PP/PR1- FERMACELL Powerpanel TE - P-3282/706/07 LTM-3/05-66/09PP

2 E 31 2 E 32 Powerpanel(2 E 33) (2 E 34) TE2 x 10 mm 2 x 10 mm 2 x 12,5 mm(2 x 12,5 mm) (2 x 12,5 mm) Powerpanel

pločagipsvlaknasta ploča gipsvlaknasta ploča+ 10 mm drvena vlaknatica + 10 mm mineralna vuna

1+2+3 1 + 2 + 3 + 4 61) 1 1 + 2 + 3

3,0 kN 4,0 kN 61) 1,0 kN 3,0 kN

F 90 F 90 F 30

F 90 F 90 F 60 *) d 10 mm

F 90 F 90 F 60 d 20 mmF 90 d 30 mm

F 90 F 90 F 60 d 40 mmF 90 d 50 mm

protupožarna zaštitana upit

protupožarna zaštitana upit

protupožarna zaštitana upit

F 60 d 10 mmF 90 d 20 mm

F 60 d 10 mmF 90 d 20 mm

Protupožarno-tehničko poboljšanje tipova sirovog stropa

3035

3035

25

47

Page 48: fermacell Konstrukcije

Stropne konstrukcije

Oznakasustava

Crtež sustava Izvedba sustava Vatrootpornosts donje strane

Zvučna izolacija Vrijednosti stropabez estriha

2 H 12 Iverica 22 mmDrvene grede 80 x 200 mmMineralna vuna 50 mmLetve 50 x 30 mmFERMACELL 10 mm

F 30-B Izolacija buke prenošene zrakomR’WR (dB]

40

Razina buke kod hodanja L’nwR(dB) 75

2 H 21 Iverica 22 mmDrvene grede 80 x 200 mmMineralna vuna 50 mmLetve 50 x 30 mmFERMACELL 10 mmFERMACELL 10 mm

F 60-B 42

73

2 H 11 Iverica 22 mm Drvene grede 80 x 200 mmMineralna vuna 50 mmLetve 50 x 30 mm,ovješene na obuhvatni profilFERMACELL 10 mm

F 30-B 50

67

2 H 21 Iverica 22 mmDrvene grede 80 x 200 mmMineralna vuna 50 mmLetve 50 x 30 mm,ovješene na obuhvatni profilFERMACELL 10 mmFERMACELL 10mm

F 60-B 53

62

2 H 31 Iverica 22 mmDrvene grede 80 x 200 mmRockvvool RBM: 50 mmLetve 60 x 4-0 mmLetve 60 x 4-0 mm,ovješene na obuhvatni profilFERMACELL 10 mmFERMACELL 10 mm

F 90 -B 53

63

2 H 32 Iverica 22 mm Drvene grede 80 x 200 mmMineralna vuna 100 mmMineralna vuna 100 mmZatvoreni profilFERMACELL 15 mmFERMACELL 15 mm

F 90-B 55

58

10.2 Zvučna izolacija s FERMACELL gipsvlaknastim estrih elementimai stropovima od drvenih greda

Izolacija buke prenošene zrakomR’WR (dB]

Razina buke kod hodanja L’nwR(dB)

Izolacija buke prenošene zrakomR’WR (dB]

Razina buke kod hodanja L’nwR(dB)

Izolacija buke prenošene zrakomR’WR (dB]

Razina buke kod hodanja L’nwR(dB)

Izolacija buke prenošene zrakomR’WR (dB]

Razina buke kod hodanja L’nwR(dB)

Izolacija buke prenošene zrakomR’WR (dB]

Razina buke kod hodanja L’nwR(dB)

48

Zvučna izolacijaKonstrukcije označene s (x) ispunjavaju minimalne zahtjeve na zvučnu izolaciju za pregradne stropove stanova prema DIN-u 4-109.Pregradni stropovistanova su građevinski elementi koji razdjeljuju stanove međusobno ili od vanjskih radnih prostorija. Kod zgrada s više od dva stana zahtjev na izolaciju

buke prenošene zrakom iznosi R'w (= R 'wR) 54- dB. Kod zgrada koje nemaju više od dva stana taj zahtjev iznosi R'w 52 dB. Potrebna razina bukekod hodanja L'nw (=L 'nwR] za pregradne stropove stanova iznosi 53 dB.

Protupožarna zaštitaStropne konstrukcije označene s(y)s gornje i s donje strane ispunjavaju zahtjev na vatrootpornopst od F 90-B. Sve konstrukcije su ispitane obzirom naprotupožarnu zaštitu od strane službenih instituta (npr. MPA-Braunschweig). Skraćene verzije izvješća o ispitivanju mogu se dobiti na upit.

Page 49: fermacell Konstrukcije

FERMACELL estrih elementi

Crtež sustava

fermacellestrih element

2 E 32 2 E 32 2 E 35 2 E 222 x 10 mm fermacell 2 x 10 mm fermacell 2 x 12,5 mm fermacell 2 x 12,5 mm fermacell+ 10 mm mineralna vuna + 10 mm mineralna vuna + 20 mm mineralna vuna

Konstrukcija ispodestrih elementa

– fermacell – 17/16 mmnasip za poravnavanje drvena vlaknatica*20 mm

Područje primjene prema poglavlju 10.1

1 1 1 1

47 50 49 46

66 67 65 71

49 52 51 49

64 65 63 67

52 54 53 52

60 58 57 60

56 57 (x) 56 (x) 55

55 53 (x) 52 (x) 55

55 57 (x) (y) 57 55vrijednost dobivenainterpolacijom

vrijednost dobivenainterpolacijom

55 51 (x) (y) 51 55vrijednost dobivenainterpolacijom

vrijednost dobivenainterpolacijom

57 (x) 57 (x) (y) 56 (x) (y) 56 (x)

52 (x) 47 (x) (y) 51 (x) ( y) 51 (x)

30 3020

45 2516

* Proizvod drvene vlaknatice: Pavatex Pavapor . Područje primjene 1 /dopušteno točkasto opterećenje 1,0 kN.Ispunjen zahtjev na zvučnu izolaciju pregradnih stropova stanova prema DIN-u 4109.

49

Page 50: fermacell Konstrukcije

50

10.2 Zvučna izolacija s fermacell gipsvlaknastim estrih elementima na stropove s drvenim gredama (nastavak) estrih elementi 2 E 31

Sirovi strop 2 E 31 2 E 31 2 E 31

2 x 10 mm fermacell+ 10 mm drvena vlakna

2 x 10 mm fermacell+ 10 mm drvena vlakna

2 x 10 mm fermacell+ 10 mm drvena vlakna

Crtež sustava

30

030 3

0 603

Izvedba ispod estrih sustava – 30 mm fermacellizolacijski sustav od saća

60 mm fermacellizolacijski sustav od saća

Područje primjene prema poglavlju 10.1 1 + 2 + 3 1 + 2 + 3 1 + 2 + 3

Rw,R

[dB]Ln,w,R

[dB]Rw,R

[dB]Ln,w,R

[dB]Rw,R

[dB]Ln,w,R

[dB]Rw,R

[dB]Ln,w,R

[dB]

vidljivi strops drvenim gredama

22 mm ivericaploče220 mm greda

26 92 41 83 56 65 59 63

zatvoreni strop s drvenimgredama i letvama

22 mm ivericaploče220 mm greda50 mm mineralna vuna30 mm letva10 mm fermacell

40 80 46 74 54 65 57 63

zatvoreni strop s drvenimgredama i letvamai opružnim kopčama 22 mm ivericaploče220 mm greda50 mm mineralna vuna30 mm Protektor TPS-Sustav10 mm fermacell

53 64 61 55 71 44 75 41

zatvoreni strop s drvenimgredama nenosivi potisak

24 mm letve220 mm gredepotisak m' = 80 kg/m²žbuka m' = 35 kg/m²

47 64 63 54 70 46 73 44

zatvoreni strop s drvenimgredama nosivi potisak

potisak m' = 80 kg/m² i ispuna s fermacell veznim nasipom m' = 25 kg/m²žbuka m' = 35 kg/m²

