Welkom! Thema vanavond: Genade en de genadedieven of leren denken vanuit de genade

Click here to load reader

 • date post

  24-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Welkom! Thema vanavond: Genade en de genadedieven of leren denken vanuit de genade

 • Dia 1
 • Welkom! Thema vanavond: Genade en de genadedieven of leren denken vanuit de genade
 • Dia 2
 • Welkom! opening Gebed zingen: psalm 103: 3 en 5
 • Dia 3
 • Psalm 103: [3] 5 Hij is een God van liefde en genade, barmhartigheid en goedheid zijn de daden van Hem die niet voor altijd met ons twist, die ons niet doet naar alles wat wij deden, ons niet naar onze ongerechtigheden vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.
 • Dia 4
 • Psalm 103: 3 [5] Zoals een vader liefdevol zijn armen slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen God onze Vader, want wij zijn van Hem. Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen, slechts leven op de adem van zijn stem.
 • Dia 5
 • Bijbelstudie: Lukas 15: 11-32
 • Dia 6
 • Per groep 1 gedeelte bekijken: I.Vrs 11-16 De jongste zoon ver van huis II.Vrs 20-24 De jongste zoon weer thuis III.Vrs 25-32De oudste zoon Beantwoord deze vragen (10 minuten): a. welk beeld had hij van zijn vader b. welk effect heeft dat op zijn leven (even noteren, en woordvoerder aanwijzen)
 • Dia 7
 • Presentatie groep 1. I.Vrs 11-16 De jongste zoon van huis
 • Dia 8
 • Presentatie groep 2. II. Vrs 20-24 De jongste zoon weer thuis
 • Dia 9
 • Presentatie groep 3. III. Vrs 20-24 De oudste zoon
 • Dia 10
 • vader is er voor de centen echt genieten is ver van de vader Zelfgericht, zoekt zn eigen geluk, maar vindt het zo niet. I.Vrs 11-16 De jongste zoon van huis
 • Dia 11
 • Godsbeeld een liev(ig)e, vergevende God, die er is om jou te geven wat je wilt. Effect je neemt als vanzelfsprekend wat hij geeft, je geeft niet veel om hem, het gaat je om jezelf I.Vrs 11-16 De jongste zoon van huis
 • Dia 12
 • Al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg, en u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. III. Vrs 25-32 De oudste zoon
 • Dia 13
 • Godsbeeld Een God waar je voor moet werken, en die je dan evt. beloont, maar vaak ook niet. Effect trots, zelfgericht, liefdeloos en kritisch, voelde zich misdeeld III. Vrs 25-32 De oudste zoon
 • Dia 14
 • onvoorwaardelijke liefde pure goedheid genade II. Vrs 20-24 De jongste zoon weer thuis
 • Dia 15
 • Godsbeeld een God die je onvoorwaardelijk al je zonden vergeeft, en die meer van je houdt dan je je voor kunt stellen. Effect nederigheid, dankbaarheid, liefde, eindelijk thuis II. Vrs 20-24 De jongste zoon weer thuis
 • Dia 16
 • Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden. Ter vergelijking: denken in twee wegen
 • Dia 17
 • Gevolgen: Het gaat vooral over de buitenkant Je staat gauw tegenover elkaar De genade blijft buiten beeld.
 • Dia 18
 • Maar wat zijn die twee wegen dan? De brede weg Het religieuse leven: -goed leven -aalmoezen geven -de wet houden De smalle weg Het leven uit genade -overvloediger -radicaler Mat 5: 20 Want ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de farizeen, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan.
 • Dia 19
 • Vragen?
 • Dia 20
 • Genade, een verhaal
 • Dia 21
 • Genade Je bent zondiger en gebrekkiger dan je ooit kunt geloven, n meer geaccepteerd en bemind dan je ooit hebt durven hopen.
 • Dia 22
