Fakultet zdravstvenih studija pismenog Sveu¤†ili¥Œte u Mostaru Fakultet...

Fakultet zdravstvenih studija pismenog  Sveu¤†ili¥Œte u Mostaru Fakultet zdravstvenih studija
Fakultet zdravstvenih studija pismenog  Sveu¤†ili¥Œte u Mostaru Fakultet zdravstvenih studija
Fakultet zdravstvenih studija pismenog  Sveu¤†ili¥Œte u Mostaru Fakultet zdravstvenih studija
download Fakultet zdravstvenih studija pismenog  Sveu¤†ili¥Œte u Mostaru Fakultet zdravstvenih studija

of 3

 • date post

  21-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Fakultet zdravstvenih studija pismenog Sveu¤†ili¥Œte u Mostaru Fakultet...

 • Sveučilište u Mostaru

  Fakultet zdravstvenih studija

  __________________________________________________________________________________

  REZULTATI

  pismenog ispita iz kolegija“ Upravljanje u zdravstvu“ i kolegija „Organizacija,upravljanje i

  administracija u zdravstvenoj njezi “održanih 11. lipnja 2019. Godine

  Pismeni dio ispita položili su sljedeći studenti :

  Upravljanje u zdravstvu – redoviti studij fizioterapije

  Redni broj Prezime, Ime studenta

  1 BAGARID, STIPE

  2 BREKALO, GABRIJELA

  3 ČULJAK, MARIJA

  4 DEŠKID, KRISTINA

  5 DORID, IVA

  6 DORID, PERICA

  7 GALID, KLARA

  8 JELČID, BRANIMIR

  9 JELID, MARKO

  10 KRTALID, TANJA

  11 KURTOVID, DARIO

  12 MILETID,MILE

  13 PRGA,IRENA

  14 PROTRKA,IVA

  15 ULOŽNIK, ANTONELA

  16 VASILJ, ROMANA

  17 VIDOVID, TIHANA

  18 ZOVKO, MONIKA

  Upravljanje u zdravstvu – redoviti studij sanitarnog Inženjerstva

  Redni broj Prezime Ime

  1 ALERID LUCIJA

  2 BRIZAR KATARINA

  3 BRZICA IVONA

  4 DESIR IRMANA

  5 GOLEMAC MATEA

  6 GRGID ANTONIJA

  7 KARACID JOSIPA

  8 KATID ŽELJKA

  9 LEDID LEA

  10 LEKO ANTONIJA

 • Sveučilište u Mostaru

  Fakultet zdravstvenih studija

  11 MARID DOMINIK

  12 MEĐUGORAC ANĐELA

  13 RAŠID JURE

  14 TOVILO MATEA

  15 TURID ANDREA

  16 VUKOJA STIPE

  17 ZADRO DORA

  18 ZADRO MARIJA

  Upravljanje u zdravstvu – redoviti studij primaljstva

  Redni broj Prezime Ime

  1 BALEK ANI

  2 KOVAČ GABRIJELA

  3 NALETILID KRISTINA

  4 STRINID INES

  5 ŠUTALO JOSIPA

  6 VIDID GLORIA

  Upravljanje u zdravstvu – izvanredni studij primaljstva

  Redni broj Prezime Ime

  1 GELO NIKOLINA

  2 LUKID SANJA

  Upravljanje u zdravstvu – redoviti studij radiološke tehologije

  Redni broj Prezime Ime

  1 ČIČAK JELENA

  2 DOSID IVONA

  3 DŽEBA TONI

  4 JOZID TAMARA

  5 JURIŠID PETRA

  6 KAČID HRVOJE

  7 KOJID MEDINA

  8 KUZMAN FILIP

  9 SIČAJA ANDREJ

  10 VUKOJA MARIN

  11 ZEKO IVONA

 • Sveučilište u Mostaru

  Fakultet zdravstvenih studija

  Zaključni usmeni ispit održat će se u utorak,25.lipnja 2019.godine u 12 sati.

  Uvid u ostvarene rezultate održat će se u istom terminu.

  Mostar,21.lipnja 2019.godine Iz kabineta

  Upravljanje u zdravstvu – redoviti studij sestrinstva

  Redni broj Prezime Ime

  1 BUKMIR ANĐELA

  2 BULJAN FRANCISKA

  3 GALID IVA

  4 JERKOVID KATARINA

  5 KUZMAN DIJANA

  6 NEVISTID DARIJA

  7 OSTOJID MATEJ

  8 PULJID IVANA

  9 RAGUŽ DANIELA

  10 SIVRID DANIJELA

  11 SOLDO TONI

  12 STANID MARINELA

  Upravljanje u zdravstvu – Izvanredni studij sestrinstva

  Redni broj Prezime Ime

  1 BOŠNJAK BLAŽENKA

  2 BOŠNJAK MATEA

  3 ODŽAK MARINA

  4 OMAZID IVANA

  5 SPAHID NINA