SEJARAH TINGKATAN 2

of 29 /29
SEJARAH TINGKATAN 2 Bab 1 : Kedudukan Strategik Mendorong Penguasaan British 1. Kenapa SHTI tidak boleh terus menguasai Kedah pada peringkat awal? 2. Apakah peranan Pulau Pinang jika dikuasai oleh SHTI? 3. Kenapa Pulau Pinang sesuai dijadikan sebagai pangkalan tentera SHTI? 4. Bagaimanakah Kuala Kedah boleh maju sebagai pusat perdagangan antarabangsa? 5. Apakah punca pertikaian dan perebutan takhta pada kurun ke-18 di Kedah? 6. Apakah maksud “anak gahara”? 7. Kenapa kerabat diraja Kedah menentang perlantikan Raja Abdullah sebagai pengganti oleh Sultan Muhammad Jiwa? 8. Bagaimanakah kerabat diraja Kedah menentang tindkaan Sultan Muhammad Jiwa? 9. Siapakah yang memimpin tentera Bugis menyerang dan menawan Kuala Kedah? 10.Bagaimanakah Sultan Muhammad Jiwa menghadapi penentangan tersebut? 11.Siapakah yang dihantar oleh firma untuk berunding dengan sultan Kedah? 12.Apakah kandungan perjanjian yang ditandatangani antara Sultan Kedah dengan Firma tersebut? 13.Kenapa Sultan lKedah menganbil keputusan untuk membatalkan perjanjian tersebut?

Transcript of SEJARAH TINGKATAN 2

Page 1: SEJARAH TINGKATAN 2

SEJARAH TINGKATAN 2

Bab 1 : Kedudukan Strategik Mendorong Penguasaan British

1. Kenapa SHTI tidak boleh terus menguasai Kedah pada peringkat awal?

2. Apakah peranan Pulau Pinang jika dikuasai oleh SHTI?

3. Kenapa Pulau Pinang sesuai dijadikan sebagai pangkalan tentera SHTI?

4. Bagaimanakah Kuala Kedah boleh maju sebagai pusat perdagangan antarabangsa?

5. Apakah punca pertikaian dan perebutan takhta pada kurun ke-18 di Kedah?

6. Apakah maksud “anak gahara”?

7. Kenapa kerabat diraja Kedah menentang perlantikan Raja Abdullah sebagai pengganti oleh Sultan

Muhammad Jiwa?

8. Bagaimanakah kerabat diraja Kedah menentang tindkaan Sultan Muhammad Jiwa?

9. Siapakah yang memimpin tentera Bugis menyerang dan menawan Kuala Kedah?

10.Bagaimanakah Sultan Muhammad Jiwa menghadapi penentangan tersebut?

11.Siapakah yang dihantar oleh firma untuk berunding dengan sultan Kedah?

12.Apakah kandungan perjanjian yang ditandatangani antara Sultan Kedah dengan Firma tersebut?

13.Kenapa Sultan lKedah menganbil keputusan untuk membatalkan perjanjian tersebut?

14.Kenapa Kedah menghentikan penghantaran bunga emas kepada Siam?

15.Kenapa Sultan Kedah berasa terancam?

16.Bagaimanakah Sultan Abdullah menghadapi keadaan tersebut?

17.Apakah tawaran Sultan Abdullah untuk mendapatkan bantuan luar?

18.Kenapa SHTI bimbang kepentingan perdagangan mereka terjejas?

19.Apakah syarat perjanjian Inggeris Kedah tahun 1786?

20.Apakah nama baru Pulau Pinang setelah dikuasai SHTI?

21.Kenapa SHTI enggan memberi bantuan apabila Siam mengancam Kedah?

22.Bagaimanakah Sultan Abdullah menghadapi keadaan tersebut?

23.Siapakah yang memberikan bantuan kepada Sultan Kedah?

24.Apakah kesan tindakan Sultan Abdullah cuba menyerang SHTI di Pulau Pinang?

25.Senaraikan kandungan perjanjian Persahabatan dan Keamanan Inggeris Kedah tahun 1771.

26.Kenapa SHTI mahu menguasai Seberang Perai?

27.Bagaimanakah SHTI menguasai Seberang Perai?

28.Apakah bukti janji SHTI dengan Kedah seperti “menanam tebu di tepi bibir?

Page 2: SEJARAH TINGKATAN 2

29.Apakah kandungan perjanjian Burney tahun 1826?

30.Apakah kesan perjanjian Burney tahun 1826 terhadap Sultan Kedah?

31.Kenapa SHTI gagal memajukan Pulau Pinang?

32.Apakah anda faham tentang perang Napolean?

33.Apakah kesan Surat Kew antara British dengan Belanda?

34.Apakah kesan ke atas British apabila menyerah semula Melaka kepada Belanda setelah tamat

perang Napoleon?

35.Siapakah yang ditugaskan untuk mencari pelabuhan baru di Timur?

36.Kenapa Raffles tertarik dengan Singapura?

37.Bagaimanakah Raffles menguasai Singapura?

38.Senaraikan kandungan perjanjian antara Temenggung Abdul Rahman dengan Stamford Raffles

tahun 1819?

39.Kenapa perjanjian antara Temenggung Abdul Rahman dengan Stamford Raffles tahun 1819 tidak

sah?

40.Bagaimanakah Raffles mengatasi masalah tersebut?

41.Apakah punca masalah pewarisan takhta Johor setelah kemangkatan Sultan Mahmud III?

