Μαθηματικ και Τνη - math-art.eu£+æ+ÿ+ù+£+æ+ñ+Ö+Ü... · 9Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ...

download Μαθηματικ και Τνη - math-art.eu£+æ+ÿ+ù+£+æ+ñ+Ö+Ü... · 9Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ... ο δρόμος είναι ʐο απόλʑʐο ... Οι μαθητές κατά

If you can't read please download the document

Embed Size (px)

Transcript of Μαθηματικ και Τνη - math-art.eu£+æ+ÿ+ù+£+æ+ñ+Ö+Ü... · 9Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ...

 • 9 2013-2014

  .

  - - .

  NIKAIA 2014

 • - 1 / 52 -

  9o / / 2013-2014

  . ............................................................................................... 2

  . ............................................................................... 3

  . ...................... 5

  IV. ....................................................................................................... 6

  V. ............................................................................................ 16

  VI. ............................................................................... 17

  VII. ...................................................................................... 18

  VII. .................................................................... 19

  X. Da Vinci .................................................................. 22

  X. .......................... 24

  X. ............................................................. 45

  XI. Wassily Kandinsky .................................................................................... 46

  XI. .......................................... 49

  XIV. ............................................................... 50

  XV. - ................................................... 52

 • - 2 / 52 -

  9o / / 2013-2014

  .

  ,

  , , ,

  , .

  ,

  .

  , ,

  .

  .

  Albert Einstein

  , , .

  .

  , . .

  Godfrey Harold Hardy

  .

  . ,

  ,

  . .

  , . ,

  . ,

  .

  ,

  ,

  ,

  , ! !

  ! !

  !

  , ,

  .

 • - 3 / 52 -

  9o / / 2013-2014

  .

  * .

  *

  ,

  .

  *

  .

  *

  .

  *

  .

  .

  *

  .

  * .

  * .

  * .

  * .

  *

  .

  *

  . .

  *

  .

 • - 4 / 52 -

  9o / / 2013-2014

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  08 - 03 - 03

 • - 5 / 52 -

  9o / / 2013-2014

  .

  , .

  .

  , .

  , ( , ).

  ,

  , ,

  ( ) ,

  1 ,

  .

  .

  2 3

 • - 6 / 52 -

  9o / / 2013-2014

  IV.

  19/11/2013 1 .

  .

  .

  25/11/2013

  .

  - -

  .

  3/12/2013 .

  , .

  Sol LeWitt, Victor Vasarely Wassily

  Kandinsky

  .

  Sol LeWitt Victor Vasarely

  Wassily Kandinsky

  http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=jDM5FxjQQVntrM&tbnid=LWU059tfnCxf8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.husgallery.com/213-EN-VASARELY_Victor.html&ei=-79KU8KXCOKR0AWguoDgDw&bvm=bv.64542518,d.d2k&psig=AFQjCNFZX2zV0eu-7BAMTSHSndWV5Y76zA&ust=1397494111995227

 • - 7 / 52 -

  9o / / 2013-2014

  10/12/2013

  .

  17/12/2013

  . - .

  14/1/2014 - .

  Wassily Kandinsky.

  21/1/2014 Wassily Kandinsky Circles in a

  circle ,

  .

  28/1/2014 .

  .

  .

  4/2/2014 ,

  .

  .

 • - 8 / 52 -

  9o / / 2013-2014

  11/2 /2014 Wassily Kandinsky Circles in a

  circle

  .

  .

  18/2 /2014 .

  .

  25/2 /2014 ,

  .

  ,

  M. C. Escher.

 • - 9 / 52 -

  9o / / 2013-2014

  4/3 /2014 .

  .

  .

  .

  11/3 /2014

  .

  .

  . . (

  )

  .

  18/3 /2014 -

  .

  20/3/2014

  ... .

  . ,

  ,

  .

 • - 10 / 52 -

  9o / / 2013-2014

  25/3 /2014 , .

  1/4 /2014 . .

  ,

  .

