Grafick© editory

download Grafick© editory

of 14

 • date post

  10-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  30
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Grafické editory. Vyučující: Mgr. Marek Chlup Konzultace: dle domluvy Email: mchlup@gity.cz Tel:603 575 424. Grafické editory. Cíle předmětu: Cílem předmětu je přehledné seznámení s profesionálními multimediálními aplikacemi a aplikacemi počítačové grafiky. Obsah předmětu - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Grafick© editory

 • Grafick editoryVyuujc: Mgr. Marek ChlupKonzultace: dle domluvyEmail: mchlup@gity.czTel:603 575 424

 • Grafick editoryCle pedmtu: Clem pedmtu je pehledn seznmen s profesionlnmi multimedilnmi aplikacemi a aplikacemi potaov grafiky. Obsah pedmtu vektorov a rastrov grafika zkladn grafick formty grafick editory, vektorov grafick editory, bitmapov Systmy DTP, prepress, principy ppravy dokument publikan software CAD programy

 • Grafick editoryZkladn dlen grafickch editor:

  Bitmapov rastrov Photoshop, Corel Photopaint, Gimp

  Vektorov kivkov Adobe Illustrator, Corel Draw

 • Grafick editory

  Bitmapov rastrov grafick editory Bitmapy (rastry) jsou obrzky tvoen velkm mnostvm bod, kter dvaj dohromady poadovan obrzek. To se projevuje kostrbatost obrzku v nkterch mstech a tak pi velkm zvten.

  Bitmapy se pouvaj pedevm pro digitln fotografie a pro obrzky na webu.Bitmapov obrzky jsou lehce editovateln, ale zabraj mnoho msta na disku

  Pro pklad: stejn obrzek, kter m ve formtu vektorovho editoru Corel Draw velikost 261 kB m ve formtu BMP (nejastji uvan bitmapov formt) velikost 12 MB, ve formtu GIF (formt grafickch soubor uvan pro internet) velikost 4,3 MB, ve formtu CPT (formt programu Corel Photopaint) velikost 17 MB a ve formtu PSD (formt pouvam Programem Adobe Photoshop) tak velikost 17 MB.

 • Grafick editoryPoet bod obrzku, rozlienRastrov obrzek (fotografie nebo malba) se skld zbarevnch bod

  Rozlien - Potu bod na jednotku dlky se k rozlien. Jednotkou dlky je bohuel jeden palec (cca 2,5 cm), jednotka se nazv DPI (d p aj, Dot Per Inch, bod na palec). Obrzek s rozlienm 300 DPI obsahuje na kad palec 300 bod.Rozlien mus bt pimen. Mal rozlien: zrnit obrzek. Velk rozlien: obrovsk soubor.

 • Grafick editory

  Vektorov kivkov grafick editory

  Ve vektorovch obrzcch se obraz neskld z jednotlivch bod, ale z kivek a bod kter jsou pesn popsny. To m velkou vhodu, jeliko vechny objekty v obrzku jsou snadno editovateln a obrzek zabr mlo msta na disku.

  Zde vidte rozdl mezi rastrovm obrzkem a vektorovm obrzkem:

 • Grafick editory

  Barevn hloubka

  Barevn hloubka je poet barev, kter me nabvat kad bod obrzku

  Barevn fotografie vtinou obsahuj 16,7 milinu barev (barevn hloubka 24 bit na bod), grafick prvky na webu 256 barev (barevn hloubka 8 bit na bod).

  Obrzky uren pro tisk na ernobl laserov tiskrn meme pevst do 256 stup edi.

 • Grafick editoryPoet bod obrzku

  Pozor na zmny velikosti rastr: velk obrzek meme zmenit, mal zvtovat nelze! Rastrov obrzek m urit poet bod. Pokud jich je hodn, meme njak vypustit bez vrazn ztrty kvality, tj. zmenit ho meme. Pokud je jich mlo, program se je pokus dopotat, co vtinou nedopadne dobe.Zmn potu bod se asto k pevzorkovn obrzku. Z teorie plyne, e vdy dochz ke sniovn kvality obrzku.

