Desenvolupament de la col·lecció

of 29 /29
ORIGEN I DESENVOLUPAMENT DE LA COL·LECCIÓ DE LA BIBLIOTECA MPAL. LA MUNTALA Antònia Caño i Bermúdez Directora de la Biblioteca Mpal. La Muntala Abril de 2007

Embed Size (px)

Transcript of Desenvolupament de la col·lecció

ORIGEN I DESENVOLUPAMENT DE LA COLLECCI DE LA BIBLIOTECA MPAL. LA MUNTALA

Antnia Cao i Bermdez Directora de la Biblioteca Mpal. La Muntala Abril de 2007

SUMARI 1. Introducci...................................................................................................... 3 2. Marc legal i normatiu ...................................................................................... 4 2.1 Llei ........................................................................................................... 4 2.2 Decret ...................................................................................................... 5 2.3 Normativa ................................................................................................ 5 3. Poltica de desenvolupament de la collecci ................................................. 8 3.1. Introducci .............................................................................................. 8 3.2 La collecci inicial dotada per la Diputaci de Barcelona ....................... 8 3.2.1 Anlisi del fons de la Biblioteca segons parmetres mdul B1 .......... 9 3.3 Previsi dels creixement del fons per als propers anys ......................... 10 3.3.1 Prstecs per seccions el 2006 ......................................................... 10 4. L'acceptaci de donacions ........................................................................... 11 4.1 Criteris per a l'acceptaci ...................................................................... 11 4.2 Pautes per a la recepci de donatius a la Biblioteca ............................. 12 4.3 Agrament .............................................................................................. 12 5. L'esporgada.................................................................................................. 13 5.1 La desafectaci dels documents ........................................................... 13 5.2 Tractament dels fons esporgats ............................................................ 15 6. Bibliografia.................................................................................................... 16 6.1 Legal...................................................................................................... 16 6.2 General.................................................................................................. 16 ANNEXOS........................................................................................................ 18 Annex 1: Lnies de treball i objectius operatius per al 2007......................... 19 Annex 2: Conveni per regular la collaboraci de la Diputaci al fons bibliogrfic i documental Flix Cucurull i Tei. Biblioteca P. Fidel Fita d'Arenys de Mar. ........................................................................................................ 20 Annex 3: Document per a la recepci de donatius ...................................... 22 Annex 4: Document per a desafectaci de fons de la Biblioteca Mpal. La Muntala........................................................................................................ 23 Annex 5: Resoluci de l'Ajuntament de Pearanda de Bracamonte............ 25 Annex 6: Document de la Comissi de Govern de l'Atmella de Mar............ 28Antnia Cao i Bermdez [email protected]

pgina 2 de 29

Origen i desenvolupament de la collecci de la Biblioteca Mpal. La Muntala. Abril de 2007

1. IntroducciEls bibliotecaris treballem amb molta pressi avui dia, perqu el model tradicional de biblioteca preservadora i conservadora de coneixement, ha de conviure amb el creixement constant del fons i amb les demandes dels usuaris que volen informaci actualitzada. La soluci est d'una banda en tenir molt clara la poltica de desenvolupament de la collecci. D'altra banda elaborar uns criteris per a l'acceptaci de donacions i, com a complement, fer esporgada del fons peridicament. En aquest document desenvolupar aquest tres temes tenint com a referent la Biblioteca Mpal. La Muntala. Per introduir-los en primer lloc m'agradaria exposar el que diu el marc legal i normatiu al respecte, en segon lloc explicar les eines de que disposo per a la selecci i adquisici de fons1, en tercer lloc els criteris a seguir per a l'acceptaci de donacions i, finalment, descriure els passos a seguir i el document necessari per realitzar el procs d'esporgada sense incrrer en irregularitats

1

Val a dir que noms gestiono una part petita, la que correspon al pressupost municipal i les desiderates de la

Diputaci, la major part de la tria la fa el Servei de Biblioteques. Antnia Cao i Bermdez [email protected]

pgina 3 de 29

Origen i desenvolupament de la collecci de la Biblioteca Mpal. La Muntala. Abril de 2007

