Strategia marki - warsztaty

44
www.connectmedica.com Warsaw / Poland [email protected] +48 22 894 06 30 Page 1 BUDOWANIE STRATEGII MARKI WARSZTATY 2012 DORIAN SZYMAŃSKI

Transcript of Strategia marki - warsztaty

www.connectmedica.com Warsaw / Poland [email protected] +48 22 894 06 30 Page 1

BUDOWANIESTRATEGII MARKI WARSZTATY 2012

DORIAN SZYMAŃSKI

www.connectmedica.com Warsaw / Poland [email protected] +48 22 894 06 30 Page 2

www.connectmedica.com Warsaw / Poland [email protected] +48 22 894 06 30 Page 3

RYNEK I KONKURENCJAKONSUMENTMARKABRIEFŹRÓDŁA

www.connectmedica.com Warsaw / Poland [email protected] +48 22 894 06 30 Page 4

RYNEK I KONKURENCJA

www.connectmedica.com Warsaw / Poland [email protected] +48 22 894 06 30 Page 5

RYNEK I KONKURENCJA

POZIOM BRANŻY/KATEGORII

POZIOM MARKI

POZIOM KATEGORII PRODUKTOWYCH

POZIOM PRODUKTÓW

SZ

CZ

EG

ÓŁO

WO

ŚĆ

SŁODYCZE

WEDEL

BATONY, CZEKOLADY, CIASTECZKA

CZEKOLADA X, CZEKOLADA Y, CIASTECZKA X, CIASTECZKA Y

www.connectmedica.com Warsaw / Poland [email protected] +48 22 894 06 30 Page 6

RYNEK I KONKURENCJA:POZIOM BRANŻY

DANE SPRZEDAŻOWE DT. RYNKU SŁODYCZY W POLSCE

FORECASTY (PRZEWIDYWANIA) DOTYCZĄCE RYNKU SŁODYCZY W POLSCE

OBSERWACJE, DANE, RAPORTY, ANALIZY KONSUMENCKIE DOTYCZĄCE KATEGORII SŁODYCZE

www.connectmedica.com Warsaw / Poland [email protected] +48 22 894 06 30 Page 7

RYNEK I KONKURENCJA:POZIOM MARKI

DANE SPRZEDAŻOWE MARKI WEDEL

FORECASTY DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY MARKI WEDEL

OBSERWACJE, DANE, RAPORTY, ANALIZY KONSUMENCKIE DOTYCZĄCE MARKI WEDEL

OKREŚLENIE BEZPOŚREDNIEJ I POŚREDNIEJ KONKURENCJI WEDEL (Z UWZGLĘDNIENIEM OPINII KONSUMENTÓW)

OKREŚLENIE MIEJSCA NA RYNKU MARKI WEDEL – MAPY PERCEPCJI/POSTRZEGANIA Z UWZGLĘDNIENIEM WYMIARÓW ISTOTNYCH DLA KATEGORII SŁODYCZE

www.connectmedica.com Warsaw / Poland [email protected] +48 22 894 06 30 Page 8

RYNEK I KONKURENCJA:POZIOM KATEGORII PRODUKTOWYCH

DANE SPRZEDAŻOWE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH GRUP PRODUKTÓW

FORECASTY DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY POSZCZEGÓLNYCH GRUP PRODUKTÓW

OBSERWACJE, DANE, RAPORTY, ANALIZY KONSUMENCKIE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH GRUP PRODUKTÓW

WYZNACZENIE RYNKÓW OBIECUJĄCYCH (JEŚLI TAKOWE ISTNIEJĄ)

www.connectmedica.com Warsaw / Poland [email protected] +48 22 894 06 30 Page 9

RYNEK I KONKURENCJA:POZIOM PRODUKTÓW

DANE SPRZEDAŻOWE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH PRODUTKÓW WEDEL

