VR Webwinkel - Virtual, Augmented & Mixed Reality ... Voor je ligt het E Book: Virtual,...

Click here to load reader

 • date post

  30-May-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of VR Webwinkel - Virtual, Augmented & Mixed Reality ... Voor je ligt het E Book: Virtual,...

 • Auteur: Tjeerd Lotens

  © Tjeerd Lotens

  5de druk: augustus 2017

  Virtual, Augmented & Mixed

  Reality

  ‘De toekomst in realiteit’

  Tjeerd Lotens

 • Titel: Virtual, Augmented & Mixed Reality, De toekomst in realiteit.

  Auteur: Tjeerd Lotens

  © 2017 Tjeerd Lotens

  Vijfde druk: September 2017

  Alle rechten voorbehouden

  Uitgegeven door: VR webwinkel

  https://vrwebwinkel.nl

  Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets

  uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

  gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij

  elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder

  voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

  Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever

  worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door

  middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische

  of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren

  (1) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (2) voor eigen oefening,

  studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (3) voor het overnemen in enig dag-

  , nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-

  uitzending.

  Colofon

  https://vrwebwinkel.nl/

 • Voor je ligt het E Book: Virtual, Augmented & Mixed Reality: de toekomst in realiteit.

  Met dit boek probeer ik een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van de techniek, de

  mogelijkheden en de toekomst van Virtual-, Augmented-, en Mixed Reality.

  Omdat de verschillende technieken nogal eens door elkaar gehaald worden heb ik er voor

  gekozen om van dit boek een drieluik te maken

  Je leest achtereenvolgens:

   Boek 1: Virtual Reality “De Virtuele toekomst”

   Boek 2: Augmented Reality “De brug tussen Virtueel en Echt”

   Boek 3: Mixed Reality “De perfecte mix tussen Virtueel en Echt”

  Ik heb gepoogd het boek zo leesbaar mogelijk te houden en zoveel mogelijk verschoond

  te blijven van “vaktermen”. Dit om een zo breed mogelijk publiek te bedienen. Waar ik de

  noodzaak voel om wat te verduidelijken heb ik doorgelinkt naar diverse locaties op de

  website, voornamelijk naar de VR Wiki op VR webwinkel.

  Mochten er naar aanleiding van deze publicatie vragen, opmerkingen of suggesties zijn

  houd ik mij altijd warm aanbevolen.

  Je kan altijd contact opnemen via info@vrwebwinkel.nl of via Twitter/ Facebook.

  VOORWOORD

  https://vrwebwinkel.nl/wiki/ https://vrwebwinkel.nl/wiki/ https://vrwebwinkel.nl/wiki/ mailto:info@vrwebwinkel.nl

 • Virtual Reality

  ‘De Virtuele Toekomst’

  Tjeerd Lotens

  Auteur: Tjeerd Lotens

  © Tjeerd Lotens

  5de druk: augustus 2017

 • In het eerste deel van dit boek ga ik uitgebreid in op Virtual Reality. Het begon allemaal

  met de overname van Oculus Rift door Facebook en inmiddels is Virtual Reality hard op

  weg om een redelijk ingeburgerd begrip te worden.

  We zijn er nog niet, de prijzen voor hardware ligggen nog hoog, ontwikkelaars zoeken nog

  steeds naar richting en content is nog niet in overvloed verkrijgbaar.

  Toch zien we dat er een beweging op gang is gekomen die niet snel meer gestopt zal

  worden.

  In dit deel kijk ik naar de geschiedenis, de werking, de mogelijkheden maar ook de

  gevaren van Virtual Reality. Want, zoals met elke nieuwe techniek, liggen er ook risicos en

  gevaren op de loer.

  VOORWOORD

 • INHOUDSOPGAVE

  De Teaser

  1.De geschiedenis van Virtual Reality.........................................2

   De voorlopers..................................................................2

   De pioniers......................................................................5

   De eerste commerciele stappen.....................................10

   De stroomversnelling......................................................14

  2. Wat is Virtual Reality……………………………………………..18

  3. Hoe werkt Virtual Reality.........................................................18

  4. De impact van Total Immersion…………………………………20

  5. Virtual Reality & Entertainment………………………………….24

   360° Video………………………………………………….25  VR Games…………………………………………………...26

   VR Films……………………………………………………..29

   VR Apps……………………………………………………...31

   VR social……………………………………………………..32

  6. Virtual Reality in het zakenleven………………………………..37

   VR Marketing………………………………………………..37

   Virtual Tours…………………………………………………41

  7. Waar staan we over 10 jaar?...................................................44

 • De Teaser

  Heb je weleens aan de rand van een afgrond gestaan in Virtual

  Reality?

