Zoekmachine optimalisatie - Gert Jan Delcliseur - NextSeminar 2010

49
zoekmachinemarketing| conversie optimalisatie SearchResult is een bureau voor zoekmachine marketing en conversie optimalisatie Gert Jan Delcliseur - oprichter & mede-eigenaar Zoekmachine optimalisatie zoekmachinemarketing| conversie optimalisatie Bedankt voor jullie aandacht! Mocht je nog een specifieke case beantwoord willen zien, mail of bel me. Gert Jan Delcliseur [email protected] / 06 26 434 112 Linkedinnnen? http://www.linkedin.com/in/delcliseur Twitter: gertjand Nextseminar: Search engine marketing www.searchresult.nl Gert Jan Delcliseur [email protected] +31 6 26 434 112 Pagina 1 Datum: 11/1

description

Zoekmachine optimalisatie - Gert Jan Delcliseur - NextSeminar 2010

Transcript of Zoekmachine optimalisatie - Gert Jan Delcliseur - NextSeminar 2010

Page 1: Zoekmachine optimalisatie - Gert Jan Delcliseur - NextSeminar 2010

zoekmachinemarketing| conversie optimalisatie

SearchResult is een bureau voor zoekmachine marketing en conversie optimalisatie

Gert Jan Delcliseur - oprichter & mede-eigenaar

Zoekmachine optimalisatie

zoekmachinemarketing| conversie optimalisatie

Bedankt voor jullie aandacht!

Mocht je nog een specifieke case beantwoord willen zien, mail of bel me.

