Contin Guts Bi

of 25/25
Aprenentatge i desenvolupament dels alumnes en l’educació secundària Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundària Curs 2013-2014. Professora Fina Ferrer Bloc temàtic I Concepció de l’adolescència i caracterització de la resposta educativa 1
 • date post

  22-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  229
 • download

  3

Embed Size (px)

description

notes

Transcript of Contin Guts Bi

 • Aprenentatge i desenvolupament dels alumnes en leducaci secundria Mster en Formaci del Professorat d'Educaci Secundria Curs 2013-2014. Professora Fina Ferrer Bloc temtic I

  Concepci de ladolescncia i caracteritzaci de la resposta educativa*

 • *

  Concepcions dadolescncia/joventut

  Relacions entre educaci, aprenentatge i desenvolupament de competncies en leducaci secundria

  Finalitats del centre de secundria com a context de suport a ladquisici de competncies

  IV. Coordenades per a l'anlisi psicolgica de les propostes educatives a leducaci secundria. ndex de continguts

 • *Procs de transici progressiva: des de lestatus infantil a ladult; en les societats industrials i en la societat global comprn un perode de temps (de set a deu anys) en que la persona s adulta biolgicament i progressivament ho va acabant de ser socialment.

  Procs de canvis biolgics: sinicien en la pubertat. Entre els ms importants els relatius a la maduraci dels rgans sexuals i la capacitat biolgica de reproducci.

  Procs relacionat amb canvis socials: assumpci de rols adults (professionals i familiars) . Es parla dun perode de moratria social.I. Concepcions dadolescncia (1)

 • *

  La persona ha darribar a desenvolupar i dominar un ampli i complex conjunt de processos i recursos que, com a membre adult, li permetran tenir el seu lloc en el seu grup social

  Afecta els mbits del desenvolupament psicolgic que interactuen entre s: cognitiu, lingstic, afectiu -emocional i social relacional

  Obre laccs a lautonomia personal i social: tenir cura dun mateix i daltres, independncia econmica i emocional; establir relacions interpersonals constructives; elaborar valors per a guiar i regular el propi comportament

  I. Concepcions dadolescncia (2)

 • Concepci positiva de letapa vs. concepci negativa o que emfatitza les dificultats. mfasi en les possibilitats de canvi que obre.

  Concepci normativa de letapa vs. conflictiva. Elaborant el projecte de vida i didentitat.I. Concepcions dadolescncia (3). Polaritats

 • *II. Relacions entre educaci, aprenentatge i desenvolupament de competncies en leducaci secundriaII.1. Desenvolupament psicolgic (perspectiva sociocultural).

  II.2. Educaci, Aprenentatge i Cultura.

  II.3. Educaci i desenvolupament de competncies en leducaci secundria.

 • *II.1. Desenvolupament psicolgic: doble lniaLes capacitats psicolgiques es construeixen a partir duna doble herncia gentica i cultural: La lnia natural del desenvolupament

  La lnia cultural del desenvolupament

 • *II.1. Desenvolupament psicolgic: doble lniaDesenvolupament HERNCIAGENTICAHERNCIA CULTURALCanvis psicobiolgicsdeguts a:La maduraci.Processos psicolgics bsics.Canvis culturals deguts a: Ladquisici de competncies prpies de la cultura.Processos psicolgics superiors.

 • *II.1. Desenvolupament psicolgic: doble lniaLNIA NATURALdeterminada perMADURACIdna lloc aP.P.BsicssnNATURALSEXPERINCIAdepenen deDESENVOLUPAMENTPSICOLGIC:

  PROCS UNITARIINTERRELACI ENTREAMBDUES LINIESLNIA CULTURALEDUCACIP.P.SuperiorsCULTURALSSOCIALdeterminada perdna lloc asntenen origen

 • *II.1. Desenvolupament psicolgic: Naturalesa de lactivitat humana

  Lactivitat humana, s constructiva, mediada i interioritzada individualment.....

  .....es produeix en el marc de prctiques socials, mediades pels altres, en una determinada cultura.

 • *II.1. Desenvolupament psicolgic: Naturalesa de lactivitat humanaPrincipi de construcciL activitat humana no s mecnica o reactiva sin activa i constructiva. La persona canvia per la seva activitat activa i propositiva en l entorn i amb els altres Principi de mediaci El qu s especficament hum del desenvolupament s el seu carcter social i cultural. Fruit de laparici dels instruments simblics i culturals (signes, llenguatge..) com a mediadors entre lhome i el medi fsic i social. La persona canvia per la immersi en la cultura, en prctiques socials i culturals.

 • *II.1. Desenvolupament psicolgic: Naturalesa de lactivitat humana

  Els instruments de la cultura s han de construir activament (o re - construir-los)

  Principi dinterioritzaci La persona canvia per lapropiaci personal dels instruments culturals.

  .....de les funcions psicolgiques bsiques a les funcions psicolgiques superiors.

 • *II.2. Educaci, Aprenentatge i Cultura En el si de les prctiques educatives unes persones ms expertes participen en activitats amb daltres menys expertes per a promoure que aquestes aprenguin els instruments, els coneixements de la seva cultura, i aix fer possible el seu desenvolupament .

  Laprenentatge suposa lapropiaci personal dels sabers establerts, un procs de construcci i reconstrucci activa per part de laprenent.

