· 2016-06-20 · 9.3 Linkbuilding tips en hints..... 72 10 Handige tools voor zoekmachine...

79
www.wphandleiding.nl 1

Transcript of  · 2016-06-20 · 9.3 Linkbuilding tips en hints..... 72 10 Handige tools voor zoekmachine...

Page 1:  · 2016-06-20 · 9.3 Linkbuilding tips en hints..... 72 10 Handige tools voor zoekmachine optimalisatie 76 11 Slot 79. 5 Wat is een zoekmachine en hoe werkt een ... Je betaalt per

www.wphandleiding.nl

1

Page 2:  · 2016-06-20 · 9.3 Linkbuilding tips en hints..... 72 10 Handige tools voor zoekmachine optimalisatie 76 11 Slot 79. 5 Wat is een zoekmachine en hoe werkt een ... Je betaalt per

[email protected]

2

Introductie

Welkom bij de Google zoekmachine optimalisatie handleiding voor WordPress! Met deze handleiding kunt u ervoor zorgen dat uw WordPress website goed gevonden wordt in de Google zoekmachine.

We leggen in deze handleiding stap voor stap uit hoe je jouw WordPress website zo inricht dat deze beter gevonden wordt in Google. Betere vindbaarheid betekent meer bezoekers en dat willen we natuurlijk allemaal! We zullen eerst uitleggen hoe Google precies werkt en vervolgens aangeven welke plugins en technieken je kunt gebruiken om je website beter vindbaar te maken. Uiteraard leggen we ook stap voor stap uit hoe je de WordPress en plugin instellingen wijzigt voor het beste resultaat.

Wij wensen je heel veel succes met het verbeteren van de vindbaarheid van je WordPress website en zijn ervan overtuigd dat het helemaal goed gaat komen. Wij zijn uiteraard benieuwd naar de resultaten die je behaalt naar aanleiding van deze handleiding. Mocht je jouw ervaringen graag willen delen, dan kun je deze sturen naar [email protected].

Ga voor meer informatie naar www.wphandleiding.nl. Voor een overzicht van alle WordPress handleiding klik je hier.

Heb je naar aanleiding van deze handleiding vragen of opmerkingen, neem dan

contact met ons op via [email protected].

Het WP Handleiding team

© Copyright 2015 WP Handleiding

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,

mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de

uitgever.

Ondanks alle aan de samenstelling van deze handleiding bestede zorg kan noch de redactie, noch de auteur,

noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige fout in deze uitgave.

Page 3:  · 2016-06-20 · 9.3 Linkbuilding tips en hints..... 72 10 Handige tools voor zoekmachine optimalisatie 76 11 Slot 79. 5 Wat is een zoekmachine en hoe werkt een ... Je betaalt per

www.wphandleiding.nl

3

Inhoudsopgave

1 Wat is een zoekmachine en hoe werkt een zoekmachine? 6

1.1 Wat is een zoekmachine? ............................................................................... 6

1.2 Hoe werkt een zoekmachine? ......................................................................... 6

2 Wat is zoekmachine optimalisatie? 10

2.1 Snelheid ........................................................................................................ 10

2.2 Website techniek .......................................................................................... 10

2.3 Content ......................................................................................................... 10

2.4 Backlinks ....................................................................................................... 10

2.5 bepaal waar je beter op gevonden wilt worden ............................................. 11

2.6 Doe een zoekwoorden onderzoek ................................................................ 11

2.7 Zoekwoorden positie in Google bijhouden .................................................... 15

3 Snelheid is key! 17

3.1 Goede WordPress hosting ............................................................................ 19

3.2 Installeer niet teveel plugins .......................................................................... 20

3.3 Updates uitvoeren ......................................................................................... 20

3.4 Afbeeldingen optimaliseren ........................................................................... 22

3.5 Browser Cache ............................................................................................. 24

3.6 Volledige handleding sneller maken van je wordpress website .................... 26

3.7 Onderhoud van de website ........................................................................... 26

4 Een mobielvriendelijke website 28

4.1 Wat is een responsive website ..................................................................... 28

4.2 WordPress plugins om je website responsive te maken ............................... 30

4.3 Kies voor een Premium WordPress responsive thema ................................. 33

5 Website Structuur 36

5.1 Permalink structuur wijzigen ......................................................................... 36

5.2 Gebruiksvriendelijk website menu ................................................................ 38

5.3 Interne links .................................................................................................. 43

6 Content en Meta informatie 46

6.1 Content is belangrijk voor de online vindbaarheid ........................................ 46

6.2 Hoe zet je een goede content pagina (of bericht) op? .................................. 47

6.3 Meta informatie toevoegen aan pagina’s en berichten ................................. 51

6.4 Gebruik geen dubbele content ...................................................................... 55

7 Google Sitemap 57

8 Google accounts koppelen aan je WordPress website 60

8.1 Google Analytics koppelen aan WordPress .................................................. 60

8.2 Google Analytics statistieken weergeven in WordPress ............................... 61

8.3 Google Webmasters tools ............................................................................. 62

Page 4:  · 2016-06-20 · 9.3 Linkbuilding tips en hints..... 72 10 Handige tools voor zoekmachine optimalisatie 76 11 Slot 79. 5 Wat is een zoekmachine en hoe werkt een ... Je betaalt per

[email protected]

4

9 Linkbuilding 71

9.1 Waarom is linkbuilding essentieel? ............................................................... 71

9.2 Linkbuilding door unieke content .................................................................. 72

9.3 Linkbuilding tips en hints ............................................................................... 72

10 Handige tools voor zoekmachine optimalisatie 76

11 Slot 79

Page 5:  · 2016-06-20 · 9.3 Linkbuilding tips en hints..... 72 10 Handige tools voor zoekmachine optimalisatie 76 11 Slot 79. 5 Wat is een zoekmachine en hoe werkt een ... Je betaalt per

www.wphandleiding.nl

5

Wat is een zoekmachine en hoe werkt een zoekmachine?

Page 6:  · 2016-06-20 · 9.3 Linkbuilding tips en hints..... 72 10 Handige tools voor zoekmachine optimalisatie 76 11 Slot 79. 5 Wat is een zoekmachine en hoe werkt een ... Je betaalt per

www.wphandleiding.nl

6

1 Wat is een zoekmachine en hoe werkt een

zoekmachine?

Een zoekmachine is een website waarmee je via een zoekopdracht relevante

websites kunt opzoeken. De meest bekende zoekmachine is Google, maar er

bestaan nog anderen zoals Bing, Yahoo en Yandex. In Nederland is Google

verreweg de grootste en meest bekende zoekmachine met een marktaandeel van

maar liefst 88%. Omdat Google in Nederland eigenlijk de enige belangrijke

zoekmachine is zullen wij het voornamelijk over Google hebben in deze handleiding.

1.1 Wat is een zoekmachine?

Internet kan worden vergeleken met een steeds groter wordende bibliotheek met

miljarden boeken, maar zonder centraal opslagsysteem. Een zoekmachine is een

website of tool waarmee je snel de juiste informatie kunt vinden uit deze online

bibliotheek.

Er zijn tegenwoordig zoveel websites (meer dan 1 miljard!) dat we zelf niet meer de

informatie zouden kunnen vinden waar we op zoek naar zijn. Hierdoor is het gebruik

en de populariteit van zoekmachines enorm gestegen. Zoekmachines worden

dagelijks door miljoenen mensen in Nederland gebruikt en daarom is het van groot

belang dat jouw website hoog in de zoekresultaten naar boven komt. Hoe hoger hoe

beter, want dit betekent meer bezoekers voor jouw website.

“Google is my best friend and my worst enemy. It's fabulous for research,

but then it becomes addictive. I'll have a character eating an orange, and

next thing I'm Googling types of oranges, I'm visiting chat rooms about

oranges, I'm learning the history of the orange.”

Liane Moriarty

1.2 Hoe werkt een zoekmachine?

Voordat wij ingaan op hoe je jouw website het beste kunt instellen voor Google,

leggen we eerst uit hoe een zoekmachine precies werkt. Het is voor Google

essentieel dat de beste zoekresultaten altijd bovenaan staan. Dit lijkt logisch, maar is

enorm belangrijk om altijd in gedachten te houden. Stel je eens voor dat Google dit

niet zou doen en je niet altijd direct vindt waar je naar op zoek bent. Het gevolg zou

zijn dat je op zoek gaat naar andere methoden om te vinden wat je zoekt. Google

zou vervolgens terrein verliezen en uiteindelijk niet meer gebruikt worden.

Page 7:  · 2016-06-20 · 9.3 Linkbuilding tips en hints..... 72 10 Handige tools voor zoekmachine optimalisatie 76 11 Slot 79. 5 Wat is een zoekmachine en hoe werkt een ... Je betaalt per

www.wphandleiding.nl

7

Om deze reden zoekt Google met verschillende technieken naar de beste manier om

supersnel de juiste resultaten voor elke zoekopdracht weer te geven. Hoe beter ze dit

doen, hoe meer mensen Google gaan gebruiken.

Een zoekmachine zoals Google indexeert in verloop van tijd alle websites die online

staan. Indexatie betekent het bekijken van een website en deze vervolgens indelen

in verschillende onderwerpen. Als iemand vervolgens zoekt op een van deze

onderwerpen (ook wel zoekwoorden) dan kunnen de websites die geïndexeerd zijn

voor dat onderwerp in de zoekresultaten naar voren komen.

In het bovenstaande voorbeeld zijn de zoekresultaten voor een zoekopdracht te zien.

De eerste drie resultaten uit het linker rijtje en het rechterrijtje zijn Google

advertenties, ook wel Adwords genoemd. Met Google Advertentie kom je met jouw

website op specifiek woorden direct bovenaan de zoekresultaten te staan.

Page 8:  · 2016-06-20 · 9.3 Linkbuilding tips en hints..... 72 10 Handige tools voor zoekmachine optimalisatie 76 11 Slot 79. 5 Wat is een zoekmachine en hoe werkt een ... Je betaalt per

[email protected]

8

Je betaalt per klik aan Google en dit is vaak op lange termijn een zeer kostbare

methode om goed gevonden te worden. Indien je ook geïnteresseerd bent in Google

Adwords kun je naar WP Masters gaan voor meer informatie.

De organische (gratis) resultaten staan in het linke rijtje onder de betaalde

advertenties. Hier wil je met jouw website tussen staan! Door op deze plekken, en in

ieder geval op de eerste pagina, te staan zorg je voor veel gratis bezoekers naar

jouw website en in deze handleiding zullen wij je tips en tricks geven om zo hoog

mogelijk in google te komen met jouw WordPress website.

Page 9:  · 2016-06-20 · 9.3 Linkbuilding tips en hints..... 72 10 Handige tools voor zoekmachine optimalisatie 76 11 Slot 79. 5 Wat is een zoekmachine en hoe werkt een ... Je betaalt per

www.wphandleiding.nl

9

Wat is zoekmachine optimalisatie?

Page 10:  · 2016-06-20 · 9.3 Linkbuilding tips en hints..... 72 10 Handige tools voor zoekmachine optimalisatie 76 11 Slot 79. 5 Wat is een zoekmachine en hoe werkt een ... Je betaalt per

[email protected]

10

2 Wat is zoekmachine optimalisatie?

Zoekmachine optimalisatie, ook wel SEO (search engine optimization) genoemd,

omvat alles dat te maken heeft met het optimaliseren van je website voor Google of

een andere zoekmachine.

Er is helaas niet een winnende tactiek om gegarandeerd bovenaan de

zoekresultaten van Google terecht te komen. De experts zijn het erover eens dat een

website op verschillende methodes geoptimaliseerd moet worden om goed

gevonden te worden. Deze methodes zijn:

1. Snelheid

2. Website techniek

3. Content

4. Backlinks

2.1 Snelheid

De snelheid van je website is enorm belangrijk voor de vindbaarheid van je website.

Hoe sneller je website laadt, hoe langer mensen op je website zullen blijven en hoe

eerder ze zullen vinden waar ze naar op zoek zijn.

2.2 Website techniek

De techniek van je website is belangrijk voor de vindbaarheid omdat je met behulp

van techniek verschillende aspecten goed kunt instellen voor Google. Hierdoor

indexeert Google je website bijvoorbeeld makkelijker. Onder techniek verstaan wij

bijvoorbeeld ook een mobiele versie van je website. Tegenwoordig straft Google

bijvoorbeeld niet mobiel vriendelijke website af in de zoekresultaten.

2.3 Content

Kwalitatieve content is een van belangrijkste zaken om goed te regelen op je

website. Door middel van goede content vinden bezoekers waar ze naar op zoek

zijn. En dit wordt als positief gezien door Google en het verbeterd daardoor de

vindbaarheid van je website.

2.4 Backlinks

Deze methodiek is de enige die je niet helemaal zelf kunt regelen. Backlinks zijn links

van andere website die linken naar jouw website. Kort omschreven werken backlinks

als volgt: Hoe meer relevante websites er naar jouw website linken, hoe belangrijker

jouw website is in de ogen van Google en hoe hoger je dus zal scoren in de

zoekresultaten.

Page 11:  · 2016-06-20 · 9.3 Linkbuilding tips en hints..... 72 10 Handige tools voor zoekmachine optimalisatie 76 11 Slot 79. 5 Wat is een zoekmachine en hoe werkt een ... Je betaalt per

www.wphandleiding.nl

11

2.5 bepaal waar je beter op gevonden wilt worden

Voordat we starten met het optimaliseren van je website moet je eerst bepalen op

welke zoekwoorden je beter gevonden wilt worden. Ga bij jezelf na wat de essentie

van je website is en bepaal vervolgens wat de belangrijkste zoekwoorden zijn waarop

je website gevonden moet worden.

Als voorbeeld pakken we www.wphandleiding.nl.

WP Handleiding verkoopt verschillende WordPress handleidingen en biedt hulp bij

WordPress problemen. Daarnaast staat er een actieve blog over WordPress op de

website.

Het is al duidelijk dat WordPress een van de belangrijkste zoekwoorden is, als we

hier de andere onderwerpen aan toevoegen krijgen we een lijst met zoekwoorden

zoals:

WordPress handleiding

WordPress hulp

WordPress ondersteuning

WordPress handboek

WordPress ebook

WordPress handleiding kopen

WordPress blog maken

WordPress nieuws

Hulp bij WordPress problemen

Etc.

Zorg ervoor dat je een lijst van rond de 25 tot 50 zoekwoorden hebt die belangrijk zijn

voor jouw website. Je kunt de zoekwoorden vervolgens ook indelen in mate van

belangrijkheid. Dit zorgt ervoor dat je de focus houdt op de meest belangrijke

zoekwoorden.

