The Parent and Family Engagement Connection

Click here to load reader

 • date post

  17-Oct-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of The Parent and Family Engagement Connection

4th Quarter_Tagalog_2021.inddTitulo I, Bahagi A Pang-estadong Inisyatibo sa Pakikibahagi ng Magulang at Pamilya
Noong bata kami, mayroon kaming "Slip N Slide." Kapag tag-init, inilalatag namin ang mahabang plastic na mat, ikakabit namin ang hose, at magsasaya kami habang nagpapapresko. Magsasama-sama ang mga bata sa kapitbahayan habang dinadaig namin ang isa't isa sa pamamagitan ng mga kakaibang klase ng pag-slide.
Naging mahaba ang taong ito na may mga pagsara ng paaralan, pag-aaral sa tahanan, mga pinaghalong klase, at mabagal na pagbabalik sa harapang pagtuturo sa silid-aralan. Sa kasamaang
palad, maraming mag-aaral ang nahuli sa mga inaasahan sa kanila para sa kanilang baitang. Sa hinaharap, maraming makakaranas ng akademikong summer slide o ang pagbaba ng mga pangunahing kakayahan sa paaralan sa tag-init, na hindi masaya at kinakailangan. Sa tag-init sa 2021, dapat hikayatin ng mga pamilya ang kanilang mga anak na patuloy na magbasa at sanayin ang mga kakayahan sa matematika.
• Para tiyaking nagbabasa ang iyong anak, magbasa kasama niya. Hilingin sa kanyang basahan ka at pwede ka ring magbasa sa kanila. Tanungin sa kanilang pangalanan ang mga karakter sa kuwento at ilarawan ang kanilang personalidad o pag-uugali.
• Tingnan ang iyong lokal na silid-aklatan dahil maaaring nag-aalok sila ng ilang uri ng programa sa pagbabasa tuwing tag-init.
• Humingi ng mga mungkahi mula sa guro ng iyong anak tungkol sa mga estratehiya sa pagbabasa at matematika tuwing panahon ng tag-init o mga online na programa sa pagbabasa na inaalok sa pamamagitan ng distrito ng paaralan.
• Basahin ang packaging at mga sangkap sa mga produktong pagkain. Hanapin ang mga hindi alam na sangkap sa diksiyonaryo para palawakin ang pag-unawa ng iyong anak.
• Basahin ang mga pang-promosyon at marketing na impormasyon sa junk mail. Pag-usapan ang isang produkto o serbisyo. Ano ito? Bakit ito kapaki-pakinabang o bakit hindi ito kapaki-pakinabang? Tapat na advertising ba ito o isa ba itong "scam"?
• Kung gusto ng iyong anak ang sports, kausapin siya tungkol sa kaniyang mga paboritong player. Basahin ang bio ng player na iyon. Tingnan din ang stats ng player na iyon. Maraming uri ng impormasyon ang sports tungkol sa statistics ng mga player, mga porsiyento, average, atbp. Maaaring simple o mas kumplikado ang matematika depende sa mga kakayahan sa matematika ng bata.
• Kung mayroon kang pagkakataong bumiyahe ngayong tag-init, planuhin sa mapa ang biyahe kasama ng iyong anak. Ipakita sa kanya kung paano gamitin ang legend o simbolo, kung paano kalkulahin ang distansiya, at kung paano tantiyahin ang oras ng biyahe.
• Kung gumagawa ka ng anumang pag-aayos sa bahay, hilingin sa iyong anak na tumulong sa mga pagsusukat. Ipakita sa kaniya kung paano magbasa ng tape measure (kabilang ang mga fraction), at kung paano mag-set at magbasa ng mitre (tungkol ito lahat sa mga anggulo).
• Hilig ko ang paghahalaman. Ang pagpapasiya kung saan itatanim ang mga hanay ng hardin, kung gaano kalayo ang mga ito, at kung gaano karaming punla ang itatanim ay tungkol lahat sa matematika at pagsukat. Pagkatapos, ang pag-aalaga ng mga halaman habang lumalaki at namumulaklak ang mga ito ay tungkol sa agham, pati na rin ang mga peste.
