Způsoby uložení grafické informace

Click here to load reader

 • date post

  30-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  28
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Způsoby uložení grafické informace. Rastr (grid, bitmapa …) Vektor. Rastrové formáty. Barva v počítačové grafice. Elektromagnetick é vlnění. Vnímání barvy – spektrální funkce. Barevné modely. Prostor všech spektrálních funkcí má nekonečnou dimenzi - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Způsoby uložení grafické informace

 • Zpsoby uloen grafick informaceRastr (grid, bitmapa )Vektor

 • Rastrov formty

 • Barva v potaov grafice

 • Elektromagnetick vlnn

 • Vnmn barvy spektrln funkce

 • Barevn modelyProstor vech spektrlnch funkc m nekonenou dimenziLidsk oko je schopno rozliit jen asi 10.000 50.000 odstnPro reln pouit sta uvaovat dimenzi 3Potebuji zvolit 3 zkladn barvy, napklad erven (R), zelen (G), modr (B)

 • Model RGB

 • Aditivn skldn barev

 • RGB 256 barev8 x 8 x 4 stupn

 • RGB True Color256 x 256 x 256 = 16.777.216 barev

 • CMY modelModel subtraktivn

 • CMYK modelBarva K namchan z CMY nen pesnJe to levnj

 • Model HLS

 • Nkter formty rastrov grafikyBMP bez kompresePCX bezztrtov komprese RLE (zastaral, vhodn pro jednobarevn plochy)PNG bezztrtov komprese LZW (vhodn pro pravideln vzory)GIF bezztrtov komprese LZW + redukce na 256 barev (vhodn pro jednoduch loga)JPG ztrtov komprese JPEG (vhodn pro fotografie)

 • Vektorov grafika

 • Vektorov entitysekaKrunice, elipsa, kruhov oblouk,Sloitj kivky, splajny, Bzierovy kivky, PlochyTlesaModely

 • InterpolaceKivka prochz pmo zadanmi body

 • Interpolace polynomemLinern 2 bodyKvadratick 3 bodyPolynom n-tho stupn n+1 bod

 • Linern interpolace

 • Kvadratick interpolace

  Graf1

  11

  4

  -1

  -4

  -5

  -4

  -1

  4

  11

  20

  31

  44

  59

  76

  95

  116

  List1

  -511

  -44

  -3-1

  -2-4

  -1-5

  0-4

  1-1

  24

  311

  420

  531

  644

  759

  876

  995

  10116

  List1

  List2

  List3

 • Interpolace polynomem 4 stupnInterpolovan body: (-2,4) (-1,0) (0,3) (1,1) (2,-5)Rovnice: 16a -8b +4c -2d + e = 4 a - b + c -d +e = -3 e = 3 a + b + c + d +e = 1 16a +8b +4c +2d +e =-5een: a=0.458 b=-0.75 c=-2.95 d=1.25 e=3Funkce:0.458*x^4-0.75*x^3-2.95*x^2+1.25*x+3

  Graf2

  8.534308608

  6.426636853

  4.654338048

  3.188162373

  1.99996

  1.062681093

  0.350375808

  -0.161805707

  -0.497613312

  -0.679696875

  -0.729606272

  -0.667791387

  -0.513602112

  -0.285288347

  0

  0.326213013

  0.678400768

  1.042713333

  1.406400768

  1.757813125

  2.086400448

  2.382712773

  2.638400128

  2.846212533

  3

  3.094712533

  3.126400128

  3.092212773

  2.990400448

  2.820313125

  2.582400768

  2.278213333

  1.910400768

  1.482713013

  1

  0.468211653

  -0.105602112

  -0.713291387

  -1.345606272

  -1.992196875

  -2.641613312

  -3.281305707

  -3.897624192

  -4.475818907

  -5.00004

  -5.453337627

  -5.817661952

  -6.073863147

  -6.201691392

  -6.179796875

  -5.985729792

  -5.595940347

  -4.985778752

  -4.129495227

  -3.00024

  -1.570063307

  0.190084608

  2.310353493

  4.821993088

  List1

  -329.99976

  -2.925.204004773

  -2.820.942221248

  -2.717.178559653

  -2.613.878270208

  -2.511.007703125

  -2.48.534308608

  -2.36.426636853

  -2.24.654338048

  -2.13.188162373

  -21.99996

  -1.91.062681093

  -1.80.350375808

  -1.7-0.161805707

  -1.6-0.497613312

  -1.5-0.679696875

  -1.4-0.729606272

  -1.3-0.667791387

  -1.2-0.513602112

  -1.1-0.285288347

  -10

  -0.90.326213013

  -0.80.678400768

  -0.71.042713333

  -0.61.406400768

  -0.51.757813125

  -0.42.086400448

  -0.32.382712773

  -0.22.638400128

  -0.12.846212533

  03

  0.13.094712533

  0.23.126400128

  0.33.092212773

  0.42.990400448

  0.52.820313125

  0.62.582400768

  0.72.278213333

  0.81.910400768

  0.91.482713013

  11

  1.10.468211653

  1.2-0.105602112

  1.3-0.713291387

  1.4-1.345606272

  1.5-1.992196875

  1.6-2.641613312

  1.7-3.281305707

  1.8-3.897624192

  1.9-4.475818907

  2-5.00004

  2.1-5.453337627

  2.2-5.817661952

  2.3-6.073863147

  2.4-6.201691392

  2.5-6.179796875

  2.6-5.985729792

  2.7-5.595940347

  2.8-4.985778752

  2.9-4.129495227

  3-3.00024

  3.1-1.570063307

  3.20.190084608

  3.32.310353493

  3.44.821993088

  3.57.757353125

  3.611.149883328

  3.715.034133413

  3.819.445753088

  3.924.421492053

  429.9992

  4.136.217826613

  4.243.117421568

  4.350.739134533

  4.459.125215168

  4.568.319013125

  List1

  List2

  List3

 • Spline kivkaKivka se skld z sek vyjdench polynom niho stupn, ne odpovd potu bod. Kivky na sebe v hraninch bodech hladce navazuj