2.6 Doe een zoekwoorden onderzoek

Nadat je een lijst met zoekwoorden hebt gemaakt is het verstandig om te

onderzoeken of er ook daadwerkelijk op die zoekwoorden gezocht wordt. Er bestaan

twee tools van Google die je hiervoor gemakkelijk kunt gebruiken; Google Trends en

Google Adwords zoekwoordenonderzoek.

Google Trends

In Google Trends (http://www.google.nl/trends/?hl=nl) kun je zoekwoorden invoeren

en vervolgens direct zien hoe vaak er op het zoekwoord gezocht wordt. Als

voorbeeld hebben we “WordPress handleiding” en “WordPress ebook” als zoekterm

in Google trends ingevoerd. Zoals je kunt zien wordt er veel vaker op WordPress

Page 12:  · 2016-06-20 · 9.3 Linkbuilding tips en hints..... 72 10 Handige tools voor zoekmachine optimalisatie 76 11 Slot 79. 5 Wat is een zoekmachine en hoe werkt een ... Je betaalt per

[email protected]

12

ebook gezocht dan op WordPress handleiding, echter dit komt uiteraard ook omdat

ebook ook een internationaal woord is. Toch geeft Google Trends een goed inzicht in

de populariteit van de zoekwoorden.

Google Adwords zoekwoordenonderzoek

Indien je een Adwords account hebt (je kunt er ook gratis een aanmaken via Google

Adwords). Een zoekwoordenonderzoek met Google Adwords is veel gedetailleerder

dan Google Trends en wordt daardoor vaker gebruikt. Nadat je bent ingelogd op

Google Adwords ga je in het menu naar Hulpprogramma’s en klik je vervolgens op

Zoekwoordplanner (zie voorbeeld).

Page 13:  · 2016-06-20 · 9.3 Linkbuilding tips en hints..... 72 10 Handige tools voor zoekmachine optimalisatie 76 11 Slot 79. 5 Wat is een zoekmachine en hoe werkt een ... Je betaalt per

www.wphandleiding.nl

13

Kies op de volgende pagina voor de optie Gegevens en trends met betrekking tot

zoekvolume ontvangen. Er klapt dan een scherm naar beneden zoals in het

voorbeeld en hier voeg je de zoekwoorden in die je wilt gebruiken. Vervolgens kies je

bij locatie de focus locaties voor je zoekwoorden (Nederland in de meeste gevallen)

en klik op Zoekvolume ophalen om verder te gaan.

In het volgende scherm staat nu een overzicht van het aantal keer dat er per maand

op de betreffende zoekwoorden wordt gezocht. Daarnaast zie je informatie over de

concurrentie en een voorgesteld bod.

Page 14:  · 2016-06-20 · 9.3 Linkbuilding tips en hints..... 72 10 Handige tools voor zoekmachine optimalisatie 76 11 Slot 79. 5 Wat is een zoekmachine en hoe werkt een ... Je betaalt per

[email protected]

14

De concurrentie is belangrijk want deze geeft je inzicht in hoeverre het makkelijk of

moeilijk is om bovenaan de zoekresultaten te komen. De concurrentie geeft aan of

deze laag, gemiddeld of hoog is. Belangrijke zoekwoorden met veel zoekopdrachten

en een lage concurrentie zijn erg fijn want hier kun je relatief eenvoudiger bovenaan

komen te staan.

Het voorgestelde bod is alleen belangrijk als je een Adwords campagne (betaalde

SEA campagne) wilt starten en dus wilt betalen aan Google per klik naar je website.

Hoe lager het voorgestelde bod klik, hoe goedkoper het is om advertenties te

plaatsen en bezoekers naar je website te sturen.

Page 15:  · 2016-06-20 · 9.3 Linkbuilding tips en hints..... 72 10 Handige tools voor zoekmachine optimalisatie 76 11 Slot 79. 5 Wat is een zoekmachine en hoe werkt een ... Je betaalt per

www.wphandleiding.nl

15

2.7 Zoekwoorden positie in Google bijhouden

Nadat het zoekwoordenonderzoek is voltooid en je een mooie lijst hebt

samengesteld van belangrijkste zoekwoorden is het belangrijk om te weten wat je

positie in Google is en in hoeverre deze over tijd verbeterd of verslechterd. Dit kun je

uiteraard doen door zelf het zoekwoord in Google in te toetsen en dan de pagina’s

afgaan en te zoeken waar jouw website precies wordt weergegeven, maar dat is erg

tijdrovend en omslachtig.

Er is een prachtige tool ontwikkeld waarmee je elke dag gratis de Google positie van

100 zoekwoorden kunt analyseren. Deze tool heet de SERP checker. Voeg je

domeinnaam in bij de optie Domain Name, je zoekwoorden bij de Keywords en klik

onderaan op de knop Check all Keywords. Nu worden alle zoekwoorden

geanalyseerd en zie je direct de positie van jouw website in Google per zoekwoord.

Het is verstandig om deze analyse maandelijks uit te voeren om te zien of je

activiteiten succes hebben en op welke zoekwoorden je (nog) meer moet focussen

om bovenaan te komen in Google.

Page 16:  · 2016-06-20 · 9.3 Linkbuilding tips en hints..... 72 10 Handige tools voor zoekmachine optimalisatie 76 11 Slot 79. 5 Wat is een zoekmachine en hoe werkt een ... Je betaalt per

[email protected]

16

Snelheid is key!

Page 17:  · 2016-06-20 · 9.3 Linkbuilding tips en hints..... 72 10 Handige tools voor zoekmachine optimalisatie 76 11 Slot 79. 5 Wat is een zoekmachine en hoe werkt een ... Je betaalt per

www.wphandleiding.nl

17

3 Snelheid is key!

Snelheid is key in de online wereld. Een website die langzamer laadt dan 2 seconden

wordt al snel als traag bestempeld. Het WordPress CMS is van zichzelf een systeem

dat snel werkt, toch komt het vaak voor dat een WordPress website traag wordt of is

geworden door onder andere te grote afbeeldingen, teveel plugins, te zware plugins

of slechte hosting. Er zijn gelukkig veel verschillende tools beschikbaar om je

WordPress website sneller te maken.

Voordat we de WordPress website supersnel gaan maken is het goed om eerst te

meten hoe snel de website op dit moment is. Dit noemen we een 0-meting. Door een

0-meting te maken in het begin kun je na de optimalisatie zien hoeveel sneller de

website is geworden. Voor het maken van de 0-meting gebruiken we Pingdom Tools

Ga naar Pingdom Tools. Nu zal er een site geopend worden zoals in het voorbeeld.

Vul nu de URL van je website in het invulveld in (in het voorbeeld waar

“www.example.com” staat). Klik nog niet op de “Test Now” button, want voordat we

dat doen moeten we de instellingen van de test eerst goed zetten. Klik op het

woordje “Settings” net onder het invulveld. Verschillende opties worden nu zichtbaar,

Page 18:  · 2016-06-20 · 9.3 Linkbuilding tips en hints..... 72 10 Handige tools voor zoekmachine optimalisatie 76 11 Slot 79. 5 Wat is een zoekmachine en hoe werkt een ... Je betaalt per

[email protected]

18

Zorg ervoor dat bij de optie “Test from:”, Amsterdam, Netherlands staat

aangevinkt. Doordat Pingdom tools deze optie heeft is de snelheidsmeting

betrouwbaarder dan de snelheidsmeting van andere tools waaronder GTmetrix.

Nadat je Amsterdam, Netherlands hebt aangevinkt kun je de test uitvoeren door op

de button “Test Now” te klikken. Pingdom Tools voert nu de meting uit en nadat deze

klaar is zal je het resultaat zien zoals in onderstaande afbeelding.

In het resultaat zie je staan:

Perf. Grade: Overall waardering van de website

Requests: Het aantal verzoeken dat de website maakt voor het laden van de

homepage

Load time: De tijd die het kost om de website te laden

Page size: Het formaat van de website in KB of MB

Sla de resultaten van de Pingdom Tools meting op of noteer de Load Time score. De

0-meting van je website is nu voltooid.

Page 19:  · 2016-06-20 · 9.3 Linkbuilding tips en hints..... 72 10 Handige tools voor zoekmachine optimalisatie 76 11 Slot 79. 5 Wat is een zoekmachine en hoe werkt een ... Je betaalt per

www.wphandleiding.nl

19

3.1 Goede WordPress hosting

De snelheid en stabiliteit van je WordPress website wordt mede bepaald door de

kwaliteit van het hosting pakket. Hier staat de website op geïnstalleerd en de servers

van de hosting provider bepalen onder andere:

De reactietijd van de website – hoe lang het duurt voordat de eerste gegevens

worden doorgestuurd

De snelheid van het doorsturen van gegevens – hoe beter de server, hoe

sneller de gegevens worden doorgestuurd

Beide graadmeters zijn erg belangrijk en daarom adviseren wij om kritisch te kijken

naar je huidige hosting partner. Goedkope hosting is dan ook lang niet altijd de beste

oplossing. Wij hebben in het verleden veel verschillende hosting partijen geprobeerd

en kunnen je de volgende partijen aanbevelen:

Verder is bekend bij ons dat WP Hosty en WP Monster beide ook goede

alternatieven zijn.

Niet teveel plugins installeren

Updates uitvoeren

Afbeeldingen optimaliseren (WP Smush It)

Browser Cache – W3 Total Cache

CDN netwerk

Volledige handleiding sneller maken van je WordPress website – link

Onderhoud van de website (aanbieding)

De snelheid en stabiliteit van je WordPress website wordt mede bepaald door de

kwaliteit van het hosting pakket. Hier staat de website op geïnstalleerd en de servers

van de hosting provider bepalen onder andere:

De reactietijd van de website – hoe lang het duurt voordat de eerste gegevens

worden doorgestuurd

De snelheid van het doorsturen van gegevens – hoe beter de server, hoe

sneller de gegevens worden doorgestuurd

Page 20:  · 2016-06-20 · 9.3 Linkbuilding tips en hints..... 72 10 Handige tools voor zoekmachine optimalisatie 76 11 Slot 79. 5 Wat is een zoekmachine en hoe werkt een ... Je betaalt per

[email protected]

20

Beide graadmeters zijn erg belangrijk en daarom adviseren wij om kritisch te kijken

naar je huidige hosting partner. Goedkope hosting is dan ook lang niet altijd de beste

oplossing. Omdat elke website anders is kunnen we niet in het algemeen adviseren

welke hostingpartij de beste voor jouw website is.

Voor een advies op maat voor de hosting van je website kun je altijd even contact

opnemen met een van onze experts via [email protected].

3.2 Installeer niet teveel plugins

Plugins zijn vaak erg handig om eenvoudig nieuwe functionaliteiten toe te voegen

aan je website. Ze worden heel veel gebruikt en daar zit ook het gevaar. Teveel

plugins kunnen je website erg traag maken want elke plugin moet afzonderlijk

benaderd worden en geladen worden. Bovendien zijn er veel onprofessionele plugins

op de markt die je website onnodig traag kunnen maken.

Daarom hoort het verwijderen van onnodige plugins bij het optimaliseren van je

WordPress website. Ga bij jezelf na of een plugin echt noodzakelijk is voor je website

en zo niet, verwijder deze dan. De regel is: Hoe minder plugins, hoe sneller je

website.

3.3 Updates uitvoeren

Een gezonde, stabiele WordPress omgeving is een WordPress website die up-to-

date is. Zorg er daarom voor dat het WordPress systeem, het thema en alle plugins

regelmatig geupdate worden.

Wij komen veel klanten tegen die bang zijn om hun website gegevens kwijt te raken

en om die reden de website niet updaten. Het is daarom erg belangrijk dat je eerst

een backup van je website maakt voordat je de updates uitvoert. Veel backup plugins

zijn hier niet geschikt voor omdat deze de backup van je website op de server van je

website opslaan. Dat is zeer vreemd, want een backup van je PC sla je ook niet op

dezelfde PC op. Wij adviseren daarom altijd om de tool ManageWP te gebruiken. Dit

is een externe tool waarmee je de backup van je website kunt opslaan op je Dropbox

of Google Drive account.

Dus zelfs als je de error zo groot is dat je niet meer kan inloggen in WordPress en je

website een blank scherm geeft, kun je via het ManageWP dashboard je oude

website instellingen terugzetten.

Page 21:  · 2016-06-20 · 9.3 Linkbuilding tips en hints..... 72 10 Handige tools voor zoekmachine optimalisatie 76 11 Slot 79. 5 Wat is een zoekmachine en hoe werkt een ... Je betaalt per

www.wphandleiding.nl

21

WordPress, thema’s en plugins updaten

Om te zien of er WordPress en/of plugin updates beschikbaar zijn ga je in het

navigatiemenu van je WordPress website naar “Dashboard” en vervolgens klik je op

“Updates”. In het volgende scherm (zie onderstaande afbeelding) zie je een

overzicht staan van de beschikbare updates voor WordPress, plugins en WordPress

thema’s.

Update WordPress, plugins en thema’s een voor een en check na elke update of de

website nog correct werkt. Als deze niet meer naar behoren werkt, zet je de back-up

via het ManageWP dashboard terug en begin je opnieuw met het updaten van de

andere plugins of thema’s.

Page 22:  · 2016-06-20 · 9.3 Linkbuilding tips en hints..... 72 10 Handige tools voor zoekmachine optimalisatie 76 11 Slot 79. 5 Wat is een zoekmachine en hoe werkt een ... Je betaalt per

[email protected]

22

3.4 Afbeeldingen optimaliseren

De meeste websites bestaan voor het overgrote deel uit tekst in combinatie met

afbeeldingen. Afbeeldingen nemen ruimte in op de server en kosten tijd om te laden.

Hierdoor is het van groot belang dat alle afbeeldingen worden geoptimaliseerd.

Gelukkig is ook hiervoor een zeer goede plugin ontwikkeld die automatisch alle

afbeeldingen voor je optimaliseert. Deze plugin heet WP Smush.it.

WP Smush.it downloaden en

installeren

Ga in het WordPress navigatiemenu naar de

“Plugins” module en klik linksboven op de knop

“Nieuwe plugin”. Zie afbeelding rechts.

Vul in de zoekbalk het woord WP Smush.it in en

klik op de knop “Plugins zoeken”. Het eerste

resultaat zou nu de juiste plugin moeten zijn. Zie

onderstaande afbeelding.

Klik vervolgens op de tekst “Nu installeren” om

de WP Smush.it plugin te installeren. Nadat de

installatie van de plugin voltooid is klik je op de

tekst “Plugin activeren” om de plugin te

activeren.

Page 23:  · 2016-06-20 · 9.3 Linkbuilding tips en hints..... 72 10 Handige tools voor zoekmachine optimalisatie 76 11 Slot 79. 5 Wat is een zoekmachine en hoe werkt een ... Je betaalt per

www.wphandleiding.nl

23

WP Smush.it activeren

Nu de plugin is geïnstalleerd en

geactiveerd gaan we de afbeeldingen

optimaliseren. De plugin heeft een extra

optie toegevoegd aan het navigatiemenu

bij de module “Media”, zie afbeelding

rechts. De optie heet “Bult Smush.it”.

