14 października 2015r.

of 16 /16
ROK XV NR 38 (848) 14.10.2015r. Kolejne wydanie ukaże się 21 października 2015r. ISSN 1508-2229 INDEX 321389 Już w środę elektroniczna wersja gazety na www.powiatowy.pl Perfumeria Kępno ul.Warszawska 9 (PASAŻ WARSZAWSKI) Oryginalne perfumy oraz pielęgnacja w najlepszych cenach W swojej ofercie posiadamy produkty takich światowych marek jak : Chanel, Dior, Shiseido, ArtDeco, Lancome, Biotherm, Hugo Boss, Clinique, Giorgio Armani, Isadora 70-lecie szkoły i Święto Plonów Lututów, czytaj, str. 4 II Zjazd szkolny Technikum Rolniczego czytaj, str. 7 Wielki sukces! Umowa na obwodnicę w Kępnie podpisana! czytaj, str. 7

Embed Size (px)

description

Ilustrowany Tygodnik Powiatowy 14.10.2015r.

Transcript of 14 października 2015r.

 • ROK XV NR 38 (848) 14.10.2015r.Kolejne wydanie ukae si 21 padziernika 2015r.

  ISSN

  150

  8-22

  29IN

  DEX

  321

  389

  Ju w rod elektroniczna wersja gazety na www.powiatowy.pl

  Perfumeria Kpno ul.Warszawska 9

  (PASA WARSZAWSKI)

  Oryginalne perfumy oraz pielgnacja w najlepszych cenach W swojej ofercie posiadamy produkty takich wiatowych marek jak :Chanel, Dior, Shiseido, ArtDeco, Lancome, Biotherm, Hugo Boss,Clinique, Giorgio Armani, Isadora

  70-lecie szkoy i wito Plonw

  Lututw, czytaj, str. 4

  II Zjazd szkolny Technikum Rolniczego

  czytaj, str. 7

  Wielki sukces! Umowa na obwodnic w Kpnie podpisana!

  czytaj, str. 7

 • 14 padziernika 2015 r. www.powiatowy.plGAZETA BEZPATNA2

  --- istnieje od 1999r. ---

  NIEZALENE PISMO REGIONALNE - WYDAWCA: ANNEX MEDIA, konto: RBS Lututw O/Wieruszw, 31 9256 0004 2607 2964 2000 0010REDAKCJA w WIERUSZOWIE: 98 - 400 Wieruszw, ul Rynek 22 (wejcie od ul. Ciemnej), e-mail: [email protected] w KPNIE: tel.kom. 503 781 880, e-mail: [email protected] REDAKTOR NACZELNY: Anna wiegot, tel. 517 960 768STALE WSPPRACUJ: Maria abuda - tel.kom. 503 781 880, Przemek, Eugeniusz Tomaszek, Wojciech Kuda, Piotr Koodziejczyk, Rafa Wrbel, Maria Nowaczyk, Andrzej Olbromski, Wacaw Zabocki, Stanisaw Grzegorzek, Jerzy Maciejewski, Eugeniusz Toruski, Zenon Magaj, Jadwiga Tomalkiewicz, dr hab. Ojciec Ludwik Kaszowski, dr in. Henryk Bylka, Lucyna wisulska, Zbigniew Machelak, Zbigniew Ciesielski, Andrzej Woniak, o. Krzysztof Wasiuk sscc, SKAD, AMANIE,GRAFIKA: wasne, DRUK: Polskapresse Sp. z o.o. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytuw i adiustacji tekstw. Nie ponosi odpowiedzialnoci za treci ogosze, reklam i artykuw sponsorowanych oraz listw do redakcji. Materiaw nie zamwionych nie zwracamy.

  Felieton Jdrzeja KuzynaPocig jest to dla mnie takie magiczne sowo. Do kadego z nas ten

  smok na stoowych koach przychodzi inaczej. Godny jest poematu a na-wet modlitwy. Moim skromnym zdaniem jest ponadczasowy. To dla niego wybudowano oddzielne stalowe drogi, by mg podrowa po obszarach niezrozumiaych i dla kadego z nas zagadkowych. To my, kady na swj sposb odnajdujemy w nim swoje archetypy. Do kadego z nas w dzieci-stwie przychodzi w sposb bardzo osobisty. Mj ostatnio wydanym tomik wierszy otwiera go wiersz wanie o nim.

  Oda do Pabla NerudyNauczye mnie zachwyca siludzkim losem i rzeczami prostymi.Pocigiem na zagubionej stacji.Zamglon stacj wrd rozpdzonych pocigw.Czyta napisy w tunelach.Na drzwiach toalet. Duma nad radocizakochanych i smutkiem niekochanych.Kochajc podre atwiej kocha ludzi.Niby jest to oda do bardzo znanego i cenionego poety chilijskiego Pa-

  bla Nerudy, ale jest take pochwa pocigu i dworcw rozrzuconych po ziemi, jak gwiazdy bywaj rozrzucone po niebie. Ojciec poety by koleja-rzem. Std jego fascynacja pocigami i w poezji dany o tym znak. Pocig to nie tylko materia, ale mieci si w niej jaka nutka metafizyki i poezji. Nostalgii i zadumania. Przecie kady z nas, kiedy wsiada do przedziau jest jakby lepszym czowiekiem. Przynajmniej wikszo takimi usiuje by. Nagle obcy sobie ludzie, w przedziale, pozbawieni popiechu okazuj si by dla sobie bardziej przyjani, pomocni. Nie ma rywalizacji. Jest spowol-nienie czasu i agodna muzyka krajobrazu przesuwajcego si za oknem.

  Ostatnio miaem wanie przejecha tras do Katowic i z powrotem. I jakie mie zaskoczenie. Pocig przejecha szybko, o wiele szybciej ni przemiecibym si samochodem i taniej byo. Obsuga mia, ludzie sym-patyczni. Jakby chcieli pokaza jacy mog by naprawd. Chciabym wie-rzy, e przyszo bdzie znw nalee do pocigw. A te zmienia si. Nie bd, jak potwory pancerne, ale bardziej jak trolejbusy, przemierzajce si z miejscowoci do miejscowoci i bd zatrzymywa si tak samo w Kpnie, jak i w Wieruszowie i czy ze sob dobrych ludzi.

  Jdrzej Kuzyn

  Mistrzostwa Makroregionu Modzikw- OKAZALIMY SI MAO GOCINNI

  Ju za nami MMM woj. dzkiego i witokrzyskiego - zawody zorganizo-wane przez Ozkol w odzi oraz TSR WIERUSZW przy wydatnej pomo-cy Orodka Wczasw Dziecicych w Gazie i wjta Galewic.

  W sumie na starcie ok. 70 zawodni-kw, zimno ale sonecznie, w sam raz na rywalizacj.

  Zjechay kluby z caego dzkiego, byli te ssiedzi z Bralina ze swoj szkk kolarsk, podopieczni Darka Drelaka zaprezentowali si z bardzo dobrej strony.

  W rozmowach z kolegami trene-rami dao si odczu zadowolenie z poziomu przygotowanej trasy, ktrej projektantem by Tomek Zawierta, a w budowie ktrej pomagali ojcowie Bartka, Mikoaja i Konrada, oczywi-cie nie sposb pomin Dominika Zawiert, ktry dopieszcza szczegy trasy. Wszystkim bardzo serdecznie dzikuj.

  Start naszej szkki by udany a na-wet bardzo udany.

  W kat. AKBartosz Suot 3miejsceBartosz Bryka- 3miejsce/klasyfika-

  cja niezrzeszony/

  Kat. modziczkaPatrycja Zawierta- 2 miejsceMagda Zawierta-3 miejsceZuzanna Zych-7 miejsceKat. modzikKonrad Bryka-3 miejsceMikoaj Drobnik- nie ukoczy z

  powodu defektu roweruKat. juniorDominik Zawierta-2 miejsceW klasyfikacji druyn MMM- zgar-

  niamy pierwsze miejsceW I Memoriale im. Marka Malika

  puchar dla najlepszej druyny za-wodw ufundowany przez rodzin p. Marka odebraa z rk p. Agaty Malik ekipa TSR WIERUSZW. Ten pu-char ma dla nas ogromne znaczenie i cieszymy si e to wanie my go zdobylimy. To swoiste podzikowa-nie za pomoc i serce ktre okaza nam p. Marek. Wielkie dziki dla ro-dziny p. Marka, ktra dzisiaj bya z nami na tych zawodach. Dzikujemy.

  Robert Zych/TSR WIERUSZW/www.powiatowy.pl

  Schola z Parafii w. Wojciecha w Cieszcinie uczestniczya w warsztatach muzycznych w Kaliszu

  Schola z Parafii w. Wojciecha w Cieszcinie w skadzie: Oliwia Opacka, Zosia Kania, Natalia Mays, Ola Domal, Weronika Smolis, Ola Burzaa, Martyna Knie, Zuzanna Klain, Paulina Gowiak, Ola Aplas, Julia Drapiew-ska oraz Kasia niada uczestniczya w warsztatach muzycznych w Kaliszu od 2.10 do 4.10.2015 r.

  Tematem warsztatw byy Pieni Uwielbienia. W warsztatach uczestniczyo ponad 60 osb z rnych czci Polski. Przez trzy dni uczestnicy wiczyli piew oraz gr na rnych instrumentach pod czujnym okiem Katarzyny Mynarskiej, Michaa Krla, Jakuba Tomalak i ks. Grzegorza Mczki. Uczest-nicy nauczyli si wielu nowych pieni, niektre z nich byy autorstwa Micha-a Krla.

  Wszyscy uczestnicy byli bardzo zaangaowani, kady chcia aby wszystko wypado perfekcyjnie. Panowaa tam bardzo pozytywna atmosfera, do tego stopnia, e nikomu nie chciao si wyjeda. Warsztaty zostay podsumowa-ne Msz wit i koncertem w Kociele w. Rodziny, na ktry przybyo wiele osb. Kady z uczestnikw czeka z niecierpliwoci na kolejne warsztaty, ktre jak zapowiedzieli organizatorzy odbd si wiosn w przyszym roku.

  Zdjcia z warsztatw mona zobaczy w galerii na stronie:http://www.ra-diorodzina.kalisz.pl/aktualnosci/koncert-uwielbienia-abba-pater

  Natalia Mays

  Przebudowa drogi Wieruszw - Parcice - Skomlin w 2016 ?

  Wszystko wskazuje na to, e dugo oczekiwany remont drogi Wieru-szw - Parcice wkrtce nastpi. Prze-budowa 28 kilometrowego odcinka drogi bdzie moliwa dziki zawar-ciu porozumienia pomidzy samo-rzdami: Powiatu Wieruszowskie-go, Powiatu Wieluskiego oraz Gmin: Czastary, Skom-lin i Wieruszw.

  12 padziernika na nad-zwyczajnych sesjach obra-dowaa Rada Powiatu Wie-ruszowskiego i Rada Gminy w Czastarach. Na VIII Nad-zwyczajnej Sesji Rady Gminy Czastary podjto uchwa w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansow dla Po-wiatu Wieruszowskiego. Natomiast w urzdzie miejskim na wsplnym posiedzeniu zebray si komisje stae Rady Miejskiej w Wieruszowie. Jed-nym z punktw obrad komisji byo zaopiniowanie projektw uchwa w sprawie udzielenia dotacji celowej w latach 2017-2018 dla Powiatu Wie-ruszowskiego na realizacje inwestycji

  drogowej pn.Wczenie terenw pe-ryferyjnych Powiatu Wieruszowskie-go i Powiatu Wieluskiego do sieci transportowej TEN-T. W poniedzia-ek odbya si XI sesja Rady Powia-tu Wieruszowskiego. Rada podja uchway w sprawie: wyraenia zgody

  na utworzenie partnerstwa z Powia-tem Wieluskim, zmian budetu Po-wiatu na rok 2015 oraz zmiany Wie-loletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2020.

  W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny Wojewdztwa dzkiego na lata 2014-2020 ma by realizowa-ny projekt pn.Wczenie terenw

  peryferyjnych Powiatu Wieruszow-skiego i Powiatu Wieluskiego do sieci transportowej TEN-T. Powiat Wieruszowski na realizacj przedsi-wzicia ma szans pozyska 23 mln z. Koszt tego zadania opiewa ma na 30 mln. Gminy: Skomlin, Czastary i Wieruszw zadeklaroway, e dofi-nansuj to przedsiwzicie. Zarzd

  Powiatu Wieruszowskiego zobowizany bdzie do za-warcia umowy partnerskiej z Powiatem Wieluskim. Partnerem wiodcym b-dzie Powiat Wieruszowski.

  Projekt zakada przebu-dow 22 km drg w powie-cie wieruszowskim i 6 km drg w powiecie wielu-skim. Wsplne przedsi-

  wzicie stworzy bezpieczny odcinek drg powiatowych na trasie Wieru-szw - Parcice - Skomlin. Drogi te zostan poczone z transeuropejsk sieci transportow TEN-T.

