De bijlagen bij de cao - FNV · PDF fileCao bijlagen versie 12012016 De bijlagen bij de cao...

Click here to load reader

 • date post

  10-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of De bijlagen bij de cao - FNV · PDF fileCao bijlagen versie 12012016 De bijlagen bij de cao...

 • Cao bijlagen versie 12012016

  De bijlagen bij de cao

  Deze bijlagen bij de cao maken integraal deel uit de INGI cao 2015-2017

  Inhoudsopgave

  Bijlage 1, Salarisschalen 1 tot en met 15

  Bijlage 2, Raamwerk Mijn performance

  Bijlage 3, Vergoedingen die vervallen

  Bijlage 4, Ploegendienst

  Bijlage 5, Wet- en regelgeving bij ziekte en arbeidsongeschiktheid

  Bijlage 6, Pensioenovereenkomst

 • Cao bijlagen versie 12012016

  Bijlage 1 Salarisschalen 1 tot en met 15

  ING-salarisschalen voor de binnendienst 1 tot en met 15, bruto in euro bij 36 uur per week. Voor de schalen 13

  tot en met 15 geldt beleidsvrijheid.

 • Cao bijlagen versie 12012016

  Bijlage 2, Raamwerk Mijn performance

  2.1. Wat is Mijn performance?

  Mijn performance is een voortdurend proces van planning, coaching en beoordeling waarbij de dialoog over je

  ontwikkeling, prestaties en gedrag tussen jou en je manager centraal staat. Het heeft tot doel dat jij je

  duurzaam ontwikkelt, klanten tevreden zijn en het bedrijfsresultaat verbetert.

  2.2. Ontwikkeling

  Binnen een flexibele en innovatieve organisatie is het belangrijk dat je werkt aan je eigen ontwikkeling en dat je

  je talenten inzet. Hierin neem je verantwoordelijkheid en maak je keuzes, afhankelijk van de doelstellingen van

  de organisatie en jouw persoonlijke doelstellingen. Je maakt ontwikkelafspraken waarvan jij vindt dat ze je

  verder helpen in professionaliteit zodat jouw duurzame inzetbaarheid wordt vergroot.

  2.3. Resultaten

  ING wil resultaten bereiken die bijdragen aan de strategische keuzes. Die keuzes zijn duidelijk beschreven en

  worden helder gecommuniceerd naar je bedrijfsonderdeel of afdeling. De keuzes moeten concreet zijn zodat ze

  kunnen worden vertaald naar teamafspraken en individuele afspraken. Dan weet jij als medewerker welke

  kennis en talenten je kunt inzetten om een duidelijke en succesvolle bijdrage te leveren. Je krijgt regelmatig

  informatie over de voortgang in de realisatie van de strategische doelen en relevante ontwikkelingen.

  2.4. Flexibiliteit

  De looptijd van de resultaat- en ontwikkelafspraken is flexibel, die kan van bijvoorbeeld drie weken tot n jaar

  zijn. Het hangt af van het gewenste resultaat en hoe een team samenwerkt. Nieuwe werkmethoden, zoals agile,

  scrum en super7, vragen vaak een kort cyclische planning van de werkzaamheden. Aanvullende en gewijzigde

  afspraken kunnen je manager of jij geregeld in het HR-systeem vastleggen. Die afspraken maken jullie tijdens

  een planningsgesprek en daarop volgende coachingsgesprekken. Je hebt ten minste n keer per jaar een

  planningsgesprek en een coachingsgesprek.

  2.5. Resultaatafspraken

  Je maakt resultaatafspraken die bijdragen aan de realisatie van de strategische keuzes die jouw

  bedrijfsonderdeel of je afdeling maakt. Bij de afspraken wordt duidelijk gemaakt wat het gewenste resultaat is

  en wat het belang hiervan is. Je manager heeft visie en geeft richting. Hoe het resultaat wordt bereikt, bepaal je

  samen met je team of collegas op je afdeling. Bij het maken van de afspraken houden we rekening met de

  belangen van alle partijen. Op de eerste plaats met die van onze klanten en medewerkers.

  Resultaatafspraken:

  zijn afgeleid van de inhoud van je functie, de doelstellingen van je team, van je afdeling en van je

  bedrijfsonderdeel;

  kunnen te maken hebben met de kwaliteit van je werk of met de kwantiteit daarvan;

  kunnen in een beoordelingsjaar in looptijd en aantal verschillen. Belangrijk is om in de afspraken focus aan

  te brengen door prioriteiten te stellen, waardoor het aantal afspraken beperkt en hanteerbaar blijft;

  kunnen individueel zijn, maar kunnen ook als resultaatafspraak voor je team of groep worden afgesproken.

  Dan gaat het over de resultaten die je samen met collegas van een organisatorische eenheid bereikt;

  worden gemaakt op een zo laag mogelijk organisatorisch niveau;

  liggen niet alleen op het financile en commercile vlak, het gaat ook om de bijdrage die je levert aan je

  team en collegas;

  mogen niet aanzetten tot risicovol gedrag;

  worden op zon manier beschreven dat jij en je manager goed begrijpen wat jullie van elkaar verwachten;

  door de implementatie van Europese richtlijnen en Nederlandse wet- en regelgeving gelden voor

  controlefuncties extra eisen.