Klik hierop en je wordt verwezen naar een

nieuwe pagina.

Onderaan de tekst zie je staan hoeveel afbeeldingen de plugin heeft gevonden die

geoptimaliseerd kunnen worden. In onderstaand voorbeeld zijn het er 95. Klik nu op

de knop “Run all images through WP Smush.it right now”. De plugin zal nu een

voor een alle afbeeldingen gaan optimaliseren. Let op, dit kan een behoorlijk lange

tijd duren, maar het levert dan ook veel op!

Optimalisatie van nieuwe afbeeldingen

Een fijne eigenschap van de WP Smush.it plugin is dat nieuwe afbeeldingen

automatisch geoptimaliseerd worden. Voeg je in de toekomst dus nieuwe

afbeeldingen aan berichten of pagina’s toe, dan worden deze direct door WP

Smush.it geoptimaliseerd. Zo hoef je jezelf daar in ieder geval niet meer druk om te

maken!

Page 24:  · 2016-06-20 · 9.3 Linkbuilding tips en hints..... 72 10 Handige tools voor zoekmachine optimalisatie 76 11 Slot 79. 5 Wat is een zoekmachine en hoe werkt een ... Je betaalt per

[email protected]

24

3.5 Browser Cache

Cache is een opslagplaats waarin veelgebruikte data tijdelijk wordt opgeslagen om er

zo sneller toegang tot te krijgen. Een website kan dus gebruik maken van browser

cache om zo de website sneller te laten laden. Standaard is dit niet ingesteld voor

WordPress en ook hiervoor dienen we een nieuwe plugin te installeren. Een van de

meest krachtige plugins hiervoor is Leverage Browser Caching Ninja. En het mooiste

is, je hoeft zelf helemaal niets in te stellen.

Leverage Browser Caching Ninja

downloaden en installeren

Ga in het WordPress navigatiemenu naar

de “Plugins” module en klik linksboven op

de knop “Nieuwe plugin”. Zie afbeelding

rechts.

Vul in de zoekbalk de title van de plugin

“Leverage Browser Caching Ninja” in en

klik op de knop “Plugins zoeken”. Het

eerste resultaat zou nu de juiste plugin

moeten zijn. Zie onderstaande afbeelding.

Klik vervolgens op de tekst “Nu

installeren” om de browser cache plugin

te installeren. Nadat de installatie van de

plugin voltooid is klik je op de tekst

“Plugin activeren” om de plugin te

activeren.

Page 25:  · 2016-06-20 · 9.3 Linkbuilding tips en hints..... 72 10 Handige tools voor zoekmachine optimalisatie 76 11 Slot 79. 5 Wat is een zoekmachine en hoe werkt een ... Je betaalt per

www.wphandleiding.nl

25

Leverage Browser Caching Ninja plugin gebruiken

Nu de plugin is geïnstalleerd en geactiveerd is er een

nieuwe module toegevoegd aan het WordPress

navigatiemenu. Helemaal onderaan (of bijna

onderaan) staat nu de Leverage Browser Cache Ninja

module (zie afbeelding).

Klik op deze module en de opties van de plugin

worden geopend.

Zorg ervoor dat de optie “Enable” aangevinkt staat en

klik op de knop “Update”. Dit is het enige dat je hoeft

te doen, de plugin doet de rest en zorgt voor een

stabiele en betrouwbare browser cache.

Naast Leverage Browser Caching Ninja bestaat er nog geavanceerdere tools

waarmee je veel meer instellingen kunt regelen. Dit zijn bijvoorbeeld W3 Total Cache

en WP Super Cache. Het instellen van deze plugins vergt veel verstand van hoe een

website en de bestanden werken en mede daardoor bespreken wij deze plugins niet

in de Google optimalisatie handleiding. De W3 Total Cache plugin wordt wel in zijn

geheel behandeld in de WordPress optimalisatie handleiding.

Page 26:  · 2016-06-20 · 9.3 Linkbuilding tips en hints..... 72 10 Handige tools voor zoekmachine optimalisatie 76 11 Slot 79. 5 Wat is een zoekmachine en hoe werkt een ... Je betaalt per

[email protected]

26

3.6 Volledige handleiding sneller maken van je WordPress

website

Het sneller maken van je website kost veel werk en het is lastiger als je niet precies

weet wat je doet of wat voor een effect een plugin kan hebben. Wil je hulp bij het

sneller maken van je website dan kun je contact opnemen met WP Handleiding via

[email protected] of bekijk de WordPress Optimalisatie handleiding. In deze

handleiding wordt specifiek besproken hoe je jouw WordPress website supersnel

maakt.

3.7 Onderhoud van de website

Het onderhouden van je website is van groot belang voor de snelheid en stabiliteit.

Het regelmatig updaten van plugins, het opschonen van code, de beveiliging regelen

en het wekelijks maken van backups is van belang voor het voortbestaan van je

website. Net zoals een auto heeft ook een website regelmatig onderhoud nodig,

anders wordt deze roestig en gaat het uiteindelijk kapot.

Hulp bij het onderhoud van de website en support bij problemen

Bij WP Handleiding werken allemaal enthousiaste jonge developers, frontenders,

programmeurs en marketeers die alles weten over WordPress. Mede daardoor

bieden wij nu ook een onderhoud en support contract aan voor mensen met een

WordPress website. Voor het onderhoud en support betaal je maandelijks een vast

bedrag en ontvang je de volgende diensten:

Wekelijkse backups van de website die worden opgeslagen op een private

server.

Beveiliging van de website. Door de populariteit van WordPress worden er

steeds vaker aanvallen gedaan op het WordPress CMS. Goede beveiliging

is hierdoor essentieel geworden.

Wij updaten plugins en WordPress.

Bij technische problemen lossen wij dit voor je op.

Wij bieden ondersteunen en beantwoorden al je vragen.

Wij doen maandelijks een check en optimaliseren de website zodat deze

snel is en blijft.

Prijs

Normaal gesproken vragen wij €95,- per maand voor het onderhoud en de support

van een WordPress website. Echter omdat u al klant van WP Handleiding bent

kunnen wij u het onderhoudscontract aanbieden voor €49,95 per maand (ex btw).

Indien u interesse heeft kunt u ons bereiken via [email protected].

Page 27:  · 2016-06-20 · 9.3 Linkbuilding tips en hints..... 72 10 Handige tools voor zoekmachine optimalisatie 76 11 Slot 79. 5 Wat is een zoekmachine en hoe werkt een ... Je betaalt per

www.wphandleiding.nl

27

Mobielvriendelijke website

Page 28:  · 2016-06-20 · 9.3 Linkbuilding tips en hints..... 72 10 Handige tools voor zoekmachine optimalisatie 76 11 Slot 79. 5 Wat is een zoekmachine en hoe werkt een ... Je betaalt per

[email protected]

28

4 Een mobielvriendelijke website

Sinds 2015 is het hebben van een mobielvriendelijke of responsive website

belangrijker geworden. Google heeft namelijk besloten dat websites die geen

mobiele versie hebben een negatieve score krijgen in de zoekresultaten. Dit is ook

heel logisch want sinds 2015 worden websites vaker via een mobiel apparaat

bezocht dan via een desktop of laptop. Het is tegenwoordig dus belangrijker dan ooit

om een mobielvriendelijke website te hebben.

4.1 Wat is een responsive website

Een responsive website is in essentie een website die zich aanpast aan de

afmetingen van het scherm waarop de website bekeken wordt zonder in te leveren

op leesbaarheid van de tekst of de bruikbaarheid van de interface.

Een responsive website past zichzelf aan, aan de omgeving waarin hij getoond wordt

met behulp van flexibele grids, flexibele afbeeldingen en CSS3 media queries. Dit zal

je misschien allemaal niet zoveel zeggen en gelukkig hoeft dat ook niet. Voor

WordPress zijn er namelijk weer een aantal plugins ontwikkeld die van je website een

responsive website kunnen maken.

Voordat we ingaan op deze plugins is het eerst verstandig om na te gaan of je

website nog niet of al wel responsive is. Veel WordPress thema’s zijn namelijk

standaard al responsive (gelukkig maar!) en als dat het geval is, hoef je niets of bijna

niets te wijzigen voor de mobiele weergave van je website.

Page 29:  · 2016-06-20 · 9.3 Linkbuilding tips en hints..... 72 10 Handige tools voor zoekmachine optimalisatie 76 11 Slot 79. 5 Wat is een zoekmachine en hoe werkt een ... Je betaalt per

www.wphandleiding.nl

29

Het verschil tussen een responsive en niet responsive website

In het voorbeeld zie je het verschil tussen een mobielvriendelijke en niet

mobielvriendelijke website. Het linkse voorbeeld is de niet mobielvriendelijke website,

je ziet hier dat de tekst niet leesbaar is en je moet inzoomen om iets te kunnen lezen.

Bij de rechter variant is alles op maat gesneden en de tekst gewoon leesbaar.

Een voorbeeld van een responsive website op verschillende apparaten:

Page 30:  · 2016-06-20 · 9.3 Linkbuilding tips en hints..... 72 10 Handige tools voor zoekmachine optimalisatie 76 11 Slot 79. 5 Wat is een zoekmachine en hoe werkt een ... Je betaalt per

[email protected]

30

4.2 WordPress plugins om je website responsive te maken

Er bestaan enkele plugins die je website responsive kunnen maken. Vaak is dit niet

de beste oplossing en daarom adviseren wij altijd om bij het kiezen van een

WordPress thema rekening te houden met of het thema responsive is. Starten met

een responsive WordPress thema is namelijk altijd makkelijker.

Er bestaan twee plugins die de website responsive kunnen maken; Jetpack en WP

Touch Mobile. In deze handleidingen zullen we beide plugins uitgebreid bespreken.

Jetpack plugin voor een mobielvriendelijke website

De Jetpack plugin heeft veel opties en mogelijkheden waaronder verschillende

shortcodes, galerij weergaven, reactie mogelijkheden. Maar de plugin heeft ook een

responsive functie en daar gaan we dieper op in. De Jetpack’s Mobile Theme optie

geeft je website content op een mooie, mobielvriendelijke manier weer op

smartphones en tablets.

Ga in het WordPress navigatiemenu naar de “Plugins” module en klik linksboven op

de knop “Nieuwe plugin”. Vul in de zoekbalk de title van de plugin “Jetpack” in en

klik op de knop “Plugins zoeken”. Het eerste resultaat zou nu de juiste plugin

moeten zijn. Klik vervolgens op de tekst “Nu installeren” om de Jetpack plugin te

installeren. Nadat de installatie van de plugin voltooid is klik je op de tekst “Plugin

activeren” om de plugin te activeren.

Activeer het mobiele thema van Jetpack

Om het mobiele thema te activeren ga je naar het Jetpack dashboard en klik je op

activeren bij de Mobile Theme module.

Page 31:  · 2016-06-20 · 9.3 Linkbuilding tips en hints..... 72 10 Handige tools voor zoekmachine optimalisatie 76 11 Slot 79. 5 Wat is een zoekmachine en hoe werkt een ... Je betaalt per

www.wphandleiding.nl

31

Hoe zie ik wat er getoond wordt op het mobiele thema?

Nu de Jetpack mobile theme optie is geactiveerd wil je natuurlijk zien hoe je website

eruit ziet. Hiervoor moet je de website via een smartphone of tablet bezoeken. In

onderstaande afbeelding zie je een voorbeeld van het Jetpack mobiele thema.

De Jetpack mobiele thema opties instellen

Het mobiele thema geeft je een aantal verschillende opties:

Toon excerpts (samenvattingen) of de gehele tekst van berichten op de

homepage en archief pagina’s.

Toon een promotie voor de WordPress mobiele App in de footer van het

mobiele thema.

Je kunt de opties van het mobiele thema wijzigen door:

Ga naar de Jetpack module in je WordPress dashboard.

Page 32:  · 2016-06-20 · 9.3 Linkbuilding tips en hints..... 72 10 Handige tools voor zoekmachine optimalisatie 76 11 Slot 79. 5 Wat is een zoekmachine en hoe werkt een ... Je betaalt per

[email protected]

32

Zoek de Mobile Theme module op en click op Configure (of

Instellingen). Je zult nu naar de opties gestuurd worden.

Wijzig de opties naar wens en sla deze wijzigingen op,

Het nadeel van het Jetpack Mobiele thema is dat je weinig kunt veranderen aan hoe

de website mobiel wordt weergegeven.

WPtouch Mobile Plugin

Mobiel internetgebruik is heel hard aan het groeien. Gezien de populariteit van

WordPress, is het niet verwonderlijk dat er ook veel wordt gedaan aan de mobile side

van WordPress. De WPtouch Mobile Plugin is een voorbeeld van een mobiele

toepassing voor WordPress die het leven van je bezoekers die een smartphone

gebruiken veel gemakkelijker maakt.

Features van WPtouch Mobile Plugin

WPtouch Mobile Plugin is in de basis simpelweg een plugin die ervoor zorgt dat jouw

website automatisch perfect wordt weergegeven op mobiele apparaten. Zodra

iemand op een smartphone naar je website zal gaan, zal de content en lay-out

geschaald worden naar het kleine scherm van de mobiele telefoon. De plugin zorgt

ervoor dat je kunt kiezen uit verschillende thema’s: vier om precies te zijn.

Het grootste voordeel hierbij is dat WPtouch Mobile Plugin ervoor zorgt dat de

content van je website tot wel 3 keer sneller laadt dan op een desktop of via een

responsive theme. De plugin beschikt over een eigen administrator interface binnen

je WordPress dashboard, zodat je instellingen voor je mobiele website eenvoudig

wijzigt vanuit je eigen, vertrouwde omgeving.

Voordat je de mobiele kant van je WordPress installatie verkent, is het wijs om de

statistieken van je website eens te verkennen door middel van bijvoorbeeld Google

Analytics. Hierin kun je ook uitsplitsen hoeveel van je bezoekers een smartphone of

tablet gebruiken. Indien dit percentage relatief hoog is (bijvoorbeeld hoger dan 10%),

dan is het belangrijk om je website mobile proof te maken. WPtouch Mobile Plugin is

Page 33:  · 2016-06-20 · 9.3 Linkbuilding tips en hints..... 72 10 Handige tools voor zoekmachine optimalisatie 76 11 Slot 79. 5 Wat is een zoekmachine en hoe werkt een ... Je betaalt per

www.wphandleiding.nl

33

in dat geval een prima oplossing om ervoor te zorgen dat je content er ook top uitziet

on the go.

