Tu quang cao google

Click here to load reader

download Tu quang cao google

of 17

 • date post

  30-Apr-2015
 • Category

  Documents

 • view

  478
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Khóa đào tạo quảng cáo Google adwords

Transcript of Tu quang cao google

 • 1. CHNG TRNH O TOT QUNG CO GOOGLE ADWORDSTrung tm o to Dch V S/c: Phng 802,to E3A ,Yn Ho Trung Ho- Cu Giy H Ni
 • 2. 1.GOOGLE ADWORDS L G? Google Adwords l dch v qung co ca Google, cho phpbt k ai, bt k khi no bn mun l bn c th qung cosn phm v dch v ca mnh ti khch hng tim nng,thng qua cng c tm kim ca Google.95% ngi dng internet s dng Google tm kim
 • 3. 2.S KHC BIT KHI N VI DSI Phng php dy Cmtay ch vic Cc ging vin giu kinhnghim v ang l Ceokinh doanh trc tip. Gim chi ph qung coGoogle adwords xung40% Tng hiu qu kinh doanhn 60% Thi gian hc vo bui tithch hp cho nhng nhnvin lm gi hnh chnhtranh th .
 • 4. 3. MT S HNH NH CA CC KHO HCKho 1.1. Vn Thu - Ni tht2. Phan Ti Anh Oto BMW3. Bi S Toi - Qu tng HGia4. inh Quang Vinh - Th Visa5. Trn Sinh Quang- Vn chuyn6. Nguyn Dng Qun Sinh vin7. Trn Th Tuyt - NVKD8. L Vn Doanh KD thng rc9. L Quc Hng Oto Ford Ando10. Ng Vn t - Ca cun11. Bi ng Thu - In n,..
 • 5. Kho 2 +31. Nguyn Ngc Hng - dit mi sinh hc2. V Th Phng du lch3. Nguyn Kim Anh tc Nht Tun4. Nguyn Thi H Nh hng RuThuc5. Anh Ngn In n6. Nguyn Th By - Ca Cun TnTrng sn7. Phm Th Lan Anh Gia s E center8. inh Quang Tun - Trng hc9. Trn Quc Qu Sinh Vin10. Ng Vn Tuyn oto Ford ThanhXun11. Hong Th Giang- NVKD12. Trn nh Bo Vn phng phm13. Cao Vn Tuyn Du lch cha Hng14. L Th Hin - In n
 • 6. KHO 41. Bi Quang T - BS2. Thn Th Lu Cty XD Sng 3. Gia Tn - Giy dn tng4. Nguyn Th Thu Hoi - Cty T & T5. Xun Hon - KDoanh6. Thu Hng Sinh Vin7. Trn Ngc Lung - KDoanh8. Anh Hi Vs cng nghip
 • 7. KHO 51. Hong Th Thanh Giang - NVKD2. H Th Minh - Cty Khng Gian Xanh3. Phm Hu Lp - KDoanh4. Trn Dng - t Nissan H ng5. u Mnh Qunh - Ca cun6. inh Vn Dng - Kdoanh ti gia7. Trn Vn Tng - Vin Tc Louis8. Nguyn nh Khnh - Edu vit
 • 8. KHO 61. Nguyn Vn Hip Digitech.2. Trn Quang Huy Kinh doanh3. Trn Mnh Cng - Vin thng HNi4. Trn Thanh Sn - Vin thng HNi5. Bi Th Thu Phng - Vin thngH Ni6. ng Th Thuyn - Vin thng HNi7. Ng Th Thanh Nhn - Vin thngH Ni8. Nguyn Th Lan Anh - Vin thngH Ni
 • 9. KHO 71. Bi c Thnh Oto ngHi2. Ch Hng- Vn phngphm u C3. Trn Th Ho Cty Du lchHT Vit Nam4. Nguyn Duy Thi- Cty Dulch HT Vit Nam5. L Th Oanh BS6. V Vn Dng - BS7. V Minh T - BS8. ng nh Ton - BS
 • 10. KHO O TO CEN GROUPQuy m lp: 30 hc vino to ti Doanh nghip, o to trc tip theo m hnh hot ng ca cng ty
 • 11. T CHC HI THO CHUYN TII HC NGOI THNG
 • 12. O TO TRC TIP TI VTC MOBILE
 • 13. O TO TRC TIP TI VIETNAM AIRLINE
 • 14. 4. MC TIU KHA HC Tm hiu cch thc qung coca Google Adwords Quy trnh ng k v to qungco ca Google Adwords, Cch thc vit ni dung qungco nhiu ngi click Ti u chi ph qung co, ltclick tt chi ph qung co r
 • 15. 5.CCH THC NG KTrung tm o to Dch v s. Cng ty CP Tch hp Dch vs Tel: (84-4) 62950929 0939.717.368 Website :http://dichvuso.edu.vn http://dichvuso.vn Email: anhnt@dichvuso.vn
 • 16. 6.THI GIAN V A IM Thi gian: 04 bui Khai ging: Lc 18hngy 30-05-2013 Hc ph: 1.000.000 VND( bao gm ti liu) Chng ch: Trung tmo to Dch v s cungcp.u i cho Hc vin Tng 1coupon caGoogle tr gi 900k qung co 1 trang gii thiu snphm.