VILNIAUS LOPŠELIS DARŽELIS “ŽIEDAS“ PRIEŠMOKYKLINIO ... vilniaus...

Click here to load reader

 • date post

  09-Mar-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of VILNIAUS LOPŠELIS DARŽELIS “ŽIEDAS“ PRIEŠMOKYKLINIO ... vilniaus...

 • VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS “ŽIEDAS“ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖ „BITUTĖS“

  PER LIETUVĄ. 2021-02-15 IKI 2021-02-19

 • SAVAITĖS UŽDAVINIAI:

  • Susipažins su 2-3- svarbiais kultūriniais Lietuvos objektais, gebės 1-2 sakiniais apie juos papasakoti.

  • Žinos, kaip atrodo Lietuvos valstybės simboliai (herbas ir vėliava), išskirs juos iš kitų panašių simbolių.

  • Gebės pasakyti, kuo Lietuvai nusipelnė lakūnai Darius ir Girėnas.

  • Klausydamasis muzikos kūrinių įrašų, gebės atpažinti 1-2 liaudies instrumentų (kanklių, skudučių ar birbynės) tembrus.

  • SĄVOKOS IR SVARBŪS ŽODŽIAI: valstybė (šalis), sostinė, vėliava, herbas, Vytis, gimtoji kalba, uostas, švyturys, žygdarbis.

 • PIRMADIENIS Vasario mėn. 15 d.

 • FIZINIS AKTYVUMAS.

  • https://www.youtube.com/ watch?v=bHPDuAygKGEĮtra ukite

  • https://www.youtube.com/ watch?v=qQWmb1T7q4E

  • https://www.youtube.com/ watch?v=DO- R5EfG_N4&t=124s

  • https://www.youtube.com/ watch?v=X8LD2B-DDSo

  PIRMADIENIS ANTRADIENIS

  TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS

  PENKTADIENIS

  https://www.youtube.com/watch?v=bHPDuAygKGEĮtraukite https://www.youtube.com/watch?v=qQWmb1T7q4E https://www.youtube.com/watch?v=DO-R5EfG_N4&t=124s https://www.youtube.com/watch?v=X8LD2B-DDSo

 • Pasaulio pažinimas. Prisiminkime.

 • Papildoma medžiaga.

 • Lietuvos etnokultūriniai regionai

 • SVEIKI.

  • Skamba dainos „Lietuva brangi“ melodijos takelis.

  • Pratęsk sakinius „aš manau, kad Lietuva-tai...“, „aš esu lietuvis, nes...“

  • ☺

  • Lietuva brangi (ištrauka). Muz. J. Naujalio, atl. Kauno valstybinis choras, vad. P. Bingelis. Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, dir. G. Rinkevičius

 • APTARIAMAS PLAKATAS. ➢ Išvardijami visi objektai, tegul vaikai

  pasako, ką apie juos žino.

  ➢ Paklausiama, kaip vienu žodžiu galima įvardinti tai, kas pavaizduota plakate? (Lietuva).

  ➢ Iš kur vaikai tai žino? (Iš vėliavos, iš žinomų objektų).

  ➢ Atkreipiamas dėmesys į žemėlapio kontūrą.

  ➢ Tegul vaikai įvardija, į ką jis panašus (pamąstymai) pasakoma, kad labai panašu į širdelę.

  ➢ Kiekvienos šalies širdis yra sostinė.

  ➢ Lietuvos sostinė yra Vilnius.

 • Apžiūrimi plakatai.

  Kokia tai vėliava? Kokios spalvos?

  Ką reiškia kiekviena spalva? (raudona - už laisvę pralietas kraujas;

  žalia - Lietuvos miškai ir pievos; geltona- saulė ir javai).

  Apžiūrime Lietuvos herbą.

  Kas tai? (šalies/valstybės ženklas) Mūsų herbas - Vytis. Jame baltas karys,

  kuris ant balto žirgo veja iš Lietuvos priešus.

 • PASIKLAUSOMA Z.VENCKAUS IR S. KAKNEVIČIENĖS DAINOS „AČIŪ TĖVIŠKEI“ TAKELIS.

  Galima pasidžiaugti, pasididžiuoti, kad lietuvių kalba yra viena seniausių kalbų pasaulyje.