 • *II.2. Educaci, Aprenentatge i Cultura

  EDUCACI: conjunt prctiques rellevants que un grup social porta a terme per garantir que els seus nous membres (infants, nouvinguts,....)

  ....adquireixin experincia: - socialment i histricament acumulada per aquest grup social- culturalment organitzada....i progressin en les capacitats personals.

 • *II.2. Educaci, Aprenentatge i Cultura

  CULTURA: conjunt de recursos de diferent tipus (social, psicolgics, tecnolgics, econmics,....) que es concreten en forma de costums, pensaments, creences, coneixements sobre el mn fsic i social, emocions, ideologes, actituds, valors, pautes de comportament, institucions, elaborats pels grups socials.

  Aquests recursos acten de mediadors entre les persones i el seu entorn. Les diferents maneres dorganitzar les prctiques educatives sn, tamb, influenciades per la cultura del grup social.

  LEDUCACI no sidentifica amb un sol mbit educatiu o CONTEXT deducaci i desenvolupament (familiar, escolar,....)

 • *II.3. Educaci escolar i desenvolupament de competncies bsiques

  Competncies transversals

  1. Competncies comunicativesCompetncia comunicativa lingstica i audiovisualCompetncies artstica i cultural

  2. Competncies metodolgiquesTractament de la informaci i competncia digitalCompetncia matemticaCompetncia d'aprendre a aprendre

 • *II.3. Educaci escolar i desenvolupament de competncies bsiques

  3. Competncies personalsCompetncia d'autonomia i iniciativa personal

  4. Competncies en conviure i habitar el mnCompetncia en coneixement i interacci amb el mn fsicCompetncia social i ciutadana

 • *III. Finalitats del centre de secundria com a context de suport a ladquisici de competncies

  Intencions educatives Hi ha una gran diversitat de competncies implicades en el desenvolupament adolescent que lescola pot potenciar: formes de pensament, de relaci interpersonal, de construcci de la prpia identitat,..

  Context intermedi entre infncia i l adultesa que dna oportunitat per assajar comportaments i habilitats propis de la vida adulta (prendre decisions amb conseqncies en el futur..)

  Context inclusor i integrador de les influncies dels diferents contextos en el desenvolupament de ladolescent.

 • *IV. Anlisi psicolgica de les propostes educatives a leducaci secundria: Concepci Constructivista de lEnsenyament i lAprenentatge (CCEA) Esquema de conjunt presidit per la naturalesa social i socialitzadora de leducaci, per la seva funci promotora del desenvolupament personal i per lactivitat mental constructiva de lalumne en el procs daprenentatge.

  Pretn analitzar, comprendre, explicar, orientar i millorar els processos densenyament i aprenentatge.

 • *IV. Anlisi psicolgica de les propostes educatives a leducaci secundria: ConcepciConcepci Constructivista de lEnsenyament i lAprenentatge (CCEA) Laprenentatge es forma i depn del context social i cultural concret. El coneixement est mediat per la cultura, el llenguatge, lensenyana directa i les relacions amb els altres.

  Laprenentatge s el resultat de la construcci de significats entre els participants en una situaci densenyament i aprenentatge.

 • *Activitat Conjunta(Interactivitat)Alumne/aProfessor/aContinguts EscolarsEnsenyana com ajuda ajustadaa laprenentatgeActivitat mental constructiva -mediadora de lensenyana- mitjanant la qual lalumne elabora significats i sentits sobre els contingutsAprenentatgecom a construcciSelecci dels sabers culturalsRecreats sota la forma de continguts escolars (amb lobjectiu de que, un cop apresos, es transfereixin al mon real)Saprenen grcies a la mediaci del professor/a entre les seves caracterstiques i lactivitat mentalMediador en el procs de construcci de significats: enlla entre lactivitat mental de lalumne i els significats dels continguts escolars Orienta i guia lactivitat constructiva de lalumneLactivitat conjunta professor/alumne: nucli processos ensenyament i aprenentatgeObjecte social de/a

 • Alumne: ACTIVITAT MENTAL CONSTRUCTIVA

  Caracterstica del psiquisme hum, i factor decisiu en la realitzaci dels aprenentatges escolars, que implica un procs de construcci o reconstrucci personal dun nou contingut, a partir de les prpies caracterstiques del subjecte (coneixements previs, expectatives, motivacions, etc...).*

 • *

  Actua dajuda al procs de construcci de coneixement de lalumne guiant aquesta construcci per a que sajusti al qu socialment es considera cientfic, adequat, etc..en la direcci que marquen els sabers culturals.

  El professor ofereix ajuda en la Zona de Desenvolupament Proper (Vigotski)

  N. Desenv. Efectiu N. Desenv. Possible

  Professorat: AJUDA EDUCATIVA EFICA (BLOCIII i BLOC IV)

 • Continguts: Naturalesa Social i Cultural

  *Naturalesa social dels continguts escolarsnecessiten de la intervenci i la mediaci del professorat i daltres companys

  Carcter culturalels continguts escolars sn una selecci de coneixements culturals

 • GRCIES PER LATENCI

  Facultat de Formaci del Professorat Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educaci Mster en Formaci del Professorat d'Educaci SecundriaCurs 2013-2014*

  *************************************************