42.Apakah syarat perjanjian 7 Jun 1823 antara Raffles dengan Tengku Hussein?

43.Apakah kesan perjanjian 7 Jun 1823 antara Raffles dengan Tengku Hussein ?

44.Apakah syarat perjanjian 2 Ogos 1824 antara Raffles dengan Tengku Hussein?

45.Apakah kesan perjanjian 2 Ogos 1824 antara Raffles dengan Tengku Hussein?

46.Kenapa pihak Belanda mempertikaikan tindakan Raffles?

47.Bagaimanakah kedua-dua pihak (Belanda dan British) menyelesaikan masalah tersebut?

48.Apakah syarat-syarat perjanjian Inggeris Belanda tahun 1824?

49.Apakah kesan perjanjian Inggeris Belanda tahun 1824?

50.Nyatakan negeri-negeri yang membentuk Negeri-Negeri Selat?

51.Apakah tujuan pembentukan Negeri-Negeri Selat?

52.Siapakah yang mengetuai pentadbiran Negeri-Negeri Selat?

53.Siapakah yang bertanggungjawab menggubal semua dasar dan undang-undang Negeri-Negeri

Selat 1826?

54.Nyatakan faktor-faktor pemindahan pentadbiran Negeri-Negeri Selat dari India ke London?

Page 3: SEJARAH TINGKATAN 2

SEJARAH TINGKATAN 2

Bab 2 : Kekayaan Hasil Bumi Mendorong Campur Tangan British

1. Apakah maksud campur tangan British?

2. Mengapakah British melaksanakan dasar campur tangan di Tanah Melayu?

3. Apakah hubungan Negeri –Negeri Selat dengan Negeri-Negeri Melayu sebelum campur tangan

British?

4. Kenapa British perlu menguasai Negeri-Negeri Melayu?

5. Apakah maksud Revolusi Perindustrian?

6. Apakah kesan pembukaan Terusan Suez dan penggunaan Kapal Wap?

7. Kenapa British bimbang dengan kemaraan kuasa Eropah lain di Asia Tenggara?

8. Kenapa saudagar-saudagar mendesak British supaya campur tangan?

9. Siapakah pembesar Melayu yang menguasai perlombongan bijih timah di Larut, Perak?

10.Bagaimanakah Ngah Ibrahim, Menteri Larut menamatkan kekacauan di Larut, Perak?

11.Kenapa perlantikan Raja Ismail sebagai Sultan Perak mendapat tentangan?

12.Kenapa Raja Abdullah meminta bantuan British?

13.Bagaimanakah Andrew Clarke menyelesaikan masalah kekacauan di Larut, Perak?

14.Apakah syarat-syarat perjanjian Pangkor 1874?

15.Apakah kesan perjanjian Pangkor 1874?

16.Pada peringkat awal, siapakah berkuasa ke atas daerah Klang?

17.Kenapa Raja Mahadi tidak puas hati dengan penyerahan daerah Klang kepada Raja Abdullah?

18.Apakah kesan perang saudara yang berlaku di Klang?

19.Kenapa kehadiran Tengku Kudin tidak disukai oleh pembesar-pembesar Selangor?

20.Bagaimanakah British mengambil kesempatan ke atas Selangor kesan Perang Klang?

21.Nyatakan 2 peristiwa yang digunakan oleh British untuk mendesak Sultan Abdul Samad

menerima Residen British?

22.Apakah kepentingan Sungai Linggi ?

23.Siapakah pembesar yang terlibat dalam perebutan menguasai Sungai Linggi?

24.Kenapa Dato Kelana merasakan kedudukannya tidak terjamin?

25.Bagaimana Dato Kelana mengukuhkan kedudukannya?

26.Bagaimanakah British menggunakan peluang ini untuk menempatkan pengaruhnya?

27.Kenapa Dato Bandar tidak mengiktirafkan perjanjian 1874 antara Dato Kelana dengan British?

Page 4: SEJARAH TINGKATAN 2

28.Bagaimanakah British menguasai daerah Rembau, Jelebu dan Seri Menanti?

29.Kenapa British tetap mahu menguasai Pahang walaupun Pahang tidak kaya seperti negeri-negeri

Melayu lain?

30.Bagaimanakah Sultan Ahmad berusaha untuk mengekalkan kedaulatan Pahang?

31.Apakah tindakan Sultan Ahmad yang tidak disenangi oleh British?

32.Nyatakan peristiwa yang digunakan oleh British untuk memaksa Sultan Ahmad menerima

Residen British?

33.Nyatakan tindakan Residen yang menggugat kuasa sultan dan pembesar Melayu?

34.Apakah faktor-faktor lain penubuhan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu?

35.Kenapa pelaksanaan Sistem Residen tidak teratur dan mempunyai banyak kelemahan?

36.Nyatakan negeri-negeri yang membentuk Negeri-Negeri Melayu Bersekutu?

37.Di manakah terletaknya pusat pentadbiran Negeri-Negeri Melayu Bersekutu?

38.Senaraikan syarat-syarat perjanjian Persekutuan 12 Jun 1895?

39.Siapakah yang mengetuai pentadbiran Negeri-Negeri Melayu Bersekutu?

40.Nyatakan jabatan yang ditubuhkan dan diketuai oleh pegawai British?

41.Nyatakan kedudukan sultan Melayu dalam Negeri-Negeri Melayu Bersekutu?

42.Apakah maksud durbar?

43.Apakah tujuan durbar diadakan?

44.Apakah yang dibincangkan dalam durbar?