 • - 11 / 52 -

  9o / / 2013-2014

 • - 12 / 52 -

  9o / / 2013-2014

  8 /4 /2014 Sierpinski Pascal

  . Pascal

  . .

  29 /4 /2014

  .

  . ,

  , .

  .

  6/5 /2014 .

  . .

  . .

  13/5 /2014

  .

  .

  15/5/2014 .

  .

 • - 13 / 52 -

  9o / / 2013-2014

 • - 14 / 52 -

  9o / / 2013-2014

 • - 15 / 52 -

  9o / / 2013-2014

 • - 16 / 52 -

  9o / / 2013-2014

  V.

  1. 1

  2. 4

  3. 4

  4. 1

  5. 4

  6. 4

  7. 2

  8. 4

  9. 4

  10. 3

  11. 4

  12. 4

  13. 1

  14. 4

  15. 3

  16. 4

  17. 4

  18. 4

  19. 4

  20. 08

  21. 03

  22. 03

 • - 17 / 52 -

  9o / / 2013-2014

  VI.

  Howard Gardner :

  (multiple intelligences).

  . 8 (),

  .

  =

  \

  - .

  ) .

  ) .

  ) .

  ) .

  ()

  ) . ( ,-)

  ) . ( )

  ) - .

  ) .

 • - 18 / 52 -

  9o / / 2013-2014

  VII.

  .

  ;

  :

  .

  ;

  ;

  .

  .

  .

  .

  .

  /

 • - 19 / 52 -

  9o / / 2013-2014

  VII. 40

  47% 53% .

  ; 50%

  45%

  . 17,5%

  .

  .

  . 14 40 , 35%

  62,5%

  .

  5,00%

  50,00%27,50%

  17,50%

  ;

  2,50%

  35,00%

  62,50%

  2

  20

  11

  7

  1 0 14 25

 • - 20 / 52 -

  9o / / 2013-2014

  32 40 80%

  . 17,5%

  1

  40 2,5%

  .

  ; .

  .

  17,5%

  . 67,5%

  . 15%

  .

  1

  7

  32

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  KAMIA M

  5 2 0 27 6

 • - 21 / 52 -

  9o / / 2013-2014

  .

  .

  12,50%5,00%

  67,50%

  15,00%

 • - 22 / 52 -

  9o / / 2013-2014

  X. Da Vinci

  Da Vinci

  Leonardo da Vinci

  , . , ,

  .

  Leonardo da Vinci

  .

  ,

  .

  1490

  .

  ,

  ,

  ()

  .

  ( 24 )

  .

 • - 23 / 52 -

  9o / / 2013-2014

  -

  .

  - .

  -

  .

  - .

  - .

  -

  .

  -

  .

  ( )

  16 , Leonardo Da Vinci

  .

  .

  Da Vinci

  ( ).

  =1,618 (

  )

  Da Vinci,

  ,

  " ".

  ,

  :

  .

  .

  -

 • - 24 / 52 -

  9o / / 2013-2014

  X.

  1.

  (. 490 .. - 430 ..) ,

  , 5 ..

  .

  , ,

  .

  . , ,

  , ,

  .

  http://el.wikipedia.org/wiki/490_%CF%80.%CE%A7.http://el.wikipedia.org/wiki/430_%CF%80.%CE%A7.http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CF%85%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AEhttp://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AEhttp://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%B9%CF%8C%CF%82http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%B9%CF%8C%CF%82http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AF%CE%B1http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CF%84%CE%AC_%CE%B8%CE%B1%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%85http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CF%84%CE%AC_%CE%B8%CE%B1%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%85http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%AChttp://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BDhttp://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%AC_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%82http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CF%87%CE%BF%CF%85_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%AC%CF%82http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%80%CF%8D%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%B1_(%CE%91%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD)

 • - 25 / 52 -

  9o / / 2013-2014

  1.1

  ,

  5 ..

  .

  ,

  .

  ,

  . 465 ..

  ,

  .

  .

