Docenten handleiding · PDF file 4.1 Bereid jezelf voor op het sollicitatiegesprek 4.2...

Click here to load reader

 • date post

  08-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Docenten handleiding · PDF file 4.1 Bereid jezelf voor op het sollicitatiegesprek 4.2...

 • Docenten-

  handleiding

  KansRijker

 • Docentenhandleiding KansRijker

  Inhoudsopgave 1 KansRijker: een korte introductie................................................................................ 4

  1.1 KANSRIJKER IN HET KORT ..................................................................................... 4 1.2 LESGEVEN MET KANSRIJKER ................................................................................ 5

  2 De opbouw van KansRijker ........................................................................................ 6 2.1 DE STAPPEN ........................................................................................................ 6 2.2 DE OPBOUW VAN EEN STAP ................................................................................... 6

  2.2.1 De films .......................................................................................................... 6 2.2.2 Integratie van woordenschatopbouw ............................................................. 6 2.2.3 Het portfolio ................................................................................................... 7 2.2.4 Gramm@foon ................................................................................................ 7 2.2.5 Overig ............................................................................................................ 7

  3 KansRijker in de praktijk ............................................................................................. 8 3.1 STUDIELAST ......................................................................................................... 8

  3.1.1 Zelfstandig leren ............................................................................................ 8 3.1.2 Samenwerkend leren ..................................................................................... 9

  4 De e-learningomgeving van KansRijker ................................................................... 10 4.1 EEN GEBRUIKERSACCOUNT AANMAKEN ............................................................... 10 4.2 INLOGGEN .......................................................................................................... 12 4.3 CURSUSSEN BEKIJKEN ........................................................................................ 12

  4.3.1 Opdrachten maken ...................................................................................... 13 4.4 HOE BEGINT DE CURSIST? .................................................................................. 15 4.5 GROEPEN AANMAKEN EN INSCHRIJVEN VOOR EEN GROEP ..................................... 15

  4.5.1 Groepen aanmaken ..................................................................................... 15 4.5.2 De cursist voegt zichzelf toe aan de groep ................................................. 17

  4.6 RESULTATEN VAN CURSISTEN BEKIJKEN .............................................................. 19 4.7 RESULTATEN NIET MEE LATEN TELLEN ................................................................. 22 4.8 RESULTATEN EXPORTEREN ................................................................................. 23 4.9 EIGEN RESULTATEN INZIEN ................................................................................. 23 4.10 SYSTEEMVEREISTEN .......................................................................................... 25

  4.10.1 PC ........................................................................................................... 25 4.10.2 Macintosh ................................................................................................ 25

