Expliquem el barri!

of 14 /14
EXPLIQUEM EL BARRI! Els alumnes de 6è l’expliquen als alumnes de 1r

Embed Size (px)

Transcript of Expliquem el barri!

1. EXPLIQUEM EL BARRI!Els alumnes de 6 lexpliquen als alumnes de 1r 2. TREBALL COOPERATIUQuan han dexplicar-ho alscompanys s quan fan seuall que han aprs.Triem entre tots allque volem investigar. 3. OBJECTIUS: Elaborar un bon gui dexposiciCOMPETNCIES:oral amb lajuda dun esquema, Competncia comunicativa,.mapa conceptual o resum. Competncia daprendre a Realitzar una exposici oral de aprendreforma ordenada i coherent. Memoritzar el text a explicar. Utilitzar un lxic adequat a ledatdels oients.REES IMPLICADES: Expressar-se amb el ritme i Coneixement del medi.lentonaci correctes.Llengua catalana. Utilitzar un llenguatge no verbal Informtica.adient a la situaci. Adequar-se al temps previst. Gaudir en realitzar una exposicioral. 4. Activitats inicials HEM ESTUDIAT: Barri i camp de la Satlia Parc de la Primavera Biblioteca Francesc Boix Pavell de Barcelona i Palau Escola Mossn Jacint de la PremsaVerdaguer Plaa del Sortidor i font de Parrquies de Lurdes i CeresSanta Madrona Refugi 307 Font Mgica i quatrecolumnes Parc de les Tres Xemeneies El Molino Palau de lAgricultura i Viviendas San Cristbal 5. Activitats de desenvolupament Symbaloo Qu volem saber de cada lloc? On podem trobar la informaci? 6. Grup dexperts: Cada membre del grup sha convertit en unexpert capa dexplicar el lloc a la resta de laclasse. 7. Acte de cloenda:Som tan experts que podem explicar el nostre barri alscompanys daltres escoles de Barcelona 8. Activitats de sntesiHo expliquem als nens i nenes de primer 9. Avaluaci 10. OBSERVADOR/ADATA: PAUTA DOBSERVACI DE COMUNICACI ORAL AlumnesAspectes a observarHa elaborat un bon guidexposiciBona cohesi, lxic i entonaciSha adequat al tempsGaudeix i t uns correctesmoviments no verbals.ITEMS PER A LAVALUACI1>Moltb2>B3>Bastantb4>Hademillorar 11. Valoraci alumnes Ha estat una experincia divertida; ens hem sentitimportants, com si fssim mestres. Ens ha servit per aprendre a resumir la informaci; alexplicar-ho als nens petits hem aprs millor el quehavem investigat. Hem tingut loportunitat de millorar el que havemfet abans. Hem aprs a controlar els nervis, a saber explicar, adissimular si ens equivocvem. Hem vist que dedicant temps ens ha sortit millor. 12. Valoraci mestres Tots els alumnes han pogut participar enigualtat de condicions en tot el procs. Lactivitat ha servir per a reforar la confianaen ells mateixos. En lexposici, sha notat lesfor i la dedicaciamb que ho han preparat. Lactivitat ha perms consolidar tot el que hanaprs. 13. EPLEG: Els nens de primer ensexpliquen com han fet la seva maqueta del barri 14. Promoure lexpressi oral dels alumnesmitjanant el treball cooperatiuGisela Spnola M. Antnia Novellas Nria Segu M.Pau Navarro Rosa PrezEscola Mossn Jacint Verdaguer Febrer 2012