Upravljanje storitev tiskanja

download Upravljanje storitev tiskanja

of 8

 • date post

  08-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Optimizirajte, upravljajte in nadzorujte dokumente vašega podjetja preko nižjih stroškov poslovanja, večje učinkovitosti in zniževanje energetske porabe.

Transcript of Upravljanje storitev tiskanja

 • UPRAVLJANJE STORITEV TISKANJA

  UPRAVLJANJE STORITEV TISKANJA

  Optimizirajte, upravljajte in nadzorujte dokumente vaega podjetja preko nijih strokov poslovanja, veje uinkovitosti in znievanje energetske porabe.

  TIFT d.o.o., Kamnika 41, 1000 Ljubljana, T: 01 600 10 20, E: dobrodosli@tift.si, W: www.tift.si

 • Dejstva:

  ...priblino 90% podjetij ne nadzoruje strokov tiskanja.

  (vir: Buyers Laboratory Inc.)

  70% vseh informacij v podjetju je e v digitalni obliki, vendar se jih 95% e vedno natisne.

  (vir: Gartner)

  Vidni-trdi stroki predstavljajo le 10% vseh strokov dokumenta.

  (vir: All Associates)

  Do 3% letnega prometa se porabi za potrebe produciranja dokumentov.!

  (vir: IDC)

  Velika monost znianja strokov tiskanja obstajajo

  za vse organizacije.

  IT oddelek porabi do 15% svojega asa za upravljanje tiskalnike flote.

  (vir: IDC)

  Veina podjetij lahko znia stroke produkcije dokumentov od 10%-30%.

  (vir: IDC)

  70% vseh informacij v podjetju je e v digitalni obliki, vendar se jih 95% e vedno natisne.

  (vir: Gartner Group)

  Povprena uporaba tiskalnikov je do 5% svojih kapacitet.

  (vir: All Associates)

  Dejstvo

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

  screen volume

  scan volume

  print volume

  fax volume

  copy volume

  Ker vztrajno naraa obseg produkcije dokumentov,

  je preglednost strokov tiskanja e

  bolj pomembna kot kdajkoli prej.

  (vir: Gartner Group)

 • Ali lahko odgovorite na spodnja vpraanja?

  > Koliko dokumentov producirate?

  > Koliko razlinih sistemov uporabljate?

  > Koliko tiskalnikov, MFP, skenerjev ... uporabljate?

  > Ali so vai aparati uporabljeni v polni kapaciteti? Preve? Premalo?

  > Koliko aca porabi IT za upravljanje tiskalnike flote?

  > Kolikni so stroki administriranja in plaevanja vseh raunov razlinih dobaviteljev?

  > Kolikokrat so brez tonerjev?

  > Koliko porabijo energije in koliken je CO2 emisija?

  > ...

  Koliken je stroek ene natisnjene strani dokumenta?

  Kako lahko odgovoriti na vsa ta vpraanja?

  > Z analizo obstojeega sistema za produkcijo dokumentov.

  > ... s tri-stopenjsko metodo e-CONCEPT (od najmanjih podrobnosti do celovite slike)

  Analiza e-CONCEPT

  A - Analiza> Opredelitev ciljev> Analiza - Ovrednotenje> Poroilo - Predlog

  I - Implementacija> Koordinacija> Usposabljanje

  M - Managiranje / Upravljanje> Nadzor in prilagajanje> Popravila in vzdrevanje> Poroanje

 • I. ANALIZA

  > Opredelitev ciljev.

  > Narediti fizini pregled vseh naprav.

  > Zabeleiti aktualno izkorienost naprav in strokov.

  > Zabeleiti % pokritosti dokumenta.

  > Zajeti vse posredne in neposredne stroke (skriti stroki).

  > Odkriti kritine in drage dele pretoka dokumentov.

  > Pogovor z uporabniki (zahteve in potrebe).

  > Predstavitev rezultatov (poroilo).

  Orodje

  > Programska oprema PrintTracker - direktno oditavanje in pregled tevcev vseh mrenih in

  lokalnih naprav.

  > Programska oprema Vendor (baza 65.000 naprav s pripadajoimi podatki, ki se vsak mesec

  osvei).

