Search results for LICENTA - Marinescu Radu

Explore all categories to find your favorite topic

7/25/2019 LICENTA - Marinescu Radu 1/82CUPRINS:Introducere ....4Capitolul I. Aspecte comune privind procesul penal si noiuneade parte n procesul penal ....51.1. Procesul…

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI FACULTATEA DE Marketing LUCRARE DE LICENȚĂ Coordonator ştiinţific: Prof. univ. dr. Gheorghe Orzan Absolvent: Radu Mirela Mădălina…

8/4/2019 Lucrarea de Licenta Oana Radu 1/661UNIVERSITATEA BABE-BOLYAIFACULTATEA DE TIINE ECONOMICEI GESTIUNEA AFACERILORCLUJ-NAPOCALucrare de licenCoordonator tiinificProf.…

UNIVERSITY OF CALIFORNIA , IRVINE ANDOR Search Strategies for Combinatorial Optimization inGraphical Models DISSERTATION submitted in partial satisfaction of the requirements…

8/13/2019 Lucrare Licenta Radu PRINCIPIUL RELATIVITII EFECTELOR ACTULUI JURIDIC 1/56 UNIVERSITATEA DE STUDII POLITICE I ECONOMICE EUROPENE CONSTANTIN STERE FACULTATEA DE…

PowerPoint PresentationThe Law of Demeter Any object receiving a message in a given method must be one of a restricted set of objects. Strict Form: Every supplier class or

Slide 1 University College Cork (Ireland) Department of Civil and Environmental Engineering Course: Engineering Artificial Intelligence Dr. Radu Marinescu Lecture 5 Slide…

1 Object-Oriented Reengineering © S. Demeyer, S.Ducasse, O. Nierstrasz Lecture 8 Radu Marinescu Quality-Driven Code Restructuring 2 Object-Oriented Reengineering © S. Demeyer,…

Applying Search Based Probabilistic Inference Algorithms to Probabilistic Conformant Planning: Preliminary Results Junkyu Lee* Radu Marinescu** and Rina Dechter* *University…

Combinatorial Optimization for Graphical Models Rina Dechter Donald Bren School of Computer Science University of California, Irvine, USA Radu Marinescu Cork Constraint Computation…

THE TENTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATICS IN ECONOMY BUCHAREST MAY 5-6 2011 Education Research Business Technology P R O G R A M 2 THE BUCHAREST ACADEMY OF ECONOMIC…

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE LUCRARE DE LICENŢĂ ANALIZA EFICIENŢEI CHELTUIELILOR CU PERSONALUL Coordonator ştiinţific:…

Lect. univ. dr. VALERIU MARINESCU MOMENTE DE REFERINŢĂ ALE EVOLUŢIEI LIMBII ROMÂNE LITERARE Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României MARINESCU, VALERIU Momente…

Tool Support for Problem DetectionTowards an Automated Approach for Quality Improvement in OO Design Dr. Radu Marinescu Improvement in Object-Oriented Design Towards an Automated

AUTOVEHICULELE ARMATEI ROMÂNE Autovehiculele -> Dotarea armatei române cu tehnică şi materiale militare s-a realizat ca urmare a eșecului campaniei din 1916, deși…

1 Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Facultatea de Finanţe, Bǎnci şi Contabilitate Îndrumar pentru studenţii de la Frecvenţă Redusă la disciplina DREPT…

7/29/2019 Curs D Marinescu 1/79http://share.pdfonline.com/e8bdfc8fa76f42aba0c58883daea70c5/Mediului%20toate%20modulele.htmUNIVERSITATEA DIN BUCURESTIFACULTATEA DE DREPTAsist.…

1 Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Marinescu Paul Adresă(e) Număr imobil, nume stradă, cod poştal, localitate, ţară (rubrică facultativă,…