45.Di manakah durbar ke-2 diadakan?

46.Nyatakan perkara yang dikritik dan cadangan dikemukakan oleh Sultan Idris Shah, Sultan Perak

dalam durbar?

47.Apakah kesan desakan Sultan Perak?

Page 5: SEJARAH TINGKATAN 2

SEJARAH TINGKATAN 2

Bab 3 : Negeri-Negeri Melayu Utara dan Johor Benteng Keselamatan British

1. Kenapa British bimbang apabila Perancis berminat meluaskan kuasa ke Lembah Menam Chao

Phraya dan membina terusan di Segenting Kra?

2. Apakah tujuan sebenar British menandatangani perjanjian sulit dengan Siam pada tahun 1897?

3. Apakah bukti Perjanjian Sulit dengan Siam pada tahun 1897 gagal?

4. Apakah syarat Perjanjian Sulit 6 April 1897?

5. Apakah kandungan Perjanjian Perisytiharan British – Siam tahun 1902?

6. Nyatakan syarat perjanjian Bangkok tahun 1909.

7. Apakah maksud Hak Wilayah Asing?

8. Kenapa sebilangan penduduk di Tabal telah berhijrah ke negeri Kelantan?

9. Apakah tugas penasihat British?

10.Bagaimanakah George Maxwell mengambil langkah mengukuhkan kuasanya di Kedah?

11.Senaraikan usaha-usaha George Maxwell menerapkan pengaruh barat dalam pentadbiran Kedah?

12.Bagaimanakah Kapten Meadowe Frost menguasai Perlis walaupun dibantah oleh Raja Perlis,

Raja Syed Alwi?

13.Bagaimanakah British menguasai pentadbiran di Kelantan?

14.Kenapa Sultan Zainal Abidin enggan mengiktirafkan perjanjian Bangkok?

15.Bagaimanakah Sultan Zainal Abidin memelihara kedaulatan dan kemerdekaan Terengganu?

16.Kenapa Sultan Muhammad II turun dari takhta Terengganu?

17.Senaraikan perkara-perkara penting dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Terengganu.

18.Bagaimanakah Johor dapat mengekalkan kedaulatan sehingga tahun 1914?

19.Apakah kesan persetiaan antara Sultan Ali dengan Temenggung Ibrahim pada Mac 1855?

20.Apakah tujuan Temenggung Daeng Ibrahim menggalakkan kemasukan orang Cina dari

Singapura?

21.Apakah itu Sistem Kangcu?

22.Apakah dokumen yang membenarkan pelaksanaan Sistem Kangcu?

23.Bagaimanakah Sistem Kangcu boleh menyumbang kepada kemajuan ekonomi Johor?

24.Apakah langkah yang diambil oleh Sultan Abu Bakar untuk memodenkan pentadbiran Johor?

25.Apakah kelebihan Perjanjian Persahabatan 1885 antara Maharaja Abu Bakar dengan British?

26.Apakah kandungan Perjanjian Persahabatan 1885 antara Maharaja Abu Bakar dengan British?

Page 6: SEJARAH TINGKATAN 2

27.Apakah kesan Perjanjian Persahabatan 1885 antara Maharaja Abu Bakar dengan British?

28.Senaraikan 4 perkara dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor?

29.Senaraikan 4 pembesar Melayu yang memainkan peranan penting untuk memajukan dan

mengekalkan kedaulatan Johor.

30.Nyatakan 2 sumbangan penting Dato Jaafar B. Muhammad.

31.Nyatakan 2 sumbangan penting Dato Abdul Rahman B. Andak

32.Nyatakan 2 sumbangan penting Dato Muhammad Ibrahim Munsyi

33.Nyatakan 2 sumbangan penting Dato Muhammad Salleh B. Perang

34.Apakah fungsi Lembaga Penasihat Johor yang ditubuhkan oleh British?

35.Nyatakan usaha-usaha yang dilakukan oleh British untuk menguasai Johor?

36.Kenapa British berusaha untukmengyingkirkan Dato Abdul Rahman B. Andak?

37.Bagaimanakah British berusaha untuk menyingkirkan Dato Abdul Rahman B. Andak?

38.Pada akhir tahun 1914, Siapakah yang dilantik sebagai Penasihat British di Johor?

Page 7: SEJARAH TINGKATAN 2

SEJARAH TINGKATAN 2

Bab 4: Kekayaan Ekonomi Sarawak Mendorong Penjajahan Keluarga Brooke

1. Sutlan Brunei telah membahagikan Sarawak kepada beberapa daerah. Setiap daerah diketuai oleh

ketua tempatan. Apakah gelaran ketua-ketua tempatan ini?

2. Pada kurun ke-19, Sultan Brunei telah melantik siapakah sebgai wakilnya untuk memerintah

Sarawak?

3. Apakah jenis tindakan Pangeran Indera Mahkota yang menimbulkan perasaan tidak puas hati dan

penentagnan di Sarawak?

4. Apakah jenis bahan galian yang berharga terdapat di Sarawak?

5. Siapakah yang memimpin dalam pemberontakan terhadap pemerintahan di Sarawak?

6. Apakah tujuan kebangkitan tersebut?

7. Bagaimanakah Sultan Brunei bertindak apabila Pangeran Indera Mahkota gagal menyekat

kebangkitan di Sarawak?

8. Apakah janji Pangeran Raja Muda Hashim kepada James Brooke jika Berjaya menamatkan

kebangkitan Sarawak?

