Контрольна Робота на тему: "Створення тематичної...

16
Контрольна робота за текстом Контрольна робота за текстом дирекції училища на дирекції училища на тему:”Створення тематичної тему:”Створення тематичної презентації з анімаційними презентації з анімаційними ефектами та гіперпосиланнями. ефектами та гіперпосиланнями. Підготували учень 7 групи Підготували учень 7 групи Чабелець Олег Чабелець Олег

Transcript of Контрольна Робота на тему: "Створення тематичної...

Page 1: Контрольна Робота на тему: "Створення тематичної презентації з анімаційними ефектами та гіперпосиланням"

Контрольна робота за текстом Контрольна робота за текстом дирекції училища на дирекції училища на

тему:”Створення тематичної тему:”Створення тематичної презентації з анімаційними презентації з анімаційними

ефектами та гіперпосиланнями.ефектами та гіперпосиланнями.

Підготували учень 7 групи Підготували учень 7 групи Чабелець ОлегЧабелець Олег

Page 2: Контрольна Робота на тему: "Створення тематичної презентації з анімаційними ефектами та гіперпосиланням"

Великий китайський мурВеликий китайський мурВеликий Великий

китайський мур - китайський мур - це воістину це воістину дивовижна дивовижна споруда нашої споруда нашої цивілізації. Хоча цивілізації. Хоча цій будівлі вже не цій будівлі вже не одна тисяча років одна тисяча років

Page 3: Контрольна Робота на тему: "Створення тематичної презентації з анімаційними ефектами та гіперпосиланням"

Великий китайський мурВеликий китайський мурПерші стіни будували Перші стіни будували в 7 ст. до н.е у Китаї в 7 ст. до н.е у Китаї для захисту окремих для захисту окремих царств від ворожих царств від ворожих сусідів . Коли Цинь сусідів . Коли Цинь Ши Хуан-ді об'єднав Ши Хуан-ді об'єднав Китай і став першим Китай і став першим імператором в 221 р імператором в 221 р до н.е., він наказав до н.е., він наказав об'єднати окремі об'єднати окремі стіни в одну велику  стіни в одну велику 

Page 4: Контрольна Робота на тему: "Створення тематичної презентації з анімаційними ефектами та гіперпосиланням"

Великий китайський мурВеликий китайський мурВеликий Великий китайський мур китайський мур простягається від простягається від Шаньхайгуань на Шаньхайгуань на сході до Лобнор на сході до Лобнор на заході по дузі, що заході по дузі, що приблизно приблизно розмежовує розмежовує південні околиці південні околиці Внутрішньої Внутрішньої Монголії. Монголії.

Page 5: Контрольна Робота на тему: "Створення тематичної презентації з анімаційними ефектами та гіперпосиланням"

Легенда Великой Китайської Легенда Великой Китайської мурумуру

Page 6: Контрольна Робота на тему: "Створення тематичної презентації з анімаційними ефектами та гіперпосиланням"

Великий китайський мур: 10 Великий китайський мур: 10 цікавих фактівцікавих фактів

1. Загальна 1. Загальна довжина довжина Великого Великого китайського муру китайського муру становить 8 851 становить 8 851 кілометр і 800 кілометр і 800 метрів. метрів.

Page 7: Контрольна Робота на тему: "Створення тематичної презентації з анімаційними ефектами та гіперпосиланням"

Великий китайський мур: 10 Великий китайський мур: 10 цікавих фактівцікавих фактів

2. Великий 2. Великий китайський мур - китайський мур - найдовша штучна найдовша штучна споруда у світі. споруда у світі.

Page 8: Контрольна Робота на тему: "Створення тематичної презентації з анімаційними ефектами та гіперпосиланням"

Великий китайський мур: 10 Великий китайський мур: 10 цікавих фактівцікавих фактів

3. При 3. При укладанні укладанні кам'яних блоків кам'яних блоків муру муру застосовували застосовували клейку рисову клейку рисову кашу з домішкою кашу з домішкою гашеного вапна гашеного вапна

Page 9: Контрольна Робота на тему: "Створення тематичної презентації з анімаційними ефектами та гіперпосиланням"

Великий китайський мур: 10 Великий китайський мур: 10 цікавих фактівцікавих фактів

4. Великий 4. Великий китайський мур - китайський мур - найбільший і найбільший і найдовший цвинтар найдовший цвинтар у світі. За у світі. За численними даними, численними даними, його будівництво його будівництво коштувало життів коштувало життів понад мільйона осіб. понад мільйона осіб.

