THÁNG TƯ ĐEN, 30/04/1975: Mưa sa trên màu cờ đỏ không một...

Click here to load reader

 • date post

  16-Mar-2018
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  5

Embed Size (px)

Transcript of THÁNG TƯ ĐEN, 30/04/1975: Mưa sa trên màu cờ đỏ không một...

 • THANG T EN,

  30/04/1975: Ma sa trn mu c

  L Thin

  Ngy m kh t rng vo...

  Ni s dung c Pht giao

  on mng Vit cng xm

  lng xong nc Vit Nam

  Cng Hoa.

 • Ngy 30 thng T, 1975. Ting u hng ca Dng Vn Minh pht ra! Si Gn

  cht lm! Quang cnh Si Gn sm ut no nhit ngy no bng bin dn, bin

  dn! Xut hin mi lc mi ng, mi hng h nhng tn u i m tai bo,

  chn mang dp ru, cnh tay mang bng , lm le sng, chy ngc chy xui

  lng xng, h ht oai v, hoc ngi ngt ngng trn cc xe Jeep nh binh chin

  li phm y sng n, r ga, rt thng, bm ci inh i, mt rng r ho quang

  chin thng ca ktheo m n tn.

  Cn b Cng sn nm vng? Qun Bc Vit gi dng? Hay bn bt lng hi

  ca? C th c ba. My mc, vng bc v nhng vt dng qu gi ca nhiu tim

  bun b ot ngang gia thanh thin bch nht, khng ai dm m ming phn

  khng, chng c. Go v thc phm ca cc quy hng Qun Tip V v ca cc

  hiu bun ln nh u b vt sch. Nhng nh vng ch v ch nhn cn ln trn

  u cha v kp hay ang trn ng bn tu ra nc ngoi u l nhng mi

  ngon mi mc bn tho khu xng vo p ph, lc lo, cp bc, v vt chng

  t th g. Sau ny, ngi ta nhn dng mt s trong m y xut hin trn cc

  giao l, vai mang AK, hoc lng vng ni cc tr s khm, phng lm tp dch

  v sinh, hu tr, pha nc. Ngi dn gi l bn Cch mng ba mi (Ba

  mi Thng T). Sinh vin u tranh, thc ra chng l Cng sn nm vng ti

  cc i hc cng xut hin ng vai Cch mng ba mi ny.

  C khng mt Si Gn hoang tn?

  B i Cng sn Bc Vit tin vo thnh ph sau li u hng ca tng Minh.

  Nguy lm! Si Gn c lm th cht c c th lm h thi hay bin cht

  cc ch b i non t Min Bc? c bit l ci nt ho nhong ca n c th

  lm cha mt cc ch.

  T lu, loa tuyn truyn ca Cng sn b cng nhi s binh lnh, cn b, ng

  vin v c nhn dn Min Bc v hnh nh phn hoa gi to ca mt Si Gn

  nt tan do bn M- ngy gy nn! Th nn, gi y dt khot Si Gn phi l

  mt thnh ph rch tm trc khi b i chnh quy (Bc Vit) tin chim n

  hon ton. Nh th mi chng minh c iu ng dy l chn l! Si Gn

  iu tn t lu do ch M ngy bc lt ngi dn n tn xng ty!

  Khng bit c phi l nguyn nhn nhng k thng cuc mc m bng

  30 Thng T lng hnh? Bi v mi trc thi, ngi Cnh St Quc Gia

  hy cn lm nhim v an ninh trt t thnh ph nghim chnh! V ngi dn Si

  Gn vn quen vi nn np k lut c hu!

  Chong ngp vi Si thnh hoa l!

  Vo Si gn, ti nghip, cc cn b- nh bo v cc ch ch lnh Bc Vit tui

  cn non chot, b mt kh kho nhch nhc trng tht thm hi, ng thng.

 • Trc khi ln ng vo Nam, cc ch b bt mt, b la bp v hnh nh mt

  Si Gn y cng a ngc, ch ng gii phng, gii thot khi lm than.

  Nay th tn mt nhn thy vi thc t trc mt, cc ch khng ng trc din vi

  nh sng rc r ca Hn Ngc Vin ng m cc ch chng mng tng

  ni!

  Cc ch c tng mnh ang m, chong vng trc s lng ly trng l v sm

  ut ca ci thnh ph m trc y cc ch c tuyn truyn l mt thnh ph

  cht, x xc tiu iu! Trong c tng tng ca cc ch, khng phi ch Si

  Gn, m khp no Min Nam Vit Nam u l nhng bi tha ma xng mi x

  kh vi nhng con ngi i rch t ti, cng cc!

