DÜNYANIN İŞLEYİŞİ · PDF file Dünya, Ay ve Güneş’in...

Click here to load reader

 • date post

  12-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of DÜNYANIN İŞLEYİŞİ · PDF file Dünya, Ay ve Güneş’in...

 • DÜNYANIN İŞLEYİŞİ

   Güneş sistemi, gezegenler, Gök

  cisimleri

   Dünyanın hareketleri ve güneşin

  dünyaya etkisi

   Güneş sistemiyle ilgili buluşların

  insanlara etkisi

  3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ

  Sayın Velimiz,

  11 Şubat-22 Mart 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende

  yer almaktadır. Çalışmalar sırasında öğrencilerimizde hedeflediğimiz IB öğrenen

  profil özellikleri bülten içinde ayrıca verilmiştir.

  ANAFİKİR: Dünyamızın da içinde bulunduğu güneş sistemi, birbirine bağlı

  ve/veya birbirini etkileyen gök cisimlerini içerir.

 • PYP Dünyanın İşleyişi teması

  kapsamında öğrencilerle Felix

  Baumgertner’in uzaydan atlayışı,

  Nasadan alınan videolar ve

  Neil Armstrong’un Ay’a ayak bastığı

  zamanda çekilen videosunu izledik.

  Öğrencilerin merak etmeleri ve tema

  ile ilgili sorular sormaları sağlandı.

  Okul duvarında yer alan Güneş

  sistemini inceledik.

  Güneş sistemini araştırdık ve Bilim

  şenliği kapsamında planetaryumda

  Güneş sisteminde yer alan gezegenleri 3

  boyutlu şekilde gördük.

  Tema kapsamında ayın evrelerini

  inceledik ve gözlemledik.

  Tema kapsamında Güneş sisteminde yer

  alan gezegenlerde hayat var mıdır?

  sorusu üzerine düşündük. Yaratıcılığımızı kullanarak Gezegendeki Yaşam

  başlığı altında düşüncelerimizi paylaştık. Gezegendeki yaşamı anlatan konulu

  bir resim çalışması yaptık. (Profil: düşünen, Tutum: yaratıcılık, merak)

  Yer küre modeli üzerinde su ve kara

  alanlarını belirledik. Harita bilgilerimizi

  kullanarak Dünya Modeli üzerinde su ve

  kara alanlarını belirleyerek Dünya

  Haritası oluşturduk.(Profil: bilgili,

  Tutum: merak)

  SORGULAMA HATLARI

   Güneş sistemindeki gezegenler

   Gök cisimleri

   Dünyanın hareketleri ve güneşin

  dünyaya etkisi

   Güneş sistemiyle ilgili buluşların

  insanlara etkisi

 • Dünya’nın hareketleri ile mevsimler,

  gündüz gece oluşumu konusunda

  modellerle canlandırma yaparak konunun

  anlatılması yapıldı.

  (Profil: iletişim kuran, bilgili, Tutum:

  işbirliği)

  Öğrencilerle sınıfta mevsimler

  köşesi oluşturduk. Oluşturulan

  köşelerde öğrenciler mevsimlerin

  özelliklerini belirlerdiler. Belirlenen

  özellikler sınıfta diğer grup

  arkadaşlarına sunuldu. (Profil:

  iletişim kuran, bilgili, Tutum:

  işbirliği )

 • Dünya, Ay ve Güneş’in özelliklerini

  belirledik. Belirlenen özelliklerin ortak ve

  farklı özellikleri öğrenciler tarafından

  keşfedildi(Profil: bilgili Tutum: merak)

  Gece ve gündüz oluşumu ile ilgili

  canlandırmalar yaparak gece-gündüz

  oyununu zevkli bir şekilde oynadık.

  Türkçe dersinde okuduğunu anlama

  metinleri okunarak metin ile ilgili 5N 1K soruları yanıtladık. Dilbilgisi

  konularından sıfatlar, -de, -ki ve mi eklerinin yazılışını, yazım yanlışlarını

  bulmayı, atasözleri, deyimlerin açıklanması ile ilgili etkinliklerimizi tamamladık.

