CE Banking Outlook 2014

Click here to load reader

Embed Size (px)

description

http://www2.deloitte.com/cebankingoutlook Sektor bankowy w Europie Środkowej podzielony na dwie prędkości. Polska liderem krajów północy. U schyłku okresu największych transakcji M&A, polskie banki, aby utrzymać rentowność, będą musiały skupić się na pogłębieniu relacji z klientami poprzez optymalizację kanałów dystrybucji oraz cross-selling. CE Banking Outlook presents key challenges and individual factors impacting the banking industry in Central Europe. The report covers banking sectors in eight CE countries: Bulgaria, the Czech Republic, Croatia, Hungary, Poland, Romania, Slovakia and Slovenia. It is a forward looking material, showing where the banking sector is seeking growth and profitability, listing top 10 players in each market and pointing challenges they are going to face. It provides a detailed country analysis as well as comparative information and trends beyond numbers which can reshape the banking industry in CE over the next years.

Transcript of CE Banking Outlook 2014

 • 1. CE Banking Outlook niadanie prasowe 1 padziernika 2014 2014 Deloitte Advisory Sp. z o. o. 1
 • 2. Agenda 1. Sytuacja gospodarcza w Europie 2. Kondycja sektora bankowego pnoc vs poudnie 3. Sytuacja polskiego sektora bankowego 4. Najwiksze transakcje w sektorze bankowym 5. Moliwe scenariusze w sektorze bankowym w Europie rodkowej 6. Podsumowanie 2014 Deloitte Advisory Sp. z o. o. 2
 • 3. Europa przyspiesza, Polska pozostaje liderem wzrostu Dynamika realnego PKB (%), 2009=100 125 120 115 110 105 100 Polska Europa rodkowa Unia Europejska 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Dynamika realnego PKB r/r (%) Polska 3.9 4.5 2.1 1.6 2.7 3.5 4.4 Europa rodkowa 2.2 2.9 0.6 1.1 2.3 2.9 3.6 Unia Europejska 2.0 1.7 -0.3 0.2 1.3 1.6 1.8 Nota: Do krajw Europy rodkowej zaliczone zostay: Polska, Czechy, Sowacja, Wgry, Rumunia, Bugaria, Sowenia i Chorwacja rdo: Eurostat, Komisja Europejska, EIU rednioroczna stopa wzrostu (%) 2010-13 2013-16 3.5 2.9 1.6 2.7 1.5 0.5 2014 Deloitte Advisory Sp. z o. o. 3
 • 4. Kryzys finansowy podzieli sektor bankowy w Europie rodkowej na pnoc i poudnie Na Poudniu problemy ze spat kredytw .doprowadziy do 1.5x wzrostu kosztw ryzyka. i w rezultacie banki zanotoway straty. Wskanik kredytw zagroonych1 (%) Koszty ryzyka2 (%) Rentowno kapitaw3 (%) 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2010 2011 2012 2013 2014 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2010 2011 2012 2013 2014 20 15 10 5 0 2010 2011 2012 2013 2014 -5 -10 17 Poudnie Pnoc Europy rodkowej Europy rodkowej rednia rentowno kapitaw sektora bankowego w 2006-2008 w Europie rodkowej (%) Wgry Rumunia Bugaria Chorwacja Sowenia Polska Czechy Sowacja 1. Udzia kredytw zagroonych w kredytach dla sektora niefinansowego 2. Wspczynnik sumy rezerw i odpisw aktualizujcych z tytuu utraty wartoci i rednich nalenoci od sektora niefinansowego 3. Iloraz zysku netto i rednich kapitaw rdo: Eurostat, NBP, KNF, Narodowy Bank Czech, Narodowy Bank Sowacji, Wgierska Komisja Nadzoru Finansowego, Narodowy Bank Bugarii, ECB, Narodowy Bank Sowenii, Narodowy Bank Chorwacji, Prognozy Deloitte 2014 Deloitte Advisory Sp. z o. o. 4
