Bab 4 sejarah tingkatan 4 jahiliah

50
BAB 4 : KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH

Transcript of Bab 4 sejarah tingkatan 4 jahiliah

Page 1: Bab 4 sejarah tingkatan 4 jahiliah

BAB 4 : KEMUNCULAN TAMADUN

ISLAMDAN PERKEMBANGANNYA

DI MAKKAH

Page 2: Bab 4 sejarah tingkatan 4 jahiliah

Pelajar dapat menerangkan maksud jahiliah dengan tepat

Pelajar dapat menghuraikan ciri-ciri masyarakat Arab Jahiliyah dengan betul

Pelajar dapat merasionalkan masyarakat Arab Jahiliyah berpegang teguh kepada sistem kabilah

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Page 3: Bab 4 sejarah tingkatan 4 jahiliah

Tamadun

Islam dan

Perkembangannya

di Makka

h

Pengenalan

Maksud Jahiliah

Masyarakat Jahiliyah

Ciri-ciri Masyarakat

Jahiliah

Kelahiran Nabi Muhammad

Penyebaran Islam di Makkah

Reaksi Masyarakat

Arab

Page 4: Bab 4 sejarah tingkatan 4 jahiliah

Pengenalan

Kemunculan tamadun Islam dianggapunik kerana tamadun ini lahir danberkembang di tempat yang terpencildi kawasan padang pasir yang panasdan kering kontang, iaitu di Hijaz

Page 5: Bab 4 sejarah tingkatan 4 jahiliah

Hijaz

MakkahTaif

Madinah

Terpencil, padang pasir yang panas dan

kering kontang

Page 6: Bab 4 sejarah tingkatan 4 jahiliah

Perkataan Arab iaitu

Jahala maksudnya

Jahil dan tidak

mengetahui atau

tidak mempunyai ilmu

pengetahuan

Makna Jahiliah

Page 7: Bab 4 sejarah tingkatan 4 jahiliah

tidak mengetahui atau tidak mempunyai ilmu pengetahuan

Jahil

Page 8: Bab 4 sejarah tingkatan 4 jahiliah

Zaman Jahiliah bermula sejak runtuhnya Empangan Maarib di Sabak sehingga turunnya wahyu Allah kepada Nabi Muhammad

s.a.w..

Tarikh 300M 570M 610M

Peristiwa Runtuhnya Empangan Maarib

Nabi Muhammad S.A.W dilahirkan

Wahyu diturunkan kepada Nabi

Muhammad S.A.W. dan Zaman Islam

bermula

Zaman Jahiliah

Masyarakat Jahiliah

Page 9: Bab 4 sejarah tingkatan 4 jahiliah

Masyarakat Jahiliah

•tidak menerima kebenaran •tidak mengikut ajaran para nabi dan rasul sebelumnya seperti Nabi Sulaiman & Nabi Ibrahim .

Digelar masyarakat Arab

Jahiliah

•tidak menyembah Allah •menyembah berhala dan mempercayai animisme.

Dianggap sbg zaman kegelapan

•kerana tiada nabi atau rasul dan kitab suci yang boleh dijadikan petunjuk dalam kehidupan.

Kehidupan kucar-kacir

•Angkuh•Degil•Kejam

Akhlak yang rendah

Page 10: Bab 4 sejarah tingkatan 4 jahiliah

MASYARAKAT BADWI

MASYARAKAT HADARI

Ciri-ciri Masyarakat Arab Jahiliah

Cara dan nilai

hidupsosialEkonomi

Kedudukan

wanita

Agama dan

keperayaan

Page 11: Bab 4 sejarah tingkatan 4 jahiliah

MASYARAKAT BADWI

Ciri-ciri Masyarakat Arab Jahiliah

Menetap di kawasan

gurun dan pedalaman,

iaitu dibahagian

tengah Semenanjung Tanah Arab.