2. Marc legal i normatiu2.1 Llei Llei 9/1993 De 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Catal (DOGC nm. 1807, d'11 d'octubre de 1993)

El patrimoni cultural s un dels testimonis fonamentals de la trajectria histrica i d'identitat d'una collectivitat nacional. La protecci, la conservaci, l'acreixement, la investigaci i la difusi del coneixement del patrimoni cultural s una de les obligacions fonamentals que tenen els poders pblics. La Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'article 9 de l'Estatut d'Autonomia i sens prejudici de les competncies que l'article 149 1.28 de la Constituci assigna a l'Estat, t competncia exclusiva en aquesta matria. L'Administraci local de Catalunya, d'acord amb la legislaci local i amb aquesta Llei, assumeix importants atribucions de protecci de patrimoni cultural local, dins l'esfera de la seves competncies.

(Art. 20) Patrimoni bibliogrfic Integren el patrimoni bibliogrfic de Catalunya els bens bibliogrfics segents d) Els bens compresos en fons conservats en biblioteques de titularitat pblica.

(Art. 25) 2. Els bns culturals d'inters nacional i els bns catalogats no poden sser destruts.

Antnia Cao i Bermdez [email protected]

pgina 4 de 29

Origen i desenvolupament de la collecci de la Biblioteca Mpal. La Muntala. Abril de 2007

2.2 Decret 124/1999 De 4 de maig, sobre serveis i personal del Sistema de Lectura Pblica de Catalunya. (DOG nm. 2885, de 10 de maig de 1999.

(Art. 4) Correspon als municipis en relaci a les biblioteques pbliques de titularitat pblica del seu territori b) Determinar el model de collecci i el tipus de servei que presta la biblioteca en funci dels seus objectius i d'acord amb els criteris establerts per la Unesco.

(Art. 2) Correspon al Departament de Cultura.. b) Tractament de fons duplicats i sobrers.

2.3 Normativa Manifest de la Biblioteca Pblica de l'IFLA/UNESCO, 1994 Pel que fa al manteniment del fons Cal oferir uns serveis especials als usuaris que, pel motiu que sigui, no puguin utilitzar els serveis i materials habituals de la biblioteca; per exemple, les minories lingstiques, i les persones discapacitades o internades en hospitals o presons. Tots els grups d'edat hi han de trobar materials que atenguin les seves necessitats. El fons i els serveis han d'incloure tota mena de mitjans i tecnologies modernes, aix com materials tradicionals. s fonamental que tinguin una elevada qualitat i responguin a les necessitats i condicions locals. Els materials han de reflectir les tendncies actuals i l'evoluci de la societat, aix com la memria dels esforos i la imaginaci dels ssers humans. Els fons i els serveis no han d'estar subjectes a cap forma de censura ideolgica, poltica ni religiosa, ni a pressions comercials.

Antnia Cao i Bermdez [email protected]

pgina 5 de 29

Origen i desenvolupament de la collecci de la Biblioteca Mpal. La Muntala. Abril de 2007

Directrius IFLA/UNESCO per a la biblioteca pblica de 2002

(Art. 1.3) Els objectius de la biblioteca pblica El principal objectiu de la biblioteca pblica s oferir recursos i serveis diversos per atendre les necessitats de les persones i els grups pel que fa a educaci, informaci i desenvolupament personal, incloent-hi l'esbarjo i el lleure.

(Art. 4.4) Desenvolupament del fons El fons sn un complement dels serveis i no s'han de veure com una finalitat en si mateixos, llevat de casos en qu tingui per objectiu especfic i primordial la conservaci d'uns recursos per a les generacions futures.

Que un fons sigui molt volumins no vol dir que sigui bo, sobretot en el nou mn digital. El grau d'adaptaci del fons a les necessitats de la comunitat local s ms important que el seu volum.

