Akses ekuiti

download Akses ekuiti

of 64

 • date post

  19-Jul-2015
 • Category

  Education

 • view

  362
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Akses ekuiti

AKSES DAN EKUITI DALAM PENDIDIKAN MATEMATIK

NAMANO MATRIXHANIM BINTI YAHAYA M2O112001455

NORSHAHADAH BINTI ABD RAHMAN M2O112001458

NURUL NADIAH BINTI MOHD FADZILM20112001435

NOORHAYATI BINTI ABD RAHMANM20112001420

SME6044 CONTEMPORARY ISSUES IN MATHEMATICS EDUCATION

AKSES DAN EKUITI

ISI KANDUNGANDEFINISI UMUMAKSESEKUITIGURUMURIDMATEMATIKProses atau cara untuk mencapai atau memperoleh sesuatu data dan maklumat capaianDEFINISI UMUMAKSESEKUITIPemilikan sama rata dalam sesebuah organisasi. Saksama, adilKamus Dewan, Edisi Keempat, 2010Orang yang mengajar, pengajar, pengasuh, pendidikDEFINISI UMUMGURUMURIDOrang atau anak yang sedang belajar atau berguru, penuntut, pelajarKamus Dewan, Edisi Keempat, 2010Ilmu hisabDEFINISI UMUMmatematikKamus Dewan, Edisi Keempat, 2010Satu cara berfikir, kajian pola, kajian perhubungan, satu seni dan bahasa tersendiri, satu alat dalam kehidupan sosial dan rekreasi manusia.Mok Soon Sang, 1996DEFINISI UMUMThe book of nature is written in the language of mathematicsJohannes Kepler, AstronomerMathematics is the queen of science and arithmetic the queen of mathematicsCarl Friedrich Gauss, Mathematicianmatematik

PEMBANGUNAN PENDIDIKAN 2001 - 2010MATLAMATSemua warganegara malaysia memperoleh peluang pendidikan dari segi akses, ekuiti dan kualitiMemperkembangkan potensi individu secara menyeluruhMeningkatkan kreativiti dan inovasi serta budaya ilmuMembudayakan sains dan teknologi serta pembelajaran sepanjang hayatPELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKANAkses kepada pendidikanEkuiti dalam pendidikanKualiti dalam pendidikanKecekapan dan keberkesanan pengurusan pendidikanTERAS

PELAN STRATEGIK PENGAJIAN TINGGI NEGARAMentransformasikan pengajian tinggi dalam konteks menjadikan Malaysia sebagai hab kecemerlangan pengajian tinggi antarabangsaMATLAMAT PSPTNTERASMeluaskan akses dan meningkatkan ekuitiMenambah baik kualiti pengajaran dan pembelajaranMemperteguh penyelidikan dan inovasiMemperkasakan institusi pengajian tinggiMempergiatkan pengantarabangsaanMembudayakan pembelajaran sepanjang hayatMemperkukuhkan sistem penyampaian KPTPENDIDIKAN MATEMATIKAKSESEKUITIGURUMURIDMATEMATIKMATLAMAT PENDIDIKAN MATEMATIKOBJEKTIF PENDIDIKAN MATEMATIKAKSES DAN EKUITI : PENDIDIKAN MATEMATIKHak semua individu mendapatkan pengetahuan Matematik dengan sempurna dan mendapat peluang seluasnya bagi mencapai tahap tertinggi dalam pengetahuan Matematik melalui pendidikan sama rata.MATLAMAT P&PP&PISU : GURU VS PELAJARVSGURUInteraksi SosialPENEMPATAN GURUStatistik KPM, April 2010PENEMPATAN GURUTUNTUTAN TEMPAT KERJAKEMAHIRAN KOMUNIKASIKEMAHIRAN KOMUNIKASIINTERAKSI SOSIALINTERAKSI SOSIALPELAJARPELAJAR OKUPELAJAR OKUMenghafal jalan kerja tanpa memahami konsepPENGHAFALANPELUANG BELAJARSISTEM PEPERIKSAANKEMAMPUAN PELAJARKECERDASAN LOGIK MATEMATIKLATARBELAKANG KELUARGAPSIKOLOGI PELAJARPSIKOLOGI PELAJARCADANGAN MENGATASI KEKANGAN AKSES DAN EKUITI DALAM PENDIDIKAN MATEMATIKGuru Matematik yang berjaya harus mampu mengatasi dan menyelesaikan masalah pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah dengan bijaksana (Nik Aziz, 1996)Anggaplah belajar itu suatu kerja yang menyeronokkan dan merupakan suatu nikmat. Sekiranya kita menganggap ia merupakan suatu beban, usaha kita untuk terus belajar akan terasa sia-sia(Jaber Ibrahim,1992)GURUPELAJARCADANGAN MENGATASI KEKANGAN AKSES DAN EKUITI DALAM PENDIDIKAN MATEMATIKTENAGA PENGAJARPenerapan Nilai pengajaran Guru Matematik

Memantapkan Sistem Penilaian supaya lebih analitik

Interaksi sosial Guru dan pelajar

Komitmen dan kreativiti Guru MatematikNILAI PENGAJARAN GURU MATEMATIK

GAMBARAN MODEL KERANGKA KONSEP OLEH MOHD UZI, 2007TENAGA PENGAJARPenerapan nilai menjadi agenda utama kurikulum pendidikan Malaysia khususnya di sekolah menengah (Kementerian Pendidikan Malaysia, 1992;Wan Mohd Zahid, 1993; Tan, 1997).