  Kodėl dėkojama už saulėtekį, už gimtinės lizdą? Prisimenama Lietuvos gamta (tai vieta, aplinka, kur mes gyvename. Dainelėje dėkojama, kad Lietuvos gamta labai graži.

  Pakalbama, ką reikia daryti, kad ji ir liktų graži arba būtų dar gražesnė. Kas priklauso nuo mūsų? Ką Lietuvai galiu padaryti aš. Išsamiai aptariama dainelės žodžiai ir melodija. https://www.youtube.com/watch?v=-1NBL4BmDlA

  https://www.youtube.com/watch?v=-1NBL4BmDlA

 • Prisimink. Pasikartok.

  https://wordwall.net/re source/2187976/lietuv a

  https://wordwall.net/re source/1936202/kiek- valand%c5%b3

  https://www.youtube.co m/watch?v=d1u3OR3Z 5EE&list=PL7x629f1- 0cvt5lIY4VGEg6M42sfi SAh9&index=4

  https://wordwall.net/resource/2187976/lietuva https://wordwall.net/resource/1936202/kiek-valand%c5%b3 https://www.youtube.com/watch?v=d1u3OR3Z5EE&list=PL7x629f1-0cvt5lIY4VGEg6M42sfiSAh9&index=4

 • MENINĖ VEIKLA. Dainuoju ir piešiu. „NUPIEŠIU LIETUVĄ“ https://www.youtube.com/watch?v=y7EB0FW-1Ac

  https://www.youtube.com/watch?v=3CkTDd9kOL0

  https://www.youtube.com/watch?v=y7EB0FW-1Ac https://www.youtube.com/watch?v=3CkTDd9kOL0

 • ANTRADIENIS. Vasario mėn. 16 d.

 • Labas rytas.

  https://www.youtube.com/watch?v=LKVX HJvDk-c

  https://www.youtube.com/watch?v=LKVXHJvDk-c

 • Švęskite išradingai.

  Sveikinam Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos proga!

 • Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas virtualiuose Valdovų rūmuose

  • https://www.valdovurumai.l t/aktualijos/lietuvos- valstybes-atkurimo-dienos- minejimas-virtualiuose- valdovu- rumuose?fbclid=IwAR0v2nx rPgOITelItYu1RxvnwAMV9P -FB059Q5- gwIX13dtIrqGovq6f7nk

  • https://www.valdovurumai.l t/lankytojams/renginiai/edu kacines-dirbtuves-smagioji- trispalve

  https://www.valdovurumai.lt/aktualijos/lietuvos-valstybes-atkurimo-dienos-minejimas-virtualiuose-valdovu-rumuose?fbclid=IwAR0v2nxrPgOITelItYu1RxvnwAMV9P-FB059Q5-gwIX13dtIrqGovq6f7nk https://www.valdovurumai.lt/lankytojams/renginiai/edukacines-dirbtuves-smagioji-trispalve

 • Ant lėktuvo sparno ir oro baliono yra užklijuoti paveikslėliai.

 • Apžiūrėję pasako, ką matė ant lėktuvėlių ir oro balionų.

  Ant lėktuvėlio yra gandras. Kodėl jis čia?

  Lietuvoje yra daug gandų.

  Vaikai turi pasakyti, kaip jų manymu, paveikslėlis susijęs su Lietuva.

 • PLAKATAS.

  Plakate ieškome vietos, kur būtų kryžius ir lėktuvas.

 • Parodomos 3 nuotraukos.

  Lėktuvo nuotrauka Dariaus ir Girėno istorinė fotonuotrauka

  Lietuviško kryžiaus- saulutė nuotrauka.

 • Perskaitoma J. Minelgos eilėraščio „Darius ir Girėnas“ pradžia – 5 pirmi posmeliai.

  ➢ Kurie eilėraščio žodžiai vaikams atrodo svarbūs?

  ➢ Ar tie žodžiai susiję su nuotraukomis? Vaikai gali paminėti Lietuvą, nes eilėraštyje buvo žodžiai „tėvynė“, „tėviškė“.

  ➢ Kas skraido danguje?