(Art. 4.5) Principis per al manteniment del fons Els materials d'accs pblic han d'estar en bones condicions fsiques i han de contenir una informaci actualitzada. Un fons ms redut per de bona qualitat ser ms utilitzat que un de ms volumins amb una elevada proporci de llibres vells, fets malb i desfasats, ja que els ttols nous poden passar desapercebuts entre un munt de material mediocre. L's de materials de referncia no actualitzats pot donar com a resultat que s'ofereixi a l'usuari una informaci poc rigorosa.

Normes per a Biblioteques Pbliques a Catalunya (1984-1991) 7.3 Retirada de material Com ms fons t una biblioteca i ms anys de funcionament, ms necessitat t de revisar el seu contingut. A part de fons que cal crear de collecci local i queAntnia Cao i Bermdez [email protected]

pgina 6 de 29

Origen i desenvolupament de la collecci de la Biblioteca Mpal. La Muntala. Abril de 2007

sn inamovibles pel seu aspecte histric, cal preveure la necessitat de retirar peridicament (cada any) el fons d'obsolets. Les darreres edicions d'un llibre anullen automticament les edicions anteriors en un tipus de biblioteca com la que considerem (fa referncia a la biblioteca pblica), tenint en compte que s una biblioteca per difondre la informaci i no pas una biblioteca museu.

Antnia Cao i Bermdez [email protected]

pgina 7 de 29

Origen i desenvolupament de la collecci de la Biblioteca Mpal. La Muntala. Abril de 2007

3. Poltica de desenvolupament de la collecci3.1. Introducci Abans definir les lnies de creixement del fons, far un breu resum del procs de formaci del fons de la Biblioteca. A Sant Vicen es va inaugurar una petita Biblioteca Municipal al voltant de l'any 90. La dotaci de fons es va fer mitjanant la compra amb pressupost de l'Ajuntament i donacions de particulars i entitats. Els anys segents el fons va crixer molt rpidament seguint aquest sistema, aix a final de l'any 2002, hi havia uns 16.000 documents. A partir de mar de 2003, amb la inauguraci de la Biblioteca Mpal. La Muntala, administrada conjuntament per Ajuntament i Diputaci, la responsabilitat de la dotaci de fons, majoritriament, s a crrec del Servei de Biblioteques. Noms una petita part, les desiderates de la Diputaci2 i el pressupost de l'Ajuntament, com ja he dit, el gestiona la direcci de la Biblioteca. 3.2 La collecci inicial dotada per la Diputaci de Barcelona L'any 2003 el Servei de Biblioteques va dotar la Biblioteca amb un fons inicial orientat pels parmetres bsics d'una biblioteca d'un municipi entre 5.000 i 10.000 habitants (mdul B1). Tamb, progressivament, hem anat incorporant al catleg una part del fons dels orgens (collecci local, clssics). Tres anys desprs, a finals de 2006, el fons de La Muntala s de 18.219 documents i est dins dels parmetres recomanats per a una biblioteca de mdul B13 com es pot deduir de les dades presentades a la taula que segueix.

2

Partida anual que la Diputaci destina a les biblioteques per a la compra de novetats. En el cas de La Muntala la

quantitat actual s de 550 per llibres i 300 per udios.3

Parmetres establerts a La biblioteca pblica a la provncia de Barcelona: un servei en xarxa. Barcelona: Diputaci de

Barcelona, 2001. Antnia Cao i Bermdez [email protected]

pgina 8 de 29

Origen i desenvolupament de la collecci de la Biblioteca Mpal. La Muntala. Abril de 2007

3.2.1 Anlisi del fons de la Biblioteca segons parmetres mdul B1 Fons Biblioteca 2003 Fons llibres adults Fons udio (CD/CA) Fons llibres infantils Fons vdeo CD-Rom, DQ, MM Partitures Llibres en Braille Revistes Recursos en lnia 74 4 70 13 90-110 0% 13 17 0% 432 13 5% 0% 1470 230 8% 1%5

%

Fons Biblioteca 2006

%

Parmetres fons inicial-final

65% 11415 6367 633 10% 17774

63% 4400-12800

10%

500-1600

1806

19%

3314

18%

1600-4500

4 5

Sobrepassa una mica el parmetre. Les caselles en blanc indica que no hi ha uns estndards.