  ,

  http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82http://el.wikipedia.org/wiki/465_%CF%80.%CE%A7.http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BD_%CE%BF_%CE%9C%CE%B9%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%85http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%87%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B8%CF%8E%CE%BD%CE%B1http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%87%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B8%CF%8E%CE%BD%CE%B1http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B7%CF%82http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AD%CF%81%CF%83%CE%B5%CF%82http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%86%CE%BF%CE%AFhttp://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:NAMA_Ath%C3%A9na_Varvakeion.jpg

 • - 26 / 52 -

  9o / / 2013-2014

  ,

  .

  .

  8 - 9 2 .. ,

  . ,

  .

  ,

  ,

  . ,

  ,

  . ,

  ' ,

  . ,

  , .

  http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%BB%CF%89%CE%BDhttp://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%AChttp://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B7%CF%82http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%85%CF%83%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B9%CE%BFhttp://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CF%82http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%AF%CE%B1http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%BF%CF%82http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82#.CE.A4.CE.BF_.CE.BC.CE.AC.CF.81.CE.BC.CE.B1.CF.81.CE.BF_.CE.A0.CE.B5.CE.BD.CF.84.CE.AD.CE.BB.CE.B7.CF.82

 • - 27 / 52 -

  9o / / 2013-2014

  ,

  ,

  .

  , ,

  , ,

  . 447-432 ..

  (442-438 ..)

  , ,

  . ,

  ,

  .

  , .

  ()

  , , 438-

  432 .. .

  (446-438 ..),

  http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AD%CF%84%CF%89%CE%BC%CE%B1http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8D%CF%81%CF%89%CE%BDhttp://el.wikipedia.org/wiki/447_%CF%80.%CE%A7.http://el.wikipedia.org/wiki/432_%CF%80.%CE%A7.http://el.wikipedia.org/wiki/442_%CF%80.%CE%A7.http://el.wikipedia.org/wiki/438_%CF%80.%CE%A7.http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CE%B1%CF%82_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CF%81%CE%B1_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)http://el.wikipedia.org/wiki/438_%CF%80.%CE%A7.http://el.wikipedia.org/wiki/432_%CF%80.%CE%A7.http://el.wikipedia.org/wiki/446_%CF%80.%CE%A7.http://el.wikipedia.org/wiki/438_%CF%80.%CE%A7.

 • - 28 / 52 -

  9o / / 2013-2014

  .

  3 . ..

  .

  5 .. . (11,544

  .) .

  , Lenormant

  ( ).

  1,20 ., .

  , ,

  , .

  ,

  .

  44 (1.140 ).

  .

  ,

  .

  .

  .

  , ,

  .

  .

  ,

  4 .. ,

  http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%BF_%CE%A0%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B2%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%82http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BFhttp://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CE%B9%CF%87%CE%B8%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CF%85%CF%83%CF%8C%CF%82http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%B1%CE%B6%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82

 • - 29 / 52 -

  9o / / 2013-2014

  . . ,

  ,

  , 11 .,

  , .

  ,

  .

  . :

  ' .

  , .

  , ,

  . ,

  . 1958,

  , ,

  , ,

  http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Workshop_of_Phidias.jpg

 • - 30 / 52 -

  9o / / 2013-2014

  1.2

  .

  . .

  ' , ..

  .

  ,

  http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Lemnia_torso04_pushkin.jpg

 • - 31 / 52 -

  9o / / 2013-2014

  , , :

  1. "" , , ,

  .

  2. , .

  3.

  .

  4. ,

  (451-445 ..).

  5. (. ) .

  6. .

  7. .

  8. .

  9. .

  1.3

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  , , ,

  ,

  .