9. Kenapa James Brooke bertindak membedil Bandar Kuching?

10.Senaraikan syarat-syarat perjanjian antara Pangeran Raja Mudah Hashim dengan James Brooke

tahun 1841.

11.Kenapa pada tahun 1842, James Brooke menghadap Sultan Brunei, Sultan Omar Ali Saifuddin?

12.Senaraikan syarat perjanjian antara James Broooke dengan Sultan Omar Ali Saifuddin.

13.Apakah kesan kegagalan Sultan Omar Ali Saifuddin dalam cubaan menentang James Brooke

pada tahun 1846?

14.Nyatakan kawasan yang dikuasai oleh Keluarga Brooke dalam tahun berikut:

1853, 1861 dan 1883.

15.Apakah perbezaan penguasaan keluarga Brooke terhadap Lawas dengan wilayah lain di Sarawak?

16.Siapakah yang dilantik oleh James Brooke untuk membantu mentadbir Sarawak?

17.Apakah peranan yang dimainkan oleh pembesar tempatan dalam membantu pentadbiran di

Sarawak?

18.Apakah tujuan membentuk Majlis Tertinggi, Majlis Negeri dan Pembahagian Sarawak kepada

lima bahagian?

19.Mengapakah James Brooke melibatkan diri pemimpin tempatan dalam pentadbiranya?

Page 8: SEJARAH TINGKATAN 2

20.Apakah tujuan pembinaan Fort Margherita di Kuching pada tahun 1879?

21.Nyatakan keanggotaan dan tujuan penubuhan Majlis Tertinggi, Majlis Negeri dan Majlis

Bahagian.

22.Nyatakan jabatan-jabatan yang turut ditubuhkan oleh Brooke untuk melicinkan pentadbiran.

23.Kes Sivil di kalangan orang Melayu, orang Dayak dan Orang Cina diadili oleh siapa?

24.Apakah kesan perjanjian tahun 1888 antara kerajaan British dengan Charles Brooke?

25.Apakah kepentingan Perlembagaan 1941 Sarawak?

26.Senaraikan 5 perkara penting dalam Perlembagaan Sarawak 1941.

27.Kenapa Perlembagaan Sarawak 1941 tudaj dapat dilaksanakan?

28.Kenapa pemerintahan Keluarga Brooke tidak menggalakkan kemasukan pelabur asing?

29.Berikan 2 jenis tanaman baru yang diperkenalkan oleh Keluarga Brooke.

30.Senarikan 4 jenis tanaman tradisional yang diusahakan oleh penduduk Sarawak.

31.Senaraikan jenis dan temapt pengeluaran bahan galian yang diusahakan oleh Keluarga Brooke.

32.Siapakah yang diberikan tanggungjawab dalam kegiatan pembalakan di Sarawak?

33.Di manakah tempat dan kaum apakah yang terlibat dalam penanaman sagu?

34.Kenapa pelombong Cina di Bau menentang pemerintahan keluarga Brooke?

35.Apakah tindakan keluarga Brooke apabila pengeluaran antimoni, emas, arang batu dan raksa

berkurangan mulai tahun 1882?

36.Namakan syarikat yang mendapat konsesi untuk menjalankan kegiatan petroleum di Sarawak?

37.Dasar apakah yang dilaksanakan oleh Keluarga Brooke untuk mengukuhkan kedudukan mereka?

38.Nyatakan jenis kegiatan utama kaum Melayu, Cina, Iban, India dan Sikh dalam pemerintahan

keluarga Brooke.

39.Namakan syarikat yang mengusahakan pengangkutan perkapalan di Sarawak?

40.Kenapa Charles Brooke tidak menggalakkan pembinaan sekolah untuk kaum Dayak?

41.Apakah tujuan sekolah rendah yang menggunakan pengantar bahasa Melayu dibina tahun 1883?

42.Namakan 2 buah sekolah Melayu yang dibina oleh pemerintah keluarga Brooke?

43.Senaraikan sekolah-sekolah Inggeris yang terawal di Sarawak.

44.Kenapa Jabatan Pelajaran ditubuhkan pada tahun 1924?

45.Namankan Maktab-maktab perguruan yang didirikan untuk melatih guru.

46.Kenapa perubahan kemajuan yang dilakukan oleh pemerintahan Keluarga Brooke tidak dapat

dinikmati oleh penduduk Sarawak?

Page 9: SEJARAH TINGKATAN 2

SEJARAH TINGKATAN 2

Bab 5 : Kekayaan Ekonomi Sabah Menarik Minat Syarikat Borneo Utara British

1. Pada tahun 1865, Sultan Brunei telah memberi konsesi tanah di Sabah kepada siapa?

2. Wakil Amerika Syarikat C.L. Moses telah menjual konsesi tanah di Sabah kepada siapa?

3. Von Overback telah meminjam wang dariapda syarikat mana?

4. Apakah syarat yang dikemukakan oleh Gabenor Labuan, W.H. Treacher untuk membantu

memperbaiki tempoh pajakan daripada sultan Brunei?

5. Kawasan manakah yang telah diserahkan oleh sultan Brunei kepada Overback dan Dent dalam

perjanjian tahun 1877?

6. Kawasan manakah yang diperoleh oleh Overback dan Dent daripada sultan Sulu, Sultan Jamalul

Alam pada thaun 1878?

7. Namakan persatuan yang ditubuhkanoleh Dent pada tahun 1880.

8. Bagaimanakah Persatuan Sementara Borneo Utara British Berhad mendapat piagam British?

9. Apakah keuntungan British memberi piagam kepada Persatuan Sementara Borneo Utara British

Berhad?