  W przypadku otrzymania dofinan-sowania realizacja projektu przewi-dziana jest na lata 2016-2018.

  www.powiatowy.pl

 • 14 padziernika 2015r.www.powiatowy.pl GAZETA BEZPATNA 3

  Kpno

  witowali Dzie Edukacji Narodowej chrem Jutrzenka i Z piosenk przez ycie

  W pitek 9 padziernika 2015 roku w sali Kpiskiego Orodka Kultury spotkali sinauczyciele jak co miesic, ale ty razem uroczycie witujc swoje zawodowe wito Dzie Edukacji Na-rodowej, wito bliskie sercu seniorw, do ktrego niejednokrotnie sigamy pamici i mamy mie wspomnienia. Dzisiaj te warto w naszym gronie se-niorw powspomina to wito z tej

  niecodziennej okazji. Przewodnicz-cy SE ZNP Roman Rychlewicz wita bardzo serdecznie zaproszonych go-ci: wicestarost Powiatu Kpiskiego Grayn Jany, prezes Stowarzyszenia Plastykw Amatorw Powiatu Kpi-skiego Janin Gorzendowsk, witano rwnie po raz pierwszy na spotkaniu naszej SE pani Markiewicz. Bardzo serdecznie R. Rychlewicz wita Chr Jutrzenka, ktry przyj zaproszenie i uwietni swym koncertem wito po-wszechne zwane Dniem Nauczyciela. Chr Jutrzenka dziaa pod kierownic-twem Tadeusza Piecucha i batut Ce-cylii Paza. Dzie Edukacji Narodowej potocznie okrelany Dniem Nauczy-ciela, to polskie wito owiaty i szkol-nictwa wyszego. Ustanowione dnia 22 padziernika 1972r. Ciekawostk jest to, e Dzie Nauczyciela obcho-dzony jest na caym wiecie, ale jak do tej pory nie jest dniem wolnym od pracy. Z tej okazji yczymy wszystkim seniorom jak i pracownikom owia-ty, duo zdrowia, pogody ducha i tak

  radosnych spotka- mwi T. Pie-cuch. W imieniu czonkw chru Jutrzenka podzikowania skiero-wa do pani Cecylii Paza za trud, wytrwao i powicaniu swojego cennego czasu na prac z naszym chrem. Chr Jutrzenka zade-dykowa nauczycielom wizank melodii i piosenek obrazujcych nasze ycie Od koyski a do eme-

  rytury. W tej wizance znajdziecie pastwo wiele piosenek znanych i lubianych -mwi Tadeusz Piecuch. piew towarzyszy nam przez cae ycie, najpierw suchalimy koysa-nek. Koncert rozpoczli koysank Dobrej nocy i sza. Dorastamy, je-stemy dziemi ciekawi wiata pyta-my i std piosenka Ke sera sera.W trudnym wieku dojrzewania, hu-

  tawka nastrojw, okres buntu, ch swobody postpowania, bez zakazw i nakazw - Pochodz z domu z za-sadami, spotykamy obiekty naszych uczu Winiowy sad, Serduszko puka w rytmie cza cza i pierwsze spotkania a nawet randki Um-wiem si z ni na dziewit; Bel-la, Bella Donna; Ke sera, sera. A wreszcie dokonalimy wyboru Dla

  modej pary sto lat i dalej na melo-di Ke sera, sera Tak bdzie jak ma by, a potem ju s dzieci czas pynie, nie da go si zatrzyma i ze wzruszeniem wspominamy wsplnie przeyte chwile Babie lato py-nie; Siwy wos, Hymn emerytw; Pie seniorw i Kochajmy si. Na bis chr wykona Bolero mio-ci. Sowo wice czytaa Cz. Cielik Potem yczenia skadali zaproszeni gocie: Wicestarosta odczytaa list gratulacyjny z yczeniami i piknym cytatem A. Einsteina od Starosty Po-wiatu Kpiskiego, kolejne yczenia przekazaa nauczycielom prezes Ja-nina Gorzendowska. Przy kawie szyb-ko mija czas, a biesiadzie za spraw chru towarzyszya piosenka. Za wspaniay balsam dla ducha i ucha w wykonaniu chru dzikowa prze-wodniczcy R. Rychlewicz a seniorzy nagrodzili artystw gromkimi brawa-mi. Potem przewodniczcy omwi zadania na najbliszy okres

  Maa

  Nowa Wie Ksica

  wito Seniorw w Kole PZERiI w Nowej Wsi Ksicej

  W rod 7 padziernika 2015 r. w sali OSP w Nowej Wsi Ksicej odby si Dzie Seniora. W spotkaniu udzia wzili: przewodniczcy Oddziau Re-jonowego PZERiI w Bralinie Alojzy Leniarek, Wjt Gminy Bralin Roman Wojtysiak, wiceprzewodniczcy Oddziau Rejonowego Stanisaw Mirowski, przedsibiorca Tadeusz Hojeski, ks. Czesaw Jdroszka, Henryk Kupczak kierownik zespou Ale Babki, ucja Wieloch sekretarz Prezydium Oddzia-u Rejonowego, przewodniczca braliskiego koa Bronisawa Howaska, Mirosawa Szudy, sotys Nowej Wsi Ksicej, delegacja koa z Droek, me-dia - ITP. Zebranych czonkw koa i zaproszonych goci witaa przewodni-czca koa w Nowej Wsi Ksicej Jadwiga Gog i przedstawia sprawozda-nie z dziaalnoci za miniony rok.

  W pracy na rzecz ludzi zotego wieku doceniono aktywn dziaalno kilku czonkw koa. Wyrnieni czonkowie: Banaszewska Helena, Hoja Mago-rzata, Musiaa Marianna, Szkudlarek Janina, Otremba Jzef, Stencel Ma-rianna uhonorowani zostali dyplomami podzikowaniami Oddziau Re-jonowego w Bralinie za aktywn prac na rzecz ludzi jesieni. Minut ciszy uczczono pami zmarych czonkw koa i oddziau wiceprzewodnicz-cego J. Kireczuka. Potem ks. Cz. Jdroszka wsplnie z zebranymi odmwili modlitw przed obiadem. Przewodniczcy Oddziau Rejonowego omwi najwaniejsze dziaania oddziau, wspomnia wycieczki te, ktre si odby-y i omwi te, ktre wkrtce si odbd (do Uniejowa i pielgrzymki do Czstochowy). Wspomnia te minione spotkanie w Nowej Wsi Ksicej, w ktrym uczestniczya m. in. przewodniczca Zarzdu Gwnego PZERiI w Warszawie, oraz minister w KPRM A. Modanowska. We wszystkich koach organizowane s od wrzenia do listopada Dni Seniora. Gos zabra te wjt R. Wojtysiak gratulowa tak prnej dziaalnoci zwizku, wiele osb za-skoczone jest zaradnoci operatywnoci. ycz, by to grono osb tak bar-dzo zaangaowanych dalej pracowao i starczao im si do tej spoecznej pra-cy, a dziki pracowitoci i zaradnoci seniorzy mogli korzysta ze wszystkich podejmowanych przedsiwzi organizowanych dla ludzi zotego wieku. ycz miej i przyjaznej atmosfery duo zdrowia, bo gdy go brakuje wszystko traci blask i splendor. Spotkanie uwietni muzyk H. Kupczak.

  Maa

  Drodzy Mieszkacy,

  Spoeczny Komitet Pamici onierzy Wykltych zwrci si z pismem, wskazujc Fundacj Pamitajmy jako podmiot, ktry planuje sfinansowa w caoci budow pomnika onierzy Wykltych w Kpnie. W dniach od 9 do 30 padziernika 2015 r. do godziny 12:00 wszyscy penoletni mieszkacy Gminy Kpno mog wypowiedzie si, czy popieraj wzniesienie pomnika onierzy Wykltych, jako upamitnienie onierzy niepodlegociowego podziemia zbrojnego.

  Burmistrz Miasta i Gminy Kpno/-/ Piotr Psikus

  Gosowa mona:

  elektronicznie poprzez wypenienie formularza na stronie www.um.kepno.pl

  tradycyjnie poprzez wrzucenie wypenionego formularza do urny w holu urzdu miasta i gminy w Kpnie przy ul. ratuszowej 1. Kady penoletni mieszKaniec moe zagosowa tylKo jeden raz.

 • 14 padziernika 2015 r. www.powiatowy.plGAZETA BEZPATNA470-lecie szkoy i wito Plonw

  10 padziernika w Zespole Szkl Rolniczych w Lututowie odbyy si uroczyste obchody 70-lecia istnienia szkoy po-czone ze witem Plonw 2015.

  Korowodem doynkowym, ktry przemaszerowa wok lututowskiego Rynku, a nastp-nie ulic Klonowsk dotar do budynku Zespou Szk Rolni-czych rozpoczy si doynki szkolne poczone z jubile-uszem 70-lecia istnienia szkoy. Uroczysto uwietnio swoj obecnoci liczne grono ab-solwentw szkoy, emerytowa-nych i obecnych nauczycieli, przybyli byli dyrektorzy szkoy oraz samorzdowcy na czele z Pose na Sejm RP p. Elbiet Nawrock, starost wieruszow-skim p. Andrzejem Szyman-kiem i przewodniczcym Rady Powiatu Wieruszowskiego p. Andrzejem rawiem. W uro-czystoci brali udzia przedsta-wiciele wadz Gminy Lututw z wjtem p. Markiem Piku na czele, radni powiatowi z terenu gminy Lututw, przedstawi-ciele organizacji wsppracu-jcych ze szko m.in. Prezes Rejonowego Banku Spdziel-czego w Lututowie p. Marian Fita, ksia lututowskiej para-fii, dyrektorzy zaprzyjanio-nych placwek kulturalnych i owiatowych oraz uczniowie i pracownicy szkoy. Na sali gim-nastycznej nastpio powitanie zaproszonych goci i spoecz-noci szkolnej przez dyrekto-ra Zespou Szk Rolniczych w Lututowie p. Grayn Borycz-ko, a po nim krtkie wystpie-nia goci oraz cz artystyczna przygotowana i zaprezentowa-na przez uczniw. Za wkad pracy byego i obecnego gro-na pedagogicznego na rzecz szkoy na rce pani dyrektor zaproszeni gocie zoyli licz-ne gratulacje i podzikowania. Podkrelano, e ludzie, ktrzy w szkole pracowali woyli duo serca i zaangaowania w edu-kacj modziey i dobre wyniki tej placwki owiatowej oraz to, e absolwenci tej szkoy s znaczcymi postaciami w yciu spoecznym w naszym regionie Nie zabrako akcentw cha-rakterystycznych dla doynek takich jak: przekazanie chleba, poczstunek chlebem i mio-dem oraz ofiarowanie chlebw gociom. Wanym momen-tem uroczystoci bya prezenta-cja dorobku i osigni szkoy. Natomiast duym zaintereso-waniem zwaszcza absolwentw szkoy cieszya si okoliczno-ciowa wystawa pn. Szkoa dawniej i dzi. Na zakoczenie obchodw Jubileuszu nastpi czas zwiedzania szkoy, wspo-mnie i pamitkowych zdj.

  Relacja zdjciowa i filmowa

  na www.powiatowy.pl

  Drodzy Pastwo, w swoim yciu sprostaam wielu wyzwaniom. Jako matka potrafiam zadba o

  dobr przyszo moich dzieci, jako wierna, szczera przyjacika i ssiadka z chci wspie-ram najbliszych mi ludzi. Potrafiam i wci potrafi zyska umiech, uznanie i ciepe serca podlegych mi pracownikw, z ktry-mi wsplnie zdobywaam zote medale na Targach Poznaskich, zdobywaam miliony euro unijnych dotacji dla firm i samorz-dw. Z poszanowaniem ludzkiej godnoci i aspiracji gasiam strajki personelu me-dycznego w szpitalach, umiaam da szanse rozwoju samorzdom, ktre reprezentowa-am jako Wiceburmistrz Wieruszowa i Wice-marszaek Wojewdztwa dzkiego. Nigdy nie baam si i nadal nie boj si wyzwa. Wbrew medialnej nagonce, politycznej logi-ce i szczerej trosce ludzi mi oddanych zosta-wiam ustabilizowane na wysokim poziomie ycie i przyjam mandat posanki na Sejm RP, na kilka zaledwie miesicy przed kolejnymi wyborami. Zrobiam to wiedzc, e po-trafi pomc rozwin si Polsce i wesprze aspiracje Polakw - korzystajcych z wolno-ci, pokoju i czonkowstwa w Unii Europejskiej. Czas na posw, ktrzy oprcz wielkich oglnopolskich spraw bd te potrafili ze zrozumieniem pomc rozwiza problemy ludzi ze rodowisk lokalnych. Zanie ich sprawy wyej. Wielkim wyzwaniem jest umie poczy sprawy oglnopolskie ze sprawami lokalnymi, ze sprawami zwykych nas Pola-kw.

  Kochani, Wy dobrze wiecie, e polityczni karierowicze, dzieci znanych rodzicw, celebryci Wam

  nie pomog. Przed nami czas na now polityk. Na polityk robion przez zaufanych, sprawdzonych ludzi. Nasz ustrj wymusza, aby naleeli oni do partii, ale to nie znaczy, e to maj by ci, ktrych w ogle nie znacie, albo te ci, ktrzy z numerem 1 na listach najczciej przypominaj sobie o Was przed wyborami.

  yj wrd Was, patrz Wam w oczy, rozmawiam w sklepie, na festynach, doynkach, na ulicy. Pomagam w szpitalach, urzdach pracy, niekiedy poyczam do pierwszego, zjadam kiebas na wsplnym grillu. Kocham takie ycie, normalne, wrd rodziny i przyjaci.

  Zawsze mam swoje zdanie. Pracodawcom i politycznym liderom moe to nie zawsze odpowiada, ale mam je dlatego, e Was sucham. Tak naprawd moje zdanie to Wasze spostrzeenia. Jestecie moj inspiracj.

  Trudne zadanie dla posa, to mie bogaty baga yciowego dowiadczenia, zawo-dowych osigni, zna ycia zakrty, by i na wozie, i pod wozem, a przy tym wszystkim nie straci przebojowoci, rozumie modych i wiat wspczesny. Do tego trzeba by on, trzeba wychowa dzieci, dogldn wnuka. Trzeba umie z ludmi y. Trzeba ludzi lubi. Kto mnie zna ten wie, e jestem zawsze BLISKO WAS I WASZYCH SPRAW!

  Ja nie musz kierowa si partyjnymi instrukcjami. Nie mam zamiaru by biernym wy-konawc pomysw politycznych strategw. Szanuj wszystko co dobre w Polskim Stron-nictwie Ludowym i zamierzam poprze kady dobry pomys, ale mam odwag forsowa nowe rozwizania i zmienia PSL, tak jak chcieliby tego nie tylko jego czonkowie, ale zwaszcza ci bezpartyjni mieszkacy naszej piknej Polski, ktrzy wanie w posach PSL-u upatruj szansy na nieprzerwany, zrwnowaony, ale dynamiczny rozwj naszego kraju wolny od jaowych wojen politycznych.

  Co udao si zrobi, z czego jestem dumna?Wyduylimy urlop rodzicielski. Polacy maja najduszy w Europie 52-tygodniowy urlop

  rodzicielski, z ktrego ju skorzystao ponad 300 tys. matek i ojcw, 1000 z co miesic przez rok na kade nowo narodzone dziecko. Stworzylimy ustaw gwarantujc wsparcie finansowe bezrobotnym, osobom pracujcym na umowy zlecenie czy umowy o dzieo, studentom, rolnikom. Bd oni otrzymywa przez rok 1000 z na dziecko miesicznie.

  Bronimy mdrych rozwiza, dorobku pracy Polakw: obronilimy polsk ziemi przed niekontrolowanym wykupem przez obcokrajowcw, pilnujemy Lasw Pastwowych. Upr nas parlamentarzystw PSL doprowadzi do nowych rozwiza w ordynacji podat-kowej, wtpliwoci bd rozstrzygane na korzy podatnika a nie urzdu skarbowego, przywrcilimy 79 sdw rejonowych.

  Program, ktry popieram:Dla rodziny: obek za zotwk, 5 tys. nowych miejsc w obkach i 70 tys. w przedszko-

  lach (dziki umiejtnemu korzystaniu ze rodkw UE), bezpatne podrczniki i obiad dla kadego dziecka w szkole, 0% VAT na artykuy dziecice, bezpatne leki dla seniorw, 1900z pacy minimalnej, 1200 z najniszej emerytury, emerytura po 40 latach pracy.