FORECASTY DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW WEDEL

OBSERWACJE, DANE, RAPORTY, ANALIZY KONSUMENCKIE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW WEDEL

OKREŚLENIE BEZPOŚREDNIEJ I POŚREDNIEJ KONKURENCJI POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW WEDEL (Z UWZGLĘDNIENIEM OPINII KONSUMENTÓW)

www.connectmedica.com Warsaw / Poland [email protected] +48 22 894 06 30 Page 10

RYNEK I KONKURENCJA:POZIOM PRODUKTÓW

OKREŚLENIE MIEJSCA NA RYNKU POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW MARKI WEDEL – MAPY PERCEPCJI/POSTRZEGANIA Z UWZGLĘDNIENIEM WYMIARÓW ISTOTNYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII PRODUKTÓW

www.connectmedica.com Warsaw / Poland [email protected] +48 22 894 06 30 Page 11

15’ZADANIE

www.connectmedica.com Warsaw / Poland [email protected] +48 22 894 06 30 Page 12

RYNEK I KONKURENCJA:ANALIZA KONKURENCJI – CZYNNIKI NIEPRODUKTOWE

KOMUNIKACJA

KANAŁY DOTARCIA

TECHNOLOGIA

DYSTRYBUCJA

JAK O SOBIE MÓWIĄ?

GDZIE MOŻNA ICH USŁYSZEĆ / ZOBACZYĆ?

JAK I GDZIE PRODUKUJĄ?

GDZIE MOŻNA DOSTAĆ ICH PRODUKTY?

www.connectmedica.com Warsaw / Poland [email protected] +48 22 894 06 30 Page 13

RYNEK I KONKURENCJA:ANALIZA SWOT

S

O

W

T

MO

CNE

STRO

NY

SZAN

SE

SŁABOŚCI

ZAGRO

ŻENIA

FIRMA

RYNEK

www.connectmedica.com Warsaw / Poland [email protected] +48 22 894 06 30 Page 14

15’ZADANIE

www.connectmedica.com Warsaw / Poland [email protected] +48 22 894 06 30 Page 15

KONSUMENT

M50+Makler

K25-45Wdowa

?

www.connectmedica.com Warsaw / Poland [email protected] +48 22 894 06 30 Page 16

KONSUMENT:CHARAKTERYSTYKA

DEMOGRAFIA – PŁEĆ, WIEK, WYKSZTAŁCENIE, M-CE ZAMIESZKANIA, DOCHODY

WYZNAWANE WARTOŚCI, OPINIE DT. WYBRANYCH SPRAW, STYL ŻYCIA, KONSUMPCJA, ZAINTERESOWANIA, REKLAMA, MEDIA

POSTAWY I WARTOŚCI (ASPIRACJA, WYCOFANIE, KONTESTACJA, PODBÓJ)

KONSUMPCJA PRODUKTU (CZĘSTOTLIWOŚĆ, UŻYTKOWANIE)

PERCEPCJA KATEGORII>MARKI>PRODUKTU ORAZ PODSTAWY OBECNEGO NASTAWIENIA (EMOCJE)

www.connectmedica.com Warsaw / Poland [email protected] +48 22 894 06 30 Page 17

KONSUMENT:SEGMENTACJA

Myers-Briggs Type Indicator

www.connectmedica.com Warsaw / Poland [email protected] +48 22 894 06 30 Page 18

KONSUMENT:SEGMENTACJA

NeedScope

www.connectmedica.com Warsaw / Poland [email protected] +48 22 894 06 30 Page 19

KONSUMENT:SEGMENTACJA

4C’s

www.connectmedica.com Warsaw / Poland [email protected] +48 22 894 06 30 Page 20

KONSUMENT:SEGMENTACJA

4C’s

www.connectmedica.com Warsaw / Poland [email protected] +48 22 894 06 30 Page 21

KONSUMENT:SEGMENTACJA

www.connectmedica.com Warsaw / Poland [email protected] +48 22 894 06 30 Page 22

KONSUMENT:SEGMENTACJA

www.connectmedica.com Warsaw / Poland [email protected] +48 22 894 06 30 Page 23

KONSUMENT:PRZYKŁAD

PŁEĆ: K,MWIEK: 25- 49M-CE ZAMIESZKANIA: MIASTO 100 tys +WYKSZTAŁCENIE: ŚREDNIE +

Państwo Kowalscy mają niespełna 40 lat. Mieszkająwraz z 13 letnią córką we Wrocławiu. Pani Aniaukończyła wrocławską Akademię Ekonomiczną i od14 lat pracuje w dziale księgowości. Pan Marek mawyższe wykształcenie zawodowe. Pracuje jakoprzedstawiciel handlowy w średniej wielkościprzedsiębiorstwie. Oboje są dość praktyczni, w życiuważne są dla nich tradycyjne wartości. Lubiątradycyjną polską kuchnię, choć czasami pozwalająsobie również na eksperymenty kulinarne. Zdarzaim się od czasu do czasu bywać w restauracjach.Lubią słuchać radia – głównie jadąc samochodemoraz oglądać TV w wolnym czasie. Korzystają także zInternetu..

