Русская литература XVIII века – Избранные тексты ......

Click here to load reader

 • date post

  17-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Русская литература XVIII века – Избранные тексты ......

 • Русская литература XVIII века

  Избранные тексты II. Хрестоматия

  Josef Dohnal

  Masarykova univerzita Brno 2014

 • Dílo bylo vytvořeno v rámci projektu Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA), reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

  Autoři: Tomáš Dvořák, Lukáš Fasora, Bronislav Chocholáč, Tomáš Malý, Denisa Nečasová, Zdeňka Stoklásková, Martin Wihoda

  © 2014 Masarykova univerzita

  Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora- Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko (CC BY- NC-ND 3.0 CZ). Shrnutí a úplný text licenčního ujednání je dostupný na: creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz. Této licenci ovšem nepodléhají v díle užitá jiná díla. Poznámka: Pokud budete toto dílo šířit, máte mj. povinnost uvést výše uvedené autorské údaje a ostatní seznámit s podmínkami licence.

  ISBN 978‒80‒210‒7065‒3 (brož. vaz.) ISBN 978‒80‒210‒7066‒0 (online : pdf) ISBN 978‒80‒210‒7067‒7 (online : ePub) ISBN 978‒80‒210‒7068‒4 (online : Mobipocket)

  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz

 • Obsah ÚVODEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

  Василий Васильевич Капнист . . . . . . . . . . . . . . . . 9

  ЯБЕДА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

  Александр Oнисимович Аблесимов . . . . . . . . . . 61

  ДВОРЯНКА В КУПЧИХАХ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 КУПЧИХА ВО ДВОРЯНКАХ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 ПРИКАЗНАЯ УЛОВКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 МЕЛЬНИК – КОЛДУН, ОБМАНЩИК И СВАТ . . . . . . . 68

  Денис Иванович Фонвизин . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

  НЕДОРОСЛЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 ПОСЛАНИЕ К СЛУГАМ МОИМ ШУМИЛОВУ, ВАНЬКЕ И ПЕТРУШКЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 ВСЕОБЩАЯ ПРИДВОРНАЯ ГРАММАТИКА . . . . . . . . 97

  Николай Иванович Новиков . . . . . . . . . . . . . . . 102

  ТРУТЕНЬ Еженедельное издание на 1769 год месяц май . . . 103 ИЗ ПЕРЕПИСКИ „ТРУТНЯ“ СО „ВСЯКОЙ ВСЯЧИНОЙ“ . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

 • Иван Андреевич Крылов . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

  ПОХВАЛЬЛНАЯ РЕЧЬ В ПАМЯТЬ МОЕМУ ДЕДУШКЕ, ГОВОРЕННАЯ ЕГО ДРУГОМ В ПРИСУТСТВИИ ЕГО ПРИЯТЕЛЕЙ ЗА ЧАШЕЙ ПУНША . . . . . . . . . . . . . . 113 КАИБ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 РЕЧЬ, В КОТОРОЙ ЖАЛУЕТСЯ САПОЖНИК НА ЖЕНУ СВОЮ, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 ПОСЛАНИЕ О ПОЛЬЗЕ СТРАСТЕЙ . . . . . . . . . . . . 131

  Яков Борисович Княжнин . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

  СУДЬЯ И ВОР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 ДУБ И ТРОСТЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 ЛАДНО И ПЛОХО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 ОТРЫВОК ТОЛКОВОГО СЛОВАРЯ . . . . . . . . . . . . 144

  Михаил Дмитриевич Чулков . . . . . . . . . . . . . . . 150

  В ЧУЖОМ ПИРУ ПОХМЕЛЬЕ . . . . . . . . . . . . . . . . 151 СТАВЛЕННИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 ДРАГОЦЕННАЯ ЩУКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 ПРИГОЖАЯ ПОВАРИХА, ИЛИ ПОХОЖДЕНИЕ РАЗВРАТНОЙ ЖЕНЩИНЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

  Федор Александрович Эмин . . . . . . . . . . . . . . . 184

  ПИСЬМА ЭРНЕСТА И ДОРАВРЫ . . . . . . . . . . . . . . 185 АДСКАЯ ПОЧТА ИЛИ КУРIЕРЪ ИЗЪ АДА СЪ ПИСЬМАМИ . . . . . . . . . . . . 197

 • НАГРАЖДЕННАЯ ПОСТОЯННОСТЬ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛИЗАРКА И САРМАНДЫ . . . . 205

  Николай Михайлович Карамзин . . . . . . . . . . . . 214

  БЕДНАЯ ЛИЗА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 ЕВГЕНИЙ И ЮЛИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 ПИСЬМА РУССКОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА . . . . . . . 242

  Гавриил Романович Державин . . . . . . . . . . . . . 254

  РАЗЛУКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 СОНЕТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 ПИКНИКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 ПРАВИЛО ЖИТЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 НЕВЕСТЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 НА РОЖДЕНИЕ В СЕВЕРЕ ПОРФИРОРОДНОГО ОТРОКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 НА СМЕРТЬ КНЯЗЯ МЕЩЕРСКОГО . . . . . . . . . . . . 265 НА МОДНОЕ ОСТРОУМИЕ 1780 ГОДА . . . . . . . . . . 269 ФЕЛИЦА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 БЛАГОДАРНОСТЬ ФЕЛИЦЕ . . . . . . . . . . . . . . . . 279 ВИДЕНИЕ МУРЗЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 ПРАВЕДНЫЙ СУДИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 ИЗОБРАЖЕНИЕ ФЕЛИЦЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 ПРОГУЛКА В ЦАРСКОМ СЕЛЕ . . . . . . . . . . . . . . . 305 АНАКРЕОН В СОБРАНИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 СКРОМНОСТЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 ВЛАСТИТЕЛЯМ И СУДИЯМ . . . . . . . . . . . . . . . . . 311

 • БОГ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 МОЛИТВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 НА ТЩЕТУ ЗЕМНОЙ СЛАВЫ . . . . . . . . . . . . . . . . 318

  Александр Николаевич Радищев . . . . . . . . . . . 321

  ВОЛЬНОСТЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПЕТЕРБУРГА В МОСКВУ . . . . . . . 347

 • ÚVODEM

  Tento svazek vybraných textů z  ruské literatury 18. století navazuje na čítanku Русская литература XVIII века. Избран- ные тексты I.

  Princip uspořádání je stejný – dostáváte možnost přečíst si v originále texty, které jsou považovány za klasické a které umožňují seznámit se s  tím, co ruská literatura přinesla před vstupem do svého mimořádně úspěšného rozkvětu v XIX. století, tedy to, z čeho mohli později oni „klasikové“ po tematické i tvarové stránce čerpat.

  Když budete pečlivě číst, zjistíte, že jazyk textů je oproti textům z  prvního dílu čítanky vesměs jiný, „přístupnější“, bližší normě, kterou známe. Je to doklad rychlé evoluce, kterou „literární“ ruština v  XVIII. století procházela – i to je možno považovat za nezanedbatelný přínos právě tohoto období ruské literatury společnosti.

  I pro tento díl platí, že si znalosti můžete rozšířit i pr