  Dla rolnictwa i wsi: zainwestujemy w polskich rolnikw 150 miliardw z. rodki prze-znaczone bd na dopaty bezporednie, modernizacje gospodarstw rolnych, wsparcie sektora rolno-spoywczego. Umoliwiamy sprzeda bezporedni produktw rolnych, stworzymy wiejskie strefy ekonomiczne, stworzymy fundusz stabilizacji dochodw rolni-czych, sfinansujemy 65% skadek na ubezpieczenie produkcji rolnej, wdroymy nowy program opieki zdrowotnej telemedycyna na wsi.

  Dla przedsibiorcw: zwolnienie z ZUS przez 12 miesicy dla osb zakadajcych dzia-alno gospodarcz, obnienie o 50% skadek do ZUS dla mikroprzedsibiorstw, CIT w caoci dla samorzdw na lokalne inwestycje i rozwj infrastruktury, 20 mld na zwiksze-nie konkurencyjnoci przedsibiorstw, 1 mld na praktyki zawodowe.

  Bd te wspiera projekty samorzdw z caego powiatu wieruszowskiego, de-klaruj dalsz pomoc, wszystkim, ktrzy potrzebuj wsparcia z regionaln sub zdrowia, z placwkami KRUS-u i wojewdzk administracj. Do mnie jak zawsze kady moe zapu-ka ze swoim problemem. Na pewno pomog ale tymczasem to ja prosz Pastwa o gos w najbliszych wyborach 25 padziernika 2015 roku.

  Elbieta NawrockaLista PSL nr 5, Miejsce nr 2.

 • 14 padziernika 2015r.www.powiatowy.pl GAZETA BEZPATNA 5

  Su Polsce sucham PolakwPomagam czyli 4 lata pracy posa Polaka w Sejmie i okrgu wyborczym

  W mijajcej kadencji byem w Sejmie RP czonkiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Spraw Wewntrznych, aktywnie uczestniczyem w ich posie-dzeniach oraz we wszystkich posiedzeniach Wysokiej Izby.

  Ponad 300 razy zabieraem gos z sejmowej mwnicy w najwaniejszych dla Polski i regionu sprawach. Zgosi-em do premiera i ministrw oraz rnych urzdw kil-kaset interpelacji, zapyta i owiadcze, w ktrych in-terweniowaem w najwaniejszych sprawach dla Polski i mieszkacw okrgu wyborczego np. budowa drogi S8 czy pomoc mieszkacom wielu miejscowoci w ich walce z maso-wo budowanymi blisko ludzkich zabudowa, wiatrakami.

  W mojej parlamentarnej pracy zawsze kierowaem si uczciwo-ci, odpowiedzialnoci oraz trosk o Ojczyzn i mieszkacw regionu.

  Przez minione 4 lata do Sejmu RP zostao zgoszonych przez klu-by parlamentarne, rzd, Senat i prezydenta RP ponad 3, 5 tysica projektw ustaw. Z tych kilku ty-sicy, prawie 700 nowych ustaw zostao w Wysokiej Izbie uchwa-lonych. Wikszo z nich prezy-dent Komorowski podpisa i s obowizujcym w Polsce prawem. Czy dobrym prawem? To ju sami Pastwo musicie oceni. Ja z wie-loma ustawowymi zapisami si nie zgadzam.

  Nie popieraem podniesienia podatku VAT, czy akcy-zy na wiele wyrobw, podniesienia wieku emerytalne-go, obnienia wieku obowizku szkolnego z 7 do 6 lat.

  Moje biuro poselskie w Poddbicach, jak i jego filie zawsze byy otwarte i dobrze suyy wyborcom, a po-trzebujcych i szukajcych pomocy byo przez te 4 lata kilka tysicy. Ponad 500 z nich otrzymao bezpatne, fachowe porady prawne. Pozostali skorzystali z mojej bezporedniej i poredniej pomocy. Wspieraem naj-bardziej potrzebujcych, a take modzie wyjedajc na wycieczki, Ochotnicze Strae Poarne, Zespoy Lu-dowe, stowarzyszenia, parafie i kocioy.

  Ogromnym zainteresowaniem cieszyy si wrd dzie-ci i modziey wyjazdy na kolonie. Prawie 600 modych osb wyjedao na dwutygodniowe wypoczynki letnie i zimowe w gry, nad morze albo nad jeziora. Tylko w te wakacje, w czterech miejscach wypoczywao niemale 200 dzieci.

  W mojej parlamentarnej pracy duo czasu, a tak-e uwagi powicaem roli i znaczeniu polskoci oraz ksztatowaniu postaw patriotycznych od wczesnych lat modoci po pne lata ycia. Wsplnie ze szkoami, parafiami oraz stowarzyszeniami upamitnialimy w

  rnej formie pami oraz prawd o polskich witach, wydarzeniach, narodowych bohaterach oraz wybitnych rodakach.

  Szczeglnie pod tym wzgldem dzikuj modzie-y. Ciesz si, e moje, kierowane do Was propozycje wsplnych wyjazdw, konkursw i bezporednich spo-tka lekcji WOS-u, cieszyy si tak duym zaintereso-waniem. Dziki nawizanej z wieloma szkoami wsp-pracy udao nam si zorganizowa naprawd duo takich konkursw, np. o: onierzach Wykltych, Po-wstaniu Styczniowym, Unii Europejskiej, Parlamencie

  Polskim, Krzyach i kapliczkach przydronych oraz jeszcze wiele innych. Ponad 2 tysice modych Polakw wzio w nich udzia bar-dzo Wam za to dzikuj. Wszyscy wykazali si du wiedz i znajomo-ci tematw, a laureaci wyjechali w nagrod do Brukseli i Warszawy oraz cieszyli si wartociowymi na-grodami np. ksikami, tabletami.

  Lata 2011- 2015 to take okres, w ktrym wielokrotnie spotykaem si z wyborcami w Sejmie RP. Na moje zaproszenie do polskiego parlamentu przybyo ponad 100 grup wycieczkowych, gwnie mo-dziey. Dziki temu kilka tysicy osb mogo z bliska zobaczy, jak pracuj posowie i senatorowie, a take przybliy sobie wiedz o Sejmie i Senacie. Uczestnicy tych wyjazdw zwiedzali take Belwe-der, Zamek Krlewski, Muzeum

  Powstania Warszawskiego, Stare Miasto, azienki, Po-wzki. To byy dla mnie niezapomniane, wsplnie sp-dzone mie chwile, za ktre serdecznie dzikuj.

  Minione 4 lata to take setki, a moe i tysice spotka w terenie. Zawsze z radoci odpowiadaem na wszel-kie zaproszenia i uczestniczyem w uroczystociach, witach, jubileuszach, konferencjach, zebraniach, fe-stynach oraz innych spotkaniach. Wszystkim organiza-torom dzikuj za zaproszenia, a uczestnikom za chwi-le rozmowy i ucinite donie. To byy bardzo owocne dla mnie spotkania, z ktrych wiele skorzystaem pod-czas biecej pracy w Sejmie.

  Dzikuj take serdecznie wszystkim yczliwym oso-bom, ktre wspieray mnie i pomagay w wypenianiu moich poselskich obowizkw. Jest Was naprawd duo: pracownikw, wsppracownikw biura, asysten-tw, liczne grono mdrych, zatroskanych o przyszo Ojczyzny rodakw, ktrzy z potrzeby serca i yczliwoci wspieracie mnie, pomagacie, a take dzielicie si swoim dowiadczeniem. Wasza praca i zaangaowanie s dla mnie ogromnym bogactwem, ktre pozwala mi dobrze i odpowiedzialnie wypenia moje poselskie obowizki.

  Piotr Polak

  Laski

  Laskowskie wito Plonw4 padziernika 2015 roku odbyo si tradycyjne Laskowskie wito Plo-

  nw. Uroczysto poprzedzia Msza w. odprawiona przez proboszcza Ra-faa Czmyra. Nastpnie delegacje Soectw Laski i Smardze wraz z mieszka-cami uday si do Domu Ludowego. Wszystkich obecnych powita sotys Zygmunt Podejma oraz prowadzcy: Justyna Muszalska i Janusz obiski.

  Dzieci i uczniowie Zespou Szk w Laskach zaprezentowali okoliczno-ciowy program artystyczny. Wczyli si take rodzice, ktrzy zaprezen-towali we wasnym wykonaniu bajk Rzepka. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Po czci artystycznej yczenia i gratula-

  cje dla wszystkich rolnikw zoy Wjt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik, ktry podzikowa Radzie Soeckiej, radnym, wszystkim organizacjom, Zespoowi Szk, Chrowi Laskowianie oraz mieszkacom za pomys, zaangaowanie i wiele wysiku woonego w przygotowanie uroczystoci. Podzikowa take proboszczowi Rafaowi Czmyrowi za odprawion oko-licznociow Msz w. w intencji rolnikw i mieszkacw. Uroczystoci byy rwnie okazj do wrczenia medali Zasuony dla Rolnictwa, ktre otrzymali Bolesaw Kodnicki i Jzef Koodziej. Rozstrzygnito take kon-kursy:

  W pierwszym konkursie Dary jesieni nagrodzeni zostali:w kategorii PRZEDSZKOLE: Zuzanna Tomalik, Magdalena Parzonka, Woj-

  ciech Woniak.Marcin Keczmerskiw kategorii KLASY I-III: Oliwia Laske, Wiktoria Podejma, Martyna Namy-

  lak, Maria urawa.w kategorii KLASY IV-VI; Jakub Biaek, Agata Stay.w kategorii GIMNAZJUM: Milena Wojdyga, Dominik Fro.Nastpnie rozstrzygnito konkurs na najwikszego ziemniaka, w ktrym:I miejsce zaja Patrycja Je waga ziemniaka: 1,82 kg,II miejsce Roman Biaek waga ziemniaka: 1,11 kg,III miejsce Jan Tomalik waga ziemniaka: 1,08 kg.Rozstrzygnito take konkurs na najwiksz dyni gdzie:I miejsce zaj Arkadiusz Dudziak waga dyni: 36,3 kg,II miejsce Felicja Mikoajczyk waga dyni: 26,6 kg,III miejsce Ewa Sotysiak waga dyni: 13,6 kg.W dalszej czci uroczystoci zaprezentowa si Chr Laskowianie pod

  kierownictwem Renaty Ciemny. Uroczystoci zgromadziy bardzo wielu mieszkacw Soectw Laski i Smardze.

  redwww.powiatowy.pl

  Powstanie nowa ulica w CzastarachOd 28 wrzenia do 14 padziernika 2015 roku w Gminie

  Czastary odbywaj si zebrania wiejskie. Na zebraniu w so-ectwie Czastary mieszkacy typowali nazwy dla nowej ulicy, ktra ma powsta przy dawnej drodze na Walichnowy.Przy drodze tej zostay przeksztacone dziaki rolnicze na

  dziaki pod zabudow indywidualn i maj zosta tam wy-budowane domki jednorodzinne. Wrd pomysw na na-zwy paday: Walichnowska, Gowackiego, Wschodnia. Wik-szo zebranych bya za tym, aby nowa ulica nosia nazw Wschodnia.Skoro jest ulica Zachodnia, moe by i Wschodnia

  pad gos ze strony jednego z mieszkacw.Jak nas poinformowa wjt Czastar p. Dariusz Rejman na

  jednej z najbliszych sesji Rady Gminy w Czastarach zosta-nie podjta uchwaa w sprawie nadania nazwy nowej ulicy.

 • 14 padziernika 2015 r. www.powiatowy.plGAZETA BEZPATNA6Reklama

  FINA BIKE MARATON-uSezon 2015dobiega do koca, jesz-

  cze tylko zawody ktre sami organi-zujemy 11 padziernika w Gazie i 11 listopada w Pieczyskach.

  W miniony weekend odby si fina Bike Maraton-u, najwaniejszego cy-klu dla caego klubu kolarskiego.

  W finaowym wycigu Bike Marato-nu w Grach Izerskich uraczya nas icie wiosenna pogoda. wieradw Zdrj przywita kolarzy soneczn pogod i 24 stopniami na plusie.Tym razem na starcie 1300 kolarzy a wrd nich my, czyli TSR WIERU-SZW.

  Punktualnie o 11.00 ruszy peleton i cho wielu zapowiadao e ostatni wycig potraktuj lajcikowo to ju w trakcie rywalizacji adrenalina zrobia swoje.

  A oto efekt zaczynajc od najmod-szych:

  DYSTANS MINI;Kat.KM1m Magda Zawierta2m Patrycja Zawierta8m Zuzanna ZychKat.MM8m Konrad Bryka27m Mikoaj DrobnikKat.K38m Edyta ZawiertaKat.K47m Magda HodyjasKat. M14m Dominik Zawierta9m Konrad BalinskiKat.M52m Wodek Zawadzki44m Janusz StasiewiczDYSTANS MEGA;Kat.M11m Jakub Hodyjas3m Piotrek MokrzyckiKat.M229m Mateusz DembskiKat.M419m Jarek MaciejewskiNiestety kontuzje i awarie sprztu

  nie pozwoliy wystartowa wszystkim naszym zawodnikom.

  Klasyfikacja generalna ,zdradzimy to po cichu, wysza lepiej jak si spo-dziewalimy. Bardzo duy sukces od-niosa nasza szkka kolarska, ktra w klasyfikacji druyn modzieowych zaja drugie miejsce. Bardzo dobre lokaty zrobili modzicy a juniorzy

  zrobili co genialnego, ot w gene-ralce cae podium zrobili na czerwo-no ,pierwsze trzy miejsca dla TSR WIERUSZW, dla Jakuba, Piotra i Konrada . Zote 1 miejsce dla najlep-szego z naszych mastersw, Wodka Zawadzkiego, wielu z naszych kolarzy w pierwszych dziesitkach swoich ka-tegorii. Du niespodziank sprawi-y nam nasze panie Edyta i Magda. Oglnie to sezon zaliczamy do bar-dzo udanych, wiemy ju co poprawi ,zmieni w treningach tak aby w roku nastpnym wyniki byy jeszcze lepsze. A oto miejsca w klasyfikacji general-nej BM 2015:

  DYSTANS MINI;Kat.KM3m Magda Zawierta 4m Patrycja Zawierta 8m Zuzanna ZychKat.K219m Marta KrzywdaKat.K3 7m Edyta ZawiertaKat.K47m Magda Hodyjas /ukoczya

  wszystkie 10 wycigw/Kat.MM5m Konrad Bryka 15m Mikoaj Drobnik 45m Bartosz SuotKat.M15m Dominik ZawiertaKat.M330m Tomasz ZawiertaKat.M51m Wodzimierz Zawadzki58m Janusz StasiewiczDYSTANS MEGA;Kat.M11m Jakub Hodyjas 2m Piotr Mokrzycki 3m Konrad BaliskiKat.M232m Mateusz Dembski

  Kat.M355m Micha CierpikKat.M412m Jarosaw MaciejewskiKlasyfikacja DRUYNA SPORTO-

  WA 24 miejsceKlasyfikacja DRUYNA MUSZKIE-

  TER 12 miejsceKlasyfikacja DRUYNOWA OPEN

  33 miejsceKlasyfikacja DRUYNOWA MO-

  DZIEOWA 2 miejsceKlasyfikacja RODZINNA-Zawierto-

  wie- 7 miejsceI to tyle podsumowania, teraz czas

  na regeneracj, kolejne starty ju w kwietniu

  To wszystko nie byo by moliwe gdyby nie zaufanie i wsparcie na-szych sponsorw, bardzo- bardzo dzikujemy Gminie Wieruszw i Po-wiatowi Wieruszowskiemu

  Gorce podzikowania dla :www.wedlinka.eu oraz www.ma-

  likdevelopment.pl naszych gwnych sponsorw.

