BELASTINGPLAN 2016 Algemeen OVERIG - Rubicon · PDF file BELASTINGPLAN 2016 Algemeen In dit...

Click here to load reader

 • date post

  29-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of BELASTINGPLAN 2016 Algemeen OVERIG - Rubicon · PDF file BELASTINGPLAN 2016 Algemeen In dit...

 • BELASTINGA DVISEU RS

  BELASTINGPLAN 2016

  Algemeen

  In dit artikel treft u een overzicht aan van de belangrijkste maatregelen uit het belastingplan 2016, alsmede enkele andere fiscale wijzigingen in 2016. De voorgestelde fiscale maatregelen kunnen door de Tweede Kamer worden aangepast. In dit artikel wordt de situatie per 16 september 2015 beschreven.

  OVERIG

  Overige fiscale ontwikkelingen

  • De renteaftrek van eigenwoningleningen wordt voor mensen, die in de 52%-schijf vallen in 2016 beperkt tot 50,5% (ieder jaar wordt het tarief met 0,5% verlaagd).

  • De CO2-emissienormen voor bijtelling wegens privegebruik auto worden in 2016 strenger. De 7%-bijtellingscategorie vervalt en de 14%- en 20%-bijtelling wordt verhoogd met 1%.

  2015 CO2-emissie (gr/km) 4% bijtelling 0 7% bijtelling 1-50

  14% bijtelling 51-82 20% bijtelling 53-110 25% bijtelling >110

  2016 CO2-emissie (gr/km) 4% bijtelling 0

  15% bijtelling 1-50 21% bijtelling 51-106 25% bijtelling >106

  Voor auto's die in 2015 op naam worden gesteld, blijven de bijtellingscategorieen van 2015 gedurende 60 maanden van toepassing.

  • Voor auto's met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 gr/km, geldt in 2015 nog een vrijstelling van motorrijtuigenbelasting. In 2016 verandert dit en zijn alleen volledig elektrische auto's (0 gr/km CO2-uitstoot) nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting. Voor semi-elektrische auto's (met een CO2-uitstoot van 1 t/m 50 gr/km) is in 2016 een halve vrijstelling van toepassing.

  • In het najaar wordt het wetsvoorstel Wet uitwerking Autobrief II verwacht. In dit wetsvoorstel komen de fiscale maatregelen voor de periode 2017 t/m 2020 aan de orde.

  • De extra verhoging heffingsvrij vermogen voor ouderen vervalt in 2016. Dit geldt voor AOW-gerechtigden met een inkomen tot maximaal € 20.075. De ouderentoeslag bedraagt in 2015 maximaal € 28.236.

  • De verplichting voor kinderalimentatie mag vanaf 1 januari 2016 niet meer als schuld in box 3 worden opgenomen.

 • B I 0:1A Mb WI 'UN BE LAST I NG A DVISEU RS

  • Het eigen woningforfait voor woningen met een WOZ-waarde boven de € 1.050.000 (bedrag: 2015), wordt verhoogd van 2,05% tot 2,35% voor het deel boven het genoemde bedrag.

  • Kosten voor monumentenpanden die op het grondgebied van een andere EU-lidstaat gelegen zijn, komen onder voorwaarden voor aftrek in aanmerking. Het monumentenpand moet onder andere een element vormen van Nederlands cultureel ertoed. Deze aftrek was al goedgekeurd in een besluit, maar wordt nu in wet vastgelegd.

  • Daarnaast wordt in de wet vastgelegd dat een landgoed dat op het grondgebied van een andere EU-lidstaat is gelegen, als NSW-landgoed aangemerkt kan worden. Ook hier geldt onder andere de voorwaarde dat het landgoed een element van Nederlands cultured erfgoed vormt.

  Page 1 Page 2