CREATING A NEW BRAND: Identity Development of the Hermetic brand

download CREATING A NEW BRAND: Identity Development of the Hermetic brand

of 39

 • date post

  19-Jul-2015
 • Category

  Marketing

 • view

  204
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of CREATING A NEW BRAND: Identity Development of the Hermetic brand

 • DortechDevelopment of the Hermetic Brand Identity and Communication Concept

  Starbrands / 2015

  Dortech

 • LOGO

  Dortech Starbrands / 2015

  Implementacja Znaku

  Proces Kreatywny

 • LOGO

  Dortech Starbrands / 2015

  Implementacja Znaku

  Proces Kreatywny

 • LOGO

  Dortech Starbrands / 2015

  Implementacja Znaku

  Proces Kreatywny

 • LOGO

  Dortech Starbrands / 2015

  Implementacja Znaku

  Proces Kreatywny

 • LOGO

  Dortech Starbrands / 2015

  Implementacja Znaku

  Proces Kreatywny

 • LOGO

  Dortech Starbrands / 2015

  Implementacja Znaku

  Propozycje Koncepcji Graficznej Reprezentacji Znaku Marki

 • LOGO

  Dortech Starbrands / 2015

  Implementacja Znaku

  Propozycje Koncepcji Graficznej Reprezentacji Znaku Marki

 • LOGO

  Dortech Starbrands / 2015

  Implementacja Znaku

  Propozycje Koncepcji Graficznej Reprezentacji Znaku Marki

 • LOGO

  Dortech Starbrands / 2015

  Implementacja Znaku

  Propozycje Koncepcji Graficznej Reprezentacji Znaku Marki

 • LOGO

  Dortech Starbrands / 2015

  Implementacja Znaku

  Propozycje Koncepcji Graficznej Reprezentacji Znaku Marki

 • LOGO

  Dortech Starbrands / 2015

  Implementacja Znaku

  Propozycje Koncepcji Graficznej Reprezentacji Znaku Marki

 • LOGO

  Dortech Starbrands / 2015

  Implementacja Znaku

  Propozycje Koncepcji Graficznej Reprezentacji Znaku Marki

 • LOGO

  Dortech Starbrands / 2015

  Implementacja Znaku

  Propozycje Koncepcji Graficznej Reprezentacji Znaku Marki

 • LOGO

  Dortech Starbrands / 2015

  Implementacja Znaku

  Rekomendacja Agencji

  Rekomendujemy do dalszych prac:

  OPCJA 1: poczenie koncepcji 4 z lekkim i nowoczesnym przedstawieniem

  `szczelnej` pisowni marki z koncepcj unikalnej ikony znaku nr 7 lub

  OPCJA 2: poczenie koncepcji 4 z bardziej tradycyjn ikon nawizujc do

  bezpieczestwa i ochrony domu i domownikw przed ogniem i zagroeniem poaru

  z propozycji 12

  OPCJA 3: koncepcj nr 15 ale z rozwiniciem lepiej ilustrujcym zamknicie ognia

  poprzez umieszczenie jego symbolu wewntrz obramowania

  OPCJA 4: koncepcja 4 + 9

 • DortechEtap 2Rozwinicie wybranych kierunkw

  Starbrands / 2015

  Dortech

 • LOGO

  Dortech Starbrands / 2015

  Implementacja Znaku

  Rozwinicie Wybranych Propozycji Graficznych Logotypu

 • LOGO

  Dortech Starbrands / 2015

  Implementacja Znaku

  Rozwinicie Wybranych Propozycji Graficznych Logotypu

 • LOGO

  Dortech Starbrands / 2015

  Implementacja Znaku

  Rozwinicie Wybranych Propozycji Graficznych Logotypu

 • LOGO

  Dortech Starbrands / 2015

  Implementacja Znaku

  Rozwinicie Wybranych Propozycji Graficznych Logotypu

 • LOGO

  Dortech Starbrands / 2015

  Implementacja Znaku

  Rozwinicie Wybranych Propozycji Graficznych Logotypu

 • LOGO

  Dortech Starbrands / 2015

  Implementacja Znaku

  Rozwinicie Wybranych Propozycji Graficznych Logotypu

 • LOGO

  Dortech Starbrands / 2015

  Implementacja Znaku

  Rozwinicie Wybranych Propozycji Graficznych Logotypu

 • LOGO

  Dortech Starbrands / 2015

  Implementacja Znaku

  Nastpne Kroki

  W etapie 3 rekomendowane i uzgodnione z Klientem kierunki i opcje zostan dalej

  rozwinite poprzez przygotowanie ich postaci w 2-3 wariantach kolorystycznych

  oraz w wersji z hasem marki i bez. Nastpnie tak przygotowane logotypy zostan

  pokazane jako aplikacje znaku na rnych materiaach.