  Het koude zweet breekt je uit, je hart gaat als een gek tekeer

  en de adrenaline giert door je lijf.

  Je komt erachter dat het bijna onmogelijk is om te springen.

  Waar televisie gericht is op het wegnemen van je ongeloof is

  Virtual Reality zo krachtig dat het je geloof wegneemt.

  Wat jou betreft sta je namelijk echt aan de rand van die klif en

  je hersenen schreeuwen je om niet te springen.

  Dit is de kracht van Virtual Reality

  1

 • 1. De geschiedenis van Virtual Reality

  Virtual Reality bestaat al langer dan je denkt, al aan het einde van de 19de eeuw

  experimenteerde men met panoramische schilderingen die erop waren gericht om

  de ontvanger als het ware “onder te dompelen” in de voorstelling. (Immersion)

  De techniek is van ver gekomen en heeft decennia lang een bestaan in de marge

  gekend. Ik loop in dit hoofdstuk de geschiedenis van Virtual Reality door, van de

  “Voorlopers” tot “De stroomversnelling”, het tijdperk waar we ons nu in bevinden.

  1800 – 1950 “De voorlopers”

  De eerste “echte” op VR gebaseerde techniek ziet in 1838 het levenslicht, in dat

  jaar wordt “The Steroscope” gelanceerd door Charles Wheatstone. Het

  principe is eenvoudig en vormt feitelijk nog steeds de basis voor moderne VR.

  Deze ruwe basis bestaat uit het tonen van afzonderlijk beeld aan de beide ogen.

  2

  https://vrwebwinkel.nl/wiki/immersive-immersion/

 • In 1849 komt de “Lenticular Stereoscope” van David Brewster uit, feitelijk het

  voortborduren op de Stereoscope.

  In 1935 is daar de eerste echte blauwdruk voor een Virtual Reality bril. De

  Amerikaanse Science Fiction schrijver Stanley G.Weinbaum presenteert, in een

  kort verhaal, "The Pygmalion Spectacles“; een volledige omschrijving voor

  een VR headset.

  Het verhaal gaat over Dan Burke die samen met “elfenprofessor” Albert Ludwig

  een bril uitvinden waarmee je in een film beeld, geluid maar ook smaak reuk en

  aanraking kan beleven. Het is mogelijk om tegen karakters te praten en de

  hoofdpersoon in de film is de gebruiker zelf.

  Afgezet tegen de huidige stand van zaken mogen we stellen dat Weinbaum er

  niet ver naast zat.

  3

  https://en.wikipedia.org/wiki/Stanley_G._Weinbaum https://en.wikipedia.org/wiki/Stanley_G._Weinbaum https://en.wikipedia.org/wiki/Stanley_G._Weinbaum

 • We gaan 4 jaar verder in de tijd en aanschouwen de lancering van de

  “Viewmaster” van William Gruber. Het apparaat wordt een daverend succes en

  blijft, in praktisch ongewijzigde vorm, in gebruik tot vandaag de dag. In 2015

  brengt Mattel in samenwerking met Google zelfs nog een hele nieuwe

  Viewmaster op de markt.

  Viewmaster “V1” Viewmaster “V2”

  Viewmaster “2015”

  4

  https://en.wikipedia.org/wiki/William_H._Gruber https://en.wikipedia.org/wiki/William_H._Gruber https://en.wikipedia.org/wiki/William_H._Gruber

 • 1950 – 1980 “ De Pioniers”

  Grofweg 10 jaar laten, in 1950 komt er meer beweging in VR. In dit jaar

  ontwikkeld Morton Heilig de “Sensorama” , het is meer een systeem dan een

  “bril” maar is zondermeer een technologisch hoogstandje. De visie van Heilig

  gaat verder dan alleen visuele beleving, het systeem wordt ontwikkeld voor het

  bespelen van ALLE zintuigen zodat de gebruiker echt het gevoel zou hebben in

  een andere wereld te verkeren. (Total Immersion)

  De jaren 60 brengen een aantal grote ontwikkelingen met zich mee.

  In 1960 komt de eerste echte VR headset naar buiten, Ivan Sutherland, VR

  pionier, vindt de “Telesphere Mask” uit. De hea