  Due podzikowania dla:www.nataliline.pl; www.rbs.lututow.

  pl Skad opau Grzesiak Marian bpa

  Barey 14 98-400 Wieruszwnodon.pl www.enterpack.pl www.

  ubojniawalczak.pl BULESOWSKI TRENER PERSO-

  NALNYArt-Met Robert Szewczyk ul. Po-

  dzamcze 1 A 98-400 WieruszwKWIATKOWSKI SALON PYTEK

  CERAMICZNYCHSKLEP ROWEROWO-MOTORO-

  WY PAWE OSTRYCHARZSowikowski Waldemar. Sklep mi-

  sny Polna 11 98-400 WieruszwGABINET WETERYNARYJNY KO-

  WALWKAZAKAD PRZETWRSTWA MI-

  SNEGO EGO- DBINADZIKUJEMY

  TSR WIERUSZW

  Spotkanie uczniw w darach z kapelmistrzem

  PASOWANIE PRZEDSZKOLAKA

  7 padziernika b.r. w Publicznej Szkole Podstawowej w darach dzieci z klas III-V spotkay si z pa-nem Tadeuszem Pietrasem kapelmi-strzem Orkiestry Dtej, dziaajcej przy OSP w darach.

  Uczniowie poznali zasady funkcjo-nowania orkiestry, dowiedzieli si o cikiej pracy treningu muzycz-nym, zobaczyli instrumenty dte.

  Kady mg sprbowa swoich si w graniu na klarnecie, puzonie, trb-ce, czy saksofonie.

  Kapelmistrz zachca uczniw do nauki gry na instrumentach, prezen-towa poszczeglne brzmienie tych instrumentw. Przedstawi warunki przyjmowania nowych kandydatw do orkiestry, zarwno chopcw, jak i dziewczt. Podkreli, i wielu obecnych uczniw naszej szkoy ju gra, np. na trbce czy saksofonie, ale nadal dla chtnych znajd si jesz-cze instrumenty jedyny warunek, to zgoda rodzicw, nieco suchu muzycznego i ch do wytrwaego uczszczania na prby i nauk do ogniska muzycznego, dziaajcego w sali OSP.

  Piotr Zawadawww.powiatowy.pl

  Dnia 5 padziernika w oddziale przedszkolnym Szkoy Podstawowej w Wyszanowie odbyo si PASOWA-NIE NA PRZEDSZKOLAKA. By to szczeglny moment dla dzieci, ktre we wrzeniu po raz pierwszy przekro-czyy prg przedszkola. Wystp dla rodzicw i szkolnych opiekunw by dla nich wielkim przeyciem.

  Podczas uroczystoci przygotowa-nej przez panie Barbar Nowick wychowawc oddziau oraz Mag-dalen Falkiewicz i Izabel Stoch-

  miaek, dzieci zaprezentoway swoje umiejtnoci, ktre zdobyy podczas krtkiego pobytu w przedszkolu. Z wielkim przejciem pieway piosen-ki, recytoway wierszyki. Wsplnie z najmodszymi bawili si najblisi, ktrzy swoj obecnoci umacniali dziecic wiar we wasne moliwoci i rado z piknego wystpu.

  PRZYRZEKAMY: BY OD DZI PRZEDSZKOLAKA-MI NIE GRYMASI I NIE SZLOCHA ZAWSZE SWOJE PANIE KOCHA GRZECZNIE BAWI SI I FIKA W MIG ZAJADA Z TALERZYKA NAUCZYMY SI DZIKOWA I PORZDNIE SI ZACHOWA OD DZI ZAWSZE BY ZUCHAMI I DOBRYMI KOLEGAMI

  Po zakoczonej czci artystycznej dyrektor szkoy pan Wiesaw Ka-

  sprzak dokona uroczystego paso-wania przedszkolakw. Na pamitk kade dziecko otrzymao upominki zakupione przez rodzicw oraz ufun-dowane przez RBS w Lututowie. Po czci artystycznej, wszyscy gocie zo-stali zaproszeni na sodki poczstu-nek przygotowany przez rodzicw.

  www.powiatowy.pl

 • 14 padziernika 2015r.www.powiatowy.pl GAZETA BEZPATNA 7Kpno

  Wicepremier z wizyt robocz w KpnieW rod 7 padziernika 2015 r.

  okoo godz. 11.00 z wizyt robocz do Kpna przyjecha minister go-spodarki, wicepremier Janusz Pie-chociski. Najpierw spotka si w sali narad kpiskiego Magistratu z wo-darzami gmin Powiatu Kpiskiego.

  Po spotkaniu w burmistrzem i wjtami gmin Powiatu Kpiskiego odbya si druga cz spotkania na Rynku przed fontann. Wicepremie-ra i zebranych witaa Senator RP, minister w KPRM Andelika Moda-nowska. To wany dzie dla naszego Kpna, dla PSL wsppraca z Samorz-dem Lokalnym to jest podstawa funk-cjonowania, Samorzd Lokalny nasze mae ojczyzny buduj Rzeczpospolit Polsk o czym w tej czteroletniej kadencji przekonalimy spoeczestwo, zwaszcza Wielkopolsk, gdzie przywrcilimy 13 sdw rejonowych, ostatnio reaktywowa-ny w Ostrzeszowie. Ciesz si, e wielu parlamentarzystw podpisuje si pod tym sukcesem, dla nas zawsze liczyy si roz-wizania dla spoecznoci, dla naszych mieszkacw. Dzisiejsze nasze rozwiza-nia s takie, aby cay cykl zarzdzania i rozwj infrastruktury, inwestycji przecho-

  dzi w rce samorzdw. Dzisiejsza wizyta dotyczy bardziej szczegowych informacji na temat wsppracy w samorzdami - mwia senator. Nastpnie gos za-bra burmistrz Piotr Psikus Kpno to zagbie meblowe, czynimy starania, by ten teren rozwija si bardzo intensywnie

  dla dobra mieszkacw MiG Kpno, dla dobra lokalnej spoecznoci caego powia-tu, aby mona byo realizowa inwestycje przy wsppracy z szeroko rozumianym zagbiem meblowym. Na rce wicepre-miera przekaza pismo dotyczce wspar-cia premiera celem stworzenia na terenie Ziemi Kpiskiej Centrum Logistycznego konkretnie w Kpnie, ktre dla powoane-go plastra meblowego bdzie mogo suy wsparciem i pomoc. W imieniu Staro-stwa Powiatowego i i wjtw Gmin Po-wiatu Kpiskiego dzikowa minister A. Modanowskiej za wsparcie, pomoc i tro-sk o waciwy rozwj Ziemi Kpiskiej, bo to suy nam wszystkim. Z ca sa-tysfakcj przyjem zaproszenie do Kpna podkrela wicepremier, bo jest to bar-dzo gospodarczy i przedsibiorczy region w Wielkopolsce, syncy z przemysu meblo-wego. Chc z tego miejsca pogratulowa i zoy yczenia przedsibiorcom. Przypo-

  mn, e na koniec 2014 roku bylimy w rankingu wiatowym na 4 miejscu w pro-dukcji mebli, a w pierwszej poowie tego roku wyszlimy na 3 miejsce podkreli wicepremier J. Piechociski. Wicepremier zaznaczy, e w nowej perspektywie unij-nej bdzie program dotyczcy marketingu

  i promocji sektora meblarskiego i chciaby, aby w tym procesie uczestniczyli lokalni przedsibiorcy. Ponadto doda, e bdzie-my budowa szkolnictwo zawodowe w kadym moliwym wymiarze po kierunki na politechnikach, bo s wielkie potrze-by gospodarki polskiej, europejskiej. Na spotkaniu z wodarzami zaplanowano na 21 listopada z udziaem wicepremiera Piechociskiego spotkanie w tej sprawie z przedstawicielami brany przemysu meblarskiego w regionie. Pnym popou-dniem przyjdzie do pastwa wana infor-macja i okae si, e mj pobyt tutaj nie jest taki przypadkowy, otwieramy dzisiaj wany gazocig troch na pnoc od Kp-na, a potem jedziemy do Opola. Minister A. Modanowska wrczya wjtowi Gminy Trzcinica Grzegorzowi Ha-dzikowi prezent z okazji otwarcia nowej biblioteki, gdy nie zdy jak dodaa na otwarcie tej biblioteki.

  Maa, zdj: Foto Studio 2000, Maa

  Kpno

  Wielki sukces. Umowa na obwodnic w Kpnie podpisana!W poowie przyszego roku rusza

  budowa obwodnicy Kpna. Tra-sa skomunikuje drog krajow nr 11 z tras S8, biegnc w kierunku Wrocawia i Warszawy, a take wy-prowadzi cz ruchu tranzytowego z Kpna. Umow z wykonawc jej pierwszego, 4,5-km odcinka podpi-sano dzisiaj w Opolu. Jednoczenie, take w rod w Poznaniu ogoszono przetarg na wykonanie II odcinka obwodnicy. Na t chwil czekalimy prawie 40 lat!

  Opolski Oddzia Generalnej Dy-rekcji Drg Krajowych i Autostrad, ktry przeprowadza przetarg pod-pisa umow z wykonawc firm Budimex SA w obecnoci wicepre-miera i ministra gospodarki Janusza Piechociskiego oraz senator Ande-liki Modanowskiej. Wicepremier Piechociski podkrela, e budowa obwodnicy Kpna to bardzo oczekiwa-na inwestycja. - Kpno to jedna ze stolic polskiego sektora meblarskiego. To nie tylko due historyczne miasto, ale take bardzo ciekawa przedsibiorczo. Miej-scowa spoeczno bya bardzo wyczu-lona na brak obwodnicy. W Polsce jest okoo 650 miejscowoci, ktre wymaga-j obwodnic, tymczasem Program Bu-dowy Drg Krajowych na lata 2014-23

  szacowany na 107 mld zakada budow ok. 60. To pokazuje, jakie mamy jeszcze zalegoci z przeszoci powiedzia Piechociski.

  Wicepremier podkrela podczas uroczystoci parafowania umowy

  wan rol jak w staraniach o ob-wodnic Kpna wykonaa minister Andelika Modanowska. Wiel-kie starania posa Jzefa Rackiego, wiceprzewodniczcego Sejmowej Komisji Infrastruktury oraz senator Modanowskiej, ktra pilnowaa tej inwestycji jak oczka w gowie dopro-wadziy do tego sukcesu - doda wice-premier. - To wielka chwila dla miesz-kacw regionu kpiskiego. Chciaam podzikowa obydwu oddziaom GDD-KiA Opolskiemu i Poznaskiemu za de-terminacj w dziaaniu aby t inwestycj

  jak najszybciej ruszy. Potrzeba byo wsppracy i duego zaangaowania, aby mc doprowadzi do realizacji tego przedsiwzicia. W mojej pracy parla-mentarnej, to jeden z waniejszych dni, ale jako mieszkanki Kpna, to dzie

  najwaniejszy! powiedziaa minister Andelika Modanowska.

  Dwujezdniowa obwodnica o du-goci blisko 4,5 km pozwoli skomu-nikowa od pnocy drog krajow nr 11 z tras S8 biegnc w kierunku Wrocawia i Warszawy, jednoczenie spowoduje wyprowadzenie czci ru-chu tranzytowego odbywajcego si obecnie drog krajow nr 11 przez Kpno. Jak ju informowalimy, przetarg na budow pierwszego od-cinka tej obwodnicy wygraa firma Budimex SA, ktra ma zrealizowa

  zadanie za nieco ponad 66 mln z. Wykonawca powinien wej na pac budowy w poowie przyszego roku. Budowa I etapu obwodnicy Kpna ma si zakoczy pod koniec 2018 r.

  Obecny w Opolu Ryszard Sikora, dyrektor oddziau GDDKiA w Pozna-niu poinformowa, e w oddziale po-znaskim GDDKiA zosta ogoszony w rod przetarg na budow drugiej czci obwodnicy Kpna. - Ma on mie dugoci ok. 7 km i bdzie reali-zowany w systemie optymalizuj, pro-jektuj, buduj. Wykonawca bdzie zobowizany m.in. do wykonania dokumentacji technicznej, zdobycia wszystkich niezbdnych uzgodnie a termin skadania wnioskw od potencjalnych wykonawcw w prze-targu mija 10 listopada powiedzia dyrektor Sikora. II fragment S11 poprowadzi od wza Kpno-Kr-kowy do drogi krajowej nr 11. Zre-alizowana inwestycja umoliwi wjazd i zjazd z nowo wybudowanej drogi ekspresowej S8 w kierunku Poznania i Bytomia omijajc po wschodniej stronie miejscowoci Kpno oraz Baranw. Umoliwi rwnie wjazd i zjazd na drog S8 w kierunku War-szawy i Wrocawia

  str. radiosudzdjcia: foto studio2000

  Kpno

  II Zjazd szkolny Technikum RolniczegoW sobot 10 padziernika odby si ju drugi Zjazd Szkolny Technikum

  Rolniczego. Zebranych witaa Janina Kucharska. Absolwenci, ktrzy drugi raz spotkali si po prawie 45 latach od ukoczenia szkoy (pierwszy odby si w roku 1986) byli mile zaskoczeni, bo wielkiego trudu si rozpozna-wali. Bardzo serdecznie witam ucj Wieczorek on naszego dyrektora oraz Barbar Stanisawsk on naszego wychowawcy, koleanki i kolegw pierwszych absolwentw Pastwowego Technikum Rolniczego rocznik 1968/1971 oraz media redaktor Ilustrowanego Tygodnika Powiatowego. Inicjatorem spotkania jest kol. Igor Nawrot, a pomagay mu w realizacji tej inicjatywy Maria Krysik i Janina Kucharska. Spotkanie planowane od daw-na, ale udao si, dzi znowu jestemy razem i za to wszystkim obecnym bardzo dzikujemy dodaa pani Janina Kucharska. Nastpnie minut ciszy uczczono pami zmarych nauczycieli dyrektora Zygmunta Wieczorka, Magorzat Kosmalsk, Jerzego Stanisawskiego oraz kolegw i koleanki

  Jadwig akomy, Tadeusza Banasiaka, Marka Pawlickiego. Potem wspl-ny obiad. Pani ucja Wieczorek przyniosa kilka ksiek autorska swojego ma, ktre rozlosowano wrd absolwentw. Potem jak zapowiadali orga-nizatorzy spotkania kady opowiada o sobie, swojej pracy, swoich osigni-ciach, yciu, bo od ostatniego spotkania tyle czasu upyno i tyle u kadego zaszo zmian. Bardzo mio byo sysze jak po tylu latach zwracano si do siebie nawzajem po koleesku zdrobniaymi imionami, chocia na go-wach zbiela ju wos. Takie spotkania to miy powrt do lat naszej modo-ci, wtedy jeszcze moe beztroskiej, a po maturze kady zmierzy si z losem i szuka, a wreszcie znalaz t jedn jedyn z wybranych drg. W yciu jak powiadaj rnie bywao, raz wiecio soce, innym razem paskiem w oczy sypa wiatr, ale nigdy przenigdy nie zapomni si zdarze, wydarze i tych minionych szkolnych lat. Wsplne spotkanie trwao do pnych godzin ,a upywao na wspomnieniach, wymianie dowiadcze i wsplnym biesiado-waniu. Zapewne wszyscy ju oczekuj na kolejne spotkanie.