(1) (1) 69 49

zatvoreni strop s drvenimgredama nosivi potisak

220 mm gredeispuna s fermacellveznim nasipom m' = 40 kg/m²žbuka m' = 35 kg/m²

(1) (1) 61 59

(1) - bez polazne vrijednosti

Page 51: fermacell Konstrukcije

51

2 E 31 2 E 31 2 E 31 2 E 31 2 E 31

2 x 10 mm fermacell+ 10 mm Holzfaser

2 x 10 mm fermacell+ 10 mm drvena vlakna

2 x 10 mm fermacell+ 10 mm drvena vlakna

2 x 10 mm fermacell+ 10 mm drvena vlakna

2 x 10 mm fermacell+ 10 mm drvena vlakna

0203

0403 30

100

0403 30

100

20 mm fermacellnasip za izravnavanje

40 mm fermacellnasip za izravnavanje

100 mm fermacellnasip za izravnavanje

40 mm fermacellvezni nasip

100 mm fermacellvezni nasip

1 + 2 + 3 1 + 2 + 3 1 1 + 2 + 3 1 + 2 + 3

Rw,R

[dB]Ln,w,R

[dB]Rw,R

[dB]Ln,w,R

[dB]Rw,R

[dB]Ln,w,R

[dB]Rw,R

[dB]Ln,w,R

[dB]Rw,R

[dB]Ln,w,R

[dB]

45 74 48 69

49 71 52 69 53 66 47 72 50 69

63 52

64 51 65 49 66 50 64 53 66 54

66 49

63 56

Page 52: fermacell Konstrukcije

52

10.2 Zvučna izolacija s fermacell gipsvlaknastim estrih elementima na stropove od drvenih greda (nastavak) estrih elementi 2 E 32 i 2 E 3 5

Sirovi strop 2 E 32 2 E 32 2 E 32

2 x 10 mm fermacell+ 10 mm Mineralna vuna

2 x 10 mm fermacell+ 10 mm Mineralna vuna

2 x 10 mm fermacell+ 10 mm Mineralna vuna

Crtež sustava

30

0203

0603

Izvedba ispod estrih sustava – 20 mm fermacellNasip za izravnavanje

60 mm fermacellNasip za izravnavanje

Područje primjene prema poglavlju 10.1 1 1 1

Rw,R

[dB]Ln,w,R

[dB]Rw,R

[dB]Ln,w,R

[dB]Rw,R

[dB]Ln,w,R

[dB]Rw,R

[dB]Ln,w,R

[dB]

vidljivi stropod drvenih greda

22 mm ivericaploča220 mm greda

26 92 40 79 45 73 53 66

zatvoreni strop oddrvenih gredas letvama 22 mm ivericaploča220 mm greda50 mm mineralna vuna30 mm letva10 mm fermacell

40 80 45 73 48 70 54 65

zatvoreni stropod drvenih gredas ovojnim kopčama22 mm ivericaploča220 mm greda50 mm mineralna vuna30 mm Protektor TPS-Sustav10 mm fermacell

53 64 58 57

zatvoreni strop oddrvenih gredanenosivi potisak24 mm daske220 mm gredapotisak m' = 80 kg/m²žbuka m' = 35 kg/m²

47 64 63 53 67 48

Page 53: fermacell Konstrukcije

53

2 E 32 2 E 35 2 E 35 2 E 35 2 E 35

2 x 10 mm fermacell+ 10 mm Mineralna vuna

2 x 12,5 mm fermacell+ 10 mm Mineralna vuna

2 x 12,5 mm fermacell+ 10 mm Mineralna vuna

2 x 12,5 mm fermacell+ 10 mm Mineralna vuna

2 x 12,5 mm fermacell+ 10 mm Mineralna vuna

0603 35

0253

0353

0653

60 mm fermacellizolacijski sustav od saća

20 mm fermacellnasip za izravnavanje

30 mm fermacellizolacijski sustav od saća

60 mm fermacellizolacijski sustav od saća

1 1 1 1 1

Rw,R

[dB]Ln,w,R

[dB]Rw,R

[dB]Ln,w,R

[dB]Rw,R

[dB]Ln,w,R

[dB]Rw,R

[dB]Ln,w,R

[dB]Rw,R

[dB]Ln,w,R

[dB]

61 57 44 78 59 60 63 55

49 71 52 68 57 63 60 59

75 40 63 56 72 43 75 39

71 43 66 50 71 43

Page 54: fermacell Konstrukcije

54

10.2 Zvučna izolacija s fermacell gipsvlaknastim estrih elemntima na strop od drvenih greda (nastavak) estrih elementi 2 E 22

Sirovi strop 2 E 22 2 E 22 2 E 22 2 E 22

2 x 12,5 mm fermacell 2 x 12,5 mm fermacell 2 x 12,5 mm fermacell 2 x 12,5 mm fermacell

Crtež sustava

0 452

0604

52

0352 25

0103

02

Izvedba ispod estrih sustava 40 mm drvena vlaknaSteico Isorel

20 mm drvena vlaknaSteico Therm na60 mm fermacell izolacijski sustav od saća

prikladno 30 mm EPS-podno grijanje

prikladno 30 mm EPS-podno grijanjena 10 mm fermacellgipsvlaknastu ploču20 mm Florrock GP

Područje primjene prema poglavlju 10.1 1 + 2 1 1 1

Rw,R

[dB]Ln,w,R

[dB]Rw,R

[dB]Ln,w,R

[dB]Rw,R

[dB]Ln,w,R

[dB]Rw,R

[dB]Ln,w,R

[dB]Rw,R

[dB]Ln,w,R

[dB]

vidljivi strop oddrvenih greda

22 mm ivericaploča220 mm greda

26 92 63 58 45 73

zatvoreni strop oddrvenih gredas letvama 22 mm iverica ploča220 mm greda50 mm mineralna vuna30 mm letva10 mm fermacell

40 80 51 70 58 64 49 72 50 68

zatvoreni strop oddrvenih greda sovojnim kopčama22 mm ivericaploča220 mm greda50 mm mineralna vuna30 mm Protektor TPS-Sustav10 mm fermacell

53 64 76 41 64 52

zatvoreni strop oddrvenih greda, nenosivi potisak

24 mm daska220 mm gredapotisak m' = 80 kg/m²žbuka m' = 35 kg/m²

47 64 67 52 73 45 66 48

Sirovi strop 2 E 22 2 E 22 2 E 22 2 E 22

2 x 12,5 mm fermacell 2 x 12,5 mm fermacell 2 x 12,5 mm fermacell 2 x 12,5 mm fermacell

Crtež sustava

025 2

065 2 25

100

2510

0

Izvedba ispod estrih sustava 20 mm fermacellnasip za izravnavanje

60 mm fermacellnasip za izravnavanje

100 mm fermacellnasip za izravnavanje

100 mm fermacellvezni nasip

Područje primjene prema poglavlju 10.1 1 + 2 + 3 1 + 2 + 3 1 1 + 2 + 3

Rw,R

[dB]Ln,w,R

[dB]Rw,R

[dB]Ln,w,R

[dB]Rw,R

[dB]Ln,w,R

[dB]Rw,R

[dB]Ln,w,R

[dB]Rw,R

[dB]Ln,w,R

[dB]

zatvoreni strop oddrvenih greda sletvama 22 mm iverica ploča220 mm greda50 mm mineralna vuna30 mm letva10 mm fermacell

40 80 50 73 52 70 52 68 50 70

Page 55: fermacell Konstrukcije

10.3 Poboljšanje zvučne izolacije kod hodanja na masivnim stropovima prema DIN 4109

2E 31 u kombinaciji sa fermacell nasipom

2 E 31 2 E 31 2 E 31 2 E 31 2 E 31 2 E 31

Izvedba 2 x 10 mm fermacell+ 10 mm drvno vlakno

2 x 10 mm fermacell+ 10 mm drvno vlakno

2 x 10 mm fermacell+ 10 mm drvno vlakno

2 x 10 mm fermacell+ 10 mm drvno vlakno

2 x 10 mm fermacell+ 10 mm drvno vlakno

2 x 10 mm fermacell+ 10 mm drvno vlakno

Crtež sustava

30 3020

3060

3010

0

3040

3010

0

Izvedba ispodestrih elementa

– 20 mm fermacell nasip za izravnavanje

60 mm fermacell nasip za izravnavanje

100 mm fermacell nasip za izravnavanje

40 mm fermacell vezni nasip

100 mm fermacell vezni nasip

Područje primjeneprema poglavlju 10.1

1 + 2 + 3 1 + 2 + 3 1 + 2 + 3 1 1 + 2 + 3 1 + 2 + 3

∆ Lw (dB) ∆ Lw (dB) Δ L w (dB) Δ L w (dB) Δ L w (dB) Δ L w (dB)