 • 5. Rentowno polskich bankw pomidzy bankami czeskimi a sowackimi. Czynniki rentownoci krajw pnocy Rentowno (%) CZ 12.9 PL 10.2 SK 8.3 2010 2011 2012 2013 2014 PL 10.2 rentowno Polski w 2014 roku Przychd / aktywa (%) PL 4.1 SK 3.7 CZ 3.2 2010 2011 2012 2013 2014 Koszty / przychody (%) SK 54.7 PL 51.9 CZ 42.3 2010 2011 2012 2013 2014 Koszty ryzyka (%) PL 0.9 CZ 0.7 SK 0.6 2010 2011 2012 2013 2014 Kapita / aktywa(%) SK 11.6 PL 10.7 CZ 9 2010 2011 2012 2013 2014 rdo: Eurostat, NBP, KNF, Narodowy Bank Czech, Narodowy Bank Sowacji, Prognozy Deloitte Przychd odsetkowy (%) SK 3.1 PL 2.6 CZ 2 2010 2011 2012 2013 2014 Przychd prowizyjny (%) PL 0.9 SK 0.8 CZ 0.7 2010 2011 2012 2013 2014 Pozostay przychd (%) PL 0.6 CZ 0.5 SK -0.2 2010 2011 2012 2013 2014 Polskie banki generuj wysze przychody, ale ponosz te wysze koszty ryzyka i koszty operacyjne 2014 Deloitte Advisory Sp. z o. o. 5
 • 6. Na Pnocy przyspiesza akcja kredytowa Wzrost kredytw w Europe rodkowej Kredyty / PKB (%) 90 80 70 60 50 40 30 CZ RO HR BG PL HU SI SK -4 -2 0 2 4 6 8 10 rednia dynamika kredytw 2013 - 2016 (%) Poudnie Pnoc 9.1% rednia rentowno kapitaw w 2010 - 2014 10.9% 15.0% 5.5% -0.6% 4.5% -7.6% -26.3% SI HU HR RO BG CZ PL SK Aktywa EUR 250 mld Nota: Udzia kredytw w PKB zosta policzony na podstawie kredytw niefinansowych rdo: Eurostat, NBP, KNF, Narodowy Bank Czech, Narodowy Bank Sowacji, Wgierska Komisja Nadzoru Finansowego, Narodowy Bank Bugarii, ECB, Narodowy Bank Sowenii, Narodowy Bank Chorwacji, Prognozy Deloitte 2014 Deloitte Advisory Sp. z o. o. 6
 • 7. W Polsce rosn kredyty korporacyjne i konsumpcyjne, w hipotekach oywienie od przyszego roku Dynamika kredytw w Polsce r/r (%) Kredyty niefinansowe Kredyty przedsibiorstw Kredyty mieszkaniowe 7,0 7,6 16,2 1,9 3,2 10,5 5,5 10 11 12 13 14 15 16 8,1 6,3 2,9 2,1 7,4 20,4 -1,1 10 11 12 13 14 15 16 Kredyty gospodarstw domowych 11,9 7,5 8,1 0,2 14,2 5,7 4,1 10 11 12 13 14 15 16 8,9 4,4 19,2 22,8 8,1 5,1 0,9 10 11 12 13 14 15 16 Pozostae kredyty gospodarstw 6,5 -0,7 2,4 6,7 3,6 7,0 4,7 10 11 12 13 14 15 16 - Struktura w 2013 (%) rdo: NBP, KNF, Prognozy Deloitte 30% 60% 61% 39% 2014 Deloitte Advisory Sp. z o. o. 7
 • 8. Najwiksze transakcje obserwowane w Polsce Wybrane transakcje z ostatnich 3 lat Kraj Aktywa (EUR mln) Cena / warto ksigowa Polska 10.1 1.4 2012 Kredyt Bank BZ WBK KBC Groep Polska 8.8 1.1 2013 Bank BG BNP Paribas Rabobank Polska 8.1 1.1 2013 Nordea Bank Wgry 6.6 0.1 2014 MKB bank Skarb pastwa BayernLB Polska 5.9 1.5 2011 Polbank Raiffeisen Bank Eurobank Polska 3.5 1.7 2013 Santander Bugaria 0.8 - 2013 MKB Unionbank Bulgarian FIB MKB Bank Rumunia 0.6 0.5 2014 Banca Chorwacja 0.3 0.4 2014 Banco Popolare OTP Banka Banco rdo: mergermarket.com, Informacje prasowe bankw Dlaczego Polska przycigaa uwag inwestorw? Data ogoszenia transakcji Cel Przejmujcy Sprzedajcy Polska PKO Bank Polski Nordea AB EFG Consumer BZ WBK Santander CF Millennium OTP Bank BCP Popolare 2014 Deloitte Advisory Sp. z o. o. 8