Napakasaya ng mga water park o lugar sa lungsod na may tema ng tubig. Ngunit hindi katawa-tawa ang akademikong summer slide. Magpakasaya sa tag-init, sa pagbabago ng pamumuhay, at sa dahan-dahang pagbabalik sa "normal" habang lumuluwang ang mga paghihigpit dahil sa pandemya. Gayunpaman, gamitin ang tag-init para panatilihin ang interes ng iyong anak sa pag-aaral at ang kanyang mga antas ng kakayahan. Bahagyang nakadepende ang kanilang tagumpay sa susunod na taon ng paaralan sa iyong kahandaang hikayatin at tulungan sila ngayong tag-init.
Minamahal na Mga Magulang
Binabalik ko ito ngayon, ngunit gusto kong malaman ninyo.
Mahalaga ang bulaklak na ito, at lubos na minamahal.
Mahalin, alagaan ito, at makikita ninyo.
Ang isang bagong bulaklak kada araw.
Lumaki at namulaklak ito sa kamangha-manghang paraan.
Sa Agosto, bagong usbong pa lamang. Sa Enero, bagong sibol.
Ngayon ay isang magandang bulaklak ang binabalik ko sa inyo.
Tandaaan, ang bulaklak na ito, na lubos na minamahal.
Bagaman ito ay tunay na inyo, ang bahagi nito ay palaging mananatili sa aking puso!
Hindi Kilalang May-akda.
"Sama-Sama Tayong Makakagawa ng Pagbabago"
The Parent and Family Engagement Connection (Ang Koneksiyon ng Pakikilahok ng Magulang at Pamilya)
Tahanan at Paaralan
Bolyum 17 2021, Ika-4 na Quarter
Titulo I, Bahagi A Pang-estadong Inisyatibo sa Pakikibahagi ng Magulang at Pamilya
2
8 Praktikal na Tip sa Paghahanap ng Pinapangarap mong Trabaho sa Tag-init. Manaliksik. Gamitin ang iyong network ng mga kaibigan at pamilya. Huwag sumuko.
Dahil sa limitadong edukasyon, kakayahan, at koneksyon, nahihirapan ang mga kabataang maghanap ng trabaho sa tag-init. Natuklasan ng isang pag-aaral na ginawa ng White House na tinanggihan ang 46 na porsiyento ng mga mag-aaral na nag-apply para sa trabaho sa tag-init sa nakaraang taon. Ang sakit naman! Ito ang ilang tip para sa mag-aaral o mga bagong nagtapos na sinisimulan pa lang ang kanilang paghahanap ng trabaho. Magagamit din ang alinman sa mga tip na ito sa paghahanap ng trabaho ng mga taong nagtatrabaho na, ngunit naghahanap ng mas malaki at mas magandang pagkakataon: 1. I-focus ang iyong paghahanap. Limitahan ang iyong paghahanap sa ilang industriya, at sa bawat industriya, sa iilang kompanya. Gagawin nitong
mas magaan ang proseso ng paghahanap.
2. Gamitin ang iyong umiiral na network ng mga kaibigan at pamilya. Maliban sa social media, malamang ay mayroon kang mas malaking network ng mga kaugnayan na magagamit mo, na higit pa sa akala mo.
Magsimula sa mga pinakakilala mo--ang iyong pamilya at mga malapit na kaibigan--at tingnan kung mapapakilala ka nila sa mga taong kilala nila. Kailangan mong gawin ang mga unang hakbang at maghanap ng tulong.
Kapag nagsimula ka nang gamitin ang mga network mo, maaaring matuklasan mong isa o dalawang koneksyon lamang ang layo mo mula sa isang taong nagtatrabaho sa iyong mga tina-target na kompanya at nasa posisiyon siyang kunin ka o ipakilala ka sa taong kayang gawin iyon.
3. Tukuyin ang dalawang pinakamalakas mong kakayahan at ipakita kung paano mo magagamit ang mga ito sa trabaho. Mapapalakas mo ang iyong aplikasyon at mas mapapansin ka ng mga recruiter sa pamamagitan ng pagtukoy ng dalawa o tatlong pinakamalakas na kakayahan mo at pagpapaliwanag sa iyong cover letter kung paano magagamit ang mga ito sa kanilang kompanya. Gawing mas kapansin-pansin ang iyong cover letter sa pamamagitan ng pagpapaliwanag kung bakit kanila dapat kunin.
