Verdier i gass

Click here to load reader

 • date post

  06-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  237
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Vedlegg i Dagens Næringsliv, 25. oktober 2011

Transcript of Verdier i gass

 • verdier i gasset annonsebilag fra magnet media

 • 2 verdier i gass

  D e t t e e r e t a n n o n s e b i l a g f r a M a g n e t M e D i a

  sr- og stlandets eget gasselskap

  Sr- og stlandets eget gasselskap, Naturgass Grenland, har byttet navn til Skagerak Naturgass.

  NATURGASS SIDEN 2004: Selskapet startet opp i 2004 med de frste leveranser av naturgass p stlandet. Vi leverer i dag til Buskerud, stfold, Vestfold, Telemark og Agderfylkene og ekspanderer videre. Vre kunder er industri, offentlige bygg, borettslag mm.

  Vi hper stadig flere vil tenke som vre kunder og oss at natur-gass er en moderne og fremtidsrettet energikilde med mange bruksomrder.

  Ved konvertere til naturgass har du ogs lagt til rette for bruk av fornybar energi-biogass.

  Skagerak NaturgassTeknologisenteret, Kjlnes Ring3918 Porsgrunn

  Tlf. 35 57 40 00Faks 35 57 40 10firmapost@skageraknaturgass.no

  www.skageraknaturgass.no

  Ta kontakt for en prat!

 • 3verdier i gass

  Forskningsprogrammet Gassmaks . . . . . . . . . . 4

  LNG vinner frem i maritim nring . . . . . . . . . . . 6

  Wrtsils dual fuel-teknologi . . . . . . . . . . . . . . . . 7

  Gass til norsk verdiskaping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

  Norsk gasskompetanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

  nsker nytt industrieventyr i nord . . . . . . . . . . . 14

  Naturgassdrevne godsskip . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

  Gassbasert industri i snart 15 r . . . . . . . . . . . . . . 18

  Co2-fangst fra polemikk til realiteter . . . . . . . 19

  Fossilfritt landbruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

  Norsk biogassforskning i vekst . . . . . . . . . . . . . . 21

  Ta solen inn i bygget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

  Norge br satse p biogass . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

  Totalleverandr av gasslsninger . . . . . . . . . . . 25

  Nordnorsk gass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

  Verdier i gass i Haugesundregionen . . . . . . . . . 28

  Bruk av gass i Norge - bare ord? . . . . . . . . . . . . .30

  IMO A lagringssystem for LNG . . . . . . . . . . . . . . . 31

  Daglig leder: Roy Terje Lind Furnes Telefon: 56 90 11 31 roy@magnetmedia.no

  Prosjektleder: Annette Sem Ringel Telefon: 56 90 11 20 annette@magnetmedia.no

  Prosjektutvikler:Kristian Ryland Telefon: 56 90 11 30 kristian@magnetmedia.no

  Mediakonsulent:ystein Flotve Telefon: 56 90 19 45 oystein@magnetmedia.no

  Grafisk utforming:Stina Mari Haveland Telefon: 56 90 11 34 stina@magnetmedia.no

  VERDIER I GASS

  Dette er et annonsebilag fra Magnet Media

  Trykk: Hjemmet Mortensen Trykkeri ASOpplag: 100 300Distribusjon: Dagens Nringsliv

  Forsidebilde: iStockphoto

  Magnet Media ASTlf.: 56 90 11 20

  www.magnetmedia.no

  Fra ord til handling N!Norske politikere har i en rrekke vrt opptatt av at vi skal bruke gassen fra hav-bunnen utenfor kysten vr ogs i Norge. Vi er en betydelig eksportr av naturgass, i all hovedsak til det europeiske markedet. Ja, vi eksporterer faktisk 99 % av all den gassen vi produserer. Vil det ikke vre naturlig at mer enn den ene prosenten kan utnyttes p vr egen landjord?

  Det ligger et stort og unyttet potensial i ta i bruk en strre andel av gassen i industrielle prosesser i Norge. kt verdiskapning kommer samfunnet til gode gjennom kte inntekter og nye arbeidsplasser. Det har lenge vrt et bredt forankret politisk ml om at dette skal skje. N er det p tide at dette arbeidet fres fra ord til handling.

  Vi hrer hvert r fra politikerne hvor viktig det er ta mer av gassen i bruk i Norge og ikke minst at det offentlige m legge forholdene til rette for at dette skal skje. Men ingenting skjer. Prosjekter som bringes frem blir effektivt skutt ned, enten av klimahensyn, konkurranse- messige forhold (pris) eller av manglende politiske vilje. Disse prosjektene realiseres heller i utlandet. Vi str slukret tilbake.

  Det er p hy tid ta grep som gjr at vi kan utnytte mer av disse energiressursene ogs p norsk jord. Vi snakker om verdiskaping, sysselsetting, distriktspolitikk og en brobygger til et fornybart samfunn.

  Tom TvedtFylkesordfrer Rogaland

 • 4 verdier i gass

  D e t t e e r e t a n n o n s e b i l a g f r a M a g n e t M e D i a

  gassMaKsforskningsprogrammet

  Mer gassindustri er mulig!Verdiskapingen ker betydelig dersom vi foredler

  mer av naturgassen vr til industrielle produkter.Utjevning av gassprisene globalt pner for mer

  gassbasert industri i Norge, ikke minst i kombi-nasjon med malm- og mineralressurser i nord.