  Maa

  yczenia z okazji Dnia Edukacji

  Narodowej

  Kady z ludzi maw swojej pamici drog

  twarz, posta, gos NAUCZYCIELA... PRZEWODNIKA

  PO WIECIE, PO YCIU

  I CZOWIECZESTWIE.

  Dlatego bd mylaa yczliwie o znanych mi

  NAUCZYCIELACH w Dniu Ich wita

  14 padziernika 2015r.

  Z wyrazawi szacunku. Jadwiga Tomalkiewicz

  Do ycze docza si Redakcja ITP

 • 14 padziernika 2015 r. www.powiatowy.plGAZETA BEZPATNA8Reklama Reklama Reklama

  Reklama

  Poczuj rytm w Wieruszowskim Domu KulturyW czwartek (8 padziernika) o godzinie 17:30 na sali Wieruszowskiego

  Domu Kultury odbdzie si spotkanie organizacyjne przed zajciami taca nowoczesnego, hip-hop i street-dance.

  Podczas spotkania stworzymy list osb, ktre zadeklaruj si do uczest-nictwa w zajciach. Dziki temu instruktorzy z opolskiej szkoy Hip-Hop Buda uzyskaj od nas informacje na temat wielkoci grupy oraz zrnicowa-nia wiekowego uczestnikw, co uatwi i przyspieszy organizacj.

  Przedsmak planowanych zaj czonkowie Hip-Hop budy dali ju w wieru-szowskich szkoach. Instruktorzy na przerwach prezentowali swoje umiejt-noci i zachcali do zapisw.

  Zapraszamy, WDK

  X Jubileuszowy Konkurs LODOAMACZE 2015 w wojewdztwie dzkim rozstrzygnity!

  W dniu 15 wrzenia br. w odzi w Muzeum Kinematografii odbya si X Jubileuszowa Regionalna Gala Konkursu LODOAMACZE 2015.

  Lodoamacze to ludzie, fir-my, instytucje, organizacje po-zarzdowe, ktre angauj si w rozwizywanie problemw osb z niepenosprawnoci. Tworz coraz lepsze warunki pracy, prowadz doj-rza polityk personaln, staj si symbolem etyki w biznesie i otwarcia na potrzeby osb niepenospraw-nych. Poprzez swoje dziaania poka-zuj, e czowiek niepenosprawny moe by doskonaym pracownikiem zaangaowanym w budowanie swojej firmy i sukcesu.

  Konkurs organizowany jest corocz-nie na poziomie wojewdzkim i cen-tralnym w trzech kategoriach:

  Zatrudnienie chronioneOtwarty rynek pracyInstytucje, stowarzyszenia i funda-

  cje nieprowadzce dziaalnoci go-spodarczej

  To wanie w trzeciej kategorii II miejsce zdobyo Stowarzyszenie In-tegracyjne Klub Otwartych Serc w Wieruszowie. Warto doda, e w tegorocznej edycji, jak poinformo-

  wa Przewodniczcy Ka-pituy, wpyno przeszo 400 zgosze, z czego laureatami zostao 9 pod-miotw po trzy w kadej kategorii.

  Pani Henryka Soko-owska Prezes Stowa-rzyszenia w towarzystwie przedstawicieli Zakadu Aktywizacji Zawodowej i Warsztatu Terapii Za-jciowej w Wieruszowie odebraa z rk czonkw Kapituy srebrny medal i dyplom za wkad pracy i realizowane projekty na rzecz aktywnoci zawodowej i spoecznej osb z niepenosprawno-ci.

  Wyrnienie dla Stowa-rzyszenia sprawio nie tyl-ko wiele radoci i satysfakcji ale te stanowi dalsz motywacj do podejmowania kolejnych wyzwa i zada realizowanych w tym obszarze.

  Podczas Gali wieruszowscy przed-stawiciele mogli obejrze program artystyczny w wykonaniu Natalii Ku-jawa - laureatki wielu festiwali mu-zycznych na co dzie wystpujcej w Teatrze Studio Buffo oraz Dominiki

  Rydz i Weroniki Bochat Dwie wokalistek scen dzkich i warszaw-skich.

  Patronat nad imprez objli Jolan-ta Chemiska Wojewoda dzki, Witold Stpie Marszaek Woje-wdztwa dzkiego, Hanna Zdanow-ska Prezydent Miasta odzi.

  Konkurs Lodoamacze zainicjo-waa Fundacja Aktywizacji Zawodo-wej Osb Niepenosprawnych, jego realizatorem jest obecnie Polska Organizacja Pracodawcw Osb Nie-penosprawnych przy wsparciu Pa-stwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych.

  Informacje o konkursie i zdjcia znajduj si na stronie: http://www.lodolamacze.info.pl

  Kpno

  Kpiski Uniwersytet III Wieku zainaugurowa nowy rok akademicki

  W sobot 10 padziernika Kpiski Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpo-cz czwarty rok dziaalnoci. Uro-czysta inauguracja odbya si w K-piskim Orodku Kultury na ktr przybyli zaproszeni gocie m.in.:mi-

  nister w KPRM Andelika Moda-nowska, pose Boena Henczyca, wicestarosta Powiatu Kpiskiego Grayna Jany, burmistrz MiG Kpno

  Piotr Psikus a take przedstawiciel UAM w Poznaniu i jednoczenie przewodniczcy Rady Programowej KUTW prof. dr. hab. Jerzy Babiak oraz studenci. Uroczysto rozpo-cza si koncertem fortepianowym

  Mateusza Sowiskiego. Przybyych goci i studentw witaa prezes Sto-warzyszenia UTW Powiatu Kpi-skiego Roma Muszyska. yczenia

  na nowy rok akademicki studentom skadali zaproszeni gocie. Ide po-wstania Uniwersytetw Trzeciego Wieku i jego rol przybliy prof. Je-rzy Babiak

  Na pierwszym inauguracyjnym spo-tkaniu w KOK wszystkim studentom KUTW wrczono legitymacje stu-denckie umoliwiajce studentom korzystanie z zaj podczas roku akademickiego 2015/2016. Sobot-ni inauguracj zakoczya emisja filmu biograficznego o Danucie Szaflarskiej pt.Inny wiat w K-piskim Kinie Za Rogiem. Rok akademicki 2015/2016 zapowiada si jak zawsze bardzo interesujco. Studenci poszerza bd mogli swo-j wiedz w dotychczasowych, jak i nowych sekcjach, ktre przygotowa dla nich Zarzd KUTW. Uczestni-czy bd rwnie w obowizkowych comiesicznych wykadach. Pierw-szy wykad ju 30 padziernika o godz.16.30 w sali KOK.

  redwww.powiatowy.pl

 • 14 padziernika 2015r.www.powiatowy.pl GAZETA BEZPATNA 9Baranw, Kpno

  Otwarcie przebudowanej drogi na odcinku Baranw JankowyW dniu 8 padziernika 2015 r. od-

  byo si uroczyste otwarcie przebu-dowanej drogi na odcinku Baranw Jankowy. W otwarciu drogi udzia wzili m. in.: Starosta Kpiski Wi-told Jankowski; Wjt Gminy Baranw Bogumia Lewandowska Siwek; Sekretarz Starostwa Powiatowego w Kpnie Magdalena Osada; Naczel-nik Wydziau Architektury i Budow-nictwa Jerzy Dobrzyski; Naczelnik Wydziau Zarzdzania Projektami i Promocji Powiatu Marcin Winiew-ski; Dyrektor Powiatowego Zarzdu Drg w Kpnie Maciej Hojeski; przedstawiciele firmy SKANSKA S.A. wykonawcy inwestycji; inspektor nadzoru Marek Kozio; przedstawi-ciele PKP PLK Ostrw Wielkopolski.

  Otworzylimy drog z duym na-kadem finansowym wasnym prawie 1mln 900 tys. z. Wnioskowana kwota prawie te 1mln 900 tys. z. czna warto brutto wniosku 3mln 700 tys. z w tym nasi partnerzy: Gmina Ba-ranw, P.P.U.H. STOLAR sp.j., Da-riusz Jurasik; Przedsibiorstwo Wie-lobranowe Jurek Danuta i Piotr urecki sp. j. Przejazd kolejowy wy-konalimy przy wsppracy PKP PLK Ostrw Wielkopolski. Za to, wszyst-kim partnerom dzikujemy. Nadzr nad inwestycj prowadzi M. Kozio.

  Droga wykonana wic dzisiaj mamy

  otwarcie. Wszystkim, ktrzy wnieli jakikolwiek wkad serdecznie dzi-kujemy mwi starosta Witold Jan-kowski.

  Ta droga bdzie uczszczana, bo jest tu wiele przedsibiorstw. Plano-wana jest w pobliu budowa szkoy, wic ta cieka rowerowa bdzie -czy w dalszej perspektywie z drog do szkoy. Ciesz si, e tyle tu cie-ek rowerowych powstaje. Zawsze mwi, e jeli tylko powiat bdzie realizowa inwestycje drogowe, to za-wsze Gmina Baranw dooy si do chodnikw i cieek rowerowych, bo tam nasi mieszkacy chodz i chce-my, by byo bezpiecznie dodaa wjt B. Lewandowska Siwek.

  Dodajmy:Inwestycja realizowana bya w ramach projektu Przebudo-wa drogi powiatowej nr 5704P Bara-nw Jankowy.

  Cakowity koszt realizacji tego za-dania to ok. 3 mln 760 tys. z, w tym dofinansowanie z Narodowego Pro-gramu Przebudowy Drg Lokalnych ok. 1 mln 880 tys. z oraz dofinan-sowanie Gminy Baranw i partnerw prywatnych inwestycji w wysokoci ok. 500 tys. z. Pozostaa kwota w wy-sokoci ok. 1 mln 895 tys. z to rodki wasne Powiatu Kpiskiego.

  Naley podkreli, e przedsiwzi-

  cia to realizowane byo w partner-stwie z nastpujcymi podmiotami: Gmina Baranw; Poza tym przejazd kolejowy na odcinku przebudowanej drogi wykonany zosta przy wsppra-cy z PKP PLK Ostrw Wielkopolski.

  Warto przypomnie, e na reali-zacj powyszego przedsiwzicia ogoszony zosta przetarg nieograni-czony. W wyniku przeprowadzonego postpowania o udzielenie zam-wienia publicznego na roboty bu-dowlane wybrano firm SKANSKA S.A. Natomiast nadzr na inwestycj sprawowa Marek Kozio i Piotr Wit-czak. Prace rozpoczto na przeomie maja/czerwca 2015, a zakoczenie realizacji przedsiwzicia nastpio 30 wrzenia 2015 r.

  Przedsiwzicie polegao na prze-budowie drogi powiatowej nr 5704P Baranw Jankowy na odcinku od miejscowoci Baranw do miejsco-woci Jankowy. Dugo odcinka ob-jtego wnioskiem to 3 225 m.

  Szczegowy zakres inwestycji obejmowa m. in.: wzmocnienie i poszerzenie istniejcej konstrukcji nawierzchni, wykonanie chodnika z asfaltobetonu, przebudowa istnie-jcego chodnika, wykonanie cigu pieszo-rowerowego z asfaltobetonu, wykonanie kanalizacji deszczowej, przebudowa skrzyowania z drogami

  gminnymi, odmulenie roww, oczysz-czenie przepustw, przebudowa zjaz-dw z drogi w zakresie pasa drogowe-go, wycinka drzew, remont mostu w zakresie pyty nonej i wspornika dla chodnika, wzmocnienie skarp i dna rzeki Niesb na dugoci 10 m kostk granitow, przebudowa przepustu 600 na 1000, wyznaczenie 5 przej dla pieszych oraz 1 przystanku au-tobusowego wraz z owietleniem przej. Efektem przedmiotowej inwestycji byo m. in.: 3225 m prze-budowanej drogi, 1 przebudowane skrzyowanie z drog powiatow, 4 m nowo wybudowanych chodnikw,

  130 m przebudowanych chodnikw, 2793 m nowo wybudowanych cigw pieszo-rowerowych, 1071,9 m nowo wybudowanej kanalizacji deszczowej, 5 nowo wybudowanych przej dla pieszych.

  W ramach przedsiwzicia wykona-na zostaa nowa nawierzchnia jezdni, ktra spowoduje zmniejszenie emisji haasu i polepszenie warunkw aku-stycznych na terenach graniczcych z inwestycj, w szczeglnoci na te-renach zabudowy mieszkaniowej. Ponadto na skutek realizacji przed-siwzicia nastpi rwnie poprawa pynnoci ruchu.