10.Senaraikan 5 syarat yang dikemukakan oleh British untuk memberi piagam kepada Persatuan

Sementara Borneo Utara British Berhad.

11.Siapakah yang membantu Gabenor dalam menjalankan pentadbiran?

12.Siapakah yang menganggotai Majlis Penasihat tahun 1883?

13.Apakah fungsi Pegawai Daerah?

14.Apakah tugas-tugas seorang Ketua Kampung?

15.Apakah peranan seorang Ketua Anak Negeri?

16.Kenapa SBUB mengekalkan penglibatan peribumi dalam pentadbiran?

17.Nyatakan bidang tugas Mahkamah Majistret.

18.Apakah bidang tugas Mahkamah Anak Negeri?

19.Siapakah yang memegang jawatan hakim dalam Mahkamah majistret dan Mahkamah Anak

Negeri?

20.Bagaimanakah SBUB membolot kekayaan di Sabah?

21.Berikan 4 contoh hasil tradisional Sabah.

22.Apakah kegunaan gentian pokok lanut?

23.Apakah jenis cukai dikenakan kepada penduduk Sabah oleh SBUB?

Page 10: SEJARAH TINGKATAN 2

24.Apakah jenis tanaman baru diusahakan oleh SBUB di Sabah?

25.Bagaimanakah SBUB menggalakkan tanaman tembakau dijalankan?

26.Apakah kesan pembinaan landasan kereta api di Sabah?

27.Nyatakan langkah-langkah SBUB untuk menarik kemasukan pelabur ke Sabah?

28.Di manakah kegiatan pembalakan dijalankan di Sabah?

29.Nyatakan kawasan-kawasan perlombongan emas, arang batu dan mangan.

30.Nyatakan 2 syarikat Eropah yang terlibat dalam kegiatan perlombongan di Sabah.

31.Kenapa SBUB hanya menumpukan pembinaan jalan raya di bandar-bandar besar?

32.Namakan sekolah pertama yang ditubuhkan oleh mubaligh kristian.

33.Apakah fungsi penubuhan sekolah latihan bagi anak-anak ketua anak negeri?

34.Kenapa SBUB hanya menyediakan pendidikan peringkat rendah sahaja?

35.Siapakah yang menganggotai Skuad Terbang dan apakah fungsinya?

36.Namakan akhbar pertama yang diterbitkan di Sabah pada tahun 1883?

37.Kenapa bandar Sandakan dapat berkembang dengan maju?

38.Di manakah letaknya pusat pentadbiran pertama SBUB di Sabah?

39.Kenapa Kudat gagal memainkan peranannya sebagai pusat pentadbiran?

40.Siapakah yang mengasaskan bandar Jesselton dan apakah gelaran lain untuk bandar ini?

41.Kenapa penglibatan masyarakat bumiputera dalam bidang pentadbiran hanya dihadkan kepada

jawatan rendah sahaja?

42.Kenapa pembinaan kemudahan asas tidak dapat dinikmati oleh penduduk Sabah?

Page 11: SEJARAH TINGKATAN 2

SEJARAH TINGKATAN 2

Bab 6 : British Mengeksploit Ekonomi

1. Apakah maksud pertanian perdagangan?

2. Berikan 4 contoh jenis tanaman tradisional yang terdapat di Tanah Melayu?

3. Di manakah tanaman lada hitam dijalankan?

4. Apakah jenis tanaman eksport penting negeri Johor sehingga awal kurun ke-20?

5. Di manakah kawasan utama penanaman buah pala dan cengkih?

6. Di manakah 2 negeri utama pengeluaran gula di Tanah Melayu?

7. Kawasan yang sesuai untuk penanaman ubi kayu ialah?

8. Industri apakah yang membawa perkembangan penanaman nanas di Perak, Selangor dan Johor.

9. Kenapa menjelang kurun ke-20 terdapat beberapa jenis tanaman tradisional menjadi kurang

penting?

10.Senaraikan kawasan penanaman utama kopi di Tanah Melayu.

11.Di manakah kawasan penanaman utama kelapa sawit di Tanah Melayu?

12.Di manakah pula tanaman teh diusahakan?

13.Apakah kesan langsung kemerosotan harga kopi di pasaran dunia?

14.Getah berasal dari negara mana?

15.Di manakah kawasan terawal penanaman getah dijalankan?

16.Kenapa permintaan getah meningkat tinggi pada awal kurun ke-20?

17.Di negeri manakah ladang-ladang getah dibuka secara besar-besaran?

18.Berikan nama syarikat-syarikat yang menguasai tanaman getah di Tanah Melayu.

19.Berikan 5 faktor perkembangan perusahaan getah dengan pesat.

20.Kenapa harga getah jatuh pada tahun 1920an dan 1930an?

21.Apakah rancangan yang telah dilaksanakan untuk menstabilkan harga getah?

22.Apakah tujuan Rancangan Sekatan Stevenson dan kenapa rancangan ini gagal?

23.Apakah tujuan Perjanjian Peraturan Getah Antarabangsa pada tahun 1934?

24.Apakah cabaran yang dihadapi oleh pengeluaran getah asli selepas perang dunia ke-2?

25.Di manakah kawasana pengeluaran emas utama di Tanah Melayu?

26.Di manakah kawasan pengeluaran Bauksit utama di Tanah Melayu?

27.Apakah kegunaan logam Bauksit?

28.Kawasan utama pengeluaran bijih besi ialah?