Mereka hidup

berpindah randah

Page 12: Bab 4 sejarah tingkatan 4 jahiliah

MASYARAKAT HADARI

Ciri-ciri Masyarakat Arab Jahiliah

Menetap kawasan pesisir pantai

berdekatan

dengan bandar-bandar

Page 13: Bab 4 sejarah tingkatan 4 jahiliah

Ciri-ciri Masyarakat Arab Jahiliah

Sosial Mengamalkan

perbuatan tidak bermoral ; berjudi dan minum arak

Lelaki boleh berkahwin lebih daripada satu

Memandang rendah

kedudukan wanita

Page 14: Bab 4 sejarah tingkatan 4 jahiliah

Minum Arak

Lelaki yang minum arak sehingga mabuk menunjukkan sempurna

Page 15: Bab 4 sejarah tingkatan 4 jahiliah

Berjudi

Page 16: Bab 4 sejarah tingkatan 4 jahiliah

Menanam bayi hidup-hidup

Page 18: Bab 4 sejarah tingkatan 4 jahiliah

Ekonomi

Perniagaan berasaskan riba dan penindasan

Sikap pedagang mementingkan keuntungan dan kekayaan

Merompak dan merampas barangan daripada Kafilah;Merompak satu kewajipan

Eksploitasi gol. kaya terhadap gol. miskin merupakan amalan biasa.

Page 19: Bab 4 sejarah tingkatan 4 jahiliah

Turut menjalankan sistem Barter

Page 20: Bab 4 sejarah tingkatan 4 jahiliah

• Menyembah berhala WATHANI• Memuja alam ANIMISME • Agama Kristian dan YahudiSAMAWI• Amalan menilik nasib dan sihir• Roh orang mati jadi burungKEPERCAYAAN

• Agama yg. Disampaikan oleh N. Ibrahim dan N. Ismail

• Penganut dikenali sebagai hunafaHANIF

Agama

Page 21: Bab 4 sejarah tingkatan 4 jahiliah

Menyembah berhala

Page 22: Bab 4 sejarah tingkatan 4 jahiliah

Memuja Alam

Page 23: Bab 4 sejarah tingkatan 4 jahiliah

Percaya roh orang mati jd burung

Page 24: Bab 4 sejarah tingkatan 4 jahiliah

Mengamalkan Sistem Kabilah

Berasaskan cara hidup berpuak-puak dan

berkelomppok

Terdiri daripada suku tertentu dan mereka tinggal dalam

sesebuah kawasann

Setiap kabilah sangat taasub dan fanatik terhadap kabilah

masing-masing

Setiap kabilah diketuai oleh syeikh yang menjadi lambang

perpaduan kaum mereka.

Ciri-Ciri Sistem Kabilah

Page 25: Bab 4 sejarah tingkatan 4 jahiliah

Kesan Sistem Kabilah

Kelahiran semangat assabiah atau semangat kesukuan yang melampau dan tercetusnya peperangan

Menjadikan keadaan hidup huru hara dan tidak aman

Peperangan antara satu kabilan dengan kabilah yang lain; Peperangan al-Basus menunjukkan sikap orang Arab yg. suka berperang

Page 26: Bab 4 sejarah tingkatan 4 jahiliah

Peperangan al-Basus

Perang berlaku antara Bani Bakar dengan Bani TaghlibSebab perang- seorang ahli Bani Bakar membunuh seorang ahli Bani TaghlibBerpunca daripada perkara kecil ttp. berlarutan selama 40 tahun

Page 27: Bab 4 sejarah tingkatan 4 jahiliah

Junjungan Mulia

Tercipta satu lembaran sejarah Ditahah suci kota MakkahHari yang mulia penuh syahadahBermulalah sebuah kisah

Malam isnin subuh yang indahDua belas rabiul awal yang cerahDua puluh April tahun gajahLahirlah zuriat yang syahadah

Abdullah nama bapanyaSiti Aminah ibunyaRiang gembira menyambutnyaLahirnya putera yang utama

Muhammad nama diberi Gelaran yang terpujiNikmat Illahi sama disyukuriTerima putra yang berbakti

Keadaan yatim anak muliaLahirnya bawa cahayaAlam derita jadi gembiraTerima junjungan mulia

Page 28: Bab 4 sejarah tingkatan 4 jahiliah

LATAR BELAKANG

KEHIDUPAN NABI MUHAMMAD S.A.W SEBELUM MENJADI RASUL

•Keturunan pemimpin terkenal (Qusai bin Kilab,Abd.Manaf, Hasyim,Abd.Muttalib,)yang pernah mentadbir MakkahKeturunan•Bangsa Quraisy yang dihormati oleh kabilah ArabQuraisy

•Namanya Muhammad bin Abdullah(terpuji) anak kepada Abdullah bin Abdul Muttalib dan Aminah binti Wahab.