  Maa

  Trzcinica

  Gminna Biblioteka na miar XXI wieku otwarta w Trzcinicy8 padziernika 2015 r uroczycie

  otwarto i powicono nowy budy-nek Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy. Otwarcia biblioteki do-konano w gronie osb, dla ktrych

  ksika, kultura, tradycja, tosamo zawsze pozostanie bliska, nasza, tu-tejsza. Symbolicznego przecicia wstgi do nowego obiektu Gmin-nej Biblioteki w Trzcinicy dokona-li: przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Renata Karpiska, dyrektor Wojewdzkiej

  Biblioteki Publicznej Centrum Ani-macji Kultury w Poznaniu Iwona Smardz, pose na Sejm RP Boena Henczyca, czonek Zarzdu Woje-wdztwa Wielkopolskiego Marzena

  Wodziska, ks. biskup Edward Ja-niak, proboszcz parafii w Trzcinicy ks. kanonik Wiesaw Cieplik, wicesta-rosta Powiatu Kpiskiego Grayna Jany, przewodniczcy Rady Gminy w Trzcinicy Zdzisaw Mikoajczyk, wjt Gminy Trzcinica Grzegorz Ha-dzik, dyrektor Gminnej Biblioteki

  Publicznej w Trzcinicy Renata Go. Nastpnie wszyscy udali si do sali konferencyjn, gdzie odbya si cz oficjalna spotkania. Do ducho-wej uczty na mini koncert w wykona-niu chru Zespou Szk w Trzcinicy pod batut Renaty Adamskiej za-prosia dyrektor biblioteki. Zebrani usyszeli: Piknie y, Ubi Caritas, Moje uwielbienie. Cieszymy si, e jestecie z nami zawsze cokolwiek potrzebujemy, czynimy, w czymkol-wiek uczestniczymy i za to serdecznie dzikuj mwia dyrektor Gminnej Biblioteki R. Go i powitaa bardzo licznie zaproszonych i przybyych go-ci. Nastpnie zaproszono zebranych do wysuchania historii biblioteki i o projekcie dziki, ktremu powstaa ta biblioteka. Nastpnie Jego Eksce-lencja ordynariusz Diecezji Kaliskiej ks. biskup Edward Janiak doko-na powicenia nowego budynku Gminnej Biblioteki w Trzcinicy. Kil-ka sw refleksji przekaza zebranym ks. biskup Kiedy byem w Technikum Lenym, przez dwa ostatnie lata przypa-do mi pracowa w bibliotece. Oprcz zdo-bytego dyplomu nauczyem si szacunku do ksiek i czytelnikw. Szacunek do ksiki objawia si tym, e byy zawsze w naleytym porzdku a rozpoznawao si te, ktra jest bardziej czytana przez jej zniszczenie. Kiedy udaem si na studia ja jeden miaem ksiki oboone, zawsze mylaem, e jeszcze komu mog si przy-da. Tak mnie tego nauczono w biblio-tece. To jest wane. Dzisiaj czytelnictwo generalnie spada, modzie czciej surfu-je w internecie. Ksika zwaszcza litera-tura pikna ksztatuje charakter, emocje, ale kto musi nauczy szacunku do tego co napisane, co jest wytworem, fantazj ludzk. Sam mam bardzo duo ksiek i chtnie przeka cz z nich do waszej

  biblioteki. Ksika jest bowiem takim za-bezpieczeniem rwnowagi wewntrznej. Obiekt biblioteki jest bardzo adny. Gra-tuluje pani dyrektor, wjtowi i wszyst-kim, ktrzy przyczynili si do tego, by ten obiekt powsta. Wane jest, by by wci ywy - podkreli ks. biskup. Dyrektor R. Go obchodzca 10 lecie swo-jej pracy w Trzcinicy w podzikowa-niu razem z pracownikami za prac, wspprac i pomoc oraz tym, dziki, ktrym powsta ten budynek przeka-zaa statuetki Przyjaciel biblioteki Trzcinica 2015, pamitkowy wazon i kwiaty: wjtowi G. Hadzikowi, Iwo-nie Smardz, Renacie Karpiskiej, ks. W. Cieplikowi, Z. Mikoajczykowi i radnym, sotysowi Gminy Trzcinica. Kolejne podzikowanie osobom, za otwarte serca dziki, ktrym powsta obiekt wrczali wjt wsplnie z dy-rektorem biblioteki: Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewdzkiej Biblioteki Publicznej CAK w Poznaniu, przedstawicielom Biura Projektowego, wykonawcy, in-spektorowi nadzoru. Nastpnie gos zabierali: wjt G. Hadzik - omwi jak doszo do powstania tego kompleksu zoy podzikowania dyrektor Go za skuteczny wniosek, radnym wszyst-kich kadencji, instytucjom, pracow-nikom gminy, i wielu innym. Dalej gos zabierali, yczenia, podziko-wania, listy gratulacyjne i upominki (m.in. .ksiki, pakiety edukacyjne) przekazywali zaproszeni gocie: po-se B. Henczyca, Samorzd Woj. Wlkp. - M. Wodziska: przedst. Mini-stra Kultury R. Karpiska; dyr. Irena Smardz; ks. biskup E. Janiak( ra-niec otrzymany od papiea Francisz-ka przekaza dyr. R. Go): w imieniu sekretarz KPRM, Senator A. Moda-nowskiej i Wicepremiera J. Piecho-

  ciskiego gratulacje zoya Renata Ciemny. Dalej yczenia i gratulacje skadali: Renata Ciemny w imieniu wasnym, wicestarosta Grayna Jany; Stanisaw Baliski przewod. Rady Powiatu; wjt Gminy ka Opatow-ska A. Kopis, wjt Gminy Perzw Danuta Fro; dyrektorzy bibliotek publicznych; dyr. PBP W. Walas; radny powiatu T. Gatner; A. Dubiel; prezes Stowarzyszenia Rozwoju Gmi-ny Trzcinica oraz sotys z Lasek.

  Dodajmy: Nowo wybudowana pla-cwka jest doskona baz do organi-zowania spotka, warsztatw, konfe-rencji, seminariw, zaj z edukacji czytelniczej i medialnej. W placwce zostaa zaaranowana Izba Pamici, w ktrej s eksponowane stare do-kumenty, eksponaty z terenu gminy Trzcinica. W bibliotece znajduje si wypoyczalnia ksiek, czytelnia, k-cik dla najmodszych czytelnikw, galeria, sala multimedialna, salo-nik czasopism, sala konferencyjna. Nowa Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy spenia standardy Cer-tyfikatu Biblioteka +. Powierzchnia uytkowa obiektu wynosi 551 m2, a wykonaa go firma BRAWIX-BUD z Kalisza. Koszty zwizane z budow bi-blioteki wynosz 1 561 396 z (brut-to) z czego 74%, to dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 378 000 z przekazaa z budetu Gmina Trzcinica. Niegdy opracowano czteroelementowy plan, ktry obejmowa budow nowego przedszkola i biblioteki. Te budyn-ki s architektonicznie poczone. Jednoczenie wyremontowano bu-dynek biblioteki filialnej w Laskach. Czwartym elementem jest budowa przedszkola w Laskach. Mamy ju na t inwestycj gotow dokumentacj techniczn. Byby to czwarty element budynkw dotyczcy spraw spoecz-nych - dodaje wjt. Zwieczeniem spotkania byo zwiedzanie biblioteki

  Maawww.powiatowy.pl

 • 14 padziernika 2015 r. www.powiatowy.plGAZETA BEZPATNA10

  O Wieruszowskich Anioach PoetyckoDzie po wicie Aniow Strw,

  ktre przypada 2 padziernika, od-byo si 3.10.2015 r. spotkanie po-etycko-modlitewne pt.: Bg kaza Anioom, aby nas strzegli. Anio Str to nie dziecice wyobraenie,

  lecz potny posaniec Boga, dany nam do pomocy. W sobotni wieczr wiersze o Anioach Strach czytali: Danuta Parnowska, Bogumia Ste-fan, Filip Winkowski i Jadwiga To-malkiewicz. W 1643 roku w dniu 4 padziernika, arcybiskup gnieniski Maciej ubiski zatwierdzi Bractwo Aniow Strw przy kociele Oj-cw Paulinw w Wieruszowie.

  Motywem przewodnim byy dwa poetyckie zwroty o Anioach

  Strach w yciu kadego z nas: Oto Ja mwi Pan Bg posyam Anioa przed Tob, aby Ci strzeg w czasie twojej drogi (Ksiga Wyj-cia 23,20) Chodzi Anio Str po wiecie i sprzta po miociach co si rozleciay (fragment wiersza

  ks.Twardowskiego). W naszym mie-cie jest wiele osb piszcych wiersze o Anioach Strach, nale do nich np. Jolanta Mikulska, Danuta Par-nowska, Jadwiga Tomalkiewicz, Tere-sa Tomaszewska, to wanie ich wier-

  sze byy czytane w sobotni wieczr. Mnie jednak, spodoba si wiersz pt. Anio wieruszowskich Matek

  Za czuo sercai dobro Rk naszych Matek,Aniele Boy, prosimyStrze i ochraniaj wieruszowskie

  MatkiPopatrz jak dwigaj krzy co-

  dziennych trosk i dodaj Im si.Za mio i bezgraniczne oddanie

  naszych Matek,Aniele Boy, prosimyupadni do stp Matki Jezusa

  i oddaj pod Jej macierzysk opiekwszystkie Matki naszej parafii

  i naszego miasta.Piotr Koodziejczykwww.powiatowy.pl

  Pszczoa to jaW pitkowe przedpoudnie (2 pa-

  dziernika) dzieci z grupy Biedron-ki z Publicznego Samorzdowego Przedszkola nr 3 w Wieruszowie skorzystay z zaproszenia Biblioteki Pedagogicznej w Wieruszowie i uda-y si do biblioteki obejrze wystaw zatytuowan Pszczoa to ja.

  Podczas wizyty w placwce, dzieci wzbogaciy wiadomoci dotyczce y-cia pszcz, zapoznay si z budow ula, poznay akcesoria pszczelarza, oglday elementy stroju pszczelarza. Niewtpliw atrakcj spotkania bya moliwo ogldania ywych okazw

  pszcz a take produktw uzyskiwanych dziki pszczo-om. Wystaw wzbogacay rwnie barwne ilustracje, liczne czasopisma i ksiki dziki, ktrym przedszko-lakom znacznie atwiej byo przyswoi i zrozumie wiadomoci przekazywane przez pani Mirosaw.

  Zwieczeniem spotkania i tym samym podsumowaniem zdo-bytych wiadomoci byo obejrzenie przez przedszkolakw bajki animo-wanej Pszczka Maja, ktr wy-

  wietlia na ekranie projekcyjnym pani Elbieta.

  Serdecznie dzikujemy paniom Mirosawie i Elbiecie za wspaniae i niezwykle ciekawe spotkanie.

  Gdzie urodzi si Pinokio, a gdzie yje lodwka czyli odkrywanie wiata palcem po Mapach

  Blisko 300 osb zwiedzio wystaw Mapy. Obrazkowa podr po l-dach, morzach i kulturach wiata autorstwa Aleksandry i Daniela Mizieliskich., ktr we wrze-niu mona byo oglda w Bibliotece Publicznej Gminy Sokolniki.

  Wystawa skadajca si z 16 wielkoformatowych pcien-nych map w stylu dawnych podrnikw stanowi niewiel-ki wycinek z ksiki pod tym samym tytuem, ktra dwa lata temu ukazaa si w Wydawnic-twie Dwie Siostry. Ksika bar-dzo szybko podbia nie tylko Polsk, ale i wiat, bo zostaa przetumaczona na kilkadzie-sit jzykw, a New York Ti-mes wymieni j w zestawieniu szeciu najciekawszych i najpikniej zilustrowanych ksiek dla dzieci wydanych w 2013 roku. Wystawa stanowi niepowtarzaln pomoc edu-kacyjn, a przede wszystkim daje fantastyczn moliwo poznawania wiata zarwno maym jak i cakiem duym odkrywcom. Wielkie mapy poszczeglnych krajw, pene geo-graficznych i kulturalnych ciekawo-stek, usiane wspaniaymi, dowcipny-mi ilustracjami, powoduj, e przy jednej mapie mona spdzi bardzo duo czasu uczc si i bawic. Boha-

  terowie bajek (Pinokio z Woch, Kot w butach oczywicie z Francji), cha-rakterystyczne potrawy (ros, abie

  udka, frytki, pizza) roliny, zwierzta (kaczka lodwka), postacie z legend (potwr z Loch Ness, Baba Jaga z ysej Gry, smok wawelski i smok chiski), sporty, sztuka to tylko nie-ktre z historii, jakie mona odczyta z Map. Wystawa przyniosa wiele radoci modym ludziom, a take ich opiekunom.

  Jako, e nigdy nic nie dzieje si w pustce i bez udziau dobrych ludzi, szczeglne podzikowania nale si: panu wjtowi Sylwestrowi Skrzyp-kowi i panu Rafaowi Prukopowi

  Przewodniczcemu Rady Gminy za organizacj transportu zarwno wy-stawy jak i dzieci, pani Zofii Siwik za

  udostpnienie pomieszcze na czas trwania wystawy, paniom Edycie Grce i Roksanie Kraso za pomoc przy rozstawianiu, przenoszeniu i skadaniu wystawy. Jednak najgo-rcej dzikuj wszystkim szkoom z terenu gminy Sokolniki dzieciom, modziey i ich opiekunom za wspaniae, pene radoci i odkrywcze spotkania. Mam nadziej, e przed nami wkrtce bd kolejne, rwnie ciekawe.

  Beata WaniekBiblioteka Publiczna Gminy

  Sokolniki

  MIEJSCE 6 LISTA NR 7GADKI PATRYCJUSZ

  TWJ POSE NADobry gos znajdzie dobre miejsce

  GADKI PATRYCJUSZ politolog i ekonommista (Uniwersytet Wrocawski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocawiu) syn Bartek, ona Paulina 6 lat pracy w Wojewdzkim Biurze Zarzdzania Funduszami Europejskimi projekty unijne dla samorzdw od kilku lat w Holandii - wasna dziaalno gospodarcza urodzony w Czastarach

  szukaj na www.powiatowy.pl oraz na facebooku

  FACECI NIE PACZFaceci nie pacz. atwo to powiedzie. Ale cztery lata temu, kiedy trzymaem mojego syna

  Bartka w ramionach, on paka. Ja bardzo udawaem, e jestem mocny. To byo po lekcjach. Od-bieraam go ze szkoy, w Holandii, w Hadze. Bartek paka, bo wstydzi si. To byy jego pierwsze w yciu dni w szkole. Nie potrafi po holendersku powiedzie, e chce pj do toalety. Dzisiaj pkam z dumy.

  Podziwiam mojego syna. Bartek razem z kilkoma swoimi holenderskimi kolegami reprezen-tuje szko w Hadze na miejskiej olimpiadzie matematycznej. W maju tego roku przyjechalimy do Polski i podczas spotkania caej rodziny z okazji Pierwszej Komunii witej Bartka, ktr mia w naszych rodzinnych Czastarach koo Wieruszowa, witowalimy jego sukces.

  Wtedy kiedy trzymaem paczcego syna w ramionach przysigaem sobie, e zrobi wszyst-ko, aby nikomu nie byo dane przeywa takiej chwili. Dlatego w czerwcu przyjechaem do Pol-ski. Chc by posem w Sejmie RP. Chwytam si kadej roboty, zarobione pienidze wysyam do Holandii, aby dooy onie do jej pensji na utrzymanie naszej rodziny. PROSZ o TWJ GOS w wyborach! Jako pose zrobi wszystko, ebymy ani my, ani nasze dzieci nie musieli z przymusu wyjeda malowa poty do Norwegii czy tyra na zmywakach i budowach po caej Europie. W POLSCE JEST DUO DO ZROBIENIA. Tu jest nasza ziemia, tu chcemy wy-chowywa nasze dzieci, tutaj si bogaci i by szczliwi. Tak powinno by! Ale nasze Pastwo musi by silne. Prac i odpowiedzialnoci rzdzcych i obywateli. Kady, kto yje z publicznych pienidzy musi odpowiada za to, co robi KONKRETNIE i PO NAZWISKU.