4.3 Kies voor een Premium WordPress responsive thema

Zoals je misschien wel gemerkt hebt met de twee hiervoor besproken plugins is het

aanpassen van de mobiele weergave enorm beperkt. Dat is een van de voornaamste

redenen dat wij klanten altijd adviseren om voor een Premium WordPress thema

(betaald) te kiezen dat direct responsive is. Zo kun je ook statische websites goed

mobiel weergeven i.p.v. alleen blogs.

Een ander voordeel van een Premium WordPress thema is dat deze thema’s door

experts zijn gemaakt, vaak geen code fouten bevatten, erg snel zijn en je krijgt

support voor vragen. En dit alles kost je ongeveer 50 dollar per thema. Een

investering die zich zeer zeker terugverdient.

Een van de grootste marktplaatsen voor Premium WordPress thema’s is

Themeforest.

Waar moet je op letten bij het kopen van een WordPress thema?

Gratis is goed, nietwaar? Wie houdt er nu niet van gratis dingen? Echter, wanneer

het op gratis WordPress thema’s aankomt, is gratis niet altijd goed. Sterker nog,

soms voldoet het niet. In bepaalde gevallen kan het zijn dat je simpelweg meer nodig

hebt dan wat gratis thema’s te bieden hebben. Je wilt een geweldig design, je wilt

veel features, je wilt voldoende support. En dat is het punt waarop je het aanschaffen

van premium WordPress thema’s moet overwegen. Maar hoe weet je nu of je waar

voor je geld krijgt?

Een WordPress thema kopen

Er zijn talloze providers die premium WordPress thema’s aanbieden. Ze zijn echter

niet allemaal even goed. Ga bij voorkeur voor een bekende provider met een goede

reputatie, zoals Elegant Themes, Themeforest of WooThemes. Als je twijfelt, kun je

ook de naam van het thema googlen en reviews bekijken van mensen die het thema

gekocht hebben. Als de provider een gratis versie van het thema aanbiedt, kun je

Page 34:  · 2016-06-20 · 9.3 Linkbuilding tips en hints..... 72 10 Handige tools voor zoekmachine optimalisatie 76 11 Slot 79. 5 Wat is een zoekmachine en hoe werkt een ... Je betaalt per

[email protected]

34

deze downloaden. Zo krijg je een beetje een idee van wat je kunt verwachten van de

premium versie.

Update frequentie van het WordPress thema

Als het op WordPress aankomt, zijn reguliere updates van essentieel belang. Ook

thema’s moeten geregeld geüpdate worden om compatible te blijven met de meest

recente WordPress versies, en om beveiligingskwesties te voorkomen. Als een

thema niet recentelijk is geüpdate, kun je beter verder zoeken.

SEO-vriendelijkheid

Niet elk WordPress thema zal goede SEO resultaten opleveren. Een nette,

geoptimaliseerde code is heel belangrijk voor het behalen van de beste

zoekresultaten. WordPress SEO goeroe Yoast moedigt gebruikers aan om hun

thema te valideren op basis van factoren zoals breadcrumbs en weergegeven

taxonomie beschrijvingen. Als je nog niet veel afweet van SEO en je niet goed weet

waar je op moet letten, zorg dan dat je een thema kiest waarbij SEO in de

beschrijving wordt genoemd, en dat er ook wordt benoemd wat het betreffende

thema SEO-vriendelijk maakt.

Support

Support kan geleverd worden via email en telefoon, maar ook in de vorm van

instructie handleidingen, video tutorials en forums. Als WordPress nog vrij nieuw is

voor je en je verwacht geregeld support nodig te hebben, kies dan voor een thema

ontwikkelaar die veel vormen van support biedt. Hou er ook rekening mee dat

sommige thema’s helemaal geen support bieden. Themeforest.net verkoopt

bijvoorbeeld ook thema’s die gemaakt zijn door programmeurs die een fulltime baan

hebben en het gewoon leuk vinden om in hun vrije tijd WordPress thema’s te maken.

Zij hebben doorgaans niet de tijd om voldoende support te bieden.

Fixed of responsive

Vraag jezelf af of je behoefte hebt aan een responsive thema. Responsive design is

feitelijk een ander wordt voor mobiel-vriendelijk. Responsive thema’s zullen zich

automatisch aanpassen aan de browserformaten van smartphones en tablets,

waardoor de content op elk apparaat goed en prettig leesbaar blijft. Als je bedenkt

dat steeds meer mensen smartphones en tablets gebruiken, is het wel raadzaam om

een responsive thema te kiezen.

Page 35:  · 2016-06-20 · 9.3 Linkbuilding tips en hints..... 72 10 Handige tools voor zoekmachine optimalisatie 76 11 Slot 79. 5 Wat is een zoekmachine en hoe werkt een ... Je betaalt per

www.wphandleiding.nl

35

Website structuur

Page 36:  · 2016-06-20 · 9.3 Linkbuilding tips en hints..... 72 10 Handige tools voor zoekmachine optimalisatie 76 11 Slot 79. 5 Wat is een zoekmachine en hoe werkt een ... Je betaalt per

[email protected]

36

5 Website Structuur

Nu we de website sneller en mobielvriendelijk hebben gemaakt is het tijd om te kijken

naar de website structuur. In dit hoofdstuk behandelen we de permalink structuur,

gebruiksvriendelijke menu’s en intern linken. Alle drie zijn belangrijk om de Google

vindbaarheid van je website te verbeteren.

5.1 Permalink structuur wijzigen

De permalinks instellingen vind je door in het navigatiemenu naar ‘Instellingen’ te

gaan en vervolgens op ‘Permalinks’ te klikken. De permalinks zijn zeer belangrijk

voor de vindbaarheid van je blog en indexatie door Google en andere zoekmachines.

Vele webhosters en handleidingen besteden weinig aandacht aan permalinks, terwijl

je hier juist het verschil kunt maken.

Permalinks zijn de URL’s die je pagina’s en berichten krijgen. Stel je hebt een

website en de URL van je website is www.website.nl. Nu maak je op 11 mei 2009

een nieuwe pagina of bericht aan met de titel ‘WordPress CMS Handleiding’ en dit is

het 5e bericht of de 5e pagina die je aanmaakt. Deze krijgt dan een van de volgende

permalink varianten:

Standaard: www.website.nl/?p=5

Jaar, maand, dag en naam: www.website.nl/2009/05/11/wordpress-cms-

handleiding/

Jaar, maand en naam: www.website.nl/2009/05/wordpress-cms-handleiding/

Numeriek : www.website/archieven/5

Berichtnaam: www.website.nl/wordpress-cms-handleiding/

Aangepaste structuur: Wij adviseren je om geen aangepaste structuur te

gebruiken i.v.m. de vindbaarheid van je website.

Waarom is dit zo belangrijk? Dat is heel eenvoudig uit te leggen. Google en andere

zoekmachine indexeren pagina´s naar zoekwoorden zodat mensen die bijvoorbeeld

op google.nl zoeken, de juiste pagina´s snel vinden. Door je permalinks zo in te

stellen dat je zoekmachines helpt met het correct indexeren van je pagina´s en

berichten wordt jouw website uiteindelijk sneller gevonden.

Voorbeeld: We hebben een pagina met de URL www.website.nl/?p=5 en een

pagina met de URL www.website.nl/wordpress-cms-handleiding/. Welke denk je

dat bovenaan staat in de zoekresultaten van Google als iemand zoekt op de

zoekwoorden ‘WordPress handleiding’?

Page 37:  · 2016-06-20 · 9.3 Linkbuilding tips en hints..... 72 10 Handige tools voor zoekmachine optimalisatie 76 11 Slot 79. 5 Wat is een zoekmachine en hoe werkt een ... Je betaalt per

www.wphandleiding.nl

37

Nu is het niet zo dat je gelijk voor de optie ‘Berichtnaam’ als permalink moet kiezen.

Wij adviseren statische websites die geen blog functie hebben om inderdaad de

Berichtnaam permalink te gebruiken. Is je website echter een blog en plaats je

dagelijks of wekelijks nieuwe berichten op de website, dan kun je veel beter de

permalink ‘Jaar, maand, dag en naam’ of ‘Jaar, maand en naam’ gebruiken.

Waarom? Omdat zoekmachines ook positieve scores geeft aan nieuwere berichten

en met deze permalink maak je het de zoekmachines zeer gemakkelijk om te zien

wanneer dit bericht geschreven is.

De conclusie is als volgt:

Gebruik je de website voornamelijk statisch, gebruik dan de Berichtnaam

Permalink

Gebruik je de website meer als blog en plaats je vaak nieuwe berichten of

pagina`s, gebruik dan de Jaar, Maand, Dag en Naam Permalink of Jaar,

Maand en Naam Permalink

Heb je de Permalinks instellingen gewijzigd, dan dien je dit te bevestigen door op de

knop ‘Wijzigingen opslaan’ te klikken.

LET OP: Als je de Permalinks structuur wijzigt dan wijzigen alle bestaande URL’s

van pagina´s en berichten. Hierdoor werken dus alle bestaande interne en externe

links naar je website niet meer. Je hebt tenslotte alle URL’s (ook wel ID´s) van je

berichten en pagina´s gewijzigd.

Page 38:  · 2016-06-20 · 9.3 Linkbuilding tips en hints..... 72 10 Handige tools voor zoekmachine optimalisatie 76 11 Slot 79. 5 Wat is een zoekmachine en hoe werkt een ... Je betaalt per

[email protected]

38

5.2 Gebruiksvriendelijk website menu

Google meet hoe lang bezoekers op jouw website blijven en geeft hier een score

aan. Hoe langer bezoekers op je website blijven hangen en hoe meer verschillende

pagina’s ze bekijken, hoe beter dit is voor de SEO score van je website. Het is dus

van groot belang dat je website overzichtelijk en duidelijk is. Een gebruiksvriendelijk

menu kan hier goed bij helpen. Gelukkig is het in WordPress relatief eenvoudig om

zelf een menu aan te maken. Standaard worden alle pagina’s die je publiceert

toegevoegd aan het menu, echter dit is zelden wenselijk.

Daarnaast is het voordelig als Google snel en goed kan zien hoe de structuur van je

website in elkaar zit (indexatie). Een goed doordacht menu helpt hierbij.

In onderstaande afbeelding zie je een voorbeeld van een zeer uitgebreid menu dat

wel overzichtelijk heeft en zelf een call-to-action bevat aan de rechterkant. Dit is een

goed voorbeeld van een groot menu dat toch duidelijk en overzichtelijk is.

Page 39:  · 2016-06-20 · 9.3 Linkbuilding tips en hints..... 72 10 Handige tools voor zoekmachine optimalisatie 76 11 Slot 79. 5 Wat is een zoekmachine en hoe werkt een ... Je betaalt per

www.wphandleiding.nl

39

Een aangepast menu aanmaken

Met de module ‘Menu’s’ is het mogelijk om een menu op maat

te maken. Ga in de navigatiebalk naar de kop ‘Weergave’ en

klik vervolgens op ‘Menu’s’ (zie afbeelding rechts).

Op de Menu pagina staan een aantal belangrijke zaken.

Bovenin zie je twee tabs met Menu’s bewerken en Locaties

beheren. Standaard opent de Menu’s pagina de eerste tab.

Hier staan links van boven naar beneden: Pagina’s, Links en

Categorieën. Deze drie kun je toevoegen aan een menu.

Rechts zie je een overzicht van het huidige menu of een leeg

veld indien je nog geen menu hebt gemaakt.

Page 40:  · 2016-06-20 · 9.3 Linkbuilding tips en hints..... 72 10 Handige tools voor zoekmachine optimalisatie 76 11 Slot 79. 5 Wat is een zoekmachine en hoe werkt een ... Je betaalt per

[email protected]

40

Om een nieuwe aangepast menu te maken vul je de naam van het menu in de ‘Voer

de menunaam hier in’ balk in en druk je op de knop ‘Menu aanmaken’. Nu zijn de

linker opties niet meer doorzichtig en kun je deze gaan gebruiken. Je hebt nu

onderstaand scherm voor je:

Nadat je een menu hebt aangemaakt kun je links, pagina’s en categorieën gaan

toevoegen. Ook staan er twee opties in het menu die je direct kunt gebruiken om het

menu actief te maken. De eerste optie (automatisch pagina’s toevoegen) zorgt ervoor

dat alle pagina’s die je in de toekomst publiceert direct in het menu worden gezet. De

tweede optie (Thema Locaties) geeft een overzicht

weer van alle menu locaties van je thema en hier

kun je het menu direct een locatie toewijzen.

Vergeet niet op Menu opslaan te klikken om de

wijzigingen op te slaan.

Een pagina toevoegen aan het menu

In de pagina tab staan alle gepubliceerde pagina’s

van de website. Je kunt ze filteren door op meest

recent, toon alles of op zoeken te klikken.

Voeg een pagina toe aan het menu door het

selectieveld aan te vinken en op ‘Aan menu

toevoegen’ te klikken (afbeelding rechts).

Page 41:  · 2016-06-20 · 9.3 Linkbuilding tips en hints..... 72 10 Handige tools voor zoekmachine optimalisatie 76 11 Slot 79. 5 Wat is een zoekmachine en hoe werkt een ... Je betaalt per

www.wphandleiding.nl

41

Vervolgens komt de pagina in het menu te staan. Hier kun je de pagina indien

gewenst een andere naam geven door het veld onder Navigatielabel (nummer 1) in

te vullen (zie onderstaande afbeelding).

Een link toevoegen aan het menu

Waarom zou je een link toevoegen aan een menu? Stel je voor dat je een home

menubutton wilt toevoegen aan het aangepaste menu, dan kun je dit doen door een

aangepaste link toe te voegen.

1. URL: Vul hier de link van de pagina in waar het menu-item naar toe dient te

linken.

2. Linktekst: Vul hier de titel van het menu-item in.

3. Aan menu toevoegen: Voeg de aangepaste link aan het nieuwe menu toe

door op ‘Aan menu toevoegen’ de klikken.

Een categorie toevoegen aan het menu

De categorieën worden op dezelfde wijze toegevoegd aan het menu als de pagina’s.

In de categorieën tab staan alle aangemaakte categorieën. Je kunt ze filteren door

op meest recent, toon alles of op zoeken te klikken. Voeg een categorie toe aan

Page 42:  · 2016-06-20 · 9.3 Linkbuilding tips en hints..... 72 10 Handige tools voor zoekmachine optimalisatie 76 11 Slot 79. 5 Wat is een zoekmachine en hoe werkt een ... Je betaalt per

[email protected]

42

het menu door het selectieveld aan te vinken

en op ‘Aan menu toevoegen’ te klikken (zie

afbeelding).

Ben je helemaal klaar en tevreden met je

nieuwe menu? Zorg er dan altijd voor dat je op

de knop ‘Menu opslaan’ drukt om de

wijzigingen definitief op te slaan.