Antnia Cao i Bermdez [email protected]

pgina 9 de 29

Origen i desenvolupament de la collecci de la Biblioteca Mpal. La Muntala. Abril de 2007

3.3 Previsi dels creixement del fons per als propers anys Per decidir el creixement del fons adquirit amb el pressupost municipal i les desiderates, tinc en compte a ms dels parmetres, les lnies estratgiques i accions anuals6 i les necessitats puntuals dels usuaris. Tamb constitueix un indicador, tot i que de menys rellevncia, analitzar el volum de prstecs anual de les diferents seccions del fons. 3.3.1 Prstecs per seccions el 2006 Fons adults Fons infantil Fons vdeo Fons udio Electrnics Revistes Altres Total1. Graella de dades numriques.

4.318 2.777 3.962 2.073 270 847 34 14.281

30% 19% 28% 15% 2% 6% 0% 100%

6% 2% 0% 15%

30%

28%

19%

Fons adults Fons infantil Fons vdeo Fons udio Electrnics Revistes Altres

2. Representaci grfica de les dades.

Comentari: el volum de prstec de vdeo (28%) s fora alt en relaci als documents que cont aquesta secci. Dedueixo que s una secci amb molt bona acceptaci i hem de potenciar-la, per tamb que hem de fer accions per potenciar el prstec de fons d'adults, infantil i udio.

6

Vegeu com a exemple annex 1: Lnies de treball i objectius operatius per al 2007. Antnia Cao i Bermdez [email protected]

pgina 10 de 29

Origen i desenvolupament de la collecci de la Biblioteca Mpal. La Muntala. Abril de 2007

4. L'acceptaci de donacionsLa Biblioteca Mpal. La Muntala accepta donatius d'entitats o particular, com totes les biblioteques pbliques, dacord amb la poltica de collecci determinada pel Servei de Biblioteques, el municipi i segons l'orientaci de les lnies directrius de l'IFLA / Unesco. 4.1 Criteris per a l'acceptaci Els donatius que s'acceptin s'hauran de sotmetre a un tractament fsic per formar part de la collecci de la Biblioteca (catalogaci, folre, teixell, segellat...). Aquest procs t un cost material i personal, per aix en el moment de fer la selecci de documents es triaran aquells que pensem que poden ser tils als nostres usuaris reals i potencials. s a dir, d'entrada aplicarem un criteri de valor d's i eficincia. Un altre criteri a considerar ser l'estat fsic dels documents. s indispensable que estiguin en bon estat i no estiguin mutilats. Tamb tenim en compte els criteris cronolgics. Els diccionaris i les enciclopdies no hauran de tenir ms de cinc anys i els llibres de diferents matries podran tenir fins a un mxim de 10 anys. Tenint en compte que si sn obres molts especialitzades s possible que no s'adeqin a les necessitats dels nostres usuaris. Finalment, els documents relacionats amb els fons especials de la Biblioteca7, sobretot el dhistria local, tindran un tractament diferenciat i individualitzat en cada cas. En el cas de donatius especials que requereixin un contracte de cessi shaur de negociar les condicions dacceptaci del fons amb la Ajuntament la Diputaci i la direcci de la Biblioteca8.