  Niczego nie obiecuj. Bd Was szanowa i sucha. ZAWSZE POMOG. Bd dla Was pra-cowa.

  Patrycjusz Gadki

  Mat

  eria

  sfi

  nans

  owan

  y pr

  zez

  Kom

  itet

  Wyb

  orcz

  y W

  ybor

  cw

  K

  ukiz

  15

 • 14 padziernika 2015r.www.powiatowy.pl GAZETA BEZPATNA 11

  Reklama

  Reklama

  Reklama

  Reklama

  Reklama

  LudnoZdjcie z 1938 roku przedstawia podopiecznych Towarzystwa przed kocioem z ks. W. Kottem i ks. A. Rawickim. Rwnie w Podzamczu starano si zapewni opiek maym dzieciom przedszkolnym. Przy ulicy Teklinowskiej przez siostry zakonne Jadwianki prowadzone jest przedszkole.Po uzyskaniu niepodlegoci w 1918 roku w Wieruszowie rozpoczynaj dziaalno artystyczn dwa chry: mski i eski. Po rozmowach z ks. Walentym Kottem i organist Stefanem Piekarskim, nastpuje poczenie obu chrw. 22 listopada 1921 roku powstaje Towarzystwo piewacze Lira przy kociele p.w. Nawiedzenia Ducha witego. 25 czerwca 1922 roku nastpuje powicenie sztandaru Towarzystwa przez ks. Walentego Kotta. Dyrygentem chru przez cay okres midzywojenny by St. Piekarski (z lewej od ksidza), z lask Felicjan Magot. Chr liczy w najlepszym okresie okoo 50 osb. Dziaalno chru nie ogranicza si tylko do piewu w czasie uroczystoci kocielnych ale take pastwowych m. innymi z okazji imienin Marszaka Jzefa Pisudskiego. Towarzystwo prowadzi rwnie dziaalno teatraln. W sali Stray Poarnej w Wieruszowie w okresie po Boym Narodzeniu wystawiane s Jaseka oraz okazyjnie krtkie sztuki teatralne, w celu uzyskania rodkw na jaki cel. Np. w latach 20-tych wystawiono dwie jednoaktwki: Miostki uaskie Cypriana Godebskiego i Policjanta nr 1. Z przedstawieniem jedono po okolicznych wioskach. W miecie dziaa kino A. Walkowskiego.Take w Podzamczu w 1925 roku powstaje Towarzystwo piewu Dzwon. Po zaborach i I wojnie wiatowej powstaj liczne organizacje i stowarzyszenia. Gd podkrelenia swej odrbnoci i zarazem przynalenoci jest bardzo silny.Stra Ogniowa od 1882 r. kontynuuje swoj dziaalno i tradycje, niosc pomoc w czasie

  zagroenia. Stra Ogniowa miaa okazay budynek wraz z du sal. Na poprzedniej stronie zdjcie z 1930 roku zrobione na terenie klasztoru. Siedz od lewej: komendant M. Heising, byy Burmistrz L. Rojewski, jego ona?, Burmistrz - Prezes Rady Miejskiej Jan Grodek i jego zastpca dr Zygfryd Mhlbauer? W drugim rzdzie trzeci od prawej z dwoma orderami i z wsem Stanisaw Grdziel.

  Supia p/Kpnem

  II Midzypowiatowy Przegld Twrczoci Osb Niepenosprawnych

  W Supi pod Kpnem 7.10.2015 r. w sali OSP mia miejsce II Midzypo-wiatowy Przegld Twrczoci Osb Niepenosprawnych. Organizatorem przegldu byy Warsztaty Terapii Za-jciowej w Supi oraz Caritas Diecezji Kaliskiej. Zebranych i zaproszonych goci witaa kierownik Warsztatw Monika Potyraa. Gwnym celem przegldu bya integracja rodowisk osb niepenosprawnych, promocja Warsztatw Terapii Zajciowej oraz osb z niepenosprawnoci, pod-niesienie samooceny oraz konfron-

  tacja umiejtnoci i zdolnoci tych osb. Prze-

  gld daje moliwo zaprezentowa-nia swoich talentw przed szersz publicznoci a nam, odbiorcom szans oderwania si od rzeczywisto-ci i spojrzenia gbiej w drugiego czowieka - mwia Monika Potyraa.

  Swoje umiejtnoci na scenie w sali Ochotniczej Stray Poarnej za-prezentowali: Przedszkole Sistr Bo-romeuszek w Kpnie, Zesp Szk Specjalnych w Supi pod Kpnem, rodowiskowy Dom Samopomocy w Osieku, rodowiskowy Dom Samo-pomocy w Kpnie, rodowiskowy Dom Samopomocy w Odolanowie, Dom Pomocy Spoecznej w Rzetni, Warsztaty Terapii Zajciowej w Do-

  ruchowie, Warsztaty Terapii Zajciowej

  w Wieruszowie a take Warsztaty Terapii Zajcio-

  wej w Supi. Umiejtnoci n i e p e n o -

  sprawnych podziwiali

  zebrani i

  zaproszeni gocie.Poszczeglne placwki prezentowa-

  y swoje umiejtnoci podczas kilku-minutowych form artystycznych. Wy-stpy wzbudzay podziw, cieszyy si duym uznaniem ogldajcych. Mo-mentami przygotowane scenki byy bardzo wzruszajce. Aktorzy udo-wodnili, e ludzie niepenosprawni te potrafi i s utalentowani. W tym przegldzie wszyscy byli wygranymi. Za balsam dla ducha nagrodzeni zostali gromkimi brawami. Po pre-zentacji otrzymali od organizatorw pamitkowe podzikowania oraz nagrody. Ja si bardzo ciesz, e ju po raz drugi udao nam si przepro-wadzi t imprez i mam nadziej, e ona wpisze si w nasze cykliczne spotkania i za rok znw si spotkamy. Dzikuj Wam za to, e przedstawili-cie nam to wszystko czym potraficie si podzieli na co dzie podsumo-wa dyrektor kaliskiego Caritasu ks.J Jacek Andrzejczak.

  II Midzypowiatowy Przegld Twr-czoci Osb Niepenosprawnych wspfinansowany by przez Pastwo-wy Fundusz Rehabilitacji Osb Nie-penosprawnych.

  red

 • 14 padziernika 2015 r. www.powiatowy.plGAZETA BEZPATNA12Reklama

  Reklama

  Reklama

  Dalsza cz ju w najbliszym wydaniu Ilustrowanego Tygodnika Powiatowego, 21 padziernika 2015r.

  Drugie zdjcie przedstawia wystawienie pocztu sztandarowego w czasie jednej z uroczystoci zwizanych z odzyskaniem niepodlegoci (lata 30-te?). W budynku byo zaplecze kuchenne i scena oraz remiza posiadajc trzy bramy. Na wyposaeniu stray znajdowaa si wiekowa sikawka z 1720 rok. Dla spoeczestwa udostpniano sal na zabawy, wesela, zebrania rnych organizacji, stowarzysze, przedstawienia teatralne, jaseka i prby chru Lira. Tu skupia si ycie kulturalne miasta. Stra organizuje take majwki w lesie na ktrych przygrywa wasna orkiestra. Orkiestra obsuguje rne uroczystoci pastwowe, kocielne i odprowadza na miejsce wiecznego spoczynku swoich zmarych druhw.Na zdjciu - zabytkowa sikawka z 1720 roku, zwana babk. 6 stycznia 1930 roku. Naczelnik (Komendant) wieruszowskiego Oddziau Ochotniczej Stray Poarnej Maksymilian Heising zdaje raport przed Leonardem Rojewskim. Budynki za stra w kierunku Rynku, w pierwszym dniu wojny zostay zburzone.Na zdjciu prawym, maszeruj szwarne babki druyna pomocnicza, medyczna.

  Zdjcie na nastpnej stronie z przeomu lat 20-tych i 30-tych przedstawia orkiestr dt Ochotniczej Stray Poarnej w Wieruszowie - w rodku Leonard Rojewski obok z wsem komendant druh Maksymilian Heising, w ostatnim rzdzie z trbami od prawej: Roman Zawadzki, drugi Bolesaw Maciejewski i pity Stanisaw Maciejewski.Rwnie prnie dziaa Ochotnicza Stra Poarna w Podzamczu. Mimo, e nie maj tak okazaej remizy straackiej (ul. Kunicza rok 1913), to prowadz aktywn dziaalno na rzecz mieszkacw. Bior czynny udzia w szkoleniu i wiczeniach bojowych. Zakadaj orkiestr dta. Peni stra przy Grobie Paskim oraz w procesji Boego Ciaa i w czasie rezurekcji. Zdjcie zrobione w ogrodzie Dugaszewskich. Siedz od lewej: Wglarz, Witek, Dugaszewski, Najman, Cakosiski, Dugaszewski, Kuhn, Dugaszewski, Moka, Czekalski, Kaczmarek, I-szy rzd stoj: Polaczyk, Bk, Musio, Kdzierski, Lipiski, ukasik, Czechlowski, Staa, Kdzierski, Kuberski, Ponka, II rzd stoj: Kdzierski, Musia, Kdzierski, Mo, Kleidwist, abencki, Krokot, Pitkowski, Dzicioowski i Rybak. Zdjcie z roku 1927 oddzia bojowy OSP Podzamcze po wiczeniach przy ulicy Kuniczej.Orkiestra dta OSP w Podzamczu lata trzydzieste Po I-szej wojnie prnie rozwija si ycie sportowe, tak w Wieruszowie jak i w Podzamczu.

  Reklama

  Pika nona

  Poraka Prosny z Wart OsjakwW smej kolejce spotka klasy A

  wieruszowska Prosna przegraa na wasnym boisku z Wart Osjakw 1:2, tracc dwie bramki w kocwce spotkania. Jedyn bramk dla nasze-go zespou zdoby Mateusz Misztal w pierwszej poowie.

  Prosna Wieruszw - Warta Osjakw 1:2 (1:0)

  1:0 Misztal (22)Prosna: Kaleta, Zawieja, M. Po-

  prawa, Rzenik, Giery, Grajerz (56 Siatkowski), Baejewski, Aplas (79 Zarych), Wrbel, Tomala (89 Betka), Misztal Trener Wodzimierz Dwer-nicki.

  W spotkaniu dwch spadowiczw z klasy okrgowej trzy punkty zgarnli pikarze Warty Osjakw. O wyniku spotkania zadecydowaa kocwka , kiedy to gocie w przecigu 7 mi-nut zdobyli dwie bramki. Do tego momentu Prosna prowadzia 1:0. W 26 min. po podaniu Dariusza Bae-jewskiego strzaem z ok 20 m. obok bramkarza popisa si Matusz Misz-tal. Do liczni kibice, ktrzy przy-byli na stadion przy ulicy Sportowej opucili go z pewnoci rozczarowa-ni. Nasi pikarze prowadzc ponad poow meczu nie zdoali uratowa nawet remisu. Byo to drugie spotka-

  nie pod rzd, w ktrym Prosna traci bramki w kocwce spotkania, a co za tym idzie rwnie cenne punkty. W kolejnym spotkaniu wieruszowia-nie spotkaj si ju w najblisz nie-dziel ze Startem w ubnicach.

  Wyniki VIII kolejkiLZS Masowice - Orze Galewice 1:1LZS Wydrzyn - GLKS Biaa 1:1Warta II Dziaoszyn - Start ubnice 4:4Prosna Wieruszw - Warta Osjakw

  1:2GKS Czastary - Sowian Dworszowice

  1:8Rolnik Skpa - Czarni II Rznia 1:3LZS Kurw - Zryw Oegw 4:0LZS aszew - KS Osiek 2:0

  1, LZS aszew 8 21 23-92. Sowian Dworszowice 8 18 30-83, Warta Osjakw 8 18 15-54, Prosna Wieruszw 8 15 10-85, LKS Masowice 8 14 17-136. GLKS Biaa 8 13 22-167, Start ubnice 8 12 18-128. Warta II Dziaoszyn 8 12 20-149. GKS Czastary 8 12 12-1910, Czarni II Rznia 8 10 11-1311, Rolnik Skpa 8 9 14-1412, Orze Galewice 8 7 11-2113. LZS Wydrzyn 8 7 7-2614. KKS Kurw 8 6 15-2715, Zryw Oegw 8 6 9-2016, KS Osiek 8 3 7-16

  W niedziel 11 padziernika br.: Start ubnice - Prosna Wieruszw (16), Orze Galewice - LZS Wydrzyn (15), KS Osiek - LZS Masowice (14).

  itpsport

 • 14 padziernika 2015r.www.powiatowy.pl GAZETA BEZPATNA 13Perzw

  Jesienne bieganie w PerzowieW sobot 10 padziernika Perzw ponownie

  sta si aren biegw ulicznych zorganizowa-nych w ramach kampanii spoecznej Uza-lenia mnie tylko sport. Gmina Perzw jest jednym z partnerw zaproszonych do wsp-pracy przez Urzd Marszakowski Wojewdz-twa Wielkopolskiego.

  Kampania Uzalenia mnie tylko sport ma na celu promowanie aktywnoci fizycznej jest rwnie zacht do spdzania wolnego czasu w gronie rodziny i przyjaci.

  Na starcie biegw zameldoway si zespoy reprezentujce gminy: Cekw-Kolonia, Go-dziesze Wielkie i Perzw. Na starcie pojawili

  si rwnie zaproszeni gocie, ktrzy wsplnie z Wjt Gminy Perzw Danut Fro powitali uczestnikw i widzw obserwujcych przebieg sportowej rywalizacji. Wrd goci obecni byli m.in. Marzena Wodziska Czonek Zarzdu Wojewdztwa Wielkopolskiego oraz Boena Henczyca - pose na Sejm RP.

  Punktualnie o godzinie czternastej rozpo-cza si sportowa rywalizacja, na specjalnie

  do tego celu wytyczonej trasie wiodcej ulica-mi Perzowa. W pierwszym biegu udzia wzi-y dzieci w wieku przedszkolnym, ktre do pokonania miay 20 metrw, nastpnie bieg

  kontynuowali ich rodzice. Kolejne dwa biegi dotyczyy ju uczniw szk podstawowych. W jednej kategorii rywalizowali uczniowie klas I-III w drugiej uczniowie klas IV-VI. Na starcie ostatniego biegu zameldowali si gimnazjalici i ich rodzice. Na koniec odby si bieg otwar-ty, do udziau w ktrym mg zgosi si kady

  chtny bez wzgldu na wiek czy umiejtnoci sportowe. Po zakoczonej rywalizacji sporto-wej, impreza przeniosa si na scen gwn, gdzie najlepsi zawodnicy odebrali nagrody i pamitkowe dyplomy.

