Bang Han Tu Thong Dung 2 (Jouyou Kanji, Vietnamese, with additional stuff)

download Bang Han Tu Thong Dung 2 (Jouyou Kanji, Vietnamese, with additional stuff)

of 124

 • date post

  22-Mar-2017
 • Category

  Education

 • view

  157
 • download

  15

Embed Size (px)

Transcript of Bang Han Tu Thong Dung 2 (Jouyou Kanji, Vietnamese, with additional stuff)

 • Bang thng dungHan T

 • MC LC

  1945 CH HN THNG DNG XP THEO B ...................................................................... 1

  PH LC A: 153 CH B TC................................................................................................ 70

  PH LC B: 166 CH NHN DANH....................................................................................... 76

  PH LC C: 100 H THNG DNG CA NGI NHT ................................................ 91

  DANH SCH 1000 CH QUI NH THI 2 KYU..................................................................... 92

  1945 CH HN SP THEO CCH C ................................................................................. 93

  1945 CH HN SP THEO S NT...................................................................................... 108

  M HN VIT CA 2264 CH HN SP THEO A,B,C VIT NAM ................................ 113

 • 1

  NHTMt

  2

  INH

  S chn, m (nh, u h , sng, a)Ngi ln, can th 4, hnh ch T

  3 DDCho,cp,gip d vo

  4 VN10 ngnnhiu,tt c

  5

  TAMBa

  6

  H

  Di

  Phn diem xung, h lnh

  Treo, riRa khii xungCho

  7 H gip ln nhau, qua li8 NG nm

  9 THINtri,t nhin,thi tit

  10 BTkhng

  11 BNH can th 312 TH v13 KH tt,c th, ng cho14 DN ngi dn

  15 BNH ngay thng, bng phng

  16

  CHNHng, ngay thngngchnh xc, chc chn

  17 NH hai(2,vn t)18 BCH trm (100)

  19 LNGLNGc hai, 1/16 cn ta

  20 TI mt ln na, 2 ln

  21 PH khng

  22

  CANHCNH

  i mi, ln nathc khuya

  23 th hai, di 1 bc, chu

  24 HAHOCH

  tranh vnt (Hn t)

  1945 CH HN THNG DNG XP THEO B1-1 NHT mt (1)

  1

 • 25 VV

  uy lc,mnh dn,qun s

  26 TR bui tra,ban ngy27 TM con tm

  28 H ma h

  29 C xu,hung d

  30

  U

  bun rus lo bun

  u ti31 T con du(vua)

  32 IUCHthm ngi cht,thng nh

  33 TRUNG gia,bn trong,sut

  34 NI bn trong

  35 NG chnh gia

  36 SCHm schquyn sch

  37

  DO

  nguyn nhn,bi

  38 T mt li39 S sch s

  40 GIPcan th 1, v, vy, maicao (ging)

  41 THNtrnh, chi th 9trnh,ni,xng tn

  42 CU c,gi

  43 TH i,th gii ,thi i

  44 BNBN

  Sch, gc, chnh, ny, m vtGc

  45

  XUT

  ly ra, gii ra, sinh ra

  46 CHUi lc, tiu bangcn t

  47

  HNG

  quay v pha,tin vquay

  i din

  48 Ncon du,indu hiu

  49

  KHCcong, bi ht, bn nhcun cong

  50

  QU

  tri cy, kt quthi hnh, hon ttn htht, kt qu

  2-1 CN nt s

  2

 • 51

  BIU

  bng, mt trcb mtc th hinth hin

  52 SY

  SOISUT

  v ch huy qun

  53 TRUNG tt lnh,thnh thc,bn trong

  54 THM

  rt,lm,qu, sao?

