Deel 2 structuur van het vlaamse onderwijs

Click here to load reader

 • date post

  19-Jul-2015
 • Category

  Education

 • view

  337
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Deel 2 structuur van het vlaamse onderwijs

Verkenning van het leraarsberoep

Basiskaders van het leraarsberoepDeel 2: De structuur van het Vlaamse onderwijs1Overzicht2Overzicht3Inleiding4Overzicht51.1. Niveaus van besluitvormingDrie niveaus van besluitvormingNationale overheid

1.1 Niveaus van besluitvorming

Vlaamse Gemeenschap

Franse Gemeenschap

Duitstalige Gemeenschap2. Gemeenschappen: persoonsgebonden materiesGeel = Vlaams GewestBlauw = Brussels Hoofdstedelijk GewestRood = Waals Gewest

3. Gewesten: economische, grondgebonden materies1.1. Niveaus van besluitvorming1.2. OnderwijsbevoegdheidOverzicht102.1. Vrijheid van onderwijsPraktische vertalingMogelijke integratie2.2 Pedagogisch project, schoolwerkplan en schoolreglement2.2 Pedagogisch project, schoolwerkplan en schoolreglementEnkele voorbeeldenGemeenschapsonderwijs

De directeur schetst waar de school naartoe wil: "evolueren van eenzaam eiland naar leercentrum" (p. 39) waarbij ze de deuren opengooit voor iedereen en in samenspraak met de 'klanten' het aanbod cordineert en de infrastructuur gratis ter beschikking stelt van eigen leerlingen en verenigingen.

Freinet

De basisbeginselen zijn: streven naar 'actief' leren binnen een gelijkwaardige relatie tussen leraar en leerling. Alle beslissingen worden genomen op de wekelijkse teamvergadering van de leraren waaraan iedereen in verhouding tot de lesopdracht participeert.

Bron: Het pedagogisch project van de humaniora van de 21ste eeuw: reflecties / Jan de Maeyer, e.a. - Gent: Academia Press, 2003. - 107 p. - ISBN 90 382 054 14 Pedagogisch project Lets get practical2.2 Pedagogisch project, schoolwerkplan en schoolreglementVoorbeeldExtract uit een schoolwerkplan

1. Opvoedingsproject2. Profiel (schoolstructuur, wie is wie)3. De schoolorganisatie4. Leerlingenbegeleiding5. Communicatie (schoolreglement, leerlingenraad)6. Media en onderwijsmiddelen7. De evaluatie8. Kwaliteitsbewaking9. Evacuatie10. Visieteksten / Stappenplannen

2.3 Eindtermen, ontwikkelingsdoelen en leerplannen2.3 Eindtermen, ontwikkelingsdoelen en leerplannen2.3 Eindtermen, ontwikkelingsdoelen en leerplannen

Eindtermen geschiedenis

Eindtermen LO

Leerplan wisk 1st j2.3 Eindtermen, ontwikkelingsdoelen en leerplannen26Evolutieleer 'vergeten' op studielijst VS

25 augustus 2006

WASHINGTON - De studie evolutionaire biologie is om onverklaarbare redenen weggelaten op de lijst van studierichtingen waarvoor Amerikaanse studenten een federale beurs kunnen aanvragen. Volgens het Amerikaanse ministerie van Onderwijs is dat per ongeluk gebeurd, maar critici betwijfelen dit. Dat berichtte het Britse wetenschapsblad New Scientist donderdag.

Het ministerie van Onderwijs bracht eerder deze week een lijst naar buiten van studies waarvoor universitaire studenten een studiebeurs kunnen krijgen. Op de plek waar logischerwijs de richting evolutionaire biologie zou moeten staan, is een witregel ingevoerd. Verdacht, vinden voorstanders van de evolutieleer. Een vergissing, stelt het departement.

De evolutieleer waarvoor de Britse bioloog Charles Darwin in de 19e eeuw de grondslag legde, stuit in de Verenigde Staten op verzet uit conservatief-religieuze kringen. Veel christenen menen dat de theorien van Darwin niet te rijmen zijn met het scheppingsverhaal en zouden het onderwerp het liefst schrappen uit het verplichte onderwijsprogramma.

Bron: De Telegraaf (nieuwsfeit.nl) 27Eindtermen, ontwikkelingsdoelen en leerplannen2.4. Wet op de leerplichtDe leerplicht begint op 1 september van het jaar waarin een kind zes jaar wordt en duurt twaalf volle schooljaren. De leerplicht eindigt op de achttiende verjaardag of op 30 juni van het kalenderjaar waarin de jongere achttien wordt. 2.4. Wet op de leerplicht2.5. Kostenbeheersing onderwijs31Overzicht323.1. Gemeenschapsbeleid

3.1. Gemeenschapsbeleid

3.2. Onderwijsnetten3.3. Algemeen beheer op lokaal niveauOverzicht4.1. Basisonderwijs

384.2. Secundair onderwijs

Se-n-SeSe-n-Se394.3. Hoger onderwijs

404.4. Volwassenenonderwijs

Basiseducatie Secundair Volwassenenonderwijs Hoger Beroepsonderwijs414.5. Deeltijds kunstonderwijs42Overzicht5. Onderwijshervorming5. Onderwijshervorming5. Onderwijshervorminghttp://www.klasse.be/tvklasse/20502-Hervorming-Secundair-Onderwijs

46Matrixstructuur in tweede en derde graad

Studierichting = horizontaalThematisch domein = verticaal5. OnderwijshervormingOnderwijshervorming niet gedragen door het werkveld.Leerkrachten en ouders vinden de hervorming niet noodzakelijk.Scholen krijgen te weinig vrijheden om van een fundamentele hervorming te spreken

=> Veel kritiek op de plannen van de onderwijshervorming!

48Overzicht6. Kwaliteitszorg en ondersteuningGemeenschapsinspectiePedagogische begeleidingsdiensten

Centra voor leerlingenbegeleidingEntiteit curriculum6.1. Gemeenschapsinspectie516.2. Entiteit curriculum

526.3. Pedagogische begeleidingsdiensten

536.4. Centrum voor leerlingenbegeleiding54