Thiết kế khuôn solidworks cơ bản (demo)

Click here to load reader

 • date post

  21-Apr-2017
 • Category

  Engineering

 • view

  3.551
 • download

  5

Embed Size (px)

Transcript of Thiết kế khuôn solidworks cơ bản (demo)

 • Trung tm Advance-cad

  Trn Yn Group Page 1

  Hng dn khun trong solidwork

  Mc lc

  I. Gii thiu .................................................................................. 4

  II. Gii thiu chung v solidwork ............................................ 4

  1. Bt u vi SolidWorks . ........................................................ 5

  2. Nghin ca bn v chi tit Part . ......................................... 6

  3. Cc lnh chnh sa v nhanh cc i tng 2D .............. 10

  4. To cc i tng 3D t i tng 2D ............................. 14

  6. Cc lnh c bn Mold Tool trong solidworks ................. 23

  1. Planar Surface: .......................................................... 23

  2. Offset Surface: ........................................................ 25

  3. Ruled Surface: .......................................................... 25

  4. Filled Surface: ......................................................... 27

  4. Kint Surface: ............................................................ 29

  5. Draft Analysis: .......................................................... 33

  6. Undercul Detection: ............................................... 34

  7. Draft: ...................................................................... 35

  8. Scale: ...................................................................... 36

  9. Parting lines: .......................................................... 38

 • Trung tm Advance-cad

  Trn Yn Group Page 2

  10. Shut-off Surfaces: ............................................... 38

  11. Parting Surfaces: ................................................ 39

  12. Tooling Split: ...................................................... 40

  13. Core: .................................................................... 43

  III. Bi tp thc hnh ................................................................. 44

  Gii thiu chung v khun ...................................................... 44

  1. Bi 1: to khun cho v in thoi ................................... 45

  A. Checking for Draft(Kim tra gc nghing) .................. 45

  B. Adding Draft( Thm gc nghing) ..................................... 49

  C. Applying Scaling( thu phng m hnh) .............................. 52

  D. Generating Parting Lines( To ng chia) ....................... 54

  E. Adding Shut-off Surfaces( Thm b mt v) ...................... 57

  F. Creating Parting Surfaces(To Mt phn Khun) ............... 59

  G. Preparing for the Tooling Split ........................................... 61

  H. Tch khun ........................................................................ 63

  G. Moving the Core from the Cavity(Di Chuyn li khun khi

  li) ............................................................................................ 67

  i. Enhancing Mold Visibility (tng kh nng quan st cho khun) 69

  Enhancing Mold Visibility (continued) ............................... 69

  3. Bi v d 2: Thit k v to khun vi chi tit dng hp 70

  a. V phc tho ................................................................... 71

  b. To khun ....................................................................... 83

 • Trung tm Advance-cad

  Trn Yn Group Page 3

  4. Bi tp 3: tch khun n gin vi lnh Combine ....... 107

  a. Phc tho chi tit .......................................................... 108

  b. To khun ..................................................................... 116

 • Trung tm Advance-cad

  Trn Yn Group Page 4

  I. Gii thiu

  Quy trnh ch to khun.

  ch to ra c mt b khun, ta a ra cc bc ch to

  nh s di y :

  - Thit k sn phm : trong phn ny ta c th thit k mi mt

  sn phm nha theo yu cu hoc phi thc hin vic tho lun

  vi nh thit k a ra cc phng n m bo cho vic thit

  k nh : v vt liu ca sn phm, kt cu v hnh dng ca sn

  phm c m bo tnh cng ngh thc hin thit k c.

  - Thit k khun : Thit k bn v lp khun xc nh s phn

  b ca lng khun, c cu y, cc chuyn ng ca khun cn

  cho vic m khun v to hnh cho sn phm. T a ra bn

  v chi tit cho tng phn thc hin qu trnh ch to v gia

  cng.

  - Xy dng d liu CAM : S dng phn mm Mastercam, Catia

  lp trnh v m phng qu trnh gia cng trc khi thc hin

  gia cng thc.

  - Thc hin gia cng : vic gia cng cc lng khun v li khun

  c thc hin trn trung tm gia cng CNC, my ct dy CNC,

  my gia cng bng tia la in CNC.

  - nh bng, m v lp rp : to bng cho lng khun v

  li khun th ta phi thc hin cng vic nh bng bng cc vt

  liu l cc ht mi c mn sau em m bng Crm. Cui

  cng l lp rp cc b phn thnh mt b khun hon chnh.

  II. Gii thiu chung v solidwork

  www.advancecad.edu.vn----www.cachdung.com

 • Trung tm Advance-cad

  Trn Yn Group Page 5

  Solidworks l 1 phn mm ang tng bc chim lnh trn th

  trng ngnh thit k c kh hin nay, vi cch s dng n gin

  nhng kh nng x l cc mnh,cng thm nhiu mun h tr

  cho nhiu cng vic khc nhau,nn hin n ang c p dng

  trong hu ht cc cng ty ca Nht,m...,v a s cc cng ty VN

  sau ny u mua bn quyn v chuyn sang s dng SW do gi

  thnh r v hiu sut mang li kh cao.Sau dy l 1 s chc nng

  chnh ca SW:

  + Thit k cc chi tit t n gin n phc tp (vng c kh, xy

  dng, robot, in t, m thut...)

  + Lp rp, m phng chuyn ng

  + Phn tch lc, kt cu...