  .

  http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%AChttp://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%BB%CF%89%CE%BDhttp://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B7%CF%82http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%87%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B8%CF%8E%CE%BD%CE%B1http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%86%CE%BF%CE%AFhttp://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B7http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%90%CE%B1%CF%82http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%AD%CF%82http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%AC_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9B%CE%AE%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CF%85http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AE%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CF%82http://el.wikipedia.org/wiki/451_%CF%80.%CE%A7.http://el.wikipedia.org/wiki/445_%CF%80.%CE%A7.http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%86%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%AF%CF%84%CE%B7_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%BF_%CE%A0%CE%AC%CF%81%CE%BF%CF%85http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CE%BB%CE%B9%CE%B4%CE%B1http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%8C%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CF%81%CF%84%CE%AD%CE%BC%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%88%CF%86%CE%B5%CF%83%CE%BF

 • - 32 / 52 -

  9o / / 2013-2014

  ,

  ,

  ( )

  .

  . ,

  ,

  , " " .

  ,

  .

  , ,

  .

  .

  http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%B1

 • - 33 / 52 -

  9o / / 2013-2014

  1.4

  200 .. 125

  ..

  . ,

  (), ,

  .

  4753 Phidias.

  2. - !

  Henri Poincar :

  , .

  . ,

  . ,

  . :

  ;

  . ,

  ,

  ,

  .

  1,618...

  . , ,

  . :

  http://el.wikipedia.org/wiki/200_%CF%80.%CE%A7.http://el.wikipedia.org/wiki/125_%CF%80.%CE%A7.http://el.wikipedia.org/wiki/125_%CF%80.%CE%A7.http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%AE%CE%BD%CE%B7http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CF%85%CF%83%CE%AE_%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AEhttp://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%B1_%CE%96%CF%8E%CE%BD%CE%B7_%CE%91%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CF%8E%CE%BDhttp://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AChttp://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%82

 • - 34 / 52 -

  9o / / 2013-2014

  . :

  -

  , :

  . b / a = 1 / ,

  :

  :

  ,

  :

  http://content-mcdn.ethnos.gr/filesystem/images/20100130/low/assets_LARGE_t_420_8271363.JPG

 • - 35 / 52 -

  9o / / 2013-2014

  ,

  :

  ,

  :

  -

  1) : ,

  :

  2) .

  , ! , , ,

  , ,

  .

  ; :

  , , !

  ,

  . 5

  ,

  =1,618 , !

  http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%AC%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CE%B1_%CE%B5%CE%BE%CE%AF%CF%83%CF%89%CF%83%CE%B7http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%87%CE%AD%CF%82_%CE%BA%CE%BB%CE%AC%CF%83%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%B8%CE%AF%CE%B1_%CE%A6%CE%B9%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CF%84%CF%83%CE%B9

 • - 36 / 52 -

  9o / / 2013-2014

  ,

  : 1, 1, 2, 3, 5,

  8, 13, 21, 34, ,

  Fibonacci,

  Leonardo Fibonacci .

  , ;

  !

  Fibonacci,

  .

  , ,

  .

  .

  2 , 3,

  5, 8 ... ,

  Fibonacci!

  ,

  , (),

  ,

  .

 • - 37 / 52 -

  9o / / 2013-2014

  ,

  . ,

  , , .

  , ...

  ,

  ...

  , !

  ; ,

  .

  (

  1,618..),

  . ,

  , ,

  . , ,

 • - 38 / 52 -

  9o / / 2013-2014

  , X T,

  1,618033... !

  , ,

  .

  , , ..

  .

  , ,

  (

  ). (

  )

  ,

  .

  . ,

  ,

  ,

  .

 • - 39 / 52 -

  9o / / 2013-2014

  , :

  . ,

  .

  2.1

  ,

  .

  .

  ,

  .

 • - 40 / 52 -

  9o / / 2013-2014

  .

  .

  : ,

  , (5 +

  1)/2 ,

  , .

  .

  .

 • - 41 / 52 -

  9o / / 2013-2014

  2.2

  , ,

  : 1,

  ( G), (5 1)/2,

  . (5 1)/2

  :

  1:

  . .

  2: 5/2. .

  3: ( AV)

  AG (5 1 )/2.