Gert Jan [email protected] / 06 26 434 112

Linkedinnnen? http://www.linkedin.com/in/delcliseur Twitter: gertjand

Nextseminar: Search engine marketing www.searchresult.nl Gert Jan Delcliseur

[email protected] +31 6 26 434 112 Pagina 1 Datum: 11/1

Page 2: Zoekmachine optimalisatie - Gert Jan Delcliseur - NextSeminar 2010

zoekmachinemarketing| conversie optimalisatie

• Vragen, stel ze gelijk

• Toepassen op jou situatie, geef het aan

zoekmachinemarketing| conversie optimalisatie

In een tijd waarin 1.7 miljard mensen

online zijn

In een tijd waarin1.7 miljard mensen online zijn

Nextseminar: Search engine marketing www.searchresult.nl Gert Jan Delcliseur

[email protected] +31 6 26 434 112 Pagina 2 Datum: 11/1

Page 3: Zoekmachine optimalisatie - Gert Jan Delcliseur - NextSeminar 2010

Nextseminar: Search engine marketing www.searchresult.nl Gert Jan Delcliseur

[email protected] +31 6 26 434 112 Pagina 3 Datum: 11/1

Page 4: Zoekmachine optimalisatie - Gert Jan Delcliseur - NextSeminar 2010

Nextseminar: Search engine marketing www.searchresult.nl Gert Jan Delcliseur

[email protected] +31 6 26 434 112 Pagina 4 Datum: 11/1

Page 5: Zoekmachine optimalisatie - Gert Jan Delcliseur - NextSeminar 2010

Nextseminar: Search engine marketing www.searchresult.nl Gert Jan Delcliseur

[email protected] +31 6 26 434 112 Pagina 5 Datum: 11/1

Page 6: Zoekmachine optimalisatie - Gert Jan Delcliseur - NextSeminar 2010

zoekmachinemarketing| conversie optimalisatie

zoekmachinemarketing| conversie optimalisatie

Nextseminar: Search engine marketing www.searchresult.nl Gert Jan Delcliseur

[email protected] +31 6 26 434 112 Pagina 6 Datum: 11/1

Page 7: Zoekmachine optimalisatie - Gert Jan Delcliseur - NextSeminar 2010

88.000.000.000

Nextseminar: Search engine marketing www.searchresult.nl Gert Jan Delcliseur

[email protected] +31 6 26 434 112 Pagina 7 Datum: 11/1

Page 8: Zoekmachine optimalisatie - Gert Jan Delcliseur - NextSeminar 2010

23.650.560.000

omzet 2009 in dollars

46%groei in afgehandelde zoekopdrachten

Nextseminar: Search engine marketing www.searchresult.nl Gert Jan Delcliseur

[email protected] +31 6 26 434 112 Pagina 8 Datum: 11/1

Page 9: Zoekmachine optimalisatie - Gert Jan Delcliseur - NextSeminar 2010

Nextseminar: Search engine marketing www.searchresult.nl Gert Jan Delcliseur

[email protected] +31 6 26 434 112 Pagina 9 Datum: 11/1

Page 10: Zoekmachine optimalisatie - Gert Jan Delcliseur - NextSeminar 2010

zoekmachinemarketing| conversie optimalisatie

• Personalized Search

• SERP

• Behavioral ranking

• Universal (blended) Search

• Regional / time targeting

Trends in Search

zoekmachinemarketing| conversie optimalisatie

Nextseminar: Search engine marketing www.searchresult.nl Gert Jan Delcliseur

[email protected] +31 6 26 434 112 Pagina 10 Datum: 11/1

Page 11: Zoekmachine optimalisatie - Gert Jan Delcliseur - NextSeminar 2010

zoekmachinemarketing| conversie optimalisatie

zoekmachinemarketing| conversie optimalisatie

Nextseminar: Search engine marketing www.searchresult.nl Gert Jan Delcliseur

[email protected] +31 6 26 434 112 Pagina 11 Datum: 11/1

Page 12: Zoekmachine optimalisatie - Gert Jan Delcliseur - NextSeminar 2010

Ontwikkelingen binnen Google

Nextseminar: Search engine marketing www.searchresult.nl Gert Jan Delcliseur

[email protected] +31 6 26 434 112 Pagina 12 Datum: 11/1

Page 13: Zoekmachine optimalisatie - Gert Jan Delcliseur - NextSeminar 2010

zoekmachinemarketing| conversie optimalisatie

Nextseminar: Search engine marketing www.searchresult.nl Gert Jan Delcliseur

[email protected] +31 6 26 434 112 Pagina 13 Datum: 11/1

Page 14: Zoekmachine optimalisatie - Gert Jan Delcliseur - NextSeminar 2010

zoekmachinemarketing| conversie optimalisatie

zoekmachinemarketing| conversie optimalisatie

• mensen zoeken natuurlijker

• 8 woorden is 20% gestegen in 1 jaar

• 2 woorden meest gebruikt 23,4%

Nextseminar: Search engine marketing www.searchresult.nl Gert Jan Delcliseur

[email protected] +31 6 26 434 112 Pagina 14 Datum: 11/1

Page 15: Zoekmachine optimalisatie - Gert Jan Delcliseur - NextSeminar 2010

zoekmachinemarketing| conversie optimalisatie

De success formule:

vindbaarheid x bruikbaarheid x inzicht = rendement

zoekmachinemarketing| conversie optimalisatie

29 januari 2008

Workshop Usability / slide 18

!"#$%&&'()"$

Nextseminar: Search engine marketing www.searchresult.nl Gert Jan Delcliseur

[email protected] +31 6 26 434 112 Pagina 15 Datum: 11/1

Page 16: Zoekmachine optimalisatie - Gert Jan Delcliseur - NextSeminar 2010

zoekmachinemarketing| conversie optimalisatie

!"#$%&'()$#*+$,-&)$."#$%&'()$/'01

!"#$%$&!'(&)*++$!,!-./0*$1%!2*1340*+*%5-6

zoekmachinemarketing| conversie optimalisatie

*+,

Nextseminar: Search engine marketing www.searchresult.nl Gert Jan Delcliseur

[email protected] +31 6 26 434 112 Pagina 16 Datum: 11/1

Page 17: Zoekmachine optimalisatie - Gert Jan Delcliseur - NextSeminar 2010

zoekmachinemarketing| conversie optimalisatie

• Bij 60% van alle b2b transacties wordt ergens in het proces een zoekmachine gebruikt

• 98% van de internetters gebruikt zoekmachines

• 85% van de consumenten beschouwt een merk in de topposities in de zoekresultaten als een topmerk

• 68% van de potentiële kopers via zoekmachines maakt kennis met nieuwe aanbieders

• 50% van de online aankopen komt voort uit een zoekopdracht!

