determinanta poslovanja zdravstvenih ¢â‚¬â€Upravljanje kvalitetom...

Click here to load reader

download determinanta poslovanja zdravstvenih ¢â‚¬â€Upravljanje kvalitetom kao determinanta poslovanja zdravstvenih

of 17

 • date post

  18-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of determinanta poslovanja zdravstvenih ¢â‚¬â€Upravljanje kvalitetom...

 • Zagreb, studeni 2015.

  Hrvatska udruga poslodavaca u zdravstvu

  Pripremio: Boris Lukovnjak, mag.oec. ,zamjenik direktora

  „Upravljanje kvalitetom kao determinanta poslovanja zdravstvenih

  ustanova”

 • Kvaliteta u fokusu HUPUZ-a

  • Dodana vrijednost

  • Konkurentska prednost kao tržišni element

  • Element stjecanja dodatnog prihoda

  2

 • Determinante poslovanja zdravstvene

  ustanove „x”

  Interne

  • Organizacija rada

  • Strategija razvoja

  djelatnosti

  • Racionalizacije

  troškova hladnog

  pogona

  Eksterne • Državni proračun RH

  • Struktura rashoda

  HZZO-a

  • Kolektivni ugovor

  • Rast cijena na malo

  • Cijene zdravstvenih

  usluga

  3

  Kvaliteta zdravstvene zaštite ??????

 • Kvaliteta (i učinkovitost) kao element

  dodatnog prihodovanja iz ugovornog odnosa

  s HZZO-m

  • Novi model ugovaranja primarne zdravstvene zaštiti (2013.)

  • Novi model ugovaranja bolničke zdravstvene zaštite (2015.)

  4

 • Parametri kvalitete u ugovaranju primarne

  zdravstvene zaštite

  5 Izvor: HZZO, Novi model ugovaranja PZZ u razdoblju 2013.-2015

 • Parametri kvalitete u ugovaranju primarne

  zdravstvene zaštite

  6

  Razrada sredstava tima prema novom modelu ugovaranja

  Standardni tim

  GLAVARINA I HLADNI

  POGON KPI QI

  Broj ukupna

  DTP

  (kvaliteta

  mogući opredij. glavarina u novoutv. (uspj UKUPNO dob. skup postojeća

  (140% max 7,5% max 7,5% prihod osiguranih primjeni glavarina glavarina

  glavarine)

  glavarine i

  osoba glavarina hladni pogon ukupno glavarine i

  DTP) DTP)

  7-18 219 137,93 30.221,61 36,86 8.076,22

  18-45 636 181,48 115.420,94 47,99 30.524,16

  novi 45-65 511 246,30 125.962,92 64,89 33.187,84 209.315,34 308.540,25 138.914,86 17.860,48 17.860,48 483.176,07

  model >65 333 313,47 104.533,74 82,28 27.436,68

  ukupno 1.700

  376.139,21

  99.224,90

  UČEŠ 20,54% 43,32% 63,86% 28,75% 3,70% 3,70% 100,00%

  glavarina DTP CEZIH administ. ukupno

  postojeće stanje

  376.139,21 37.613,92 5.112,00 18.000,00 436.865,13

  17. 860 kuna godišnje po standardnom timu opće/obiteljske medicine

  Izvor: HZZO, Novi model ugovaranja PZZ u razdoblju 2013.-2015

 • Parametri kvalitete u ugovaranju primarne

  zdravstvene zaštite- primjeri QI

  (7,5% od zbroja prihoda glavarine + DTP)

  Vrednovanje

  (prema broju pacijenata slučajno uzetih dobnih skupina)

  1. 70% dijabetičara u skrbi s određenom vrijednošću HbA1c u 12 mjeseci:

  • verificira se godišnje;

  • prilagodba praćenja Panelima u G2 aplikacijama.

  15% novčanog iznosa QI

  Moguće prihodovanje :

  Tim 1297 = 210,00 Kn mjesečno

  Tim 1488 = 219,90 Kn mjesečno

  Tim 1658 = 247,50 Kn mjesečno

  Tim 1880 = 285,00 Kn mjesečno

  Tim 2294 = 365,10 Kn mjesečno

  2. 70% dijabetičara u skrbi s vrijednošću HbA1c manjom od 8,0 %:

  • verificira se godišnje;

  • prilagodba praćenja Panelima u G2 aplikacijama.

  10% novčanog iznosa QI

  Moguće prihodovanje :

  Tim 1297 = 140,00 Kn mjesečno

  Tim 1488 = 146,60 Kn mjesečno

  Tim 1658 = 165,00 Kn mjesečno

  Tim 1880 = 190,00 Kn mjesečno

  Tim 2294 = 243,40 Kn mjesečno

  3. 70% hipertoničara u skrbi sa zabilježenom vrijednošću krvnog tlaka u 12 mjeseci:

  • verificira se godišnje;

  • prilagodba praćenja Panelima u G2 aplikacijama.