www.connectmedica.com Warsaw / Poland [email protected] +48 22 894 06 30 Page 24

15’ZADANIE

www.connectmedica.com Warsaw / Poland [email protected] +48 22 894 06 30 Page 25

MARKA

www.connectmedica.com Warsaw / Poland [email protected] +48 22 894 06 30 Page 26

MARKA:STRATEGIA MARKI

STRATEGIA MARKI

POZYCJONOWANIE

BUDOWANIE TOŻSAMOŚCI

www.connectmedica.com Warsaw / Poland [email protected] +48 22 894 06 30 Page 27

MARKA:NARZĘDZIA POZYCJONOWANIA –PODSTAWOWE TERMINY

INSIGHT

PROPOZYCJA MARKI

TAKE OUT

BENEFIT RACJONALNY

BENEFIT EMOCJONALNY

RTB

JĘZYK I OSOBOWOŚĆ MARKI

WARTOŚCI MARKI

ESENCJA Przyjemność bez wyrzeczeń

Szczęście, troska, zdrowie

Pogodny, rodzinny

Polecany przez dietetyków

Brak poczucia winy

Zastrzyk energii

Już nie muszę się oszukiwać

Mała, zdrowa przekąska

„Jeden gryz się nie liczy”

www.connectmedica.com Warsaw / Poland [email protected] +48 22 894 06 30 Page 28

MARKA:NARZĘDZIA POZYCJONOWANIA –BRAND KEY

DLACZEGOMAM UWIERZYĆ W

TWOJE SŁOWA?

1 RZECZ, KTÓRA CIĘWYRÓŻNIA

W CO WIERZYSZ?JAKIE MASZ PRZEKONANIA?JAKIE WARTOŚCI?

NA JAKIE KORZYŚCI (RACJONALNE I EMOCJONALNE) MOGĘ LICZYĆ?

www.connectmedica.com Warsaw / Poland [email protected] +48 22 894 06 30 Page 29

MARKA:NARZĘDZIA POZYCJONOWANIA –BRAND KEY

ZNASZ JAKIŚ INTERESUJĄCY FAKT

NA TEMAT TG?

KTO JEST TWOJĄ GRUPĄ

DOCELOWĄ?PODSTAWOWE CECHY (PRZEWAGI),

NA KTÓRYCH BUDUJESZ MARKĘ

KTO JEST TWOJĄ KONKURENCJA?

OPISZ MARKĘ DWOMA SŁOWAMI

www.connectmedica.com Warsaw / Poland [email protected] +48 22 894 06 30 Page 30

MARKA:NARZĘDZIA POZYCJONOWANIA –BULL’S EYE

www.connectmedica.com Warsaw / Poland [email protected] +48 22 894 06 30 Page 31

MARKA:22 NIEZMIENNE PRAWA MARKETINGU

LEPIEJ BYĆ PIERWSZYM NIŻ LEPSZYM-

JEŻELI NIE MOŻESZ BYĆ PIERWSZY W DANEJ KATEGORII,TO USTANÓW KATEGORIĘ W KTÓREJ BĘDZIESZ PIERWSZY

-LEPIEJ BYĆ PIERWSZYM W CZYJEJŚ ŚWIADOMOŚCI, NIŻ

PIERWSZYM NA RYNKU-

MARKETING JEST NIE JEST WALKĄ NA WYROBY, ALE JEST WALKĄ NA PERCEPCJE

-NAJWAŻNIEJSZĄ SPRAWĄ W MARKETINGU JEST ZAWŁADNIĘCIE

JAKIMŚ WYRAZEM W SWIADOMOŚCI POTENCJALNYCH KLIENTÓW

www.connectmedica.com Warsaw / Poland [email protected] +48 22 894 06 30 Page 32

15’ZADANIE

www.connectmedica.com Warsaw / Poland [email protected] +48 22 894 06 30 Page 33

MARKA:STRATEGIA KOMUNIKACJI

OKREŚLENIE GŁÓWNEGO PRZEKAZU – ISTOTY KOMUNIKACJI

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE KEY OPINION LEADERÓW / TWARZY KAMPANII