Facts

zoekmachinemarketing| conversie optimalisatie

Search & andere media

Nextseminar: Search engine marketing www.searchresult.nl Gert Jan Delcliseur

[email protected] +31 6 26 434 112 Pagina 17 Datum: 11/1

Page 18: Zoekmachine optimalisatie - Gert Jan Delcliseur - NextSeminar 2010

zoekmachinemarketing| conversie optimalisatie

-../0)12.'341$)14.)/&#/56..'41#&&'1"#7.'3&8)

zoekmachinemarketing| conversie optimalisatie

Hoe bereik je de zoekende consument?

Nextseminar: Search engine marketing www.searchresult.nl Gert Jan Delcliseur

[email protected] +31 6 26 434 112 Pagina 18 Datum: 11/1

Page 19: Zoekmachine optimalisatie - Gert Jan Delcliseur - NextSeminar 2010

zoekmachinemarketing| conversie optimalisatie

Betaalde plaatsingen “gesponsorde links” SEA

Natural of “organic” search resultaten

SEO

zoekmachinemarketing| conversie optimalisatie

9.):.6$'&;(4<1=&$)0">:51?.'$41)'1.#/)2))'1+<@@@1:))'1/)A.;(41.61()41?..'$1B(C6.4()):D

E<@F@<@@@1A.):')5G04&4)#

H#&0C5)10&&41A")#1$&41.#/)2))'1F@,1:0":41.61))#14.6IJ1')5G04&&4K1A.L#1E@,1:0":41.61$)1#G33)'1M16.5"8)<

NON12..'1$"41A.):?..'$10"/41.61/)3"$$)0$1P1EKQ@<1RG55)#1$)1S,1I1M@,1:0":41.61))#1%)4&&0$1A.):')5G04&&4<

Nextseminar: Search engine marketing www.searchresult.nl Gert Jan Delcliseur

[email protected] +31 6 26 434 112 Pagina 19 Datum: 11/1

Page 20: Zoekmachine optimalisatie - Gert Jan Delcliseur - NextSeminar 2010

zoekmachinemarketing| conversie optimalisatie

9.):.6$'&;(4<1=&$)0">:51?.'$41)'1.#/)2))'1+<@@@1:))'1/)A.;(41.61()41?..'$1B(C6.4()):D

H#&0C5)10&&41A")#1$&41.#/)2))'1F@,1:0":41.61))#14.6IJ1')5G04&&4K1A.L#1E@,1:0":41.61$)1#G33)'1M16.5"8)<

NON12..'1$"41A.):?..'$10"/41.61/)3"$$)0$1P1EKQ@<1RG55)#1$)1S,1I1M@,1:0":41.61))#1%)4&&0$1A.):')5G04&&4<

zoekmachinemarketing| conversie optimalisatie

Nextseminar: Search engine marketing www.searchresult.nl Gert Jan Delcliseur

[email protected] +31 6 26 434 112 Pagina 20 Datum: 11/1

Page 21: Zoekmachine optimalisatie - Gert Jan Delcliseur - NextSeminar 2010

zoekmachinemarketing| conversie optimalisatie

zoekmachinemarketing| conversie optimalisatie

R.616.5"8)1%">1-../0)1"51HM10.;&8)T

Nextseminar: Search engine marketing www.searchresult.nl Gert Jan Delcliseur

[email protected] +31 6 26 434 112 Pagina 21 Datum: 11/1

Page 22: Zoekmachine optimalisatie - Gert Jan Delcliseur - NextSeminar 2010

zoekmachinemarketing| conversie optimalisatie

Zoekmachine optimalisatie:

!

! Het verbeteren van de technische structuur, content van en links naar de website, zodat zoekmachines de webpagina’s beter zullen vinden & beter waarderen

Definitie

Techniek Populariteit

Content

Nextseminar: Search engine marketing www.searchresult.nl Gert Jan Delcliseur

[email protected] +31 6 26 434 112 Pagina 22 Datum: 11/1

Page 23: Zoekmachine optimalisatie - Gert Jan Delcliseur - NextSeminar 2010

zoekmachinemarketing| conversie optimalisatie

!" Webpagina’s vinden en 2'0+3+4+' (techniek)

#" Bepalen 4+5+6&'7+ van de pagina (content)

$" Bepalen van &#)"42)+2)$(links)

Wat doen zoekmachines?

