Lowbudget Trainings Actavis June2009

18
Нискобюджетни обучения Нискобюджетни обучения Актавис България Актавис България юни, 2009 г. юни, 2009 г. Нискобюджетни обучени Райна Кръпчанска Актавис Дупница юни 2009

description

HR Weekend by JobTiger - 26-27 June 2009, Borovetz

Transcript of Lowbudget Trainings Actavis June2009

Page 1: Lowbudget Trainings Actavis June2009

Нискобюджетни обучения Нискобюджетни обучения Актавис БългарияАктавис България

юни, 2009 г.юни, 2009 г.

Нискобюджетни обучения

Райна КръпчанскаАктавис Дупница

юни 2009

Page 2: Lowbudget Trainings Actavis June2009

за Актавис

• Над 10,000 служители• Присъствие в над 40 държави• Над EUR 1.6 милиарда

продажби 2008• 830 продукта на пазара• 24 милиарда таблетки/капсули

капацитет

• 146 служители• Присъствие в 1

държава• EUR 57 мил. продажби

Actavis през 1999

Actavis днес

Page 3: Lowbudget Trainings Actavis June2009

Еволюцията на Актавис

От придобивания и разрастване.....до постигането на стабилна платформа за растеж до растеж чрез портфолио, оптимизиране и ефективност

Page 4: Lowbudget Trainings Actavis June2009

Актавис България

• Актавис България – част от Актавис Груп и нейна най-голяма дъщерна фирма

• Съставена от три структури с отделни функции: производство, продажби и дистрибуция

• Най-голям фармацевтичен производител в България

Page 5: Lowbudget Trainings Actavis June2009

Заводът в Дупница

Заводът се специализира в производството на твърди орални лекарствени форми

Page 6: Lowbudget Trainings Actavis June2009

Система за обучение

• Компанията има ясна, структурирана и ориентирана към нуждите на бизнеса система за обучение

Page 7: Lowbudget Trainings Actavis June2009

Практики за оптимизиране разходите в обученията

• In-house обучения

• EU Проекти - ОП “Развитие на човешките ресурси”

• Корпоративни обучения

Page 8: Lowbudget Trainings Actavis June2009

In-house обучения

Преминаване от практика ключови специалисти да присъстват на отворени курсове в чужбина

• Начало на In-house обученията - 2006 г.

• Бизнес нужда – затваряне на стара мощност, новата мощност е оборудвана с нови машини и по-високи стандарти на работа

• Целева група – основни функционални области: Производство, Качество, R&D и Техника

• Водещи лектори от международни организации

• Теми, които изцяло отговарят на спецификата на завода

Page 9: Lowbudget Trainings Actavis June2009

In-house обучения

Предимства:

• Обучени повече служители на фона на непрекъснато оптимизиране на персонала

• Осигурен превод на български език за участниците в обучението

• Упражнения с практическа носоченост

• По-ниска стойност за обучение на човек

Page 10: Lowbudget Trainings Actavis June2009

Сравнителни графики

11 814

0

5

10

15

Number of Trainings

2006

2007

2008 22

191

443

0

200

400

600

Trained employees

2006

2007

2008

291

168

51

0 лв

100 лв

200 лв

300 лв

Cost per employee

2006

2007

2008

1

10

100

1 000

2006 2007 2008

Number of Trainings

Trained employees

Cost per employee

Page 11: Lowbudget Trainings Actavis June2009

Корпоративни обучения

• Разработване на материали за обучение

• Определяне на вътрешен екип

• On-line обучение на екипа

• Разработване на вътрешни материали за

обучение – презантация, брошури, видеофилм

• Обучение за обучаващи

Page 12: Lowbudget Trainings Actavis June2009

EU Проекти

Оперативна програма “Развитие на Човешките ресурси”

Квалификационни услуги и обучение на заети лица

2007-2013

Page 13: Lowbudget Trainings Actavis June2009

EU Проекти

Проект „Чуждоезиково обучение за ключови служители в Балканфарма

Дупница”

• Проведено обучение по английски език за 85 служители

• Партньор - Института по английски език към АУБ • Всеки от участниците покри две нива по

английски език по системата New Headway на Оксфорд Прес

• Компютърни занятия и видео часове

Page 14: Lowbudget Trainings Actavis June2009

EU Проекти

Проект „Обучение на ключови служители”

• Обучение за придобиване на ключови компетенции в областта на Системите за управление, стандартизацията, сертификацията, прилагане на съвременни информационни технологии, управление на човешките ресурси, управление на проекти и др.

• Обучени 17 ключови специалисти

• Водеща организация – Кю Ей Си “Център за осигуряване на качеството”

Page 15: Lowbudget Trainings Actavis June2009

EU Проекти

25 500

4 718

20 783

Сравнителна графика на разходите (проект "Обучение на

ключови служители" и реална цена на обученията) в лв.

Real training cost

EU project

Savings

Page 16: Lowbudget Trainings Actavis June2009

Как оценяваме ползата от обучението за колегите си?

След всяко обучение имаме практика да изискваме писмена обратна връзка от участниците

Page 17: Lowbudget Trainings Actavis June2009

Компания, която е ориентирана към непрекъснато обучение и развитие на

служителите с потенциал и проактивно търсене на инструменти и методи за

оптимизиране на разходите

Обобщение

Page 18: Lowbudget Trainings Actavis June2009

Благодаря ВиБлагодаря!