De volgorde van het menu wijzigen

Nu alle gewenste links, pagina’s en categorieën aan het nieuwe menu zijn

toegevoegd gaan we het hebben over het wijzigen van de volgorde en het activeren

van het menu.

Je sleept de pagina, link of categorie naar boven of beneden in het menu om de

volgorde te wijzigen. Je kunt sub-levels toevoegen door de pagina naar rechts te

slepen en onder de hoofdpagina te plaatsen. In het voorbeeld staat ‘Menu een’ als

hoofdpagina en ‘Submenu een’ en ‘Submenu twee’ als submenu’s neergezet. Een

submenu wordt als dropdown menu op de website weergegeven.

Page 43:  · 2016-06-20 · 9.3 Linkbuilding tips en hints..... 72 10 Handige tools voor zoekmachine optimalisatie 76 11 Slot 79. 5 Wat is een zoekmachine en hoe werkt een ... Je betaalt per

www.wphandleiding.nl

43

Menu gebruiken / activeren

Indien je het menu nog geen actieve locatie had gegeven in een van de vorige

besproken opties, kun je het menu alsnog activeren door op de tab ‘Locaties

beheren’ te klikken. Nu zie je een soortgelijk scherm als onderstaande afbeelding en

hier kun je jouw aangemaakte menu’s aan een van de menulocaties toevoegen.

Hoeveel menulocaties je hebt staan in het overzicht hangt af van het gekozen thema.

Wijs het menu toe en klik op ‘Wijzigingen opslaan’ om het menu te activeren.

5.3 Interne links

Interne links zijn berichten of pagina’s binnen je eigen website die linken naar andere

berichten of pagina’s binnen je eigen website. Je bent als het ware aan het verwijzen

naar je eigen website content.

Waarom zijn interne links belangrijk?

Intern linken is belangrijk omdat Google door interne links goed kan zien hoe de

structuur van je website in elkaar zit. Een ander belangrijk voordeel van interne links

is de gebruiksvriendelijkheid die je ermee creëert en stimuleert. Voor je bezoekers is

het uiteraard prettig als ze op je website gemakkelijk van de ene naar de andere

pagina kunnen navigeren. Zorg ervoor dat de interne link relevant zijn zodat je

bezoekers ook gelijk op de juiste plek terechtkomne. Dit zorgt niet alleen voor gemak,

het is ook een hele goede manier om bezoekers langer op je website te houden.

Interne links plaatsen op je website

Het is niet moeilijk om de interne links op een prettige manier in je tekst te verwerken.

Zorg er alleen wel voor dat je origineel bent en dat de zinnen leesbaar blijven voor je

bezoeker. Plaats je onder een bepaald woord een linkje, dan moet het woord zoveel

mogelijk overeenkomen met de tekst op de pagina waar je naartoe linkt. Hierdoor ziet

Google namelijk waar die pagina over zal gaan. Voorbeeld: wil je in je tekst een link

verwerken naar de contactpagina, zorg dan dat de link staat onder het woord

Page 44:  · 2016-06-20 · 9.3 Linkbuilding tips en hints..... 72 10 Handige tools voor zoekmachine optimalisatie 76 11 Slot 79. 5 Wat is een zoekmachine en hoe werkt een ... Je betaalt per

[email protected]

44

‘contact’ of een soortgelijke term, en niet onder ‘neem’ of een ander nietszeggend

woord in de zin. Houd het zo relevant mogelijk.

Verder: schrijf de zin in eerste instantie alsof je er geen link in zet. Veel mensen zijn

geneigd te zeggen ‘klik hier’ om vervolgens de link onder het woord ‘hier’ te zetten.

Dit is niet de ideale optie. Ten eerste is het voor de bezoeker leuker als je hier een

originele, relevante zin voor te gebruiken. Ten tweede kan Google met het woord

‘hier’ niet zien waar de pagina over zal gaan. In deze gevallen geldt dus: hoe

relevanter, hoe beter.

Page 45:  · 2016-06-20 · 9.3 Linkbuilding tips en hints..... 72 10 Handige tools voor zoekmachine optimalisatie 76 11 Slot 79. 5 Wat is een zoekmachine en hoe werkt een ... Je betaalt per

www.wphandleiding.nl

45

Content en Meta informatie

Page 46:  · 2016-06-20 · 9.3 Linkbuilding tips en hints..... 72 10 Handige tools voor zoekmachine optimalisatie 76 11 Slot 79. 5 Wat is een zoekmachine en hoe werkt een ... Je betaalt per

[email protected]

46

6 Content en Meta informatie

De waarde van kwalitatieve content op je website is tegenwoordig veel groter dan

vroeger. Mede hierdoor zijn blogs zo populair geworden en heeft merendeel van de

websites een blogpagina.

6.1 Content is belangrijk voor de online vindbaarheid

Onder kwalitatieve verstaan we content die relevant is voor het onderwerp van jouw

website, goed leesbaar is, interessant is voor een groot publiek en uitdaagt tot actie.

Omdat content vaak in blogvorm geplaatst wordt geven we een aantal tips hoe je

kwalitatieve content maakt voor een blog. Merendeel van de tips zijn echter ook

gewoon op website pagina’s van toepassing.

Google is heer en meester

Of we dat nu graag hebben of niet. Zolang mensen een zoekmachine nodig hebben

om aan online informatie te geraken zijn het de Google’s van deze wereld die

bepalen wat de moeite van het lezen – en dus vinden – waard is. Zij rangschikken

dus jouw online content in volgorde van belangrijkheid. En aangezien internetters

zelden verder kijken dan hun neus lang is (tijd is zo kostbaar), is het dus zaak om zo

goed mogelijk naar de pijpen van zoekmachines te dansen.

Kwaliteit is niet (noodzakelijk) perfect of volledig

Dit zou content schrijvers met faalangst toch enigszins moeten geruststellen. Een

redenering die niet helemaal waterdicht is en waar meer dan één stok tussen te

krijgen valt, het maakt de tongen los bij je publiek en bevordert de interactie tussen

jou en je volgers. Beweging op je website, Google is er gek op. En jij? Jij hebt als

content schrijver weer een beetje inspiratie, een reden om verder te bloggen!

Kwaliteit is eerlijk, authentiek en dus een tikkeltje kwetsbaar

Sluit nauw aan bij het vorige punt. Het doorsnee publiek is niet op zoek naar het

zoveelste gladde marketing praatje. Ze willen spannende verhalen van echte

mensen van vlees en bloed. Ze willen weten wat er gebeurt wanneer zo’n mens van

vlees en bloed met dat gladde marketing praatje aan de gang gaat. Overleeft ‘ie de

confrontatie? Gaat ‘ie finaal uit de bocht of wordt ‘ie door scha en schande wijzer?

Kwaliteit is er voor de eeuwigheid

Hoewel websites en blogs zeker zouden moeten inspelen op de brandende

actualiteit (binnen je niche) hebben ze ook baat bij content die waardevast is.

Hoekstenen van je website. Content die zeer lang up-to-date blijft, en bijgevolg

verkeer naar de website blijven generen.

Page 47:  · 2016-06-20 · 9.3 Linkbuilding tips en hints..... 72 10 Handige tools voor zoekmachine optimalisatie 76 11 Slot 79. 5 Wat is een zoekmachine en hoe werkt een ... Je betaalt per

www.wphandleiding.nl

47

Kwaliteit biedt niet altijd (panklare) oplossingen

Kan je je lezer bieden wat hij zoekt, dan ben je waar je moet zijn! Is dat niet zo dan is

er geen man overboord. Als je er tenminste regelmatig kan voor zorgen dat:

- er zo af toe gegrinnikt dan wel geschaterlacht kan worden

- je je lezer verder kan doen kijken dan zijn/haar neus lang is

- je je publiek deelgenoot kan maken van jouw plezier

- je je lezer misschien niet direct de oplossing kan bieden, maar wel adequaat

kan doorverwijzen

- je blog voor anderen een bron van informatie en inspiratie vormt

Kwaliteit is er voor een zo breed mogelijk publiek

Op het internet draait veel – zo niet alles – om aantallen. Grote aantallen. Maak dus

je content op een dusdanige wijze dat een zo groot mogelijke groep er wat aan (kan)

hebben. En vooralsnog draait het bij algoritme van Google nog steeds voornamelijk

om grote aantallen.

Kwaliteit is makkelijk leesbaar

Voor datzelfde zo breed mogelijke publiek. Wees dus relatief zuinig met vakjargon.

Anderzijds is je publiek niet noodzakelijk compleet onwetend en dus is het ook niet

nodig om als expert uit de hoogte te doen. En dan is er nog de opmaak en de lay-out

van je pagina’s en berichten: zorg voor niet te lange alinea’s, voldoende witruimtes,

leuke tussentitels en een afbeelding voor de finishing touch.

Kwaliteit herhaalt zich

Zo vaak als maar enigszins mogelijk is. Steeds opnieuw, je rode draad vanuit een

ander standpunt vertelt.

6.2 Hoe zet je een goede content pagina (of bericht) op?

Het opzetten van een zoekmachine vriendelijke pagina is niet heel erg lastig, maar je

moet wel weten hoe je dit moet doen. Wij nemen je stap voor stap door het proces

heen tijdens het opmaken van een nieuwe pagina in WordPress.

Bepaal voor welk zoekwoord(en) de pagina moet worden

geoptimaliseerd

Voordat we starten met het opmaken van de pagina is het van belang om te weten

voor welk zoekwoord of welke zoekwoorden de pagina gaan optimaliseren voor

Google. Dit zoekwoord zullen we namelijk meerdere keren terug laten komen in de

tekst, URL, meta titels, meta omschrijvingen, alt titels en headers. Een pagina kan

altijd maar geoptimaliseerd worden voor één of enkele zoekwoorden (die passen bij

Page 48:  · 2016-06-20 · 9.3 Linkbuilding tips en hints..... 72 10 Handige tools voor zoekmachine optimalisatie 76 11 Slot 79. 5 Wat is een zoekmachine en hoe werkt een ... Je betaalt per

[email protected]

48

elkaar). Heb je veel zoekwoorden? Dan moet je ook veel pagina’s maken, maar zoals

zojuist al besproken, hoe meer content hoe beter!

Als voorbeeld gebruiken wij de website pagina voor de WordPress Handleiding

(http://www.wphandleiding.nl/wordpress-handleidingen-overzicht/de-digitale-

wordpress-handleiding/) waarbij het focus zoekwoord “WordPress Handleiding” is.

In het bovenstaande afbeelding laten we een voorbeeld zien van hoe je de titel en

inhoud van een website pagina kunt optimaliseren voor zoekmachines. Het

zoekwoord (WordPress Handleiding) staat in de titel en wordt meerdere malen

vermeld (en in verschillende vormen) in de tekst van de pagina. We hebben voor de

duidelijkheid alle relevante tekst voor het zoekwoord in het groen weergegeven.

Zorg er dus voor dat:

- het zoekwoord minimaal 1x in de titel terug komt

- het zoekwoord meerdere malen en in verschillende vormen in de tekst staat

Het zoekwoord in de URL (permalink)

Page 49:  · 2016-06-20 · 9.3 Linkbuilding tips en hints..... 72 10 Handige tools voor zoekmachine optimalisatie 76 11 Slot 79. 5 Wat is een zoekmachine en hoe werkt een ... Je betaalt per

www.wphandleiding.nl

49

Het is ook belangrijk dat het zoekwoord in de permalink (URL) staat (lees ook hier).

De permalink kunnen we aanpassen door op de tekst te klikken (zie voorbeeld). In

het voorbeeld hebben wij de URL aangepast naar /digitale-wordpress-handleiding/.

Wederom staat het belangrijke zoekwoord in de link en we hebben het woord

“digitaal” toegevoegd zodat Google direct weet dat het om een digitale versie van

een WordPress handleiding gaat.

Afbeeldingen toevoegen met Alt teksten

Het toevoegen van afbeeldingen maakt je content niet alleen mooier en beter

leesbaar, het zorgt ook weer voor een extra mogelijkheid tot optimalisatie van je

pagina.

Tijdens het toevoegen of bewerken van een afbeelding (zie bovenstaande

afbeelding) is het mogelijk om een Alt tekst of Alternatieve tekst toe te voegen aan de

afbeelding. Deze alt tekst wordt door Google gelezen en is daarom belangrijk voor de

zoekmachine optimalisatie. Vul hier idealiter dus wederom het zoekwoord inclusief

andere woorden in, zorg er wel voor dat het een normale zin blijft.

In het voorbeeld is de alt tekst als volgt: WP Handleiding WordPress Handleiding.

Het is een samenvoeging van de merknaam met het belangrijkste zoekwoord.

Voeg kopteksten (headers) toe aan je content

Page 50:  · 2016-06-20 · 9.3 Linkbuilding tips en hints..... 72 10 Handige tools voor zoekmachine optimalisatie 76 11 Slot 79. 5 Wat is een zoekmachine en hoe werkt een ... Je betaalt per

[email protected]

50

Het toevoegen van verschillende tussen titels (headers of kopteksten) op je website

pagina is ook goed voor de Google vindbaarheid. Google kan hierdoor de pagina

beter en sneller indexeren omdat het kan zien waar de pagina over gaat (titel) en in

welke subonderwerpen (kopteksten) de pagina is onderverdeeld.

In de WordPress editor kun je eenvoudig kopteksten toevoegen door de tekst te

selecteren met je muis en vervolgens met behulp van de optie in de bewerkbalk een

gewenste koptekst te kiezen (zie voorbeeld).

De titel van de pagina is altijd een H1 of een Koptekst 1, daarom beginnen wij in het

voorbeeld met een H2 tag of Koptekst 2.

Voeg interne links toe aan de content

Het gebruik van interne links bevordert de vindbaarheid van je website en laat lezers

gemakkelijk van de ene naar de andere relevante pagina gaan. In het vorige

voorbeeld staat een link (in het blauw) naar enkele voorbeelden van de WordPress

handleiding. Een relevante link voor mensen die graag extra voorbeelden van de

WordPress handleiding willen bekijken. Het is echter nog beter als de link als volgt is:

“Voor de visuele lezers hebben we een aantal voorbeeldpagina’s van de

WordPress handleiding gemaakt.” Waarbij de link achter de tekst “aantal

voorbeeldpagina’s” wordt geplaatst.

Page 51:  · 2016-06-20 · 9.3 Linkbuilding tips en hints..... 72 10 Handige tools voor zoekmachine optimalisatie 76 11 Slot 79. 5 Wat is een zoekmachine en hoe werkt een ... Je betaalt per

www.wphandleiding.nl

51

6.3 Meta informatie toevoegen aan pagina’s en berichten

In WordPress kun je met behulp van een plugin de meta informatie bepalen van elke

pagina of elk bericht. Waarom is dit belangrijk? Ten eerste is dit belangrijk omdat de

meta titel en meta omschrijving worden geplaatst in de code van de webpagina.