 • 9. Polska ma nieproporcjonalny udzia w zyskach Pula zyskw sektora bankowego w Europie rodkowej w 2013 Udzia w zysku (%) 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 PL CZ SK BG HR RO HU 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Udzia w aktywach (%) rdo: Eurostat, NBP, KNF, Narodowy Bank Czech, Narodowy Bank Sowacji, Wgierska Komisja Nadzoru Finansowego, Narodowy Bank Bugarii, ECB, Narodowy Bank Chorwacji, Prognozy Deloitte 2014 Deloitte Advisory Sp. z o. o. 9
 • 10. Kraje poudnia zwiksz swj udzia w zyskach Zmiana koncentracji aktyww 2013 - 2016 Zmiana podziau zyskw w 2013 - 2016 28% 29% 39% 41% 33% 29% 2013 2016 41% 51% 34% 51% 15% 8% 2013 2016 Pnoc: Wysoka koncentracja oraz niech regulatora przed dalszym jej wzrostem. Poudnie: Plany prywatyzacyjne oraz moliwa sprzeda bankw bez masy krytycznej przez inwestorw branowych. Czechy i Sowacja Pnoc Poudnie Polska Czechy i Sowacja Polska Pnoc Poudnie Nota: Poudnie nie uwzgldnia Soweskiego sektora bankowego z uwagi na strat w 2013 roku sigajc 97% kapitaw rdo: Eurostat, NBP, KNF, Narodowy Bank Czech, Narodowy Bank Sowacji, Wgierska Komisja Nadzoru Finansowego, Narodowy Bank Bugarii, ECB, Narodowy Bank Chorwacji, Prognozy Deloitte 2014 Deloitte Advisory Sp. z o. o. 10
 • 11. Podsumowanie Unia Europejska przyspiesza po wyjciu z recesji, co wspiera Europ rodkow w szybszym wzrocie. Polska bdzie liderem rosnc 2,7%, 3,5% i 4,4% w latach 2014-2017. Kryzys finansowy podzieli sektor bankowy w Europie Centralnej na kraje pnocy: Polska, Czechy i Sowacja oraz poudnia: Wgry, Rumunia, Bugaria, Chorwacja i Sowenia: Banki pnocy maj znacznie lepsz jako aktyww: mierzona udziaem kredytw zagroonych jest o 10 punktw procentowych wiksza ni na poudniu; Na poudniu kryzys przeoy si na wysokie koszty ryzyka, ktre w rekordowym roku 2013 stanowiy 4% kredytw dla sektora niefinansowego; W rezultacie banki na poudniu zanotoway 8.4% straty w stosunku do kapitaw w 2013 roku, podczas gdy na pnocy rentowno pozostaa na dwucyfrowym poziomie. Rentowno polskiego sektora bankowego jest nisza ni sektora czeskiego, ale wysza ni sowackiego: Polskie banki zarabiaj wicej ni pozostae kraje Pnocy szczeglnie na prowizjach i odsetkach; Polski sektor bankowy ponosi wysze koszty operacyjne ni czeski i ma wysze koszty ryzyka ni sowacki. Na pnocy, w krajach ktre maj wysok rentowno przyspieszy akcja kredytowa. W Polsce dynamika kredytw przyspiesza dziki kredytom konsumpcyjnym i korporacyjnym ale od 2015 roku kredyty hipoteczne stan si rwnie istotnym motorem wzrostu. Najwiksze transakcje ostatnich lat miay miejsce w Polsce (>80% aktyww). Atrakcyjno Polski dobrze ilustruje nieproporcjonalny udzia (51%) w zyskach bankw Europy rodkowej w porwnaniu do udziau w aktywach (39%). W niedalekiej przyszoci kraje poudnia zwiksz swj udzia w zyskach kosztem pnocy. Dlatego w cigu nastpnych lat wiksz aktywno w obszarze fuzji i przej bd przejawiay banki na poudniu, gdzie spodziewamy si przyspieszenia prywatyzacji oraz wyprzeday przez inwestorw branowych mao rentownych bankw bez masy krytycznej. Wicej informacji