Page 12: SEJARAH TINGKATAN 2

29.Apakah nama logam yang dihasilkan di Batang Padang, Perak?

30.Siapakah pengusaha bijih timah sebelum campur tangan British?

31.Bagaimanakah orang Melayu menjalankan kegiatan perlombongan bijih timah?

32.Apakah nama cara lombong yang diperkenalkan oleh orang Melayu?

33.Apakah nama sistem lombong yang diperkenalkan oleh orang Cina?

34.Kenapa perusahaan bijih timah berkembang dengan pesat pada kurun ke-19?

35.Namakan kaedah lombong yang diperkenalkan oleh syarikat-syarikat Eropah?

36.Kenapa harga bijih timah jatuh pada tahun 1930 an?

37.Bagaimanakah negara-negera pengeluar bijih timah mengatasi masalah kejatuhan harga timah?

38.Berikan contoh hasil hutan yang terdapat di Tanah Melayu?

39.Apakah itu damar dan apakah kegunaannya?

40.Apakah kegunaan getah perca?

41.Apakah itu getah jelutung dan apakah fungsinya?

42.Apakah kegunaan rotan yang dipungut dari hutan?

43.Berikan 3 contoh nama kayu balak yang dieksport ke luar negara.

44.Apakah kesan wujudnya dwiekonomi atas dasar British?

45.Berikan 4 ciri ekonomi tradisional.

46.Berikan 4 ciri ekonomi dagangan (moden).

47.Berikan 4 kesan perkembangan ekonomi di Tanah Melayu.

48.Bagaimanakah kemasukan buruh Cina dilakukan?

49.Apakah cara yang digunakan untuk membawa masuk buruh India?

50.Berikan 4 ciri utama Sistem Kontrak.

51.Berikan 4 ciri utama Sistem Kangani.

52.Apakah kesan British membiarkan setiap kaum tinggal di kawasan yang berasingan?

53.Berikan jenis kegiatan ekonomi 3 kaum utama di Tanah Melayu: Melayu, Cina dan India.

54.Kenapa British memerlukan sistem pengangkutan dan perhubungan yang baik?

55.Apakah tujuan pembinaan landasan kereta api?

56.Namakan landasan kereta api yang pertama dibina di Tanah Melayu.

57.Di peringkat awal, apakah tujuan jalan raya dibina?

58.Nama syarikat yang menawarkan perkhidmatan kapal wap dan kapal terbang di Tanah Melayu.

Page 13: SEJARAH TINGKATAN 2

59.Nyatakan 3 jenis penyakit yang merebak dan menjejaskan taraf kesihatan penduduk di Tanah

Melayu.

60.Apakah tujuan penubuhan Institut Penyelidikan Perubatan tahun 1901?

61.Apakah tujuan penubuhan Lembaga Kesihatan ditubuhkan pada tahun 1890?

62.Kenapa Jabatan Parit dan Tali Air ditubuhkan pada tahun 1931?

63.Namakan empangan elektrik pertama yang terdapat di Tanah Melayu.

64.Apakah kesan pembukaan Terusan Wan Mat Saman mulai tahun 1885?

65.Berikan 3 ciri Bandar Ipoh, Perak.

66.Apakah nama asal Bandar Taiping?

67.Bagaimanakah Kuala Lumpur mendapat namanya?

68.Siapakah yang bertanggungjawab membangunkan Bandaraya Kuala Lumpur?

69.Apakah maksud Vernakular dan Sekular?

70.Apakah tujuan penubuhan sekolah Melayu oleh kerajaan British?

71.Namakan sekolah Melayu awal yang ditubuhkan di Negeri-negeri Selat.

72.Berikan 3 ciri sekolah Melayu yang disediakan oleh Kerajaan British.

73.Senaraikan 3 buah maktab perguruan yang ditubuhkan sebelum perang dunia ke-2.

74.Berikan 3 ciri utama sekolah Cina yang ditubuhkan di Tanah Melayu.

75.Apakah tujuan pelaksanaan Enakmen Pendaftaran Sekolah?

76.Apakah ciri-ciri persamaan sekolah Tamil dengan sekolah Cina?

77.Apakah peluang seseorang yang mendapat pendidikan di sekolah Inggeris?

78.Namakan sekolah Inggeris yang didirikan pada peringkat awal.

79.Apakah tujuan penubuhan Kolej Melayu Kuala Kangsar tahun 1905 oleh British?

80.Apakah kesan dasar pecah dan perintah British yang dilaksanakan di Tanah Melayu?

Page 14: SEJARAH TINGKATAN 2

SEJARAH TINGKATAN 2

Bab 7 : Perjuangan Rakyat Tempatan Mengembalikan Kedaulatan Bangsa

1. Namakan pemimpin Melayu yang terlibat dalam pembebasan Kedah.

2. Kenapa perjuangan pemimpin Melayu dalam pembebasan Kedah mengalami kegagalan?

3. Bagaimanakah Tunku Kudin memperjuangkan pembebasan Kedah daripada ancaman Siam?

4. Namakan kawasan yang berjaya ditawan oleh Tunku Muhammad Saad tahun 1838.

5. Siapakah yang dihantar oleh sultan Kedah untuk berunding dengan Siam?

6. Siapakah nama sebenar Dol Said?

7. Kenapa Dol Said menentang British di Naning?

8. Bagaimanakah Dol Said berjaya mengalahkan British dalam serang pertamanya?

9. Siapakah yang membantu British untuk mengalahkan Dol Said?

10.Apakah kesan kekalahan Dol Said dalam serang kedua British?

