1988 - 2005 VEJLE PRISEN · PDF file Ved Sønderåen 18-38. Ejer: Borgerligt...

Click here to load reader

 • date post

  05-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 1988 - 2005 VEJLE PRISEN · PDF file Ved Sønderåen 18-38. Ejer: Borgerligt...

 • VEJLE PRISEN 1988 - 2005

  V E J L E K O M M U N E S A R K I T E K T U R P R I S T I L D E L E S B Y G N I N G E R O G A N L Æ G D E R E R O P F Ø R T E L L E R R E S T A U R E R E T M E D A R K I T E K T O N I S K K V A L I T E T

 • F o r o r d

  U d v a l g t e p r o j e k t e r : S o g n e h u s , N i e l s S k o u s v e j M u s i k t e a t r e t Ve j l e To r v e h a l l e r n e H a v n e g a d e 2 9 H a r a l d s k æ r K u r s u s c e n t e r Ve d S ø n d e r å e n 1 8 - 3 8 Te k n i s k F o r v a l t n i n g A s t o n G r o u p B r e d a l l u n d G y l l e t a n k e n , D a m h a v e n S k o l e A x m i n s t e r b y g n i n g e n G r e j s d a l p a r k e n S a n d e g r a v e n K l ø v e r t o f t e n 2 8 Ve j l e - P r i s e n 1 9 8 8 - 2 0 0 5 Ve d t æ g t e r

  I N D H O L D 3

  4 5 6 7 8 9

  1 0 1 1

  1 2 - 1 3 1 4 1 5

  1 6 - 1 7 1 8 1 9

  2 0 - 2 9 3 0

  2

 • Vejle Byråd har gennem mange år sat fokus på smukt byggeri med tildeling af Vejle-Prisen.

  Byrådet prioriterer stor arkitektonisk kvalitet i byggeriet, så vi får en smuk by til glæde for alle,

  der bor i eller kommer til Vejle. Her er Vejle-Prisen med til at vise gode eksempler på både

  nybyggeri, ombygninger og grønne anlæg, så de valgte byggerier kan give inspiration til andre

  bygherrer, rådgivere og borgere.

  Vejle-Prisen har sat fokus på arkitektur og arkitektonisk kvalitet siden 1972, og Vejle er derfor

  en af de første kommuner i Danmark, der har uddelt priser for godt byggeri. Vejle-Prisen er nu

  blevet en naturlig del af Vejle Kommunes arkitekturpolitik, som byrådet vedtog i 1997.

  I 2004 vedtog byrådet de vedtægter, der gælder i dag. De er tilpasset arkitekturpolitikken, så

  fl ere typer bygninger og anlæg kan komme i betragtning til Vejle-Prisen i forhold til tidligere.

  Der er efter byrådets vurdering ingen tvivl om, at arkitekturpolitikken har givet et stort løft til

  mange af de bygninger og anlæg, der bliver lavet i dag, og overalt i Vejle Kommune bliver der

  hver dag smukkere.

  Indtil 1987 var prisen et kontant beløb til ejeren, men i 1988 vedtog byrådet nogle nye vedtæg-

  ter, så både ejeren og arkitekten fi k en påskønnelse, og nu som en tavle til at sætte på bygnin-

  gen eller et diplom. Samtidig kom en arkitekt fra Akademisk Arkitektforening med som rådgiver

  ved bedømmelsen.

  I dette hæfte er vist alle de bygninger og anlæg, der har fået prisen siden 1988, og et bredt ud-

  snit af bygningerne er også vist med fl ere billeder. Ejerne og arkitekterne er nævnt med status

  på det tidspunkt, prisen blev uddelt. Fotos er fra 2006.

  I disse år, hvor Kulturministeriet har lavet en kanon inden for kunst og arkitektur, kan man sige,

  at hæftet er en slags kanon over Vejles nyere arkitektur for de sidste 18 år.

  Hæftet markerer samtidig afslutningen på Vejle-Prisen i den gamle Vejle Kommune i forbindelse

  med kommunesammenlægningen, og byrådet håber, at hæftet vil brugt til inspiration ved kom-

  mende byggerier.

  Det er hensigten at videreføre uddelingen af en arkitekturpris i den nye kommune.

  Vejle Byråd.

  Oktober 2006.

  F O R O R D

  3

 • V E

  JL E

  P R

  IS E

  N 1

  9 9

  2

  V

  E J

  L E

  K O

  M M

  U N

  E S

  A R

  K IT

  E K

  T U

  R P

  R IS

  T

  IL D

  E L

  E S

  B

  Y G

  N IN

  G E

  R

  O G

  A N

  L Æ

  G

  D E

  R

  E R

  O

  P F

  Ø R

  T

  E L

  L E

  R

  R E

  S T

  A U

  R E

  R E

  T

  M E

  D A

  R K

  IT E

  K T

  O N

  IS K

  K

  V A

  L IT

  E T

  Tavle og diplom: Sognehus, Niels Skousvej. Ejer: Mølholm Menighedsråd. Arkitekt: Inger og Johannes Exner, arkitekter m.a.a.