  Chnh sch b quan ta cng nht kn con ngi Min Bc xhcn ng sau bc

  mn st kin c ngn chn mi giao tip vi bn ngoi ngt 20 nm tri. Ch duy

  nht ting ni ca ng Cng sn thng tr! Chuyn ngi dn Min Nam khng

  c ni ht cm m n, khng c ni manh o m mc, thm ch n ci s da

  dng lm chn n cm cng khng, ng dy th, tt phi th! Cc bui

  hc tp, cc loa i, sch bo ng v c sch gio khoa u mt khun, sao

  khng tin?

  Trn ng vo Nam, cc ch c inh ninh mt iu: Ti Min Nam Vit Nam,

  t th n thn qu, u u cng ngp bng dng nhng tn M i tht tha

  tht thu ngoi ng, u u cng ph ngp l ct, sng n v cht chc. Qun

  M-ngy n tht ngi! Ngi dn Min Nam b tht ht ri! Kinh hi lm!

  Gi th Si Gn hin hin trc mt cc ch! Cc ch ngi ra, ng ngc

  nh ang lc vo ci m! Ph x rc r lm chi mt cc ch! Ngi dn Min

  Nam sao m thoi mi v lch lm th trong giao tip? u thy ai co ro s hi

  khip nhc? u thy ai t l thi e d giu dim tm t, tnh cm v suy

  ngh ca mnh? Trnh vn minh ca ngi dn Si Gn th hin qua ting ni,

  ting ci, cch n mc, i ng, giao tip tht l n tng!

  Nt phong lu ca ngi dn Si Gn cng vt ngoi nh kin ca cc ch!

  Kh m phn bit ai giu ai ngho, ai sang ai hn. Xe c tin nghi i li cng cc

  th tin nghi khc xem ra nh nhau c, ch khng nh Min Bc phn hng, phn

  cp, u tin u i theo chnh sch tiu chun trn di ny n!

  Cu chuyn tiu lm: Hi ngt git ngi

  Ci hin i s ng v bnh thng nht Min Nam th li l th hin i cc

  k qu him, cc k cao cp, hon ton xa l i vi cc ch Min Bc. n

  gin nh ci bn cu bng lng men trng tinh m nh t nhn no Min Nam

  cng c, ngi i cu ngi thoi mi nh yn v trn nhng chic gh ngi hng

 • sang ngi ong a th thi ch khng phi ngi xm chng mng kh s nh

  Min Bc xhcn khin cc ch va trng thy ng l bn ra mt, tha h

  vung t nc mt mt anh hng khi nng gi! Ngay gia lng th H Ni

  ngn nm vn vt, ngi dn cng kh m thy u c ci th bn cu l

  lm k diu nh th ny, m ch thy ton nhng h x l thin xng mi hi

  thi, rui nhng dy y, ngi i cu phi ngi xm, tr hai chn vt v, nhiu

  khi phn cu vng ngc tr li dnh y mng, y qun, y ngi! y l cha

  k ti nhng ng h khng ngi li, nhng c ph hai tng, ci ni ngi

  trn ci cc, nhng tivi chy y ng cng nhiu th hng c khc, m

  ti Min Bc, ngi ta c tm chy mu mt cng ch nh m chu y bin!

  Mt cu chuyn nghe kh tiu lm, nhiu ngi s cho l chuyn ba t v cng

  iu bi bc qu ng. Khng! l chuyn tht trm phn trm, do mt cu

  trinh st cs Bc Vit thut li sau khi ch kt hn vi mt c gi Min Nam v

  sng ha nhp vi dn Nam.

  Theo li k ca ch, vo Si Gn, mt vi ch b i r nhau xm nhp vo

  mt nh tm hi vng ch ti Si Gn tuy cc ch cha h c nim g v tm

  hi. Ch nh tm hi cao bay xa chy. Cc ch nghnh ngang chui vo mt

  phng tm, ci phng o qun, ch cn mc mi ngi mt chic x-ln (khng

  ai c qun x-lp). Khng ai trong h bit h thng nc nng nc lnh vn hnh

  th no. H vn m i kha nc. Nc nng phun tro! Hi nc bc ln mt

  m! Cc ch hn xiu phch lc, chy thot thn, mm la i i: Cht! Cht! M

  ngy phng hi ngt git ngi! Cu! Cu! Cu!

  My b bn hng rong bn ng m bng ci! Cc ch cng hong lon, cm

  u chy bt mng, trn ngi cc ch ch c nhng chic qun x ln! Mi hay

  chnh sch ngu dn ca CS Bc Vit c a v tn nhn bit chng no!

  Mt s ngi dn Min Nam lc by gi c l do khng nhn su vo nguyn

  nhn s ng nghch ng thng ca cc ch b i, gn cho cc ch b i

  ci hn danh cn ng xem ra bt cng y! Ti l ti ca qun u c tui tr

  kia ka!