Masivni strop 21 24 25 27 24 25

2 E13 i 2 E14 kao i 2 E 22 u kombinaciji sa podnim grijanjem

2 E 13 2 E 14 2 E 22 2 E 22

Izvedba 2 x 10 mm fermacell+ 20 mm Polistirol Tvrda pjena

2 x 10 mm fermacell+ 30 mm Polistirol Tvrda pjena

2 x 12,5 mm fermacell

2 x 12,5 mm fermacell

Crtež sustava40 50

2530

2520

3010

Izvedba ispodestrih elementa

– – odgovarajuće30 mm EPS podnogrijanje

odgovarajuce30 mm EPS-podno grijanje10 mm fermacellgipsvlaknaste ploče20 mm Mineralne vune

Područje primjeneprema poglavlju10.1

1 + 2 1 + 2 1 1

∆ Lw (dB) ∆ Lw (dB) ∆ Lw (dB) ∆ Lw (dB)

Masivni strop 17 19 20 30

* Napravljeno od mineralne vune; AKUSTIC EP3 od Isover ili Florrock GP od Rockwool

2E 32 i 2 E 35 u kombinaciji sa fermacell nasipom

2 E 32 2 E 32 2 E 32 2 E 35 2 E 35

Izvedba 2 x 10 mm fermacell+ 10 mm Mineralna vuna

2 x 10 mm fermacell+ 10 mm Mineralna vuna

2 x 10 mm fermacell+ 10 mm Mineralna vuna

2 x 12,5 mm fermacell+ 20 mm Mineralna vuna

2 x 12,5 mm fermacell+ 20 mm Mineralna vuna

Crtež sustava

30 3020

3060

45 4520

Izvedba ispodestrih elementa

– 20 mm fermacell nasip za izravnavanje

60 mm fermacell nasip za izravnavanje

– 20 mm fermacellnasip za izravnavanje

Područje primjeneprema poglavlju10.1

1 1 1 1 1

∆ Lw (dB) ∆ Lw (dB) ∆ Lw (dB) ∆ Lw (dB) ∆ Lw (dB)

Masivni strop 22 29 31 27 31

55

Page 56: fermacell Konstrukcije

10.3 Poboljšanje zvučne izolacije kod hodanja na masivnim stropovima prema DIN 4109 (nastavak)

2 E 11 i 2 E 22 u kombinaciji sa fermacell nasipom

2 E 11 2 E 22 2 E 22 2 E 22 2 E 22

Izvedba 2 x 10 mmfermacell

2 x 12,5 mmfermacell

2 x 12,5 mmfermacell

2 x 12,5 mmfermacell

2 x 12,5 mmfermacell

Crtež sustava

2020

2520

2560

2510

0

2540

Izvedba ispodestrih elementa

20 mm fermacell nasip za izravnavanje

20 mm fermacell nasip za izravnavanje

60 mm fermacell nasip za izravnavanje

100 mm fermacell nasip za izravnavanje

40 mm fermacell vezni nasip

Područje primjeneprema poglavlju 10.1

1 + 2 1 + 2 + 3 1 + 2 + 3 1 1 + 2 + 3

∆ Lw (dB) ∆ Lw (dB) ∆ Lw (dB) ∆ Lw (dB) ∆ Lw (dB)

Masivni strop 18 20 22 24 22

2E 22 u kombinaciji sa mineralnom vunom -izolacijskim materijal

2 E 22 2 E 22 2 E 22

Izvedba 2 x 12,5 mm fermacell

2 x 12,5 mm fermacell

2 x 12,5 mm fermacell

Crtež sustava

2512

2510

0

2516

0

Izvedba ispodestrih elementa

12 mmMineralna vuna*

100 mm Mineralna vunaKnauf InsulationHeralan TPD 100

160 mm Mineralna vunaKnauf InsulationHeralan TPD 160

Područje primjeneprema poglavlju10.1

1 1 1

∆ Lw (dB) ∆ Lw (dB) ∆ Lw (dB)

Masivni strop 24 27 29

* Napravljeno od mineralne vune; AKUSTIC EP 3 od Isover ili Florrock GP od Rockwool.

2 E 22 u kombinaciji sa pločama drvenih vlakana

2 E 22 2 E 22 2 E 22

Izvedba 2 x 12,5 mmfermacell

2 x 12,5 mmfermacell

2 x 12,5 mmfermacell

Crtež sustava

2516

2540

2521

20

Izvedba ispodestrih erlemenata

17/16 mm drvena vlaknaPavatex Pavapor

40 mm drvena vlaknaSteico Isorel

22/21 mm drvena vlakna Pavatex Pavapor20 mm fermacellnasip za izravnavanje

Područje primjeneprema poglavlju10.1

1 1 + 2 1

∆ Lw (dB) ∆ Lw (dB) ∆ Lw (dB)

Masivni strop 22 26 27

56

Page 57: fermacell Konstrukcije

10.4 Zvučna izolacija s fermacell Powerpanel TE na stropovima s drvenim gredama

Sirovi strop fermacell Powerpanel TE

Izvedba 25 mm Powerpanel TE 25 mm Powerpanel TE 25 mm Powerpanel TE

Crtež sustava

Izvedba ispodestrih elementa

10 mm drvena vlakna 20 mm Mineralna vuna* 22/21 mm drvena vlaknaSteico Isorel Pavatex Pavapor

30 mm fermacellEstrih saće s nasipomza saće

Područje primjene prema poglavlju 10.1 1 + 2 + 3 1 1

Rw,R Ln,w,R Rw,R Ln,w,R Rw,R Ln,w,R Rw,R Ln,w,R

[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]

zatvoreni strops drvenim gredamai letvama22 mm iverica200 mm greda50 mm Mineralna vuna30 mm letve10 mm fermacell

39 78 44 72 46 69 51 63

vrijednostdobivenainterpo-lacijom

vrijednostdobivenainterpo-lacijom

zatvoreni strops drvenim gredamai opružnim kopčama22 mm iverica200 mm greda50 mm Mineralna vuna30 mm ProtektorTPS-sustav10 mm fermacell

51 68 58 56 58 55 60 4625

10

2520

2521

30

* Proizvod min eralne vune: AKUSTIC EP3 proizvođača Isover ili Floorrock proizvođača Rockwool

10.5 Poboljšanje zvučne izolacije s fermacell Powerpanel TE na masivnim stropovima prema DIN 4109

fermacell Powerpanel TE

Izvedba 25 mm Powerpanel TE 25 mm Powerpanel TE 25 mm Powerpanel TE 25 mm Powerpanel TE

Crtež sustava

Izvedba ispodestrih elemenata

10 mm drvena vlakna 22/20 mm Mineralna vuna* 22/21 mm drvena vlakna 20 mm tvrda pjena odSteico Isorel Pavatex Pavapor polistirola

20 mm fermacell EPS DEO 100 kPanasip za izravnavanje

Područje primjene prema poglavlju 10.1 1 + 2 + 3 1 1 1 + 2

∆ Lw ∆ Lw ∆ Lw ∆ Lw

[dB] [dB] [dB] [dB]

Masivini strop 18 27 26 18

2510

2520

2520

2 521

2 0

* Proizvod min eralne vune: AKUSTIC EP3 proizvođača Isover ili Floorrock proizvođača Rockwool