7 8

En aquests moments: Fons Especial d'Histria d'Espanya Contempornia; Fons Histric i Collecci Local. Vegeu com a exemple, annex 2: Conveni per regular la collaboraci de la Diputaci al fons bibliogrfic i documental

Flix Cucurull i Tei, dipositat a la Biblioteca P. Fidel Fital d'Arenys de Mar. Antnia Cao i Bermdez [email protected]

pgina 11 de 29

Origen i desenvolupament de la collecci de la Biblioteca Mpal. La Muntala. Abril de 2007

4.2 Pautes per a la recepci de donatius a la Biblioteca L'entitat o particular que vulgui donar documents els haur de portar a la Biblioteca i deixar-los perqu, un per un, es faci la selecci segons els criteris explicats. Tamb haur de signar un document conforme coneix i accepta els criteris sobre donatius.9 La biblioteca un cop tingui els documents en m, els valorar i seleccionar. Els documents acceptats formaran part del catleg informatitzat a la disposici dels usuaris. Els que no ho siguin tindran la mateixa destinaci que s'explica a l'apartat 5.2 per al fons l'esporgat. 4.3 Agrament La biblioteca far un acusament de rebut de tots els donatius que accepti integrar a la seva collecci i els agrair enviant una carta a les institucions o particulars.

9

Vegeu annex 3: "Document per a la recepci de donatius" Antnia Cao i Bermdez [email protected]

pgina 12 de 29

Origen i desenvolupament de la collecci de la Biblioteca Mpal. La Muntala. Abril de 2007

5. L'esporgadaCom es pot apreciar hi ha una contradicci sobre el tractament del fons de les biblioteques entre el que diu la Llei del Patrimoni Cultural Catal i les directrius de l'IFLA/Unesco. Si segussim la Llei estrictament ho haurem de conservar tot mentre que l'IFLA/Unesco parlen de renovaci i actualitzaci. Que podem fer els bibliotecaris?

Una alternativa podria ser tenir una central d'obsolets consolidada on adrear els fons sobrers, aquesta s una tasca de la que s'hauria d'encarregar el Departament de Cultura, tal i com indica el Decret 124/1999.

A Catalunya, tenim la Central de Prstec que compleix parcialment aquesta funci de recollida d'obsolets per resulta insuficient i no ens garanteix poder recuperar o tornar consultar el fons que els cedim. A ms, actualment s un servei saturat que s'est reestructurant. De fet, a la Biblioteca Mpal. La Muntala, vam aconseguir que la Central de Prstec s'endugus una part del fons sobrer, per en aquest moment estem fent gestions perqu s'enduguin la resta i la resposta ha estat que fins que no es traslladin al nou local no es podran endur res.

Suposant que tingussim una lloc on adrear els obsolets, continuaria pendent qu fer amb el fons que es fa malb. 5.1 La desafectaci dels documents Aix doncs sempre haurem de fer esporgada del fons per abans seguirem uns passos per no cometre irregularitats legals.

Com ja s'ha vist els bns de les biblioteques finanades amb diner pblic sn de domini pblic. Aquesta pertinena al domini pblic t tres conseqncies en relaci a l'esporgada: la no disponibilitat, la inalienabiblitatt i la imprescriptibilitat dels bns.Antnia Cao i Bermdez [email protected]

pgina 13 de 29

Origen i desenvolupament de la collecci de la Biblioteca Mpal. La Muntala. Abril de 2007

1. La no disponibilitat vol dir en el cas de les biblioteques, que no sn lcites les operacions consistents en relegar les colleccions de tal manera que siguin inaccessibles al pblic. Ara b, si aquesta relegaci est justificada per motius de conservaci o poc s, s que ser procedent.

2. La inalienabilitat s un mitj jurdic que permet protegir els bns de domini pblic en vista a les generacions futures. La via legal per dur a terme l'esporgada de les colleccions que pertanyen al domini pblic s aixecar la regla d'inalienabilitat fent que surti del domini pblic. Aquest procs s'anomena desafectaci i converteix els bns de domini pblic en bns de domini privat que sn alienables.

3. La imprescriptibilitat fa referncia a la defensa de la integritat dels bns de domini pblic davant de les apropiacions indegudes de particulars. Es tracta d'assegurar que els bns de domini pblic tinguin sempre un s directe o indirecte per part de la collectivitat. Si es resolen correctament els punts 1 i 2, ja no entra en litigi aquest tercer.