4. Manaliksik tungkol sa kompanya at alamin kung anong ginagawa nila. Nakakatuksong magpadala ng pare-parehong cover letter at resume sa dose-dosenang kompanya. Ngunit isipin kung anong malamang na iisipin (at gagawin) ng recruiter na tatanggap ng naturang pangkaraniwang sulat kapag nakakita sila ng hindi naka-customize na sulat sa kanilang inbox. Maglaan ng oras para unawain ang kompanya at ang posisyon kung saan nag-a-apply ka, at ipakita iyon sa iyong cover letter.
5. Huwag matakot magtanong. Nakakatakot maghanap ng trabaho kapag walang laman ang iyong resume at wala ka pa masyadong kumpiyansa sa sarili. Ngunit napansin kong ang mga mag-aaral na nakakahanap ng trabaho ay ang mga mag-aaral na may tapang na magtanong. Kaya, huwag matakot magtanong.
6. Maging matiyaga. Maraming natatanggap na email ang mga negosyo araw-araw, at ang karamihan ng mga ito ay kaugnay ng mga full-time na posisyon kung saan kailangan nila ng tao. Kung gusto mong mapansin ka, huwag sumuko pagkatapos ng unang beses na nakipag-ugnayan ka at hindi ka nakatanggap ng tugon.
7. Matutong tanggapin ang pagtanggi sa iyo. Mahirap harapin kapag tinanggihan ka kapag nagsisimula ka pa lang. Ngunit masanay dito, at huwag ito personalin. Pwedeng maging larong tsambahan ang paghahanap ng trabaho --maraming hindi tatama sa simula. At ok lang iyon--lahat kami ay naranasan na iyon.
8. Huwag sirain ang mga koneksyon. Kapag tinanggihan ka, manatiling kalmado at propesyonal at pasalamatan ang taong iyon para sa kanyang oras. Huwag din magalit o magreklamo tungkol dito sa social media. Maaaring itago ng kompanya ang iyong resume sa kanilang mga file at maaaring makipag-ugnayan sila sa iyo kapag may nagbukas na oportunidad.
Tukuyin ang iyong mga kalakasan, manaliksik, humingi ng tulong, at huwag sumuko. Good luck sa iyong paghahanap!
May mga sipi mula sa artikulo ni Glenn Leibowitz https://www.inc.com/glenn-leibowitz/8-practical-tips-for-fi nding-the-summer-job-or-any-job-of-your-dreams.html
"Makinig nang mabuti sa anumang gustong sabihin ng mga anak mo, anuman ito. Kung hindi ka sabik makinig sa maliliit na bagay kapag bata pa lang sila, hindi nila sasabihin sa iyo ang malalaking bagay kapag malaki na sila, dahil para sa kanila ay malaking bagay iyon lahat."
Catherine Wallace
Titulo I, Bahagi A Pang-estadong Inisyatibo sa Pakikibahagi ng Magulang at Pamilya
3
Mga Panalo sa 2021 Promising Practices (Mga Magandang Gawi sa 2021): CROCKETT ELEMENTARY SCHOOL: Latino Family Literacy Project (Proyekto sa Pagbabasa at
Pagsusulat ng Mga Latinong Pamilya) Ano ang layunin ng gawing ito? 1. Itatag at suportahan ang rutina sa pagbabasa ng pamilya. 2. Palakasin ang pakikipag-ugnayan ng magulang/anak. 3. Pabutihin ang mga kakayahan sa pagbabasa at pagsusulat sa wikang Espanyol. Paano natukoy bilang pangangailangan ang gawi?