zoekmachinemarketing| conversie optimalisatie

Positie = relevantie * autoriteit

Nextseminar: Search engine marketing www.searchresult.nl Gert Jan Delcliseur

[email protected] +31 6 26 434 112 Pagina 23 Datum: 11/1

Page 24: Zoekmachine optimalisatie - Gert Jan Delcliseur - NextSeminar 2010

zoekmachinemarketing| conversie optimalisatie

?)%5"4)

zoekmachinemarketing| conversie optimalisatie

Klinkt logisch, maar gaat niet altijd vanzelf…

Nextseminar: Search engine marketing www.searchresult.nl Gert Jan Delcliseur

[email protected] +31 6 26 434 112 Pagina 24 Datum: 11/1

Page 25: Zoekmachine optimalisatie - Gert Jan Delcliseur - NextSeminar 2010

zoekmachinemarketing| conversie optimalisatie

42

zoekmachinemarketing| conversie optimalisatie

43

Nextseminar: Search engine marketing www.searchresult.nl Gert Jan Delcliseur

[email protected] +31 6 26 434 112 Pagina 25 Datum: 11/1

Page 26: Zoekmachine optimalisatie - Gert Jan Delcliseur - NextSeminar 2010

zoekmachinemarketing| conversie optimalisatie

Zoekmachine optimalisatie is een iteratief proces:

!" Focus bepalen

#"Optimaliseren

$"Onderzoek

!

zoekmachinemarketing| conversie optimalisatie

• Google keyword tool

• Checken bij Google insights

• Praten met klanten

• Funnels / fases van bezoekers

• Head of longtail

• Concurrentie vs volume: KEI Index

• Onderzoekscampagnes voor werkelijke vol.

Focus bepalen

Nextseminar: Search engine marketing www.searchresult.nl Gert Jan Delcliseur

[email protected] +31 6 26 434 112 Pagina 26 Datum: 11/1

Page 27: Zoekmachine optimalisatie - Gert Jan Delcliseur - NextSeminar 2010

zoekmachinemarketing| conversie optimalisatie

Nextseminar: Search engine marketing www.searchresult.nl Gert Jan Delcliseur

[email protected] +31 6 26 434 112 Pagina 27 Datum: 11/1

Page 28: Zoekmachine optimalisatie - Gert Jan Delcliseur - NextSeminar 2010

Nextseminar: Search engine marketing www.searchresult.nl Gert Jan Delcliseur

[email protected] +31 6 26 434 112 Pagina 28 Datum: 11/1

Page 29: Zoekmachine optimalisatie - Gert Jan Delcliseur - NextSeminar 2010

zoekmachinemarketing| conversie optimalisatie

Nextseminar: Search engine marketing www.searchresult.nl Gert Jan Delcliseur

[email protected] +31 6 26 434 112 Pagina 29 Datum: 11/1

Page 30: Zoekmachine optimalisatie - Gert Jan Delcliseur - NextSeminar 2010

zoekmachinemarketing| conversie optimalisatie

zoekmachinemarketing| conversie optimalisatie

Nextseminar: Search engine marketing www.searchresult.nl Gert Jan Delcliseur

[email protected] +31 6 26 434 112 Pagina 30 Datum: 11/1

Page 31: Zoekmachine optimalisatie - Gert Jan Delcliseur - NextSeminar 2010

zoekmachinemarketing| conversie optimalisatie

!" Focus bepalen

!" 897:&52*+4+';

% <+%-'2+= voor indexering (onsite)

% >"')+') voor relevantie (onsite & offsite)

% ?2'=* voor autoriteit (offsite)

#" 8'0+4@"+=$,&&4$6+4A+)+42'B$'"02B$2*

zoekmachinemarketing| conversie optimalisatie

% Doel: verbeteren techniek & structuur zodat zoekmachines de site beter kunnen 2'0+3+4+'.

&Opheffen barrieres indexering in code & links

&Aanpassen CMS (of handwerk)

&Extra features: sitemap / FAQ / woordenboeken

&URL’s (webadressen)

NB: Hulp / expertise webbouwer vereist!

Techniek

Nextseminar: Search engine marketing www.searchresult.nl Gert Jan Delcliseur

[email protected] +31 6 26 434 112 Pagina 31 Datum: 11/1

Page 32: Zoekmachine optimalisatie - Gert Jan Delcliseur - NextSeminar 2010

zoekmachinemarketing| conversie optimalisatie

zoekmachinemarketing| conversie optimalisatie

Nextseminar: Search engine marketing www.searchresult.nl Gert Jan Delcliseur

[email protected] +31 6 26 434 112 Pagina 32 Datum: 11/1

Page 33: Zoekmachine optimalisatie - Gert Jan Delcliseur - NextSeminar 2010

zoekmachinemarketing| conversie optimalisatie

zoekmachinemarketing| conversie optimalisatie56

% Doel: verbeteren content zodat zoekmachines de webpagina beter begrijpen (4+5+6&'7+).