Sistem pendidikan yang hanya menitik beratkan akademik semata-mata dan tidak memberikan perhatian yang sewajarnya kepada aspek-aspek nilai dalam pengajaran di dalam bilik darjah akan mewujudkan generasi yang mempunyai kepakaran dalam bidang keilmuan tetapi kurang merhargai akhlak dan agama dalam profesion dan kehidupan mereka. (Abdul Rahim;Azharul, 2010)Apakah guru, secara umumnya, gagal memainkan peranan untuk menerap nilai yang mulia kepada pelajar yang merupakan pewaris bagi sesuatu masyarakat? Apakah guru subjek, khususnya subjek matematik, menyumbang ke arah pembentukan nilai yang mulia dalam kalangan ahli masyarakat?

NILAI PENGAJARAN GURU MATEMATIK

Kaji semula Sistem Penilaian Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010

Dan kalaulah engkau terpaksa berpaling daripada mereka untuk tidak melayani mereka kerana menuntut Rahmat Tuhan kamu yang kamu mengharapkannya, maka katakanlah kepada mereka kata-kata yang baik menyenangkan hati. (Al-Isra:28)

INTERAKSI SOSIAL- GURU DAN PELAJARMaka rahmat Allah yang menyebabkan kamu berlemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. (Al-Imran:159)

Serulah (manusia) ke jalan (agama) Tuhanmu dengan hikmah kebijaksanaan dan nasihat yang baik dan berbahasalah dengan mereka dengan cara yang sebaik-baiknya (An-Nahl:125)

BAHASA PENGANTAR DALAM SUBJEK MATEMATIKKOMITMEN GURUGuru harus memberi hak kesamaan kepada murid berpencapaian rendah di dalam pengajarannya (Vaughn et al.,2003)

Proses pengajaran memerlukan persediaan yang mantap oleh seorang pendidik sebelum terlibat secara langsung dalam P&P di sekolah.Faham masalah pelajarKuasai kurikulum, teknik dan kaedah mengajar

Muhasabah diriMeluaskan pengetahuanKESEDIAAN DAN KESEDARAN GURUBeri masa secukupnya untuk pelajar menjawab sesuatu soalan

Memanggil mereka sekerap mungin seperti memanggil pelajar lain

Elakkan meminta pelajar berpencapaian tinggi sering membetulkan kesalahan pelajar berpencapaian rendah

Beri peluang kepada semua murid untuk menjawab soalan sukar dan berpemikiran tinggi

CADANGAN HAK KESAMAANElakkan daripada membezakan kurikulum, bahan dan kaedah mengajar bagi mengelakkan tanggapan bahawa mereka murid berpencapaian rendahInteraksi dengan mereka sekerap mungkin

Terima idea sebagai menghargai idea mereka sebagai sesuatu yang bermakna

Beri maklum balas yang berinformasi terhadap jawapan pelajar berpencapaian rendahPembelajaran Koperatif

Melibatkan pengajaran yang mengumpulkan pelajar dalam kumpulan kecil supaya mereka bekerjasama bagi memaksimumkan pembelajaran (Johnson et.al,1993)PENDEKATAN PENGAJARANMODEL KOPERATIFHasil kajian oleh penyelidik mendapati pembelajaran koperatif menyebabkan :

Peningkatan dalam keupayaan menyelesaikan masalahMenggalakkan aktiviti metakognitifPenyelesaian masalah matematikPemikiran kritikal dan pemikiran tahap tinggi

GURU SEBAGAI SENIMAN(Abd. Ghafar Md. Din , 2003)CADANGAN MENGATASI KEKANGAN AKSES DAN EKUITI DALAM PENDIDIKAN MATEMATIKPerlu tahu halangan kefahaman sesuatu maklumatAplikasikan pembelajaran dalam kehidupan seharianBerusaha mengatasi kelemahan diriMeminta bantuan orang lainKEFAHAMANPembelajaran tidak hanya berkaitan dengan penambahan pengetahuan dan mengingat semula maklumat yang dipelajari tetapi merupakan aktiviti menguasai konsep dan memahami maklumat pengetahuan dan seterusnya dapat mengaplikasinya ke dalam kehidupan (Hargreaves, 1996).

Kaedah tersendiri individu mencari, menyimpan dan mengeluarkan semula maklumat dikenali sebagai gaya pembelajaran (Felder dan Henriques, 1995).

GAYA PEMBELAJARAN

GAYA PEMBELAJARANDunn dan Dunn (1978) mendapati gaya pembelajaran boleh dikategorikan kepada 5 kategori iaitu :

MODEL GAYA PEMBELAJARAN

Model Gaya Pembelajaran Dunn & Dunn berasaskan prinsip-prinsip berikut :Kebanyakan individu mampu dan boleh belajarSetiap individu mempunyai gaya pembelajaran tertentuGaya pembelajaran individu bertindak balas dengan iklim, sumber dan pendekatan pengajaran dan pembelajaranDengan iklim, sumber dan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan gaya pembelajaran, seorang dapat mengoptimumkan proses pembelajarannya

KESIMPULANSekian, terima kasih.http://aksesdanekuiti.blogspot.com/