  2.3

  : , ,

  . ,

  ,

  :

  http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Golden_Rectangle_Construction2.png

 • - 42 / 52 -

  9o / / 2013-2014

  .

  .

  36,36 108 72, 72

  36.

  2.4

  36,

  .

  . ,

  .

  .

  .

  .

 • - 43 / 52 -

  9o / / 2013-2014

  2.5

  ,

  , .

  4

  .

  . ,

  , .

  .

  -

  , ,

  .

  ( )

  ( ) 1,61804

  . 2

  ,

  ,

  .

  .

  , .

  .

  ,

  ,

  ,

  .

 • - 44 / 52 -

  9o / / 2013-2014

  ,

  .

  2.6

  .

  . ,

  .

  , Hurwitz,

  .

  :

  . ,

  ,

  !

  1. http://el.wikipedia.org

  2. http:// www.math.uoa.gr/me/dipl/dipl_vazoura.pdf

  3. http:// www.tovima.gr/science/article/?aid=481370

  4. http:// www.livepedia.gr/index.php/__

  5. http:// olympia.gr/2011/11/26/h------/

  http://el.wikipedia.org/

 • - 45 / 52 -

  9o / / 2013-2014

  X.

  19 .

  .

  .

  ,

  .

  , , .

  20 .

  , .

  .

  .

 • - 46 / 52 -

  9o / / 2013-2014

  XI. Wassily Kandinsky

  Kandinsky

  16 1866

  , .

  ,

  .

  . 30

  . 1901

  .

  .

  1911

  .

  .

  .

  .

 • - 47 / 52 -

  9o / / 2013-2014

  Kandinsky

  1912 Concerning the Spiritual in Art

  .

  Kandinsky

  . 1917

  .

  .

  .

  Kandinsky

  ,

  .

  .

  13 1944 ,

 • - 48 / 52 -

  9o / / 2013-2014

  KANDINSK:

  1901-1905-1909

  1913- 1918-1923-1924

 • - 49 / 52 -

  9o / / 2013-2014

  XI.

  .

  .

  :

  1) 0 1

  . O

  CD.

  2) 21 30

  .

 • - 50 / 52 -

  9o / / 2013-2014

  XIV.

  -

  2013 , .

  . .

  ,

  .

  ,

  .

  .

  ( ,

  )

  . ,

  ,

  .

  , , .

  ,

  .

  ... . ,

  ,

  , ,

  .

  . , , .

  ,

 • - 51 / 52 -

  9o / / 2013-2014

  .

  .

  .

  .

  .

  ,

  .

  .

  . .

  .

  .

  .

  08 - 03 - 03

 • - 52 / 52 -

  9o / / 2013-2014

  XV. -

  1. E , 29/10/2011

  2. , , , 2011

  3.

  , ., , . & , . (2011).

  , : (,

  ).

  4. .

  5. Annie Siety

  6. http://www.tovima.gr/science/article/?aid=457203

  7. http://el.wikipedia.org

  8. http://www.mathher.gr/s/attachments/660_i-aksiopoiisi-twn-texnwn-sti-didaskalia-

  twn-mathimatikwn-sto-sxoleio.pdf

  9. http://maths-art.blogspot.gr/

  10. http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=632

  11. http://el.wikipedia.org

  12. http:// www.math.uoa.gr/me/dipl/dipl_vazoura.pdf

  13. http:// www.tovima.gr/science/article/?aid=481370

  14. http:// www.livepedia.gr/index.php/__

  15. http:// olympia.gr/2011/11/26/h------/

  http://www.tovima.gr/science/article/?aid=457203http://el.wikipedia.org/http://www.mathher.gr/s/attachments/660_i-aksiopoiisi-twn-texnwn-sti-didaskalia-twn-mathimatikwn-sto-sxoleio.pdfhttp://www.mathher.gr/s/attachments/660_i-aksiopoiisi-twn-texnwn-sti-didaskalia-twn-mathimatikwn-sto-sxoleio.pdfhttp://maths-art.blogspot.gr/http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=632http://el.wikipedia.org/