Abdullah & Aminah

•Lahir pada 20 April 570M (Isnin bersamaan 12 Rabiulawal Tahun Gajah) di rumah Abdul MuttalibTahun Gajah

Page 29: Bab 4 sejarah tingkatan 4 jahiliah

LATAR BELAKANG

KEHIDUPAN NABI MUHAMMAD S.A.W SEBELUM MENJADI RASUL

•Halimatus Sa’diyah adalah ibu susuan Nabi

Halimatus Saadiah

•Diserahkan kepada Abd.Muttalib slps.ibunya meninggal selepas kematian bapa dan ibunya ketika berusia 6 tahun

Abdul Muttalib

•Dijaga oleh Abu Talib(bapa saudara) selepas kematian datuknyaAbu Talib

Page 30: Bab 4 sejarah tingkatan 4 jahiliah

Pengalaman

KEHIDUPAN NABI MUHAMMAD S.A.W SEBELUM MENJADI RASUL

Mengembala• Bekerja menggembala

kambing kepunyaan bapa saudara

Berniaga ke Syam• Berniaga sejak usianya 12

tahun ke Syam (rombongan bapa saudaranya)

Kerasulan diramal• Kerasulan Nabi diramal oleh

pendeta Nasrani iaitu Buhaira semasa singgah di Basrah

Berniaga pada usia 20 tahun• Berniaga berseorangan dan

bersama teman semasa berusia 20 thn

Siti Khadijah• Menjln.kan perniagaan

Khadijah Khuwailid atas cadgn. Abu Talib yang inginkan nabi mempunyai kerja tetap.

Maisarah• Menguruskan perniagaan

bersama Maisarah hamba Khadijah

Page 31: Bab 4 sejarah tingkatan 4 jahiliah

Kemuliaan budi pekerti,

amanah•kebolehan berniaga menyebabkan Khadijah memberikan modal besar utk Bagind

Kebijaksanaan, kelembutan tutur kata

•kepandaian mengambil hati semasa berurus niaga menambahkan keuntungan

Menimbulkan rasa hormat

Khadijah•membawa kepada perkahwinan•Ketika itu baginda berusia 25 tahun dan Khadijah 40 tahun

Keperibadian Nabi Muhammad S.A.W

Page 32: Bab 4 sejarah tingkatan 4 jahiliah

Keperibadian Nabi Muhammad S.A.W

Siddiq(berkata benar)

Amanah (dipercayai)

Tabliq (menyampaikan)

Fatanah (bijaksana)

4 sifat Terpuji

Page 33: Bab 4 sejarah tingkatan 4 jahiliah

Keperibadian Nabi Muhammad S.A.W

Bukti Keperibadian Nabi

Page 34: Bab 4 sejarah tingkatan 4 jahiliah

Keperibadian Nabi Muhammad S.A.W

Ketua keluarga yang dicontohi kerana sifat pengasih dan timbang rasa (memasak, manampal pakaian koyak, melayan anak, membersihkan rumah )

Memberikan pendidikan kepada anak-anak dan memberikan teladan yang baik

Sentiasa merendah diri melalui pergaulan dengan semua lapisan masyarakat kaya atau miskin

Bersifat penyayang pada orang tua dan kanak-kanak

Bukti Keperibadian Nabi

Page 35: Bab 4 sejarah tingkatan 4 jahiliah

Wahyu Petama pada 6 Ogos 610M

(17 Ramadhan) mll. Jibril

Berusia 40 tahun

Wahyu pertama Surah Al-Alaq ayat

1-5 memerintah umat Islam membaca.

Mengapa diperintah

membaca ? :

Dgn. Membaca seseorang itu akan mendapat ilmu atau menambahkan ilmu

Kerasulan Nabi Muhammad S.A.W

Page 36: Bab 4 sejarah tingkatan 4 jahiliah

Wahyu ke-2, Surah al-Muddasir ayat 1-7

(pengisytiharan Nabi sbg. Rasululah atau pesuruh

Allah, mewajibkan baginda menyampaikan ajaran Islam kpd. Manusia)

Baginda terus menerus menerima wahyu dan menjalankan seruan kepada orang Arab Quraisy Makkah.

