TIMIŞOARA - · PDF fileUniversitatea de Vest din Timişoara Universitatea...

Click here to load reader

 • date post

  16-Oct-2019
 • Category

  Documents

 • view

  16
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of TIMIŞOARA - · PDF fileUniversitatea de Vest din Timişoara Universitatea...

 • 2018 STAREA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ŞI DE MEDIU A

  MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

  MUNICIPIUL TIMIŞOARA

 • STAREA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ŞI DE MEDIU A MUNICIPIULUI

  TIMIŞOARA 2017

  D i r e c ţ i a G e n e r a l ă d e U r b a n i s m ș i D e z v o l t a r e U r b a n ă

  C o m p a r t i m e n t u l A t r a g e r e I n v e s t i ț i i , P a r c u r i I n d u s t r i a l e

  ș i R e l a ț i o n a r e c u M e d i u l E c o n o m i c

  1

  Primăria Municipiului Timişoara Prof. Univ. Dr. Ing. Nicolae Robu - Primar Coordonare: Direcţia Generală de Urbanism şi Dezvoltare Urbană Ing. Magdalena Nicoară – Director General Colectiv de elaborare: Compartimentul Atragere Investiţii, Gestiune Parcuri Industriale şi Relaţionare cu Mediul Economic Marinela Topor Mihaela Sîrbu Bogdana Olaru Floriana Ştefan Colaboratori: Direcţia Comunicare - Relaţionare Direcţia Edilitară Direcţia de Mediu Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse Direcţia Generală de Urbanism şi Dezvoltare Urbană Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara Direcţia Economică Serviciul Şcoli-Spitale Biroul Sport-Cultură Casa de Cultură a Municipiului Timişoara Materiale documentate de: SC AQUATIM SA SC COLTERM SA SC RETIM SA Delgaz Grid S.A E- Distribuţie Banat SA Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii Regia Autonomă de Transport Timişoara SC Regiotrans SRL Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara Aeroportul Internaţional Traian Vuia Timişoara Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători SA” Sucursala Regională de Transport Feroviar de Călători Timișoara Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă SA” Centrul Zonal de Marfă Timișoara SC Drumuri Municipale SA Oficiul Naţional al Registrului Comerţului - Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş Direcţia Regională de Statistică Timiş Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Timiş Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş Administraţia Bazinală de Apă Banat Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Timiş Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş Universitatea de Vest din Timişoara Universitatea „Politehnica” Timişoara Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara Universitatea „Tibiscus” din Timişoara Universitatea „Ioan Slavici” Timişoara Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” - Facultatea de Management Turistic şi Comercial din Timişoara

 • STAREA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ŞI DE MEDIU A MUNICIPIULUI

  TIMIŞOARA 2017

  D i r e c ţ i a G e n e r a l ă d e U r b a n i s m ș i D e z v o l t a r e U r b a n ă

  C o m p a r t i m e n t u l A t r a g e r e I n v e s t i ț i i , P a r c u r i I n d u s t r i a l e

  ș i R e l a ț i o n a r e c u M e d i u l E c o n o m i c

  2

  CUPRINS

  I. POZIŢIA GEOPOLITICĂ A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA ........................................................................ 4

  1. POZIŢIA GEOGRAFICĂ ....................................................................................................................... 4 2. TIMIŞOARA – SCURT ISTORIC .......................................................................................................... 6 3. DEZVOLTARE URBANĂ ...................................................................................................................... 8

  II. POPULAŢIA ŞI FORŢA DE MUNCĂ ..................................................................................................... 13

  1. EVOLUŢIA DEMOGRAFICĂ .............................................................................................................. 13 2. FORŢA DE MUNCĂ. ŞOMAJUL ......................................................................................................... 19 3. REORIENTAREA PROFESIONALĂ .................................................................................................. 25

  III. PATRIMONIUL ...................................................................................................................................... 28

  1. PATRIMONIUL PUBLIC ŞI PRIVAT AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA ................................................ 28 1.1. INFRASTRUCTURA ŞCOLARĂ, MEDICALĂ, SPORTIVĂ ŞI CULTURALĂ AFLATĂ ÎN PROPRIETATEA/ADMINISTRAREA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA: ................................................. 28 1.2. SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE .................................................................................................. 33

  IV. INFRASTRUCTURA TEHNICĂ ............................................................................................................ 35

  1. CĂILE DE COMUNICAŢII, TRANSPORTUL ...................................................................................... 35 1.1. DRUMURI, TRANSPORTUL RUTIER ........................................................................................ 35 1.2. CĂI FERATE. TRANSPORTUL FEROVIAR .............................................................................. 42 1.3. CĂI AERIENE, TRANSPORTUL AERIAN .................................................................................. 45 1.4. CĂI NAVIGABILE ........................................................................................................................ 51

  2. TRANSPORTUL PUBLIC URBAN...................................................................................................... 54 3. REŢELE TEHNICO – EDILITARE ŞI ENERGETICE .......................................................................... 56

  3.1. REŢELE DE APĂ – CANAL ........................................................................................................ 56 3.2. REŢELE ENERGETICE .............................................................................................................. 58 3.3. ALIMENTAREA CU ENERGIE TERMICĂ .................................................................................. 61 3.4. ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE ..................................................................................... 64 3.5. TELECOMUNICAŢII ................................................................................................................... 65

  V. MEDIUL DE AFACERI ........................................................................................................................... 67

  1. ADMINISTRAŢIA ................................................................................................................................ 67 1.1. SISTEMELE INFORMAŢIONALE ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ ............................. 67 1.2. DEMOCRAŢIA PARTICIPATIVĂ ................................................................................................ 70 1.3. PUBLICAŢII: MONITORUL PRIMĂRIEI ..................................................................................... 72

  2. COOPERAREA INTERNĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ ............................................................................. 73 2.1. COOPERAREA INTERNĂ .......................................................................................................... 73 2.2. COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ .......................................................................................... 73

  3. TAXE ŞI PROCEDURI LOCALE......................................................................................................... 75 4. FACILITĂŢI ADMINISTRATIVE.......................................................................................................... 78

  4.1. STIMULENTE FISCALE ACORDATE ÎN ANUL 2017 ................................................................ 78 4.2. SISTEME INFORMAŢIONALE DE PLATĂ A TAXELOR ŞI IMPOZITELOR EXISTENTE/ NOI IMPLEMENTATE ÎN ANUL 2017: ...................................................................................................... 79 4.3. ALTE MĂSURI LUATE CARE AU DUS LA SIMPLIFICAREA MODULUI DE COLECTARE A IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE: ............................................................................................ 80

  5. STRUCTURI DE AFACERI ŞI PARCURI INDUSTRIALE .................................................................. 81 6. INVESTIŢII STRĂINE ......................................................................................................................... 85

  VI. SITUAŢIA ECONOMICĂ ...................................................................................................................... 88

  1. EVOLUŢIA SITUAŢIEI ECONOMICE A SOCIETĂŢILOR ÎN MUNICIPIUL TIMIŞOARA ÎN PERIOADA 2011-2016 .............................................................................................................................................. 88

  1.1. EVOLUŢIA NUMĂRULUI SOCIETĂŢILOR PE RAMURI DE ACTIVITATE ÎN PERIOADA 2011- 2016 ................................................................................................................................................... 88 1.2. EVOLUŢIA NUMĂRULUI MEDIU DE SALARIAŢI PE RAMURI DE ACTIVITATE ÎN PERIOADA 2011-2016 .......................................................................................................................................... 88

  2. SITUAŢIA ECONOM