Page 10: Контрольна Робота на тему: "Створення тематичної презентації з анімаційними ефектами та гіперпосиланням"

Великий китайський мур: 10 Великий китайський мур: 10 цікавих фактівцікавих фактів

5. Великий 5. Великий китайський мур було китайський мур було включено до списку включено до списку Всесвітньої Спадщини Всесвітньої Спадщини ЮНЕСКО в 1987 році ЮНЕСКО в 1987 році як одну з найбільших як одну з найбільших китайських китайських історичних пам'яток. історичних пам'яток. До того ж, це одна з До того ж, це одна з найвідвідуваніших найвідвідуваніших пам'яток у світі - пам'яток у світі - щороку тут буває щороку тут буває близько 40 мільйонів близько 40 мільйонів туристів. туристів.

Page 11: Контрольна Робота на тему: "Створення тематичної презентації з анімаційними ефектами та гіперпосиланням"

Великий китайський мур: 10 Великий китайський мур: 10 цікавих фактівцікавих фактів

6. У 2004 було 6. У 2004 було зафіксовано одне з зафіксовано одне з найбільших найбільших туристичних туристичних відвідувань - більш відвідувань - більш ніж 41,8 мільйона ніж 41,8 мільйона іноземних іноземних відвідувачів відвідувачів Великого Великого китайського муру. китайського муру.

Page 12: Контрольна Робота на тему: "Створення тематичної презентації з анімаційними ефектами та гіперпосиланням"

Великий китайський мур: 10 Великий китайський мур: 10 цікавих фактівцікавих фактів

7. Всупереч 7. Всупереч поширеній думці, поширеній думці, Великий Великий китайський мур не китайський мур не можна побачити можна побачити неозброєним оком неозброєним оком з орбітальної з орбітальної станції, хоча на станції, хоча на супутникових супутникових знімках його знімках його видно. видно.

Page 13: Контрольна Робота на тему: "Створення тематичної презентації з анімаційними ефектами та гіперпосиланням"

Великий китайський мур: 10 Великий китайський мур: 10 цікавих фактівцікавих фактів

8. Один з 8. Один з найпоширеніших найпоширеніших приладів для приладів для перевезення землі перевезення землі і вантажів було і вантажів було винайдено в Китаї винайдено в Китаї під час будування під час будування Великого Великого китайського муру. китайського муру.

Page 14: Контрольна Робота на тему: "Створення тематичної презентації з анімаційними ефектами та гіперпосиланням"

Великий китайський мур: 10 Великий китайський мур: 10 цікавих фактівцікавих фактів

9. Західна частина 9. Західна частина Великого Великого китайського муру з китайського муру з довгим ланцюгом довгим ланцюгом сторожових веж сторожових веж надавала захист надавала захист тим, хто тим, хто подорожував по подорожував по Великому Великому шовковому шляху. шовковому шляху.

Page 15: Контрольна Робота на тему: "Створення тематичної презентації з анімаційними ефектами та гіперпосиланням"

Великий китайський мур: 10 Великий китайський мур: 10 цікавих фактівцікавих фактів

10.Неможливо 10.Неможливо з'ясувати, скільки з'ясувати, скільки мільйонів мільйонів робітників-робітників-будівельників будівельників приймали участь приймали участь у будівництві у будівництві стіни. стіни.

Page 16: Контрольна Робота на тему: "Створення тематичної презентації з анімаційними ефектами та гіперпосиланням"

Використані ресурсиВикористані ресурси22. . http://travel.tochka.net/ua/8017-velikaya-khttp://travel.tochka.net/ua/8017-velikaya-kitayskaya-stena-10-interesnykh-faktov/itayskaya-stena-10-interesnykh-faktov/

4. 4. http://gazeta.ua/articles/history/_5-faktiv-phttp://gazeta.ua/articles/history/_5-faktiv-pro-velikij-kitajskij-mur/690301ro-velikij-kitajskij-mur/6903015. 5. http://navkolosvitu.net.ua/china-great-wall/http://navkolosvitu.net.ua/china-great-wall/

Дякуєм за Дякуєм за увагуувагу