 • Linern splinePolynomy prvnho stupn. V hraninch bodech na sebe navazuj spojit.Nen zaruena spojitost ani prvn derivace.esky se tomu k lomen ra

  Graf3

  2

  1.8

  1.6

  1.4

  1.2

  1

  0.8

  0.6

  0.4

  0.2

  0

  0.3

  0.6

  0.9

  1.2

  1.5

  1.8

  2.1

  2.4

  2.7

  3

  2.8

  2.6

  2.4

  2.2

  2

  1.8

  1.6

  1.4

  1.2

  1

  0.4

  -0.2

  -0.8

  -1.4

  -2

  -2.6

  -3.2

  -3.8

  -4.4

  -5

  List1

  -329.99976

  -2.925.204004773

  -2.820.942221248

  -2.717.178559653

  -2.613.878270208

  -2.511.007703125

  -2.48.534308608

  -2.36.426636853

  -2.24.654338048

  -2.13.188162373

  -22

  -1.91.8

  -1.81.6

  -1.71.4

  -1.61.2

  -1.51

  -1.40.8

  -1.30.6

  -1.20.4

  -1.10.2

  -10

  -0.90.3

  -0.80.6

  -0.70.9

  -0.61.2

  -0.51.5

  -0.41.8

  -0.32.1

  -0.22.4

  -0.12.7

  03

  0.12.8

  0.22.6

  0.32.4

  0.42.2

  0.52

  0.61.8

  0.71.6

  0.81.4

  0.91.2

  11

  1.10.4

  1.2-0.2

  1.3-0.8

  1.4-1.4

  1.5-2

  1.6-2.6

  1.7-3.2

  1.8-3.8

  1.9-4.4

  2-5

  2.1-5.453337627

  2.2-5.817661952

  2.3-6.073863147

  2.4-6.201691392

  2.5-6.179796875

  2.6-5.985729792

  2.7-5.595940347

  2.8-4.985778752

  2.9-4.129495227

  3-3.00024

  3.1-1.570063307

  3.20.190084608

  3.32.310353493

  3.44.821993088

  3.57.757353125

  3.611.149883328

  3.715.034133413

  3.819.445753088

  3.924.421492053

  429.9992

  4.136.217826613

  4.243.117421568

  4.350.739134533

  4.459.125215168

  4.568.319013125

  List1

  List2

  List3

 • Kvadratick splineKivka jsou seky parabol.V hraninch bodech na sebe paraboly hladce navazuj maj spojitou prvn derivaci.Dal derivace nemus bt (a obvykle nejsou) spojit.Je nejpouvanj, pokud se ekne jen spline, mysl se obvykle kvadratick spline (viz AutoCAD)

 • Kvadratick spline

 • Bzierova aproximace (Bzierova kivka)Aproximace polynomem danho stupn n-t stupe pro n+1 bod P0,P1,,PnKivka prochz krajnmi body P0 a PnTena v potenm bod P0 je rovnobn s vektorem P0P1.Tena v koncovm bod Pn je rovnobn s vektorem Pn-1 PnCel kivka le v konvexnm obalu bod P0, ,Pn

 • Vyjden Bzierovy kivky

 • Linern Bzierova kivkaB(t) = (1-t).P0 + t.P1Parametrick rovnice seky

 • Kvadratick Bzierova kivkaB(t) = (1-t)2P0 + 2t(1-t)P1 + t2P2

 • Kubick Bzierova kivkaB(t) = (1-t)3P0 + 3t(1-t)2P1 + 3t2(1-t)P2 + t3P3

 • Trozmrn modelovn

 • Modelovn a zobrazovnRealita (sutenost)modelObraz(y) modelumodelovnZobrazovn(vizualizace)

 • 3D modelovnRastrov (voxelov)Vektorov

 • Voxelov modelovn0 = nen v tlese1 = je v tlese

 • Modelovn z primitivnch tlesKvdrZadat dva protilehl vrcholyNeboZadat dva protilehl vrcholy podstavy a vku

 • Primitivn tlesa v AutoCADuKvdrKouleVlecKuelKlnTorus.

 • 2 D modelovnModelovn 3D tles pomoc transformac z 2D objektPosunut (vysunut, extrude)Rotace (rotate, revolve) nap posunut podle kivky

 • VysunutObdlnk KvdrKruh Vlec

 • OtoenObdlnk VlecTrojhelnk KuelKruh Koule

 • Computer Solid Geometry (CSG) modelovnMnoinov operaceSjednocenPrnikRozdlCSG strom

 • CSG strom

  *****************************************