  55 U yn lng,su kn56 S thy (c) gio,tu s,s on57 CNG sc mnh,cng, mi y58 TC nghim knh,yn lng,mm

  59 TANGTNGm ma

  60 TT t hn,qu nhin61 VNH lu di

  62

  BNGnc

  ng li63 BN 1 na64 CU tm,mun,cn,i hi65 VI lm,l,c,v,i tin66 N mt mnh,gin d67 SO t chim,

  68

  NGHIP

  ti sn,s nghipduyn kiplm, hnh ng

  69 CU

  chn

  70 PHP thiu,ngho

  71 TRNG10 thc ta(3 mt)chiu cao ngi

  72 NHN li dao

  73 CU lu di

  74

  CP

  kpt n, bngn lccng vi

  75

  HONtrn, trng, nvin trn(tip sau tn tu)

  76 THIN ngn77 CH 1/10 ln (3,75 gam)78 THNG 1/10 u(1,8 lt)79 NG tra, chi th 7

  3-1 CH nh ly

  4-1 PHIT nt phy

  3

 • 80 ANNmu

  81 PHU chng

  82 TNH ci ging

  83

  THIUTHIU

  nh, trmt tt

  84 KHUKHUci i

  85 XCH rt lui,nh ui86 BAO bao bc

  87 MT ht, cui, ngn cy

  88 THT mt, thua, sai lm

  89 VMIcha, chi th 8

  90 HUv vuasau

  91 LI vin chc, quan

  92 CHUCHUsc

  93 LITxuyu km

  94 TRANH ginh nhau, ua nhau

  95 NGUY

  him ngho

  96 NIN nm, tui

  97 L

  khuyn khch

  98 TH lu di, sng lu99 H h thng,rng but,nhm,si t

  100 THC b,gi101 THA vng,chu102 NON trng

  103 NGti, t ti, ca ti, chng ti

  104 BINHngi lnh

  105

  LAIn

  em n106 NHC ni cao ln, cha m v107 LOT in

  108 THY

  r xung

  109 PHNG vng dng hin,tn th,hu h

  110 NG pha ng111 THUN ci mc tn, nng

  4

 • 112

  TNH

  xem xtb (chnh ph)b st

  113

  TYthp hn

  nhun nhng114 KHN xem, i i

  115 THA

  ln (xe)cho i xe

  116

  TRNG

  nng, khchng ln

  ln gp117 MIN c gng118 MINH c lao119 Y s quan120 IU chm khc121 O bn trong,b v

  122

  -IN

  nh ln, n ich nhnng-

  123 H din kch, a gin124 KCH v kch

  125

  NGHIM

  nghim ngt, gay gouy nghi

  126 NGUYN xin

  127 T can th 2, tt

  128

  THTby (7)

  129 NTRUNng qun, kh khn, hp li

  130 NH

  sa m, v, cho b

  131 LiU hon tt132 TI gii, kh nng, tui133 D liu trc

  134 S vic, vn

  135 NH hai (2)

  136 NGUYN bt u,ngun,cn bn

  137 VONG

  Vcht, mt

  5-1 T can th 2, rut

  6-1 QUYT nt s mc

  7-2 NH hai

  8-2 U nh, trn

  5

 • 138

  LC

  su(6)