WEIMAR ELEMENTARY SCHOOL: Family Literacy Night—Winter Wonderland (Gabi ng Pagbabasa at Pagsusulat ng Pamilya—Wonderland sa Taglamig)
Ano ang layunin ng gawing ito? Ang layunin ng gabi ng pagbabasa at pagsusulat ng pamilya ay paramihin ang kasiyahang dulot ng pagbabasa at bumuo ng malakas na kaugnayan sa pagitan ng pamilya at mga paaralan. Paano natukoy bilang pangangailangan ang gawi? Wala masyadong pagkakataon para sa pakikipag-ugnayan ng pamilya ang mga magulang para pumunta sa paaralan at
PINE TREE PRIMARY SCHOOL: Bring Your Parent to School (Dalhin ang Iyong Magulang sa Paaralan)
Ano ang layunin ng gawing ito? Ang layunin ng araw na ito ay magbigay sa mga magulang ng mga pagkakataon para maging ang pinakamabuting partner sa pag-aaral ng kanilang anak na kaya nila. Binuo ng mga magulang ang kanilang mga kakayahan habang natututo sila katabi ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng mga sesyong pinili nila at pinangungunahan ng mga guro, Parent Liaison, at tauhan ng Region 7 ESC. Para suportahan ang mga pagsisikap na ito pag-uwi nila, nakatanggap ang
KLEIN HIGH SCHOOL: Parent Orchestra (Orkestra ng Magulang) Ano ang layunin ng gawing ito? Maraming aspekto ang layunin ng proyektong ito. Ang unang layunin ay paramihin ang pakikilahok ng magulang sa programa ng orkestra sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkakataon sa mga magulang na buhayin mula ang kanilang pagmamahal sa musika. Nagbigay din ang proyektong ito ng pagkakataon para sa mga magulang na kumonekta sa kanilang mga mag-aaral sa pamamagitan ng parehong interes. Sa pamamagitan ng bagong parehong interes na ito, makakakuha ang mga mag-aaral ng inspirasyong
Mayroong malinaw na koneksyon sa pagitan ng pagbabasa at pagsasalita ng wikang Ingles at kung nagtatapos mula sa mataas na paaralan ang mga batang Latino o sumasali sila sa mga gang. (Departamento ng Edukasyon ng California)
matuto mula sa mga guro kung paano palakasin ang mga kakayahan sa pagbabasa at pagsusulat ng mga mag-aaral, kung saan kabilang ang kapaligirang maraming libro sa tahanan. Ipinakita ng data na 40%-50% ng mga mag-aaral sa K-2 ay hindi nagpakita ng kahandaang akademiko sa simula ng taon ng paaralan.
bawat pamilya ng bag na may mga aktibidad sa pagbabasa at matematika na para sa pre-kindergarten o kindergarten. Paano natukoy bilang pangangailangan ang gawi? Ang Pine Tree Primary ay isang Title I School-wide campus kung saan ang 76% ay mga mag-aaral na may kahirapan sa pananalapi. Para sa marami sa mga mag-aaral na ito, ang pre-kindergarten at kindergarten ang kanilang unang karanasan sa pag-aaral. Sa pamamagitan ng aming taunang pagsusuri ng mga kinakailangan, nagpahayag ang mga magulang ng kagustuhang matuto kung paano mag-aral kasama ng kanilang anak sa tahanan. Handa sila at gusto nilang gawin ito, pero wala siyang kumpiyansa sa kanilang kakayahan.
PINE TREE ISD: Raising Highly Capable Kids (Pagpapalaki ng Mga Batang May Maraming Kakayahan) Ano ang layunin ng gawing ito? Ang layunin ng labintatlong linggong serye, ang Raising Highly Capable Kids, ay tumulong na bumuo ng mas malalakas na pamilya sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga magulang ng kumpiyansa, tool, at kakayahang kailangan nila para magpalaki ng mga malusog, nagmamalasakit, at responsableng bata sa pamamagitan ng 44 na asset na batay sa pananaliksik. Hinihikayat ang mga magulang at lalo na ang mga mag-asawa na kumpletuhin ang 13 linggong serye na binubuo ng 1-1/2 oras na klase kada linggo. Paano natukoy bilang pangangailangan ang gawi? Sa pamamagitan ng mga pag-uusap kasama ng mga stakeholder at ang aming Title I na survey sa magulang, nalaman naming kailangan mag-alok ng mga mapagkukunan para sa aming mga magulang na nasa distrito ng paaralan. Naging hamon na hikayatin ang mga magulang na pumunta sa mga paaralan para makibahagi sila sa mga proyekto ng paaralan. Naging karagdagang mapagkukunan ang Raising Highly Capable Kids lalo na sa mga magulang bilang paraan para tugunan ang istruktura ng pamilya.
ganap na makilahok sa programa ng musika at dadami ang pananatili ng mag-aaral. Paano natukoy bilang pangangailangan ang gawi? Napansin ng Direktor ng Orkestra, si G. Creston Herron, kung paano nakipag-usap ang mga magulang tungkol sa hindi pagkonekta sa kanilang mga mag-aaral sa high school. Kasabay nito, madalas niyang naririnig mula sa mga magulang ang tungkol sa kanilang kagustuhang patuloy o magsimulang matutong tumugtog ng instrumento sa musika. Nakita niya ang pagkakataong bumuo ng malalakas na koneksyon sa mga pamilya sa pamamagitan ng musika.