  + Nhiu mun h tr cho vic thit k khun mu,v lp trnh

  gia cng CNC.

  Cc chi tit sau khi thit k chng ta c th em i gia cng

  trn cc my tnh thng thng hoc

  CNC, c (kim loi) hoc p (nha).

  1. Bt u vi SolidWorks .

  Trong phn mn SolidWorks c ba

  dng bn v :

  Part: thit k cc bn v chi tit dng 3D, cc file ny c phn

  m rng *.sldprt.

  Assembly: Sau khi c cc bn v chi

  tit Part , c th chon Assembly lp

  TRUN

  G T

  M A

  DVAN

  CE C

  AD

 • Trung tm Advance-cad

  Trn Yn Group Page 6

  ghp cc chi tit thnh cm chi tit hay thnh mt c cu hay my

  hon chnh . cc file ny c phn m rng *.sldasm .

  Drawing: Thit k bn v 2D da trn chi tit thc c sn trn

  cc bn v Part hay Assembly . SolidWorks s t ng to ra

  cc hnh chiu t cc im nhn khc nhau chng ta c th la

  chn d dng . Cc file ny c phn m rng *.slddrw.

  2. Nghin ca bn v chi tit Part .

  V cc i tng 2D : Trong phn ny ta s trnh by cc

  lnh c bn v cc i tng 2D (ng thng, cong, cc bin

  dng phc tp) trong SolidWorks lm c s cho thit k cc

  i tng 3D.

  Ch : Cc i tng 2D ch thc hin trn mt mt phng v

  phc tho no sau khi m Sketch.

  V ng thng Lnh: Line

 • Trung tm Advance-cad

  Trn Yn Group Page 7

  - v mt on thng. s dng lnh ny c th kch vo

  biu tng trn thanh cng c Sketch Tools hoc t

  menu Tools\Sketch Entities\Line thun tin kch chut phi

  mt menu hin ra, sau chn Line. Chn v lnh line v nhp

  kch thc

  V hnh ch nht Lnh: Rectangen

  - v mt hnh ch nht hay hnh vung. thc hin lnh

  ny ta cng c th kch s dng lnh ny c th kch vo

  biu tng trn thanh cng c

  - Sketch Tools hoc t menu Tools\

  SketchEntities\Rectangen.

  V hnh ch nht c cnh phng bt k Lnh:

  Parallelogram

  - v hnh ch nht, hnh vung c cc cnh nghing vi

  mtgc bt k. thao tc vi lnh ny ta vao menu Tools\

  SketchEntities\ Parallelogram

  V a gic u Lnh: Polygon

  - v cc a gic u. thao tc vi lnh

 • Trung tm Advance-cad

  Trn Yn Group Page 8

  ny ta vao menu Tools\ SketchEntities\ Polygon

  Cc bn nhp kch thc v s cnh ca a gic,

  V ng trn Lnh: Circle

  Dng v ng trn. s dng lnh ny c th kch vo biu

  tng trn thanh cng c Sketch Tools hoc t menu Tools\

  SketchEntities\ Circle. hiu chnh ta cng lm tng t vi cc

  lnh trn.

 • Trung tm Advance-cad

  Trn Yn Group Page 9

  V cung trn i qua 3 im Lnh: 3 Point Arc

  Dng v mt phn cung trn. s dng lnh ny c th kch vo

  biu tng trn thanh cng c Sketch Tools hoc t menu

  Tools\Sketch Entities\ 3Point Arc

  V cung trn ni tip t mt im cui ca i tng

  khc

  Lnh : Tangent point Arc

  Dng v mt phn cung trn ni tip t im cui ca mt i

  tng khc. s dng lnh ny c th kch vo biu tng trn

  thanh cng c Sketch Tools hoc t menu Tools\Sketch

  Entities\ Tangent point Arc

  V ng trn qua 3 im ( im tm, im u, im

  cui )

  Lnh: Center Point Arc

  Dng v mt cung trn. s dng lnh ny c th kch vo biu

  tng trn thanh cng c Sketch Tools hoc t menu

  Tools\Sketch Entities\Center Point Arc

  www.advancecad.edu.vn----www.cachdung.com

 • Trung tm Advance-cad

  Trn Yn Group Page 10

  V ng Elip Lnh: Ellipse

  Dng v mt hnh elip . s dng lnh t hoc menu Tools\

  SketchEntities\ Ellipse.

  V cung Elip Lnh: Center point Elipse

  Dng v mt cung hnh elip . s dng lnh t menu

  Tools\SketchEntities\ Center point Elipse.

  V ng tm Lnh : Center Line

  Lnh ny dng v ng tm, khi s dng lnh Mirror, revolve.

  s dng lnh ny c th kch vo biu tng trn thanh cng c

  Sketch

  Tools hoc t menu Tools\Sketch Entities\ Centerline.

  V t do Lnh : Spline

  Dng v ng cong trn i qua cc im cho trc. s dng

  lnh ny c th kch vo biu tng trn thanh cng c Sketch

  Tools hoc t menu Tools\Sketch Entities\ Spline.

  3. Cc lnh chnh sa v nhanh cc i tng 2D

  Sau y ta s trnh by cc lnh v nhanh, chnh sa cc i tng

  2D.

  Ly i xng Lnh: Mirror

  TRUN

  G T

  M A

  DVAN

  CE C

  AD

 • Trung tm Advance-cad