Bilten Festivala nauke 2014

download Bilten Festivala nauke 2014

of 36

 • date post

  06-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Kompletan program Festivala nauke 2014 za e-listanje :)

Transcript of Bilten Festivala nauke 2014

 • Gde? NA TRI LOKACIJE:ZEPTER EXPO CENTAR(Biva RK Kluz), Masarikova 4STUDENTSKI KULTURNI CENTAR(preko puta ZEPTER EXPO CENTRA), Kralja Milana 48GALERIJA NARODNE BANKE SRBIJE(300 m od ZEPTER EXPO CENTRA, kroz park), Nemanjina 17

  KAd? RADNO VREME:etvrtak 4. decembar i petak 5. decembarod 10 do 18 asova (poslednji ulazak u 17 asova)Subota 6. decembar i nedelja 7. decembarod 11 do 20 asova (poslednji ulazak u 19 asova)

  ULAZNICeCena ulaznice je 450 dinaraJedna ulaznica vai za jedan festivalski dan, za dnevni program u Zepter Expo centru, Studentskom kulturnom centru i Galeriji Narodne banke Srbije.Kupovinom ulaznice stiete pravo na festivalski peat, koji vam omoguava vie ulazaka u sve festivalske prostore.

  Pojedinane ulaznice za program u SKC i u prostoru Galerije Narodne banke Srbije mogu se kupiti na licu mesta po ceni od 300 dinara.

  Za pojedine programe na Velikoj sceni Studentskog kulturnog centra ne-ophodna je rezervacija, po ceni od 100 dinara.

  KOLSKE pOSETEZa grupe od 15 i vie posetilaca cena ulaznice je 380 dinara. Grupne ulaznice mogu se rezervisati putem elektronske pote:posete@festivalnauke.org ili telefona 064 0166 917i 011 3620 777

  Organizator Festivala nauke zadrava pravo izmene i dopune programa osmog Festivala nauke. Sve najnovije informacije mogu se nai na sajtu Festivala nauke: www.festivalnauke.org

  OS

  NO

  VN

  e I

  NFO

  RM

  ACI

  Je

  2

 • Se

  GM

  eN

  TACI

  JA P

  RO

  GR

  AM

  A

  4

 • Se

  GM

  eN

  TACIJA

  PR

  OG

  RA

  MA

  5

  Koliko puta ste do sada uli da nauka pokree svet? Galile-jevo Ipak se okree preokrenulo je shvatanja u modernoj nauci. Teslino shvatanje da energija pokree celi svemir pokrenulo je oveanstvo unapred. Na ovogodinji moto Sve je mogue dokazae ne samo da nauka pomera gran-ice, ve emo postaviti pitanje da li one uopte postoje!

  U tradicionalno internacionalnoj atmosferi i na tipino dinamian nain, ove godine emo videti i isprobati naune novitete sa cele planete, ali i testirati njene izvanredne domete! Nekada nezamislivo daleku budunost dovodimo pravo na naa vrata, kako bismo svi zajedno zavirili u prie koje su ranije liile na fantastiku, a danas nas inspiriu svo-jom primenjivou!

  Zato preokrenimo 8. izdanje Festivala nauke u simbol beskonanosti naune inspiracije i provoda!

  Do sada smo pokazali da je mogue zavoleti nauku bez straha, izvlaili smo brojne uzbudljive teme iz mraka i pokazali da fenomeni koji deluju nemogue postaju gorue teme u vaoj svakodnevici!

  Ove godine ruimo vrsta uverenja, jer dokazujemo da avantura otkrivanja i radost ispitivanja izmiu pre-ciznim definicijama i rigoroznim pravilima. Zajedno emo nemogue pretvoriti u svemogue, potraiti nauku na udaljenim mestima i pokazati da ak i najtei problemi padaju pred nesluenim mogunostima ljudskih ideja.

  Sve je mogue, osim da vas uzbudljivi program8. Festivala nauke ne pokree!

