Œ­slo ablony: III/2 VY_32_INOVACE_ P9_3.7 Tematick oblast: Prvn­ pomoc, p©e o...

download Œ­slo ablony: III/2 VY_32_INOVACE_ P9_3.7 Tematick oblast: Prvn­ pomoc, p©e o zdrav­ lov›ka

of 21

 • date post

  17-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  50
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Číslo šablony: III/2 VY_32_INOVACE_ P9_3.7 Tematická oblast: První pomoc, péče o zdraví člověka První pomoc při zlomeninách dlouhých kostí DUM – výkladový Předmět: TV Ročník: 4. r. (6leté), 2. r. (4leté). Zpracováno v rámci projektu EU peníze školám CZ.1.07/1.5.00/34.0296 - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Œ­slo ablony: III/2 VY_32_INOVACE_ P9_3.7 Tematick oblast: Prvn­ pomoc, p©e o...

P9 slo tmatu 17 Dopravn ohroen lovka

slo ablony: III/2VY_32_INOVACE_P9_3.7Tematick oblast: Prvn pomoc, pe o zdrav lovkaPrvn pomoc pi zlomeninch dlouhch kostDUM vkladovPedmt: TV Ronk: 4. r. (6let), 2. r. (4let)

Zpracovno v rmci projektuEU penze kolm CZ.1.07/1.5.00/34.0296Zpracovatel:Mgr. Ivana KrkovGymnzium, Tinec, pspvkov organizaceDatum vytvoen: duben 2013

Metodick listTato prezentace bude povna v 1.ronku tyletho studia.ci si pod vedenm uitele vyzkou ve i prakticky.Vsledkem by mlo bt zdokonalen zchrany lovka pi zlomeninch dlouhch kost.Zlomeniny - charakteristikaZlomenina vznik vdsledku pmho psoben hrub sly (tlaku, tahu nebo krutu) nebo penosu sly zkloub na kost u luxanch zlomenin. Pinami jejich vzniku jsou vechny razov mechanismy nejastji pdy, dopravn nehody a sportovn aktivity.Typy zlomenin:zaven zlomenina kon kryt nen poruen, st kosti nebo jej lomky kost jsou uvnit konetiny nebo tlaoteven zlomenina komplikovan pokozen s poruenm konho krytu, st kosti nebo jej lomky poru ki sviditelnm zevnm krvcenm a vt monost infekce. Kost je na infekci mimodn citliv, znty kostn den se obtn l. Infekce prodluuje dobu hojen, ale me zanechat i trval nsledky.

Obecn pznaky zlomeninybolestivost vmst porann, kter se zvtuje s pohybem otok, hematomdeformace konetiny a jej nepirozen pohyblivost a ztoho vyplvajc ztrta funkce konetinyvynvajc st kosti nebo jej lomek u otevench zlomeninkrepitace vzjemn drhnut kost i lomk o sebe slyiteln zachrncem poruen cv npadn bledost a chlad konetiny, nehmatn puls na periferii pod zlomeninou

ZlomeninyZaven zlomeninyOteven zlomeninyobr. Pruka prvn pomoci, Gallus Ruber, Praha 1998, ISBN 80-07-01036-Xobr. Pruka prvn pomoci, Gallus Ruber, Praha 1998, ISBN 80-07-01036-X

Zlomeniny podle linie lomu a posunuvcelomkovpnikmspirln rotanttiv

12345

12345sposunem do stranyposunem zosyposunem do dlky zkrcenposun do dlky prodlouenposun rotanobr. Pruka prvn pomoci, Gallus Ruber, Praha 1998, ISBN 80-07-01036-X

obr. Pruka prvn pomoci, Gallus Ruber, Praha 1998, ISBN 80-07-01036-X

pi oetovn pokud je to mon si nasadm rukavice (latexov)prvnm krokem je stavn krvcenzabrnn infikovn rny zokolomezenm pohybu postien konetiny fixaczbyten nemanipulujeme spostienmvynvajc kost oblome vnekem zgzy i obvazovho materilu a nsledn obvemekonetinu se nesname dt do pvodnho stavuprovedeme protiokov opaten pedevm zabrnn niku teplaObecn zsady oeten u otevench zlomeninKomplikace u zlomeninmonost infekce (u otevench zlomenin)poruen cv npadn bledost a chlad konetiny, nehmatn puls na periferii pod zlomeninouporann nervovch drah brnn a mravenen, poruchy hybnosti nebo ztrta citlivosti v postien oblastiporann orgn (hrudnk, mal pnev)tukov embolie embolizace drobnch kapnek tuku z pokozen kosti do plicnho cvnho eit (tk, nhl dunost, rychl tep, rozvoj oku)nedbal a nedokonal fixace zlomeniny dlouhch kost ohrouje porannho a zhoruje bolesti pi transportu a ostr lomky kosti mohou poranit okoln tkn (svaly, cvy a nervy)Krevn ztrty u zlomeninebra 150 mlpan kost 500 mlpedlokt 250 mlpnev 2000 (5000!) mlstehenn kost (diafza) 1500 mlholenn kost 650 ml