 • Genade Niet wat jij doet, maar wat Hij heeft gedaan (vergeving n vernieuwing)
 • Dia 23
 • Genade, en de genadedieven leven van genade
 • Dia 24
 • wetticisme Genade, en de genadedieven
 • Dia 25
 • relativisme wetticisme Genade, en de genadedieven
 • Dia 26
 • losbandig leven Genade, en de genadedieven
 • Dia 27
 • religieus leven Genade, en de genadedieven losbandig leven
 • Dia 28
 • Genade, en de genadedieven Je moet er wel wat voor doen
 • Dia 29
 • Je hoeft er lekker niks voor te doen Genade, en de genadedieven
 • Dia 30
 • dit was vooral ons zwakke punt Genade, en de genadedieven
 • Dia 31
 • dit was vooral ons zwakke punt Genade, en de genadedieven dit wordt vooral ons zwakke punt
 • Dia 32
 • Genade, en de genadedieven De onvoorwaardelijke liefde van de vader de jongste zoon de oudste zoon
 • Dia 33
 • Vragen?
 • Dia 34
 • Toespitsing op 6 themas 1)Relaties 2)Omgaan met verandering 3)Geven 4)Sfeer in de eredienst 5)Evangelisatie 6)Motivatie om goed te doen Moralisme - relativisme - de genade Werk per tafel eens 1 onderdeel uit (5 minuten)
 • Dia 35
 • 1) relaties moralist: liefde een plicht. Veeleisend en verwijtend relativist: geniet ervan; liefde een goed gevoel voor jezelf. genade: je bent al geaccepteerd en bemind; geef je in liefde aan de ander
 • Dia 36
 • 2) Omgaan met verandering moralist: fixatie op regels en vormen relativist: voel ik mij er goed bij? genade: relativering - blijft de genade centraal - dient het de ander/ Gods koninkrijk
 • Dia 37
 • 3) geven moralist: hoeveel moet ik geven? relativist: ik geef wel als het mij uitkomt. genade: God gaf je alles, je leven is zeker; geef vrijwillig en geef gul
 • Dia 38
 • 4) Sfeer in de eredienst moralist: strenge, plechtige diensten, weinig vreugde (geen besef van genade en liefde) relativist: oppervlakkige, zelfgerichte diensten, weinig eerbied (geen besef van Gods heiligheid en majesteit) genade: eerbied en aanbidding & intimiteit en vreugde
 • Dia 39
 • 5) evangelisatie moralist: een plicht, wij zijn beter relativist: liever niet, laat iedereen vrij genade: de liefde van Christus dringt ons, nederig, vertrouwend
 • Dia 40
 • 6) Je motivatie voor het goede moralist: dan beloond God me (zelfgericht) relativist: om me goed te voelen (zelfgericht) genade: uit diepe dankbaarheid en vreugde om wat Hij deed (Godgericht)
 • Dia 41
 • Vragen?
 • Dia 42
 • Gezang 140: [1] 2 3 Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zalighen heb ik van mijn God genoten, 'k roem in vrije gunst alleen. Ja, eer ik nog was geboren, eer Gods hand die alles schiep, iets uit niet tot aanzijn riep, heeft zijn liefde mij verkoren: God is liefd' o englenstem, mensentong, verheerlijkt Hem!
 • Dia 43
 • Gezang 140: 1 [2] 3 Alzo lief had God de wereld, dat Hij zijnen eigen Zoon voor die afgevallen wereld overgaf aan smaad en hoon. Ja, toen wij nog zondaars waren, schonk d' ontfermer ons gena, stierf zijn Zoon op Golgotha, stierf voor ons, die zondaars waren: God is liefd' o englenstem, mensentong, verheerlijkt Hem!
 • Dia 44
 • Gezang 140: 1 2 [3] Dat heet grondelooz' ontferming, dat genade, rijk en vrij! God schenkt redding en bescherming, schenkt z' aan zondaars, schenkt z' aan mij. Ja, wanneer mijn onvermogen en mijn diep bederf mij smart, toont mij 't godd'lijk Vaderhart zijn verlossend mededogen: God is liefd', o englenstem, mensentong, verheerlijkt Hem!
 • Dia 45
 • Gebed Sluiting
 • Dia 46
 • Er is nog wat te drinken.