Bước chuyển đổi sang truyền hình kỹ thuật số (DTV) · PDF filethoại...

Click here to load reader

 • date post

  28-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Bước chuyển đổi sang truyền hình kỹ thuật số (DTV) · PDF filethoại...

 • Ai s b nh hng?Ngi tiu dng nhn tn hiu truyn hnh pht sng min ph qua ng-ten ca v tuyn vi b chuyn knh tng t - v nhng ngi khng ng k vi nh cung cp dch v truyn hnh qua cp, v tinh hoc in thoi s b nh hng bi cuc chuyn i ny.

  t nht 19,6 triu h gia nh ch nhn tn hiu truyn hnh pht sng min ph ti nh v khong 70 triu v tuyn s chu nguy c mt tn hiu t cc i truyn hnh cng sut sau 17 thng Hai 2009 nu nhng ngi s dng loi v tuyn ny khng thc hin cc bc nng cp.

  Lm th no nng cp sang DTV?Qu v c th nng cp sang DTV bng cch lm theo mt trong ba bc trc 17 thng Hai 2009:

  1. Hp chuyn i DTV: Qu v hy mua mt hp chuyn i DTV lp vo v tuyn ang s dng ng-ten. Hp chuyn i s cho php qu v tip tc nhn tn hiu truyn hnh min ph v c th mua n vi gi d kin t $40 n $70 t u nm 2008. Chnh quyn lin bang ang cp pht phiu u i $40 qu v c th mua loi hp ny (Xem chi tit pha di)

  Truyn hnh k thut s (DTV) l g?Truyn hnh k thut s (DTV) l mt hnh thc cng ngh pht sng mi tin tin gip truyn hnh nh di dng d liu qua sng khng kh ging nh my tnh. DTV cho php cc i truyn hnh cung cp hnh nh r rng hn hn, cht lng m thanh tt hn v nhiu la chn chng trnh hn.

  DTV cng gip truyn hnh cht lng cao (HD) tr nn kh thi cho khn gi s dng v tuyn cht lng cao v cung cp tnh nng tng tc v dch v d liu nh ph khp kn nng cao.

  V sao cn chuyn i?Theo php ch c Quc hi thng qua iu lut ct gim thm ht i hi cc i truyn hnh a phng cng sut phi b cc knh dng tn hiu tng t trc 17 thng Hai 2009 v tip tc pht sng thng nht nh dng k thut s.

  Nhng li ch ca DTV l g?DTV l hnh thc pht sng hiu qu hn v n s gii phng sng tn hiu cho nhiu dch v mi a dng. DTV cng cung cp hnh nh v m thanh trong tro, nhiu knh hn v thm ch c truyn hnh cht lng cao (HDTV) cho khch hng dng v tuyn cht lng cao. DTV cng s cho php nhiu dch v hn hn vi truyn hnh pht sng min ph.

  Theo lut, cc i truyn hnh trn ton quc phi chuyn hnh thc pht sng t tng t sang k thut s trc 17 thng Hai, 2009.* V tuyn kt ni vi dch v qua cp, v tinh hoc in thoi s khng b nh hng v s tip tc bt c chng trnh sau ngy . Tuy nhin loi v tuyn nhn tn hiu t ng-ten v khng kt ni vi dch v truyn hnh tr tin s cn hp chuyn i DTV nhn tn hiu truyn hnh sau ngy chuyn i.

  *Ngoi tr cc i truyn hnh cng sut thp v phn loi A.

  Bc chuyn i sang truyn hnh k thut s (DTV)

  (Tip theo trang sau)

  Hy sn sng tn hng truyn hnh tt hn hn.

 • thu tn hiu pht sng k thut s hay khng hy xem hng dn s dng hoc tm trn v tuyn ch nh v tuyn c b chnh y ban h truyn hnh nng cao (ATSC). Qu v cng c th vo trang web ca nh sn xut v kim tra cc tnh nng theo s mu v tuyn.

  HDTV v DTV c phi l mt khng?Khng. DTV l truyn hnh k thut s. HDTV l truyn hnh cht lng cao. HDTV l nh dng cht lng cao nht ca DTV nhng n ch l mt trong mt s nh dng. Ngi tiu dng s hu v tuyn cht lng cao c th thu chng trnh truyn hnh cht lng cao min ph bng ng-ten.

  Ti c cn loi ng-ten c bit thu DTV khng?S dng ng-ten trong nh hoc ngoi tri tt s ti u ha kh nng thu DTV. Nhn chung, s thu sng ph thuc DTV s i hi cng loi ng-ten m hin ti cung cp cht lng thu tt tn hiu truyn hnh tng t ti nh qu v.

  bit chn loi ng-ten ngoi tri thu cc knh truyn hnh pht sng a phng min ph hy vo www.antennaweb.org.

  2. V tuyn k thut s: Qu v hy mua v tuyn mi vi b chnh y ban h truyn hnh nng cao (ATSC) vi gi t di $100. Mi v tuyn vi b chnh k thut s u c th nhn tn hiu pht sng k thut s ca cc i truyn hnh v vy qu v c th tip tc thu cc chng trnh min ph m khng mt ph hng thng.

  3. Dch v tr tin: Qu v hy ng k vi nh cung cp dch v cp, v tinh hoc in thoi tip tc s dng v tuyn dng tn hiu tng t nu dch v bao qut nhng i pht sng a phng m qu v cn.

  Hp chuyn i DTV l g?Hp chuyn i DTV l mt thit b in t mc vo v tuyn dng tn hiu tng t v ng-ten ca qu v gip chuyn i tn hiu truyn hnh k thut s sang tn hiu tng t c th xem trn v tuyn ny. Hp chuyn i c gi d kin t $40 n $70.

  Lm th no nhn phiu u i mua hp chuyn i DTV?Chnh quyn lin bang ang cp pht phiu u i mua hp chuyn i DTV nhm gip cho chi ph nng cp sang truyn hnh k thut s. Mi

  gia nh c th ng k ti a hai phiu, mi phiu tr gi $40 v phi s dng trong vng 90 ngy. c thm thng tin hoc ng k nhn phiu hy gi 1(888)DTV-2009 hoc 1(877)530-2634, vo trang www.DTV2009.gov hoc gi n ng k nhn phiu ti a ch PO Box 2000, Portland, OR97208.

  Ti c th gi v tuyn dng tn hiu tng t khng?C. Mua v tuyn k thut s mi khng phi l ty chn duy nht qu v chuyn i sang DTV. Nu mun tip tc s dng v tuyn dng tn hiu tng t th qu v phi cn nhc mt trong nhng ty chn sau y chuyn sang truyn hnh k thut s:

  1. Mua mt b chuyn i DTV, gip chuyn tn hiu k thut s sang nh dng tn hiu tng t dnh cho v tuyn dng tn hiu tng t.

  2. ng k vi nh cung cp dch v cp, v tinh hoc in thoi thu tn hiu k thut s.

  Lm th no bit v tuyn l loi k thut s hay tn hiu tng t? kim tra xem v tuyn ca qu v c th

  Mt sng kin ca Hip hi pht thanh truyn hnh quc gia, i din cho hn 8300 knh pht thanh v truyn hnh a phng min ph v mng li pht sng trn ton quc.