 • Predstavitev rezultatov (poroilo)

  > Obdelava zbranih podatkov.

  > Predstavitev zaetnega stanja, kot podlaga za optimizacijo.

  > Predlagane spremembe usklajene z naronikom.

  > Zmanjanje TCO (skupni stroek lasnitva).

  > Upotevanje potreb uporabnikov in dvig produktivnosti.

  > Predlog naina sodelovanja z zunanjim partnerjem na podroju vzdrevanja in upravljanja s floto naprav na osnovi SLA-ja, ki bi omogoal znianje mehkih strokov in popoln nadzor.

  Pred optimizacijo Po optimizaciji

  B fotokopirni aparat TelefaksB tiskalnik BARVNI MFP aparat BARVNI tiskalnik Skaner

  Legenda:

  1 x B fotokopirni aparat9 x B laserski tiskalnik3 x BARVNI laserski tiskalnik1 x BARVNI MFP aparat1 x telefaks2 x skaner

  3 razlini modeli3 razlinih potronih materialov1 dobaviteljev - 1 raun2 razlina gonilnikaVarnost - popoln nadzor32 funkcij - bolja produktivnost

  Primer:

  Meseni obseg: 19.900 izpisov

  13 razlinih modelov13 razlinih potronih materialov6 dobaviteljev - 6 raunov8 razlinih gonilnikovBrez varnostiSamo 15 funkcij

  Meseni stroki: 819,00

  Skupaj letno: 9.828,00

  1 x B MFP aparat2 x BARVNI laserski tiskalnik1 x BARVNI MFP aparat

  Meseni obseg: 19.900 izpisov

  Meseni stroki: 544,00

  Skupaj letno: 6.528,00

  Letni rihranek: 3.300,00

  5-letni prihranek: 16.500,00

  PREDNOSTI

 • II. IMPLEMENTACIJA

  Na podlagi rezultatov analize in optimizacije pristopimo k implementaciji sprememb, ki bodo v

  vseh pogledih izboljale produkcijo dokumentov.

  Implementacija se izvaja na osnovi narta, ki obsega:

  > asovni razpored implementacijskih aktivnosti.

  > Doloitev implementacijske ekipe, ki je sestavljena iz

  zaposlenih naronika in izvajalca.

  > Vzpostavitev upravljalskega in varnostnega sistema.

  > Odstranitev obstojeega sistema in zagon novega.

  > Osnovno usposabljanje.

  > Obseno usposabljanje.

  > Vzpostavitev vzdevalnega sistema glede na

  dogovorjen SLA.

  Dober implementacijski nart je potreben zaradi zagotavljanja nemotenosti delovnega procesa in

  minimizacije obremenjenosti lovekih virov naronika.

  Implementacija lahko obsega tudi reitve na podroju ekoloke razgradnje odstranjenih sistemov,

  saj se ele takrat kona ivljenjska doba naprav.

  > Spremembe in prilagoditve, ki so potrebne zaradi okoliin, ki jih ni bilo mogoe predvideti.

  UPRAVLJANJESPREMEMB

  IZVAJANJESTRATEGIJE

  PREDSTAVITEVREZULTATOV

  USTVARITIZAVEST

 • III. MANAGIRANJE / UPRAVLJANJE

  > HelpDesk Srvices.

  > Upravljenje s potronim materialom.

  > Nadzor naina in koliine uporabe.

  > Delitev strokov po strokovnih mestih.

  > Nadzor poteka delovnega procesa in pretoka dokumentov.

  > Zagotavljanje varnostnih podatkov.

  > Zbiranje povratnih informacij.

  > Izboljave optimiziranega / implementiranega modela:

  Orodje

  > Programska oprema za nadzor tiskalnike flote.

  napodlagizbranihpovratnihinformacij,

  kotodgovornaspremembevdelovnemprocesuinprocesihpretokadokumentov

 • Print Tracker - avtomatsko pridobivanje statusa

  Aplikacija omogoa pridobivanje statusa naprave v realnem asu (avtomatsko oditavanje

  tevcev na izbranih napravah, na vnaprej doloen dan v mesecu, ter poiljanje teh informacij na

  izbrane e-mail naslove, status tonerja, morebitne okvare ...)