  GASSMAKS-programmet utvikler teknologiske muligheter og kartlegger rammevilkrene.

  Det er mulig etablere ny gassbasert industri-virksomhet i Norge. Vi har kompetanse i verdens-toppen og spennende kombinasjonsmuligheter med annen industri. Dette er imidlertid en sterkt konkurranseutsatt industri, s det er ingen easy ride. Men med de rette grepene er det mulig, sier programstyreleder Hogne Hongset og program-koordinator Tronn Hansen i Forskningsrdets GASSMAKS-program.

  GASSMAKS ble etablert i 2007 med ml om ke verdiskapingen i fastlands-Norge ved industriell foredling av naturgass.

  Programledelsen flger med stor interesse debatten om hvordan naturgassen i nord kan utnyttes. Gass, malm og mineraler er viktige fundamenter i regjeringens nordomrdestrategi, og utenriks-minister Jonas Gahr Stre har tenkt hyt om bruke 10 prosent av gassen p land.

  Stort potensial Det er spennende at Stre melder seg inn i denne debatten. Studier i regi av GASSMAKS

  viser at det er stort potensial for industrisatsing p Nordkalotten, sier Hongset og Hansen.

  En studie fra SINTEF viser at naturgassen uten-for Nord-Norge kan danne grunnlag for en unik industriutvikling i landsdelen. Bruken av gass sammen med de rike malm- og mineralfore-komstene i regionen, kan skape verdens mest miljvennlige produksjon av materialer, kjemiske og petrokjemiske produkter. Ved integrere ulike industriprosesser i fabrikkclustre kan utslippene av CO2 og andre klimagasser bli sterkt redusert.

  Dette er et Columbi egg som kan bidra til en CO2-nytral prosessindustri. Her er Norge i en unik posisjon til kople vre naturgassressurser opp mot den verdensledende kompetansen vi har innen prosessindustri. Men vi m vre ydmyke for oppgaven. Det er snakk om industrianlegg som krever store investeringer. Vi er avhengig av rammebetingelsene, sier Hongset.

  Kan ikke diskriminere Rammebetingelsene, spesielt p utslippssiden, kan ikke diskriminere industri som etablerer seg i Norge. Kyoto-perioden gr mot slutten i 2012, og det er kommet klare politiske signaler om at vi fra 2013 skal ha samme rammebetingelser for utslipp som i EU. Det er uttalt bde av statsminis-teren, nringsministeren og miljvernministeren. Dette er svrt positivt. I tillegg m myndighetene bidra med det de kan. Innenfor de begrensninger ES-avtalen setter, kan myndighetene invest-ere i infrastruktur. Det handler om hvor gassen

  fres, og ikke minst ta hensyn til de industrielle mulighetene i en tidlig fase nr nye felt utvikles.

  Dernest kan myndighetene ke bevilgningene til forskning. Vi har hy kompetanse p mange om-rder i Norge, men forskningsinnsatsen br kes betydelig for skape konkurransefortrinn for norsk nringsliv. Vi m utvikle teknologi som er bedre enn det som finnes andre steder, for gjre denne type industriutvikling lnnsom i hykost- landet Norge. Vr kompetanse str dessverre i fare for forvitre fordi det har vrt satset lite p denne type forskning de siste rene, sier Hongset.

  Hvis myndighetene gjr de riktige grepene, vil internasjonal petrokjemisk industri bli mer interessert i etablere seg i Norge, ikke minst i nordomrdene, understreker han.

  Gasspriser jevnes utI dag eksporteres rundt 99 prosent av norsk naturgass til Europa. Under n prosent benyttes i Norge. Som i all annen virksomhet, vil det ligge store verdier i foredle mer av gassen i stedet for sende den ut av landet som en ren rvare. Allerede i 2001 pekte det regjeringsoppnevnte Henriksen-utvalget p de store mulighetene som ligger i foredling av gass. Utvalget anslo at verdiskapingen i Norge kan kes med ti mil-liarder kroner pr. r dersom vi bruker ti prosent av naturgassen innenlands.

  Hongset og Hansen sier at det meste av norsk gass ogs i fremtiden vil g til energimarkedet.

 • 5verdier i gass

  D e t t e e r e t a n n o n s e b i l a g f r a M a g n e t M e D i a

  Men foredling av en strre andel av gassen vil fre til samlet kt verdiskaping, understreker de.

  En viktig faktor er gassprisene, og endringene i det globale gassmarkedet har frt til at pris-forskjellene p naturgass er blitt mindre.

  Jo lenger nord vi kommer, desto strre er av-standen til og kostnadene ved sende gassen til energimarkedet. Ogs dette bidrar til at industriell bruk av gass kan bli spesielt interessant i nor-domrdene. Samfunnskonomisk kan dette bli et svrt interessant regnestykke, ppeker Hongset.

  Bygg p industrien vi harGASSMAKS-ledelsen understreker at vi kan bygge p den solide petrokjemiske industrien Norge har. Den bestr frst og fremst av det petrokjemiske clusteret i Grenland, med selskaper som Ineos og Yara i spissen, og Staoils metanolfabrikk p Tjeldbergodden, som er Europas strste.

  Plastrstoffene fra den etanbaserte crackeren i Grenland danner grunnlaget for videreforedling og bearbeiding i flere hundre bedrifter over hele landet. En