Zdravlje Actavis Company

of 37 /37
Zdravlje Actavis Company March 2009

description

Zdravlje Actavis Company. March 2009. Sadrzaj. Actavis i njegov razvoj Zdravlje i njegov razvoj Glavni projekti 2003-2009. Integrisani menadzment sistemi. Razvoj ACTAVISa. Actavis u 1999. Actavis danas. 146 zaposlenih Prisustvo u jednoj zemlji 57 million EUR prodaje. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Zdravlje Actavis Company

Page 1: Zdravlje Actavis Company

Zdravlje

Actavis Company

March 2009

Page 2: Zdravlje Actavis Company

Sadrzaj

• Actavis i njegov razvoj

• Zdravlje i njegov razvoj

• Glavni projekti 2003-2009.

• Integrisani menadzment sistemi

Page 3: Zdravlje Actavis Company

• 146 zaposlenih• Prisustvo u jednoj zemlji• 57 million EUR prodaje

Actavis u 1999. • Vise od 11000 zaposlenih

• Prisustvo u 40 zemalja• 1.6 milijardi EUR prodaje u

2007.• 650 proizvoda na trzistu• 412 projekata u toku• 24 milijardi tableta/capsula

kapaciteta

Razvoj ACTAVISa

Actavis danas

Page 4: Zdravlje Actavis Company

Actavis- proizvodne lokacije

Kapacitet od 24 milijardi tableta & kapsula22 fabrika u 13 zemalja

Page 5: Zdravlje Actavis Company

ZDRAVLJE -lokacija

Srbija se nalazi u centralnom delu Balkana, na povrsini od 88,361 kvadratnih km. Internacionalni putevi I zeleznica prolaze kroz Srbiju I predstavlja najkracu vezu izmedju Zapadne I istocne Evrope, kao i Srednjeg Istoka.

Macro location

Micro location Leskovac je jedna od najvecih opstina u Srbiji.Nalazi se na reci Veternici I u podnozju brda Hisar.

Leskovac se nalazi u jugoistocnom delu Srbije na internacionalnom putu E-75 izmedju Nisa I Soluna.Rastojanje izmedju Beograda I Leskovca je 270 km.

Leskovac ima 63 185 stanovnika (opstina 156,252 stanovnika).

Page 6: Zdravlje Actavis Company

ZDRAVLJE i njegov razvoj

Farmaceutska industrija ZDRAVLJE a.d. je treca po velicini fabrika farmaceutskih proizvoda u Srbiji. ZDRAVLJE a.d. je osnovano u Leskovcu 1953. U januaru 2003, ZDRAVLJE je privatizovano od strane farmaceutske kompanije Pharmaco (Island), koja menja ime u Actavis u maju 2004. Od tada ZDRAVLJE a.d. radi kao clan Actavis Group.

U privatizacionom periodu 2003-2008, Actavis je investirao vise od EUR 33 miliona u proces kontinuiranog poboljsanja. U narednih 5 godina, predvidjena je investicija od 10 miliona EUR.

Od privatizacije, ZDRAVLJE je investiralo u modernizaciju pogona za proizvodnju tableta, kao I laboratorije za razvoj I kontrolu kvaliteta. Kapaciteti su se znacajno povecali, kao I izvoz proizvoda u zemlje EU.

Pre privatizacije ZDRAVLJE a.d. je proizvodilo pored lekova za humanu upotrebu, lekove za upotrebu u veterini, tube I doze, kozmetiku, medicinska sredstva. Danas ZDRAVLJE svoje poslovanje fokusira ka humanim lekovima, uz primenu najstrozijih standarda kvaliteta.ACTAVIS, vlasnik ZDRAVLJE a.d., je multinacionalna kompanija, peta po velicini, u prometu generickih lekova.

Page 7: Zdravlje Actavis Company

PoPočeci

•Osnovana 1953.•Laboratorija za proizvodnju sirupa i analgetika

•Oko 700 zaposlenih•Visoka tehnologija•Znanje•Razvoj •Kvalitet•Drustvena odgovornost

Danas

•Humani lekovi•Dijetetski proizvodi

Zdravlje Actavis Company

2000.2000.

•Humani lekovi•Veterinarski lekovi•Suseno voce I povrce•Medicinska sredstva•Tube I doze

Page 8: Zdravlje Actavis Company

Mapa lokacije ZDRAVLJE ad

Zdravlje Actavis se nalazi u juznom delu grada I obuhvata povrsinu od 22 ha.

Proizvodnja lekova I magacin

Hemijske i mikrobiol. laboratorije

Proizvodnja medicinskih sredstava

Page 9: Zdravlje Actavis Company

GLAVNA TRŽIŠTA

INVESTICIJE

MODERNA PROIZVODNJA

• OKO 33 MILIONA EVRA

RENTABILNOST

TRENING•ADAPTIRANI POGONI

•SEKTOR KVALITETA

•Domaće•Bosna i Hercegovina

•Makedonija•RUSIA i ZND•Hrvatska•Bugarska•Albanija

•OPTIMALNA PROIZVODNJA

•MILION EVRA•GMP

ZDRAVLJE ACTAVISZDRAVLJE ACTAVIS

Zdravlje Actavis CompanyRezultati

Page 10: Zdravlje Actavis Company

Naša vizija Naša je vizija da postanemo vodeća

kompanija za razvoj, proizvodnju i prodaju kvalitetnih generičkih farmaceutskih proizvoda na medjunarodnom tržištu

Zdravlje Actavis Company

Page 11: Zdravlje Actavis Company

Naše Vrednosti

Prateći svoje ključne vrednosti, Actavis je posvećen kvalitetu i razvoju u skladu sa svojom misijom - da stvara vrednosti za

sve svoje zainteresovane

javnosti.