57

Page 58: fermacell Konstrukcije

20 25

5040 45 30

35

3035

25

fermacellEstrih-element

2 E 11 2 E 22 2 E 13(2 E 14)

2 E 23 2 E 31(2 E 33)

2 E 32(2 E 34)

PowerpanelTE

Izvedba 2 x 10 mmgipsvlaknasta ploča

2 x 12,5 mmgipsvlaknasta ploča

2 x 10 mmgipsvlaknasta ploča+ 20 mm(+ 30 mm)tvrda pjenaod polistirola

WLG 040

2 x 12,5 mmgipsvlaknasta ploča+ 20 mmtvrda pjenaod polistirola

WLG 040

2 x 10 mm(2 x 12,5 mm)gipsvlaknasta ploča+ 10 mmdrvno vlakno WLG 050

2 x 10 mm(2 x 12,5 mm)gipsvlaknasta ploča+ 10 mmmineralna vuna WLG 040

2 x 12,5 mmPowerpanel ploča

Debljina elementa (mm) 20 25 40(50)

45 30(35)

30(35)

25

Vlastito opterećenje kN/m2 0,23 0,29 0,23(0,24)

0,29 0,25(0,31)

0,25(0,30)

0,25

Otpornost natoplinu (m2 K/W)

0,06 0,08 0,56(0,81)

0,58 0,26(0,28)

0,28(0,31)

0,14

Klasa građevnog materijalaprema DIN EN 13501odnosno. *DIN 4102

A2 fl-s1 A2 fl-s1 B fl-s1 B fl-s1 B fl-s1 A2 fl-s1 A1*

10.6 Karakteristični podaci za fermacell estrih elemente

10.7 Karakteristični podaci za fermacell proizvode za izravnavanje podloge

Karakteristične vrijednostifermacell nasip za izravnavanje

Klasa građ. materijala A1 (prema DIN 4102)

R0,09 W/mK

Granulacija 0,2 do 4 mm

Gustoća nasipa oko 400 kg/m3

min.visina nasipa 10 mm

max. visina nasipa(nerazrijeđeno)

100 mm područjeprimjene 160 mm područjeprimjene 2–4

Količina nasipapo m2

oko 10 litara po cmvisine nasipa

Vlastito opterećenje kod 10 mm debljine sloja

0,04 kN/m2

Skladištenje na suhom

Karakteristicne vrijednostifermacell masa za niveliranje poda

Klasa građ. materijala A1

Koef. toplinske provodljivosti R

1,1 W/mK

bruto gustoća 1700 –1800 kg/m3

max. debljina sloja 20 mm

Potrošnja po m2 oko. 1,4 kgpo 1 mm debljine sloja

Otpornost na tlačnu silu(DIN 1164)

oko 26,0 N/mm2

Otpornost na vlačnu silu (DIN 1164)

oko 6,5 N/mm2

Otpornost na kotače stolica prema DIN 68131 odnosno. EN 12529

od min. 1 mmdebljine sloja

Vlastito opterećenje kod 10 mm debljine sloja

0,17 kN/m2

Skladištenje 9 mjeseci na suhom bez smrzavanja

Karakteristične vrijednostifermacell nasip za saće

Klasa građ. materijala A1 (prema DIN 4102)Koef. toplinske provodljivosti R

0,7 W/mK

Granulacija 1 do 4 mm

Gustoća nasipa oko 1.500 kg/m3

min. visina nasipa 30 mm

max. visina nasipa(nerazrjeđeno)

60 mm

Količina nasipapo m2

oko 10 litara po cmvisine nasipa

Vlastito opterećenje 0,45 kN/m2 kod 30 mm saća0,90 kN/m2 kod 60 mm saća

Skladištenje na suhom

Karakteristične vrijednostifermacell vezni nasip

A2 (nach DIN 4102)

R0,12 W/mK

Otpornost na tlačnu silu(DIN 53421)

0,4 do 0,5 N/mm2

Suha bruto gustoća oko 350 kg/m3

min. visina nasipa 40 mm

max. visina nasipa 2.000 mm u slojevimado 500 mm)

Količina nasipapo m2

oko. 10 litara po cmvisine nasipa

Difuzija vodene pare(DIN 52615)

μ = 7

Vlastito opterećenje 10 mm debljine sloja

0,035 kN/m2

Skladištenje 6 mjeseci na suhom bez smrzavanja

Koef. toplinske provodljivosti

Klasa građ. materijala

Koef. toplinske provodljivosti

58

Page 59: fermacell Konstrukcije

10.10 Karakteristični podaci za fermacell tavanski element N+F

10.11 Karakteristični podaci za fermacell podrumski strop - izolacijski element N+F

Debljina elementa Izvedba Dimenzije Vlastito opterećenje Otpor propuštanju topline

fermacell gipsvlaknasta ploča Izolacijski materijal EPS 035 DEO 150

[mm] [mm] [kN/m2] [m2K/W]

120 10 110 1000 x 500 oko 0,15 3,17

150 10 140 1000 x 500 oko 0,16 4,03

Daljnje debljine elemenata između 70 i 210 mm dostupne su na upit.

Debljina elementa Izvedba Dimenzije Vlastito optrećenje Otpor propuštanju topline

fermacell gipsvlaknasta ploča Izolacijski materijal EPS 035 DEO 150

[mm] [mm] [kN/m2] [m2K/W]

70 10 60 1000 x 500 oko 0,14 1,74

10.9 Karakteristični podaci za Powerpanel TE nagibni set

Crtež elementa Dimenzijepodručja nagiba

Visina elementanagibni set

Visina ugradnjenagibnog setauključujući dodatnePowerpanel H2O ploče

100500100 500 50

650 55050

Element 1 Element 2

Gef

älle

rich

tung

Gef

älle

rich

tung

50

1050 1000

Draufsicht 1000 x 1000 mm 42,5 mm (najviša točka)30 mm (najniža tocka)

55 mm* (najviša točka)42,5 mm* (najniža tocka)

* * ”Visina konstrukcije odnosi se isključivo na fermacell Powerpanel TE nagibni set.Daljne visine kao npr. za odvodnu jamu, odvodne instalacije itd. treba dodatno uzeti u obzir.

10.8 Karakteristični podaci za fermacell Powerpanel TE sustav podnih odvodnica

Opis Crtež sustava Dimenzije Debljina elementa Masa Otpor propuštanju Klasa građ. Učinak odvodnje

elementa topline materijala prema DIN- u 4102

[mm] [mm] [kg] [m2K/W] [l/s]

Element podne 500 x 500 izvana 35 9 0,17 A1 0,7 kod okomitog

odvodnice (s rubnim pregibom odnosno vodoravnog

500 x 500 600 x 600) iznutra 25 otjecanja)

Element tuša 1000 x 1000 izvana 35 35 0,17 A1

1000 x 1000

1100 x 1100) iznutra 25

Element tuša 1200 x 1200 izvana 35 50 0,17 A1

1200 x 1200

1300 x 1250) iznutra 25

0,7 kod okomitog

odnosno vodoravnog

otjecanja)

0,7 kod okomitog

odnosno vodoravnog

otjecanja)

(s rubnim pregibom

(s rubnim pregibom

59

Page 60: fermacell Konstrukcije

11.1 Razmak i utrošak pričvrsnih sredstava kod nenosivih zidnih konstrukcijapo m2 pregradnog zida kod fermacell gipsvlaknastih ploča odnosno Firepanel A1 ploča

Debljina ploče / izvedba Klamerice (pocinčane i obrađene smolom) fermacell vijci za brzu gradnju

d 1,5 mm, širina leđa 10 mm d = 3,9 mm

Dužina Razmak Utrošak Dužina Razmak Utrošak

Metal - jednoslojni [mm] [cm] [kom/m2] [mm] [cm] [kom/m2]