&Gebruik keywords als basis

&Gebruik CMS features

&Google: > 200 criteria

Content

Nextseminar: Search engine marketing www.searchresult.nl Gert Jan Delcliseur

[email protected] +31 6 26 434 112 Pagina 33 Datum: 11/1

Page 34: Zoekmachine optimalisatie - Gert Jan Delcliseur - NextSeminar 2010

zoekmachinemarketing| conversie optimalisatie

Richtlijnen Google:

'447!$$1!8$09*%$!)((&!:$0&;*7$&9<!1*$%!)((&!=($7/4>?*1$9@!A$%!;8!:$0&;*7$&9!1*$%!(B!?$%!)$&7$$&3$!0$$1!$1!9>?$$B!=($7/4>?*1$9!1*$%!(B!/$%!413$&$!*1?(;3!341!3$!*1?(;3!3*$!;!441!;8!0$=($7$&9!)((&9>?(%$+%@C

Content in de SEO mix

• Keyword zijn essentieel

• De content moet wel “sellen”

• Content moet aansluiten bij fase van bezoeker

Nextseminar: Search engine marketing www.searchresult.nl Gert Jan Delcliseur

[email protected] +31 6 26 434 112 Pagina 34 Datum: 11/1

Page 35: Zoekmachine optimalisatie - Gert Jan Delcliseur - NextSeminar 2010

Site structuur

Keyword groep A

Keyword groep B

Keyword groep C

Keyword groep D

Keyword groep E

Goede content structuur

Nextseminar: Search engine marketing www.searchresult.nl Gert Jan Delcliseur

[email protected] +31 6 26 434 112 Pagina 35 Datum: 11/1

Page 36: Zoekmachine optimalisatie - Gert Jan Delcliseur - NextSeminar 2010

Nextseminar: Search engine marketing www.searchresult.nl Gert Jan Delcliseur

[email protected] +31 6 26 434 112 Pagina 36 Datum: 11/1

Page 37: Zoekmachine optimalisatie - Gert Jan Delcliseur - NextSeminar 2010

Slimme plekken

• Alles over (activiteiten in de regio)

• FAQ

• Woordenboek / begrippen /a-z

• ...

zoekmachinemarketing| conversie optimalisatie

Pagina titels

URLs

links

Alt-tekst & afbeeldingsnamen

tekst

Nextseminar: Search engine marketing www.searchresult.nl Gert Jan Delcliseur

[email protected] +31 6 26 434 112 Pagina 37 Datum: 11/1

Page 38: Zoekmachine optimalisatie - Gert Jan Delcliseur - NextSeminar 2010

zoekmachinemarketing| conversie optimalisatie

% Pagina titel

% Description meta tag (komt terug in zoekresultaten)

% Body headers (H1)

% Tekst (keyword density)

% Namen van afbeeldingen

% ALT tekst van afbeeldingen

% URL’s

zoekmachinemarketing| conversie optimalisatie

Nextseminar: Search engine marketing www.searchresult.nl Gert Jan Delcliseur

[email protected] +31 6 26 434 112 Pagina 38 Datum: 11/1

Page 39: Zoekmachine optimalisatie - Gert Jan Delcliseur - NextSeminar 2010

zoekmachinemarketing| conversie optimalisatie

zoekmachinemarketing| conversie optimalisatie

Nextseminar: Search engine marketing www.searchresult.nl Gert Jan Delcliseur

[email protected] +31 6 26 434 112 Pagina 39 Datum: 11/1

Page 40: Zoekmachine optimalisatie - Gert Jan Delcliseur - NextSeminar 2010

zoekmachinemarketing| conversie optimalisatie

zoekmachinemarketing| conversie optimalisatie

Duplicate content

Nextseminar: Search engine marketing www.searchresult.nl Gert Jan Delcliseur

[email protected] +31 6 26 434 112 Pagina 40 Datum: 11/1

Page 41: Zoekmachine optimalisatie - Gert Jan Delcliseur - NextSeminar 2010

zoekmachinemarketing| conversie optimalisatie

% Doel: Verhogen van het aantal inkomende links naar de site zodat de site &#)"42)+2) wordt.

