DUURZAAM ONDERNEMEN

8
DUURZAAM ONDERNEMEN DEFINITIE PIJLERS ACTIEPLAN M.V.O CONCREET Het invullen van dagelijkse behoeften zonder dat de behoefte-voorziening voor de volgende generatie in gedrang komt. Kortom aandacht hebben voor het milieu, zorgzaam omspringen met energie. Ondernemen onder het motto DUURZAAM ONDERNEMEN “ en concreet vertalen naar “ DUURZAAM ONTWIKKELEN

description

DUURZAAM ONDERNEMEN. DEFINITIE. Het invullen van dagelijkse behoeften zonder dat de behoefte-voorziening voor de volgende generatie in gedrang komt. Kortom aandacht hebben voor het milieu, zorgzaam omspringen met energie. Ondernemen onder het motto - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of DUURZAAM ONDERNEMEN

Page 1: DUURZAAM  ONDERNEMEN

DUURZAAM ONDERNEMEN

DEFINITIE

PIJLERS

ACTIEPLAN

M.V.O

CONCREET

Het invullen van dagelijkse behoeften zonder dat de behoefte-voorziening voor de volgende generatie in gedrang komt.

Kortom aandacht hebben voor het milieu, zorgzaam omspringen met energie.

Ondernemen onder het motto

“ DUURZAAM ONDERNEMEN “ en concreet vertalen naar “ DUURZAAM ONTWIKKELEN “

Page 2: DUURZAAM  ONDERNEMEN

DUURZAAM ONDERNEMEN

DEFINITIE

PIJLERS

ACTIEPLAN

M.V.O

CONCREET

MILIEU

MAATSCHAPPIJ

ECONOMIE

PARTICIPATIE

Page 3: DUURZAAM  ONDERNEMEN

DUURZAAM ONDERNEMEN

DEFINITIE

PIJLERS

ACTIEPLAN

M.V.O

CONCREET

ZOEKEN NAAR ALTERNATIEVE ENERGIE (zon-wind-wamtepomp)

ARMOEDEBESTRIJDING

VERANDERING IN CONSUMPTIEPATRONEN

BESCHERMING & BEVORDERING VAN GEZONDHEID V/D MENS

BEVORDERING VAN EDUCATIEVE MIDDELEN

INTERNATIONALE JURIDISCHE AFSTEMMING

RECYCLAGE

INGAAN TEGEN ONTBOSSING

BESCHERMING VAN DE ATMOSFEER

Page 4: DUURZAAM  ONDERNEMEN

DUURZAAM ONDERNEMEN

DEFINITIE

PIJLERS

ACTIEPLAN

M.V.O

CONCREET

OMLIJNING VAN DE ROL V/D JEUGD BINNEN MVO

BEHOUD VAN BIOLOGISCHE DIVERSITEIT

VRIJMAKEN VAN EXTRA FIN. MIDDELEN i.f.v. MVO

..

Page 5: DUURZAAM  ONDERNEMEN

DEFINITIE

PIJLERS

ACTIEPLAN

M.V.O

CONCREET

BASIS INITIALEN VALKUIL

DUURZAAM ONDERNEMEN

Proces waar bedrijven (vrijwillig) streven naar verbetering op economisch-en sociaal vlak i.f.v. van het milieu

Het middel – de tool om de doelstellingen binnen MVO te halen.

Thema’s: ARMOEDEBESTRIJDING

VERGRIJZING

VOLKSGEZONDHEID

NATUURLIJKE HULPBRONNEN

KLIMAAT & ENERGIE

MOBILITEIT

Page 6: DUURZAAM  ONDERNEMEN

DEFINITIE

PIJLERS

ACTIEPLAN

M.V.O

CONCREET

BASIS INITIALEN VALKUIL

DUURZAAM ONDERNEMEN

Profit

People

Planet

Passie

Page 7: DUURZAAM  ONDERNEMEN

DEFINITIE

PIJLERS

ACTIEPLAN

M.V.O

CONCREET

BASIS INITIALEN VALKUIL

DUURZAAM ONDERNEMEN

Vb. bedrijven die regenwater regenereren

Bedrijven die aparte energiemeters plaatsen en trendanalyses maken

Bedrijven die kiezen voor milieuwbewuste verpakkingen

Page 8: DUURZAAM  ONDERNEMEN

DEFINITIE

PIJLERS

ACTIEPLAN

M.V.O

CONCREET

BASIS INITIALEN VALKUIL

DUURZAAM ONDERNEMEN

Gebrek aan transparantie

Consistentie

communicatie.