Kerasulan Nabi Muhammad S.A.W

Page 37: Bab 4 sejarah tingkatan 4 jahiliah

GUA HIRAK

Page 38: Bab 4 sejarah tingkatan 4 jahiliah

Menjadikan rumah sbg. Pusat kegiatan Islam)

Uthman Affan,

Zubair Awam

Al-Arqam Abu Arqam,

TAHAP

PERTAMA

Page 39: Bab 4 sejarah tingkatan 4 jahiliah

TAHAP

KEDUADilakukan slps. Menerima

perintah Allah supaya dijalankan secara terang-

terangan

Menyebarkan kepada keluarga Abdul Muttalib

(kaum kerabat)

Page 40: Bab 4 sejarah tingkatan 4 jahiliah

Menyebarkan kpd. Orang ramai di Bukit Safa mll. Perintah Allah ayat al-Quran,al-

Hijr,ayat 94

Bani Abd. MuttalibBani Zuhrah

Bani Tamim

Bani Makhzum Bani Asad

Dakwah baginda terganggu dgn. Perdebatan Abu Lahab

ketua pentadbir kota Makkah

Page 41: Bab 4 sejarah tingkatan 4 jahiliah

REAKSI TERHADAP ISLAM

MENENTANG ISLAM

MENERIMA ISLAM

Page 42: Bab 4 sejarah tingkatan 4 jahiliah

Tujuan strategi dakwah secara rahsia

Islam masih baru dikenali

Bilangan penganut sedikit

Mengelakkan penentangan

Sebab Islam diterimaGol.bawahan tertarik kepada ajaran Islam yang memberikan layanan sama kepada semua manusia.

Gol.hamba spt. Bilal Rabah,Yassir & isteri (Sumayyah) Amir Fuhairah dan Zunainah)

PENERIMAAN TERHADAP ISLAM

Page 43: Bab 4 sejarah tingkatan 4 jahiliah

Sebab Islam diterima

Kemurnian ajarannya dan kebijaksanaan Nabi Muhammad berdakwah

Baginda berdakwah secara lemah lembut dan berhikmah

Tidak memaksa orang ramai memeluk Islam ttp. Memujuk mereka menggunakan akal.

Membandingkan nilai akhlak masy. Arab Jahiliah dgn. Akhlak disarankan oleh Islam

Nabi membacakan ayat al-Quran untuk menjawab pertanyaan sahabat

PENERIMAAN TERHADAP ISLAM

Page 44: Bab 4 sejarah tingkatan 4 jahiliah

Sebab Islam diterima

Menanamkan keimanan yang kuat kepada pengikutnya.

Mementingkan kesabaran yang tinggi dan pengorbanan dalam kejayaan Islam

Peribadi Nabi yang terkenal dgn berakhlak mulia.

PENERIMAAN TERHADAP ISLAM

Page 45: Bab 4 sejarah tingkatan 4 jahiliah

Sosial

Politik Ekonomi

Penentangan Terhadap Islam

Page 46: Bab 4 sejarah tingkatan 4 jahiliah

SOSIAL

Perbezaan kepercayaan dan amalan antara Arab Quraisy dan Islam

Islam berasaskan kepercayaan kepada Allah dan Arab mempercayai amalan tradisi (animisme dan menyembah berhala)

Islam menyarankan prinsip persamaan taraf

Penentangan Terhadap Islam

Page 47: Bab 4 sejarah tingkatan 4 jahiliah

SOSIAL

Masy. Jahiliah mewujudkan persamaan darjat gol. atasan dan bawahan

Menolak konsep persaudaraan Islam yang bertentangan dgn. Konsep assabiah

Amalan dan akhlak keji yang menjadi kebiasaan mereka dilarang oleh Islam

Penentangan Terhadap Islam

Page 48: Bab 4 sejarah tingkatan 4 jahiliah

Menganggap jika mereka menerima Islam, mereka terpaksa tunduk kepada kepimpinan Nabi

Mereka sering bersaing untuk menjadi pemerintah

Islam akan menggugat kedudukan keluarga mereka di Makkah

Politik

Penentangan Terhadap Islam

Page 49: Bab 4 sejarah tingkatan 4 jahiliah

Islam menjejaskan perusahaan mengukir patung berhala

Islam mewajibkan penganutnya menyembah Allah dan melarang penyembahan berhala

Ekonomi

Penentangan Terhadap Islam

Page 50: Bab 4 sejarah tingkatan 4 jahiliah

• Mengejek ajaran islam melalui puisi

Mengejek

Cara Penentangan