  Zmaganiom sportowym towarzyszy piknik rekreacyjny. Warto podkreli, e sobotni pik-

  nik oraz biegi uliczne to efekt pracy szeregu osb i instytucji, ktre wspary gmin Perzw w tym przedsiwziciu. Pomoc okazali tu przede wszystkim rodzice uczniw z obu szk podsta-wowych, straacy z jednostek OSP, ktrzy nad-zorowali tras biegw, policjanci, czonkowie organizacji pozarzdowych. Naley rwnie doda, e w przygotowaniu imprezy swoje siy poczy Urzd Gminy w Perzowie, Gminny

  Orodek Pomocy Spoecznej, Gminny Oro-dek Kultury wszystko po to by jak najlepiej zre-alizowa to zadanie.

  PJ

 • 14 padziernika 2015 r. www.powiatowy.plGAZETA BEZPATNA14

  WYNAJEM BUSA z kierowc.

  Transport BUSEM 9-cio osobowym.

  Okazjonalny przewz osb.

  GORZELNIA LUBCZYNA ORAZ SKUP W RYCU OGASZA SKUP

  ZIARNA KUKURY-DZY ZE ZBIORW

  2015TEL. 62 764 23 38

  FABRYKA MEBLI STAGRA

  zatrudni pracownikwz bieg znajomoci

  jzyka angielskiego lub niemieckiego

  oraztapicerw, krawcowe,

  kierowcw z kat. C + E,magazynierw i palacza.

  Kontakt tel. 48 62 784 00 61Fax: + 48 62 784 00 [email protected]

  lubtel: + 48 668 485 [email protected]

  Firma Jamos sp zoo zatrudni: stolarzy,

  pomocnikw stolarzy,operatorw maszyn

  oraz osoby do montau mebli.

  Miejsce pracy: Jankowy

  tel. 601 595 602.

  Firma KD Collection w Bralinie poszukuje

  chtnych do pracy jako pomocnik tapicera oraz do przyuczenia. Ocze-kujemy chci do pracy

  oraz odpowiedzialnoci i zaangaowania.

  W zamian bardzo dobre warunki pracy i pacy.Kontakt: 669 101 666

  PRODUCENT MEBLITAPICEROWANYCH

  FIRMA PIONIER-ME-BLE UBNICE Sp. z o.o. ZATRUDNI DO PRACY

  TAPICERW. WIADOMO W SIEDZI-BIE FIRMY: UBNICE, UL.GEN.SIKORSKIEGO 125, LUB POD NUME-

  REM TELEFONU62 7847085.

  NIERUCHOMOCI SPRZEDAM

  Sprzedam dziak budowlan o pow. 15 arw w Mikorzynie na Osiedlu przy asfaltowej drodze. Na dziace znajduje si woda.

  Tel.62 78 194 23 dzwoni od godz. 20.00 ( 28.10)Mikorzyn. Sprzedam dom 3-kondygnacyjny do wykocze-nia. Rwnie na dziaalno. Dziaka o powierzchni 51 ar - dobra klasa. wietna lokaliza-cja. Cena 179.000 z. Tel: 603 09 88 88 (11.11)Sprzedam dom z garaem, po renowacji, 2 kondygnacje z a-zienk i toalet, podpiwniczo-ny. Dziaka 2 500 m2. Cena 75 tys. euro. Supia pod Kpnem. Tel. 62 78 180 60 (30.10)Sprzedam dziak budowlan w Wieruszowie o pow. 24 a pod inwestycje lub budownic-two mieszkaniowe. Media. Tel. 603 305 906 (24.10)Sprzedam dziak len w Wie-ruszowie, ul. Lena do Maria-nw. Tel. 784 660 257 (16.10)Sprzedam mieszkanie w Wie-ruszowie, os. Warszawska, blok 4, 62 m2, parter, 3 po-koje, azienka, kuchnia, piw-nica, duy balkon. Mieszka-nie po kapitalnym remoncie. W cenie meble kuchenne + AGD. Nowa szafa z pawlacza-mi z firmy komandor w ko-rytarzu. Cena 3 500 m2. Cena do negocjacji. Tel. 697 973 941 (14.10)Mieszkanie sprzedam bez-czynszowe w centrum Wieru-szowa, 63 m2, 2 pokoje, kuch-nia, azienka, przedpokj. Nowe okna, drzwi, panele. tel. 608 018 139 (14.10)Sprzedam nieruchomo hala 40m x 12m + pomieszczenia magazynowe 170m2 Dziaka 2100 m2. Nieruchomo posia-da wiele moliwoci do wyko-

  rzystania (produkcja, handel itp) Moliwo wynajmu. Lu-tutw. Tel. 607 265 963 (14.10)Wieruszw. Grunt inwesty-cyjny 1,6 ha w dobrej loka-lizacji przy DK8 ul. Polna. Tel: 609 00 88 88 (25.10)

  Opatw. Sprzedam duy dom w stanie surowym zamknitym na dziace 1.200 m2. Cena 159.000 z. Tel: 887 41 55 55 (25.10)Sprzedam dom w Wieruszowie, ul. Nowa 2. Tel. 604 173 083Sprzedam siedlisko we wsi Na-lepa, gmina Czastary, o pow. 2,25 ha, szeroko nierucho-moci 65 m. Przez posesj za budynkami pynie strumyk. Tel. 604 173 083Sprzedam dziaki budowlane rnej wielkoci rdlene na-przeciwko zabudowa przy drodze asfaltowej w Rybce gm. Galewice. Tel. 600 352 284 (st.)Sprzedam tanio dziaki budow-lane w Naramicach w kierun-ku na mieche, o pow. 2 500 m, dostp do drogi asfaltowej 25 m (szeroko dziaki), woda,

  prd na miejscu oraz Walich-nowy gm. Sokolniki o pow. 1000 m2. Tel. 604 173 083 Sprzedam dziaki budowlane o powierzchni: np. 10, 15, 20 arw z moliwoci kupienia 1 ha gruntu. Przy drodze asfalto-wej, dziaka uzbrojona. Piaski gm. Bolesawiec Tel.600 352 284 Sprzedam dziaki budowlane w Osieku; po jednej i drugiej stronie dziaki postawiony las. Dziaki znajduj si w terenie

  zabudowanym Tel. 600 352 284 (st.).

  NIERUCHOMOCI KUPI/WYNAJM /

  DO WYNAJCIA

  Spoem Powszechna Sp-dzielnia Spoywcw w Kpnie wydzierawi lokal handlowy o powierzchni 88,6m2 przy ul. Warszawskiej 63. Tel. kontak-towy: 62 78 228 41(28.10)Kupi grunty, ki, nieuytki. Tel. 514 681 691 (22.10)

  PRACA DAMFirma meblowa zatrudni kie-rowc z kat. prawa jazdy C z okolic Wieruszowa lub Kpna.Praca przy zaadunku i trans-porcie mebli na terenie kraju. Trasy 2 dniowe. Wymagane: dowiadczenie, karta kierowcy. Siedziba Bralin koo Kpna. Zarobki na pocztek 3,500-4,000tys. Telefon: 726-347-730 (28.10)Poszukuj opiekunki dla spraw-nej, starszej osoby w Janko-wach. Tel. 607-813-770 (28.10)Zatrudni kierowc z kat B +E oraz C+ E w transporcie krajo-wym. Tel. 784 193 337 (07.11)Zatrudnimy tapicerw, pomoc-nikw tapicerw, stolarzy. wi-ba 43. 601 150 127 (24.10)Firma zatrudni pracownika do pomocy w Serwisie Opon. Kon-

  takt: 609 067 900

  USUGIMasa rehabilitacyjny. Tel.600 311 839 (21.10)PIASKOWANIE: PRACE AN-TYKOROZYJNE USUWANIE RDZY. Czyszczenie: maszyn, konstrukcji, potw, elewacji, cegy, felg, motocykli, drewna i wiele innych. Tel. 600 714 299

  lub 669 852 671 (9.12 )

  SPRZEDAMSprzedam prosita. Tel. 663

  884 674 ( 21.10)Sprzeda opau: trociny mie-szane z drewnem. Cena 1m3 20 z. wiba 43. 601 150 127

  (24.10)

  USUGI

  Przezwajanie silnikw, napra-wa elektronarzdzi CELMA, BOSH, MAKITA. Baranw ul. Strumykowa 3.Tel. 62 78 18 273 lub 601 806 707 ( c.r)Obsuga firm w zakresie BHP.

  Szkolenia Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Krzysztof Ko-zera; Tel. 663 821 651

  RESkup aut. Pacimy najwicej! Tel. 514 681 691 (22.10)

  Redakcja nie odpowiada

  za tre ogosze, reklam,

  wpisw na portalu i listw do

  redakcji

  Jak zleci ogoszenie drobne do ITP?Aby zleci ogoszenie drobne do bezpatnej gazety Ilustrowany Tygodnik

  Powiatowy oraz portalu www.powiatowy.pl maj Pastwo kilka moliwoci, mianowicie:

  - codziennie od poniedziaku do pitku w godzinach od 9.00 - 17.00 mo-na odwiedzi nasze redakcje w Wieruszowie(Rynek 22) i osobicie zoy tam ogoszenie.

  - moecie Pastwo zleci ogoszenie telefonicznie, dzwonic do naszych redakcji pod numer telefonu 517 960 768 - Redakcja w Wieruszowie i 503 781 880 - Redakcja w Kpnie.

  - ogoszenie moe by rwnie przesane na adres e-mail [email protected] - Redakcja w Wieruszowie lub na [email protected] - Redakcja w KpnieOgoszenie drobne nie powinno zawiera wicej ni 10-12 sw.Koszt ogoszenia wynosi 20 z. za 4 emisje/wydania (1 miesic), bd 30

  z. za ogoszenie napisane pogrubion czcionk.Ogoszenia jest emitowane w gazecie drukowanej, na naszym portalu w dziale ogosze oraz na pasku ogosze na stronie gwnej www.powiatowy.pl.

  Redakcja Ilustrowanego Tygodnika Powiatowego

  informuje, e skrzynka pocztowanaszej redakcji od chwili obecnej

  do odwoaniabdzie si mieci tymczasowo

  i grzecznociowow KOK na ul. Broniewskiego 5

  Korespondencj, materiay, ogoszenia drobne

  mona jak do tej pory do niej wrzuca.

  Wszystkie materiay bd codziennie zbierane.

 • 14 padziernika 2015r.GAZETA BEZPATNASPORT 15Julia Skwarek najlepsza w I WTK aczek w tenisie stoowymW dniu 5 padziernika 2015 roku w

  Moszczenicy odby si I Wojewdzki Turniej Kwalifikacyjny akw i a-czek w tenisie stoowym.

  W tej najmodszej kategorii wieko-wej, wystartowao 5 zawodnikw Wie-ruszowa.

  Duy sukces w turnieju odniosa Ju-lia Skwarek, ktra wygraa wszystkie mecze i zaja I miejsce uzyskujc awans do Grand Prix Polski akw i aczek, ktry odbdzie si 6-8 listo-pada 2015 roku w Jastrzbiu Zdrj.

  Wyniki:Kategoria: aczki 1 miejsce Julia

  Skwarek

  Kategoria: aki 10 miejsce Kac-per Sobczak, 17 miejsce Hubert Wilk, 22 miejsce Mateusz Walaszek, 23 miejsce Filip Winiewski.

  Trenerzy prowadzcy zawodnikw: Bernard Pietrakowski i Mariusz Mo-ska.

  www.powiatowy.pl

  Srebrny medal chopcw z WieruszowaW dniu, 4 padziernika, 2015 roku

  w Kutnie odby si Fina Wojewdzki VI Turnieju Orlika o Puchar Premie-ra RP w pice nonej.

  W turnieju tym w kategorii chopcy 12-13 lat wystpia druyna Gimna-zjum nr 1 w Wieruszowie, ktra po wygranych eliminacjach gminnych, miedzypowiatowych uzyskaa awans do pfinaw wojewdzkich.

  W pfinaach wojewdzkich, ktre odbyy si 1 padziernika, 2015 roku w odzi, zawodnicy Wieruszowa ro-zegrali mecze: Wieruszw Uniejw 3:1, Wieruszw Opoczno 2:1, Wie-ruszw d 0:2. W pfinale woje-wdzkim druyna Gimnazjum nr1 w Wieruszowie zaja 1 miejsce i awan-sowaa do Finau Wojewdzkiego.

  W Finale Wojewdzkim nasi zawod-nicy pokonujc zespoy z Gimnazjum Kutno 3:0, z Gimnazjum Skierniewi-ce 5:1, dzi 3:0 i Gimnazjum Gow-no 3:2 wywalczyli awans do meczu finaowego. Stawk meczu finaowe-go by wyjazd druyny na Fina Ogl-nopolski, ktry zostanie rozegrany w Warszawie na hali Torwaru.

  W meczu finaowym, w dogrywce zawodnicy Gimnazjum nr1 w Wie-ruszowie musieli jednak uzna wy-szo zespou z Team Czechy prze-grywajc 1:2.

  W klasyfikacji kocowej Finau Wojewdzkiego VI Turnieju Orlika o Puchar Premiera RP druyna Gim-nazjum nr1 w Wieruszowie zaja II miejsce zdobywajc srebrny medal.

  W wojewdztwie dzkim w VI Tur-

  nieju Orlika o Puchar Premiera RP w kategorii chopcw wzio udzia ponad 200 druyn.

  W skad druyny wchodzili:Grka Fabian, Bizuga Mateusz, Le-

  wiski Sebastian, Grski Kacper, u-rek Kamil, Zawada Micha, Grzesiuk Mateusz, Skowroski Mateusz.

  Opiekunem druyny by Mariusz Moska.

  www.powiatowy.pl

  IV Mistrzostwa Gminy i Powiatu Wieruszw w Lekkiej AtletyceW dniu 06.10.2015 r. na Stadionie

  Klubu Sportowego Prosna w Wie-ruszowie odbyy si IV Mistrzostwa Gminy Wieruszw i Powiatu Wieru-szowskiego w Lekkiej Atletyce.

  Zawody miay charakter otwarty i zostay rozegrane w nastpujcych konkurencjach i kategoriach wieko-wych:

  1. Przedszkola K i M dziewcz-ta i chopcy rocznik 2010 i modsi 2. SP.1/2.K i M dziewczta i chop-cy klasy 1-2 rocznik 2009/2007 3. SP.3/4 K i M dziewczta i chop-cy klasy 3-4 rocznik 2006/2005 4. SP.5/6 K i M dziewczta i chop-cy klasy 5-6 rocznik 2004/2003 5. GIM K i M dziewczta i chopcy kla-sy 1-3 gimnazjum rocznik 2002/2000 6. PGIM. K/M dziewczta i chopcy ze szk ponadgimna-zjalnych rocznik 1999/1996 7. OPEN. K/M kobiety i mczyni rocznik 1995 i starsi

  Przedszkola 40m / rzut pieczk palantow SP.1/2.K i M 50m / skok w dal / rzut pieczk palantow SP.3/4 K i M 60m / skok w dal / rzut