  139 TH ch,ph

  140 CH

  ng uchnh yu

  141 VNGVNG

  v chng c

  142 SUNGycp, th vo

  143

  GIAO

  qua litrn ln

  lin hip

  144 VONG qun145 HNG nhn c146 TT binh s

  147 KINHth

  148 DC

  ln lnnui ln

  149 MANH m, ti

  150 Dm

  151 NH nh nh, ch t hp

  152 AI

  bun ru, thng ticthng hi

  153 vua; v thn; tri

  154 BIN

  thay i,khng thng

  155 MU

  100 mt vunglung cy; sn

  156 SUY yu i

  157

  LUYNthng mnyumn

  158 XUT lnh ot l

  159 THNG bn lun;bun bn160 MAN mi r

  161

  TU

  ti (ly, lm); giao cthu mn

  162 KH b; u hng; la xa163 L trong; mt sau

  164 HO mnh m; ti tr; giu c; rc r; lng ly165 BAO khen ngi; khoe khoang

  9-2 NHN , : ngi6

 • 166 NHN ngi

  167 GII b ci; trung gian168 D t, bi v

  169 NHNlng thng

  170

  HAs bin hathay ilm m man

  171 PHT ng Pht

  172 KIM hin ti, by gi

  173 TIN Tin (ng, b)174 LNH sai khin175 THA khc; ngi y

  176 S lm vic

  177 PH

  c gn vogn vo; ng dng

  178

  I

  th h; gi cthay ththayth hgi

  179 KIN vn 180 PHT nh, gim181 X k hoch; m nhn

  182

  NHIMngha vtin cy

  183

  NGNG

  nhn ln, knh mncu mong

  184 T ging nh

  185 PHC

  cong (nm) xungche y

  186 TRNG lin h, con ngi(tnh bn)

  187

  TRUYNtraoc chuyni theo

  188

  HUnghcho nghc ngh

  189 HIhp ligp

  190 GI tm; th d; khng tht

  191

  HPva cng nhau

  192 TON tt c193 T gip; ph, th hai

  7

 • 194 N nhng, tuy

  195 TTthm hi; d xt

  196 BN bn b; i cng; kt hp

  197 B bc; ngi ln tui; chc quan198 V ngi th; ni chn

  199 HM

  ngm, bao gmbao gm; khoan dung

  200 THNdui ra; ko diko di

  201

  TRTR

  ,dng

  202 TH thn mnh; hnh trng

  203

  thptr nn thp

  204 TC lm,dng ln

  205

  D

  s lthart; hn dnh; s tha

  206 H

  ci g; th no; bao nhiu

  207 VVkhinh r, khinh ln

  208 GI gi tr (vt)209 X nh

  210 NIM tng; mong; ; c thm; nh

  211 TNH cng vi, so snh

  212 Y

  da vo, th d

  213 TH v s o; theo hu

  214 Lthi quen; lut l; t lso snh

  215 GIAI tt p

  216 MNHra lnh; i sngcuc i

  217

  CUNG

  tu tng, hu hdng np

  218 S,Sdng; ngi a tindng

  219 HU tc hu220 TC thc dc221 TUN ti tr (c)

  222 H

  lin quanph trch; th k

  8

 • 223

  TIN

  thun lic hi; bu chnhtin tc

  224 XM xm ln; bc bch

  225 TC thi quen; tm thng; trn th; th tc226 TN trung thnh; tin tng; s gi; tin tc

  227 BO gi gn; duy tr; bo m228 PHNG bt chc229 BIU ci bao; cho, tng230 LUN o l; loi; th bc231 KIM tn tin; gin d232 BNG tin lng

  233 HUthi titnh, l; ch i

  234 BI gp 2; tng ln (nhiu ln)235 BI ngh s; ht bi; th "haiku" Nht236 THNG kho hng

  237 O

  x; xp nh nho

  238 TR

  gi tr

  239 C c nhn; 1 (ngi) ci240 T vay mn; gip

  241

  TU

  hc; sat sa, tr

  242 TRINH d xt243 V ln; khc thng; ti gii244 NH ngng; lu li245 NGU cp, s chn; hp nhau; gp nhau246 TRC bn pha

  247 NGY

  di; xo trgi mo

  248 THIN lch nghing; khng u249 KIN khe mnh250 KIT tuyt; xut chng251 TN ci d

  252 B

  d phng; cung cp d phng; chim gi

  253 BNG bn cnh254 TRI n; tin n255 NG hot ng (ngi), lm vic256 THI gi, bo m; hi thc, cm

  257 KHUYNH

  nghing v pha; p

  258

  THNGvt thnglm aulm b thng

  9

 • 259 TNG tu s Pht Gio260 TNG hnh tng261 BC ti; y t (nam)262 LIU vin chc; bn263 C 100000000264 PH ca hng265 NGHI Php tc, l lc266 NHO nho gio267 THNG n, tr li

  268

  Utrn ht; minh tinhtt p, hndu dng

  269 TIN trc, u; ch; t tin

  270 NHItr con

  271 MIN trnh khi; b, tha

  272

  NHPi vo

  cho vo

  273

  BT

  tm (8)

  274

  PHN

  phn; 1cm; 1%; 1/10

  phtchia

  b chiahiu

  275 CNG qun chng; chnh thc276 CNG cng nhau; c hai; tt c; chung277 NG nc Ng(c); Trung Hoa; vi len

  278

  ,

  em trai

  279 IN php tc; l; kinh sch; ch trng

  280

  TN