WARSZTATY MANA MANA

4

description

Oferta dla firm

Transcript of WARSZTATY MANA MANA

Page 1: WARSZTATY MANA MANA
Page 2: WARSZTATY MANA MANA

BUM BAG

Ręczne szyciei ozdabianie

nerekBUM BAG = saszetka na biodra

Page 3: WARSZTATY MANA MANA

zadowoleni uczestnicy

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhWarsztatyhręcznegohszyciahnerek,horganizowanehmogąhbyćhzarównohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhstacjonarniehwhGdyni,hjakhihhmobilniehwhdowolnymhlokalu.hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhProwadząca,hMarcelinahRozmus,hwłaścicielkahpracownihManahMana,hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhzapewniahkompleksowehwyposażeniehw:hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmateriały,hnarzędziahhihharyzmatycznąhobsługęhwarsztatów.

gdzie?

ile topotrwa?

hhhhhhUszyciehnerkihprzezhuczestnikahtrwahokołoh3h.hhhhhhKońcowymhetapemhtworzeniahjesthozdabianiehswojegohdzieła.hhhhhhhProwadzącahtowarzyszyhwarsztatowiczomhwhtakimhzakresiehczasu,hjakiegohwymagahprojekth-hmaksymalniehdoh1hhodhzakończeniahwarsztatów.

ile tokosztuje?

WarsztatyhstacjonarnehwhPracownihManahManah-h40hzł/osWarsztatyhmobilneh-hzhdojazdemhdohklientah50hzł/os

*minimalna liczba uczestników - 12 osób.*dzieci poniżej 12 roku życia - uczestniczą pod opieką osoby dorosłej

Page 4: WARSZTATY MANA MANA

Serdecznie Z A P R A S Z A M !

Marcelina Rozmus

t e l . 515 526 666pracown ia@manamana . com.p l

w w w . m a n a s h o p . p l