10 mm – – – 30 25 26 (20)*

12,5 mm – – – 30 25 20

15 mm – – – 30 25 20

18 mm – – – 40 25 20

Metal - dvoslojni / 2. sloj u potkonstrukciju

1. sloj: 10 mm – – – 30 40 16 (12)*

2. sloj: 10 mm – – – 40 25 26 (20)*

1. sloj: 12,5 mm ili 15 mm – – – 30 40 12

2.sloj: 10 mm,12,5mm ili 15mm – – – 40 25 20

Metal - troslojni / 1. do 3. sloj u potkonstrukciju

1. sloj: 12,5 mm ili 15 mm – – – 30 40 12

2. sloj: 10 mm ili 12,5 mm – – – 40 40 12

3. sloj: 10 mm ili 12,5 mm – – – 55 25 20

Drvo - jednoslojno

10 mm 30 20 32 30 25 26 (20)*

12,5 mm 35 20 24 30 25 20

15 mm 44 20 24 40 25 20

18 mm 50 20 24 40 25 20

Drvo - dvoslojno / 2. sloj u potkonstrukciju

1. sloj: 10 mm 30 40 12 30 40 16 (12)*

2. sloj: 10 mm 35 20 24 40 25 26 (20)*

1. sloj: 12,5 mm 44 40 12 30 40 12

2. sloj: 12,5 mm 50 20 24 40 25 20

1. sloj: 15 mm 44 40 12 40 40 12

2.sloj: 12,5mm ili 15mm 60 20 24 40 25 20

Drvo - troslojno / 1. do 3. sloj u potkonstrukciju

1. sloj: 12,5 mm – – – 30 40 12

2. sloj: 10 mm ili 12,5 mm – – – 40 40 12

3. sloj: 10 mm ili 12,5 mm – – – 55 25 20

*Vrijednosti klamica se odnose na obloge sa fermacell Firepanel A1

Napomena:- Kod zidnih konstrukcija s četveroslojnom oblogom od fermacell gipsvlaknastih ploča debljine 10 mm zadnji sloj ploča može se pričvrstiti izravno u potkonstrukciju pomoću fermacell vijaka za brzu gradnju 3,9 x 55 mm.- Kod zidnih konstrukcija s protupožarnim zahtjevima u odgovarajućim certifikatima mogu biti zadani razmaci pričvrsnih sredstava koji odstupaju od ove tablice.- Za pričvršćenje fermacell gipsvlaknastih ploča debljine 10 mm, 12,5 mm ili 15 mm na pojačanu metalnu potkonstrukciju debljine materijala do 2 mm mogu se koristiti fermacell vijci za brzu gradnju s bušećim vrhom 3,5 x 30 mm. Utrošak iznosi oko k vijka po tekućem metru profila.

60

11.1 Razmaci pričvrsnih sredstava i potkonstrukcija

Page 61: fermacell Konstrukcije

11.2 Razmak i utrošak pričvrsnih sredstava kod zidnih konstrukcija kod pričvrščenja ploče u ploču kod fermacell gipsvlaknastih ploča

Pričvršćenje 1. sloja ploče kod zida metal/drvo jednoslojno, kao što je opisano u tablici 7.1.

Debljina ploče / izvedba Razuporne klamerice (pocinčane i obrađene fermacell vijci za brzu gradnjusmolom) d 1,5 mm, razmak redova 40 cm d = 3,9 mm, razmak redova 40 cm

Dužina Razmak Utrošak

Područje zida po m2 pregradnog zida [mm] [cm] [kom/m2] [mm] [cm] [kom/m2]

fermacell 10 mm na fermacell 10, odnosno 12,5 mm 18–19 15 43 30 25 26

fermacell 12,5 mm na fermacell 12,5, odnosno 15 mm 21–22 15 43 30 25 26

fermacell 15 mm na fermacell 15 mm 25–28 15 43 30 25 26

fermacell 18 mm na fermacell 18 mm 31–34 15 43 40 25 26

11.3 Razmak i utrošak pri čvrsnih sredstava kod zidnih konstrukcija s fermacell Powerpanel H20 po m2 pregradnog zida

Debljina ploče / izvedba Potkonstrukcija Powerpanel vijak* Razmak Utrošak

Metal - jednoslojni [cm] [kom/m2]

12,5 mm CW [0,6 mm] 3,9 x 35 mm 25 20

12,5 mm UA [2 mm] 3,9 x 40 mm BS ** 25 20

Metal - dvoslojni (2. sloj pričvršćen vijcima u potkonstrukciju)

1. sloj : 12,5 mm CW [0,6 mm] 3,9 x 35 mm 40 12

2. sloj : 12,5 mm CW [0,6 mm] 3,9 x 50 mm 25 20

1. sloj : 12,5 mm UA [2 mm] 3,9 x 40 mm BS ** 40 12

2. sloj : 12,5 mm UA [2 mm] 3,9 x 40 mm BS ** 25 20

Drvo - jednoslojno

12,5 mm 40 x 60 mm 3,9 x 35 mm 25 20

Drvo - dvoslojno (2. sloj pričvršćen vijcima u potkonstrukciju)

1. sloj: 12,5 mm 40 x 60 mm 3,9 x 35 mm 40 12

2. sloj: 12,5 mm 40 x 60 mm 3,9 x 50 mm 25 20

* Zaštita od korozije: Sve tri vrste vijaka postižu kategoriju antikorozivne zaštite C4- pa se stoga mogu koristiti za prostorije s velikom vlagom, kao što su npr. praonice rublja, pivovare, mljekare ili bazeni prema EN ISO 1294-4-2. Dokazano prema ispitivanju otpornosti na raspršenu maglicu soli i konstantnu klimu s kondenziranom vodom prema EN ISO 1294-4.-6.** Povverpanel vijak s bušećim vrhom

Dužina Razmak Utrošak

61

Page 62: fermacell Konstrukcije

11.4 Razmak i utrošak pričvrsnih materijala kod stropnih konstrukcija s fermacell gipsvlaknastim pločama odnosno Firepanel A1-pločama * po m2 površine stropa

 Debljina ploče/izvedba Klamerice (pocinčane i o brađene smolom) fermacell brzougradbeni vijcid 1,5 mm d = 3,9 mm

Dužina Razmak Utrošak

Metal – jednoslojni [mm] [cm] [kom./m2] [mm] [cm] [kom./m2]

10 mm – – – 30 20 22

12,5 mm – – – 30 20 19

15 mm – – – 30 20 16

Metal – dvoslojni /2. sloj u potkonstrukciju

1. sloj : 10 mm – – – 30 30 16 (14)*

2. sloj : 10 mm – – – 40 20 22 (19)*

1. sloj : 12,5 mm – – – 30 30 14

2. sloj : 12,5 mm – – – 40 20 19

1. sloj : 15 mm – – – 30 30 12

2. sloj : 12,5 mm ili 15 mm – – – 40 20 16

Metal – troslojni/3. sloj u potkonstrukkciju

1. sloj : 15 mm – – – 30 30 12

2. sloj : 12,5 mm – – – 40 30 12

3. sloj : 12,5 mm – – – 55 20 16

Drvo -jednoslojno

10 mm 30 15 30 30 20 22

12,5 mm 35 15 25 30 20 19

15 mm 44 15 20 40 20 16

Drvo -dvoslojno / 2. sloj u potkonstrukciju

1. sloj : 10 mm 30 30 16 30 30 16

2. sloj : 10 mm 44 15 30 40 20 22

1. sloj : 12,5 mm 35 30 14 30 30 14

2. sloj : 12,5 mm 50 15 25 40 20 19

1. sloj : 15 mm 44 30 12 40 30 12

2. sloj : 12,5 mm ili 15 mm 60 15 22 40 20 16

Drvo -troslojno /1 do 3 sloj u p otkonstrukciju

1. sloj : 15 mm – – – 40 30 12

2. sloj : 12,5 mm – – – 40 30 12

3. sloj : 12,5 mm – – – 55 20 16

* Vrijednosti klamica odnose se na obloge sa fermacell Firepanel A1

Napomena:- Kod stropnih konstrukcija s cetveroslojnom oblogom od fermacell gipsvlaknastih ploča debljine 10 mm zadnji sloj ploča može se pričvrstiti izravno u potkonstrukciju pomoću fermacell vijaka za brzu gradnju 3,9 x 55 mm.- Kod stropnih konstrukcija s protupožarnim zahtjevima u odgovarajućim certifikatima mogu biti zadani razmaci pričvrsnih sredstava koji odstupaju od ove tablice.- Za pričvršćenje fermacell gipsvlaknastih ploča debljine 10 mm, 12,5 mm ili 15 mm na pojačanu metalnu potkonstrukciju debljine materijala do 2 mm mogu se koristiti fermacell vijci za brzu gradnju s bušećim vrhom 3,5 x 30 mm. Utrošak iznosi oko 5 vijaka po tekućem metru profila.