 • NeVIdLJIVI SVeT NAFTeNaftna industrija Srbijeu saradnji s Geolokom i hidrometeorolokom kolomMilutin MilankoviGEOlOGIJA

  ivot Zemlje je dinamian, nimalo statian. Uvek u pokretu i neprestanom kruenju, jasno je da se s godinama lica i nalija Zemlje menjaju. Ono to se ne menja jeste injenica da su svi zemaljski resursi od neprocenjive vanosti za ljudski rod. Ovo je pria o nastanku nafte i gasa, o tome kako se stvaraju u starim sedimentnim basenima i gde se kriju meu mineralima i stena-ma. Ovo je pria o nevidljivim moima nae planete i prirodnim silama koje na nju utiu i koje nas se zbog svoje vanosti sva-kodnevno tiu.

  NAUKABeZ PReSTANKA

  ZEpTER EXpO CENTAR(biva RK Kluz), Masarikova 4

  U ovom prostoru biete non-stop izloeni najboljim izlobama, postavkama i uzbudljivim eksperimentima! Neverovatne

  interaktivne postavke iz razliitih naunih oblasti odvee vas na uzbudljivo putovanje kroz nova saznanja a nai nauni

  demonstratori e vas provesti kroz svet fascinantnih eksperi-menata reeni da sve to oni umeju prenesu i na vas.

  6

 • PRILIKA dA Se ZAVOLI FIZIKAFiziki fakultet Univerziteta u BeograduFIZIKA

  Ovo je idealna prilika da se zavoli fizika! Naa formula je jed-nostavna: odbacujemo knjige i hvatamo se za fiziki neodoljive fenomene. Dopustite da vas oaraju letei tanjiri i termometar koji meri toplotu ljubavi. Zapleite uz vesele plamenove, a uz Njutnove none more nauite kako da prevarite gravitaciju. Za one koji vole sami da eksperimentiu, pripremili smo neto posebno, od ega e vam se sigurno zavrteti u glavi!

  SVe U SVeMU: PROSTORArhitektonski fakultet Univerziteta u BeograduARhITEKTURA

  Vidljiv i nevidljiv, uhvatljiv i neuhvatljiv, prostor je naprosto svemogu! Kako s ovim sveprisutnim fenomenom izlaze na kraj iskusni strunjaci, pogledajte na postavci na kojoj ete moi da istraite, doivite i oblikujete prostor. Direktno iz arhitekton-skih biroa stiu nam instrukcije za mnoge prostorne nedoumice.

  NAUNI BUM I PUT KROZ UMGimnazija Svetozar Markovi, NiFestival Nauk nije baukMATEMATIKA | hEMIJA | MINEROlOGIJA

  Da li svemir ima oblik? Koje su mogue vizure prostora? U vreme naunog buma mogue je da proetamo iza kulisa uma i da geometrijska tela doivimo kao vantelesna iskustva iroke naune primene. Gromoglasno inovativno, GROMOS prove-reno menja percepciju prostora, a uglovi ikosoedara i oktaedra zaokruuju priu o kompleksnoj trodimenzionalnosti i njenoj naunoj senzacionalnosti.

  NA

  UK

  A B

  eZ

  PR

  eS

  TAN

  KA

  F E S T I V A L N A U K E - 0 4 - 0 7 . 1 2 . 1 4 .

  7

  ZA

  SV

  E U

  ZR

  AS

  TE

 • OTKRIJTe ZABAVNUSTRANU NAUKe!Mobilna telefonija Srbije

  Volite da menjate perspektivu? Zavirite u sobu u kojoj su uda mogua! Ejmsova soba, koju je osmislio ameriki naunik Adel-bert Ejms, sada je dostupna svim posetiocima koji ele da se okuaju u igri optike iluzije. Iako spolja deluje kao obina pros-torija, radoznali e otkriti da ovde nita nije kao to izgleda! Iskoristite jedinstvenu priliku da i sami proetate kroz trap-ezoidnu sobu sa ekstremnim uglovima i doivite spektakularnu optiku iluziju! Oekuju vas fotografije na kojima ete izgledati kao da se nalazite u zemlji uda! Doite i poverujte u nemogue!mt:s imate prijatelje!

  eNeRGIJA BeZ KRAJAFakultet za fiziku hemiju Univerziteta u BeograduFIZIKA hEMIJA

  Energija! Ne moemo je ni stvoriti ni unititi, ali je moemo delimino ukrotiti i prevesti iz jednog oblika u drugi. Ako vas zani-ma kako da napravite bateriju koja radi na vazduh, da uhvatite zrake sunca ili saznate da li emo se kroz 10 godina voziti automobilima na vodonik, doite do nas. Videete kako moemo da iskoristimo bakterije za pravljenje elektrine energije i kako da izvedemo da nam i u hladnim danima temperatura prija sve je ovo energija!

