121109 Presentatie Praktijk En Financien

Click here to load reader

 • date post

  24-Jan-2015
 • Category

  Business

 • view

  243
 • download

  2

Embed Size (px)

description

 

Transcript of 121109 Presentatie Praktijk En Financien

 • 1. accountants en belastingadviseurs Paterswoldseweg 813 9728 BM Groningen

2.

 • presentatie:
 • Regio bijeenkomst West
 • Mr Richard A. Veening, belastingadviseur
 • Noord Negentig accountants en belastingadviseurs
 • i.s.m. Achmea Zorg
 • 12 november 2009

accountants en belastingadviseurs Paterswoldseweg 813 9728 BM Groningen 3.

 • De (para)medische praktijk en financin in veranderende tijden:
 • Fiscale aspecten

4. Programma Medische Praktijk & Financin

 • Breder kader
 • Praktijkcijfers
 • Ondernemerschap en fiscaliteit
 • Fiscale actualiteiten
 • Samenwerking in de eerste lijn

5.

 • Inkomen
  • Externe factoren
  • Eigen invulling
  • Bruto/nettotraject
 • Vermogensvorming
  • Doelgerelateerd
 • Fiscaal perspectief

Financile planning 6.

 • Kostenaspecten
 • Investeringen
 • Collegiale samenwerking
  • Multidisciplinair
  • Functionele bekostiging, ketenzorg
 • Collegiale uitwisseling van praktijkgegevens

Bewust financieel gedrag 7.

 • Data uit het patinten administratiesysteem
 • Jaarcijfers laatste drie jaren
 • Toetsing aan normgetallen
 • Benchmarking
 • Cijfers collega-praktijken

Praktijkbeoordeling 8.

 • Fiscale faciliteiten:
 • Kostenaftrek
  • beroepskosten
 • Investeringsaftrek
  • Investeringen: Plannen!
 • Zelfstandigenaftrek
 • Startersaftrek
 • Willekeurige afschrijving
 • 10,5 %-vrijstelling!

Ondernemerschap 9.

 • Fiscale faciliteiten
 • Investeringsaftrek
 • - in jaar van investeren
 • - bovenop reguliere afschrijving
 • - max. 25% van het investeringsbedrag
 • - totale investering in jaar minimaal 2.200

Ondernemerschap 10. Ondernemerschap

 • Zakelijke kosten:
  • Huisvestingslasten
  • Personeelskosten
  • Contributies/lidmaatschappen
  • Na- en bijscholing
  • Telefoonkosten
  • Computerkosten
  • Autokosten
  • Rentelasten
  • Vakliteratuur/kantoorbenodigdheden
  • Representatiekosten
  • Verzekeringen

11. Ondernemerschap

 • Keuzemogelijkheden
 • Afschrijving, etikettering, rechtsvorm

12. Rechtsvormen

 • Keuze rechtsvorm:
 • Eenmanszaak
 • (Variant)Maatschap
 • Besloten vennootschap

13. Fiscale actualiteiten 2010

 • Stimulering ondernemerschap
 • Breed pakket
 • Verhoging MKB winstvrijstelling naar 12%!!
 • Bredere toepassing
  • Loskoppeling van het urencriterium
  • Ook deeltijdondernemers
  • Ook voor resultaatgenieters

14. Fiscale actualiteiten 2010

 • Stimulering investeringen
  • Voortzetting regime willekeurige afschrijving 2010 2011
   • Max 50% per jaar
  • Uitbreiding mogelijkheden kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
   • Hogere tarieven (tot 28 %!!)
   • Langere schijven (tot 300k!!)
 • Regime zeer zuinige autos!

15. Fiscale actualiteiten 2010

 • Ter beschikkingstellingsregeling B.V. situatie
 • Eenmalig fiscaal geruisloze overheveling t.b.s. pand aan de B.V.

16. Samenwerken in de eerste lijn

 • Professionele complementariteit
 • Efficiente zorg
 • Kosteneffectiviteit
 • Financiele implicaties

17. Samenwerking in de eerste lijn

 • Functionele bekostiging, ketenzorg
 • Multidisciplinair
 • Huisarts spilfunctie
 • Inzet rechtspersoon
 • Vaak bredere mogelijkheden t.z.v. huisvesting (groepen!)

18. Samenwerken in de eerste lijn

 • Praktijkverplaatsing
 • Investeringen
 • Fiscaal afrekenmoment?
 • Benutting fiscaliteit!!

19.

 • Dank voor uw aandacht
 • Graag tot ziens

20. accountants en belastingadviseurs Paterswoldseweg 813 9728 BM Groningen