  20% novčanog iznosa QI

  Moguće prihodovanje :

  Tim 1297 = 280,00 Kn mjesečno

  Tim 1488 = 293,20 Kn mjesečno

  Tim 1658 = 330,00 Kn mjesečno

  Tim 1880 = 380,00 Kn mjesečno

  Tim 2294 = 486,60 Kn mjesečno

  4. 50% hipertoničara u skrbi sa zabilježenom vrijednošću krvnog tlaka nižom od 150/90

  mmHg:

  • verificira se godišnje

  • prilagodba praćenja Panelima u G2 aplikacijama

  10% novčanog iznosa QI

  Moguće prihodovanje :

  Tim 1297 = 140,00 Kn mjesečno

  Tim 1488 = 146,60 Kn mjesečno

  Tim 1658 = 165,00 Kn mjesečno

  Tim 1880 = 190,00 Kn mjesečno

  Tim 2294 = 243,40 Kn mjesečno

  7 Izvor: HZZO, Novi model ugovaranja PZZ u razdoblju 2013.-2015

 • Parametri kvalitete u ugovaranju bolničke

  zdravstvene zaštite

  • cca 195 milijun kuna u 2015.godini za QI

  • Od 1%-5% izvršenja

  • HZZO koristi podatke iz faktura

  • Medijan grupacije bolnica iz 2014. godine

  • KPI („obrtaj pacijenata po postelji”, ukupan broj SKZZ

  slučajeva na jednog zdravstvenog radnika)

  • QI (opća stopa smrtnosti, postotak liječenja u dnevnoj

  bolnici, postotak liječenja rezervnim antibiotikom u

  ukupnom broju slučajeva)

  8

  U NOVOM UGOVORNOM RAZDOBLJU JE POTREBNO DEFINIRATI

  INDIKATORE KVALITETE I ZA OSTALE PROFILE BOLNIČKIH USTANOVA

  (REHABILITACIJSKE, PSIHIJATRIJSKE…) TE PRISUTNE PROŠIRITI

 • Financijski indikatori kvalitete koji se odnose na dimenziju kliničke

  učinkovitosti, djelotvornosti i bolesnikove sigurnosti

  • Iznos isplaćenih naknada bolesnicima temeljem sudskih presuda po

  osobnoj odgovornosti.

  • Ukupna vrijednost sporova po osnovu odgovornosti koji su u tijeku i za

  koje još ne postoji presuda.

  • Iznos premija osiguranja od odgovornosti – ukupno i po zdravstvenom

  radniku.

  • Udio naknada za dežurstvo i pripravnost u ukupnoj masi bruto plaća.

  • Iznos troškova za stručno usavršavanje po zdravstvenom radniku i njegov

  udio u ukupnim troškovima.

  • Udio naknade po osnovu magisterija i doktorata u ukupnoj masi bruto

  plaća.

  • Stupanj otpisanosti instalirane opreme.

  9

 • QI – listopad 2015.godine

  • Analiza 28 bolničkih ustanova

  • Prihoda od QI parametara = 14,5 milijuna kuna

  • 2,61 % ukupnog mjesečnog ugovorenog maksimalnog limita

  1. 21/28 zadovoljilo parametar postotka liječenih rez.antibiotikom

  2. 24/28 zadovoljilo parametar postotka liječenja u dnevnoj bolnici

  3. 21/28 zadovoljilo parametar opće stope smrtnosti

  10 Izvor: KAIP

 • Postotak liječenih rezervnim antibiotikom

  - listopad 2015.

  kategorija medijan ostvarenje Naziv ustanove

  0. 8,73 6,96 KBC Zagreb

  1. 8,73 2,59 KBC SM

  2. 6,72 2,8 OB Pula

  3. 9,57 3,22 OB Gospić

  4. 11,9 1,83 OB Našice

  11 Izvor: Telefonski upitnik

 • Postotak liječenja u dnevnoj bolnici

  -listopad 2015.

  kategorija medijan ostvarenje Naziv ustanove

  0. 37,79 46,31 KBC Zagreb

  1. 19,81 50,23 KB Merkur

  2. 19,6 51,66 OB Varaždin

  3. 29,12 51,81 OB Karlovac

  4. 23,86 39,75 OB Knin

  12 Izvor: Telefonski upitnik

 • Opća stopa smrtnosti

  -listopad 2015.

  kategorija medijan ostvarenje Naziv ustanove

  0. 24 19,11 KBC Zagreb

  1. 34,9 13,26 KBC SM

  2. 40,43 12,1 OB Dubrovnik

  3. 42,73 29,66 OB Čakovec

  4. 40,91 20,83 OB Knin

  13 Izvor: Telefonski upitnik

 • Promjena objekta mjerenja kvalitete u

  zdravstvu

  14

  Analiziranje zdravstvenih ishoda

  kao ekonomskih parametara

  Izvor: „Measuring healthcare quality –an overwiev , evidence generation may 2014

 • QALY

  QUALITY ADJUSTED LIFE YEARS

  ILI

  GODINE U DOBROM ZDRAVLJU

  • bmb.oxfordjournals.org

 • 16

  ? ?

  Izvor: „Measuring healthcare quality –an overwiev , evidence generation may 2014

 • Hvala na pažnji !

  boris.lukovnjak@upuz.hr

  17