  Pvodn obrzek v rozlien 100 x 98 bodzvme-li poet bod na 300x294

 • Grafick editoryasto vak velk poet bod nepotebujeme (web, text s ilustranm obrzkem), take umt snit poet bod je dleit dovednost. Pokud do textu vlome 5 obrzk nafocench 3Mpx digitlem, bude mt vsledn soubor klidn 10MB. Nepjde ho nikam poslat a prce s nm bude pomal.Pi stejn kvalit po pevzorkovn obrzk na tetinovou velikost bude mt soubor cca 1 MB.

 • Grafick editoryFormty soubor s obrzky Rastry

  - rastry CompuServe Rastry CompuServe maj pponu .gif a pouvaj se hlavn v sti internet. Jejich barva je omezena na 256 barev (8 bitov barevn hloubka).

  - rastry Windows Klasick rastry Windows maj pponu .bmp a jsou jednm z nejrozenjch formt. Pouvaj a 16 milion barev (24 bitov barevn hloubka) - rastry programu Adobe Photoshop Rastry programu Adobe Photoshop maj pponu .psd. Obvykle se pro roziovn obrzk nepouv a tak se s nm d setkat velmi obtn. - rastry JPEG Jsou velni rozenm formtem, soubory maj pponu .jpg Tento formt pouv obrazovou kompresi, take soubory nejsou tak velk jako u ostatnch formt.

 • Grafick editoryFormty soubor s obrzky Vektory

  - zapouzden postscripty Zapouzden postscript je hlavnm formtem pro penos grafik mezi grafickmi studii. Postscript je jazyk vymylen a stvoen firmou Adobe roku 1982. Tento jazyk slou k popisu tiskov strnky, jeho kolem je tedy popsat vzhled strnky tiskrn. Ne kad tiskrna vak postscript um. Zapouzden postscripty maj pponu .eps. - soubory aplikace Adobe Illustrator Tento formt vyuv program Adobe Illustrator a soubory v tomto formtu maj pponu .ai - soubory programu Corel Draw Obrzky stvoen v programu Corel Draw maj pponu .cdr

 • Grafick editoryModely RGB a CMYK

  Monitory a tiskrny vytvej barvy pln jinakProto je velkm problmem udret barevnou vrnost, tj. doclit, aby barvy vytitn fotografie odpovdaly barvm tho obrzku na obrazovce

  Monitory pouvaj barevn paprsky v reimu RGB - Red, Green, Blue (erven, zelen, modr). Pokud svt vechny, je bod bl, pokud dn, ern.

  Tiskrny pouvaj barevn inkousty (obecn pigmenty) vreimu CMYK - Cyan, Magenta, Yellow (azurov, fialov, lut). Pokud se vechny smchaj, je bod ern, pokud netiskne dn, zstane papr bl. Protoe je nehospodrn tisknout ern texty soutiskem t barevnch sloek, a navc mchnm barev nevznikne zcela perfektn ern, pidv se do tiskren barva ern (blacK).

 • Grafick editoryProblmy s barevnou vrnost

  Ji vme, e monitory vytvej barvy v reimu RGB a tiskrny vreimu CMYK, navc vechna zazen jsou nedokonal. Vsledek: obrzek na monitoru se li od snman pedlohy a vtisk na tiskrn bude mt opt trochu jin barvy.

  Zajistit co nejlep barevnou vrnost meme nap. kalibrac monitoru a tiskrny Objednme si kalibran vtisk a sthneme si soubor se stejnm obrzkem. Potom se pomoc ovldacch prvk monitoru pokusme zajistit co nejlep barevnou shodu.

 • Bezpenost IS/IT Dkuji za pozornost