Google leest deze code en neemt de titel en omschrijving zeer serieus. Het bepaalt

dus mede voor welke zoekwoorden jouw website bovenaan komt te staan.

Ten tweede is het belangrijk om een meta titel en meta omschrijvingen toe te voegen

omdat je hiermee kunt bepalen hoe jouw organische advertenties in Google eruit

komen te zien. In onderstaande afbeelding zie je een voorbeeld van een organische

Google advertentie van WP Handleiding. De Meta titel is “De Nederlandstalige

WordPress Handleiding” en de Meta omschrijving is “Leer in eenvoudige stappen

hoe je een prachtige WordPress website maakt met de Nederlandstalige WordPress

handleiding.”

Wederom komt het belangrijkste zoekwoord in zowel de meta titel als de meta

omschrijving terug.

Je kunt dus met de meta informatie zelf bepalen hoe jouw advertenties op Google

eruit zien en dit is enorm belangrijk omdat dit voor de potentiële bezoeker meestal de

eerste kennismaking met je website is. Hoe beter je deze informatie invult en hoe

beter je deze tekst weet te formuleren op een dusdanige manier dat een potentiële

bezoeker wordt getriggerd om naar jouw website te komen, hoe meer bezoekers het

je zal opleveren.

WordPress SEO by Yoast plugin installeren en instellen

Voordat we verder gaan met het instellen van de meta informatie dien je hier eerst

een Plugin voor te installeren. Ga hiervoor in het navigatiemenu (linkerkant) naar

‘Plugins’ en klik vervolgens op ‘nieuwe plugin’. Vul in de zoekbalk het volgende in:

WordPress SEO by Yoast en klik op Plugins zoeken. Installeer vervolgens de

plugin.

De SEO module bevindt zich (nadat je de plugin hebt geïnstalleerd en geactiveerd)

onder het tekstveld tijdens het opmaken van een bericht of pagina, voorbeeld:

Page 52:  · 2016-06-20 · 9.3 Linkbuilding tips en hints..... 72 10 Handige tools voor zoekmachine optimalisatie 76 11 Slot 79. 5 Wat is een zoekmachine en hoe werkt een ... Je betaalt per

[email protected]

52

Snippet voorbeeld

Het snippet voorbeeld geeft een voorbeeld weer van de gegevens die je in de drie

velden daaronder invult. Het snippet is tevens een voorbeeld van hoe je bericht of

pagina er in de Google zoekresultaten uit zal komen te zien.

Focus zoekterm

De focus zoekterm optie is een hulpmiddel om te zien hoe goed de SEO instellingen

van het bericht of pagina zijn. Vul hier dus altijd de belangrijkste zoekterm in. Nadat

je het bericht of de pagina hebt gepubliceerd, staat hier meer informatie over de SEO

analyse.

Meta titel of SEO titel

Vul bij SEO Titel de SEO titel van het bericht of de pagina in, dit hoeft dus niet

hetzelfde te zijn als de daadwerkelijke titel. Zorg ervoor dat de belangrijkste

zoekwoorden in de titel terugkomen en gebruik niet meer dan 70 tekens.

Gebruik nooit meer dan 70 tekens voor de SEO titel

Zorg dat alle woorden die in de SEO titel staan terugkomen in het bericht,

artikel of pagina

Page 53:  · 2016-06-20 · 9.3 Linkbuilding tips en hints..... 72 10 Handige tools voor zoekmachine optimalisatie 76 11 Slot 79. 5 Wat is een zoekmachine en hoe werkt een ... Je betaalt per

www.wphandleiding.nl

53

Welke zoektermen gebruikt jouw doelgroep via zoekmachines? Gebruik deze

in de SEO titel

Zorg dat de SEO titel relevant is voor het bericht, artikel of pagina

Meta omschrijving

Bij de Meta-omschrijving vul je een omschrijving van maximaal 140 tekens in over

het bericht of de pagina. Zorg er wederom voor dat de belangrijkste zoekwoorden in

de omschrijving terugkomen en dat het een pakkende omschrijving is die past bij de

inhoudelijk informatie van de post. Bezoekers moeten getriggerd worden om op je

link te klikken via Google als ze jouw SEO titel en Meta omschrijving hebben

gelezen.

Om de SEO instellingen definitief te maken dien je op de knop ‘Bijwerken’ of

‘Publiceren’ te klikken in de module Publiceren. Deze module bevindt zich

standaard aan de rechter bovenkant van het scherm.

TIP: Vaak zien we nog dat titles en meta descriptions te lang zijn. De ideale

lengte voor een title is maximaal 55 tekens; een meta description wordt door

Google afgekapt bij ongeveer 140 tekens. Zorg er dan ook voor dat dit aantal

tekens niet overschreden wordt. Het staat niet alleen lelijk, maar schept soms ook

onduidelijkheid. Zorg er daarnaast voor dat een meta description langer is dan

100 tekens, omdat Google de tekst anders aanvult of kiest voor een andere tekst

van je pagina.

Page 54:  · 2016-06-20 · 9.3 Linkbuilding tips en hints..... 72 10 Handige tools voor zoekmachine optimalisatie 76 11 Slot 79. 5 Wat is een zoekmachine en hoe werkt een ... Je betaalt per

[email protected]

54

Focus zoekterm informatie gebruiken

In de informatie onder de Focus zoekterm staat “Your focus keyword was found in:”.

Vervolgens geeft de informatie aan hoe vaak de focus zoekterm werd gevonden in,

achtereenvolgens, de koppen van het bericht, de titel van het bericht, de URL van

het bericht, de inhoud (tekst) van het bericht en tot slot geeft de informatie aan hoe

vaak de zoekterm terugkomt in de meta description. Probeer altijd te streven naar

groene informatie en zorg er dus voor dat je zoekterm minimaal 1x terugkomt in

bovenstaande onderdelen van je bericht of pagina. Hierdoor zal het bericht of de

pagina veel sneller en beter gevonden worden door zoekmachines zoals Google.

Pagina analyse

Nu is het tijd om het bericht te analyseren op andere SEO zaken die van belang zijn

voor de vindbaarheid van het bericht. Je komt bij de Pagina Analyse door in de

WordPress SEO door Yoast module op de tweede tab te klikken genaamd ‘Pagina

Analyse’ (zie bovenstaande afbeelding). Kijk goed naar de opties doe op rood staan

Page 55:  · 2016-06-20 · 9.3 Linkbuilding tips en hints..... 72 10 Handige tools voor zoekmachine optimalisatie 76 11 Slot 79. 5 Wat is een zoekmachine en hoe werkt een ... Je betaalt per

www.wphandleiding.nl

55

en zorg ervoor dat ze allemaal groen of geel zijn (het liefste groen uiteraard) om het

bericht zo goed mogelijk te optimaliseren.

6.4 Gebruik geen dubbele content

Dubbele content heeft nadelige gevolgen voor de positionering van de pagina’s in

Google. De belangrijkste reden is dat het voor Google (of andere zoekmachines)

onduidelijk is welke pagina in de zoekresultaten moet verschijnen en welke niet.

Ofwel: wat is de originele versie? Het gevolg is vaak dat alle dubbele pagina’s minder

gewaardeerd worden door de zoekmachines. Uiteindelijk gevolg hiervan is een

lagere positie in Google en dus minder verkeer naar de website. Wanneer twee of

meer pagina’s voor een groot deel dezelfde content hebben, positioneert Google

meestal de pagina met de meeste en beste inkomende links als hoogste resultaat.

Dubbele content kan voorkomen binnen de eigen website of over meerdere

websites. Je kunt controleren of jouw website content op meerdere pagina’s

voorkomt door op Copyscape.com je domeinnaam in te voeren. Dubbele content op

de eigen website kun je vervolgens aanpassen.

Je hebt echter niet altijd controle over content die door andere websites geplaatst of

gekopieerd wordt. Daarom is het belangrijk om je eigen content (gratis) te promoten

via bijvoorbeeld social media, blogs, forums, etc. Op die manier kan Google de

content eerder op jouw website vinden dan op een andere website. De kans dat jouw

pagina wordt gezien als het origineel wordt daarmee groter.

Page 56:  · 2016-06-20 · 9.3 Linkbuilding tips en hints..... 72 10 Handige tools voor zoekmachine optimalisatie 76 11 Slot 79. 5 Wat is een zoekmachine en hoe werkt een ... Je betaalt per

[email protected]

56

Google Sitemap

Page 57:  · 2016-06-20 · 9.3 Linkbuilding tips en hints..... 72 10 Handige tools voor zoekmachine optimalisatie 76 11 Slot 79. 5 Wat is een zoekmachine en hoe werkt een ... Je betaalt per

www.wphandleiding.nl

57

7 Google Sitemap

Een sitemap is een overzicht van jouw website op 1 pagina. Iedere website heeft

subpagina’s zoals Hoofddomein.nl/over-ons, hoofddomein.nl/producten, enz enz. Op

een sitemap kan je al deze pagina’s in een keer zien. Sommige bezoekers gebruiken

de sitemap om grote websites snel te doorzoeken. Door een sitemap.xml op je

website te hebben ziet Google in een oogopslag welke pagina’s er allemaal op je

website staan. Onder andere aan de hand van deze sitemap bepaalt Google op

welke zoekwoorden jouw website vindbaar is. In andere woorden; wederom zeer

belangrijk.

Hoe belangrijk is een sitemap voor een goed vindbare websites?

We hebben laatst als experiment twee websites gelanceerd met praktisch dezelfde

woorden en pagina’s. Hierbij hebben we de eerste een sitemap gegeven en de ander

niet. Beiden pagina’s werden na een week nog niet gevonden door Google. Ik heb

toen de sitemap aangemeld bij Google door middel van de Google webmaster tools.

Deze website + subpagina’s waren toen binnen een aantal uur vindbaar in Google.

De andere website zonder sitemap was een week later nog steeds niet vindbaar in

Google. Toen ik voor deze website Google Analytics installeerde was hij binnen een

paar uur ineens wel vindbaar. Het gaat er dus eigenlijk om dat je je website bij een

van de Google tools aanmeldt.

Conclusies:

Een sitemap op zich is niet interessant.

Een sitemap in combinatie met de Google Webmaster tool werkt

uitstekend om je website op te laten nemen in Google. Maar andere google

Tools (in ieder geval Analytics) werken ook.

Wanneer je pagina’s eenmaal geïndexeerd zijn geeft een sitemap geen

extra voordeel.

Moet ik nou een sitemap aan mijn website toevoegen of niet?

Als je een website hebt waarbij regelmatig nieuwe teksten worden geplaatst dan is

het een aanrader om de sitemap toe te voegen en aan te melden via de Google

webmaster tools (zie volgende hoofdstuk). Het helpt om je nieuwe teksten direct door

Google te laten opnemen. Hierdoor worden je nieuwsberichten en nieuwe pagina’s

sneller gevonden in Google.

Als je een statische website hebt en eigenlijk nooit nieuwe pagina’s aanmaakt dan

heeft een sitemap alleen zin als je nog niet vindbaar bent in google. Als je al gebruikt

maakt van Google Analytics dan voegt een sitemap geen extra waarde toe.

Page 58:  · 2016-06-20 · 9.3 Linkbuilding tips en hints..... 72 10 Handige tools voor zoekmachine optimalisatie 76 11 Slot 79. 5 Wat is een zoekmachine en hoe werkt een ... Je betaalt per

[email protected]

58

Overigens kost het heel weinig moeite en tijd om een sitemap toe te voegen dus wat

betreft kan je het altijd even doen.

Automatisch een Sitemap maken met de BWP Google XML

Sitemaps plugin

De BWP Google XML Sitemaps plugin maakt automatisch een sitemap (soort

inhoudsopgave van de website) aan en stuurt deze door naar Google en andere

zoekmachines. Deze plugin helpt de zoekmachines met het indexeren van de

website en dit heeft een positieve uitwerken op hoe hoog de website in de

zoekresultaten komt te staan van de zoekmachines. Elke keer als je iets wijzigt aan

de website, zoals bij het publiceren van een bericht, zal deze plugin een nieuwe XML

Sitemap versturen.

Installatie en gebruik van de plugin

Ga in het WordPress navigatiemenu naar ‘Plugins’ en klik op ‘Nieuwe plugin’. Vul

vervolgens in de zoekbalk BWP Google XML Sitemaps in en klik op Plugins

zoeken. Als je de plugin hebt gevonden klik je op Nu installeren en in het volgende

scherm op Plugin activeren om de plugin te activeren.

Nadat de plugins is geactiveerd is er een nieuwe module toegevoegd onderaan in

het navigatiemenu met de naam ‘BWP GXS’. Klik op deze module en je komt in een

vergelijkbaar scherm als het voorbeeld op de volgende pagina terecht.

Omdat het wijzigen van de instellingen van de BWP Google XML Sitemaps afhangt

van je specifieke wensen en eisen gaan wij in de handleiding hier verder geen

aandacht aan besteden. Voor meer informatie over de instellingen en het gebruik van

de plugin ga je naar de BWP GXS website.

Page 59:  · 2016-06-20 · 9.3 Linkbuilding tips en hints..... 72 10 Handige tools voor zoekmachine optimalisatie 76 11 Slot 79. 5 Wat is een zoekmachine en hoe werkt een ... Je betaalt per

www.wphandleiding.nl

59

Google accounts koppelen aan je WordPress website

Page 60:  · 2016-06-20 · 9.3 Linkbuilding tips en hints..... 72 10 Handige tools voor zoekmachine optimalisatie 76 11 Slot 79. 5 Wat is een zoekmachine en hoe werkt een ... Je betaalt per

[email protected]

60

8 Google accounts koppelen aan je WordPress

website

Zoals we al eerder in deze handleiding hebben verteld is het belangrijk om een of

enkele van Google’s accounts te koppelen aan de website. Een van de meest voor

de hand liggende is Google Analytics en Google Webmasters. Met Google Analytics

kun je het gedrag en de bezoekersaantallen van je website in detail meten en met

Google Webmasters kun je jouw WordPress website toevoegen aan Google en

bekijken welke pagina’s allemaal gevonden worden. Tot slot hebben wij van een

betrouwbare bron gehoord dat het koppelen van een Google Plus account aan je

website ook voordelig is voor de vindbaarheid.

8.1 Google Analytics koppelen aan WordPress

Om de Google Analytics plugin te gebruiken heb je een Google Analytics account

nodig. Je kunt via de Google Analytics website een account aanmaken. Maak een

Google e-mailadres aan als je die nog niet hebt en je kunt voortaan alles meten!

Het enige dat de Google Analytics plugin doet is het Google javascript toevoegen

aan de website. Dat is nodig om de bezoekersaantallen en het gedrag te meten.

Deze gegevens kun je vervolgens in Google Analytics bekijken en analyseren.