  B mt loang l ca Si Gn gi hi t

  Ch trong vng vi tun l, ph x Si Gn thay i b mt: ng ph dn

  dn vng bng ngi v nht l xe c. Trong khi , ti khu vc Ch C, Ch

  Bn Thnh, bn Cng sn nm vng, bn c hi tha nc c th cu, by bn

  x b nhng th dp ru, nn ci, m tai bo, lng kh Trung Cng! C c

  MTGPMN, c sao cng sn Min Bc, c nhiu sao ca mu quc Trung

  Cng Chng my ai thm lic mt vo, ni chi ti mua! Ngoi tr vi phn t

  a dua t ra i i, thch nghi vi ch mi, nn ci i lin, dp ru mang ngay

  ti ch (ci dp Nht ang mang cho vo ti nilon xch i)! Xu nnh kch cm!

 • Trong khi , mt s ngi khc li chp ly c hi ngn vng, m hng va ph

  bun bn mnh mung vi cc ch b i nhng th hng ca Min Nam m

  cc ch say m. Cha mt trc nhng hng M ngy, g cng hin i cc

  k, cc ch tranh mua mi th thng vng h cm m ln u tin trong i

  cc ch thy v cng l him, qu, l.

  (Dp ru cng lng, tay xch u bp-b bit ni ang khn trng

  tin nhanh tin mnh, tin vng chc...em nhng th cp ot c

  ca ngi dn Vit Nam Cng Ha...tin v t Bc).

 • i dp ru, nn tai bo ang tm cch gii phng...

  i thng v honh trng

  Ti trung tm thnh ph Si Gn, Cng sn Bc Vit t chc l mng i

  thng ma xun. Ph phng chy di mu mu di nn tri dy c my

  en, ma sa m m.

  Ti bng nh bi th ca Trn Dn, bi Nht nh thng, bo Nhn Vn & Giai

  Phm H Ni 1957). Bi th m t cnh Min Bc xhcn di s km kp ca CS

  Min Bc:

 • Ti bc i

  Khng thy ph,

  Khng thy nh

  Ch thy ma sa

  Trn mu c .

  Th ra, Si Gn v ton Min Nam Vit Nam sau ngy 30/4/1975 cng y chang

  hnh nh bu tri m u di nhng cn ma phn m m Ti bc i Khng

  thy ph, Khng thy nh, Ch thy ma sa Trn mu c .

  Cng sn Bc Vit trn vo thnh ph, ngi dn Si Gn v c Min Nam Vit

  Nam chng my ai vng ln ng khi nh Cng sn tuyn truyn Min

  Bc. Nhng ngi hiu k th khng thiu. Cng thm thnh phn hc sinh sinh

  vin u tranh, my ng linh mc cp tin, mt s s si tin b cng m

  gio theo cha theo thy hm h ha chung nim vui

  Sch ph, sch nh

  Cng vo thi im y, loa phng thanh lin tc oang oang ci ip khc sch

  ca, sch nh, gic gii tr tham gia sch nh, sch ph. Mt ngi tng tri

  kinh nghim vi ngn ng cch mng Cng sn ging gii: Sch nh, sch

  ph khng phi l my ci chuyn qut dn lau chi hay ty xa ch ngha

  m l mt lnh 3 sch: Ht sch, ph sch, git sch. Cch mng

  Campuchia cng h ho nh vy v s ngi cht ng x Cha Thp! Mu Thn

  1968 Hu, Vit Cng trn vo cng sch nh, sch ph! V ri tang tc n

  vi hng vn sinh linh! Nh c nh tn gc, nh sch!

  Trong cc th lm sch x hi Min Nam, ng hng u l lm sch mi

  quan h giao tip vi th gii bn ngoi Vit Nam, vi th gii khng cng phe

  x hi ch ngha anh em! Cm ch tuyt i mi lin lc trao i vi bn t

  bn cng ng minh ca chng, d l nhng trao i mang tnh c nhn gia h

  hng thn nhn ang hc hnh hay lm vic, sinh sng nc ngoi! Nht l M

  v cc nc Ty u. K n l cc nc khi SEATO (Khi Phng Th ng

  Nam )! Hon ton b quan ta cng! Ni bt xut, ngoi bt nhp, d l mt

  mn qu nh, mt tin nhn hay mt bc th tm tnh.

  Bc mn st by gi khng dng li trn v tuyn 17. N chp ln c nc! Tt

  c in i (raio), tivi, my da, my ht, my nh ch, my chp hnh u

  b tch thu. Hoc phi mang giao np, hoc s phi i hc tp ci to!

  Nhng th tn d khng d!

  Ti Si Gn-Gia nh-Ch Ln, nghe theo Cng sn, trn cc dng ph, thanh

 • nin sinh vin hc sinh nam n h hi phn khi hm h xng xo hin cng

  i lm sch ph, sch nh. H u