11.5 Razmak i utrošak pričvrsnih sredstava kod stropnih konstrukcija sa fermacell gips vlaknastim pločama kod pričvršćenja ploče u ploču

Pričvršćenje prvog sloja ploče kod stropa metal/drvo jednoslojno, kao što je opisano u tabeli 7.4

Debljina ploče/izvedba Klamerice (pocinčane i obložene smolom) fermacell brzougradbesni vijcid ≥ 1,5 mm, razmak između redova d = 3,9 mm, razmak između redova

Područje stropa po mm2 površine stropa [mm] [cm] [mm] [cm]

10 mm fermacell na 10 tj. 12,5 mm FERMACELL 18–19 12 35 30 15 30

12,5 mm fermacell na 12,5 tj. 15 mm FERMACELL 21–22 12 35 30 15 30

15 mm fermacell na 15 mm FERMACELL 25–28 12 35 30 15 30

Dužina Razmak Utrošak

Dužina Razmak Utrošak Dužina Razmak Utrošak

[kom./m2] [kom./m2]

62

Page 63: fermacell Konstrukcije

11.6 Razmak i potrošnja sredstava za pričvršćenje stropnih potkonstrukcija s fermacell Powerpanel H2O po m2 površine stropa

 Debljina ploče/izvedba Potkonstrukcija Powerpanel vijak * Razmak Potrošnja

Metal – jednoslojni [cm] [kom./m2]

12,5 mm CD [0,6 mm] 3,9 x 35 mm 20 19

Metal – dvoslojni. (2. sloj vijcima pričvrsćen u potkonstrukciju)

1. sloj : 12,5 mm CD [0,6 mm] 3,9 x 35 mm 30 14

2. sloj : 12,5 mm CD [0,6 mm] 3,9 x 50 mm 20 19

Drvo – jednoslojno

12,5 mm 48 x 24 mm 3,9 x 35 mm 20 19

Drvo – dvoslojno (2. sloj vijcima pričvršćen u potkonstrukciju

1. sloj : 12,5 mm 48 x 24 mm 3,9 x 35 mm 30 14

2. sloj : 12,5 mm 48 x 24 mm 3,9 x 50 mm 20 19

* Zaštita od korozije: Sve tri vrste korozije postižu kategoriju antikorozivne zaštite Ci4 pa se stoga mogu koristiti za prostoirije s velikom vlagom, kao npr.praonice rublja, pivovare, mljekare ili bazeni prema EN ISO 1294 4-2. Dokazano prema ispitivanju otpornosti na raspršenu maglicu soli i konstantnuklimu s kondenziranom vodom prema EN ISO 12944-6.

11.8 Osovinski razmaci potkonstrukcije kod i fermacell Powerpanel H2O

Područje primjene/vrsta konstrukcije

Maks. osovinski razmaci potkonstrukcije u mmkod debljine fermacell Powerpanel H2O

12,5 mm

Vertikalne površine(pregradni zidovi, zidne obloge, fasadne obloge)

625

Horizontalne površine i krovne kosine(ovješeni stropovi, stropne obloge)

500

11.7 Osovinski razmaci potkonstrukcije kod fermacell gipsvlaknastih ploča

Područje primjene/vrsta konstrukcije

Situacija ugradnjeKlasa primjene: relativna vlažnost zraka

Maksimalni osovinski razmaci nosivih profila u mm kod različitih debljina fermacell gipsvlaknastih ploča

10 mm 12,5 mm 15 mm 18 mm

Vertikalne površine (pregradni zidovi,zidne oblolge, fasadne obloge

– 500 625 750 900

Obloge stropova, krovova ispuštenih stropova

Prostorije sa uobičajenom primjenom u kućanstvu (1)

420 500 550 625

 Ugradnja i/ili uporaba sa povremenovisokom relativnom vlažnosti zraka (2)

335 420 500 550

(1) npr. vlažne prostorije u stambenom području ili prostorije koje ispunjavaju takve zahtjeve sa povremeno visokom vlažnosti zraka uvjetovane njihovom uporabom(2) npr. kod nanošenja mokrog estriha ili žbuke odnosno kod prekoračenja prethodno navedene situacije ugradnje, no ne u prostorijama sa uporabom uvjetovane stalne visoke relativne vlažnosti zraka (mokre prostorije itd.)

Rubni uvjeti Navedene dimenzije raspona su neovisne o smjeru pričvršćenja Obloge ne smiju biti pod dodatnim opterećenjem. (npr. izolacijski materijal) Pojedinačna opterećenja i do 0,06 kN (prema DIN1 18:181:2008 -10) po svakom rasponu ploče te svakom metru uzeti su u obzir Kod zahtjeva protupožarne zaštite potrebno je pridržavati se podataka iz za to predviđenih Izvješća o ispitivanju.

63

Page 64: fermacell Konstrukcije

Kuke za slike s učvršćenim čavlima * Dopušteno opterećenje po kuki u kN kod različitih debljina fermacell gipsvlaknastih ploča ** (100 kg = 1 kN]

10 mm 12,5 mm 15 mm 18 mm 10 + 12,5 mm

0,15 0,17 0,18 0,20 0,20

0,25 0,27 0,28 0,30 0,30

0,35 0,37 0,38 0,40 0,40

* Sila loma kuka ovisno o proizvodu. Pričvršćenje kuka neutralno u odnosu na potkonstrukciju samo u oplatu.** Faktor sigurnosti 2 [trajno opterećenje kod relativne vlažnosti zraka do 85 %].

12.2 Laka i srednje teška konzolna opterećenja*

Konzolna opterećenjas pričvršćenim tiplama ili vijcima(18)

Dopušteno opterećenje kod pojedinačnog ovjesa u kN kod različitih debljina fermacell ploča ***(100 kg = 1 kN]

10 mm 12,5 mm 15 mm 18 mm 10 + 10 mm 12,5 + 10 mm 12,5 mm H2O 2x12,5 mm H2O

Tipla za šuplji zid * *

0,40 0,50 0,55 0,55 0,50 0,60 0,50 0,60

Vijak s navojempo cijeloj dužini 5 mm

0,20 0,30 0,30 0,35 0,30 0,35 - -

* Uvedeno prema DIN-u 4103, faktor sigurnosti 2. ** Pridržavati se uputa za obradu koje je dao proizvođač tipli.*** Razmak potpornja potkonstrukcije 50 x debljina ploče.

Navedene vrijednosti opterećenja mogu se zbrajati ako su razmaci između moždanika 50 cm.Kod manjih razmaka između tipli treba po svakom moždaniku postaviti 50 % odgovarajućegdopuštenog maksimalnog opterećenja. Zbroj pojedinačnih opterećenja kod zidova ne smijeprijeći 1,5 kN/rn, a kod slobodno stojećih fasadnih obloga i zidova s dvostrukim skeletomkoji nisu međusobno spojeni 0,4- kN/m. Kod jednoslojno obloženih zidova potrebno je postavitipoprečne fuge ili izvesti zalijepljene fuge, ukoliko opterećenja prelaze vrijednost od 0,4- kN/rn.Veća opterećenja treba posebno dokazati.

Tereti na stropnoj oblozi pričvršćeni s pre-kretnim ili opružnim rasklopnim moždanicima

Dopušteno opterećenje kod pojedinačnog ovjesa u kN kod različitih debljina fermacell ploča ***(100 kg =1 kN)

10 mm 12,5 mm 15 mm 10 mm + 10 mm 12,5 mm + 12,5 mm 12,5 mm H2O

Opružna rasklopna tipla **

0,20 0,22 0,23 0,24 0,25 0,22Prekretna tipla * *

12.3 Tereti na stropnim oblogama*

* Uvedeno prema DIN-u 4103, faktor sigurnosti 2. ** Pridržavati se uputa za obradu koje je dao proizvođač tipli.*** Razmak potpornja potkonstrukcije 35 x debljina ploče.

Za potkonstrukciju moraju se uzeti u obzir dodatna opterećenja.Kod protupožarnih zahtjeva vrijede posebni uvjeti za opterećivanje.