Zdravlje Actavis Company

Page 12: Zdravlje Actavis Company

.. pobednički duh

.. pravi proizvodni, pouzdano i brzo

.. redukcija troškova

.. snaga globalnog tima na lokalnom nivou

Zdravlje Actavis Company

Naša Pobednička formula

Page 13: Zdravlje Actavis Company

• Mikrobioloska kontrola. • Prostorije, pomocni sistemi I oprema

kvalifikovana. • Mikrobioloske metode validirane.

• Hemijske laboratorije.• Savremena oprema kvalifikovana.• Analiticke metode validirane.

Laboratorije

• Fabrika cvrstih farmaceutski preparata, u skladu sa evropskim standardima kvaliteta i EHS.

• Concept Design je pripremljen od strane Bovis Lend Lease, UK.

• Pogon je u potpunosti rekonstruisan. • Prostorije, pomocni sistemi I oprema

kvalifikovani.• Dokumentacija u skladu sa EU GMP-jem.• Obuka zaposlenih.

Proizvodnja i pakovanje

Glavni projekti 2003 – 2009.

Page 14: Zdravlje Actavis Company

Granulacija

Page 15: Zdravlje Actavis Company

Granulacija

Page 16: Zdravlje Actavis Company

Tabletiranje

Page 17: Zdravlje Actavis Company

Tabletiranje

Page 18: Zdravlje Actavis Company

Oblaganje

Page 19: Zdravlje Actavis Company

Pakovanje

Page 20: Zdravlje Actavis Company

Mikrobioloska ispitivanja

Page 21: Zdravlje Actavis Company

Hemijska ispitivanja

Page 22: Zdravlje Actavis Company

Fiziko-hemijska laboratorija

Page 23: Zdravlje Actavis Company

Magacin poluproizvoda

Page 24: Zdravlje Actavis Company

Sistem za vodu

Page 25: Zdravlje Actavis Company

• HACCP- april 2009.

• EU GMP –november 2008.

• ISO 9001:2000 - december 2007.

• ISO 18001 - november 2007.

• ISO 14001 - december 2006.

• BCM - april 2006.

Implementacija Istandarda

• Material Management, Finance, Controlling, Quality Management, Production Planning, Sales & Distribution and HR Modules

• Validiran od strane Arbour Group, USA.

SAP – informacioni sistem

Glavni projekti 2003 – 2009, cont.

Page 26: Zdravlje Actavis Company

Glavni projekti 2009 - 10.

• Transfer proizvoda. • Glimeperide. • Paroxetine.• Atorvastatin.

• “Energy saving” program.

• “Quality Compliance” inicijativa

• CSR- Drustvena odgovornost

• Corporate Social Responsibility program at local level.

Page 27: Zdravlje Actavis Company

Proizvodni kapacitetNaša budućnost

SA500 MILIONA

TABLETA

2MILIJARDETABLETA

Zdravlje Actavis Company

Page 28: Zdravlje Actavis Company

Zdravlje 2009.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Volume

200720082009

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Value

200720082009

0

20

40

60

80

100

120

2007 2008 2009

ExportDomestic

Page 29: Zdravlje Actavis Company

IMS u multinacionalnim farmaceutskim

kompanijama

Page 30: Zdravlje Actavis Company

Sistemi upravljanja

• GxP• ISO 9001-2000• ISO 17025• ISO 13485• ISO 14001• OHSAS 18001• BCM (Upravljanje kontinuitetom poslovanja)• SA 8000• AA 1000• ISO 31000

Page 31: Zdravlje Actavis Company

Mesta integracije

• Dokumentacija

• Definisanje ciljeva

• Performanse i preispitivanja

• Kontinuirano poboljšanje

Page 32: Zdravlje Actavis Company

Dokumentacija

Corporate Policies

Corporate General Procedures

Company Standard Operating Procedures

Company Quality and EHS Systems

Company Confirmation Sheets/Templates

Quality &EHS Mission

Corporate Directives Corporate Guidelines

Corporate Templates

Page 33: Zdravlje Actavis Company

Ciljevi

• KORPORATIVNI• KOMPANIJSKI• POJEDINAČNI

Ciljevi su definisani u skladu sa korporativninim vrednostima, zakonskim zahtevima, tehnološkim opcijama, finansijskim, operativnim i poslovnim zahtevima.

Odgovornosti, aktivnosti i rokovi za postizanje ciljeva su definisani i preispituju se u redovnim, planiranim intervalima.

Page 34: Zdravlje Actavis Company

Periodično preispitivanje

• Ciljevi - Ključni indikatori performanse - Praćenje korektivnih i preventivnih mera

• Izveštavanje - Korporaciji - Lokalnom rukovodstvu - Regulatornim organima

• Organizacioni razvoj

- Organizacione šeme - Opisa poslova - Analiza resursa

Page 35: Zdravlje Actavis Company

Proces kontinuiranog poboljšanja

DEFINISANJE CILJEVA

PRAĆENJE – REALIZACIJA

CILJEVA

PREISPITIVANJE CILJEVA

QSD web siteKljučni Indikatori performanse

OPIS POSLAPer4ma

IZVEŠTAVANJE- korporaciji

- lokalnom rukovodstvu

ODBORI SASTANAKINTERVJU

Page 36: Zdravlje Actavis Company

Prednosti i nedostaci

• Transfer tehnologije• Upravljanje znanjem• Harmonizacija dokumentacije• Racionalizacija resursa• Definisanje prioriteta

• Inertnost sistema• Centralizacija aktivnosti- recesija

Page 37: Zdravlje Actavis Company

PITANJA