&Webgidsen (startpagina e.d.)

&Weblogs, nieuwssites (persberichten)

&Partnersites, affiliate marketing

&Veel publiceren

Autoriteit

zoekmachinemarketing| conversie optimalisatie

Nextseminar: Search engine marketing www.searchresult.nl Gert Jan Delcliseur

[email protected] +31 6 26 434 112 Pagina 41 Datum: 11/1

Page 42: Zoekmachine optimalisatie - Gert Jan Delcliseur - NextSeminar 2010

zoekmachinemarketing| conversie optimalisatie

zoekmachinemarketing| conversie optimalisatie

94 incoming links

Nextseminar: Search engine marketing www.searchresult.nl Gert Jan Delcliseur

[email protected] +31 6 26 434 112 Pagina 42 Datum: 11/1

Page 43: Zoekmachine optimalisatie - Gert Jan Delcliseur - NextSeminar 2010

zoekmachinemarketing| conversie optimalisatie

zoekmachinemarketing| conversie optimalisatie

Nextseminar: Search engine marketing www.searchresult.nl Gert Jan Delcliseur

[email protected] +31 6 26 434 112 Pagina 43 Datum: 11/1

Page 44: Zoekmachine optimalisatie - Gert Jan Delcliseur - NextSeminar 2010

Nextseminar: Search engine marketing www.searchresult.nl Gert Jan Delcliseur

[email protected] +31 6 26 434 112 Pagina 44 Datum: 11/1

Page 45: Zoekmachine optimalisatie - Gert Jan Delcliseur - NextSeminar 2010

As of June 21, 2009, the Blendtec series of videos had collected a total of

83,238,033 views

Nextseminar: Search engine marketing www.searchresult.nl Gert Jan Delcliseur

[email protected] +31 6 26 434 112 Pagina 45 Datum: 11/1

Page 46: Zoekmachine optimalisatie - Gert Jan Delcliseur - NextSeminar 2010

zoekmachinemarketing| conversie optimalisatie

% 700.000 pagina’s

% 2.300.000 links

% In no time

% Wat een PR

zoekmachinemarketing| conversie optimalisatie72

!" Focus bepalen

#" Optimaliseren

#" 8'0+4@"+=$,&&4$6+4A+)+42'B$'"02B$2*

% Indexeringsonderzoek

Nextseminar: Search engine marketing www.searchresult.nl Gert Jan Delcliseur

[email protected] +31 6 26 434 112 Pagina 46 Datum: 11/1

Page 47: Zoekmachine optimalisatie - Gert Jan Delcliseur - NextSeminar 2010

zoekmachinemarketing| conversie optimalisatie

zoekmachinemarketing| conversie optimalisatie

Verhuizen

Nextseminar: Search engine marketing www.searchresult.nl Gert Jan Delcliseur

[email protected] +31 6 26 434 112 Pagina 47 Datum: 11/1

Page 48: Zoekmachine optimalisatie - Gert Jan Delcliseur - NextSeminar 2010

zoekmachinemarketing| conversie optimalisatie

zoekmachinemarketing| conversie optimalisatie

U&41A.G1>)1#G1);(413.)4)#1.#4(.G$)#V

Nextseminar: Search engine marketing www.searchresult.nl Gert Jan Delcliseur

[email protected] +31 6 26 434 112 Pagina 48 Datum: 11/1

Page 49: Zoekmachine optimalisatie - Gert Jan Delcliseur - NextSeminar 2010

zoekmachinemarketing| conversie optimalisatie

vindbaarheid x usability x inzicht

')#$)3)#4

zoekmachinemarketing| conversie optimalisatie

'()*+,-./001.23.**+)*45-6

C+4)$D&'$E+5%52*+#4$F$333"7(*1451(728-"+8.9.333")(848:7(21"+8.;<.#<.=$=.!!#.>-3:?(1@A(1-B*+)

Nextseminar: Search engine marketing www.searchresult.nl Gert Jan Delcliseur

[email protected] +31 6 26 434 112 Pagina 49 Datum: 11/1