Ang Buhay Mason Ni Rizal

download Ang Buhay Mason Ni Rizal

of 7

Embed Size (px)

Transcript of Ang Buhay Mason Ni Rizal

 • 8/20/2019 Ang Buhay Mason Ni Rizal

  1/15

  Ang Buhay Mason niRizal

   Joshua Joseph A. Abanilla IT-3B

 • 8/20/2019 Ang Buhay Mason Ni Rizal

  2/15

  {

  Masonerya – Isang pandaigdigang kapatiranng mga taong may malawak na kaisipan.

  Sa buong kasaysayan, malalim ang hidwaan ng simbahan at mga Masonsa buong mundo. Ramdam ito hanggang sa Pilipinas dahil sapaniniwala ng simbahan na erehe ang mga Mason at mariin nilangipinagbabawal ang pagsapi ng isang katoliko sa kapatiran.

 • 8/20/2019 Ang Buhay Mason Ni Rizal

  3/15

  Ang larawang ito ay isa

  lang sa mga bakas ngpartisipasyon ni Rizal bilang isang Mason. Salitratong ito, bagong

  miyembro pa lang ngMasonerya si Rizaldahil pang Marshall paang kanyang suot.

 • 8/20/2019 Ang Buhay Mason Ni Rizal

  4/15

  {

  Mga Impluwensya sa

  pagsali ni Rizal sa

  MasonSa Madrid ay nakilala ni Rizal

  ang mga kilalang liberal ngEspanya na ang mga ito aykabilang sa samahan ng mgaMason

 • 8/20/2019 Ang Buhay Mason Ni Rizal

  5/15

  Miguel Morayta*Estadista*Propesor

  *Mananalaysay

  *Manunulat

  *Isang propesor ngKasaysayan sa

  Universidad de Madridna nakaimpluwensyaumano kay Rizal nasumali sa masonerya.

 • 8/20/2019 Ang Buhay Mason Ni Rizal

  6/15

  {*Estadista* Dating presidente ng

  unang RepublikangEspanyol

  Francisco Pi y Margal

  http://image.slidesharecdn.com/sirizalatangmasoneriya-120203064254-phpapp01/95/si-rizal-at-ang-masoneriya-6-728.jpg?cb=1328251822

 • 8/20/2019 Ang Buhay Mason Ni Rizal

  7/15

  { * Ministro ngUltramar(Mga kolonyal)

  Manuel Becerra

 • 8/20/2019 Ang Buhay Mason Ni Rizal

  8/15

  { * Mamahayag at kasapi ngCortes ng Espanya

  Emilio Junoy

 • 8/20/2019 Ang Buhay Mason Ni Rizal

  9/15

  {*Miyembro ngParlamento at pinuno ngPartidong ProgresibongRepublika ng Madrid

   Juan Ruiz Zorilla

 • 8/20/2019 Ang Buhay Mason Ni Rizal

  10/15

  {

  Acacia Lodge No. 9Sumali si Rizal sa Acacia Lodge No. 9 noong

  Marso 1883 na bahagi ng isa sa pinakamalakinggrupo ng Masonerya sa Espanya. Ayon sa mgaPilipinong Mason, umabot ng 18th DegreeMason si Rizal at naging isang Master Mason saMadrid noong Nobyembre 1890.

 • 8/20/2019 Ang Buhay Mason Ni Rizal

  11/15

  {

  Dimasalang - ginamit ni Rizal angpangalang ito alinsunod sa mga kasanayannoon sa Masonerya na maaring gumamit ng

  isang pangalang sumisimbolo sa katauhan.Si Rizal ang itinuturing na isa sa mga pinaka-maimpluwensya at pinakatanyag na Pilipinong Mason sakasaysayan ng ating bansa dahil sa kanyang mga nagingkontribusyon

 • 8/20/2019 Ang Buhay Mason Ni Rizal

  12/15

  {

  Dahilan ng Pagsali ni

  RizalUpang makahingi ng tulong sa masonerya sapakikipaglaban sa mga prayle sa Pilipinas; kalasag sa mgaprayle. Noong mga panahong iyon, ginagamit ng mgaprayle ang Katolisismo bilang kalasag nila sa pamamalagisa kapangyarihan at yaman at sa pag-usig sa mga

  makabayang Pilipino

 • 8/20/2019 Ang Buhay Mason Ni Rizal

  13/15

  {Lohiya SolidaridadNilipatang sangay ni Rizal noong Nobyembre 15, 1890,kung saan siya ay naging Punong Mason . Punong Masonng Le Grand Orient de France iginawad na diploma kayRizal noong Pebrero 15, 1892 sa Paris.

 • 8/20/2019 Ang Buhay Mason Ni Rizal

  14/15

  {

  Science, Virtue and

  LaborPanayam na tanging naisulat ni Rizal noong panahongsiya ay nasa masonerya. Binigkas niya noong 1889 saLohiya Solidaridad, Madrid.

 • 8/20/2019 Ang Buhay Mason Ni Rizal

  15/15

  {Mason sa PilipinasPanahon pa ng mga Kastila ng unang maitatag angMasonerya sa Pilipinas, at si Marcelo H. del Pilar angsinasabing nagtatag nito sa ating bansa. Sila ApolinarioMabini, Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo, Manuel L.Quezon, at Jose Rizal, ay ilan lang sa mga tanyag naPilipinong Mason na naging bahagi na ng atingkasaysayan.