11.Apakah slogan yang digunakan oleh masyarakata Iban di Sarawak untuk mempertahankan

maruah mereka?

12.Kenapa Rentap menentang pemerintahan keluarga Brooke?

13.Apakah kejayaan Rentap dalam serangan tahun 1853 ke atas kubu James Brooke?

14.Bagaimanakah Tuan Muda Charles Brooke menyerang kubu Rentap di Bukit Sadok pada tahun

1857?

15.Apakah kesan kekalahan Rentap dalam pertempuran di Bukit Sadok tahun 1863?

16.Siapakah sebenar Sharif Masahor?

17.Kenapa Sharif Masahor menentang pemerintahan keluarga Brooke?

18.Kenapa James Brooke melucutkan kuasa Sharif Masahor ?

19.Bagaimanakah Sharif Masahor menentang pemerintahan keluarga Brooke di Sarawak?

20.Apakah kesan kekalahan Sharif Masahor dalam pertempuran di Sungai Sadong dengan Charles

Brooke?

21.Apakah faktor kebangkitan menentang British di Perak?

22.Apakah keputusan dalam mesyuarat di Durian Sebatang antara para pembesar Melayu Perak?

23.Apakah kesan pembunuhan Residen Perak J.W.W. Birch?

24.British telah mendapat bantuan dari mana untuk mengalahkan perjuang Perak?

25.Bagaimanakah British mengambil tindakan terhadap pembesar Perak yang menentangnya?

26.Kenapa Yamtuan Antah tidak setuju dengan tindakan Dato Kelana Sungai Ujong?

Page 15: SEJARAH TINGKATAN 2

27.Peristiwa apakah yang membawa kepada hubungan Yamtuan Antah dengan Dato Kelana semakin

runcing?

28.Kenapa Yamtuan Antah membantah tindakan yang dilakukan oleh Dato Kelana?

29.Siapakah yang menghantar tentera dan juruukur untuk membuat siasatan?

30.Siapakah penyokong-penyokong kebangkitan Yamtuan Antah?

31.Siapakah yang telah memeberikan nasihat kepada Yamtuan Antah supaya berdamai dengan

British?

32.Apakah hasil runding antara Yamtuan Antah dengan British pada bulan Mei 1876?

33.Apakah kesan rundingan antara Yamtuan Antah dengan British pada bulan Mei 1876?

34.Apakah sebab Dato Bahaman diberikan gelaran Orang Kaya Dato Setia Perkasa Pahlawan

Semantan?

35.Senarikan faktor-faktor penentangan Dato Bahaman.

36.Apakah peristiwa yang menyebabkan Dato Bahaman dan pengikutnya menyerang Balai polis

Lubuk Terua pada 16 Disember 1891?

37.Bagaimanakah British menamatkan kebangkitan rakyat Pahang pada Januari 1892?

38.Di maanakah pejuang Pahang berundur apabila British menyerang Lubuk Terua pada 8 Mei

1892?

39.Perisitiwa apakah yang menandakan berakhirnya perang menentang British di Pahang?

40.Apakah nama sebenar Mat Salleh?

41.Senaraikan faktor-faktor Mat Salleh menentang SBUB di Sabah.

42.Siapakah yang menawarkan perdamaian dan pengampunan kepada Mat Salleh April 1898?

43.Apakah syarat perjanjian April 1898 antara wakil SBUB dengan Mat Salleh?

44.Kenapa selepas perjanjian April 1898 Mat Salleh bangkit semula menentang SBUB?

45.Siapakah yang meneruskan perjuangan Mat Salleh selepas beliau terkorban?

46.Apakah nama sebenar Antanom?

47.Apakah tindakan SBUB yang menyebabkan penentangan Antanom dan orang Murut?

48.Apakah peristiwa yang meningkatkan semangat perjuangan dan penyokong Antanom dalam

menentang SBUB?

49.Di manakah Antanom bersama 400 pengikutnya terkorban?

50.Apakah kesan ke atas pengikut Antanom setelah Antanom terkorban dalam perjuangan?

51.Siapakah nama sebenar Tok Janggut?

Page 16: SEJARAH TINGKATAN 2

52.Apakah faktor-faktor penentangan Tok Janggut di Kelantan?

53.Kenapa En. Abdul Latif menghantar Sarjen Chen Wan untuk menangkap Tok Janggut pada 28

April 1915?

54.Siapakah yang dilantik sebagai Perdana Menteri dan Raja Pasir Puteh setelah berjaya menguasai

kawasan tersebut pada tahun 1915?

55.Kenapa Haji Abdul Rahman juga dikenali sebgaai Haji Abdul Rahman Limbong?

56.Apakah perjuangan Haji Abdul Rahman Limbong di Terengganu?

57.Apakah sebab-sebab kebangkitan tani di Terengganu?

58.Apakah punca kebangkitan tani pada tahun 1922 di Terengganu?

59.Bagaimanakah pihak British bertindak terhadap kebangkitan tani di Terengganu?

60.Apakah sebab membawa kepada kebangkitan tani tahun 1925 di Terengganu?

61.Apakah kesan ancaman British akan mengambil tindakan undang-undang terhadap petani yang

enggan membayar cukai?

62.Bagaimanakah British menghadapi kebangkitan tahun 1928 golongan tani di Terengganu?

63.Bandingkan perjuangan antara Haji Abdul Rahman Limbong dengan Tok Janggut.

64.Apakah matlamat sebenar pejuang-pejuang negara dalam perjuangan mereka?