Para makita ang lahat ng isinumiteng Promising Practices, pumunta sa: https://www.esc16.net/page/title1swi._Promising_Practices
Titulo I, Bahagi A Pang-estadong Inisyatibo sa Pakikibahagi ng Magulang at Pamilya
4
Mga Laro sa Sasakyan para sa Mga Bata Ni Suzanne Rowan Kelleher
Ano ang pinakakinatatakutan ng mga magulang tungkol sa mga pagbiyahe sa kalsada ng pamilya? Hindi ang gastos sa pagpuno ng tangke ng gasolina. Hindi ang trapiko o daanang may toll o mga drayber tuwing Linggo. Ang sagot ay ang ideya na magsisiksikan ang kanilang mga anak sa maliit na lugar nang ilang oras. Ang pag-aaway sa backseat. Ang sundutan. Ang pagrereklamo. Ang mga walang pasensiyang pagsigaw na "Dumating na ba tayo?" Sana ay matigil na ito! Sa kabutihang palad, maraming paraan para aliwin at panatilihing masaya ang mga bata kasama ang isa't isa. At ang pinakamabuting bahagi nito? Magagawa mo ito nang hindi gumagastos.
I Spy (May Nakikita Ako). “I spy with my little eye, something red.” (Nakikita ko gamit ang mata ko, ang isang pulang bagay) Napakabuti para sa mga nasa preschool ang madaling matutunan na larong ito, at mananatiling silang nag-e-enjoy nang matagal. Napakadali lamang ng mga direskyon: May makikitang isang bagay ang isang tao at sasabihin niya ang linya, na nagtatapos sa isang clue. Magsasalitan ang lahat sa paghula ng misteryosong item.
Tic Tac Toe. Ang kailangan mo lamang ay dalawang player at lapis para sa sikat na larong ito. Ilalagay ng Unang Player ang X sa grid, maglalagay ang Pangalagawang Player ng O. Patuloy silang magsasalitan hanggang ang isang player ay may tatlong marka sa isang linya.
Connect the Dots (Ikonekta ang Mga Tuldok). Bakit napakasimple ng mga pinakamagandang laro? Pinakamabuti para sa larong ito para "gumawa ng kahon" kapag gumagamit ang bawat player ng ibang kulay ng lapis o krayola.
I’m Going on a Picnic (Pupunta Ako sa Piknik). Ang laro sa memorya na batay sa alpabetong ito ay napakasaya para sa mga batang 5 taong gulang at higit pa. Hindi mo kailangan ng board ng laro o anumang materyales. Malalaro ito kahit na dalawa lamang ang player, pero mas masaya kapag kasama ang buong pamilya. Sinasabi ng unang player ang "I’m going on a picnic and I’m bringing..." (Pupunta ako sa piknik, at magdadala ako ng...) kasunod ng isang bagay na nagsisimula sa A, tulad ng "apples" (mansanas). Uulitin ng pangalawang player kung anong sinabi ng unang player, pero magdadagdag siya ng isang bagay na nagsisimula sa B. Kaya maaaring sabihin niya ang "I'm going on a picnic and I'm bringing apples and bananas" (Pupunta ako sa piknik, at magdadala ako ng mansanas at saging.) At magpapatuloy ito gamit ang C, D, at ang buong alpabeto. Kung makalimutan ng isang tao ang isang item, out na siya. Para patas, pwedeng padaliin ang laro at magbigay ng mga hint sa mga mas batang player. Ang huling player na makakapagsabi ng lahat ng gamit sa listahan ang panalo.
