Cyprichov Simona

download Cyprichov Simona

of 25

 • date post

  11-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  44
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Cyprichová Simona. M – Rv 4. ročník. Práce s talentovanou mládeží v matematice 6. a 7. ročník. Úvod. Talentovaný žák svými znalostmi přesahuje stanovené požadavky odpovídá rychle a s jistotou snadno a rychle chápe nové učivo objevují se u něj tvořivé odpovědi - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Cyprichov Simona

 • Cyprichov SimonaM Rv4. ronk

 • Prce s talentovanou mldev matematice6. a 7. ronk

 • vodTalentovan ksvmi znalostmi pesahuje stanoven poadavkyodpovd rychle a s jistotousnadno a rychle chpe nov uivoobjevuj se u nj tvoiv odpovdispontnn se zajm o dal informacem potebu sv znalosti a dovednosti projevit

 • Matematika je jeden z nejdleitjch obor. Bez znalost matematiky se nemohou rozvjet ostatn obory. Od jazyk pes obory prodn a spoleensk a po vchovy. Je dleit podchytit zjem dt a podporovat jej.Rozvjet talent dt je mon jen v zk spoluprci rodiny a koly.

  Asi 20 % dt je nadanch a tm se musme vnovat.

 • Monosti rozvoje matematickho talentu :vcelet gymnziatdy s rozenou vukou matematikytdy s rozenou vukou informatikyvolbou volitelnch a nepovinnch pedmtv rmci diferenciace v normlnch tdchkrouky v Domech dt a mldeekoly v prodmatematick tbory

 • Soute:Matematick soutPythagoridaMatematick olympidaKlokan

 • Obsah:

  Doplujc uivoRoziujc uivoPklady z rekrean a zjmov matematiky

 • Tmatick okruhy:6. ronkOsov soumrnostDesetinn slahel a jeho velikostDlitelnost pirozench selTrojhelnkObjem a povrch kvdru a krychle

 • 7. ronkZlomkyShodnost, stedov soumrnostCel a racionln slaStedov soumrnostRacionln slaPomr, pm a nepm mrnosttyhelnky, hranolyProcentaHranoly, objem a povrch

 • 6. RonkDesetinn slaPklad:Zv-li se teplota elezn tye dlouh 10 m o 5C,prodlou se ty o 0,6 mm. Vyjdete desetinnmslem dlku tye v milimetrech pi postupnmzvyovn teploty o 5C, 10C, 15C.een:10 m + 5C : 10 000 + 1 * 0,6 = 10 000,6 mm10 m + 10C : 10 000 + 2 * 0,6 = 10 001,2 mm10 m + 15C : 10 000 + 3 * 0,6 = 10 001,8mm

 • 7. RonkProcentaPklad:Vysava byl z pvodnch 2 050 K nejprve zlevnn o 12 %, pozdji byla jeho cena zvena o 16 %. Kolik korun vysava potom stl?

  een:2050 K 12 % : 2050 * 0,88 = 1804 K1804 K + 16 % : 1804 * 1,16 = 2092,60 KPo zlevnn a nslednm zdraen stl vysava 2092,60 K.

 • seln soustavy

  73(V)021473243137(VI)0322137345172(VII)0324172334205(VIII)0325205315

 • Pklad:Ve kterm roce se narodil ijc mu, je-li jeho vk2022 rok. Ve kter seln soustav to plat?

  een:(2022) III = 2*3*3*3+2*3+2 = 54+6+2 = 62(2022) IV = 2*4*4*4+2*4+2 = 2*64+8+2 = 1382006 62 = 1944Mu se narodil v roce 1944 a dan vztah platv soustav trojkov.

 • Vesel matematikaPklady:1) Hejno hus pechz pes most tak, e jedna jde pede dvma, druh mezi dvma a tet za dvma. Kolik hus jde pes most?een: Pes most jdou ti husy.

  2) Kolik koek je v mstnosti, jestlie v kadm ze ty roh sed jedna koka, proti kad z nich sed ti koky a na ocase kad z nich sed jedna koka.een: V mstnosti sed tyi koky. Kad koka si sed na vlastnm ocase.

 • Sudoku jsou kovky beze slovPravidla pro lutn:kolem lutitele je v co nejkratm ase doplnit przdn msta v tabulce.Do kadho z devti tverc, dk a sloupc se mus vepsat slice od jedn do devti tak, aby se zrove dn z slic v danm tverci, dku isloupci neopakovala.Kad hlavolam m jen jedno een.Pomckou pro lutitele je papr, tuka a guma.

 • 1235789483726354964872392163486729781645

 • 12357894783726354964897239216324786729781645

 • 123456789456789123789123456231564897564897231897231564312645978645978312978312645

 • Algebrogramy jsou seln rbusyPodmnka:Kad psmeno zastupuje uritou slici tak, abyvyhovovala naznaenm poetnm operacm.Pklad: A B C D B C D C D D 2 2 2 2

 • een:A= 1, B= 5, C= 7, D= 3

  1 5 7 3 5 7 3 7 3 3 2 2 2 2

 • ZebraPklad: Pnov Zruba, Novotn, Petr a Vyskoil vlastnmi jmny Martin, Ji, Arnot a Hubert, se rozhodli, e vezmou sv rodiny na dovolenou. Kad znich cestoval na jin msto: Tahiti, Florida, Split a Porto. Jeden jel automobilem, druh lod, tet vlakem a tvrt letadlem.

 • Podmnky:Ji si chtl cestou na dovolenou vyzkouet sv nov auto.Pana Petr to thlo na Jadran, ale rozhodn nechtl zat kolony aut na cestch.Hubert, kter se jmenuje Zruba, nesnel let letadlem.Dovolen na Tahiti byla Arnotovm vyplnnm snem.Letadlem cestoval pan Novotn.Martin miluje jzdu vlakem.Na Floridu se muselo plavit lod.Pan Petr nebyl Ji.

 • een:

  ZrubaNovotnPetrVyskoilMartinXXMartinXJiXXXJiArnotXArnotXXHubertHubertXXXautoXXXautololoXXXvlakXXvlakXletadloXletadloXXTahitiXTahitiXXFloridaFloridaXXXSplitXXSplitXPortoXXXPorto

 • Seznam pouit literatury:- HERMAN, J. aj. Matematika dlitelnost. Praha : Prometheus, 1994- HERMAN, J aj. Matematika mrnosti. Praha: Prometheus, 1998- CIHL, J. aj. Matematika 6. Praha : Pythagoras Publishing, 1997- CIHL, J. aj. Matematika 7. Praha: Pythagoras Publishing, 1998- LOUKOTA, J. Vesel matematika. Olomouc : Votobia, 1998 - BOKTEFL, L. 100 + 1 Sudoku. Olomouc : Votobia, 2005- BLOUN, F. aj. Sbrka loh z matematiky pro Z. Praha : SPN, 1993- KRM, J. aj. 5 a 9 sbrka slovnch loh z matematiky. Praha: Sobotles, 1997

 • Dkuji Vm za pozornost