Pojedinačno ovješenje *uvijek postavljeno u srediniizmeđu okomitepotkonstrukcije

v

300

300

64

12.1 Lagana pojedinačna opterećenja ovješena na zid kod fermacell gipsvlaknastih ploča

12. Pričvršćenje tereta na zid i strop

Page 65: fermacell Konstrukcije

Objašnjenje fusnotaVažna opća napomena:Svi nosivi dijelovi konstrukcija navedenih u ovom pregledu (npr. zidni držači u slučaju nosivih zidova, stropni nosači, oblaganje stropova s drvenim gredama odozgo itd.) moraju se statički dokazati. Za statičku ugradnju FERMACELL građevinskih ploča na raspolaganju Vam stoje još i dopuštenja broj: Z-9.1-434 i ETA 03/0050.Kod svih građevnih elemenata (zidovi i krovovi), koji se ugrađuju kao vanjski omotač objekta, mora se dokazati nepostojanje kondenzata.

Zidovi i zidne obloge

1. Kod zahtjeva samo u pogledu zvučne zaštite, može se upotrijebiti mineralna vuna debljine ≥ 15 kg/m3 i otpora strujanju u odnosu na duljinu, prema normi DIN EN 29053 ≥ 5 kPa x s/m. U slučaju obveze dokazivanja zvučne izolacije molimo da prethodno stupite s nama u kontakt. Inače se trebaju poštivati podaci iz certifikata o ispitivanju materijala te iz stručnih mišljenja. Montažni zidovi, za koje sa stanovišta tehnike vatrozaštite nije potreban nikakav izolacijski sloj, mogu se u svrhu poboljšanja zvučne i toplinske izolacije opremiti izolacijskim materijalima, koji pripadaju razredu građevnih materijala najmanje B 2.3. RW,R računska vrijednost procijenjene mjere zvučne izolacije prema normi DIN 4109, Dodatak 1, stavak 5.5.2.4. RwR procijenjena mjera zvučne izolacije na temelju mjerenja u stanju ispitivanja bez bočnog prijenosa, prema normi DIN 52210, Dio 2.5. Certifikati o vatrootpornosti i/ili stručna mišljenja mogu se zatražiti kod nas.6. Navedene vrijednosti vrijede za dva po načinu gradnje ista zida, koji su montirani u razmaku od oko 3 cm.7. Maksimalne visine zida za područja ugradnje I i II prema normi DIN 4103, Dio 1 (nenosivi, unutarnji pregradni zidovi, zahtjevi i dokazi) vrijede pri razmacima između CW zidnih profila odnosno drvenih stupova od 62,5 cm za FERMACELL gips-vlaknaste ploče debljine 12,5 mm. Debljina materijala CW zidnih profila: 0,6 mm. Kod višeslojnih obloga, manji visinski podaci vrijede za učvršćivanje prvoga/donjega sloja ploče u potkonstrukciju te učvršćivanje vanjskih slojeva "neutralno u odnosu na potkonstrukciju" u prvi sloj ploče. Ako se svi slojevi ploče učvršćuju direktno u potkonstrukciju, vrijede veće visine zida. Navedene vrijednosti zvučne izolacije se kod ove vrste učvršćivanja mogu smanjiti u određenim okolnostima.Područje ugradnje I: Područja s manjim okupljanjem ljudi.Područje ugradnje II: Područja s većim okupljan-jem ljudi te pregradni zidovi između prostorija s visinskom razlikom za podove ≥ 1,00 m.Kod zahtjeva u pogledu vatrootpornosti prema normi DIN 4102, Dio 2, navedene su maksimalne visine zida prema certifikatu o ispitivanju i/ili vještačenju.8. Ovdje navedene maksimalne visine zida proizlaze iz mjerodavne kombinacije slučajeva opterećenja:- statičko opterećenje uslijed linijskog tereta u područjima ugradnje EB1 i EB2 + konzolno opterećenje- statičko opterećenje uslijed opterećenja vjetrom + konzolno opterećenje.Ukoliko nije navedeno drugačije, vrijede ovdje navedene maksimalne visine zidova i za područja ugradnje I i II prema normi DIN 4103-1.Odstupanja od ovoga označavaju se napomenom „EB1" odnosno „EB2" koja se upisuje direktno iza mjerodavne visine [područja ugradnjeI odnosno II].9. Debljine zidova, podaci o visinama i svojstva fizike gradnje vrijede za zidove s dvostrukim čeličnim stupovima, čiji se CW/UW zidni profili postavljaju paralelno jedan pored drugog a povezani su trakama za regulaciju razmaka (npr. obostrano ljepljive filc trake).10. Debljine zidova, podaci o visinama i svojstva fizike gradnje vrijede za zidove s dvostrukim čeličnim stupovima, čiji se CW/UW zidni profili postavljaju odvojeno, paralelno jedan pored drugog, među kojima, dakle, ne postoji nikakva veza.11. Debljine zida, podaci o visinama i svojstva fizike gradnje vrijede za zidove s dvostrukim čeličnim stupovima, čiji se CW/UW zidni profili postavljaju paralelno jedan pored drugog, a čiji su profili CW/UW stupova u ≤ 1/3 visine zida tako međusobno povezani vezicama ili trakama za ploče da su postojani na vlak i tlak.12. Procijenjena mjera uzdužne zvučne izolacije RL,W,R u dB karakterizira prijenos zvuka ovoga zida lake gradnje kao prateći građevni element. Navedene vrijednosti vrijede za kontinuirano oblaganje. Ako se oblaganje prekine, kod jednoslojnog se oblaganja može postići poboljšanje mjere uzdužne zvučne izolacije RL,W,R od oko 4 dB, a kod dvoslojnog oblaganja od oko 3 dB. Mjere uzdužne zvučne izolacije svih pratećih građevnih elemenata daju, zajedno s procijenjenom mjerom zvučne izolacije RW,R pregradnoga građevnog elementa, rezultirajuću zvučnu izolaciju između dviju prostorija.

Ako su navedene dvije vrijednosti, vrijedi dotično veća ako je pregradni građevni element postavljen na strani s najvećim brojem slojeva obloge.13. Potkonstrukcije od profila od pocinčanog lima prema DIN-u 18182, Dio 1. Mjere vrijede za visinu rebra (h) ± 0,2 mm i debljinu lima (s). Potkonstruk-cije od drva prema DIN-u 4074, Dio 1, drvo klase S 10.14. Izvedba kao "nosivi" protupožarni zid s dopuštenim opterećenjem od 50 kN/m. Za konstrukciju i montažu vrijede isključivo podaci iz certifikata o ispitivanju br. 3414/3002 a [4S31 i 4S32] ili P-SAC 02/lll-250 [4 S 33 i 4 S 34].16. Navedene mjere poboljšanja izolacije zračne buke ∆ R'W pojedinih konstrukcija vrijede za slobodno stojeće fasadne obloge i predstavljaju procijenjene podatke za označavanje poboljšanja izolacije zračne buke masivnih zidova otpornih na savijanje s masama u odnosu na površinu od 135 do 250 kg/m2 (RW,R 40 dB do 47 dB prema DIN-u 4109, dodatak 1, tablica 1) i vrijede za prateće građevne elemente s masom u odnosu na površinu (m'L,Mittel) od oko 350 kg/m2, odnosno za masivne zidove s kontinuiranim fasadnim oblogama. U slučaju da su težine masivnih zidova i/ili pratećih građevnih elemenata drugačije od ovdje navedenih, mijenjaju se mjere poboljšanja zračne izolacije buke.17. Raspored i montaža mineralne vune, kao i slojeva ploče uslijedit će jednostrano /na strani prostorije na slobodnoj čeličnoj potkonstrukciji. Inače se izvedba mora provesti prema certifikatu o ispitivanju ili prema vještačenju.18. Prihvat tereta na konzolama, izražen u kN, s moždanicima za šuplji prostor / moždanicima koje hvataju straga ili vijcima na svakome proizvoljnom mjestu (neutralno u odnosu na potkonstrukciju) direktno na oblogu.19. Fasadne obloge i instalacijska okna u zidu su slobodno stojeće konstrukcije koje razdvajaju prostor i imaju F klasifikaciju s obje strane, konstrukcije koje sa stanovišta tehnike protupožarne zaštite djeluju same za sebe, a mogu služiti za poboljšanje izolacije postojećeg zida grube gradnje protiv zračne buke. One se montiraju sa strane prostorije. Kod učvršćivanja potkonstrukcije na poleđini građevnog elementa (npr. točkasto, spojnicama/kutnicima) mogu se, ovisno o vrsti i izvedbi, izvesti i veće visine konstrukcije. Pritom se, međutim, mora paziti na svojstva u pogledu zvučne zaštite i protupožarne zaštite.20. Navedeni otpor toplinske propusnosti (m2K/W) vrijedi isključivo za zidne obloge. Građevni element koji će se oblagati nije uzet u obzir kod ove vrijednosti.21. Visine zidnih obloga nisu ograničene. Preduvjet za to je učvršćivanje potkonstrukcije obloge prikladnim pričvrsnim sredstvima, koje odgovaraju zahtjevima dotičnoga građevnog elementa koji će se oblagati te udovoljavaju zahtjevima statike. Ovdje izvršeno ograničavanje visine ugradnje na 800 cm uslijedit će pod aspektom da su svaki puta nakon visina/duljina obloge od 800 cm potrebne dilatacijske fuge.22. Dopušteni su sljedeći izolacijski materijali: staklena vuna, izolacijski materijali s općim građevinsko-nadzornim certifikatom (ABZ Z 23.11-…) proizvedeni od obnovljivih sirovina.23. Ukoliko nije drugačije naznačeno, naveden visine vrijede za potkonstrukciju s osovinskom mjerom e = 625 mm i za pričvršćenje svih slojeva ploča vijcima izravno u potkonstrukciju.Na upit su moguće i veće visine kod manjih osovinskih mjera, kao i pričvršćenje gipsvlaknastih ploča kod višeslojno obloženih zidnih konstrukcija neutralno u odnosu na potkonstrukciju.24. Kod primjene izolacijskih materijala klase B 2 klasifikacija se mijenja u F...-AB prema DIN-u 4102, dio 2, tablica 2.