Caldr que l'autoritat competent (per exemple el Ple de l'Ajuntament per a les biblioteques pbliques) desafecti els documents10 perqu aquests passin a formar part del domini privat de la instituci, de la Biblioteca Mpal. La Muntala en el cas que ens ocupa, i per tant, siguin alienables i susceptibles de ser destruts, donats etc. Algunes biblioteques ja han fet documents especfics per a desafectar els seu fons.11 Fins i tot i un cas en qu han fet un document per legalitzar la venda.12

Malgrat tot hi ha un consens no escrit segons el qual les obres malmeses i sense valor patrimonial, com tamb les que s'ofereixen per intercanvi, es poden retirar de la biblioteca sense haver-les de desafectar.

10 11 12

Vegeu l'annex 4: "Document per a la desafectaci de fons de la Biblioteca Mpal. La Muntala" Vegeu l'annex 5: "Resolucin del Excmo. Ayuntamiento de Pearanda de Bracamonte" Vegeu l'annex 6: "Document de la Comissi de Govern de l'Ametlla de Mar" Antnia Cao i Bermdez [email protected]

pgina 14 de 29

Origen i desenvolupament de la collecci de la Biblioteca Mpal. La Muntala. Abril de 2007

5.2 Tractament dels fons esporgats Un cop esporgats, cal segellar els documents i donar-los de baixa al catleg13. Els materials en mal estat i sense valor patrimonial s'han de reciclar com a pasta de paper. Els documents destinats a donacions, per una qesti de dignitat, han de poder ser realment tils i complir uns requisits mnims: estar en bon estat. oferir informaci actualitzada ser adequats a les necessitat de l'organisme receptor.

En el cas concret de la Biblioteca Mpal. La Muntala els canals que tenim per adrear els fons sobrers sn els segents: donacions a les biblioteques escolars del municipi i els encontorns. els anteriors a 1959 editats a Catalunya (any en que entra en funcionament del dipsit legal) cal comprovar si els documents es troben a la Biblioteca de Catalunya. Si no hi sn es poden oferir a aquesta instituci (contacte amb: Neus Llisterri). En el nostre cas he decidit conservar-ne alguns a la Biblioteca, s el que anomenem Fons histric. donaci a biblioteques especialitzades; a Gandesa hi ha una biblioteca amb un fons especfic sobre la Guerra Civil i la batalla de l'Ebre. discos de vinil a la Biblioteca de Catalunya i/o l'Escola Superior de Msica. donacions solidries al tercer mn (ONGs, bibliotecaris sense fronteres, projecte Pachamama, Llibre viu de Matar). Central de Prstec de la Generalitat (que ja he dit que est collapsada).

Qualsevol d'aquestes opcions t un cost que s'ha de considerar. En la majoria de casos, s la biblioteca receptora qui paga les despeses d'enviament, per prviament haurem assumit la despesa de personal per llistar els documents, encaixar-los i emmagatzemar-los mentre esperen l'enviament.

13

La Diputaci considera amortitzada la inversi en l'adquisici dels documents quan han passat un mnim de 10 anys. Antnia Cao i Bermdez [email protected]

pgina 15 de 29

Origen i desenvolupament de la collecci de la Biblioteca Mpal. La Muntala. Abril de 2007

6. Bibliografia6.1 Legal Catalunya. Decret 124/1999, de 4 de maig, sobre els serveis i el personal del Sistema de Lectura Pblica de Catalunya. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 4 de maig de 1999.

Catalunya. Llei 4/1993, de 18 de mar, del Sistema Bibliotecari de Catalunya. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 18 de mar de 1993.

Catalunya. Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni cultural catal. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 11 d'octubre de 1993. 6.2 General Collegi Oficial de Bibliotecaris Documentalistes de Catalunya. Codi deontolgic. Barcelona: COBDC, 2006. Accessible tamb en lnia a: [Consulta: 14 d'abril de 2007].

Guia per a la revisi de colleccions de biblioteca: preservaci, emmagatzematge i retirada. Americam Library Association. Barcelona: Collegi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, 1999.

