Download - Všetky práva vyhradené. - SK- • Euro-2000T Alpha, • Euro-2000TE Alpha, • Euro-2100TE Alpha. • Elcom 500 FP, • Euro-2500TX Z ostatných jazykových verzií a slovenských