 • LOGO

  Dortech Starbrands / 2015

  Implementacja Znaku

  Nastpne Kroki

  Rekomendujemy nastpujce kierunki do 3 etapu prac:

  KIERUNEK 1:

  Oprcz wybranych opcji z tego kierunku przygotujemy dodatkowo nieco `zmikczone, mniej zimne` wersje

  uzyskane poprzez litery bez efektu bold i inny nieco ksztat ognia o bardziej okrgych krawdziach.

  KIERUNEK 2:

  Oprcz wybranych opcji z tego kierunku przygotujemy dodatkowo opcj z innym ksztatem pomienia i

  bardziej zaokrglone.

 • DortechEtap 3Dalsze rozwinicie wybranych kierunkw w postaci kolorystycznej

  Starbrands / 2015

  Dortech

 • LOGO

  Dortech Starbrands / 2015

  Implementacja Znaku

  Dalsze Rozwinicie Wybranych Propozycji Graficznych

  __Kierunek 1

 • LOGO

  Dortech Starbrands / 2015

  Implementacja Znaku

  Dalsze Rozwinicie Wybranych Propozycji Graficznych

  __Kierunek 2

 • LOGO

  Dortech Starbrands / 2015

  Implementacja Znaku

  Dalsze Rozwinicie Wybranych Propozycji Graficznych

 • LOGO

  Dortech Starbrands / 2015

  Implementacja Znaku

  Wersje Kolorystyczne

 • LOGO

  Dortech Starbrands / 2015

  Implementacja Znaku

  Wersje Kolorystyczne

 • LOGO

  Dortech Starbrands / 2015

  Implementacja Znaku

  Wersje Kolorystyczne

 • LOGO

  Dortech Starbrands / 2015

  Implementacja Znaku

  Wersje Kolorystyczne

 • LOGO

  Dortech Starbrands / 2015

  Implementacja Znaku

  Wersje Kolorystyczne

 • LOGO

  Dortech Starbrands / 2015

  Implementacja Znaku

  Wersje Kolorystyczne

 • LOGO

  Dortech Starbrands / 2015

  Implementacja Znaku

  Rekomendacja Agencji

  Na bazie przygotowanych propozycji i przygotowanej strategii marki

  rekomendujemy:

  1) Dwukolorow wersj logo z symbolem marki oraz hasem i bez, jako bardziej klarownych

  i czytelnych a co za tym idzie atwiejszych do odkodowania ukrytej za nazw, logo i

  symbolem marki informacj o ochronie przed zagroeniem, szczelnoci, itp.

  2) Wersj to-zielon jako lepiej oddajc i pasujc do osobowoci, atrybutw, wartoci

  (optymizm, czysto, energia, witalno) i archetypu marki (obroca + opiekun)

  rekomendowanych w strategii marki na bazie przeprowadzonych bada i analiz.

  3) Wersj logo z domkiem, kominkiem i zamknitym w nich pomieniem, jako najbardziej

  czyteln, atrakcyjn i klarown wizualnie. Uycie koloru tego w obrysie domku i ognia

  komunikuje `warmth for your home` za zielona barwa obrysu kominka nawizuje do

  nazwy i podkrela zalet produktw, ktre bd sygnowane mark.

  Rekomendowana, podstawowa wersja logotypu z hasem i ikon

 • LOGO

  Dortech Starbrands / 2015

  Implementacja Znaku

  Rekomendacja Agencji

  Na bazie przygotowanych propozycji i przygotowanej strategii marki

  rekomendujemy:

  4) Propozycja jest unikalna w kategorii i buduje charakterystyczny i odrnialny od

  konkurencji wizerunek.

  5) Ikona najsilniej w tej wersji wspgra z hasem i vice versa std po pewnym czasie np.

  roku lub dwch moliwe bdzie stosowanie w komunikacji logo bez hasa ale z ikon lub

  samej ikony marki.

  Dodatkowa wersja logotypu do uycia po ok. 2 latach

 • Dzikujemy

  www.starbrandsagency.com