Dades per a l'avaluaci 2003. Biblioteca La Muntala. Sant Vicen de Montalt. Barcelona: Diputaci de Barcelona, 2003.

Dades per a l'avaluaci 2004. Biblioteca La Muntala. Sant Vicen de Montalt. Barcelona: Diputaci de Barcelona, 2005.

Dades per a l'avaluaci 2005. Biblioteca La Muntala. Sant Vicen de Montalt. Barcelona: Diputaci de Barcelona, 2005.Antnia Cao i Bermdez [email protected]

pgina 16 de 29

Origen i desenvolupament de la collecci de la Biblioteca Mpal. La Muntala. Abril de 2007

Directrius IFLA/UNESCO per al desenvolupament del servei de biblioteques pbliques. Barcelona: Collegi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, 2001. 115 p. ISBN 84-86972-14-0

GIBERT RIBA, Elisabet; PREZ SALMERN, Glria. Poltica de desenvolupament de la collecci del Servei de Biblioteques de la Diputaci de Barcelona. Barcelona: Diputaci de Barcelona, 2003.

La biblioteca pblica a la provincia de Barcelona: un servei en xarxa. Barcelona: Diputaci de Barcelona, 2001.

Manifiesto de la biblioteca pblica de la Unesco (1994). [Consulta: 14 d'abril de 2007].

Normes per a Biblioteques Pbliques de Catalunya. Barcelona: Associaci de Bibliotecaris de Catalunya: Collegi Oficial de Bibliotecaris- Documentalistes de Catalunya, 1984-1991.

"Resolucin del Excmo. Ayntamiento de Pearanda de Bracamonte sobre criterios y procedimientos a seguir en la Biblioteca Pblica Municipal en las altas y bajas de su coleccin, a propuesta de la entidad gestora, Centro de la Fundacin Germn Snchez Ruiprez". Boletn Oficial de la Provicia de Salamanca, nm. 85, de 7 de mayo de 1997. Accessible tamb en lnia a: [Consulta: 14 d'abril de 2007].

VALL CASAS, Aurora. "Esporgar: per qu, com i quan". BiD: textos universitaris de biblioteconomia I documentaci, nm. 16 (juny de 2006). [Consulta 14 d'abril de 2007].

Antnia Cao i Bermdez [email protected]

pgina 17 de 29

ANNEXOS

Antnia Cao i Bermdez [email protected]

pgina 18 de 29

Annex 1: Lnies de treball i objectius operatius per al 2007 Lnies de treball Millorar la qualitat en els serveis i productes i oferir-ne de nous. Mantenir una posici de creixement. Desenvolupar la comunicaci amb els altres serveis municipals. Coordinar-se amb les activitats del municipi. Desenvolupar els trets caracterstics del fons documental de la Biblioteca. Apropar les noves tecnologies als usuaris i al municipi en general. Donar suport a processos formatius, educatius i dintegraci.

Objectius operatius 2.2.1 Penjar tots els articles buidats Descobrir Catalunya (Tamden) 2.2.2 Crear ndex de sumaris de revistes que guardem 2.2.3 Revisar el 100% de la secci de coneixements infantils (IC) 2.2.4 Elaborar els criteris per a l'acceptaci i desafectaci de documents 2.2.5 Elaborar l'esquema del Pla de comunicaci interna externa 2.2.6 Organitzar recursos web per a la realitzaci de treballs escolars de l'educaci Primria 2.2.7 Crear guies de llibres disponibles per la realitzaci dels treballs escolars. 2.2.8 Compilar totes les ressenyes i penjar-les al bloc. 2.2.9 Organitzar 3 tertlies amb autors mitjanant ILC 2.2.10 Organitzar dues exposicions 2.2.11 Organitzar la Bibliopiscina a l'estiu 2.2.12 Organitzar els Jocs Florals de 2007 2.2.13 Planificar el web de la Biblioteca 2.2.14 Aconseguir Wi-fi per a la Biblioteca

Antnia Cao i Bermdez [email protected]

pgina 19 de 29

Annex 2: Conveni per regular la collaboraci de la Diputaci al fons bibliogrfic i documental Flix Cucurull i Tei. Biblioteca P. Fidel Fita d'Arenys de Mar.