ANALIZA KANAŁÓW KOMUNIKACJI POD KĄTEM DOSTĘPNOŚCI, ATRAKCYJNOŚCI I ZAUFANIA GRUPY DOCELOWEJ

ANALIZA MIEJSC ISTOTNYCH (STRON INTERNETOWYCH, OBSZARÓW MIEJSKICH, PÓR ROKU, MOMENTU W CIĄGU DNIA)

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNYCH I PROMOCYJNYCH - W PRZYPADKU KAMPANII

www.connectmedica.com Warsaw / Poland [email protected] +48 22 894 06 30 Page 34

BRIEF

www.connectmedica.com Warsaw / Poland [email protected] +48 22 894 06 30 Page 35

BRIEF

STWORZENIE BRIEFU DLA KREACJI

BRIEFING KREACJI

NADZÓR NAD POSTĘPAMI I KIERUNKIEM PRAC KREACJI

www.connectmedica.com Warsaw / Poland [email protected] +48 22 894 06 30 Page 36

ŹRÓDŁA

WWWidiFGI

Google

RaportyETNOGRAFIAObserwacje

TGICAWI

www.connectmedica.com Warsaw / Poland [email protected] +48 22 894 06 30 Page 37

ŹRÓDŁA:WŁASNE BADANIA

ANALIZA DYSKURSU (TV, PRASA, INTERNET – NP. BLOGI)

WYWIADY (INDYWIDUALNE I GRUPOWE)

BADANIA ILOŚCIOWE (CAWI, CAPI, CATI)

OBSERWACJE UCZESTNICZĄCE (ETNOGRAFIE)

RESEARCH

www.connectmedica.com Warsaw / Poland [email protected] +48 22 894 06 30 Page 38

ŹRÓDŁA:POSTRZEGANIE MAREK I PRODUKTÓW

TGI (SMG/KRC)

BRAND ASSET VALUATOR (Y&R)

RAPORTY BADAWCZE KLIENTÓW

RAPORTY FIRM BADAWCZYCH: TNS, GFK, SMG/KRC

BRAND 24

www.connectmedica.com Warsaw / Poland [email protected] +48 22 894 06 30 Page 39

ŹRÓDŁA:MONITORING MEDIÓW

MEGAPANEL (PBI/GEMIUS) – MONITORING INTERNETU

NIELSEN – WSZYSTKIE MEDIA

DOMY MEDIOWE: MEDIACOM, STARCOM, MEC

SMG/KRC NET TRACK

www.connectmedica.com Warsaw / Poland [email protected] +48 22 894 06 30 Page 40

ŹRÓDŁA:MONITORING SOCIAL MEDIA

SOTRENDER

BRAND 24

FB INSIGHTS, YT INSIGHTS

GOOGLE ALERTS

www.connectmedica.com Warsaw / Poland [email protected] +48 22 894 06 30 Page 41

ŹRÓDŁA:ANALIZA STRON WWW

GOOGLE ANALYTICS

GEMIUS TRAFFIC

ALEXA

SIMILAR WEB

www.connectmedica.com Warsaw / Poland [email protected] +48 22 894 06 30 Page 42

ŹRÓDŁA:FIRMY DORADCZE

PWC

DELOITTE

KPMG

www.connectmedica.com Warsaw / Poland [email protected] +48 22 894 06 30 Page 43

ŹRÓDŁA:GOOGLE

GOOGLE TRENDS – CZEGO, KIEDY SZUKANO?

GOOGLE ADWORDS – SŁOWA KLUCZOWE, DANE DEMOGRAFICZNE, ZASIĘG (POTENCJAŁ), PLANOWANIE KAMPANII (MIEJSCE)

RAPORTY GOOGLE – E-COMMERCE, DEMOGRAFIA, ZACHOWANIA W INTERNECIE

www.connectmedica.com Warsaw / Poland [email protected] +48 22 894 06 30 Page 44

DZIĘKUJĘZA

UWAGĘ