jde-li o komplikovanou zlomeninu a dvojnsobekPevnost kosti pi statickm zaten

obr. Pruka prvn pomoci, Gallus Ruber, Praha 1998, ISBN 80-07-01036-X

Kost pan

Velk hrbolek kosti panHlavice kosti panTlo kosti panVnitn hrbol nadkloubnKladka kosti panJma loketnHlavika kosti panobr. Pruka prvn pomoci, Gallus Ruber, Praha 1998, ISBN 80-07-01036-X

Fixace paepomoc cramerovy dlahyobr. Pruka prvn pomoci, Gallus Ruber, Praha 1998, ISBN 80-07-01036-X

Kost loketn a vetennVbek loketn (okovec) kosti loketnZez kladkovDrsnatina kosti loketnDrsnatina kosti vetennHlavice kosti vetennHrany mezikostnBodcovit vbek kosti loketnBodcovit vbek kosti vetennobr. Pruka prvn pomoci, Gallus Ruber, Praha 1998, ISBN 80-07-01036-X

Fixace pedlokt

pomoc cramerovy dlahyobr. Pruka prvn pomoci, Gallus Ruber, Praha 1998, ISBN 80-07-01036-X

Kost stehenn

Hlavice kosti stehennKrek kosti stehennMal chocholkra mezichocholkovHrana mezichocholkovTlo kosti stehennDrsn raVnitn hrbol kloubn s hrbolem nadkloubnmZevn hrbol kloubnProhb pro kuJma mezihrbolovACBzepeduzezaduz vnitn strany obr. Pruka prvn pomoci, Gallus Ruber, Praha 1998, ISBN 80-07-01036-X

Fixace stehenn kosti

pomoc cramerovch dlahobr. Pruka prvn pomoci, Gallus Ruber, Praha 1998, ISBN 80-07-01036-X

obr. Pruka prvn pomoci, Gallus Ruber, Praha 1998, ISBN 80-07-01036-X

Fixace doln konetinypomoc americk dlahyobr. Pruka prvn pomoci, Gallus Ruber, Praha 1998, ISBN 80-07-01036-X

Kost holenn a ltkovVyvenina mezihrbolovVnitn hrbol kosti stehennDrsnatina kosti holennTlo kosti holennPedn strana kosti holennra ikmho svalu ltkovhoVnitn kotnkZevn kotnkTlo kosti ltkovZevn hrbol kosti holennobr. Pruka prvn pomoci, Gallus Ruber, Praha 1998, ISBN 80-07-01036-X

Fixace brcepomoc cramerovch dlah

pomoc thomasovy dlahyobr. Pruka prvn pomoci, Gallus Ruber, Praha 1998, ISBN 80-07-01036-X

obr. Pruka prvn pomoci, Gallus Ruber, Praha 1998, ISBN 80-07-01036-X

obr. Pruka prvn pomoci, Gallus Ruber, Praha 1998, ISBN 80-07-01036-X

Cramerova dlahaJej pouit pat stle ke standardnmu postupu pifixaci konetin. Jej proveden v mnoha tvarech,velikostech a monostech j stle ad mezi astopouvan. Zpsoby pouit jsou velmi variabiln.Nevhodou je. e naloen Cramerovy dlahy je vdyspojeno s nutnost bohat bande, kter vyadujeasto nronou manipulaci se zrannou konetinou.Je rovn nutno dbt na dostatenou dlku dlahy tak, aby pesahovala od zrannho msta pes dv sousedn sklouben.Pouit literaturaJi Pokorn et al.,URGENTN MEDICNAPrvn vydn,ISBN 80-7262-259-5Pruka prvn pomoci, Gallus Ruber, Praha 1998, ISBN 80-07-01036-XUebnice pro Zchrannou zdravotnickou slubu, Miroslav Bca a kolektiv, Praha 1996 , ISBN 80-900803-1-6