Ga in het navigatiemenu naar ‘Plugins’ en klik op ‘Nieuwe

plugin’. Vul vervolgens in de zoekbalk Google Analytics in en

klik op Plugins zoeken. Klik op Nu installeren en in het

volgende scherm op Plugin activeren. Nadat de plugins is

geactiveerd is er een module genaamd Google Analytics

toegevoegd aan Instellingen in het navigatiemenu.

Bij de instellingen staat de optie Web Property ID. Hier vul je

de Web Property code van je Analytics account in. De code

begint altijd met UA- en kun je vinden op de startpagina van

Google Analytics nadat je ingelogd bent.

Page 61:  · 2016-06-20 · 9.3 Linkbuilding tips en hints..... 72 10 Handige tools voor zoekmachine optimalisatie 76 11 Slot 79. 5 Wat is een zoekmachine en hoe werkt een ... Je betaalt per

www.wphandleiding.nl

61

8.2 Google Analytics statistieken weergeven in WordPress

De Google Analytics Dashboard plugin zet de Analytics informatie op het WordPress

Dashboard waardoor je niet apart hoeft in te loggen op de Analytics website.

Installatie en gebruik van de plugin

Ga in het WordPress navigatiemenu naar ‘Plugins’ en klik

op ‘Nieuwe plugin’. Vul vervolgens in de zoekbalk Google

Analytics Dashboard in en klik op Plugins zoeken. Als je

de plugin hebt gevonden klik je op Nu installeren en in het

volgende scherm op Plugin activeren om de plugin te

activeren. Nadat de plugins is geactiveerd is er een module

genaamd Google Analytics Dashboard toegevoegd aan

Instellingen in het navigatiemenu (zie afbeelding rechts).

Google Analytics Dashboard instellen

Ga naar de instellingen van het Google Analytics Dashboard

en klik op Start the Login Process. Klik op de volgende

pagina op Grant Access om de plugin in te stellen. Nu zal

er een extra module verschijnen in het Dashboard, meestal wordt deze onderaan

geplaatst.

Page 62:  · 2016-06-20 · 9.3 Linkbuilding tips en hints..... 72 10 Handige tools voor zoekmachine optimalisatie 76 11 Slot 79. 5 Wat is een zoekmachine en hoe werkt een ... Je betaalt per

[email protected]

62

8.3 Google Webmasters tools

Google Webmaster Tools is een handige applicatie van Google waarmee je onder

andere sitemaps kunt indienen. Op deze manier wordt je website sneller geïndexeerd

door Google én weet Google waar je pagina’s staan.

Aanmelden bij Google Webmaster Tools

Om je aan te melden bij Google Webmaster, heb je een Google-account nodig. Als je

bijvoorbeeld een Gmail-account hebt, kun je deze gebruiken om in te loggen. Als je

geen Gmail- of Google-account hebt, kun je een Google account aanmaken. Dit

account kun je ook gebruiken voor Google Analytics.

Je website aanmelden en verifiëren

Zodra je bij Google Webmaster Tools bent ingelogd, kun je een website toevoegen.

Klik rechtsboven op “een site toevoegen” en vul de URL van je website in. Je wordt

nu gevraagd om te bevestigen dat jij de eigenaar van de website bent. Dit kan op

meerdere manieren, zoals het uploaden van een HTML-bestand (via FTP) of het

toevoegen van een stuk code aan de <head> van je website.

Heb je al Google Analytics op je website staan met hetzelfde Google-account? In dat

geval kun je dit gebruiken om je website snel te verifiëren. Zoals in de afbeelding

hieronder is te zien, vind je deze optie onder het kopje “Alternatieve methoden“.

Page 63:  · 2016-06-20 · 9.3 Linkbuilding tips en hints..... 72 10 Handige tools voor zoekmachine optimalisatie 76 11 Slot 79. 5 Wat is een zoekmachine en hoe werkt een ... Je betaalt per

www.wphandleiding.nl

63

Heb je geen Google Analytics en wil je het HTML-bestand van Google niet uploaden

naar je website? In dat geval kun je ook de HTML-tag van Google in de <head> van

je website plaatsen. Dit gedeelte vind je in het header.php-bestand van je WordPress

thema. Dit is te benaderen door in het menu naar weergave en vervolgens op

bewerker te klikken. Let op; wanneer je je WordPress thema update, zal de code

verloren gaan. Het is daarom beter om een plugin te gebruiken. In de SEO-plugin

van Yoast zit standaard een instelling waarmee je dit kunt doen.

Google Webmaster mogelijkheden

Wat is er allemaal mogelijk met Google Webmaster

Tools? Zodra je bent ingelogd en je opent een

bepaalde website (in de Webmaster Tools), krijg je

aan de linkerkant een menu te zien (zie afbeelding).

In dat menu vind je de volgende instellingen:

- Uiterlijk van Site Search

- Zoekverkeer

- Google-index

- Crawlen

- Beveiligingsproblemen

We zullen deze vijf menu’s nu toelichten.

Uiterlijk van Site Search

In het menu Uiterlijk van Site Search vind je alle

informatie over gegevens op je website die invloed

hebben op hoe je website er uit komt te zien in de

zoekresultaten van Google (zoals breadcrumbs en

rich snippets).

In het eerste submenu (“Gestructureerde gegevens”)

vind je bijvoorbeeld informatie over welke data

Google van je website heeft kunnen halen en of hier

fouten in zitten.

Bij HTML-verbeteringen vind je meer informatie over

bepaalde zaken die van invloed kunnen zijn op SEO,

zoals dubbele titels, ontbrekende titels en (te) korte

beschrijvingen.

Page 64:  · 2016-06-20 · 9.3 Linkbuilding tips en hints..... 72 10 Handige tools voor zoekmachine optimalisatie 76 11 Slot 79. 5 Wat is een zoekmachine en hoe werkt een ... Je betaalt per

[email protected]

64

Sitelinks

Onder het Uiterlijk van Site Search-menu vind je ook de “Sitelinks”. Dit zijn extra links

die Google laat zien onder bepaalde zoekresultaten. Dit zie je bijvoorbeeld als je op

“wphandleiding” zoekt. Het eerste resultaat is de homepage van onze website, en

daaronder staan nog 6 links van andere pagina’s op wphandleiding.nl.

In het Sitelinks-menu in Google Webmaster Tools kun je sitelinks voor jouw website

“degraderen”. Stel dat één van de sitelinks onder jouw zoekresultaat jou niet bevalt,

dan kun je ervoor kiezen deze sitelink te degraderen. Dit is geen garantie dat Google

deze sitelink ook daadwerkelijk weg haalt, maar in mijn ervaring gebeurt dat meestal

wel. Let wel op; als je te veel sitelinks degradeert, kan het zo zijn dat je straks

helemaal geen sitelinks meer onder je zoekresultaat hebt staan.

Page 65:  · 2016-06-20 · 9.3 Linkbuilding tips en hints..... 72 10 Handige tools voor zoekmachine optimalisatie 76 11 Slot 79. 5 Wat is een zoekmachine en hoe werkt een ... Je betaalt per

www.wphandleiding.nl

65

Zoekverkeer

Als je met SEO bezig bent, is het Zoekverkeerd-menu voor jou waarschijnlijk heel

interessant. Hier zie je precies op welke zoektermen jouw website naar voren komt,

wat je gemiddelde positie in Google is en hoe vaak er op geklikt is.

In een grafiek wordt weergegeven hoe vaak je site is getoond aan bezoekers van

Google, en de lijn daarbeneden geeft aan hoe veel mensen hebben doorgeklikt naar

jouw website. Het percentage dat doorklikt noemt men het CTR (Click Through

Rate), dat ook vermeld wordt in de tabel onder de grafiek; hier zie je hoe veel procent

van de zoekopdrachten heeft geresulteerd in een bezoek aan jouw website.

Het aantal vertoningen in Google (blauwe lijn) en het aantal kliks (rode lijn) naar jouw

website.

In het Zoekverkeer-0verzicht vind je ook handige informatie over welke zoektermen

jou veel bezoekers hebben opgeleverd. Sinds Google Analytics heel vaak “not

provided” laat zien, gebruiken wij Google Webmaster steeds vaker om meer inzicht

te krijgen in de zoekopdrachten die bezoekers naar mijn websites leiden.

Links naar uw site

Onder “Zoekverkeer“ vind je ook het kopje Links naar uw site. Hier krijg je meer

inzicht in het aantal backlinks van je website en naar welke pagina’s het meest

gelinkt wordt.

Interne links

Onder “Interne links” zie je welke pagina de meeste interne links op je website heeft.

Meestal is natuurlijk dit de homepage.

Handmatige acties

Onder het kopje “handmatige acties” krijg je een melding te zien als Google jouw

website ervan verdenkt om SPAM te verspreiden. Je ziet ook direct welke actie je

kunt ondernemen als dit het geval is.

Als je opeens merkt dat je minder bezoekers uit Google op je website hebt, kijk dan

zeker even in Google Webmaster Tools; vaak wordt hier aangegeven waar het aan

ligt. Als je het snel oplost zal je website waarschijnlijk weer terug in de zoekresultaten

komen.

Page 66:  · 2016-06-20 · 9.3 Linkbuilding tips en hints..... 72 10 Handige tools voor zoekmachine optimalisatie 76 11 Slot 79. 5 Wat is een zoekmachine en hoe werkt een ... Je betaalt per

[email protected]

66

Wanneer je zelf aan linkbuilding hebt gedaan om je website hoger in Google te

krijgen, en Google verdenkt jou ervan om links te kopen en/of verkopen, zal dat ook

hier gemeld worden. Je kunt deze links dan “onschadelijk” maken door aan te geven

dat je ze niet zelf hebt aangelegd en om een “reconsideration” vragen.

Google-index

Onder het Google-index-menu vind je informatie over de indexatie van je website

door Google.

Indexeringsstatus

Het menu Indexeringsstatus is eigenlijk erg vanzelfsprekend; je vind hier een grafiek

van het aantal pagina’s van je website dat Google heeft geïndexeerd. Als je een blog

hebt, zit hier waarschijnlijk een vrij constante, stijgende lijn in.

Content zoekwoorden

Hier vind je informatie over de woorden die Google vaak op jouw website is

tegengekomen. Bij ons staat “WordPress” bijvoorbeeld bovenaan. Deze tool geeft je

inzicht of Google goed begrijpt waar jouw website over gaat.

Page 67:  · 2016-06-20 · 9.3 Linkbuilding tips en hints..... 72 10 Handige tools voor zoekmachine optimalisatie 76 11 Slot 79. 5 Wat is een zoekmachine en hoe werkt een ... Je betaalt per

www.wphandleiding.nl

67

URL’s verwijderen

Het kan zo zijn dat je een pagina op je website hebt staan met foutieve informatie.

Zodra je deze pagina verwijdert, kan het even duren voordat Google de pagina niet

meer toont in haar zoekresultaten. Dit kan heel erg vervelend zijn en daarom heeft

Google deze tool, voor als je een pagina echt snel uit de zoekresultaten wilt

verwijderen.

Crawlen

“Crawlen” is wat Google doet wanneer ze jouw website bezoeken. Ze “crawlen” je

website om te kijken of er pagina’s zijn toegevoegd, weggehaald of geüpdatet.

In het menu “Crawlen” vind je meer informatie over wat Google op jouw website

aantreft, bijvoorbeeld 404-meldingen (pagina niet gevonden) of zelfs dat er geen

connectie mogelijk was met de server.

Crawlfouten

De crawlfouten zijn fouten die Google is tegengekomen bij het crawlen van je

website. Dit zal vooral gaan om zogeheten “Niet gevonden”-meldingen. Dit zijn

meestal pagina’s die niet (meer) bestaan. Het kan handig zijn om voor deze pagina’s

een (301) redirect in te stellen naar een pagina die wel bestaat.

Niet Gevonden-errors die Google tegenkomt.

Page 68:  · 2016-06-20 · 9.3 Linkbuilding tips en hints..... 72 10 Handige tools voor zoekmachine optimalisatie 76 11 Slot 79. 5 Wat is een zoekmachine en hoe werkt een ... Je betaalt per

[email protected]

68

Crawlstatistieken

Hier vind je meer informatie over hoe vaak Google je website bezoekt, hoe lang

Google er gemiddeld over doet om een pagina te downloaden en meer.

Fetchen als Google

Met deze tool kun je controleren of je pagina goed bereikbaar is door Google. Vul

een URL in en kijk of het Google lukt om deze pagina binnen te halen. Als het gelukt

is, kun je de pagina direct “Indienen bij index”. Google zal de pagina dan gaan

indexeren.

Let op; dit is geen garantie dat de pagina ook direct in Google vindbaar zal zijn!

Geblokkeerde URL’s

Hier vind je informatie over URL’s die Google niet kan lezen. Als je .htaccess-

bestand goed is ingesteld, zullen dit bijvoorbeeld de /wp-admin/ en /wp-includes/

directory zijn (dit gaat meestal automatisch).

Kijk in dit menu ook eens na of er wellicht URL’s geblokkeerd worden die wél

vindbaar zouden moeten zijn via Google. Als dit het geval is, worden die pagina’s

namelijk meestal niet getoond in de zoekresultaten. Dit kan liggen aan een blokkade

via het robots.txt-bestand of via het .htaccess-bestand.

Sitemaps

Hier kun je sitemaps indienen bij Google. Google zal dan beginnen met het

indexeren van de URL’s die zich in de sitemap bevinden. Je krijgt ook direct te zien

hoe veel pagina’s Google al geïndexeerd heeft.

In het Sitemaps-menu zal Google ook aangeven dat er iets mis is met je sitemap, als

deze bijvoorbeeld onbereikbaar of onleesbaar is.

Beveiligingsproblemen

Meestal zal hier een lege pagina staan. Dat hopen we voor je, want als er wel

beveiligingsproblemen zijn (bijvoorbeeld malware) zal Google dat hier melden. Ook

krijg je dan een bericht in Webmaster Tools (onder “Siteberichten“).

Zodra je de problemen hebt opgelost, kun je ook je pagina’s terugsturen voor een

“controleverzoek”. Dit heet ook wel een “reconsideration request”. Google kijkt dan of

de problemen opgelost zijn en als dat het geval is zal je website weer goed getoond

worden in de zoekresultaten.

Page 69:  · 2016-06-20 · 9.3 Linkbuilding tips en hints..... 72 10 Handige tools voor zoekmachine optimalisatie 76 11 Slot 79. 5 Wat is een zoekmachine en hoe werkt een ... Je betaalt per

www.wphandleiding.nl

69

Mogelijke beveiligingsproblemen

Er zijn meerdere beveiligingsproblemen waarvan Google je op de hoogte kan

brengen via de Webmaster Tools.

