„W stronę porozumienia” Star-Dadaj 21-22 października 2005 rok

of 16 /16
„W stronę porozumienia” Star-Dadaj 21-22 października 2005 rok

Embed Size (px)

description

„W stronę porozumienia” Star-Dadaj 21-22 października 2005 rok. 12 lutego 2004 - I spotkanie olsztyńskich organizacji pozarządowych zorganizowane i poprowadzone przez Dorotę Czarzastą - Wardyn Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Ośrodek Samorządu Lokalnego. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of „W stronę porozumienia” Star-Dadaj 21-22 października 2005 rok

 • W stron porozumienia

  Star-Dadaj21-22 padziernika 2005 rok

 • 12 lutego 2004 - I spotkanie olsztyskich organizacji pozarzdowych zorganizowane i poprowadzone przez Dorot Czarzast - Wardyn Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Orodek Samorzdu Lokalnego. Wyoniono 15osobow Grup Robocz z 85 przedstawicieli olsztyskich organizacjiLuty marzec 2004 - odbyway si spotkania Grupy Roboczej pod opiek Doroty Czarzastej Wardyn Grupa Robocza wypracowaa:REGULAMIN Forum Organizacji Pozarzdowych Miasta Olsztyn przyjty 11 marca 2004 rok przez Forum Organizacji Pozarzdowych Miasta Olsztyn (94 przedstawicieli)Przygotowaa wybory do Rady Organizacji Pozarzdowych Miasta Olsztyn

 • 22 kwietnia 2004 rokwybr

 • 37 kandydatw do Rady Organizacji Pozarzdowych Miasta OlsztynWybrano zgodnie z Regulaminem Forum 25 osb:Teresa Antczak Forum Prorodzinne Stow. Wspierania Dziaa ProrodzinnychBarbara Baturo-Warszawska Olsztyskie Towarzystwo AmazonekDariusz Bielas Stow. Allfinanz ProjektRemigiusz Dobkowski Tow. Przyjani Polsko ChiskiejAndrzej Dramiski Olsztyskie Stow. Pomocy TelefonicznejMonika Falej Polskie Stow. DOM EUROPEJSKI Regionu Warmisko-MazurskiegoDanuta Jakowanis Tow. Rodzin i Przyjaci Dzieci Uzalenionych - Powrt z UMagorzata Jesionowska Katolickie St. Opieki Nad Dzieckiem i Rodzin im. w. Brata Alberta Leszek Kirzenkowski TPDMicha Kisielewicz Stow. Modzie WszechpolskaMicha Karwowski Olsztyskie Towarzystwo piewaczeKrystyna Kocielska Midzynarodowe Forum Kobiet

 • 13. Stanisawa Kurowska Polskie St. na Rzecz Osb z Upoledzeniem Umysowym 14. Anastazja Malejki NZS 15. Krystyna Plocek Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych16. Marzena Radzka Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie17. Beata Sadowska St. Penitencjarne PATRONAT18. Boena Saniewska Uniwersytet Trzeciego Wieku19. Elbieta Szwakiewicz St. Niebieski Parasol 20. Andrzej Taborski Civitas Christiana21. Joanna Tomaszczyk Olsztyskie St. Wsparcia Spoecznego22. Boena Ulewicz Akcja Katolicka Archidiecezji Warmiskiej23. Zbigniew Wytrek Fundacja Zdrowe Dziecko w Olsztynie24. Zbigniew Zawadzki Polskie Centrum Mediacji Oddz. Terenowy Olsztyn25. Jadwiga emo Warmisko-Mazurskie Forum Kobiet

 • 22 kwietnia 2004 rok Rada si ukonstytuowaa i wybraa Przewodniczc Monik Falej27 kwietnia I spotkanie Rady i wybory Prezydium Rady; skad:Monika Falej Przewodniczca Rady Organizacji Pozarzdowych Miasta OlsztynRemigiusz Dobkowski WiceprzewodniczcyMarzena Radzka Sekretarz RadyAndrzej Dramiski Krystyna PlocekDariusz BielasMicha Kisielewicz/ Barbara Baturo-Warszawska - obecnie