  KRUI, KRUI, I ZAOKRUI Institut Jovan Cvijiu saradnji sa kompanijom BSC PoffesionalGEOGRAFIJA

  Da li ste se zapitali kako izgleda ivotni put jedne kapiljice vode? Ponekad je ne vidimo i ne oseamo, zato to isparava. Kad pos-tane oblak, ulepava nebo, a kad padne na tlo, transformie se u reku i ini da stvari neometano teku. Uvek je u pokretu, sa suncem ruku podruku. Ovo je pria koja krui meu nama kruenje vode u prirodi.

  Ze

  PTe

  R e

  XP

  O C

  eN

  TAR

  (B

  IV

  A R

  K K

  LUZ

  ) S V E J E M O G U E

  8

  ZA

  SV

  E U

  ZR

  AS

  TE

 • dA LI VeRUJe ULIMAILI MISLI SVOJOM GLAVOM? Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju,Filozofski fakultet Univerziteta u BeograduPSIhOlOGIJA

  Svet moe biti napet, pa je normalna odbrambena pojava da se za pomo obratimo naim vernim pomagaima - ulima. ula nam svakodnevno prikupljaju podatke iz okoline kako bismo bez problema plivali kroz realnost, ali se ona isto tako esto ustala-saju kada su u pitanju iluzije. Da li ste se pitali ta se deava kada veta ruka psihologa promea razliite informacije i uzburka vaa ula?

  Od ROBOTA dO RAZUMACentar za robotiku Instituta Mihajlo Pupin - Beograd ROBOTIKA

  Decenijska potraga je iznedrila pravi nauni pokret ne bi li idealan robot kroio na svet, pa ovih dana moemo rei da su istraivai veoma blizu razvoja sintetikog bia - androidnog robota koji verno oponaa bioloki sistem. Ukoliko elite da zavirite u deli budunosti i mogunosti ljudsko-robotskog saivota, doite da vidite neke od najnovijih naunih umotvorina!

  FARMACeUTI S ANTIOKSIdANSIMAPUT NOVIH POBedA! Farmaceutski fakultet Univerziteta u BeograduFARMACIJA

  Mali ali opasni, slobodni radikali su opaki neprijatelji naeg zdravlja. Da li ste se zapitali ko je kriv za oteenja elija koja dovode do bolesti ili za bore koje otkrivaju nae godine? Na naoj postavci upozoriemo vas na ta sve utiu slobodni radi-kali i predstaviemo vam njihove ljute neprijatelje, a nae verne pomagae antioksidanse!

  NA

  UK

  A B

  eZ

  PR

  eS

  TAN

  KA

  F E S T I V A L N A U K E - 0 4 - 0 7 . 1 2 . 1 4 .

  9

  ZA

  SV

  E U

  ZR

  AS

  TE

 • NA VeeRI U VINIVina projekat, Centar za digitalnu arheologijuFilozofskog fakulteta u BeograduARhEOlOGIJA

  Uz pomo tehnologije i arheologije putujemo hiljadama godina, unazad direktno u vinansku kuhinju. Moda ste i videli neke od praistorijskih kua s peima, ognjitima i ostavama za hranu, ali da li ste se zapitali ta se krkalo u neolitskim kazanima? Iskopaj-te neke od praistorijskih namirnica, otkrijte ta se to jelo u davnoj prolosti i pripremite obrok po neolitskoj recepturi.

  CSI: BeOGRAdNacionalni kriminalistiko-tehniki centar (NKTC) DNK FORENZIKA ANAlIZA | FIZIKA hEMIJA | DAKTIlOSKOPIJA

  DNK analiza, bioloki tragovi, forenzika akustika, detekcija droge, vetaenje i foto-robot samo su deo naune artiljerije u slubi borbe protiv razliitih