20 Tanong. Napakainam ng napakadaling larong ito para sa mga mas bata, dahil sa mga simpleng panuntunan nito. Mag-iisip ang Unang Player ng isang tao, lugar, o gamit. Magsasalit-salitan ang lahat sa pagtatanong ng mga bagay na masasagot ng simpleng oo o hindi. Pagkatapos ng bawat sagot, makakahula ang nagtanong nang isang beses. Magpapatuloy ang laro hanggang makahula nang tama ang player.
http://www.minitime.com/trip-tips/10-Best-Car-Games-for- Kids-article/
Mga Nakakagulat na Masustansiyang Meryenda para sa Mga Bata
Siguradong hit ang popcorn sa mga bata, at...whole grain ito! Sa katunayan, ang popcorn ay mayroong 4 na gram ng fiber sa kada 3 cup na serving, kaya nakakabusog na meryenda ito. At napakaraming magagawa gamit ito. Pwede mong baguhin ang air-popped na popcorn gamit ang iba't ibang topping, kabilang ang pira-pirasong keso, nutritional yeast o cinnamon at asukal.
Sobrang dali ring gawin at baguhin ng mga Ice Pop. At kapag ikaw mismo ang gumawa nito, nakokontrol mo kung saan gawa ang mga ito. Ang mga nagyelong orange pop ay nagbibigay ng vitamin C at calcium sa iyong anak, dahil sa mga
pangunahing sangkap nito: orange juice at nonfat na Greek yogurt.
Peanut Butter. Napakabuting opsyon sa meryenda ang natural na peanut butter (iyong walang mga karagdagang asukal at ibang uri ng taba). Binibigyan nito ang mga anak mo ng protina at masusustansiyang taba, at napakagandang kapares ito ng mansanas, saging, celery at mga whole-grain na cracker o tinapay.
Mga Cookie. Ito ang dapat ninyong malaman tungkol sa mga cookie: Pwede niyo itong gawing masustansiya kapag gumamit kayo ng tamang sangkap. Maaaring gamitin ang whole-wheat pastry na arina sa halip na puting arina sa karamihan ng mga cookie. Nagdadagdag
ang rolled oats ng higit pang fiber. Idagdag sa ibang recipe, tulad ng ilang Oatmeal-Chocolate Snack Cake, pwede mong palitan ang kaunting butter ng applesauce para bawasan ang saturated fat. Ihain ang mga ito kasama ng low fat na gatas at mayroon ka nang masustansiya at balanseng meryenda para sa mga anak mo.
MGA TIP SA KALUSUGAN AT NUTRISYON NA BATAY SA KATIBAYAN
Huwag uminom ng mga calorie galing sa asukal. Ang mga maasukal na inumin ang mga pinakanakakatabang bagay na mailalagay mo sa iyong katawan. Pagdating dito, kasingsama ng mga juice na prutas ang soda.
Kumain ng mani. Kahit na maraming tabi ang mga ito, napakasustansiya ng mga mani. Puno ito ng magnesium, bitamina E, fiber at iba't ibang nutrient.
Iwasan ang processed na tsitsirya. Ginawa ang mga pagkaing ito para magbigay ng "higit na kasiyahan," kaya niloloko ng mga ito ang ating utak sa pagkain ng higit pa sa kailangan natin, na humahantong pa sa adiksyon sa ibang tao.
Uminom ng tubig, lalo na bago kumain. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang pag-inom ng kalahating litro ng tubig, 30 minuto bago kumain, ay nagpataas sa pagbabawas ng timbang nang 44%.
https://www.foodnetwork.com/recipes/packages/recipes-for- kids/ healthy-meals-for-kids/10-surprisingly-healthy-snacks-for- kids
Titulo I, Bahagi A Pang-estadong Inisyatibo sa Pakikibahagi ng Magulang at Pamilya
5
CHECKLIST PARA SA KOLEHIYO: Paghahanda sa Emosyon Siguro ay hindi mo pa nararanasang tumira sa isang maliit na kwarto kasama ang isa o dalawang taong hindi mo kakilala. Pero ito ang isang sikreto: Bago rin ito para sa kanilang lahat. Ganito mo maihahanda ang iyong mga emosyon para sa kolehiyo: ⇒ Tukuyin ang iyong mga layunin (akademiko, sa pakikisalamuha,
personal). ⇒ Ilista ang iyong mga personal na pinaniniwalaan at moral para tiyaking
umaayon sa kung sino ka ang mga desisyong gagawin mo sa kolehiyo. ⇒ Alamin kung aling mga aktibidad ang nagbibigay sa iyo ng lakas at
gumawa ng mga plano para ipagpatuloy ang mga iyon sa paaralan sa pamamagitan ng paghahanap ng mga grupo at aktibidad sa o malapit sa campus. Tingnan ang mga page sa buhay ng…