Page 17: SEJARAH TINGKATAN 2

SEJARAH TINGKATAN 2

Bab 8 : kebangkitan Semangat Kebangsaan Untuk Mengangkat Martabat Bangsa

1. Apakah maksud semangat kebangsaan atau nasionalisme?

2. Apakah kesan gerakan kesedaran kebangsaan luar negara kepada penduduk Tanah Melayu pada

awal kurun ke-20?

3. Apakah tujuan Gerakan Pan-Islam?

4. Apakah yang anda faham dengan Gerakan Islah?

5. Apakah kesan kejayaan Jepun mengalahkan Rusia dalam perang 1905 kepada negara-negara

Asia?

6. Siapakah pemimpin yang membawa kebangkitan semangat kebangsaan di Filipina, Indonesia dan

India yang turut mempengaruhi semangat kebangsaan di Tanah Melayu?

7. Golongan manakah yang memulakan Gerakan Islah di Tanah Melayu?

8. Berikan 3 nama tokoh penting dalam Gerakan Islah.

9. Bagaimanakah golongan ini menyebarkan idea pembaharuan mereka?

10.Apakah saranan Kaum Muda dalam majalah AL-Iman?

11.Namakan madrasah yang ditubuhkan untuk menyebarkan idea golongan Kaum Muda?

12.Kumpulan manakah yang menentang idea pembaharuan Kaum Muda?

13.Bagaimanakah golongan ini menentang idea pembaharuan Kaum Muda?

14.Apakah sumbangan Syed Syeikh al- Hadi?

15.Siapakah mereka golongan intelektual berpendidikan Melayu?

16.Apakah matlamat perjuangan golongan intelektual berpendidikan Melayu?

17.Siapakah tokoh-tokoh nasionalisme tersebut?

18.Apakah yang diperjuangkan oleh golongan intektual berpendidikan Inggeris?

19.Siapakah tokoh-tokoh golongan intelektual berpendidikan Inggeris?

20.Apakah perjuangan Raja Chulan dalam golongan intelektual berpendidikan Inggeris?

21.Apakah sumbangan Mohammad Eunos Abdullah dalam golongan intelektual berpendidikan

Inggeris?

22.Bagaimanakah akhbar dan majalah Melayu memainkan peranan dalam kesedaran kebangsaan

Melayu?

23.Apakah isi kandungan utama akhbar dalam Warta Malaya 1930 – 1941?

24.Apakah kritikan dalam akhbar Majlis 1931 – 1941?

Page 18: SEJARAH TINGKATAN 2

25.Apakah tuntutan dalam akhbar Utusan Melayu 1939 – 1941?

26.Berikan akhbar-akhbar yang diterbitkan oleh masyarakat Cina sebelum perang dunia ke-2.

27.Berikan akhbar-akhbar yang diterbitkan oleh masyarakat India sebelum perang dunia ke-2.

28.Apakah isi kandungan penting akhbar masyarakat Cina dan India tersebut?

29.Berikan akhbar-akhbar yang diterbitkan oleh masyarakat Jawa Peranakan sebelum perang dunia

ke-2.

30.Berikan akhabar-akhbar yang diterbitkan oleh masyarakat Cina Peranakan sebelum perang dunia

ke-2.

31.Apakah isi kandungan penting akhbar masyarakat Jawa Peranakan dan Cina Peranakan?

32.Apakah tema utama puisi-puisi zaman sebelum perang dunia ke-2?

33.Berikan 2 hasil karya penulis tersebut: Harun Aminurrashid, Abdul Samad dan Muhammad

Yusuf Harun?

34.Siapakah mereka penulis cerpen terkenal sebelum perang dunia ke-2?

35.Berikan 5 hasil novel bersama nama pengarangnya yang membangkitkan semangat kebangsaan di

Tanah Melayu.

36.Berikan 3 hasil cerpen bersama nama pengarangnya yang membangkitkan semangat kebangsaan

di Tanah Melayu.

37.Apakah ciri utama pertubuhan yang ditubuhkan pada peringkat awal?

38.Apakah tujuan penubuhan Kesatuan Melayu Singapura (KMS) 1926?

39.Apakah tujuan penubuhan pertubuhan-pertubuhan awal yang bersifat kenegerian?

40.Apakah yang diperjuangkan dalam Persatuan Melayu Selangor 1838?

41.Apakah matlamat Kongres Melayu Se-Melaya yang pertama di Kuala Lumpur?

42.Apakah saranan dalam Kongres Melayu yang ke-2?

43.Apakah kejayaan Persadaraan Sahabat Pena (PASPAM) ?

44.Siapakah pengasas Kesatuan Melayu Singapura, Persatuan Melayu Selangor dan Kesatuan

Melayu Muda (KMM)?

45.Apakah tujuan penubuhan Kesatuan Melayu Muda (KMM) 1938?

46.Kenapa perjuangan KMM dianggap radikal?

47.Apakah peranan akhbar Warta Malaya dalam perjuangan KMM?

48.Golongan Cina manakah yang memberi perhatian kepada politik tempatan di Tanah Melayu??

49.Siapakah pemimpin yang terdapat dalam Persatuan Orang Cina Peranakan British?

Page 19: SEJARAH TINGKATAN 2

50.Apakah perjuangan golongan Persatuan Orang Cina Peranakan British?

51.Siapakah pemimpin Persatuan India Pusat Tanah Melayu?

52.Apakah perjuangan Persatuan India Pusat Tanah Melayu?