Antnia Cao i Bermdez [email protected]

pgina 20 de 29

Antnia Cao i Bermdez [email protected]

pgina 21 de 29

Annex 3: Document per a la recepci de donatius Biblioteca Mpal. La Muntala Els criteris generals d'acceptaci de donatius sn els segents. S'accepten: obres en bon estat de conservaci editades per autors i editorials reconeguts. obres de cincies i humanitats que no superin els 5 anys d'antiguitat. obres de referncia, com ara diccionaris i enciclopdies que no superin els 3 anys d'antiguitat. obres sobre Sant Vicen sigui quina sigui la seva antiguitat. obres de ficci en qualsevol llengua. material audiovisual com CDs, DVDs i CD-Roms, en bon estat i original. Colleccions completes de revistes.

No s'accepten: Llibres de text. Documents que expressin opinions i continguts sancionats per la llei. Obres en diversos volums que no estiguin completes.

La Biblioteca decidir la ubicaci, s i dest final dels documents donats en funci de la poltica de desenvolupament de la collecci.

En/na

Coneix i accepta els criteris sobre donatius de la Biblioteca Municipal La Muntala.

Sant Vicen de Montalt, Signatura:

de

de 2007.

Antnia Cao i Bermdez [email protected]

pgina 22 de 29

Annex 4: Document per a desafectaci de fons de la Biblioteca Mpal. La Muntala

Antnia Cao i Bermdez [email protected]

pgina 23 de 29

Antnia Cao i Bermdez [email protected]

pgina 24 de 29

Annex 5: Resoluci de l'Ajuntament de Pearanda de Bracamonte

Antnia Cao i Bermdez [email protected]

pgina 25 de 29

Antnia Cao i Bermdez [email protected]

pgina 26 de 29

Antnia Cao i Bermdez [email protected]

pgina 27 de 29

Annex 6: Document de la Comissi de Govern de l'Atmella de Mar

AJUNTAMENT DE L'AMETLLA DE MAR (TARRAGONA)I\lUITMilENT Of t'AMfflLA De ~ S E. SECRETARIA

22. Abr 1997Entrada _ REGISTRE Sortida . La Comissi de Govern, en sessi ordinria celebrada et dia 7 d'abril de 1.997, prengu l'acord que reproduit diu, 4.2. Na B/anca Casanova Lpez. Resultant 1r., que per Na Blanca Casanova Lpez, actuant en nom i representaci de la Biblioteca municipal Dr.Frias, s'exposa que encara que s'han donat de baixa un gran nombre de llibres per estar obsolets, els qLJals s'ha donat a totes les institucions que' els ho han demanat, resten encara llibres obsolets en bon estat. Resultant 2n., que per la sol.licitant es demana el poder vendre ,els esmentats llbres a un preu mdic no superior a 200 pessetes per tal de destinar els beneficis a la nova adquisici de llibres per la Biblioteca, la Comissi de Govern, per unanimitat de tots els membres que legalment la composen, ACORDA: Primer.- Aprovar la sotlicitud de Na Blanca Casanova Lpez, consistent en la venda dels llibres obsolets que t la biblioteca municipal a un preu mdic de 200 pessetes, per tai d'adquirir-ne de nous. Segon. - Donar compte del present acord als interessats, per tal de que prenguin els efectes oportuns.

907

-

La qual cosa comunico per al seu coneixement i efectes, bo i advertint-li que contra l'acord transcrit pot interposar els recursos que al dors s'assenyalen. L'Ametlla de Mar, a 18 d'abril de 1.997. LA SECRETARI, NA BLANCA CASANOVA LPEZ. L

Antnia Cao i Bermdez [email protected]

pgina 28 de 29

Antnia Cao i Bermdez [email protected]

pgina 29 de 29