 • Cao bijlagen versie 12012016

  Door resultaatafspraken te maken, winnen en houden we het vertrouwen in de financile sector. Dat doen we

  onder meer door zorgvuldig de belangen af te wegen van alle belanghebbenden bij ING. Het belang van de klant

  staat centraal.

  2.6. Ontwikkelafspraken

  Binnen een flexibele en innovatieve organisatie is het belangrijk dat je werkt aan je eigen ontwikkeling en dat je

  je talenten inzet. Hierin neem je verantwoordelijkheid en maak je keuzes, afhankelijk van de doelstellingen van

  de organisatie en jouw persoonlijke doelstellingen. Je maakt ontwikkelafspraken waarvan jij vindt dat ze je

  verder helpen in professionaliteit zodat jouw duurzame inzetbaarheid wordt vergroot. De ontwikkelactiviteiten

  die je afspreekt in een Mijn Koers-plan sluiten hierop aan.

  Ontwikkelafspraken kunnen gaan over kennisontwikkeling, persoonlijke en professionele ontwikkeling en

  gedrag, maar ook over ontwikkeling van jouw bijdrage aan het team.

  Het competentieprofiel van je functie, je ontwikkelpunten en je talenten kan je gebruiken als basis voor

  ontwikkelafspraken.

  De gedragingen van de Orange Code geven uiting aan de cultuur waar ING voor staat en geven richting

  aan gedrag. Een regelmatige dialoog over de Orange Code en de ontwikkelafspraken die daaruit

  voortvloeien, maakt deel uit van Mijn Performance.

  Binnen het beoordelingsjaar kunnen ontwikkelafspraken in looptijd en aantal verschillen. Belangrijk is om in

  de afspraken focus aan te brengen door prioriteiten te stellen.

  2.6.1. Competenties

  Een combinatie van kennis, vaardigheden en gedrag bepaalt hoe succesvol je bent in je functie.

  Competenties:

  zijn gerelateerd aan je functie, je functieschaal en eventueel functiespecialisatie;

  zijn gekoppeld aan je functiebeschrijving;

  zijn afgeleid van de strategie en doelstellingen van de organisatie;

  zijn bepalend voor succesvol functioneren en zijn beschreven in waarneembaar gedrag volgens de

  gedragskenmerken uit het overzicht competenties ING.

  2.7. Performancedialogen: coaching en feedback

  In een coachingsgesprek bespreek je de voortgang met je manager en je maakt eventuele nadere afspraken. Je

  kunt een coachingsgesprek voeren op jouw initiatief of dat van je manager. Jullie kunnen beiden onderwerpen

  inbrengen.

  In coachingsgesprekken kunnen onderwerpen aan de orde komen die voor jouw functioneren van belang

  zijn. Bijvoorbeeld nieuwe afspraken maken, afspraken aanpassen, feedback bespreken en andere

  informatie uitwisselen.

  In coachingsgesprekken komt je eigen ontwikkeling aan de orde en kunnen afspraken worden gemaakt

  over gewenste ontwikkelingsactiviteiten of -mogelijkheden op de langere termijn;

  Coachingsgesprekken kunnen regelmatig en op elk moment in het jaar gevoerd worden en tenminste

  nmaal per jaar.

  De afspraken die uit een coachingsgesprek voortvloeien, worden door jou en je manager vastgelegd in het

  HR-systeem.

  Regelmatig geven en ontvangen van feedback draagt bij aan persoonlijke groei en professionaliteit.

  2.8. Beoordelen

  Door in een jaar regelmatig performancedialogen te houden, waarbij je feedback over je prestaties ontvangt van

  teamleden, opdrachtgevers, managers, klanten en andere collegas, krijg je een goed beeld van je

  professionaliteit en resultaten. Deze informatie wordt vastgelegd in het HR-systeem en wordt meegenomen als

  input bij je eindbeoordeling. Dit geldt zowel voor medewerkers als voor managers. De eindbeoordeling is n

  keer per jaar.

  Ontwikkeling, prestaties en resultaten worden beoordeeld wanneer dat van toepassing is. Feedback en

  tussentijdse beoordelingen op afspraken kunnen het hele jaar worden vastgelegd in het HR-systeem.

  Teams die afspraken maken over teamresultaten kunnen die afspraken zelf evalueren en beoordelen. Deze

 • Cao bijlagen versie 12012016

  teamafspraken worden opgenomen in je persoonlijke planningsafspraken. De beoordeling van het team

  neemt de manager over in je eindbeoordeling.

  In het beoordelingsproces heb je zelf ook een taak. De informatie die je van anderen hebt gekregen over

  jouw functioneren geef je door aan je manager. Je vertelt je manager wat jij van de beoordeling vindt en je

  informeert hem over zaken die bij jouw functioneren een rol hebben gespeeld.

  Als jouw manager onvoldoende zicht heeft op je functioneren dan kan hij bij andere collegas informatie

  vragen. Jij hebt via het HR-systeem toegang tot alle informatie die gegeven wordt.

  En keer per jaar vr de salarisverhogingsronde is het eindbeoordelingsgesprek. Je manager baseert

  de eindbeoordeling op de afspraken over ontwikkeling, resultaten en je functioneren. Tussentijdse

  beoordelingen wegen mee in de eindbeoordeling. De salarisverhoging die in april wordt toegekend, hangt

  af van je beoordelingsscore.

  De eindbeoordeling bestaat uit een score op een schaal van n tot vijf en een toelichting. Als je manager

  je door omstandigheden niet kan beoordelen, krijg je