Spušteni stropovi i krovne konstrukcije41. Kod stropnih/krovnih konstrukcija, koje se moraju izvesti bez mineralne vune, izolacijski su slojevi nedopušteni sa stanovišta protupožarne zaštite. Kod stropnih/krovnih konstrukcija, koje se mogu izvesti bez izolacije, odnosno s izolacijskim materijalima razreda najmanje B 2, su dopušteni izolacijski slojevi za poboljšanje svojstava zvučne i toplinske izolacije a bez negativnog utjecaja na svojstva vatrootpornosti (F 30 – F 120).42. Certifikate o protupožarnim svojstvima i/ili vještačenja možete zatražiti kod nas.

43. Potkonstrukcije od profila od pocinčanog lima prema normi DIN 18182, Dio 1. Podaci o mjerama vrijede za visinu rebara (h) ± 0,2 mm i debljinu lima (s). Potkonstrukcije od drva prema normi DIN 4047, Dio 1, drvo klase S 10.44. Podatak o dotičnoj visini konstrukcije spuštenog stropa, odnosno stropne obloge vrijedi za slojeve obloga, uključujući potkonstrukciju od osnovnih i nosivih profila (bez ovjesa) kao i za izolacijske slojeve – uz iznimku stropova od drvenih greda (odlomak 5.3) i krovnih konstrukcija (odlomak 5.4). Za to vrijedi visinski podatak od/do donjeg brida grede odnosno roga.45. Podatak o dotičnoj visini ovjesa vrijedi za slobodnu mjeru između poleđine/gornje strane obloge postavljene prema šupljini stropa i donjeg brida sirovog stropa (način gradnje I, redak 2), rebra sirovog stropa (način gradnje III), čeličnih nosača na kojima sirovi strop naliježe (način gradnje I, redak 1, i način gradnje II) ili donjeg brida drvene grede kod stropa od drvenih greda.46. Podatak o maksimalno dopuštenom rasponu obloge vrijedi za razmak između osi (srednji razmak) nosivih profila odnosno nosive obloge, na kojima se obloga mehanički učvršćuje.47. Krovna grupa i način izvedbe krova kao i – ako je potrebno – neophodno oblaganje odozgo, prema normi DIN 4102, Dio 2 i 4, te prema dotičnome certifikatu o vatrootpornosti ili vještačenja. Pokrovi krova mogu biti po izboru. Moraju se poštivati građevinsko-nadzorne odredbe dotične pokrajine.48. Pomoću slojeva estriha zahtjevi za protupožarnim svojstvima mogu se postići odozgo.49. Vrijednosti vrijede za donju stropnu/krovnu oblogu, uključujući nosive profile i potrebni izolacijski sloj.50. Potrebna gornja oplata može se izostaviti ako se između stropnih greda postavi mineralna vuna prema DIN-u 4102-4 [debljine ≥ 100 mm, bruto gustoće ≥ 30 kg/m3, talište ≥ 1000°C].

Podovi61. Povećanje dopuštenog pojedinačnog opterećenja izvodi se lijepljenjem i fiksiranjem dodatnog „3. sloja" s FERMACELL gipsvlaknastim pločama debljine 10 mm na estrih elemente. Detaljna izvedba vidljiva je u odgovarajućim FERMACELL smjernicama za obradu.62. Kod protupožarnih zahtjeva treba postaviti rubne izolacijske trake od mineralne vune čije je talište ≥ 1000 °C.63. Ovdje navedeni FERMACELL estrih-elementi podnih konstrukcija svrstani su prema DIN-u 4102 u odgovarajuću klasu vatrootpornosti i nude isti za 5 različitih tipova grubih stropova. Pritom se mora uzeti u obzir to da podloga prema uputama za ugradnju FERMACELL elemenata od estriha bude osigurana.64. Ukoliko se nekaširani FERMACELL estrih elementi postavljaju izravno na nosivu podlogu, tada se kod 2 E 11 dopušteno pojedinačno opterećenje povećava na 3,0 kN, a kod 2 E 22 na 4,0 kN. Sukladno tome, područje primjene se proširuje na područje 3 kod 2 E 11 i područje 4 kod 2 E 22.65. Ako se zbog većih zahtjeva u pogledu toplinske zaštite mora povećati debljina izolacijskog sloja, to možete postići odgovarajućim izolacijskim materijalima prema uputama za ugradnju FERMACELL elemenata od estriha.67. Ova konstrukcija je, za razliku od podataka iz naših brošura o obradi estrih elemenata [upute o obradi FERMACELL nasipa za poravnavanje u poglavlju Izjednačenje razine], dopuštena na nasipu za poravnavanje također i bez ploče s raspodjelom opterećenja. Za vrijeme montaže ne smije se hodati po mineralnoj vuni. Kod hodanja po FERMACELL nasipu za poravnavanje treba koristiti otoke za hodanje.68. Pojedinačna opterećenja [≥ 10 cm2] smiju biti postavljena na razmaku od najmanje 500 mm. Udaljenost od kuta mora iznositi ≥ 250 mm ili površinu opterećenja treba povećati na 100 cm2. Zbroj pojedinačnih opterećenja ne smije prekoračiti maksimalno dopuštenu opteretivost stropa.

Page 66: fermacell Konstrukcije

Najnovije digitalno izdanje ove brošurepronaći ćete na našoj web straniciwww.fermacell.hr

Pridržavamo prava tehničkih izmjena.Stanje 03/2013

Važeće aktualno stanje.Ako ne nađete odgovarajuće informacijeu ovoj brošuri, obratite se na našinformacijski ured za kupce!

fermacell® je registrirana marka i samostalna tvrtka grupacijeXELLA.

FC-001-00004/03.13/m

Ured Zagreb:Nikole Pavića 2010 000 Zagreb - ŠpanskoPhone: +385 (0)1 3833 737Fax: +385 (0)1 3833 742Mobile: + 385 (0)98 277 154Home Office fax: +385 (0)1 387 41 61E-Mail: mihael-miso.bulu[email protected]: [email protected]

Fermacell GmbH

Düsseldorfer Landstraße 395

D-47259 Duisburg

www.fermacell.de

Fermacell GmbH

Brown-Boveri-Straße 6/4/24A-2351 Wiener NeudorfPhone: +43(0)2236-42506Telefax: +43(0)2236-42509www.fermacell.at