  Matematik dersinde öğrencilere

  veriler verildi. Verilen veriler

  üzerinden çarpma işlemi ile ilgili

  problem kurgulamaları istendi.

  Problem kurgulanırken veriler ve

  kurgulamanın arasındaki bağlantının

  olmasına dikkat çekildi. Öğrenciler

  günlük hayatlarıyla ilişkili şekilde

  problem kurgulamalarını

  gerçekleştirdiler.

  Açılar ile ilgili köşeler oluşturduk. Yaptığımız etkinlikleri sınıfımızda sergiledik.

  Sayı kartlarını kullanarak çarpma oyunu oynadık.

 • İngilizce dersinde Güneş sisteminde geçen

  kavramların İngilizce kelimelerini öğrendik.

  Resimlerle sözcükleri eşleştirme etkinliği yaptık.

  Kapıda yer alan gezegenlerin altlarına İngilizce

  kelimeleri yazdık. (Profil: bilgili)

  Kütüphane dersinde öğrenciler kütüphanede bulunan

  Güneş sistemi, Ay ve gezegenlerle ilgili kitapları

  araştırdılar, incelediler. Dünyanın oluşumu ile ilgili

  video izlendi. Gezegenimiz Dünya-Gece-Gündüz videosu

  izlendi. Basılı kaynaklardan ve internetten araştırma

  yaptılar ve PowerPoint sunum hazırlayarak

  “Dünyamızın da içinde bulunduğu güneş sistemi,

  birbirine bağlı ve/veya birbirini etkileyen gök

  cisimlerini içerir” ana fikrine ulaşmaya çalıştılar.

  Görsel Sanatlar dersinde Güneş ve Dünyamız’

  Güneş sistemimiz ve uzay ile ilgili sunum izledik.

  Öğrenciler Güneş sistemi ve gezegenler ile ilgili

  araştırma yaptılar. Her öğrenci gezegen ve yıldız

  çizdi. Çizilen gezegenler dekupe edilerek ortak

  boyadıkları yüzey üzerinde bir kompozisyon

  oluşturuldu. Güneş sistemi ve uzay resmi tamamlanıp okul panosunda

  sergilendi. Üç boyutlu gezegen modellemeleri yapıldı.

  ÖĞRENEN PROFİLLERİ

   Düşünen

   Bilgili

   İletişim kuran

 • Beden Eğitimi dersinde öğrenciler spor salonunda elips şeklinde daire

  oluşturdular. Tam ortasına dünyayı temsilen bir öğrenci yerleştirildi. Ortada

  bulunan öğrenci elindeki atlama ipini sırayla arkadaşlarına tutturup daire

  şeklinde dönmelerini sağladı. Öğrenciler Dünya, Güneş ve Ay rolüne girerek

  bunların Güneş sistemindeki hareketlerini, mevsimlerin oluşumunu, gece gündüz

  oluşumunu ve gök cisimlerinin etkilerini hareketlerle anlatıp gösterdiler.

  Sosyal sorumluluk Projesi

  kapsamında 2.sınıf öğrencileri ile

  birlikte gerçekleştirdiğimiz

  projede öğrencilerin getirdikleri

  pasta ve kekleri satışa sunduk.

  Darıca Hayvanat Bahçesinden

  bir hayvanın bakımını üstlendik.

  25 Mart 2013 tarihi itibariyle 6 hafta boyunca “KENDİMİZİ DÜZENLEME

  BİÇİMİMİZ ” disiplinler üstü teması altında “Demokratik anlayış toplumdaki

  insanları ve bakış açılarını geliştirmede rol oynar.” ana fikri üzerinde

  çalışılacaktır. Tema sonunda yapılacak etkinliklerde sizlerle birlikte olacak, tema

  sonunda çalışmalar ile ilgili sizleri tekrar bilgilendireceğiz.