Eén van de mogelijke problemen is een zogeheten “Content injection“. Dit kan

bijvoorbeeld een SPAM-reactie zijn met links naar onbetrouwbare websites.

Een andere mogelijkheid is de aanwezigheid van Malware. Zodra dit wordt

aangetroffen op je site, neem dan direct contact op met je webhosting provider. Zij

kunnen meestal zien of er iets mis is op de server waarop jouw website gehost wordt.

Page 70:  · 2016-06-20 · 9.3 Linkbuilding tips en hints..... 72 10 Handige tools voor zoekmachine optimalisatie 76 11 Slot 79. 5 Wat is een zoekmachine en hoe werkt een ... Je betaalt per

[email protected]

70

Linkbuilding

Page 71:  · 2016-06-20 · 9.3 Linkbuilding tips en hints..... 72 10 Handige tools voor zoekmachine optimalisatie 76 11 Slot 79. 5 Wat is een zoekmachine en hoe werkt een ... Je betaalt per

www.wphandleiding.nl

71

9 Linkbuilding

Linkbuilden is één van de belangrijkste SEO technieken, maar tevens ook de meest

arbeidsintensieve. Een continue bezigheid waarbij je zo relevant en zoveel mogelijk

links probeert te vergaren. Linkbuilding is een SEO strategie waarbij je zoveel

mogelijk backlinks probeert te krijgen naar je website toe. Een backlink is een link die

op een andere relevante website staat en linkt naar een van jouw website pagina’s.

9.1 Waarom is linkbuilding essentieel?

De voornaamste reden om te linkbuilden is omdat Google onder andere aan de hand

van jouw links bepaalt hoe belangrijk je website is. Google ziet de naar jou wijzende

links als aanbevelingen van anderen. Hoe meer aanbevelingen, hoe belangrijker je

website.

Daarnaast maakt het verschil wie de aanbeveling maakt; kwalitatieve linkbuilding. Er

zijn mogelijkheden om snel vele links te verkrijgen. Dit wordt echter steeds meer door

Google afgekeurd. Op ‘natuurlijk’ wijze verkregen links krijgen veel meer waarde

toegewezen door Google. Daarom is het beter om geleidelijk aan links te verkrijgen.

Enkele tips zijn:

Liever geen linkruil – linkjes die naar jou verwijzen, zonder een

terugverwijzende link, krijgen meer waarde.

Relevante websites – zorg voor links op websites die inhoudelijk

vergelijkbaar zijn.

Page 72:  · 2016-06-20 · 9.3 Linkbuilding tips en hints..... 72 10 Handige tools voor zoekmachine optimalisatie 76 11 Slot 79. 5 Wat is een zoekmachine en hoe werkt een ... Je betaalt per

[email protected]

72

Relevante landingspagina’s – zorg ervoor dat jouw pagina’s echt iets

toevoegen.

Websites met autoriteit – hoe belangrijker de andere website is, hoe

meer waarde de link heeft.

9.2 Linkbuilding door unieke content

Content is King De succesvolste manier van linkbuilding is het creëren van

waardevolle content. Tegelijkertijd is dit helaas ook de meest arbeidsintensieve wijze.

Het principe is eenvoudig; je schrijft artikelen (of maakt video’s, afbeeldingen etc.) om

daarmee te informeren, vragen te beantwoorden of tips te geven. Om te weten welke

vragen er actueel zijn kun je bijvoorbeeld forums afstruinen, om vervolgens een

pagina hieraan toe te wijden.

Links verkrijgen naar deze dieper liggende pagina is dan een koud kunstje.

Bijkomend voordeel is dat Google meer waarde geeft aan een goede balans tussen

links naar je homepage en dieper liggende pagina’s (natuurlijk ogende linkprofiel).

9.3 Linkbuilding tips en hints

Er zijn veel verschillende manieren om aan backlinks te komen. Hieronder bespreken

we de belangrijkste en meest voorkomende en raden we je aan om wel, of juist niet

gebruik te maken van de betreffende linkbuilding techniek.

Als je elke dag een kwartiertje tot een half uurtje aan het bouwen van links besteedt,

dan zal het aantal backlinks dat je krijgt op de lange termijn gigantisch groeien en

dan blijft het proces ook natuurlijk in de ogen van Google.

Meld je website aan bij relevantie startpagina’s

Om je “linkbuilding” op te starten kun je je aanmelden op enkele startpagina’s.

Tegenwoordig is deze tactiek minder krachtig dan voorheen. Omdat een startpagina

minder waarde doorgeeft aan elke link hoe meer links er op de pagina staan, zijn

sommige startpagina niet erg waardevol. Probeer ook hierin te letten op relevantie

door een startpagina te kiezen die zo dicht mogelijk bij het onderwerp van jouw

website ligt.

Je kunt ervoor kiezen om te gaan Googlen naar startpagina’s zoals startpagina.nl,

startgids.nl, snelstarten.nl, handigstarten.nl, startkabel.nl en nog honderden andere

soortgelijke pagina’s. Kijk dan op die startpagina’s op welke subpagina jij je het beste

kunt aanmelden. In ons geval zou dat bijvoorbeeld wordpress.startpagina.nl zijn.

Het aanmelden werkt bij bijna alle systemen hetzelfde. Zoek naar een knop “link

toevoegen” of neem contact op met de beheerder. Schrik niet als je geen reactie

krijgt of wanneer je link niet wordt geplaatst. Dat is meestal zo, je moet het hebben

van die paar die je link wel plaatsen.

Page 73:  · 2016-06-20 · 9.3 Linkbuilding tips en hints..... 72 10 Handige tools voor zoekmachine optimalisatie 76 11 Slot 79. 5 Wat is een zoekmachine en hoe werkt een ... Je betaalt per

www.wphandleiding.nl

73

Persberichten

Persberichten werken zeer goed voor je publiciteit maar ook zeker voor het krijgen

van backlinks. Een persbericht kun je vullen met linkjes naar je website (met mate).

Omdat je dit zelf doet heb je de kwaliteit van je backlinks (anchortekst, title attribute)

dus ook zelf in de hand.

Probeer alleen op een niet-geforceerde manier naar je eigen website te linken en link

bijvoorbeeld ook naar andere waardevolle websites, zodat je persbericht niet als

spam overkomt. Je persbericht moet zo in elkaar zitten dat je graag zou willen dat

duizenden mensen deze te lezen zouden krijgen, want dat is natuurlijk ook de

bedoeling!

Het voordeel van persberichten is dat deze berichten ook nog wel eens doorgestuurd

worden aan andere nieuwssites en je dus automatisch ook meer backlinks krijgt. Dit

zijn enkele sites die je kunt gebruiken om persberichten te plaatsen op het internet:

www.persberichten.com (betaald)

www.nieuwsbank.nl (betaald)

www.online-persberichten.nl

www.onlinepersbericht.com

www.persberichten.biz

www.emea.nl

Ga bloggen

Anno 2015 mag een blog niet meer op je website ontbreken. Andere websites

kunnen dan immers verwijzen naar jouw blog en ook kun je de berichten delen op

social media. Elk linkje naar je website is er immers weer één. Op deze manier zorg

je direct ook weer voor een divers linkprofiel.

Links uit Social Media

Google heeft een tijdje terug al aangegeven ook meer te gaan kijken naar sociale

media als het aankomt op zoekmachine optimalisatie. Dat betekent dat linkjes vanuit

sociale media ook meer en meer impact gaan krijgen. Door sociale media in je

website te verwerken kun je het aantal links vanuit bijvoorbeeld Twitter, Facebook,

LinkedIn en Google+ aanzienlijk verhogen.

Google telt alle sociale media links op en kijkt ook hoe regelmatig jij linkjes vanuit

sociale media platformen krijgt. Eenmalig heel veel krijgen zal je op de lange termijn

dus niet helpen, maar per blogbericht standaard een aantal tweets, plusjes en "likes"

krijgen helpt zeker!

Page 74:  · 2016-06-20 · 9.3 Linkbuilding tips en hints..... 72 10 Handige tools voor zoekmachine optimalisatie 76 11 Slot 79. 5 Wat is een zoekmachine en hoe werkt een ... Je betaalt per

[email protected]

74

Zelf ook naar andere websites linken

Een veel voorkomende vraag is of jij zelf ook naar andere websites moet linken

omdat veel website eigenaren denken dat dit de kracht van je eigen website onderuit

haalt. Dat is niet het geval...

Echter, link alleen naar websites die relevant zijn aan hetgeen waar je over schrijft en

zorg er ook voor dat de uitgaande links op jouw website ook kwalitatief zijn. Google

heeft er waardering voor wanneer jij als aanvulling op je eigen site de bezoeker

doorverwijst naar een website met aanvullende informatie. Het moet dus wel een

aanvulling zijn en het liefst naar een website met een goede reputatie bij Google.

Page 75:  · 2016-06-20 · 9.3 Linkbuilding tips en hints..... 72 10 Handige tools voor zoekmachine optimalisatie 76 11 Slot 79. 5 Wat is een zoekmachine en hoe werkt een ... Je betaalt per

www.wphandleiding.nl

75

Handige tools

Page 76:  · 2016-06-20 · 9.3 Linkbuilding tips en hints..... 72 10 Handige tools voor zoekmachine optimalisatie 76 11 Slot 79. 5 Wat is een zoekmachine en hoe werkt een ... Je betaalt per

[email protected]

76

10 Handige tools voor zoekmachine optimalisatie

Er zijn verschillende handige tools die je kunt gebruiken voor het optimaliseren van je

eigen WordPress website. Veel van deze tools hebben wij al behandeld in de

verschillende hoofdstukken van de handleiding. Hierbij een kort overzicht plus uitleg

wat je met de verschillende tools kunt bereiken:

Zoekwoordenonderzoek & controle

Google Trends: http://www.google.nl/trends/?hl=nl

Met Google Trends kun je snel en eenvoudig zien of er op een specifiek zoekwoord

gezocht wordt binnen de Google zoekmachine

Google Zoekwoordplanner: www.google.nl/AdWords

Met de Google Zoekwoordplanner van Google Adwords kun je exact zien hoe vaak

er op een bepaald zoekwoord gezocht wordt in een regio of land (of taal). Daarnaast

kun je zien hoe hevig de concurrentie is en hoe makkelijk of moeilijk het dus is om

bovenaan te komen in de zoekresultaten van Google.

SERP Checker: http://www.whatsmyserp.com/serpcheck.php

Met de SERP Checker kun je snel en gratis controleren welke positie jouw website

inneemt in Google op bepaalde zoekwoorden. Essentieel voor iedereen die

zoekmachine optimalisatie serieus neemt.

Cuterank: http://cuterank.net/

Met Cuterank kan je gratis de rankings bijhouden van één website. Wanneer je de

rankings van meerdere websites wilt volgen, moet je een eenmalig bedrag van €60

euro betalen.

WordStream: http://www.wordstream.com/keywords

Een tool waarmee je relevante zoekwoord suggesties kunt krijgen. Werkt vaak alleen

voor internationaal georiënteerde websites.

Ubersuggest: http://ubersuggest.org/

Eenzelfde tool als WordStream, echter deze is ook gericht op de Nederlandse markt

en daarmee ook onze favoriet.

Page 77:  · 2016-06-20 · 9.3 Linkbuilding tips en hints..... 72 10 Handige tools voor zoekmachine optimalisatie 76 11 Slot 79. 5 Wat is een zoekmachine en hoe werkt een ... Je betaalt per

www.wphandleiding.nl

77

Website snelheid meten

Pingdom Tools: http://tools.pingdom.com/fpt/

Met Pingdom Tools kun je analyseren hoe snel jouw (of een andere) website laadt.

Een erg handige tool als je de snelheid van je website wilt verbeteren en wilt zien of

je aanpassingen effect hebben gehad.

GT Metrix: http://gtmetrix.com/

Met GT Metrix kun je de snelheid van je website meten en bekijken waardoor je

website trager is. Zo kun je precies zien welke zaken je moet aanpakken om je

website nog sneller te maken.

Website statistieken & SEO hulpmiddelen

Google Analytics: http://www.google.nl/intl/nl/analytics/

Met behulp van Google Analytics kun je precies zien wie, waar en wanneer op je

website zit. Ook een erg handige tool om te zien waar op jouw website wordt

gezocht, hoe jouw website wordt gevonden en welke andere websites verkeer

doorsturen.

Majestic SEO: https://nl.majestic.com/ Misschien wel de beste tool als het gaat om inzicht verkrijgen in het aantal links van jouw site en die van de concurrent. Nadelen: niet erg gebruiksvriendelijk, de gratis versie is behoorlijk beperkt en de instaptarieven zijn hoog (vanaf € 50 per maand). Alexa: http://www.alexa.com/ Bij Alexa kun je jouw website analyseren en bekijken hoe deze scoort in de online wereld. Je ziet bijvoorbeeld waar de bezoekers vandaan komen, op welke plek je website in de ranglijst staat van alle websites ter wereld en nog veel meer. Veel van deze informatie is ook te zien in Google Analytics. Voor meer opties betaal je 10 dollar per maand. Open Site Explorer: https://moz.com/researchtools/ose/ Met deze tool check je gemakkelijk welke andere websites er allemaal naar jouw website linken. Voor meer informatie moet je wel een abonnementje afsluiten, maar het geeft over het algemeen al redelijk wat informatie die je in je zoekmachine optimalisatie strategie kunt gebruiken. CopySpace: http://copyscape.com/ Met behulp van CopySpace kun je checken of er dubbele content op je website aanwezig is. Erg belangrijk, want dubbele content wordt zwaar afgestraft door Google.

Page 78:  · 2016-06-20 · 9.3 Linkbuilding tips en hints..... 72 10 Handige tools voor zoekmachine optimalisatie 76 11 Slot 79. 5 Wat is een zoekmachine en hoe werkt een ... Je betaalt per

[email protected]

78

Slot

Page 79:  · 2016-06-20 · 9.3 Linkbuilding tips en hints..... 72 10 Handige tools voor zoekmachine optimalisatie 76 11 Slot 79. 5 Wat is een zoekmachine en hoe werkt een ... Je betaalt per

www.wphandleiding.nl

79

11 Slot

In deze handleiding hebben we je zoveel mogelijk tips gegeven over hoe je jouw

WordPress website beter vindbaar maakt in Google. Uiteraard zijn we benieuwd of

het jou gelukt is om je website met behulp van deze handleiding beter vindbaar te

maken op de focus zoekwoorden. Je kunt je resultaten doorsturen naar

[email protected].

Mocht je speciale verzoeken, tips of vragen hebben neem dan ook contact met ons

op via [email protected]. Neem voor meer WordPress handleidingen eens een

kijkje op deze pagina.

Wij wensen je heel veel succes met je WordPress website en bedanken je graag

hartelijk voor je keuze voor WP Handleiding.

Het WP Handleiding team

Andere producten van WP Handleiding vind je hier.