  4.11 DE HELPDESK .................................................................................................... 25

 • Docentenhandleiding KansRijker

 • Docentenhandleiding KansRijker

  1 KansRijker: een korte introductie

  1.1 KansRijker in het kort Het is voor werkzoekenden die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen vaak moeilijk een baan te vinden. Mede doordat ze geen baan hebben, verbetert hun taalbeheersing niet. Op het werk spreekt men immers meestal Nederlands. KansRijker is een methode die speciaal ontwikkeld is voor werkzoekenden met een taalachterstand. Met KansRijker leert men én de Nederlandse taal én de kansen op de arbeidsmarkt benutten. In vijf praktische stappen wordt de cursist gecoacht naar kennis over eigen vaardigheden en kansen én worden de verworven inzichten omgezet in een gericht actieplan. KansRijker is geschikt voor cursisten met (minimaal) taalniveau A2 en leidt op naar niveau B1, daar waar het werkgerelateerde woordenschat betreft. Waarom KansRijker? KansRijker is ontstaan uit de behoefte van een aantal taleninstituten om maatwerk te kunnen bieden bij het toeleiden van cursisten naar betaald werk na het inburgeringstraject. Een van de doelen van een inburgeringstraject is dat cursisten stijgen op de participatieladder. Ze worden gestimuleerd om sociale contacten aan te gaan buitenshuis en om deel te nemen aan georganiseerde activiteiten. Sommigen gaan aan de slag als vrijwilliger. Na het inburgeringstraject blijven cursisten vaak hangen op de bereikte trede van de ladder, omdat het taalniveau niet meer verder stijgt. Het doel van KansRijker is om cursisten nog een stap verder te helpen, om ze minimaal niveau 5 van de participatieladder (betaald werk met ondersteuning) te laten bereiken. Door te werken met KansRijker leert de cursist de Nederlandse taal die nodig is bij het zoeken naar werk en krijgt hij middels concrete en praktische oefeningen inzicht in het eigen handelen. Tevens krijgt hij in de vorm van het portfolio handvaten aangereikt om een geschikte baan te vinden. Hoe werkt KansRijker? KansRijker is een blended learning methode. Dit houdt in dat het lesaanbod een combinatie bevat van online leren en contactonderwijs. Het voordeel van deze methode is dat het de voordelen van contactonderwijs (live interactie, rollenspelen en praktijkoefeningen, teamspirit, etc.) combineert met de voordelen van e-learning (eigen leerstijl, eigen leertempo, hoger rendement en op elk moment en elke plaats mogelijk). Bij het boek KansRijker hoort een inlogcode. Hiermee krijgt iedere cursist toegang tot de online opdrachten, de films, het portfolio en Gramm@foon op de website www.kansrijker.nl. Met de online opdrachten werken cursisten aan de Nederlandse taal. De nieuw aangeboden woorden uit de teksten worden op de computer geoefend en herhaald. De films zijn interviews met mensen uit verschillende culturen die allemaal ervaring hebben met het zoeken naar werk. Bij iedere stap hoort een film met daarin de onderwerpen die in de stap aan bod komen. De films geven op die manier inspiratie en informatie bij de vijf stappen naar werk. Ze laten zien hoe je in bepaalde situaties moet handelen en ook hoe het juist niet moet. Ook wordt de eigen cultuur op het gebied van werk zoeken met die van Nederland vergeleken. Het portfolio kan de cursist downloaden nadat hij ingelogd is. Met het vullen van het portfolio legt de cursist stap voor stap een dossier aan dat hem ondersteunt bij het proces van werkzoeken. Hij brengt bijvoorbeeld zijn kwaliteiten en zijn netwerk in kaart en stelt een CV op. Gramm@foon is het grammaticaproduct van uitgeverij KleurRijker. Met Gramm@foon kan de cursist zelfstandig, al dan niet op instructie van de docent / coach, kilometers maken met die onderwerpen uit

 • Docentenhandleiding KansRijker

  de Nederlandse grammatica (en de toepassing ervan in de praktijk) die hij nog niet voldoende beheerst. In hoofdstuk twee zal er meer aandacht besteed worden aan de diverse, hier kort beschreven onderdelen van het boek, die er samen voor zorgen dat KansRijker een totaalproduct is waarmee het taalniveau kan worden verhoogd en er actief toegewerkt wordt naar werk.

  1.2 Lesgeven met KansRijker Met KansRijker wordt competentie- en leerdoelgericht gewerkt waarbij cursisten zelfstandig en samenwerkend leren. De effectiviteit van het onderwijs wordt bereikt door verschillende onderwijsvormen te combineren: enerzijds wordt e-learning ingezet daar waar het de cursist kan ondersteunen door flexibiliteit en maatwerk. Anderzijds maakt KansRijker gebruik van onderwijs (zonder ICT) in kleine groepjes, daar waar leren spreken centraal staat. Deze combinatie van leren spreken aan de ene kant en flexibiliteit in het leerprogramma aan de andere kant – beide gericht op een context die aansluit bij de leefwereld van de cursist – is de crux van het programma. Om aan individuele verschillen in een groep tegemoet te kunnen komen, zullen cursisten veelal zelfstandig of in groepjes (samenwerkend) moeten kunnen werken en verantwoordelijkheid voor het leren moeten kunnen en willen nemen. Cursisten moeten zelfstandig aan de slag, of in samenwerking met een medecursist een probleem oplossen. De docent of coach is immers niet telkens beschikbaar, de cursisten in een groep werken niet allemaal aan dezelfde doelen en het materiaal is zelfsturend of er moet na een korte introductie door de docent zelfstandig mee gewerkt worden. Maatwerk vergt dus zelfstandigheid van de cursisten. Maar hoe doe je dat en wat vergt dat? In hoofdstuk drie kijken we naar de vaardigheden die een cursist onder de knie moet krijgen om op de juiste manier zelfstandig aan de slag te gaan met het KansRijker materiaal. Ook voor veel docenten en coaches vereist dit een nieuwe manier van lesgeven.

 • Docentenhandleiding KansRijker

  2 De opbouw van KansRijker

  2.1 De stappen De inhoud van KansRijker: Stap 1 Ken je wensen en talenten 1.1 Weet wie je