  4

 • V E

  JL E

  P R

  IS E

  N 1

  9 9

  2

  V

  E J

  L E

  K O

  M M

  U N

  E S

  A R

  K IT

  E K

  T U

  R P

  R IS

  T

  IL D

  E L

  E S

  B

  Y G

  N IN

  G E

  R

  O G

  A N

  L Æ

  G

  D E

  R

  E R

  O

  P F

  Ø R

  T

  E L

  L E

  R

  R E

  S T

  A U

  R E

  R E

  T

  M E

  D A

  R K

  IT E

  K T

  O N

  IS K

  K

  V A

  L IT

  E T

  Tavle og diplom: Musikteatret Vejle. Ejer: Musikteatret Vejle A/S, v/ Poul Koch A/S. Arkitekt: Arkitektfirmaet Kjær og Richter, arkitekter m.a.a.

  5

 • V E

  JL E

  P R

  IS E

  N 1

  9 9

  2

  V

  E J

  L E

  K O

  M M

  U N

  E S

  A R

  K IT

  E K

  T U

  R P

  R IS

  T

  IL D

  E L

  E S

  B

  Y G

  N IN

  G E

  R

  O G

  A N

  L Æ

  G

  D E

  R

  E R

  O

  P F

  Ø R

  T

  E L

  L E

  R

  R E

  S T

  A U

  R E

  R E

  T

  M E

  D A

  R K

  IT E

  K T

  O N

  IS K

  K

  V A

  L IT

  E T

  Tavle og diplom: Torvehallerne. Ejer: Ejendomsselskabet Pile-Bo A/S. Ejendomsselskabet Nicolai-Vest. Arkitekt: Cornelius Hansen, Søeberg og Bendiksen, arkitekter m.a.a. og IDD, civi l ingeniører FRI. Marianne Ingvartsen, arkitekt m.a.a. PAR.

  6

 • V E

  JL E

  P R

  IS E

  N 1

  9 9

  2

  V

  E J

  L E

  K O

  M M

  U N

  E S

  A R

  K IT

  E K

  T U

  R P

  R IS

  T

  IL D

  E L

  E S

  B

  Y G

  N IN

  G E

  R

  O G

  A N

  L Æ

  G

  D E

  R

  E R

  O

  P F

  Ø R

  T

  E L

  L E

  R

  R E

  S T

  A U

  R E

  R E

  T

  M E

  D A

  R K

  IT E

  K T

  O N

  IS K

  K

  V A

  L IT

  E T

  Tavle og diplom: Havnegade 29. Ejer: Jørgen Thomsen. Arkitekt: Albertsen & Flarup, arkitekter m.a.a.

  7

 • V E

  JL E

  P R

  IS E

  N 1

  9 9

  3

  V

  E J

  L E

  K O

  M M

  U N

  E S

  A R

  K IT

  E K

  T U

  R P

  R IS

  T

  IL D

  E L

  E S

  B

  Y G

  N IN

  G E

  R

  O G

  A N

  L Æ

  G

  D E

  R

  E R

  O

  P F

  Ø R

  T

  E L

  L E

  R

  R E

  S T

  A U

  R E

  R E

  T

  M E

  D A

  R K

  IT E

  K T

  O N

  IS K

  K

  V A

  L IT

  E T

  D iplom: Haraldskær Kursuscenter. Ejer: Boligselskabernes Landsforening. Arkitekt: Albertsen & Flarup, arkitekter m.a.a. Landskabsarkitekt: Niels Junggreen Have.

  8

 • V E

  JL E

  P R

  IS E

  N 1

  9 9

  8 -1

  9 9

  9

  V

  E J

  L E

  K O

  M M

  U N

  E S

  A R

  K IT

  E K

  T U

  R P

  R IS

  T

  IL D

  E L

  E S

  B

  Y G

  N IN

  G E

  R

  O G

  A N

  L Æ

  G

  D E

  R

  E R

  O

  P F

  Ø R

  T

  E L

  L E

  R

  R E

  S T

  A U

  R E

  R E

  T

  M E

  D A

  R K

  IT E

  K T

  O N

  IS K

  K

  V A

  L IT

  E T

  Tavle og diplom: Ved Sønderåen 18-38. Ejer: Borgerl igt Socialt Boligselskab. Arkitekt: Jens-Erik Jensens Tegnestue, ApS.

  9

 • V E

  JL E

  P R

  IS E

  N 2

  0 0

  0

  V

  E J

  L E

  K O

  M M

  U N

  E S

  A R

  K IT

  E K

  T U

  R P

  R IS

  T

  IL D

  E L

  E S

  B

  Y G

  N IN

  G E

  R

  O G

  A N

  L Æ

  G

  D E

  R

  E R

  O

  P F

  Ø R

  T

  E L

  L E

  R

  R E

  S T

  A U

  R E

  R E

  T

  M E

  D A

  R K

  IT E

  K T

  O N

  IS K

  K

  V A

  L IT

  E T

  D iplom: Teknisk Forvaltning, Kirketorvet 22. Ejer: Vejle Kom