  ➢ Ar lėktuvą galima pavadinti plieniniu paukščiu, nuotrauka? Kokiais žodžiai eilėraštis prasidėjo?

  ➢ Išvada, jog vyrai lėktuvu skrido per vandenyną. https://lt.wikipedia.org/wiki/Atlanto_vandenynas

  ➢ Kuo eilėraštis baigėsi? (Jie nešė garbę į tėviškę).

  ➢ Papasakojama apie Dariaus ir Girėno žygdarbį. https://www.youtube.com/watch?v=SZlLi74Xf60

  https://lt.wikipedia.org/wiki/Atlanto_vandenynas https://www.youtube.com/watch?v=SZlLi74Xf60

 • Diskusija-pokalbis

  ➢ Pasikalbėkite ir atsakykite į vaikų klausimus.

  ➢ Akcentuokime, kad jie savo noru rizikavo, skrido labai pavojimgomis sąlygomis tam, kad išgarsintų Lietuvos vardą pasaulyje.

  ➢ Todėl ir lėktuvą taip pavadino. (Lituanica – Stepono Dariaus ir Stasio Girėno eksperimentinis lėktuvas, 193 3 m. sėkmingai perskridęs Atlanto vandenyną ir neaiškiomis aplinkybėmis sudužęs).

  ➢ Lietuvoje yra dar viena ypatinga vieta, kurioje yra labai daug kryžių, netoli Šiaulių, esantis Kryžių kalnas.

  ➢ Tokios vkitos vietos nėra biekur kitur Europoje, nors mažesnių Kryžių kalnų yra daug kur.

  ➢ Šią vietą lanko daug turistų iš Lietuvos ir užsienio. Ten jie palieka savo kryželius.

  ➢ https://www.youtube.com/wat ch?v=4_nGYN1nI74

  ➢ https://kryziukalnas.lt/apie/sen ove/

  https://lt.wikipedia.org/wiki/Steponas_Darius https://lt.wikipedia.org/wiki/Stasys_Gir%C4%97nas https://lt.wikipedia.org/wiki/L%C4%97ktuvas https://lt.wikipedia.org/wiki/1933 https://lt.wikipedia.org/wiki/Atlanto_vandenynas https://www.youtube.com/watch?v=4_nGYN1nI74 https://kryziukalnas.lt/apie/senove/

 • Meninė veikla. Pasirink pats. http://krokotak.com/2015/06/how -to-make-a-paper-airplane/

  Trispalviai lėktuvėliai.

  http://krokotak.com/2015/06/how-to-make-a-paper-airplane/

 • TREČIADIENIS

  Vasario mėn. 17 d.

 • Labas rytas!!!

 • Perskaitomas J. Nekrošiaus eilėraštis „Gimtinė-tai mes“

  • Trumpai aptariamas, paaiškinant nesuprantamus žodžius.

  • Svarbiausia, kad vaikai suvoktų esmę; gimtinė – tai ir aplinka, ir žmonės.

  • Prašau nupieškite savo veidą ant A4 formato lapų flomasteriais, kreidelėmis ar spalvotais pieštukais.

  • Atsiųsk.

  • Portretus iškirpsiu ir įklijuosiu į plakatą.

 • Apžiūrimas plakatas.

  • Kuo skiriasi vaikai? (Vieni apsirengę šiuolaikiniais, kiti – senoviniais drabužiais).

  • Kodės?

  • Kam mums reikia žinoti, kaip ankščiau žmonės rengėsi?

  • Kodėl ir dabar taip apsirengiama?

  • Kuo svarbi praeitis? (Yra įdomu, kaip gyveno mūsų seneliai, proseneliai, kokius žaidimus žaidė, kokias dainas dainavo; galima paaiškinti sąvoką „piemenėlis“).

 • Iš tradicijų lobyno

  Lietuvių ratelis „Kiškelis“ ir „Šarką šokti“

 • Į skaičiavimo šalį.

 • KELIOMIS FIGŪROMIS DAUGIAU YRA DEŠINĖJE?

 • Atlik veiksmus sąsiuvinyje.

 • Atlik veiksmus.

 • Meninis darbelis.

  • https://mail.google.com/mai l/u/0/#inbox/FMfcgxw