 • Prace Rady OPMO w 2004 rokuProgram Wsppracy Miasta Olsztyn z Organizacjami Pozarzdowymi w 2004 rokuZasady Wsppracy Miasta Olsztyn z Organizacjami Pozarzdowymi w 2004 rokuProgram Wsppracy Miasta Olsztyn z Organizacjami Pozarzdowymi w 2005 rokuZasady Wsppracy Miasta Olsztyn z Organizacjami Pozarzdowymi w 2005 rokuStaa wsppraca z Penomocnikiem ds. Wsppracy z Organizacjami Pozarzdowymi Wodzimierzem Winciunem

 • Powoanie Zespou Konsultacyjnego przez Prezydenta Miasta w celu: wskazywania priorytetowych obszarw wsppracy, wypracowania Zasad Wsppracy oraz Programu Wsppracy Miasta z Organizacjami Pozarzdowymi, monitorowania realizacji Programu i diagnozowania potrzeb dziaa uzupeniajcych.Spotkania grup roboczych z przedstawicielami Urzdu MiastaRekomendowanie 2 przedstawicieli Rady do prac w Radzie Organizacji Pozarzdowych Wojewdztwa Warmisko - Mazurskiego Monika Falej oraz Remigiusza Dobkowskiego

 • Prace Rady w 2005 rokuUdzia przedstawicieli Rady OPMO w pracach Rady OPWW-Moddelegowanie do prac w RKS ds. aktualizacji strategii spoeczno-gospodarczej woj. Warmisko-mazurskiegopraca w zespoach oceniajcych konkursy ogoszone przez Urzd Marszakowskipraca w ciaach zadaniowych - WUP Staa wsppraca z Penomocnikiem Prezydenta ds. Wsppracy z Organizacjami Pozarzdowymi Wodzimierzem WinciunemProgram Wsppracy Miasta Olsztyn z Organizacjami Pozarzdowymi w 2006 rokuZasady Wsppracy Miasta Olsztyn z Organizacjami Pozarzdowymi w 2006 rokuKampania medialna na rzecz przekazywania 1 % dla oppPrace w zespoach:Zesp KonsultacyjnyGrupy robocze przy wydziaach Urzdu Miasta Miejska Rada Zatrudnienia przy Prezydencie Miasta Zesp ds. Partnerstwa Lokalnego Zespoy Oceniajce

 • Ogoszone zostay dwa konkury pod patronatem Prezydenta Miasta Olsztyn:Na najlepsz inicjatyw organizacji pozarzdowej Trzeci Sektor w mediachW obu konkursach przewidziana jest nagrodagwna w wysokoci 5 tys. zOgoszenie wynikw nastpi na Forum Organizacji Pozarzdowych 26 listopada 2006

 • Centrum Organizacji PozarzdowychTzw. Fundusz GrantowyWsporganizacja wraz z PUP oraz udzia w programie partnerstwa publiczno-prywatnego realizowanego w OlsztynieFundusz Inicjatyw Obywatelskich budowa strategii dla Rady Organizacji Pozarzdowych Miasta Olsztyn orazcykl szkole wzmacniajcych Rad oraz olsztyskie organizacje organizowane przez Fundacj Inicjatywa Kobiet Aktywnych

  Zainicjowane spotkanie z elblskim Zespoem Koordynujcy olsztyskiegoZespou Konsultacyjnego

 • System wypracowywania zasad oraz rocznego programu wsppracy:Grupy robocze przy Wydziaach UMKonsultacje Rady OMOPropozycje Wydziaw UMZesp Konsultacyjny zbiera propozycje i przygotowuje projekt programu oraz zasadProgram oraz zasady wsppracy z organizacjami pozarzdowymi uchwala Rada Miasta Olsztyn

 • Dzikuj za uwag ycz powodzenia w tworzeniu silnego i mdrego III sektora

  Monika FalejPrzewodniczca Rady Organizacji Pozarzdowych Miasta Olsztyn